All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 7 March 2009

New York 29 Mars 2009: Pirro Cako & Alban Skenderaj

Pirro Cako dhe Alban Skenderaj ne New York

Bashkohet PIRRO CAKO me Albanin

Kantautori Pirro Cako dhe Alban Sken deraj kane vendosur qe per nje nate te jene bashke. Mos u keqkuptoni, asnje gje e dyshimte dhe as edhe ndonje duet apo bashkepunim mes tyre. Te dy kengetaret jane ftuar me 29 Mars ne nje koncert madheshtor qe do te organizohet ne New York (Shtetet e Bashkuara te Amerikes). Bashkeatdhetaret shqiptare sapo kane marre vesh lajmin ne internet kane nisur prenotimet per te ndjekur dy nga zerat me te pelqyer te momentit ne Shqiperi dhe me tej. /gazeta shqiptare/07.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sunday, March 29th, 7:00pm - 12:00pm
Mansion/M2 Ultralounge
530 West 28th Street
(between 10th - 11th Ave)
New York, NY

LIVE SPRING BREAK CONCERT

Contact Deni on 917 513 1130, info(at)fotoloft.net
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Big Brother Albania 2: Adelajda, Lirita, Qetsori dhe Zhuljeta Te Nominuar!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 29, SPEKTAKLI, TE NOMINUARIT NGA JAVA 4

Big Brother Albania 2

ADELAJDA XHAMANI
LIRITA HALILI
QETSOR FERUNAJ
ZHULJETA DACI

Nga te gjithe rrjetet e telefonise celulare ne Shqiperi e Kosove

Per te VOTUAR Adelajden, dergoni: BB ADELAJDA ne 15191
Per te VOTUAR Liriten, dergoni: BB LIRITA ne 15191
Per te VOTUAR Qetsorin, dergoni: BB QETSOR ne 15191
Per te VOTUAR Zhuljeten, dergoni: BB ZHULJETA ne 15191

Te nominuarit!
07/03/09 23:24

Te nominuarit e kesaj jave jane Qetsori i cili gjate javes ka deklaruar qe do donte te provonte te ishte ne nominim. Zhuljeta eshte nje tjeter banore e nominuar e cila eshte e padeshiruar nga 6 persona brenda shtepise se Big Brother. Arsyet kryesore te nominimit te saj ishin se sipas banoreve, ajo nuk u pershtatej atyre. Nje surprize per nominimet e kesaj jave ishe Lirita e cila nuk kishte dale asnjehere ne nominim. Banoret te cilet e nominuan ishin Adela,Zhuljeta dhe Qetsori per arsye se nuk kishin krijuar ndonje afrimitet me te. Personi i katert ishte Zhuljeta. Nje nga personat qe e nominuan ishte Mesida, e cila mendonte qe Zhuljeta nuk eshte keshtu ne realitet ashtu sic paraqitet ne shtepi. Personat e nominuar do perballen me gjykimin e publikut i cili do vendose se kush do largohet nga shtepia e Big Brother duke hequr dore perfundimisht nga cmimi prej 70 mije eurosh.
- - - - - - - - - - - - - - - -
[Translated by Google]
The nominees!
07/03/09 23:24

The nominees this week are Qetsori who has declared this week that would like to prove to be in nomination. Zhuljeta is another resident of the nominee which is unwanted by 6 people inside Big Brother house. The main reasons of its nomination by the inhabitants were, it did not fit them. A surprise for the nominations this week wast freedoms which we had not brought never nomination. People who were nominated Adel, Zhuljeta and Qetsori for reasons that were not created with any afrimitet. The fourth person was Zhuljeta. One of the persons who was nominated Mesida, which was thought Zhuljeta is not so in reality, as presented at home. Persons nominated will face a public trial that will decide who will leave the Big Brother house by removing the hand finally price of 70 thousand euros. [he he cfare perkthimi crazy nga google, shume fun ky sen!]
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Big Brother Albania 2: Aida Kryefamiljare!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 29, SPEKTAKLI

Aida Big Brother Albania 2Dritani zgjedh Aiden!
07/03/09 23:00

Kesaj rradhe kujdestare e shtepise apo kryefamiljare eshte zgjedhur Aida. Kjo, jo me votimin e banoreve te tjere, por me zgjedhjen e Dritanit. Ka qene Vellai i Madh qe e “detyruar” Dritanin, kujdestarin e meparshem, te zgjedhe banorin qe do te administronte buxhetin per javen ne vazhdim e qe pervec kesaj, nuk do te mund te nominohej nga banoret e tjere. Pasi eshte menduar pak, Dritani ka thene emrin e Aides. Zgjedhja e Dritanit, beri qe Arjoni ta nominonte, duke e arsyetuar veprimin e tij me mendimin se Dritani duhet te kishte zgjedhur Zhuljeten.
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: tani dritan sheha shehaj aida troka
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[translation by google]
This time nanny Station or selected Aida is headed. This, no other vote of the inhabitants, but with the election of Dritanit. Was Big Brother was "forced" Dritanin, the previous guardian, resident to choose to be administronte budget for the week following the addition, would not be nominohej from other people. After a little thought, said Dritani name Aides. Selection Dritanit, made Arjoni to nominonte, by his action by arguing that the Dritani should have chosen Zhuljeten. [ha ha, i like this! rekomando perkthim me te mire permes komenteve]

Big Brother Albania 2: Prova e Javes Kalon!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 29, SPEKTAKLI

Prova e javes.
07/03/09 22:54

Si cdo jave banoret perballen me nje prove jave, te cilen ato duhet t`a kalojne, pasi aty varet dhe buxheti i tyre. Prova ishte e ndare ne dy pjese. Pjesa e pare e saj ishte loja Twister te cilen banoret e kaluan me sukses gjate javes. Pjesa e dyte e proves ishte “Ti vlen” ku banoret duhet te tregonin talentin e tyre ne nje fushe te caktuar. Dy konkurentet e perzgjedhur per kete prove ishin Aida dhe Ardjani te cilet u perballen me nje juri te vertete. Ardjani tregon nje barsalete, ndersa Aida performon me nje kercim oriental. Juria jep vendimin per Aiden dhe Ardjanin duke e quajtur te kaluar proven e kesaj jave.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[translation by google]
Proof of week
07/03/09 22:54

Every week as residents face a test week, which they must exceed a, and since it depends on their budget. Testing was divided into two parts. The first game was its Twister which residents successfully passed this week. The second part of the test was "You is" where people have to show their talent in a particular area. Both competitive and selecting for this test were Aida and Ardjani who faced a real jury. Ardjani shows a barsalete, while Aida performs a jump Oriental. The jury's decision provides for Eide and Ardjanin, calling the last test this week.
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: aida troka ardian pojana ardjan
- - - - - - - - - - - - - - - -

Big Brother Albania 2: Surprize per Adelen!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 29, SPEKTAKLI

Adela:S` kam menduar per 70 mije eurot.
07/03/09 21:59

Nxenesit e Adelajdes i bejne nje surprize mesueses se tyre duke e uruar per festen e “7marsit”. Big Brother ka menduar t`i bej nje loje Adeles dhe kjo konsiston ne nderrimin e roleve. Nxenesit do te marrin ne pyetje mesuesen! Adelajda duhet t`i shpjegoje atyre kuptimin e disa fjaleve. Ajo shpjegon kuptimin e fjales “Dashuri” duke thene qe eshte ndjenja qe e ben njeriun te kete deshire te madhe per t`a jetuar jeten. Ajo mundohet te shpjegoje kuptimin e fjales “Loje” duke thene, qe ajo te dhuron emocione shume te forta. Ajo shpejgon kuptimin e fjales “Liria” ,dhe thote qe njeriu pa patur lirine nuk do njihte dashurine dhe lojen. Kuptimin e fjales “evolucion “ ajo e shpjegon me teorine e Carls Darvinit. Nje nxenese e saj e pyet se cfare do bej Adelajda nese fiton 70 mije eurot. Ajo i thote qe nuk e ka menduar asnjehere fitoren e 70 mije eurove. Ajo thote:-“Njeriu mendon te fitoje gjerat qe ka afer”.
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: zysha adela adelaida adelajda xhamani
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[translation by google]
Adel: S `I thought for 70 mijë euros.
07/03/09 21:59

Adelajdes students make a surprise mesueses their wish for the holiday of "7 marsit". Big Brother is supposed be a game I Adeles and it consists in changing roles. Students will take the question mesuesen! Adelajda must explain the meaning of some words. It explains the meaning of the word "Love" saying that is the feeling that makes people have a great desire to be a life lived. She tries to explain the meaning of the word "Fair Play", saying that she donates a lot of strong emotions. It shpejgon meaning of the word "freedom", and that man without freedom and love will not recognize the game. Meaning of the word "evolution" it explains the theory of Charles Darvinit. A student asked her what would make Adelajda if he wins 70mijë euros. She says that has not meant any victory 70 mije euros. She says: - "The man thinks to win things is near."

Big Brother Albania 2: PAVLINI ELIMINOHET!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 29, SPEKTAKLI

Pavlin Polia

Surprize dhe eleminim per Pavlinin.
07/03/09 21:10

Big Brother me deshiren per te mbeshtetur Pavlinin ne situatën e tij, mendoi t`i pergatise nje surprize. Per kete ka kontaktuar me nenen e femijeve te tij. Ajo i ka lene nje videomesazh ne te cilen ajo i thote Pavlinit qe eshte i lire t`i takoje femijet e tij kur te deshiroje dhe se per kete gje nuk e ka penguar njeri. Pavlini sqaron situaten ne lidhje me regjistrimin e femijeve te tij. Ai thote qe djalin nuk pati mundesi ta regjistroje pasi dy dite me vone ai hyri ne Big Brother por kur te dale nga shtepia do e regjistroje. Pavlini i tregon banoreve te tjere per surprizen dhe thote:-“ishte mesazh shume i mire ky qe me dhane”. Publiku vendosi me shumice votash (37%), qe personi i cili duhet te lere shtepine e Big Brotherit eshte Pavlini. Ai pershendetet me banoret duke humbur keshtu perfundimisht mundesine per te fituar 70.000 eurot.
- - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Rezultati i votimi tek AlbaVipNews.blogspot.com

Pavlini 574 (54%)
Arjoni 246 (23%)
Aida 232 (22%)

Total Vota: 1052
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: pavlin polia
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
Translation by Google (modified)
Surprise and elemination for Pavlin
07/03/09 21:10

Big Brother with a vish to support Pavlin in his situation, thought of preparing a surprise. For this, mother of his children has been contacted. She has left a videomessage in which she says that Pavlini is free to meet his children when he wants and that no one has prevented him. Pavlin clarifies the situation regarding the registration of his children. He says that the boy had no opportunity to be registered since he entered Big Brother two days later, but when he is out of the house will register him. Pavlini tells other residents for the surprise and says: - "it was a very good message they gave him." The public decided by majority vote, that person who must leave the home of Big Brother is Pavlini. He said goodbye to the residents thus finally losing the opportunity to win 70,000 euros.

Big Brother Albania 2: Java 4 Permbledhje!

BIG BROTHER ALBANIA 2, JAVA 4 PERMBLEDHJE


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Arta Bajrami, Kur dhe Si Do Beje Darsmen?

Arta Bajrami dhe Xhim Sekiraqa
/photo public domain/

ARTA BAJRAMI, Dasma ime sekrete me biznesmenin

Arta Bajrami publikon per here te pare foton me Xhimi Sekiraqen, te fejuarin e saj prej nje muaji e gjysme. Kengetarja tregon per “Panorama Plus”, njohjen e rastesishme me biznesmenin 30-vjecar, ne diskoteken e tij ne Dysseldorf (Gjermani) dhe planin per ceremoni martese teresisht private.

Arta tashme keni bere publike fejesen tuaj, me 22 janar me Xhimin. A mund te na thoni me shume se kush eshte ky djale?
Xhimi eshte nje djale nga Prishtina dhe jeton ne Gjermani prej moshes 14 vjecare. Tani eshte 30 vjec, eshte biznesmen dhe kemi nje muaj e gjysme, qe jemi fejuar.

Pas sa kohe njohjeje erdhi kjo fejese?
Jo shume kohe e gjate. Rastesisht e kam njohur ne diskoteken e tij ne Dysseldorf, Gjermani.

Cfare keni gjetur tek Xhimi?
Personin qe e kam pritur gjate. Eshte burri ideal, i pashem dhe shume i zgjuar, tipiku i mashkullit me karakter.

Martesen e shihni afer apo larg?
Shume afer. Kemi plan te kurorezohemi sa me pare brenda ketij viti. Domethene te behem Arta Bajrami Sekiraqa.

Do t’i kushtoni ndonje kenge te fejuarit?
Patjeter. Publiku do ta kuptoje permes vargjeve qe do te kete kenga e albumit tim me te ri dhe qe pritet te dale ne qershor ne shitje. Gjithashtu, ne kopertine do vendos nje foto timen me Xhimin, por per kete me duhet ta bind si fillim (qesh).

Do te organizoni ceremoni martese dhe si mund te jete?
Nuk do te bej dasem te madhe, me siguri do te jete shume private. S’kam deshire te bej ceremoni me shume njerez, ate do ta bej vetem per vete dhe per Xhimin.

Ku e festuat Shen Valentinin dhe a shkembyet dhurata?
Po e festuam ne Shtutgart, sepse une kisha nje koncert atje. Ai me beri nje dhurate te kushtueshme, komplet bizhu te firmes “Cartier”.

Sa mund te kete kushtuar?
Them 5 mije euro.

Me cfare po merreni tjeter tani ne muzike?
Me koncerte. Para disa ditesh dhashe nje koncert ne Zvicer, pastaj u ktheva ne Dysseldorf dhe sot jam ne Hanover per nje tjeter koncert.

C’do te ndodhe me karrieren tende pas marteses?
Karriera ime patjeter do te vazhdoje edhe me fuqishem. Xhimi eshte shume ambicioz dhe deshiron te me shohe ne skene edhe me te sukseshme. /panorama/07.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[translation by google]

Arta Bajrami, My Secret Wedding to Businessman

Arta Bajrami publishes for the first time the picture with Xhimi Sekiraqen, her fiancé of one month and a half. The singer tells "Panorama Plus, the recognition of the occasional 30-year-old businessman, in his diskotheque in Dysseldorf (Germany) and the plan for a wedding ceremony, entirely private.

Arta, you have already made public your engagement, January 22 with Xhimin. Can you tell us more about who is this boy?
Xhimi is a boy from Pristina and lives in Germany since 14 years of age. Now it is 30 years old, is a businessman and have a month and a half, which we are engaged.

After how long of knowing this engagement came?
Not very long time. I've known him casually in his diskotheque in Dysseldorf, Germany.

What have you found in Xhimi?
Person that I waited long. It is the ideal man, handsome and very clever, tipical the male character.

Marriage, do you see near or far?
Very close. We plan to wed as soon as possible within this year. Ie to become Arta Bajrami Sekiraqa.

Will you dedicate any songs to fiancé?
Required. The public would understand the verses through song will be with my new album and is expected to appear in the June sale. Also, the jacket will put a picture with my Xhimin, but for this to have to convince first (laughing).

Will you arrange the wedding ceremony and how it may be?
Will not make great wedding party, will certainly be very private. I don't like to make the ceremony with lots of people, it will only be for myself and for Xhimin.

Where have you celebrated Valentines and did you exhange gifts?
Yes, we celebrated in in Stuttgart, because I had a concert there. He made a costly gift, complete bizhu of firm "Cartier".

"Cifti Martin" Deperton Ne Skenen Nderkombetare!

Cifti Martin Gresa dhe Astriti
/photo christofe quirion/

Cifti Martin ne Festivalin Nderkombetar “Incontri Teatrali”

Shfaqja "Cifti Martin" e Teatrit Kombetar te Kosoves eshte ftuar ne edicionin e peste te Festivalit Nderkombetar "Incontri Teatrali" qe do te mbahet ne Lugano te Zvicrres ne datat 17–20 Prill 2009.

“Cifti Martin”, sipas Eugene Ionescos, ne regji te Bekim Lumit, me aktoret Astrit Kabashi dhe Gresa Pallaska, ka pasur premieren me date 29 Nentor 2008 ne Teatrin Kombetar te Kosoves. Nga kritika kosovare kjo shfaqje ka marre vleresime shume pozitive. Deri me tash, kjo shfaqje ka pasur 15 repriza dhe eshte prej shfaqjeve me te vizituara nga publiku.

“Incontri Teatrali”, konsiderohet si njeri prej festivaleve te rendesishme teatrore ne Evrope, qe, nder te tjera, fton edhe producente teatrosh dhe menaxhere te shumte festivalesh nga vende te ndryshme te Evropes.

Kjo ftese per pjesemarrje ne kete festival nderkombetar, ne adrese te Teatrit Kombetar te Kosoves, eshte e para mbas gati 8 vitesh, pa llogaritur ketu pjesemarrjen e TKK ne festivale regjionale. /telegrafi/06.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
Translation by Google:

Couple Martin in the International Festival "Incontri Teatrali"

Displaying "Martin Couple" National Theater of Kosovo is inviting the fifth edition of International Festival "Incontri Teatrali" to be held in Lugano in Switzerland in the dates 17-20 April 2009.

"Martin Couple," by Eugene Ionescos, we directed the Bekim River, with actors and Astrit Kabashi Gresa bucket, there was the premiere date of 29 November 2008 at the National Theater of Kosovo. Criticism from Kosovo this show has received many positive reviews. Until now, this show has had 15 performances of repriza and is visited by the public.

"Incontri Teatrali", regarded as one of the most important theater festivals in Europe, which, inter alia, invites the theatre producers and managers of numerous festivals from different countries of Europe.

This invitation to participate in this international festival, addressed to the National Theater of Kosovo is the first after nearly 8 years, not counting here TKK participation in regional festivals.
- - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Ju lutem permiresoni kete perkthim ku ka mundesi duke lene verzionin tuaj ne pjesen e komenteve! Perkthimi eshte bere nga roboti i Google-it!

Besarta Kapet Mat Me Te Dashurin!

Besarta Abdullahu
/photo panorama/

Besarta e “Big Brother 1” kapet mat me te dashurin

Besarta Abdullahu vajza e cila per nje kohe teper te shkurter, u be nje emer shume i perfolur ne shume media si ne Kosove ashtu edhe ne Shqiperi fale programit “Big Brother”, arriti qe te fitoje zemrat e shume fansave te cilet i beri per vete me natyren e saj. Por kishte edhe prej atyre qe e kritikonin pasi pjesemarrja e saj ne “Big Brother 1” nuk perfaqesonte gjithe mendesine e bashkemoshatareve te saj ne Kosove, por vetem ate personal. Ishin te shumta fjalet qe pershkruanin vajzen, kishte edhe prej atyre qe benin thashetheme rreth lidhjes se saj para se te hynte ne show-n me te madh te televizioneve tona. Diteve te fundit ajo eshte pare ne shoqerine e nje djaloshi po ashtu nga qyteti i Gjilanit. Ai eshte akoma i panjohur per publikun por mesohet vetem emri i tij, Tim Sadiku. Paparaci ka sjelle per ju edhe nje foto. /panorama/07.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Mesida Lleshi ne Karaoke para Big Brother 2!

Mesida Lleshi
/photo panorama/

Mesida ne Karaoke para se te futej ne BB

Kjo qe shikoni ne foto tashme eshte nje fytyre shume e njohur per ju. Pra eshte Mesida Lleshi, vajza qe u fut ne shtepine e “Big Brother” nje jave me pare. Mesida ka treguar per veten gjate qendrimit nje javor ne shtepi. Ajo ka thene se ka vite qe jeton jashte Shqiperise me babain dhe vellezerit. Prinderit i ka te ndare dhe mamane e saj e ka takuar vetem kater here gjate gjithe jetes se saj. Kjo foto eshte shkrepur nga paparaci yne para se ajo te futej ne “Big Brother” thjesht si nje vajze simpatike. Mesida ka qene tek “Magic 4” diten e Pavaresise ne nje lokal te njohur per karaoke dhe per te qene deri ne fund e pershtatshme ne look me festen, ajo kishte vizatuar ne trup nje shqiponje dhe disa yje. Edhe pse larg Shqiperise, duket se Mesida di te pershtatet shume mire me ambientin dhe ate nate ajo ka qene e shoqeruar nga shume miq me te cilet ka kenduar dhe eshte argetuar. /panorama/07.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: mesida lleshi
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Big Brother Albania 2: Dita 29, Permbledhje!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 29, PERMBLEDHJE

Mesida: ”Kam turp te flas”
07/03/09 00:35

Mesida tregon se nuk di te ritregoje ngarje te ndryshme apo edhe barsaleta. Ajo thote se edhe per jeten e saj nuk tregon shume sepse i vjen turp. Edhe kur ka qene ne shkolle ajo e ka patur veshtire te pergjigjej para klases dhe te jete ne qender te vemendjes. Dritani dhe Lirita i vene nje emer kesaj frike te Mesides dhe e quajne “turmofobi”. Ajo shprehet se kjo e ndalon qe shpesh te tregoje ate qe di.

“70 muaj bashke”
07/03/09 00:44

Dritani i thote Aides se sot mbush 70 muaj qe eshte lidhur me Even, te fejuaren e tij. Ai i tregon se jane lidhur ne 7 Maj dhe se numrin 7 e kane te dy numer me fat. Dritani i thote se e ka marre shume malli per Even dhe i tregon Aides se kane kaluar mjaft mire bashke. Aida e mendon si nje jete te tere faktin se kane bashke 70 muaj por i thote se kur kalon mire, kur i kujton, ato te duken si dite.

Bjordi: “Moza eshte shume sensuale”
07/03/09 01:35

Zhuljeta e pyet Bjordin se cila i pelqen me shume, Mimoza apo Adelajda. Bjordi i pergjigjet se Moza eshte shume e bukur dhe shume sensuale, por eshte shume e vogel dhe sensualitetin e ka feminor. Ai nenkupton se ajo nuk eshte ende e rritur. Zhuljeta e pyet edhe per Adelen dhe ai e cileson si nje vajze qe ka karakter te vecante, duhet te te lere hapsire qe ta kuptosh dhe se ka nje tip te mbyllur qe nje mashkull e ka te veshtire me te, por shton se dhe ajo eshte sensuale. Zhuljeta vazhdon ta pyese dhe per Mesiden. Bjordi i thote se eshte tip, ka karakter, eshte moderne por nuk i duket shume feminile. Megjithate, ai shton se i pelqen si vajze.

Aida: “Adelajda do te nominohet”
07/03/09 01:42

Mesida diskuton me Aiden dhe Liriten per emocionet qe te pushtojne diten e shtune gjate spektaklit. Ajo i thote se ndihet kurioze se cfare emocionesh do perjetoje. Aida i thote se nese ndihet rehat ne shtepi edhe pse mund te kete ngacmime te vogla me te tjeret, atehere ka per te qene shume ne siklet sepse nuk do dije ke te nominoje. Mesida tregon se e ka te veshtire te gjeje argumente per te cilat te nominoje ndonje edhe pse e ka menduar gjate gjithe javes dhe se eshte munduar t’i njohe te gjithe. Aida e pyet per personat te cilet nuk ka shume bisede. Mesida i tregon per Biken e cila nuk i ka krijuar mundesine ta njohe por Aida e keshillon se ajo do nje ose dy jave qe te hapet dhe shton se Bika eshte njeri shume i mire. Mesida interesohet per menyren se si veprohet kur eshte momenti i nominimeve dhe Aida ia spjegon. Lirita ka frike se kete jave mund te jete dhe ajo e nominuar dhe se nje nder ata qe do ta nominoje mund te jete Sori. Ajo pyet vajzat se cilet persona mund te nominohen kete jave dhe Aida pergjigjet se ka pershtypjen se Adelajda do te rikthehet pasi ka debatuar shume me Sorin. Aida dhe Lirita bisedojne me ze shume te ulet me njera-tjetren lidhur me temen e nominimeve.

Mesida: “Bika nuk me pelqen”
07/03/09 02:02

Lirita shprehet se Bika eshte nje njeri shume i mire dhe me edukate. Mesida i tregon se ka krijuar nje mendim jo shume te mire per te sepse i duket sikur ajo mubndohet t’ua imponoje te tjereve mendimet e veta. Ajo tregon per biseden e Bikes me Adelen dhe faktin se nuk i pelqeu se si Bika i tha se ajo ndikohet nga mendimet e te tjereve dhe se hedh poshte mendimin e saj. Mesida thote se nese dikush te argumenton se e ke gabim atehere e pranon por jo se e hedh poshte mendimin e vet. Per Mesiden, edhe toni qe perdor Bika kur flet nuk i pelqen dhe shton se ajo i merr fjalet shume seriozisht, madje edhe kur bejne shaka. Lirita mendon se si me te edhe me Adelen nuk mund te flase lirshem sepse kane komplekse dhe shume fjale nuk t’i pranojne. Mesida i thote se ato nuk ndihen rehat ne kete ambient dhe ndaj nuk flasin lirshem, ndersa mes shoqerise se tyre, po.

“Kam dyshime per afrimin e Zhuljetes”
07/03/09 02:13

Biseda e Mesides dhe Lirites vazhdon per te gjithe banoret. Ato flasin per Arjonin dhe faktin qe nuk e kuptojne se pse ai eshte ne nominim pasi per to eshte nje djale shume i mire, i respektueshem dhe se u pelqen tipi i tij. Lirita diskuton me Mesiden per marredhenien e tij me Zhuljeten dhe ajo i tregon se Zhuljeta ka nje te dashur jashte por nderkohe marredhenia e tyre eshte e dyshimte. Ato mendojne se nese ajo ka dike jashte, mund ta lendoje me kete sjellje qe po ben. Vajzat e gjykojne sjelljen e Zhuljetes dhe hedhin hipoteza per kete. Mesida mendon se ajo e ben pasi ka nje karakter qe do te fitoje me cdo kusht por, prape nuk eshte e sigurt. Ajo tregon per afrimin qe ka me Zhuljeten dhe se ajo i eshte afruar me shume se cdo banor tjeter ne momentin qe hyri ne shtepi por, ky veprim i le shume dyshime. Mesida thote se eshte treguar shume e afruar dhe e hapur me te duke i treguar nje pjese te rendesishme te jetes se saj vetem sepse erdhi biseda dhe se ne nje moment ose tjeter do ta thoshte, pasi nuk mund te mbahen gjithmone te fshehta. Ajo shton se nuk eshte e sigurt per afrimin e Zhuljetes me te.

“Nuk kam strategji”
07/03/09 02:20

Lirita i tregon Mesides se e bezdis shume fjala qe perdorin te tjeret kur ndodh dicka: “E ben per strategji”. Ajo mendon se jo te gjithe kane hyre me nje strtegji te menduar me pare madje thote se per vete nuk e ka menduar ndonjehere se si do sillet e si do veproje ne shtepi. Lirita mendon se vetem Qetsori dhe Zhuljeta po perdorin strategji, ndersa te tjeret jo. Mesida i thote se ka vene re se Sori perdor nje strategji te tille qe i ve te tjeret perballe ose ne grindje dhe vete largohet, ndersa per strategjine e Zhuljetes mendon se nese eshte e tille atehere njerezit e kane kuptuar dhe se kjo lloj nuk ia vlen. Ajo flet edhe per Mozen dhe thote se nuk e kupton se perse e kane futur pasi per te, ajo nuk kryen asnje funksion, vetem ka bukurine dhe asgje tjeter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muzike per t’u zgjuar
07/03/09 10:45

Disa nga banoret kane dale ne kopesht dhe shijojne kafen e mengjesit nen ritmet e muzikes qe u ka vendosur Vellai i Madh. Bjordi, duke degjuar nje kenge thote se ka vendosur te behet kengetar pasi te dale nga shtepia e Big Brother por Mesida ja kthen se vetem ai dhe ajo s’do mund te behen kurre kengetare sepse nuk dine fare te kendojne. Banoret bisedojne per kenget dhe kengetaret dhe ndalen tek Festivali Europian ku kujtojne disa nga fituesit apo edhe kenge te cilat jane te kopjuara. Ata tregojne se cfare informacioni kane per kete festival dhe kujtojne se nje nga kenget fituese kishte marre muziken e nje kenge shqiptare. Mesida tregon se ne Suedi, ky festival ndiqet shume, njesoj si Kampionati Europian i futbollit. Ata vazhdojne te flasin gjate mbi kete teme.

E drejte apo e gabuar?
07/03/09 11:05

Banoret hapin nje teme per te diskutuar qe eshte adoptimi i femijeve nga dy prinder te te njejtes gjini dhe a eshte kjo e drejte apo e gabuar. Ata, gjate diskutimit ndahen ne dy grupe: ata pro ketij mendimi dhe ata kunder. Lirita nuk e mendon si te gabuar egzistencen dhe raportin ndermjet homoseksualeve por, nuk e sheh te arsyeshme qe ata te adoptojne nje femije. Mesida mbron mendimin e saj se eshte me mire te kesh dy prinder se sa asnje dhe te rritesh ne jetimore, qofshin keta prinder homoseksuale. Ajo thote se ata do t’i japin femijes edukate dhe do ti mesojne vlerat ne jete sepse nje femije qe rritet vetem, nuk ka kush t’ia mesoje. Bjordi mendon se ata mund t’i japin me shume dashuri. Edhe Mesida mendon keshtu dhe i krahason ata me nje cift te cilet nuk mund te kene femije dhe faktin se sa e deshirojne kete gje. Dritani eshte kunder kesaj ideje dhe thote se nje mashkull nuk mund te beje rolin e femres apo dhe e kunderta. Bjordi e kundershton pasi thote se ai eshte rritur pa babane dhe nena i ka bere te dy rolet. Po te njeten gje thote edhe Mesida te cilen e ka rritur babai. Dritani i thote se kjo eshte ndryshe sepse ata i kane prinderit dhe vazhdon te thoje se edukata qe do te marre ai femije me prinder te te njejtes gjini, nuk do jete e mire. Mesida i thote se njerezit homoseksual kane nje mentalitet tjeter nga ai i njerezve te tjere dhe se nuk do t’i mesonin femijes te kete te njejtat preferenca si ta. Edhe Pavlini eshte kunder kesaj ideje dhe i thote se ata kane per ta edukuar keq ate femije pasi i urrejne marredheniet heteroseksuale. Mesida i thote se homoseksualiteti eshte i lindur dhe se kjo nuk e ndryshon nje njeri. Bjordi thote se per aq kohe sa nuk njohin njerez homoseksuale ose femije qe jane rritur nga nje cift i tille, atehere nuk do te ndryshojne mendim. Edhe pse diskutojne duke sjelle argumenta te ndryshme, mendimet e asnjerit grup nuk ndryshojne.

“Hajdeni me nxirrni se une s’dal”
07/03/09 11:35

Bjordi vjen ne kopesht ku ndodhet Arjoni. Ai eshte duke kenduar nje kenge “bella ciao, ciao, ciao” dhe Arjoni per ta ngacmuar e pyet nese ate kenge po ia dedikonte atij per sonte ne darke. Bjordi i thote qe te mos e mendoje fare sepse s’ka per te dale ai. Arjoni vazhdon me shaka se edhe sikur t’i thone atij per te dale, ai nuk do ike. “S’dua te iki. Kush do vije te me nxjerre, he kush?” ka thene ai. Bjordi ben rolin e Arbanes dhe i thote: “S’i nuk do te dalesh? Kete nuk e kishim llogaritur”. Djemte qeshin dhe vazhdojne te shkembejne batuta mes tyre.

Aida: “Do me marre malli per ju”
07/03/09 11:38

Republika, Aida dhe Adelajda bisedojne se si do te jete momenti kur te dalin e te shkojne ne shtepi. Ato thone se kane kohe ketu dhe se do u duhet pak kohe qe te ambientohen me pas me shtepine e tyre. Aida e krahason me ardhjen nga jashte vendit. Adelajda pyet nese do t’i ruajne kontaktet kur te jene jashte. Aida u thote vajzave se ajo ka per ta ndjere shume mungesen e tyre sepse jeton vetem dhe u mesua me shume njerez. Adela i thote me shaka se tani qe u be VIP nuk do ta lere me njeri vetem. Bika i thote se u mjafton nje zile nga ajo dhe i shkojne drejt e ne shtepi. Ajo i thote Adeles se e mori nje ftese nga Aida dhe pak rendesi ka nese eshte e sinqerte apo jo. Aida i pergjigjet se ftesen ia ka bere dhe ajo le ta marre si te doje. Vajzat fillojne te bejne shaka me Aiden dhe i thone se kur te trokasin ne shtepine e saj, ajo do t’u hape deren e do i pyese se kush jane sepse ne Big Brother ka qene por ato nuk i mban mend. Ato qeshin me njera-tjetren.

“Nese del, fiton 1000 euro”
07/03/09 11:47

Dritani e pyet Pavlinin se si ndihet sot, nese ka emocione apo jo. Pavlini i pergjigjet se jo po, Dritani nuk e beson dhe i thote se emocione ndjen edhe vete e jo me ai qe eshte ne nominim. Pavlini i thote se i ka menduar keto dhe se tani ndihet mire. Qetsori thote se me shume emocione nga te gjithe ka ai sepse ka vene 1000 euro bast qe Pavlini nuk del, ne te kundert ato para` i merr Pavlini. Pavlini mundohet t’i thote se do t’ia ktheje por, Dritani i thote se ato para jane te tijat ne rast se del dhe se nuk duhet t’ia ktheje dhe po kete gje i thote edhe Sori.

Adi: “Nuk duhen bere miq”
07/03/09 12:10

Adi dhe Bika bejne shaka me njeri-tjetrin se kur te dalin jashte do te mesojne mendimet e verteta per ta dhe se atehere do te lajne hesapet. Bika i tregon atij se per nominimet e sotme ka menduar vetem nje emer dhe nuk eshte e sigurt per tjetrin. Adi e ngacmon duke i thene se kur e ka veshtire tani qe jane 13 vete, me vone do jete me keq. Ajo i thote Adit me shaka se do nominoje ate por, ai ia kthen se kjo nuk eshte shaka dhe se nje dite do te vije vertet ky moment. Adi mendon se ne kete loje bejne mire te mos lidhen shume si miq sepse me vone do ta kene veshtire per te nominuar. Ai i thote se te pakten duhet te lene nje shkak qe ta perdorin si arsye me pas. Bika i thote se kur fillon te konsideroje dike si mik, i duket sikur ia punon pas kraheve nese do ta nominoje. Ajo mendon se arsyet duhet te kene nje baze te vertete. Per Adin nje arsye e mire eshte edhe nese te ecen biseda me dike ose jo por primare jane arsyet e karakterit. Ai e keshillon Biken qe te mos i mendoje me keto gjera. Bika i tregon atij se ka frike se ndoshta e nominojne kete here dhe shpreh deshiren se, si te gjithe, do qe edhe ajo ta vazhdoje lojen. Adi i tregon se dhe ai e ka kete deshire dhe mendon qe te ece disa kohe me lojen por, cmimin e pare e shikon larg. Bika i thote se eshte me mire qe te mendojne per te tashmen, deri ketu ku kane arritur sepse e ardhmja bazohet tek e tashmja.

Adela: “S`e harroj kurre”
07/03/09 12:47

Banoret diskutojne per mesuesit. Qetsori tregon raste nga jeta e tij kur eshte keqtrajtuar nga mesuesit. Adelajdes nuk i pelqen kjo gje dhe i thote:-“Sot eshte festa e tyre dhe nuk duhet te bisedojme per keto gjera, te pakten jo sot”. Qetsori e pyet Adelajden nese ndonje pjestar i familjes se saj ushtron profesionin e mesuesit. Ajo i thote qe pervec saj nuk ka asnje pjestar tjeter qe eshte mesues. Ai i thote qe i ka te dy prinderit mesues dhe tregon histori nga prinderit e tij. Bjordi thote:-“Eshte hipokrizi te mos flasesh sot per mesuesit”! Ai thote qe deshiron te flase per te mirat, si dhe per te keqijat e tyre. Qetsori thote qe me perpara mesuesit i rrihnin nxenesit ndersa ne ditet e sotme ato marrin leke. Banoret tregojne histori te ndryshme nga jeta e tyre. Adelajda i tregon per heren e pare qe kishte festuar “7marsin”. Ajo tregon se nxenesit i kishin dhuruar te gjithe lule dhe thote:-“Une isha mesuesja me me shume lule neper duar”. Dritani i thote qe vitin tjeter do i tregoj njerezve qe 7 marsin e kaloi ne Big Brother. Adelajda i tregon Qetsorit per surprizen qe i kishte bere Adi. Ajo thote qe ne kohen qe ajo ishte ne tualet Adi i shkon dhe e uron per festen duke i hedhur dhe nje trendafil. “S`e harroj kurre ate moment”-thote ajo.

Bika:“Me ka merzitur Adela”
07/03/09 13:44

Republika dhe Adi diskutojne per proven e javes. Bika eshte merzitur me gjykimin e Adelajdes dhe Arjonit ne lidhje me kengen qe kendoi ajo. Adi i thote qe ajo nuk mund te kendoje asnjehere si Alban Skenderaj. Ajo i thote qe kete gje ajo e di, por nuk i pelqeu kur Arjoni i tha:-“Do beje mire te ngeleshe nje amatore”, ndersa Adelajda:-“Ti nuk di te kendosh”! Bika thote qe ato shprehen pa logjike, pasi nuk e mendojne qe me fjalet e tyre mund te lendojne dike. Adi e pyet:-“Pse jeni vene te gjithe kunder Adeles”? Ajo i pergjigjet qe me te ka me shume afrimitet se me banoret e tjere, por ajo e ka ndryshuar mendimin qe ka patur ne fillim per te. Adi i thote qe ai ka nje mendim shume te mire per Adelen. Bika thote qe dhe ajo ka te njejtin mendim me te. “Me ka merzitur kete jave”-thote ajo. Adi i thote qe te perpiqet t`i flase hapur ne lidhje me pakenaqesite qe ka per te, por Bika i thote qe ajo eshte munduar disa here t`a bej kete gje dhe ajo nuk ka dashur as t`a degjoje. Ajo thote:-“Di une te behem e keqe por nuk dua, nuk dua me ato njerez qe respektoj”. Bika i thote Adit qe nuk harrohen gjerat me nje te puthur, dhe me nje fjale “me fal” qe nuk e thote me zemer.

Arjon:“Nuk dua te dal”
07/03/09 14:37

Adelajda pyet Arjonin se si ndihet per naten e spetaklit dhe faktin qe mund te dale nga shtepia. Ai i thote qe nuk ka ndonje emocion shume te madh pasi e ka kaluar njehere kete faze, por gjithesesi nje lloj emocioni ndjen. Adelajda i thote:-“Une nuk dua qe ti te dalesh”! Arjoni i thote qe dhe ai nuk e deshiron kete gje, pasi per te eshte nje eksperience qe nuk perseritet. Ai thote qe tani ndjehet i qete ne shtepi dhe se ka deshire te qendroje ende aty. Adelajda i thote qe me kalimin e kohes i duket sikur nuk do dalin ndonjehere nga shtepia,por kur vjen nominimi kujtohet qe kjo gje do te ndodhe. Mesida thote se kur je brenda ne shtepi ndjenjat shtohen,dhe miqesohesh me njeri-tjetrin dhe per dy dite. Adelajda thote:-“E kisha imagjinuar ndryshe Big Brotherin nga ekrani,por eshte ndryshe kur e jeton”.

Adela: “Ajo duhet t`a kuptoje vete”
07/03/09 15:25

Adi diskuton me Adelen ne lidhje me merzitjen e Bikes. Adelajda thote qe Bika kapet per gjera te vogla. Adi i thote:-“Une kam nje teori ne koken time. Kur e shoh qe jane gjera te vogla,jam une qe i jap te drejte asaj”. Ai i thote qe Adela nuk duhet te bej debat me te gjithe. Ajo i thote qe nuk ja vlen qe te kapesh me keto lloj gjerash dhe te merzitesh per to. Mimoza pyet Adelen per arsyen pse nuk flet me Biken. Ajo i thote qe eshte Bika qe eshte merzitur me te, pasi sipas saj Adela nuk i jep mundesine per t`a njohur dhe se nuk e le te shprehe mendimin e saj. Mimoza i thote qe ndoshta mund ta perdore si arsye per t`a nominuar, por Adela i thote qe nuk e beson nje gje te tille. Adi i thote:-“Une e lashe te kuptonte qe Adela eshte goce e mire”. Ajo i thote:-“Nuk duhet t`ja thuash ti kete gje,ajo duhet ta kuptoje vete”. Adi i thote qe ajo te mos reagoje ne sy te te tjereve, por ta kape vec qe te sqarohen.

Vajzat kunder djemve.
07/03/09 16:47

Adelajda, Zhuljeta dhe Mimoza mendojne t`i bejne ndonje loje djemve. Adelajda mendon qe te cohen ne darke dhe te vizatojne djemte kur ato jane ne gjume. Mimoza ka frike se mos djemte zgjohen nga gjumi, kur ato te jene duke i vizatuar ne fytyre. Adelajda propozon qe t`i pikturojne me penelin e syve. Ajo thote qe do te shikoj reagimin e tyre kur te zgjohen ne mengjes. Mimoza mendon qe te mos tregojne asgje vajzave te tjera, pasi duhet t`a mendojne me mire. Adela mendon qe kete gje duhet t`a organizojne kur djemte te pine vere,qe te jene te sigurta qe ata jane ne gjume dhe nuk do zgjohen. Ajo thote:-“Do jete shume gallate”!

Aida:“Do dashuroheni ju te dy!”
07/03/09 18:12

Bjordi ngacmon Adelajden duke mos e lene te largohet. Ajo i thote:-“Nuk dua te merrem me kalamaj si puna jote. Me lesho se nuk do te flas me”. Adelajda dhe Bjordi fillojne te godasin njeri-tjetrin me shapka. Aida i thote Adeles:-“Po qe do perfundoni qe do te dashuroheni ju te dy”! Adela i thote qe Bjordi nuk eshte tipi i mashkullit qe ajo preferon. Aida i thote se dhe ajo para se te lidhej me te dashurin e saj bente si Adelajda. Adela i thote:-“Nuk me pelqejne kalamajte”. Aida e ngacmon duke i kenduar kenge per dashurine.

Surprize dhe eleminim per Pavlinin.
07/03/09 21:10

Big Brother me deshiren per te mbeshtetur Pavlinin ne situaten e tij, mendoi t`i pergatise nje surprize. Per kete ka kontaktuar me nenen e femijeve te tij. Ajo i ka lene nje videomesazh ne te cilen ajo i thote Pavlinit qe eshte i lire t`i takoje femijet e tij kur te deshiroje dhe se per kete gje nuk e ka penguar njeri. Pavlini sqaron situaten ne lidhje me regjistrimin e femijeve te tij. Ai thote qe djalin nuk pati mundesi ta regjistroje pasi dy dite me vone ai hyri ne Big Brother por kur te dale nga shtepia do e regjistroje. Pavlini i tregon banoreve te tjere per surprizen dhe thote:-“ishte mesazh shume i mire ky qe me dhane”.Publiku vendosi me shumice votash ,qe personi i cili duhet te lere shtepine e Big Brotherit eshte Pavlini. Ai pershendetet me banoret duke humbur keshtu perfundimisht mundesine per te fituar 70.000 eurot.

Perballja e Qetsorit.
07/03/09 21:47

Qetsori eshte nje tjeter banor te cilit i behet nje surprize. Big Brother i ka futur ne nje zarf ekografine e fundit te femijes se tij, ne menyre qe ai ta ndjeke ne cdo hap shtatezanine e bashkeshortes dhe pse brenda shtepise se Big Brother-it. Ai ndjehet mjaft i lumtur per surprizen dhe ia tregon banoreve te tjere ekografine,madje propozon qe t`a varin ne kornize. Ne dhomen e rrefimit Arbana e pyet ne lidhje me disa supozime qe kishte bere Qetsori ne lidhje me letren qe Bjordit i mberriti nga i ati, duke vene ne dyshim vertetesine e saj. Qetsori thote qe ate konkluzion e nxorri nga te dhenat qe Bjordi kishte thene per te atin. Qetsori thote:-“Analizova vetem nje ane te medaljes”. Ai thote qe ne kemi te drejte t`i shprehim gjerat ashtu si i mendojme, dhe jo te na imponohen. Arbana i thote Qetsorit qe Big Brother po reflekton ne lidhje me marrjen e masave persa i perket mungeses se besimit te shprehur nga ai.

Adela:S` kam menduar per 70 mije eurot.
07/03/09 21:59

Nxenesit e Adelajdes i bejne nje surprize mesueses se tyre duke e uruar per festen e “7marsit”. Big Brother ka menduar t`i bej nje loje Adeles dhe kjo konsiston ne nderrimin e roleve. Nxenesit do te marrin ne pyetje mesuesen! Adelajda duhet t`i shpjegoje atyre kuptimin e disa fjaleve. Ajo shpjegon kuptimin e fjales “Dashuri” duke thene qe eshte ndjenja qe e ben njeriun te kete deshire te madhe per t`a jetuar jeten. Ajo mundohet te shpjegoje kuptimin e fjales “Loje” duke thene, qe ajo te dhuron emocione shume te forta. Ajo shpejgon kuptimin e fjales “Liria” ,dhe thote qe njeriu pa patur lirine nuk do njihte dashurine dhe lojen. Kuptimin e fjales “evolucion “ ajo e shpjegon me teorine e Carls Darvinit. Nje nxenese e saj e pyet se cfare do bej Adelajda nese fiton 70mije eurot. Ajo i thote qe nuk e ka menduar asnjehere fitoren e 70mije eurove. Ajo thote:-“Njeriu mendon te fitoje gjerat qe ka afer”.

Prova e javes.
07/03/09 22:54

Si cdo jave banoret perballen me nje prove jave, te cilen ato duhet t`a kalojne, pasi aty varet dhe buxheti i tyre. Prova ishte e ndare ne dy pjese. Pjesa e pare e saj ishte loja Twister te cilen banoret e kaluan me sukses gjate javes. Pjesa e dyte e proves ishte “Ti vlen” ku banoret duhet te tregonin talentin e tyre ne nje fushe te caktuar. Dy konkurentet e perzgjedhur per kete prove ishin Aida dhe Ardjani te cilet u perballen me nje juri te vertete. Ardjani tregon nje barsalete, ndersa Aida performon me nje kercim oriental. Juria jep vendimin per Aiden dhe Ardjanin duke e quajtur te kaluar proven e kesaj jave.

Te nominuarit!
07/03/09 23:24

Te nominuarit e kesaj jave jane Qetsori i cili gjate javes ka deklaruar qe do donte te provonte te ishte ne nominim. Zhuljeta eshte nje tjeter banore e nominuar e cila eshte e padeshiruar nga 6 persona brenda shtepise se Big Brother. Arsyet kryesore te nominimit te saj ishin se sipas banoreve, ajo nuk u pershtatej atyre. Nje surprize per nominimet e kesaj jave ishe Lirita e cila nuk kishte dale asnjehere ne nominim. Banoret te cilet e nominuan ishin Adela,Zhuljeta dhe Qetsori per arsye se nuk kishin krijuar ndonje afrimitet me te. Personi i katert ishte Zhuljeta. Nje nga personat qe e nominuan ishte Mesida, e cila mendonte qe Zhuljeta nuk eshte keshtu ne realitet ashtu sic paraqitet ne shtepi. Personat e nominuar do perballen me gjykimin e publikut i cili do vendose se kush do largohet nga shtepia e Big Brother duke hequr dore perfundimisht nga cmimi prej 70 mije eurosh.

Dritani zgjedh Aiden!
07/03/09 23:00

Kesaj rradhe kujdestare e shtepise apo kryefamiljare eshte zgjedhur Aida. Kjo, jo me votimin e banoreve te tjere, por me zgjedhjen e Dritanit. Ka qene Vellai i Madh qe e “detyruar” Dritanin, kujdestarin e meparshem, te zgjedhe banorin qe do te administronte buxhetin per javen ne vazhdim e qe pervec kesaj, nuk do te mund te nominohej nga banoret e tjere. Pasi eshte menduar pak, Dritani ka thene emrin e Aides. Zgjedhja e Dritanit, beri qe Arjoni ta nominonte, duke e arsyetuar veprimin e tij me mendimin se Dritani duhet te kishte zgjedhur Zhuljeten.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Friday, 6 March 2009

James Berisha "Fluturimi Per Kosoven!"

James Berisha Xhejms
/photo public domain/

Ideja e nje shqiptaro-amerikani per njohjen e shtetit te ri
Lobim me aeroplan!

Perderisa perfaqesuesit politike kosovare jane futur ne "gare" per sigurimin e njohjeve te pavaresise, duke u takuar me diplomate te ndryshem, Xhejms Berisha eshte piloti qe ka nje ide krejt tjeter. Ai do te fluturoje mbi 30 shtete te kontinentit amerikan, per te kerkuar njohje nga aeroplani

Xhejms Berisha, nje shqiptar nga Brestovci, por qe jeton ne Teksas te SHBA-se, do te beje lobimin me te vecante per te kerkuar njohjen e pavaresise nga shtete qe ende nuk e kane bere nje gje te tille. 37-vjecari, i cili jeton ne SHBA, eshte pilot profesional. Ai ka vendosur qe me aeroplanin e tij njemotorik te fluturoje mbi 30 shtete te kontinentit amerikan, per te promovuar njohjen e pavaresise dhe per t`i falenderuar vendet qe tashme e kane njohur shtetin me te ri ne Evrope. "Dua t`i falenderoj te gjitha shtetet qe tashme na kane njohur", ka thene Berisha, duke shtuar se deshiron qe t`iu thyen stereotipat qe njerezit ende krijojne per vende te caktuara. Xhejms Berisha planifikon qe fluturimi i tij te filloje nga El Paso, Teksas, keto dite, duke fluturuar mbi 30 shtete te Amerikes. "Faleminderit qe njohet Kosoven" dhe "Kosova kerkon njohjen tuaj" jane sloganet qe do ta percjellin Berishen ne fushaten e tij lobuese. Per udhetimin e tij dy-tri javesh, Berisha nuk ka siguruar asnje donacion. E gjithe fushata eshte e paguar nga xhepi i tij.Ambasadori jozyrtar i Kosoves do te perfundoje fluturimin e tij, duke aterruar ne Florida te SHBA-se. Piloti u ka deklaruar mediave amerikane se pas fluturimit planifikon qe te kthehet dhe te jetoje ne Kosove, ku edhe pret te hape nje shkolle te pilotimit. Qe nga shpallja e pavaresise se Kosoves, me 17 shkurt 2008, vendin tone e kane njohur rreth 55 shtete te ndryshme anembane botes. Perfaqesues te partive politike, ata te shoqerise civile dhe natyrisht perfaqesuesit institucionale te Kosoves bejne perpjekje te vazhdueshme me qellim te lobimit per njohjen e pavaresise. Perderisa koheve te fundit ne Prishtine ka pasur edhe "gare" mes perfaqesuesve te ndryshem politike, per ate se kush ka sjelle njohje te caktuara, Xhejms Berisha do te beje lobimin me te vecante. Natyrisht, merita per njohjen e shteteve mbi te cilat do te fluturoje Berisha do t`i takoje atij./a.ahmeti/kosova sot/06.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VERZIONI ANGLISHT

Kosovo Pilot Starts Fly-In Recognition Drive

A Kosovo-born pilot will next month start a fly-in campaign across the Americas to persuade governments to recognise Kosovo, which this week celebrated one year since its declaration of independence from Serbia

Texas resident James Berisha, 37, will begin his Flying For Kosovo (www.flyingforkosovo.com ) campaign in March and has planned to fly his single engine plane to more than 30 countries in South and Central America, a region which has mostly ignored the Kosovo issue.

“I will thank those countries who have already recognized us, I will tell the others how important it is for Kosovo to be recognized worldwide, and I will try to end racial stereotypes that belittle our people”, Berisha told Balkan Insight.

Berisha spent his childhood in Kosovo, then left for Western Europe to fulfil his dream of becoming a pilot. He is now working for Sierra West Airlines, which operates executive jet charters and air cargo flights.

Since its declaration of independence, Kosovo has been recognized by 55 mostly Western states. /balkaninsight.com/19.02.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Fatmir Limaj, Shpresa e Kombit te Ri!

Fatmir Limaj
/photo fisnik dobreci/

Rrugetimi i heroit te Kosoves nga kryengritesi ne ndertues rrugesh
Fatmir Limaj personifikon shpresen e kombit te ri

“Ndertimi i vendit ishte nje enderr e brezit tim. Tani, une jam duke e jetuar ate enderr, por ka shume per te bere. Njerezit tane jane punetore te palodhur, mirepo ata kane nevoje per nje menaxher te mire per kanalizimin e energjise se tyre”, shprehet Limaj

‘Christian Science Monitor’

Nuk ka shume vende ne Evrope kur nje minister i Transportit eshte nje hero kombetar, emri i te cilit kendohet ne kenge popullore. Por Kosova nuk eshte nje vend i zakonshem. Vendi, qe ka mbushur nje vit muajin e kaluar, eshte ku Fatmir Limaj eshte duke pasur sukses ne punen, ku te gjithe te tjeret ketu kane deshtuar: ne ndertimin e rrugeve. Z. Limaj ne shume menyra eshte nje histori e Kosoves. Me 1998, ai mori armen si nje udheheqes kryengrites, fitoi betejen e pare te vertete te Ushtrise Clirimtare te Kosoves kunder serbeve dhe u be i njohur si “Komandant Celiku.” Ai u arrestua dhe me pas u lirua ne Hage per krime lufte. Sot, ai mban kostume te erreta, kepuce lekure te lustruara dhe pret shirita dhe merret me beton te fresket dhe xhade te asfaltuara. Ne vitin 2007, kur u be minister i Transportit, Limaj vetem pese milje (8 kilometra) autostrade kater-korsi kane ekzistuar ne Kosove. Vitin e kaluar, ai ka ndertuar tete milje (13 kilometra), krijoi punishte 24-oreshe dhe tani eshte duke mbikeqyrur ndertimin e tete miljeve (13 kilometra) te tjera te rruges kater-korsi. Kosovaret e duan. Limaj e sheh Ministrine e Transportit pothuajse si ministri personale, nje thirrje per te ndertuar vendin. Ai e ka lexuar “The Audacity of Hope (“Guximi i Shpreses”) te Barack Obames, dhe duket se u ofron mesazhin “Po, mundemi” kosovareve cinike, te lodhur nga premtimet e paplotesuara dhe rruget me balte. Me kredenciale prej kryengritesi, ne shoqerine e shumices shqiptare, Limaj ka bashkuar kokat, ka gjetur konsensus me kontraktoret dhe ka mobilizuar fuqine punetore.

Ndertimi i rrugeve te dhive ne autostrada moderne

Nje drejtues i nje organizate perendimore joqeveritare, i cili ka jetuar ne Kosove per disa vjet, e pershkruan Limajn si “nje nga te miret…. Metodat e tij nuk jane tipike, mirepo ato jane praktike dhe me siguri se cfare i nevojiten Kosoves tani. ”Rruget ne kete shoqeri rurale kane qene aq te dobeta dhe kuturu, saqe udhetaret nga Evropa veriore kane humbur ne menyre rutinore, madje edhe ne vitet e fundit. Infrastrukture rrugore e shekullit 21 do te thote zhvillim. Megjithate, nje dekade pas nderhyrjes se NATO-s dhe pavaresisht buxhetit per rruget eshte bere pak. Rruget e fshatit kane mbetur primitive, pa asfaltim dhe nje makth ne dimer. Rruga kryesore nga aeroporti per ne Prishtine ishte dy-shiriteshe, e ngarkuar pa mase dhe me gropa. Megjithate, ne vitin e kaluar, Ministria e Limajt ka asfaltuar ose riasfaltuar rreth 500 kilometra rruge, duke miratuar nje strategji qe lidh fshatrat me njeri-tjetrin dhe me arteriet kryesore. “Kishte aq shume rruge, saqe ne te gjithe filluan te pyesim veten pse kjo nuk kishte ndodhur me pare,” thote Artan Mustafa, redaktor politik ne gazeten ‘Ekspres’. “Sigurisht, nje arsye eshte per shkak se Limaj ka fuqi. Askush nuk mund t’i thote Komandant Celikut se rruga nuk do te kaloje permes ketu apo atje. Ai ju tregon juve, ju nuk i tregoni atij.” Duke folur ne zyren e tij prane nderteses se re te parlamentit, Limaj shpjegon pasionin e tij per atdheun e tij. “E ndiej kete 24 ore ne dite. Ishte nje enderr e rinise sime, per te pasur nje vend te lire,” thote ai. “Ne qofte se keni pyetur mua 10 vjet me pare, une do te kisha thene se liria ishte e pamundur. Por Zoti na e ka dhene mundesine.”

Renia e murit, nje test durimi

Tregimi personal i Limajt filloi kur ai ishte nje udheheqes i studenteve ne fillim te viteve 1990. Muri i Berlinit kishte rene, por njeriu i forte serb Sllobodan Millosheviqi kishte revokuar statusin e posacem te Kosoves ne Jugosllavi. Shqiptaret, 90 per qind e popullsise, kane jetuar nje jete te klases se dyte nen represionin brutal policor-shteteror me punkte te kontrollit, vrasje arbitrare, tortura, me ringjalljen e ndjenjes se thelle te mitit nacional te serbeve per Kosoven si zemra shpirterore e tyre, dicka e ndaluar ne Jugosllavi nen udheheqjen e gjate te liderit mareshal Tito. “Pjesa tjeter e Evropes levizte ne menyra te paimagjinueshme per ne,” thote ai. “Fryma e Evropes Lindore ishte kudo. Populli ne Evrope merrte fryme me lehte. Por per ne po ndodhte e kunderta. Evropa ishte duke shkuar perpara, ndersa ne po leviznim prapa. Debat publik nuk u lejua ne Kosoven e re dhe studentet u rebeluar. Ne donim qe zerat tone te degjohen ne Jugosllavine federale,” kujton Limaj. “Ne donim te paralajmeronim qendren se sa i rrezikshem ishte programi i Millosheviqit per te ndaluar kete goditje.” Per nje dekade, Limaj dhe Kosova priten, ndersa udheheqesi politik dhe shpirteror i Kosoves, Ibrahim Rugova, u kundervihej taktikave serbe me nje strategji gandiane te durimit dhe jo dhunes. Nje pike e kthimit per kosovaret arriti me marreveshjen e paqes se Dejtonit te udhehequr nga SHBA per Bosnjen.

“Pas Dejtonit, te gjitha shpresat dhe endrrat tona u shuan,” thote Limaj. “Qe Millosheviqi do te mund te vriste per vite pa u ndeshkuar, e pastaj te paraqite veten si nje njeri i paqes ... kjo ishte krejtesisht deshperuese per ne. Nuk kishte asnje shprese. Ne pame ate cfare bente ketu. Eshte e vertete, ne qofte se nje person normal ka zgjedhje, ai kurre nuk do te zgjidhte luften. Mirepo, duhej ose te largohemi nga Kosova, ose te organizojne veten te rezistojme. “

Limaj u perball me drejtesine dhe fitoi respekt

Ish-komandanti minimizon statusin e heroit te UCK-se. Por Limaj ishte i pari qe te ndryshonte taktikat e UCK-se, qe karakterizoheshin me perleshje guerile neper fshatra dhe duke u fshehur neper male, duke konfrontuar forcat serbe hapur. Njesite e tij eventualisht ka mbajtur dy rruge kryesore dhe ka strehuar 85.000 persona, nje spital dhe nje radiostacion. Javen e kaluar, tribunali per krime te luftes ne Jugosllavi ne Hage mori verdiktin e tij te pare per luften ne Kosove. Kater gjenerale serbe u shpallen fajtore per perdorim sistematik te forces kunder civileve. Mirepo gjykata e liroi atehere presidentin jugosllav Milan Milutinoviq, duke cituar se Millosheviqi ishte pergjegjesi kryesor. “Ne praktike, ishte Millosheviqi, ndonjehere i quajtur si ‘Komandanti Suprem,’ i cili ushtroi autoritetin e komandantit ... gjate fushates se NATO-s,” ka deklaruar gjyqtari kryesor Iain Bonomi. Millosheviqi vdiq ne qeline e tij ne Hage ne vitin 2006, gjate mbrojtjes se tij ndaj akuzave per gjenocid ne Bosnje dhe Kosove. Koha e Limajt ne Hage mbetet e ndjeshme. Ai u arrestua per krime, per kohen qe ka sherbyer si komandant i UCK-se, ne rajonin e Llapushnik-ut. Ai mohoi fajesine, por ra dakord per t’u perballur me akuzat. “Aq sa nuk pajtohesha me akuzat, ndjeja se ishte pergjegjesi jona per t’iu pergjigjur,” thote Limaj. “Keshtu qe thashe se do te shkoj ne Hage, dhe isha i sigurt se drejtesia do te mbizoteroje.” Ajo ishte kohe e vetmuar, e merzitshme per Limajn. Kur ai u lirua ne vitin 2005, ai kritikoi ashper autoritetet e Kosoves per mungesen e mbeshtetjes logjistike ligjore qe ai mendonte se do te kishte shkurtuar gjykimin e tij. “Une nuk do te jem nje njeri qe i frikesohet drejtesise. Por ne nje situate te tille ju keni nje milion mendime qe kalojne neper mendjen tende”.

Mesimi nga “Guximi i shpreses”

Kur u kthye Limaj, mijera kosovare bene udhetime te gjata per ne shtepine e tij. Dy perpjekjet per te kandiduar per kryetar komune te Prishtines deshtuan. Por kryeministri Hashim Thaci ia dha atij Ministrine e Transportit, e cila i pelqen. “Cfare Limaj mesoi nga “Guximi i shpreses” i Obames ishte organizimi i ri i presidentit te komunitetit ne Cikago. “Ai shkoi shtepi me shtepi per te kuptuar njerezit, endrrat dhe shpresat e tyre, keshtu qe deri ne kohen qe ai kandidoi per president ai mund te fliste me te gjithe. Kjo do te jete nje detyre ne Kosove, ende i ndare ne mes te shqiptareve dhe serbeve. Synimet e Kosoves jane humane ... ne nuk duam te lendojme apo demtojme te tjeret ... por t’ia mundesojme cdonjerit te jetoje se bashku ne nje shtet te ri”. Provimi me i madh per Limajn mund te jete perpara. Pasi ka fituar zemrat si nje njeri qe e kryen punen dhe emri i te cilit eshte futur ne kenget heroike popullore shekullore shqiptare, ai tani duhet te perfundoje rrugen e aeroportit, rrugen e re per ne Shkup dhe te drejtoje veshtiresite e ndertimit. “Ai e fitoi betejen e pare, por tani eshte test i vertete,” thote nje zyrtar i KB-se. Redaktori Mustafa shton: “Te gjithe e duan Limajn, mirepo edhe une pres ate dite kur nje nepunes civil i zakonshem do te mund te jape nje urdher dhe ai te zbatohet.” /kosova sot/06.03.09/

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
VERZIONI ANGLISHT

Paving the way: A Kosovo hero's path from rebel to road-builder
by Robert Marquand, The Christian Science Monitor

Fatmir Limaj

PRISTINA, KOSOVO - There aren't many places in Europe where a minister of transport is a national hero whose name is sung in folk songs.

But Kosovo is not an ordinary place. The country, a year old last month, is where Fatmir Limaj is succeeding at a job everyone else here has failed at: building roads.

Mr. Limaj is in many ways a Kosovo story. In 1998, he took up the gun as a rebel leader, won the first real Kosovo Liberation Army battle against Serbs, and became known as "Commander Steel." He was arrested and later acquitted at The Hague for war crimes. Today, he wears dark suits and patent leather shoes, and cuts ribbons – and deals – over fresh concrete and macadam.

In 2007, when Limaj became transport minister, only five miles of four-lane highway existed in Kosovo. Last year, he built eight miles, instituted 24-hour work sites, and is now overseeing the construction of eight additional miles of four-lane roadway.

Kosovars love it. Limaj views the transport ministry almost as a personal ministry, a calling to build a country. He's read Barack Obama's "The Audacity of Hope," and seems to offer a "Yes, we can" message to cynical Kosovars weary of unmet promises and muddy roads. With rebel credentials in the majority-Albanian society, Limaj has knocked heads, found consensus with contractors, and mobilized a workforce. He regularly drops in on sites at midnight or later. Last year, a TV crew filmed him directing work at 3 a.m., showing the country that change was indeed under way.

"I'm restless by nature, just ask my wife," he says. "Building a country was a dream of my generation. Now, I'm living that dream, but there's a lot to do.

"Our people are hard workers, but they need a good manager to channel their energy."

Upgrading donkey paths to modern highways

An executive from a Western nongovernmental organization, who has lived in Kosovo for several years, describes Limaj as "one of the good ones.... His methods aren't typical, but they are practical, and probably what Kosovo needs right now."

Roads in this agricultural society have been so haphazard and poor that travelers from northern Europe routinely got lost, even in recent years. A 21st-century road infrastructure means development. Yet a decade after NATO intervened, and despite a highway budget, little was done. Village roads remained primitive, unpaved, and a nightmare in winter. The main "highway" from the airport to Pristina was two-laned, donkey-laden, and potholed.

Yet last year, Limaj's ministry paved or repaved nearly 500 miles of highway – adopting a strategy of connecting villages with one another and with key arteries.

"It was so much road that we all started to wonder why it hadn't happened before," says Artan Mustafa, political editor at the Express newspaper. "Obviously, one reason is because Limaj has power. No one can say to [Commander Steel] that the road won't go through here or there. He tells you, you don't tell him."

Speaking in his office near the new parliament building, Limaj explains his passion for his homeland. "I feel that 24 hours a day. It was a dream of my youth, to have a free country," he says. "If you asked me 10 years ago, I would have said that freedom was impossible. But God gave us the opportunity."

Fall of Wall a test of patience

Limaj's own story began when he was a student leader in the early 1990s. The Berlin Wall had fallen, but Serbian strongman Slobodan Milosevic had revoked Kosovo's special status in Yugoslavia. The Albanian, 90 percent of the population, lived a second-class existence under brutal police-state repression – checkpoints, arbitrary killing, torture – as Serbs revived a deeply felt national myth of Kosovo as their spiritual heartland, something disallowed under Yugoslavia's longtime leader, Marshal Tito.

"The rest of Europe was moving in ways unimaginable to us," he says. "The spirit of East Europe was everywhere. People in Europe were breathing easier. But for us, the opposite was happening. Europe was moving forward, and we were moving backward."

Public debate wasn't allowed in the new Kosovo and students rebelled. "We wanted our voices heard in federal Yugoslavia," Limaj recalls. "We wanted to warn the center how dangerous the program of Milosevic was, to stop this crackdown."

For a decade, Limaj and Kosovo waited as the political and spiritual leader of Kosovo, Ibrahim Rugova, reacted to Serbian tactics with a Gandhian strategy of patience and nonviolence.

A tipping point for Kosovars arrived with the US-led Dayton peace deal on Bosnia.

"After Dayton, all our hopes and dreams fell," Limaj says. "That Milosevic could kill with impunity for years, then present himself as a man of peace ... this was totally depressing for us. There was no hope. We saw what he was doing here. It's true, if a normal person has choices, he would never choose war. But it was either leave Kosovo, or organize ourselves to resist."

Limaj faced justice and earned respect

The former commander plays down his KLA hero status. But Limaj was the first to switch KLA tactics – characterized by guerrilla skirmishes in villages and hiding in the hills – by confronting Serb forces in the open. His units eventually held two main highways and sheltered 85,000 people, a hospital, and a radio station.

Last week, the Yugoslav war crimes tribunal at The Hague offered its first verdict on the Kosovo war. Four Serb generals were found guilty of using systematic force against civilians. But the tribunal acquitted then Yugoslav President Milan Milutinovic, citing Milosevic as mainly responsible: "In practice, it was Milosevic, sometimes termed the 'Supreme Commander,' who exercised actual command authority … during the NATO campaign," stated chief judge Iain Bonomy.

Milosevic died in his cell at The Hague in 2006, during his defense against genocide charges in Bosnia and Kosovo.

Limaj's time at The Hague remains a sensitive one. He was arrested for crimes while serving as KLA commander of the Llapushnik region. He denied guilt, but agreed to face charges. "As much as I didn't agree with the accusation, I felt it was our responsibility to respond," Limaj says. "So I said I would go to The Hague, and was sure justice would prevail."

It was a lonely, worrisome time for Limaj. When he was released in 2005, he bitterly criticized Kosovo authorities for a lack of logistical legal support that he felt would have shortened his trial. "I was not going to be a man afraid of justice. But in a situation like that, you have a million thoughts running through your mind."

When Limaj returned, thousands of Kosovars made a pilgrimage to his home. Two attempts to run for mayor of Pristina failed. But Prime Minister Hashim Thachi gave him the transport ministry, which he relishes.

What Limaj took from Obama's "Audacity of Hope" was the new president's community organizing in Chicago. "He went house to house to understand the people, their hopes and dreams, so by the time he ran for president could speak to everybody."

That will be a task in Kosovo, still divided between Albanian and Serb. "Kosovo's intentions are humane… we don't want to harm or do damage to others… but allow everyone live together in a new state."

Limaj's biggest test may be ahead. Having won hearts as a man who gets things done, and whose name has been added to a centuries-old Albanian heroic folk song – he must now finish the airport road, as well as a new road to Skopje, and navigate construction difficulties. "He's won the initial battle, but now is the real test," says a UN official.

Mr. Mustafa, the editor, adds that "Everybody loves Limaj, but I also long for the day when an ordinary civil servant can give an order, and it is followed."
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Kejsi Tola Pergaditet per Eurovision 2009

Kejsi Tola
/photo libertas/

Kenga shqiptare, prezantim dinjitoz

Edmond Zhulali tregon per bashkepunimin me studion gjermane dhe me koreografin e performances greke te 2008-s

Edhe kete here Shqiperia do te perfaqesohet ne Festivalin Evropian nga nje "etheiste". 16-vjecarja Kejsi Tola, e cila ka fituar Festivalin e 47-te te Kenges ne RTSH, ka filluar pergatitjen per pjesemarrjen ne Eurosong. Kompozitori i kenges, Edmond Zhulali, qe ka perfaqesuar vendin tone per here te pare ne evenimentin me te rendesishem evropian, shprehet entuziast per kengen, e cila eshte pelqyer shume edhe nga bashkepunetoret gjermane, te cilet kane regjistruar kengen. Kenga "Me merr ne enderr", me muzike dhe orkestrim te Zhulalit e tekst te Agim Docit, duket se e kompensoi orkestruesin Zhulali per mosfitoren e nje viti me pare, me kengen e interpretuar nga Flaka Krelani dhe Doruntina Disha, per te cilen ai nuk ngurroi as te reagoje. Zhulali tregon se kenga eshte riorkestruar dhe do te kendohet ne gjuhen angleze. Ajo tashme ka marre formen e duhur, nderkohe qe eshte duke u punuar edhe per performancen. "Dy dite me pare u vendos edhe koreografia e kenges, e cila, duke qene se eshte midis endrres dhe realitetit, te jep mundesi te krijosh dicka te vecante.

Kemi perzgjedhur koreografin shqiptar Julian Bulku, i cili vitin qe shkoi realizoi nje koreografi moderne per perfaqesuesen greke ne Eurovizion." Zhulali vleresoi bashkepunimin me poetin Agim Doci, por edhe interpretimin dinjitoz te Toles. "Kompozitori asnjehere nuk e di cfare do te shkruaje; e rendesishme eshte se une i kam besuar shume Festivalit, e kam bere gjithmone me shume perkushtim, sepse perhere e kam konsideruar si liderin e kenges shqiptare. Skenen ku eshte krijuar muzika shqiptare dhe ka hedhur hapat e para, ku eshte mbajtur gjalle dhe eshte zhvilluar kenga shqiptare. Kjo gjithmone me ka shtyre te jem shume serioz, ne bashkepunimet me kete festival. Megjithate, qe te jesh i suksesshem ne perfaqesimin e nje festivali, ne radhe te pare, kompozitori duhet te kete frymezimin dhe te qelloje, por te kete edhe pak fat. Vec kesaj, eshte edhe bashkepunimi me nje kengetare shume te talentuar, nga zbulimi i nje spektakli qe ka dhene kontribut shume te madh tek "Ethet", me Kejsi Tolen, kengetare me ze shume te bukur dhe melodioz", vijon Zhulali. Kompozitori, i cili shkon per here te dyte ne Festivalin Evropian, pas rezultatit qe ende nuk eshte arritur deri tani nga Anjeza Shahini, pretendon se ka realizuar nje kenge, e cila perfshin elementet shqiptare te gershetuar me ato bashkekohore.

PERFORMANCA E KENGES

Ne skenen e Festivalit Evropian nuk lejohen me shume se gjashte persona, ndaj perzgjedhja e personave qe do te marrin pjese kete vit ka qene e kufizuar. Pervec kengetares Tola, do te marrin pjese edhe dy vokalistet, Era Rusi dhe Dorina Toci. Nderkohe, trupa e baletit do te perbehet nga dy balerina dhe nje djale. Koreografi Bulku ende nuk e ka vendosur, nese do te jete ne skene apo do te realizoje vetem performacen. Zhulati tregon se studioja gjermane, e cila perfaqesohet per here te pare ne kete eveniment muzikor, pretendon se kenga shqiptare eshte e realizuar mjaft mire dhe do te jete pretendente kryesore e ketij viti. Por vete kompozitori, edhe pse i perfshire nga entuziazmi, tregohet me i kursyer dhe shpreson qe kenga te vleresohet sa me drejte. /gazeta libertas/04.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Big Brother Albania 2: Dita 28, Permbledhje

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 28, PERMBLEDHJE

Pjesa 1


Pjesa 2


Vellane e kam me te mire!”
06/03/09 00:54

Duke biseduar me Zhuljeten, Liriten dhe Qetsorin, Pavlini ka folur per vellane e tij me te vogel. Ai ka treguar se te vellane e ka “king” dhe shume te shkatet (“99-sh, si i thone..!”- ka thene ai), madje njerezit i thone qe vellai eshte me i mire se ai. Pavlini ka thene se i vellai eshte me i cmendur sesa ai dhe ka shtuar: “Une kam qene i pari, te dali si te dali, ate e kane qendisur mire!”

“Ti dhe “zysha” ne nominim!”
06/03/09 01:40

“Jam s’jam une, kete jave eshte zysha dhe ti!” – i ka thone Arjoni Zhuljetes, ne lidhje me nominimet. Me pas ai ka shtuar dhe emrin e Qetsorit, qe, sipas tij, kete jave rrezikon shume. Me pas ata kane folur per Agonin, keqardhjen qe ndjenin qe ai kishte dale dhe sigurine qe ai do te ishte duke u kenaqur jashte.

“Dritani eshte prone private!”
06/03/09 01:50

Aida, duke prekur kurrizin e Dritanit, ka thene se ai e ka trupin shume te formuar. “Goce, s’ka c’te duhet ty! – i ka thene Adelajda, - Eshte prone private ai!”. “Pse i dole pronare ti? –ia ka kthyer ajo. Adelajda i ka thene se pronarja ishte, por ishte diku tjeter. Aida ka cilesuar se nuk kishin te benin me pronare, por me bashkendares. Me pas ajo ka vazhduar me Dritanin, diskutimin per muskujt e kurrizit te tij si dhe per muskujt e formimin e tyre ne pergjithesi.

Loja e banoreve
06/03/09 02:20

Republika ka propozuar qe te luajne nje loje. Njerit prej tyre do t’i lidheshin syte dhe ai duhet te gjente cili ishte personi qe do te kishte perballe, duke i prekur fytyren. E para qe mbylli syte ishte Mimoza. Republika i lidhi asaj syte dhe loja filloi. Ajo gjeti sakte Republiken dhe Adin, por ngaterroi Liriten per Bjordin. Loja vazhdoi me banoret e tjere. Me pas ata e zhvilluan lojen ne nje tjeter drejtim. Dy prej banoreve u lidheshin syte dhe nen drejtimin e dy banoreve te tjere, vetem nepermjet zerit, ata duhet te shkonin symbyllur ne vende te ndryshme te shtepise. Te qeshurat ishin te shumta dhe banoret u duken te kenaqur nga loja e re.

Per 1 dite, mbushet 1 muaj!
06/03/09 03:00

Te mbledhur ne zonen e ndenjies, dritani, Pavlini, Qetsori, Bjordi dhe Lirita, kane vene ne dukje se per nje dite mbushej plot nje muaj qendrimi ne shtepine e Big Brother. Pavlini u shpreh se i dukej sikur koha kishte ndaluar ne vend dhe te te njejtit mendim ishin edhe te tjeret. Ata folen per faktin se nuk dine asgje nga ato qe ndodhin jashte dhe kur te dilnin nga shtepia do te ishin si te hutuar, madje, per inerci te saj qe benin ne shtepi, do te fillonin te debatonin edhe me njerezit e shtepise. Qetsori tha se duhej te mblidheshin e te takoheshin patjeter jashte. Bjordi ishte i te njejtit mendim, por tha se kur te dilnin e te degjonin njeri-tjetrin ne dhomen e rrefimit, nuk do te ishte fort e sigurte deshira per t’u takuar. Qetsori ka thene se per te kjo nuk kishte fare rendesi, sepse ketu ishin “per t’ia futur njeri-tjetrit, qe te merrnin leket”, ndersa jashte do te ishte tjeter gje. “Kush e di cfare sensacioni do te jete, -tha Bjordi, - ne, te gjithe bashke, ne nje shtepi tjeter!”. Lirita propozoi qe ai qe do te fitonte t’u jepte nje darke te gjitheve.

Visi eshte shume zemergjere!
06/03/09 03:10

Mesida i ka folur Arjonit per shokun e saj te ngushte, Visin. Ata njihen qe ne gjimnaz dhe tani ndajne se bashku shtepine e Visit. Mesida shpjegon se ajo qe i lidh te dy eshte nje miqesi shume e paster dhe shume e forte. Habise se Arjonit sesi ishte e mundur qe ajo nuk qendronte me qera tek ai, ajo iu pergjigj me sigurine se visi ishte shume zemergjere dhe me hamendesine se ndashta ate nuk e linte sedra e mashkullit qe t’ia kerkonte. Ajo tha se sa shume kishin xhan njeri-tjetrin, po aq shume edhe ziheshin.

Adelajda: “Kercente per inat”
06/03/09 03:36

Banoret jane shtrire per te fjetur, kurse Moza para tyre, kercen. Asaj i kujtohet prova qe realizuan disa ore me pare dhe i thote Adelajdes se Aida nuk dinte fare te kercente. Ajo i thote se u mundua qe t’i mesonte disa levizje por, perseri ajo nuk doli mire gjate proves. Adelajda i thote se asaj iu duk nje menyre shume vulgare e te kercyerit dhe se Aida po kercente per inat para saj duke e pare drejt e ne sy. Bika i thote se i pelqeu menyra se si levizte sidomos kur tundte belin kurse Bjordi shton se ajo nuk kishte pike ekspresiviteti.

Dritani: “Mimoza eshte e ngurte”
06/03/09 03:45

Dritani dhe Qetsori flasin per tipin e Bjordit dhe afrimitetin e tij me vajzat e shtepise. Ata flasin per marredhenien qe kishte Bjordi me Mimozen. Sori thote se Bjordi ne fillim beri disa perpjekje per t’u afruar shume me te por, ajo e largoi. Dritani shprehet se ai e pelqeu qe ne fillim ate por te dy jane shume te ndryshem si tipa dhe si karaktere. Sori thote me shaka se Moza mund ta marre Bjordin me shkelma nese nuk i pelqen sjellja e tij, kurse Tani mendon se ai nuk eshte aspak tip i tille, madje eshte shume i shkathet dhe se i manipulon te gjitha vajzat nese do, pasi ka nje tip dhe nje kulture ndryshe qe nuk e vret mendjen per asgje. Sori nuk e mendon ne kete menyre dhe thote se Bjordi nuk arriti asgje me Mozen. Dritani thote se kjo eshte dicka tjeter, pasi Moza ka nje tip shume te ngurte dhe fakti qe ndodhet para kamerave e vret dhe e frenon. Qetsori e perkufizon Mozen si nje vajze te mire dhe qe do te reagonte ne nje menyre te tille patjeter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pavlini rrezikon
06/03/09 09:45

Ata flasin per te nominuarit dhe Dritani thote se ka frike se do te jete Pavlini ai qe do te dale kete here. Ai thote se dy te tjeret e kane per here te dyte nominimin, kurse ai per here te pare. Sori thote se si Arjoni dhe Aida jane konkurente te forte por varet se sa i pelqejne jashte. Dritani i kujton Sorit se Pavlini gjate kesaj jave nuk ka qene ne forme. Sori mendon se edhe Arjoni mund te jete pretendent per t’u larguar pasi Pavlini ka nje histori te gjate e me me vlera. Ai thote per Aiden se nese nominohet edhe njehere dhe nuk del atehere do te shkoje ne finale. Dritani thote se eshte konkurente e forte dhe e pelqyer por qe serish ka per te dale ne nominim. Sori i thote se mendon se nga gocat, me e pelqyera eshte Mimoza, kurse per Aiden mendon se nuk do ta nxjerrin me ne nominim. Ai i thote Dritanit se edhe banoret nuk bejne mire te nominojne gjithmone te njejtet persona sepse ka dhe te tjere. Te dy djemte e mendojne Aiden ne finale. Sori thote se ja ka friken se mund te jete edhe Moza ne finale sepse nuk e kane nxjerre asnjehere. Dritani mendon se ajo do duhet te jape me shume dhe te filloje te flase. Sori thote se si Bika edhe Aida jane ne finale. Ata thone se Bika eshte e pozicionuar mire dhe se eshte me kembe ne toke. Sori thote se i pelqen si vajze. Ata diskutojne per fillimin e bashkejeteses se Bikes ne shtepi e cila sillej ashper me ta pasi mendonte se do ta sulmonin pasi ishte vajze fshati kurse tani ajo eshte qetesuar dhe sillet normalisht.

Diten miq, naten armiq
06/03/09 09:57

Dritani dhe Qetsori flasin per marredheniet qe kane krijuar mes tyre banoret. Dritani thote se perplasjet me te medha jane gjate debateve qe bejne. Qetsori i thote se gjate dites ata jane miq me njeri-tjetrin kurse gjate debateve nxirren inatet qe kane. Dritani i tregon per debatin qe pati Aida me Adelajden te cilat dolen thuajse nga tema qe po trajtohej dhe debatonin me inat. Qetsori i thote se nuk nderhyri fare sepse edhe nese debati do te vazhdonte me tej, atij mire i behej pasi ato mund te dilnin te dyja nga shtepia. Ata flasin dhe per menyren se si flet Adelajda qe per te gjithe eshte pak e bezdisshme.

“Big Brother ku na ka gjetur?”
06/03/09 10:55

Qetsori duke pastruar kuzhinen pyet Dritanin se si mund te jete jeta e Erjoles jashte shtepise se Big Brother. Ai thote qe nuk e kuptoi asnjehere situaten e saj,por Dritani i thote qe kjo ishte per arsye se ajo nuk e tregoi asnjehere. Ai shton se ajo ishte nje tip shume ekspresiv por jeta e saj linte mjaft dyshime. Qetsori thote qe ajo kishte ikur shume e vogel per ne Greqi,dhe shton-“keta te vene ne dyshim,cfare pune kane bere atje”? Ai vazhdon duke thene-“Nuk e di Big Brother ku na ka gjetur”?

“Kush do dale kete jave?”
06/03/09 13:05

Qetsori dhe Zhuljeta qendrojne ne kopesht dhe diskutojne per banoret e tjere. Qetsori thote qe brenda ne shtepi disa e kane inat,por Zhuljeta i thote qe eshte mire kur njerezit te kane inat. Ai thote qe Lirita ne fillim hyri me shume humor,shume e qeshur dhe mendonte se ajo mund ta fitonte Big Brother. “Por me kalimin e kohes ajo ngeci si sharra ne gozhde”-thote ai. Zhuljeta thote qe vajzat ne Big Brother po mbyllen thjesht ne kornizen e te qenurit femer. Qetsori i thote qe meshkujt do e kene keq punen po doli nje djale te shtunen pasi femrat do kene dominance ne shtepi. “Do hani njera-tjetren sic hengrem ne djemte mos u merzisni”-i thote Qetsori Zhuljetes. Banoret kane filluar te ndjejne ethet e nominimeve dhe dikutojne per kete gje. Qetsori thote qe per mendimin e tij kete jave do dale patjeter ne nominim nje femer, dhe sipas tij mund te jete Adelajda ose Lirita. Zhuljeta e aprovon dhe i thote qe mund te jete dhe ajo ne nominim. Vjen Pavlini dhe Arjoni dhe i bashkohen bisedes se tyre. Qetsori pyet Zhuljeten se kush mendon ajo se mund te dale kete jave por ajo i pergjigjet shkurt se nuk ka ndonje ide. Arjoni pyet Pavlinin se kush mendon se do jete emri i pare i personit qe do shpetoj per te dale nga shtepia. Pavlini i thote qe do deshironte qe te ishte emri i Arjonit,pasi ka me shume afrimitet me te se me Aiden. Pavlini thote qe publiku kete here do e kete me te veshtire se javen e kaluar kur doli Agoni. Arjoni thote- “Kjo pune eshte nje dileme.”

Dritan: “Dua te jem avokat”
06/03/09 14:15

Aida i tregon Dritanit per punen qe ka bere para disa kohesh. Ajo thote qe ka punuar si menaxhere hotelesh dhe lokalesh dhe i shpjegon Dritanit menyren se si funksionon ky lloj profesioni. Dritani i thote qe eshte gje e mire kur te pelqen puna qe ben. Aida shprehet se nuk ka deshire te punoje me nje person qe e njeh. Dritani i thote Aides qe duhet te kishte vazhduar ne fushen e marketingut pasi e shikonte si nje person te pershtatshem per ate lloj profesioni. Aida i thote qe do kishte patur deshire por se per te ne keto momente me me prioritet shikon shkollen,per te cilen po investon. Ajo shton se i pelqen te merret me dicka ne sferen e shkollimit te saj. Dritan i thote qe nuk i pelqen te punoje ne administrate . Ai i thote-“Dua te jem avokat.”

Zhuljeta:Arjonin e kam xhan!
06/03/09 15:39

Qetsori merret me gatimin e drekes dhe Zhuljeta e ndihmon. Ata kapen me njeri-tjetrin me batuta te ndryshme. Zhuljeta i thote:-“Une jam zgjidhja e zgjedhjeve tuaja”-dhe Qetsori i thote:- “ Mos me recito mua Sheksipirin se ai ishte i cmendur.” Zhuljeta mundohet t`a ndihmoje ne kuzhine por Qetsori i thote qe te merret me mire me Dritanin. Ai i thote:-“Cfare te kam bere pervec se do te te marr 70mije eurot?” Ajo i thote se jane euro,se po te ishin leke do ndryshonte puna. Zhuljeta e pyet Qetsorin ne lidhje me lojen Twister se kush e kishte fituar. Ai thote:-“Une dua te fitoj luften,betejat t`i kam lene ty.” Ne kuzhine vjen Arjoni dhe Qetsori e pyet se si e perballon ai Zhuljeten. Ajo i pergjigjet:-“Arjonin e kam xhan prandaj!” Arjoni i thote qetesorit se eshte me mire kur ajo te ka xhan se nuk te ngacmon shume.

Aida:Keta duan sherr!
06/03/09 16:30

Aida dhe Lirita dalin ne kopesht per te pire cigare. Aida ka vene ne sfond muziken e pianos. Pavlinin e shqeteson muzika dhe e fik pianon. Aida cohet dhe i thote Lirites:-“Keta duan sherr se me jane bere te gjithe si komandant”. Aida acarohet dhe i thote Lirites:-“kur duan ata me degju nuk ka problem,kur duam ne me pi nje cigare me muzike thone jo se po flasim ne.” Aida thote:-“nuk eshte fare fleksibel”-dhe shton,-“njeri pa piken e lidhjes”-per Pavlinin. Ajo thote qe banoret duhet ta heqin kete lloj vesi pasi nuk mund te sillen sikur jane ne shtepite e tyre. Pavlini e komenton sjelljen e Aides me Qetsorin dhe Adin duke thene qe eshte antillogjike ajo qe i kerkoi Aida. Ai thote:-“Fakti qe jam ne nominim,nuk do te thote qe nuk duhet t`i kthej Aides pergjigje.”

Bjordi:”Sa gjera dua une!”
06/03/09 17:45

Bjordi dhe Mesida pine cigare ne kopesht dhe diskutojne per ditelindjet. Vjen Adelajda dhe i thote Bjordit:-“Dua kafe me qumesht”-dhe largohet. Bjordi i thote:-“Sa gjera dua une!” Ai i shpreh Mesides bezdine qe ka kur njerezit i drejtohen ne menyren e Adelajdes,qe i duan gjerat me imponim. Mesida i thote Bjordit:-“Tani u pergjigje si Shqiptar”. Ai i thote Mesides qe Adelajda kur i kerkon nje gje Arjonit i thote:-“te lutem m`a bej pak”-ndersa kur ja kerkon Bjordit i thote:-“beje kete gje!” Bjordi thote qe nuk e ka per bezdi te bej dicka,por eshte menyra ajo qe nuk duron dot. Ai thote:-“Edhe mamit nuk ja bej kur m`i kerkon keshtu”! Mesida i thote qe ka te drejte per kete gje.

Adela:“Nuk do flasesh vetem ti!”
06/03/09 19:25

Adelajda eshte drejtuesja e emisionit te debatit dhe vendos per teme dite“Shkollat publike,apo shkollat private?”Arsyeja qe ajo ka zgjedhur kete teme eshte se po afron festa e mesuesit dhe fakti qe eshte nje problematike qe prek rinine Shqiptare dhe jo vetem. Ajo ka te ftuar ne emisionin e saj si te ftuar speciale Mesiden,per te ndare me banoret eksperiencen e saj ne Suedi. Zhuljeta ne shtepi ka shprehur deshiren per te hapur nje shkolle private dhe Adelajda kerkon te di mendimin e saj ne lidhje me kete teme. Ajo shprehet se shkolla eshte nje insitucion qe jep dije. Ajo thote:-“Deshira per te nxene dhe per te dhene dije eshte shume e madhe”. Fjalen e ka Qetsori i cili eshte pro shkollave private,per arsye se ka staf shume te kualifikuar dhe se kerkesa e llogarise sipas tij eshte me e madhe. Pavlini dhe Aida jane te mendimit qe ekzistenca e shkollave private rrit konkurencen ne treg duke rritur paralelisht dhe kerkesat ndaj saj. Aida thote qe ato biznese qe bazen e kane te dobet falimentojne me kalimin e kohes dhe se shkollat private kane dhe anet e tyre negative. Dritani thote:-“Ne Shqiptaret nuk jemi te etur per dije,por per diploma”. Lirita tregon qe ajo vazhdon nje universitet privat por qe nuk i njihet ne asnje vend pasi nuk eshte i akredituar. Gjate debatit Adelajda kapet me Aiden duke i thene:-“Aida nuk do flasesh vetem ti,leri te tjeret te flasin”. Mesida thote qe ne Shqiperi shkollat private hapen per persona te pakualifikuar. Dritani shton se ne shkollat private duhet te kete nje sistem qe t`i mbikqyre. Mimoza nuk tregon interes per temen dhe nuk perfshihet ne debat. Ardjanin e shqeteson nje fenomen tjeter qe ndodh ne shkolla,ai thote:-“Si ka mundesi qe shikojme me shume lokalet plot se sa bibliotekat”? Aida thote nje shprehje te nje profesori te saj:-“Nxenesit e dhjetes marrin vesh vetem nga librat,kane mik vetem librin,dhe ato nuk do dine te ecin ne jete pasi i vetmi komunikacion ka qene libri”.

Vazhdimi i proves
06/03/09 22:30

Kjo eshte nata e trete ne te cilen banoret pergatiten per proven e javes se katert, “Ti vlen!”. Juria e kesaj radhe do te perbehet nga Mesida, Adi, Mimoza dhe Arjoni. Mesida dhe Adi kane nga nje vote kurse, Mimoza dhe Arjoni nga gjysme vote. Prezantuesja serish eshte Adelajda. Konkurentet e radhes jane Zhuljeta, Bjordi Qetsori, Lirita, Aida, Republika, Dritani dhe Pavlini te cilet do te performojne para jurise sipas kesaj radhe. Nga tete konkurentet, do te perzgjidhen kater te cilet kalojne ne naten finale. Te paret qe performojne jane Dritani me Zhuljeten me kercim popullor nga krahina te ndryshme te Shqiperise. Ata sjellin shume ritem ne shtepi dhe duartrokiten nga banoret e tjere. Juria vendos se keta konkurente e kalojne proven. Performanca e dyte u soll nga Bjordi i cili luajti nje pjese instrumentale ne piano qe e kishte kompozuar vete. Per Bjordin, juria vendosi gjithashtu se e kaloi proven. Sori recitoi vargjet e shkrimtarit te shquar Migjeni me “Poemen e mjerimit”. Ai e recitoi me shume ndjenje dhe ne sfond u shoqerua nga Bjordi me nota muzikore. Juria dha vendimin dhe Sori kaloi ne naten finale. Performanca tjeter u realizua nga Lirita e cila interpretoi nje kenge te Genta Ismailit. Juria shume zemergjere vendosi qe ta kaloje proven. Konkurentet e tjere te cilet performuan ne zhanre te ndryshem si Aida dhe Republika ne kenge dhe Pavlini ne imitim nuk arriten ta kalojne proven. Ne kete prove te trete banoret u argetuan me njeri-tjetrin.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Thursday, 5 March 2009

Ylli Pango, Skandali Seksual!

Ylli Pango Skandal Seksual
/photo gazeta shqiptare/

Skandali seksual: Ministri Pango me pizhama, ia lyp gazetares!

Qeveria perfshihet ne nje skandal seksual. Ish-ministri i Kultures, Ylli Pango eshte kapur mat nga kamera e fshehte e emisionit investigativ “Fiks Fare”, teksa ne kembim te nje vendi pune ne dikasterin qe drejtonte, i ofronte shtratin nje vajze te re. Kamera eshte realizuar ne muajin shkurt te ketij viti. Ne transkriptet e plota te bisedave te zhvilluara mes Pangos e vajzes se re, fillimisht ne telefon, mandej ne zyren e tij e me pas ne ambientet e shtepise se ish-ministrit, lexohet qarte presioni psikologjik qe Pango ushtron ndaj saj per ta joshur seksualisht, duke i premtuar nje vend te mire pune e nje rroge te majme ne Ministrine e Kultures. Ylli Pango ka hyre keshtu ne historine e shtetit shqiptar, si i pare zyrtar i larte i vendit qe perfshihet ne nje skandal seksual. Fill pas transmetimit te kameres se fshehte ne emisionin investigativ “Fiks Fare”, kryeministri Sali Berisha e ka shkarkuar me urgjence ministrin e Kultures.

TELEFONATA E PARE
Ylli Pango - Po.
Vajza e “Fiks Fare” – Alo.
Ylli Pango – C’kemi?
Vajza e “Fiks Fare” - Mirembrema profesor Ylli.
Ylli Pango - Mirembrema.
Vajza e “Fiks Fare” - Me fal qe nuk e hapa telefonin pak me pare, por isha me familjen tek QTU-ja dhe nuk mund te flisja.
Ylli Pango - Nuk ka problem, une kujtova se ishe ne gjume (qesh).
Ylli Pango - Meqenese per sot kaloi, se une tani prape po merrem me gjera te tjera, neser ta fiksojme nje cike qe te te takoj pak, mire?
Vajza e “Fiks Fare” – OK, por rreth cfare ore?
Ylli Pango – Shiko, ta bejme keshtu, se kam hall qe te tregoj rrugen shoferi ty, ose te te sjell nja dy makina te ndryshme, ose ne nje makine, si te duash ti. Nuk ka asnje problem. Ti te vish tek ministria, le te themi rreth ores 5-5.30. Nga 5.30 tek ministria, me kupton? Pastaj do te tregoj, eshte aty ajo ku te thashe, aty tek Tirana e Re.
Vajza e “Fiks Fare” - Tek Tirana e Re... a mund te ma thuash edhe nje here se nuk e...
Ylli Pango - Me mire te ta tregoj shoferi, qe mos te ngaterrohesh, ta tregon shoferi.
Vajza e “Fiks Fare” – He, se kam makine vete, mund te vij edhe vete.
Ylli Pango - Lere makinen tende, me makinen e tij qe mos te shqetesohesh. Nuk ka asnje problem. E kupton, edhe nje here kur te vish, do te te prese shoferi me makinen time.
Vajza e “Fiks Fare” - Shoferi juaj...
Ylli Pango - Shoferi i imi, i imi. Ti me makinen tende, vazhdoni. Do te tregoje se ku eshte instituti, dhe kaq.
Vajza e “Fiks Fare” - OK. Do ndalem nje here tek ministria apo te vazhdoj?
Ylli Pango - Te ministria, te ministria.
Vajza e “Fiks Fare” - Dokumentet i pe?
Ylli Pango - Dokumentet i pashe, prandaj thashe qe duhet te bejme pak muhabet, sepse kam disa idera qe lidhen edhe me... prandaj po te them edhe per institutin, sepse lidhen edhe me institutin. D.m.th, kam disa gjera per punen, gjithmone qe po te jesh dakord ti, shkon mire. Gjithsesi, pasi ta shikosh ti, sepse edhe ti ke te drejten e zgjedhjes, e ke parasysh?
Vajza e “Fiks Fare” - Ok, Ok. Te thashe qe kam mesatare te mire dhe kam nje CV te pasur, besoj qe...
Ylli Pango - Po e pashe, pra, e pashe. Ti the qe mesataren e ke keshtu mesatare, por ate nuk e kishe dhe aq mesatare, mire e kishe. Po pra mire ishte, e vleresova, e kupton? Hajde ne 5.30 ne ministri, a e kupton?
Vajza e “Fiks Fare” - Tek instituti, do jemi ne zyre, ne lokal do ulemi...
Ylli Pango - Po pra po. Jo mo, ka zyre aty, ka zyre, eshte normale, ka zyra, asnje gje tjeter. Hajde ne ministri, qe te te tregoj shoferi se ku eshte instituti dhe kaq, asgje tjeter. Pastaj ne institut punet qe jane atje per t’u bere dhe kaq. Do rrime nje cike vetem, dhe ik pastaj.
Vajza e “Fiks Fare” - Ok. Ne oren 5.30?
Ylli Pango - Ne 5.30 jam ne ministri, si ta kesh me kollaj, se po te te them une dil atje, dil ketu nuk e gjen dot se ku eshte instituti, a me kupton, sepse do te vije shoferi. Qe te te tregoje rrugen ty, qe ta gjesh menjehere. Po te duash ta shpjegoj edhe keshtu une, nuk ka ndonje problem, me kupton?
Vajza e “Fiks Fare” – OK, ma shpjego se po vij me mire se e kupton... te vij...
Ylli Pango – Mire, dil tek kjo qe te bej nje kalim andej une, qe sot te ta tregoj si vend ku eshte dhe te vazhdoj pastaj. Dil tek kjo... e di banken “Pro Credit”?
Vajza e “Fiks Fare” - “Pro Credit”, ku i bie?
Ylli Pango - Ajo rruga qe te thashe une qe te nxjerr te... si quhej?
Vajza e “Fiks Fare” - Tek “Koha Jone”?
Ylli Pango - Po eee, por rruga e gjate. Kjo eshte aty te... ku del sheshi i rrumbullaket qe te con tek Tirana e Re.
Vajza e “Fiks Fare” – Po, po, tek Tirana e Re.
Ylli Pango - Tek sheshi, sa fillon sheshi, d.m.th.
Vajza e “Fiks Fare” - E kam idene, “Pro Credit Bank” tek LSI-ja, aty?
Ylli Pango - Aty LSI-ja, bravo, aty afer LSI-se. Per sa vjen ti, vonohesh shume?
Vajza e “Fiks Fare” - Po per 20 min them nga Vora.
Ylli Pango - Ok, ok. Hajt pra ciao.
Vajza e “Fiks Fare” – Ok, kur te jem aty pastaj do te te bej telefon.

TELEFONATA E DYTE
Ylli Pango - Ke ardhur?
Vajza e “Fiks Fare” - Alo Profesor Ylli, me fal se te mora per te njoftuar se ngaqe ka shume trafik ketu, sepse po behen punime ne autostrade edhe nuk e di se sa mund te vonohem.
Ylli Pango - E pashe, e pashe ,se edhe ketu ka nje trafik te tmerrshem tek kjo, por degjo...
Vajza e “Fiks Fare” - Po pra.
Ylli Pango - Kete mund ta gjesh shume lehte ti. Atehere kete po ta them ne telefon une qe mos te ashtu... te vish me nge. D.m.th, LSI-ja eshte kur vjen nga Tirana per te shkuar tek Tirana e Re, eshte ne krah te majte apo jo, eshte keshtu?
Vajza e “Fiks Fare” - Po, po.
Ylli Pango - Kur vjen tek rruga e gjate qe eshte kjo rruga e gjate me peme anash, ne fund fare, para se te kalosh tek sheshi i madh ne krah te djathte eshte “Pro Credit Bank”. E ke te shenuar “Pro Credit Bank”, duket ajo.
Vajza e “Fiks Fare” - Po, po e kam parasysh.
Ylli Pango – E ke parasysh. kalon keto mobilieri, lojera fati, cfare jane te gjitha me radhe. I kalon te gjitha keto dhe para se te dalesh tek sheshi i madh, krahe per krahe eshte banka “Pro Credit”. Perballe asaj eshte pallati 10-katesh jeshil. Tek ky pallati eshte instituti ne kat te 6-te dhe ka tabelen tek dera “Instituti Shqiptar i Studimeve Sociale dhe Psikologjike”. E ka te shenuar tek dera me tabele te kuqe te madhe. D.m.th, pallati jeshil eshte perballe bankes, ne krah tjeter te rruges, e ke parasysh?
Vajza e “Fiks Fare” – Po, po, e kam parasysh.
Ylli Pango - Do hysh nga mbrapa, do ngjitesh ne kat te gjashte, shikon ate tabelen e kuqe. Keshtu qe me mire ta fiksojme neser nga ora 5.30 atje direkt dhe e gjen, d.m.th.
Vajza e “Fiks Fare” - Ne oren 5.30 te vij direkt atje, mos te vij fare tek ministria?
Ylli Pango – Jo, po nese e ke keshtu ti, kontrolloje nje here ne mengjes, mund ta gjesh direkt. Kontrolloje gjate mengjesit, mire? D.m.th, bjeri nje here andej ne mengjes, shiko dhe do e gjesh kollaj, po nuk e ke gjetur me thuaj nuk e kam gjet dhe vij e te marr edhe tek ministria po te duash. Eshte shume kollaj.
Vajza e “Fiks Fare” – Ok, se une mendova qe meqenese do fle sonte ne Tirane, mund te vij neser nga ora 9-10 tek ministria.
Ylli Pango – Epo, tek ministria e ke nje cik zor ti, sepse une neser jam shume ne levizje, kam aktivitete e ke parasysh? Ne ministri ti do vish nuk ka problem, kjo eshte sepse ne institut ka edhe gjera te tjera, kam per te treguar edhe disa gjera se une kam tjeter ide ta thashe prandaj do bejme pak muhabet. Kam idera edhe tek instituti brenda, se jane dy gjera, ministria dhe instituti. Edhe aty ka njerez si puna jote te tjere, me kupton?
Vajza e “Fiks Fare” - E kuptoj.
Ylli Pango - Se me duhet aty, edhe aty me duhet juriste. Keshtu qe nuk ka... kjo eshte thjesht per te... emrin e mundshem, pastaj bej cfare te duash, vendos cfare te duash ti. Dakord?
Vajza e “Fiks Fare” - Ok. D.m.th, gjithsesi mos te te bej telefon, sepse une jam nisur ne Tirane, ora eshte 7.30 e kupton? Nuk e di se sa mund te vonohem, mos te te bej telefon?
Ylli Pango - Po ja, ti po ashtu bej, ta llogaris cfare te te them une ty, gjithsesi une vendin ta thashe se ku eshte.
Vajza e “Fiks Fare” – Ok, por thjesht qe mos te te prish pune se mund te takohemi edhe sot. Nuk e di a eshte vone per ty?
Ylli Pango - Nuk me prish pune. Une jam tek rrugica tek “Kaprico”. Edhe ketu ka nje trafik te tmerrshem, nuk e di, ti je duke ecur tani?
Vajza e “Fiks Fare” - Po pra, jam bllokuar ne trafik.
Ylli Pango - Ku ne trafik, ne c’vend eshte kjo...?
Vajza e “Fiks Fare” - Eshte aty tek kjo autostrada qe ka filluar... po behen punime.
Ylli Pango – Mire, gjithsesi kur te vish, me bej nje telefon se une edhe mund te leviz, se telefonin e mbaj hapur. Po qe se kam mbaruar pune, shikohemi edhe sot, po qe se do jem i zene ta leme ne orari e neserm. Dakord?
Vajza e “Fiks Fare” - Ora eshte 7.30, mendoj qe maksimumi, maksimumi ne oren 8 te darkes une jam aty.
Ylli Pango - Po nejse ti, kurdo qe te vish me bej nje telefonate. Ok?
Vajza e “Fiks Fare” - Jam e penguar nga trafiku dhe jam si ne siklet, se nuk e di per ceshtjen e punes, besoj qe...
Ylli Pango - Pse, pse je ne siklet? Cfare sikleti ke?
Vajza e “Fiks Fare” - Po e kupton, me pelqen shume ai vend pune edhe... u be edhe shume qe jam papune edhe...
Ylli Pango - Sa kohe ke ti pa ashtu?
Vajza e “Fiks Fare” - Ka 8 muaj.
Ylli Pango - Po jo, mo jo, se nese ti i ploteson kriteret eshte normale ajo nuk ka asnje gje, pse duhet ta kesh me keshtu? Mos ki siklet fare. Une per te mire po mundohem nuk e kam per keshtu.
Vajza e “Fiks Fare” - Nuk e di nese e keni pare CV-ne, une personalisht mendoj qe deri diku i plotesoj kriteret.
Ylli Pango - I pashe, i pashe. I pashe, por nuk eshte problemi aty. Do t’i shikojme me detaje, pastaj se cfare kishe ti. Ajo puna e gjuhes nje here, eshte e rendesishme, sepse anglishtja e ka nje vlere, sepse edhe nje fraksion i huaj...

Bisedat e gazetares se “Fiks Fare” me ministrin Ylli Pango
Gazetarja e “Fiks Fare” shkon ne Ministrine e Kultures per te kerkuar pune.
Ministri Ylli Pango e pret personalisht ne zyre.

Ylli Pango – C’kemi?
Ylli Pango – Do me sjellesh dokumentet. Do me sjellesh cfare ke mbaruar, fotokopjen e diplomes … gjuhe te huaj ke?
Vajza e “Fiks Fare” – Po, anglisht, italisht, tani jam duke mbrojtur frengjishten.
Ylli Pango– Atehere do te m’i sjellesh te gjitha dokumentet. Ku jeton tani?
Vajza e “Fiks Fare” – Ketu.
Ylli Pango – Me ke rri?
Vajza e “Fiks Fare” – Vetem.
Ylli Pango– Sa e ke numrin?
Vajza e “Fiks Fare” – 069 …
Ylli Pango – (lexon nr qe i dha gazetarja dhe e regjistron ne cel)
Ylli Pango – E ke telefonin me vete? (I ben zile ne celular gazetares me celularin e tij).
Vajza e “Fiks Fare” – Normal.
Ylli Pango– Ai eshte numri im.
Vajza e “Fiks Fare” – Ok.

Pasi ministri i con nje mesazh ne celular ku i kerkon takim ne oren 21.15, gazetarja niset per ta takuar.
Fillimisht komunikon me ministrit ne celular.

Vajza e “Fiks Fare” - Une jam, me aq sa ma shpjeguan eshte ketu tek Club 24 oresh. Eshte ketu perballe shtepise tuaj? Ok, une jam ketu jashte.

Ministri e ka lene takimin ne banesen e tij private.
(Ministri i hap deren e shtepise)

Vajza e “Fiks Fare” - Mirembrema. Si jeni mire?
Ylli Pango - Si jeni mire? Je me njeri?
Vajza e “Fiks Fare” – Jo.
Ylli Pango - Te pret njeri?
Vajza e “Fiks Fare” - Jo.
Ylli Pango - Hajde ngjitu me lart. Po c’kemi ndonje gje?
Vajza e “Fiks Fare” - Asgje, te perditshmet.
Ylli Pango – Eeeee, pra. Po cfare ke bere?
Vajza e “Fiks Fare” - Asgje. Mbarova shkollen dhe tani jam ne kerkim pune.
Ylli Pango- Hiqe xhupin.
Vajza e “Fiks Fare” - Kjo eshte zyra juaj?
Ylli Pango - Une kam te gjithe kete vilen ketu. Kjo eshte me oxhak, nje nga dhomat.
Vajza e “Fiks Fare” - Se mos ju kam bezdisur, mbase....
Ylli Pango – Jo, perkundrazi, nuk me keni bezdisur, me keni dhene kenaqesi. Mbase te kam bezdisur une ty?
Vajza e “Fiks Fare” - Jo, jo.
Ylli Pango - Se mos ke njeri qe te pret, se the dua telefonin apo nuk ke njeri?
Vajza e “Fiks Fare” - Telefonatat nuk dihen, e kupton? Mund te realizohen nga familja.
Ylli Pango - E cfare mendon qe te fillosh?
Vajza e “Fiks Fare” - Po nuk e di te them te drejten. Une kam punuar vetem tek .....
Ylli Pango - Cfare beje aty?
Vajza e “Fiks Fare” - Tek ..... kam punuar si...
Ylli Pango - Po. Sa kohe ndenje aty?
Vajza e “Fiks Fare” - Kam ndenjur rreth 7 muaj se kisha shkollen.
Ylli Pango - Shkollen e mbarove tani ti? Sa t’u be?
Vajza e “Fiks Fare” - Vjet.
Ylli Pango - Qe vjet d.m.th nuk ke kapur ndonje pune tjeter?
Vajza e “Fiks Fare” - Jo. Thjesht mendova nje here te trokas, se mbase. Nuk e kisha idene nese kishit nevoje per te punesuar.
Ylli Pango - Po mire. Cdo gje behet, cdo gje rregullohet kur femra eshte e guximshme edhe i lindin idera, te gjitha rregullohen. Varet se si e koncepton jeten dhe sa guxim ka. (qesh ) Si me shikon.
Vajza e “Fiks Fare” - Shtepia shume gjigante.
Ylli Pango - Eeee. Ka edhe ambiente te tjera te vogla qe do t’i tregoj. C’kemi tjeter?
Vajza e “Fiks Fare” - Asgje.
Ylli Pango - Cohu nje here te te shikoj.
Vajza e “Fiks Fare” - Uuuuuuuuuu.
Ylli Pango - Me pelqen shume ekspozeja jote, me pelqeu qe kur te pashe ( Momenti kur tenton te zbertheje kemishen).
Vajza e “Fiks Fare” – Uauuuuuuuuuuuuu, te lutem.
Ylli Pango - Nuk te bej gje, nuk te bej gje.
Vajza e “Fiks Fare” - Jo nuk eshte... te lutem.
Ylli Pango - Te jap fjalen qe vetem do te te shikoj se si je transformuar, asgje tjeter. (qesh)
Vajza e “Fiks Fare” - Jo, por.... te lutem, te luuuuuuuuutem
Ylli Pango - Nuk do qe te te shikoj fare? Fare, fare, fare?
Vajza e “Fiks Fare” - Ju nuk me keni pare me pare se si kam qene.
Ylli Pango - Te thashe me pare, qe duhet te jesh vajze qe duhet te guxosh. Derisa erdhe e me takove guxove. Nejse, nuk ka problem, dilni aty, sepse une nuk te prek.
Vajza e “Fiks Fare” - Po me vini ne siklet.
Ylli Pango - Nuk te ve ne siklet, sepse problemi eshte ky qe ti mund te hysh neper panairet e turizmit. Panairet e turizmit paraqiten keshtu... ti pamjen e ke. Ne keto lloj panairesh nese ti je goce e guximshme dhe futesh tamam ne kete pune, ti mund te besh ekspozera shume te mira, sepse ne shkojme neper panaire ne Berlin, ne Londer, neper panairet me te mira dhe aty shkojme... kemi marre edhe femra kosovare. Keshtu qe une kam qejf te shikoj ekspozene tende. Po te jesh e guximshme mire, i can te tera. Po qe se e ke problem pastaj me thuaj, une nuk eshte se ashtu.
Vajza e “Fiks Fare” - E guximshme ne c’sens?
Ylli Pango - Sensi i pare eshte te te shikoj nje here, qe te te vleresoj se aty mund te dalesh me rroba banjoje.
Vajza e “Fiks Fare” - Te dal me rroba banjoje?
Ylli Pango - Po mo, dalin te gjitha, nuk ka problem aty qe nga vendet e Amerikes Latine dhe te gjitha vendet qe vijne, normal sic del ne plazh. E dyta mund te dalesh me rrobe qe paraqitesh me kostum kombetar. D.m.th jane disa variante, ka plot cdo vit aty. Kemi marre nga dy vendet Kosova dhe Shqiperia. Nje variant qe mendova per ty eshte se do te te fus tek agjencia e turizmit qe kam vend per goca, qe te te vleresoj. Tani kjo eshte pjesa e guximit. Nese ti qe tani rezervohesh dhe thua aaaaa, mos, te lutem, me ler mbaroj.
Vajza e “Fiks Fare” - Jo une....
Ylli Pango - Degjo dicka, mbaje mend, sic hyre do dalesh. Nuk prekesh, nuk te behet gje. Tani une te thashe ja, them qe te shikoj nje here si fillim se keshtu paske ndryshuar goxha, pastaj vazhdojme e flasim. Hajt moj hajt, se ke guxim ti, hajde. Pastaj, qe kur ke ardhur ne Tirane e ke kapur jeten. Keshtu qe si fillim hiq vetem kete kemishen qe te te shikoj si lekure deri ku ke rene.
Vajza e “Fiks Fare” - Te lutem, uuu, me qenka zberthyer.... te lutem me vjen shume rende, te lutem shume.
Ylli Pango - Asnjehere prej meje, kurre. Une jam ai i fushes, s’me vjen fare asnje keshtu....
Vajza e “Fiks Fare” - Te lutem.
Ylli Pango - Asnje gje, vetem te te shikoj, ke rene nga shendeti aq sa duhet.
Vajza e “Fiks Fare” - Shendeti shikohet edhe pa hequr kemishen.
Ylli Pango - Ca i ke keto dreq mbertheckash qe nuk hiqen ( tenton te heqe kemishen ).
Vajza e “Fiks Fare” - Te lutem, shendeti shikohet edhe pa hequr kemishen, te lutem profesor.
Ylli Pango - Ti do ta heqesh per te tjere, si nuk do ta heqesh per mua?
Vajza e “Fiks Fare” – Joooo, te lutem profesor, te lutem profesor, profesor te lutem, te lutem.
Ylli Pango - Ja deri ketu, deri ketu ( per te zberthyer bluzen).
Vajza e “Fiks Fare” - Po nuk eshte gje se... boll te lutem, boll.
Ylli Pango - Deri ketu, deri ketu (nderkohe zberthen disa kopsa te kemishes )
Vajza e “Fiks Fare” - Te luuuutem, a mund ta mberthej kemishen?
Ylli Pango - Lere pra deri ketu, lere deri ketu pra se nuk po te prek.
Vajza e “Fiks Fare” - ( E Shtyn ).
Ylli Pango – Shih...
Vajza e “Fiks Fare” - A mund te qetesohem pak?
Ylli Pango - Po qetesohu ti, qetesohu.
Vajza e “Fiks Fare” - A mund te qetesohem te lutem. Po me vjen shume rende...
Ylli Pango - Po nuk u mesove me mua ti i bie qe...
Vajza e “Fiks Fare” - Si do mesohem te me shikosh para...
Ylli Pango – Po, po.
Vajza e “Fiks Fare” - Te me shikoni ju nudo para dhe pastaj?
Ylli Pango – Jo, nudo jo.
Vajza e “Fiks Fare” – Ok, me te brendshme.
Ylli Pango - Avash mos bertit se nuk eshte ndonje gje. Mos u trondit se nuk do te vras. Me dal me rroba banjoje shiko si ben, imagjino...
Vajza e “Fiks Fare” – Jo, une tronditem. Nese ju me shpjegoni paraprakisht pozicionin e punes, nese pranon kete lloj pune, Ok! Por, ne keto kushte, ora 9 i darkes, ne shtepine tuaj, te zhvishem une, tronditem.
Ylli Pango - He moj qetesohu, se nuk te ben gje njeri me zor, se nuk jam ajo kategori. Ideja eshte kjo, ne agjencine e turizmit e kam menduar qe ka nje vend per vajze me pamje dhe me shkolle. Tani ne ate agjenci qe varet nga une se eshte drejtoria ime, zakonisht behen panairet e Shqiperise per turizmin, dakord? Ne keto panaire ne vecojne pjeset me te bukura te turizmit shqiptar, si malet detet e me radhe. Duhet pak anglishtja, si je me anglisht ti?
Vajza e “Fiks Fare” - Mire, shume mire.
Ylli Pango - Ok. Kam marre edhe nje tekst aty qe po munde ta perkthesh ta marresh me vete. Tekst anglishteje, eshte nje nga fjalimet e mia qe do ta mbaj kur te shkoj atje. Nese ti i jep keto prova dhe i ploteson, ky eshte vendi. Vendi eshte shume i mire, do te jesh prane meje. Une kur te kem panaire jashte ne te gjitha bashke me grupin do te te marr edhe ty. Ne Evrope do te shetisesh, mundesite i ke, rrogen do ta kesh te mire, keto. Kete oferte une e kam per ata lloj vajzash qe jane te mira ne paraqitje, qe jane te guximshme dhe jeten e kap per fyti qe sot. E ben mire, nuk e ben ma thuaj, se nuk ka gje, une nuk te shqetesoj.
Vajza e “Fiks Fare” - Duhet domosdoshmerish te kthej nje pergjigje tani, qe te mendohem edhe une?
Ylli Pango - Aha duhet te mendohesh? Po mire mendohu, si te duash?! Pastaj cfare prisje, cfare pune prisje? Te punoje ne zyre, te rrije aty? Zyre eshte ajo, ka zyre ku leviz here pas here neper panaire.
Vajza e “Fiks Fare” - Ka kete pjesen qe une nuk e kisha menduar, qe une mund te dal edhe me rroba banje.
Ylli Pango - Nuk eshte gjithmone kjo. Kjo mund te jete nje here ne vit, ne vere ndersa periudhen tjeter mund te jesh organizatore ne panaire. Do behesh specialiste per kete pune, ne sensin qe do marresh njohuri per fletepalosjet, per albumet, per turizmin. Do kesh njohuri per spotet qe bejme ne, publicitare. Keto jane ne pergjithesi ndersa cfare te dale ndonje rast i vecante.
Vajza e “Fiks Fare” - Nuk e di nese do me lini te pakten te mendohem deri neser?
Ylli Pango - Une neser jam per rruge. Une jam per ne Korfuz neser, do rri 2-3 dite, do kthehem te dielen. E mbaj te hapur telefonin, nese do me bej telefon.
Vajza e “Fiks Fare” – Ok, do komunikojme ne telefon.
Ylli Pango - Do levizesh ti tani? Ke shqetesim, do te ikesh?
Vajza e “Fiks Fare” - Po .
Ylli Pango – Ok, ne doren tende eshte, une kisha kenaqesi te te mbaja, ti e di. Te presin apo nuk te pret njeri.
Vajza e “Fiks Fare” - Mua nuk me pret njeri, por kam plane te tjera.
Ylli Pango - Tani, sonte?
Vajza e “Fiks Fare” – Po.
Ylli Pango - Cudi
Vajza e “Fiks Fare” - Mendova qe do ishte nje takim i shkurter, thjeshte dorezim dokumenti dhe kaq prandaj.
Ylli Pango – Dakord, heren tjeter rrime me gjate, dakord?
Vajza e “Fiks Fare” - Do shikohemi ne ministri heren tjeter?
Ylli Pango - Heren tjeter do me marresh ne telefon dhe do me thuash a e pranon apo jo, si pune? Pastaj....
Ylli Pango – Ato, m’i solle mua, dokumentet?
Vajza e “Fiks Fare” - Po. Jane thjeshte nje curiculum dhe lista e notave dhe diploma. Po te duhen certifikatat e gjuhes t’i sjell.
Ylli Pango - Kur t’i marresh m’i bej gati edhe ato dhe m’i sjell, mire?
Vajza e “Fiks Fare” – Ok, naten e mire.
Ylli Pango - Naten e mire. Ciao.
/gazeta shqiptare/05.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
Video
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online