All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 19 April 2009

Gili: Kenga Ime Me e Votuara!

Gili dhe Enis Potoku ne Top Fest 6
/photo top channel/

Gili: Kenga ime ne "Top Fest" me e votuara
Me vjen keq qe kosovaret nuk marrin asnjehere cmim te pare

Kengetare me stil dhe me vlera, shembull per kengetaret e reja, qe i futen se show biz-it. Me nje familje te lumtur, tashme ajo numeron shume vite ne skene. E shohim te angazhuar neper mbremje muzikore, gje qe tregon se akoma publiku e do Gilin. Per keto vite ne skene, ruajtjen e imazhit prej nje kengetareje te madhe, organizimit te koncerteve, pjesemarrjes ne “TopFest”, bashkepunimin me Enis Potokun si dhe nje kerkese drejtuar organizatoreve te festivalit, ju flet Gili.

Shume kohe ne skene, c’ka ndryshuar tek Gili neper gjithe keto vite?
Mendoj se kam ecur me kohen. Te rinjte jane adhuruesit e mi me ne numer dhe kryesisht temat e trajtuara ne kenget e mia u dedikohen atyre. Por gjithmone kam ruajtur veten time, qe te mbetem origjinale perkunder kerkesave te ndryshme qe kam pasur.

Edhe pse vitet kalojne, ju gjithmone dukeni ndryshe dhe shume e fresket per publikun, si e arrini gjithe kete?
Ndryshimet vijne bashke me vitet. Pervoja e fituar me ka lehtesuar perballjen me kerkesat e reja qe imponon jeta dhe muzika ne vecanti.

Kush eshte perkujdesur per juve gjate ketyre viteve?
Une gjithmone kam pas nje ekip te gjere profesionistesh te udhehequr nga Ilir Berani, qe eshte autor i kengeve te mija. Numri i madh i orkestruesve, instrumentisteve, kreatoreve te modes, valltareve etj., ishin motori shtytes i karrieres sime. Jane keta njerez te mrekullueshem per te cilet kam vetem kujtime dhe fjale te mira.

Fevzije Berani GILI

Sipas gjithe asaj qe kemi pare, jetoni nje jete te lumtur, keni dy djem te mrekullueshem. Po prapa ekranit si shkon raporti bashkeshortor?
Jeta qe une e bej eshte realizimi i endrres sime. Jam e lumtur me familjen time si ate te ngushte ashtu edhe ate te gjere. Mundohem qe te jem shembull i mire edhe per kengetaret e reja, qe e fillojne rrugen e mundimshme te muzikes.

Shume kenge, albume, videoklipe te realizuara, si mendoni, ju ka mbetur dicka peng pa realizuar dhe qe do e realizonit ne vitet e ardhshme?
Ndoshta koncerti solistik. Nje dite mbase do te vije edhe ky moment shume i deshiruar ne jeten time.

Po ne jeten e perditshme me cfare merreni?
Kohen kur femijet jane ne shkolle e shfrytezoj maksimalisht per takime pune dhe miqesine, kurse pasditeve jam absolutisht ne sherbim te femijeve.

Si erdhi deri tek ideja qe te merrni pjese ne Top Fest 6?
Kisha nje kenge te mire dhe mendova ta prezantoj ne nje festival te mire. Edhe pse eshte perfolur se “Top Fest” i injoron kengetaret me te vjetra, kenga ime e vertetoi te kunderten. Faktikisht une konkurroj per cmimin me eminent, pra per “Bestsong”. Eshte edhe nje porosi dhe deshmi qe kenga e mire deperton gjithmone.

Po bashkepunimin me Enis Potokun kush jua sugjeroi?
Ishte ideja ime pasi e njoh prej vitesh. Sikur edhe me Ardit Stafajn edhe me Enisin e ndjeja obligim, qe ta imponoj vokalistin e mire publikut tim te gjere. Te promovosh kengetare te rinj dhe te mire do te duhej te ishte obligim edhe i kengetareve te tjere te popullarizuar.

E kishit paramenduar qe kenga do behet aq shpejt hit?
Me pervojen qe kam une e sidomos Iliri, e kam ditur se do te pelqehej shume shpejt.

Kenga eshte pelqyer shume, jeni ne pritje te ndonje cmimi?
Mbase do marrim ate te internetit, sepse kenga prin bindshem para te tjerave. Konkurrojme edhe per “Bestsong”, qe eshte nje cmim i nderuar per ne. Sa per cmimin e madh ai tashme tradicionalisht mbetet ne Shqiperi. Nese nuk e fiton se shpejti kete cmim ndonje kosovar, rrezik qe ky festival te perfundoje si ai i TVSH-se, pra pa kurrfare interesi nga ana e emrave te medhenj te Kosoves.

Pervec Ilirit, cilet jane bashkepunetoret e kenges?
Orkestrimi eshte i Ardian Kastratit, kurse muzika dhe teksti si gjithmone i Ilir Beranit. Eshte realizuar ne studion e Enis Presheves.

Kengen e keni vizualizuar edhe me videoklip, ku eshte realizuar dhe per sa kohe eshte bere?
Meqe Enisi jeton ne Zvicer dhe kishte vetem tre dite pushim, e kemi organizuar punen asisoj, qe per kete kohe shume te shkurter te mbarojme kengen, te marrim pjese ne Top Fest dhe ta realizojme klipin. Imagjinoni lodhjen dhe mundimin tone.

Pas pjesemarrjes ne Top Fest, ndonje plan te ri se shpejti ?
Shohim e bejme.

Jeni pjesemarrese aktive neper koncerte te ndryshme, sa jeni e kenaqur me kete pune?
Eshte nje crregullim total ne organizimin e koncerteve, por shpresoj se vete kengetaret do ta marrim punen ne duart e tyre dhe do ta kthejme dinjitetin artistik ne skene.

Keni menduar ndonjehere qe te ndryshoni profesionin?
Une jam me profesion mesuese e gjuhes dhe letersise shqipe, sikur te kisha kohe shtese, me shume qejf do t’i kthehesha ditarit dhe nxenesve, por tani kam mundesi te merrem vetem me kengen. /blerand rexhepi/panorama/18.04.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: fevzie fevzije berani
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Gili: My song in "Top Fest" with most votes
Sorry Kosovars not never take the first price

Singer with style and value, an example for new singers, who enter into the show-biz. With a happy family, now numbering many years in the scene. And committed to seeing through musical evenings, which indicates that the public will still Gili. For these years on stage, preserving the image of a great kengetareje, organization of concerts, participation in "TopFest" cooperation with Enis Potok as well as a request addressed to the organizers of the festival, speaks Gili.

More time on stage, what changed to Gili through all these years?
I think that I walk with time. Young people are fans my number, and mainly in the topics addressed in my song was devoted to them. But I always save myself, to stay despite original claims that have been different.

Although exceed years, you always look very different and fresh to the public, how come all this?
The changes come together with the years. The experience gained to facilitate the face of new requirements that impose the life and music in particular.

Who is care for you during these years?
I always have after a large team of professionals led by Ilir Berani, who is the author of my songs. The large number of orkestruesve, instrumentisteve, kreatoreve fashion, dancers, etc.. Were propulsive engine of my career. These are wonderful for people who have only good memories and words.

According to all that we have seen, live a life of happiness, you have two wonderful boys. But behind the screen as the report goes mate?
The life that I do is the realization of my dream. I am happy with my family as it close and that broad. I try to be good example for new singers, who begin the laborious path of music.

Many songs, albums, video clips of the realized, as you, you left something hostage without realizing that and we will realize the next few years?
Perhaps solistik concert. Perhaps one day will come this very moment, like in my life.

But in everyday life to get what?
Time children are in school meetings for maximum use of work and friendship, while the afternoon I am absolutely in the service of children.

As to the idea that came to participate in Top Fest-6?
Had a song and thought it better to introduce a better festival. Although it is perfolur "Top Fest" of ignoring the older singers, kenga my confirmed the contrary. Eventually I run for the eminent price, so for "Bestsong. Is a message and kenga good evidence that pervades all.

But cooperation with Enis Potok who suggested you?
It was my idea because I know for years. As with Enisin Ardit Stafajn also felt the obligation, to impose my vokalistin the broader public good. Promovosh the singer to new and better should be the duty of other popular singers.

Have you imagined for the song to become a hit so soon?
With the experience that I have especially Ilir, I know that will be favored very quickly.

The song is alot favored, are you in expectation of any prize?
Perhaps it will take to the internet, because kenga parents before convincing others. Konkurrojme for "Bestsong", which is a respectable price for us. As for the Grand Prix he already traditionally remain in Albania. If you do not win any price this soon Kosovo, a threat that this festival to be completed as the VAT, ie without any interest from larger names of Kosovo.

Besides Ilir, who are associates of the song?
Is orchestrating Ardian Kastrati, and music and text as always Ilir Berani. Was produced in the studio of Enis Presheva.

Song with the video clip you vizualised, which is realized and as long as is being done?
Since Enisi lives in Switzerland and had just three days rest, we have organized work asisoj, which for this very short time to finish song, participate in Top Fest, and I realize klipin. Imagine our efforts and fatigue.

After participation in Top Fest, a new plan soon?
Will see.

Are you participating actively through various concerts, as you are satisfied with this work?
It is a total disorder in the organization of concerts, but hope the singers will get them work in their hands will restore dignity and artistic staging.

Have you ever thought to change the profession?
I am by profession a teacher of Albanian language and literature, Had extra time, more accommodating to return journal and pupils, but now I can only deal with the song.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online