All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 28 March 2009

Big Brother Albania 2: Adela Nominon Bjordin!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 50, NATA E TETE, SPEKTALI

Adela Bjordi Nominimi Big Brother AlbaniaMenyre e vecante kandidimi
28/03/09 23:35

Big Brother ka vendosur qe kandidimet per kete jave te zhvillohen ne nje menyre te vecante. Ato duhet te shkonin ne dhomen akuarium per te dhene emrat e dy personave te padeshiruar, duke patur disa prej banoreve prezent. Kjo menyre i ka vene banoret ne veshtiresi, por njekohesisht i ka bere me trasparent me njeri-tjetrin. Banoret kane vendosur qe personat me pak te deshiruar te jene Qetsori, Adelajda , Aida dhe Republika. Nominimin e Republikes e kerkuan Ani, Bjordi dhe Anjeza. Arsyet kryesore ishin qe nuk kishin afrimitet me te, dhe per faktin qe ajo nuk kishte qene asnjehere ne nominim. Nje nga nominimet e papritura ka qene ai i Adelajdes, e cila nominoi Bjordin. Ajo thote:-“Nuk me rri larg, kur une i them te qendroje larg!”
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: adelajda xhamani bjordi mezini
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Exceptional way of nominating
28/03/09 23:35

Big Brother has decided that for this week nominations develop in a way special. They should go to room tank to provide the names of two persons unrequested, considering some of the residents present. This has put people in difficulties, but has simultaneously made with trasparent with each other. Residents have decided that people with little to be desired Qetsori, Adelajda, Aida and The Republic. Nomination of the Republic called Ani, Bjordi and Anjeza. The main reasons were that they had not afrimitet with, and the fact that she had not never been in nomination. One of the surprises has been the nominations he Adelajdes, who nominated Bjordin. She says: - "Not staying away, when I tell him to stay away!"
]]

Big Brother Albania 2: Prova e Javes dhe Kryefamiljari!

Bjordi Big Brother Albania 2
/photo top channel/

Prova e javes
28/03/09 22:45

Prova e picave ka rezultuar shume e suksesshme. Kerkesat per to kane qene te shumta gjithashtu personat qe kane porositur kane dhene dhe nje vleresim per to. Ketu eshte varur dhe 50% e proves. Qetsori pergatiti nje pice te cilen duhet ta vleresonin te eleminuarit e “Big Brotherit”. Me tre vota pro, banoret e kaluan proven e javes duke disponuar buxhetin e plote. Fitimet e picerise shkuan per bamiresi per institutin e te verberve. Picat ne menu kishin emrat e banoreve dhe sipas porosive eshte bere nje klasifikim i tyre. Ne vendin e trete eshte klasifikuar pica Qetsori. Ne vendin e dyte eshte pica Adelajda dhe ne vendin e pare eshte pica Bjordi. Big Brother ka vendosur qe personi i pare ne klasifikim do jete dhe kryefamiljari i shtepise (Bjordi Mezini).
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Test of the week
28/03/09 22:45

Test of pizza resulted very successful. Requirements for them have been numerous people who have also commissioned an assessment and have provided for them. Here is dependent and 50% of the test. Qetsori prepared a pizza which should be assessed eleminuarit the "Big Brotherit. With three votes in favor, residents spent the week by evidence of full disponuar budget. Picerise profits went for charity to the institute for blind people. Pizza menu we had the names of inhabitants and according to orders has been a classification of them. In third place is classified Qetsori pizza. In second place is the pizza Adelajda and in the first place is Bjordi pizza. Big Brother has decided that the first person in sorting will be the head of the house.
]]

Big Brother Albania 2: LIRITA ELIMINOHET!

BIG BROTHER ALBANIA 2, NATA E TETE, SPEKTAKLI

LIRITA HALILI ELIMINOHET! (Vendim Absurd dhe Kontradiktor!)

Lirita Halili
/photo top channel/

Big Brother ka kominikuar se publiku ka vendosur qe (me 28% te votave) banori qe duhet te le menjehere shtepine, duke humbur perfundimisht mundesine per te fituar 70,000 euro eshte Lirita Halili!

Surprize dhe eleminim per Liriten
28/03/09 22:15

Big Brother i ka mundesuar nje surprize nje tjeter banoreje. Motra e Lirites kishte
shprehur nje deshire per te bere nje surprize. Gjate spetaklit u be e mundur qe Lirita te takoje motren e saj. Ajo e prezanton ate dhe me banoret e tjere. Lirita u emocionua shume nga takimi. Pervec surprizes, publiku vendosi me 28% te votave, qe personi qe duhet te linte shtepine, duke hequr dore nga cmimi i madh prej 70mije euro te ishte Lirita. Ajo dhe Aida ishin dy personat qe mbeten ne fund te eleminimit. Aida ka thene qe nese del Lirita per te nuk do jete njesoj. Banoret jane prekur shume nga ky largim sidomos Aida, Bjordi dhe Mimoza. Mes lotesh jane pershendetur.
- - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Si u votua tek AlbaVipNews.blogspot.com

QETSORI 774 (31%)
MIMOZA 610 (24%)
AIDA 424 (17%)
ADELA 290 (11%)
ADI 214 (8%)
LIRITA 139 (5%)

TOTAL VOTA: 2451

- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Surprise and elemination for Lirita
28/03/09 22:15

Big Brother has available a surprise another resident. Sister had Lirites
expressed a desire to become a surprise. During spectacle was possible to meet the Lirita of her sister. She presents it with other people. Lirita was emocionua more from the meeting. Surprizes addition, the public decided to vote with 28%, that person who must leave home, removing the hand from the great price of the euro was 70 mije Lirita. She and Aida were two persons who remain at the end of elimination. Aida said that if out Lirita will not be for the same. Many residents are affected by this recession, especially Aida, Mimoza and Bjordi. Among tears they said goodbye.
]]

Big Brother Albania 2: Mbeshtjetje Adelajdes!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 50, NATA E TETE, SPEKTALI

Adelajda Big Brother Albania 2Mbeshtetje per Adelajden
28/03/09 21:49

Adelajda eshte nje prej konkurenteve pas te ciles publiku eshte afeksionuar shume. Arbana i komunikon per nje surprize ne dhomen e akuariumit. Aty e priste nje tufe me lule, dhe nje leter nga shoqata e grave te Kavajes. Ato i shprehin mbeshtetjen e tyre per te. Adelajda eshte shprehur:-“Eshte mesazhi me i bukur dhe qe me jep me shume force. Shume faleminderit!” Ajo ia lexon dhe banoreve te tjere letren dhe shton:-“Kjo ishte vertet nje surprize e bukur!”
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: adelaida adela xhamani zysha
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Support for Adelajden
28/03/09 21:49

Adelajda is one of competitive after which the public is more affectionated.
Arbana communicates the room for a surprise in the aquarium. It expects a host of floral, and a letter from the association of women Kavaja. They express their support for the. Adelajda is expressed: - "It is beautiful and the message that gives more force. Many thanks! "She read it and other inhabitants of the letter and adds: -" This was really a nice surprise! "
]]

Big Brother Albania 2: Surprize per Aiden!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 50, NATA E TETE, SPEKTAKLI

Aida Big Brother Albania 2Surprize per Aiden
28/03/09 21:14

Nje jete me mungesa. Keshtu mund te perkufizohet historia e Aides, njeres prej banoreve. Ajo ka treguar qe ka humbur nenen kur ishte femije ,dhe pak me vone ka humbur dhe te atin. Motra i jeton larg, dhe i dashuri e ka lene per te ikur ne Amerike,edhe pse lidhja e tyre eshte ende e forte dhe per t`u kuptuar. Big Brother gjate spetaklit i ka bere asaj nje surprize, dhe eshte ajo qe ka vendosur qe ta pranoje,ose jo. Ajo takon shoqen e saj te ngushte Junen. Aida u gezua shume nga kjo surprize. Juna i shprehu mbeshtetjen e saj dhe te njerezve te saj te afert. Te gjithe banoret e priten me duartrokitje.
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: aida troka
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Surprise to Aida
28/03/09 21:14

A life lacking. So history may be defined Aides, one of the residents. It has shown that when mothers had lost children, and a little later and the father has lost. The sister lives far away, and love has left to escape to America, although their bond is still strong and was understood to be. Big Brother has done during spetaklit what a surprise, and is what has decided to accept, or not. It belongs to her close friend June. Aida gezua was very surprise by this. Juna expressed its support and the people closest to her. All residents with the expected applause.
]]

Big Brother Albania 2: Nata e Tete, Spektakli!

BIG BROTHER ALBANIA 2, NATA E TETE (8), SPEKTAKLI, 28.03.09

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11

- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

Njerka e Aides Nuk Pranoi T'i Beje Surprize!

Aida Troka Big Brother Albania 2
/photo top channel/

Njerka nuk pranon t’i beje surprize Aides

Ka treguar per jeten e saj familjare brenda shtepise se “Big Brother”, por nje nga gjerat qe na ka bere shume pershtypje eshte marredhenia me njerken e cila sipas Aides eshte e shkelqyer. Aida ka humbur ne fillim mamane e saj ndersa ne vitin 2001 ka humbur babain. Nderkohe babai eshte rimartuar dhe ka bere nje djale me gruan e re, i cili tani eshte 8 vjec. Duke u nisur nga kjo marredhenie e cila sipas Aides eshte e vecante, organizatoret e programit ‘Big Brother” kishin menduar qe t’i benin nje suprize asaj duke i futur brenda ne shtepi njerken. Mirepo sipas informacioneve tona, njerka nuk ka pranuar. Cila ka qene arsyeja? Njerkat ne fund te fundit jane te gjitha njelloj, ashtu si tek perralla e “Borebardhes” apo Aida nuk ka ditur ta mbaje kete marredhenie te pakten ne nivele kortezie? E pyetur per kete problem, vete Merita, njerka e Aides tregon se ka disa kohe qe nuk frekuentohet me Aiden por arsyet nuk deshiron qe t’i beje publike. Nderkohe Aida ka thene se ka dobesi per te vellain por ka nje vit qe nuk e ka takuar madje ka deklaruar se po i fitoi 70 mije eurot do t’ia jape vellait. Ky pohim ne fakt krijon nje kontradikte pasi nje femije qe eshte vellai yt dhe qe e ke pike te dobet, nuk mund te rrish nje vit pa e takuar. E pyetur nese djali i vogel e kerkon ndonjehere Aiden, Merita thote: “Ndodh qe edhe e kerkon pasi eshte normale”. Pra me kete rast Aida nuk eshte treguar e sinqerte duke ia “sabotuar” surprizen organizatoreve te “Big Borther” por edhe duke i ulur pike vetes. /panorama/28.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: aida troka
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Stepmother refuses to make a surprise Aides

Has shown for the life of her family within the home "Big Brother", but one of the things that has made us very impressed with the relationship njerken which Aides is excellent. Aida has lost in its early mamane while in 2001 it lost father. Whereas the father is rimartuar and made a boy with new wife, who is now 8 years old. Starting from this marredhie which is Aides particular, the organizers of the program 'Big Brother "had thought that a suprize what to do by introducing the njerken at home. However, according to our information, stepmother did not accept. What was the reason? Stepfather ultimately are all the same, as to the old wives' tales "Borebardhes" Aida or did not know to keep this relationship at least kortezie levels? Asked about this problem, along Merita, stepfather Aides of time indicates that there are some who do not attend with Eide but why not wish to make public. Meanwhile, Aida has said it penchant brother but has a year that has not met even said that was won 70 thousand euros will give brother. This statement creates a contradiction in fact as a child who is thy brother, and that's your weak point, can not rrish a year without meeting. Asked if the small boy sometimes requires Eide, Merita says: "It happens that even after requesting is normal." So with this case is not shown Aida sincere in his "sabotuar" surprizen organizers of "Big Borther" but also by lowering yourself point.
]]

Altuna Sejdiu "Peshkon" Djalin e Ambasadorit!

Tuna Sejdiu, Zbulohet lidhja e re me djalin e ambasadorit

Tuna SejdiuAjo gjithmone di te “gjuaje” gjerat me te mira, pasi mesohet se Rilind Reka eshte djali i ambasadorit te Maqedonise ne Bashkimin Europian, z. Blerim Reka, nje profesor shume i nderuar ne Universitetin e Europes Juglindore ne Tetove, vend ku ka filluar studimet edhe vete kengetarja.

Peshku i arte bie ne duart e Tuna Sejdiut. Nje histori e re ro mance duket te kete nisur per kengetaren shqiptare nga Shkupi, Tuna Sejdiun. E shoqeruar nga nje djalosh zeshkan, kengetarja dite me pare eshte pare ne nje nga lokalet e Prishtines, ku sipas nje burimi, i cili ka pare ciftin, raportet e tyre nuk dukej se ishin vetem shoqerore. Sipas ketij burimi, ata kane shkembyer perkedhelje dhe puthje te shumta ne lokalin ku kane qene te pranishem. Ndersa, sipas nje burimi tjeter qe ka dashur te mbetej anonim, emri i djaloshit i cili po shoqeronte Tunen, eshte Rilind Reka, bashkepronar i lokalit Flirt Lounge (ish Hani i 2 Roberteve) te cilin Rilindi e menaxhon se bashku me Drin Zatriqin, lokal ne te cilin gjejne prehje gati shumica e fytyrave publike. Kujtojme qe kohe me pare jeta private e kengetares ka qene mjaft e perfolur, madje me ishte shkruar se kengetarja eshte fejuar, gje qe asnjehere nuk e ka pranuar ajo. Por, kjo nuk ishte e tera pasi qe ate kohe nuk munguan thashetheme se kengetarja ishte shtatzene. Pasi qe ajo tashme eshte ne perfundim te studimeve ne Selanik te Greqise, koheve te fundit ate nuk e lodhin udhetimet e gjata. Gati cdo fundjave ajo ben rrugen Selanik- Prishtine dhe shkak i gjithe ketij rrugetimi eshte pikerisht Rilind Reka, djaloshi me te cilin Tuna ka gjetur gjuhen e perbashket. Sharmante, ekstravagante dhe teper e pelqyer nga publiku, si duket nuk ka pasur shume fat ne dashuri derisa tashme gjendet ne duar te sigurta. Ajo gjithmone di te “gjuaje” gjerat me te mira, pasi mesohet se Rilind Reka eshte djali i ambasadorit te Maqedonise ne Bashkimin Europian, z. Blerim Reka, nje profesor shume i nderuar ne Universitetin e Europes Juglindore ne Tetove, vend ku ka filluar studimet edhe vete kengetarja. Ajo tashme ka realizuar kengen e re te titulluar “E boj nxehte” ne bashkepunim me reperin Vig Poppa, qe eshte Vigani i grupit K-OS. Muzika eshte bere nga Enis Presheva, ndersa tekstin e ka shkruar Vig Poppa. Tuna tregon se kenges se shpejti do t’i realizohet edhe nje videoklip, i cili do te punohet ne Shkup. Kenga eshte shume ritmike dhe kombinim i zhanreve R&B dhe hiphop. “E boj nxehte” do te jete pjese e albumit me te ri te Tunes, i cili do te dale nga fillimi i veres. Tuna eshte e kenaqur me punen rreth kenges, por nuk do te flase paraprakisht nese do te jete hit ose jo, vetem shton se, sipas atyre qe e kane degjuar gjer me tash, eshte nuhatur nje hit i diteve te nxehta qe do te vijojne. Tuna ishte kualifikuar per ne naten finale te festivalit maqedonas per Eurovizion, qe u mbajt me 21 shkurt, ne sallen Universale ne Shkup. Eshte paraqitur ne naten e pare te festivalit, duke u renditur e katerta, fale votave te jurise dhe te publikut. Ajo eshte pritur jashtezakonisht mire si nga juria, ashtu edhe nga publiku dhe per kete eshte ndare teper e kenaqur, por qellimi i saj mbetet suksesi ne naten e sotshme. “U prita shume mire ne naten e pare, por besoj se do te shkoje edhe me mire te shtunen”, u shpreh ajo. Ne kete festival Tuna po konkurron se bashku me Igor Xhambazov-in, nje nga shoumenet me te njohur ne Maqedoni dhe me grupin “Nokaut”, te cilet jane edhe autore kengesh te zhanrit ‘disko style, te titulluar “Pak si naive”. Pos vemendjes se madhe per interpretimin e drejtperdrejte ne skene eshte perkujdesur edhe per dukjen ne pergjithesi. Nje kengetare si ajo qe gjithnje i kushton vemendje performances skenike, nuk ka se si ne nje festival te ketille te mos e beje kete. Keshtu, grimin dhe floket ia ka bere Armend Gashi dhe Sellma, si gjithmone, derisa veshjen e ka pasur kreacion te nje te dizajneri te njohur grek. /blerand rexhepi/panorama/28.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: altuna seidiu sejdiu
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Tuna Sejdiu, discovered the link with the new ambassador's son

She always knows the "throw" the best things because learned that regenerate Reka is the son of ambassador of Macedonia in the European Union, Mr. Blerim Reka, a professor at the University of Honor in Southeast Europe in Tetovo, where the country has begun its own studies and singer.

Fish art falls into the hands of Tuna Sejdiu. A new history of ro mance appears to have started for kengetaren Albanian from Skopje, Tuna Sejdiu. Accompanied by a swarthy guy, singer with the first day is seen in one of the premises of Pristina, where, according to a source, who first couple, their reports did not appear that they were only social. According to this source, they kiss and caress exchanged numerous lokalin where we have been present. While, according to a source who wanted to remain anonymous, the name of who is accompanying Djaloshi Tunen, Reka is regenerate, co-lokalit flirtation Lounge (formerly of Eat 2 Roberta) which manages the Rilindi with Drin Zatriqin, local which we find most of the nearly stationary faces public. Remember the first time the singer's private life has been very perfolur even been written with the singer is engaged, which has never accepted it. But this was not after all that time was not munguan rumor that singer was pregnant. As it is currently in the conclusion of studies in Thessaloniki, Greece, recent lodhin it's not long trips. Almost every weekend she makes Thessaloniki-Pristina road, and because of all this is exactly rrugetimi regenerate Reka, with whom Djaloshi Tuna has found common language. Sharmante, ekstravagante and enjoy more of the public, apparently had no more luck in love until now is in safe hands. She always knows the "throw" the best things because learned that regenerate Reka is the son of ambassador of Macedonia in the European Union, Mr. Blerim Reka, a professor at the University of Honor in Southeast Europe in Tetovo, where the country has begun its own studies and singer. It has already implemented a new song entitled "The boj hot" in collaboration with the benchmark Poppa litter, which is Vigani Group K-OS. Music is made by Enis Preshevo, while the text is written Whig Poppa. Tuna shows that the song that will soon be realized as a video clip, which will work in Skopje. The song is very rhythmic and combination of genres R & B and hiphop. The boj hot "will be part of the album with the new Tunes, which will appear from early summer. Tuna is satisfied with some song, but would not speak in advance if you will be hit or not, only adds that, according to those who have heard up to now, is nuhatur a hit of hot days that will attend. Tuna was qualified for the final night of the festival for Macedonian Eurovision, which was held at the February 21, in the Universal Hall in Skopje. Is presented in the first night of the festival, ranking fourth, thanks to the votes of the jury and the public. It is extremely good as expected by the jury and the public is divided on this and more satisfied, but its goal remains success in today's night. "Was received very well in the first night, but I believe it will go even better on Saturday," she recalled. In this festival Tuna is running together with Igor Xhambazov-in, one of the shoumenet known in Macedonia and the group "knockout", which are the author zhanrit songs' disco style, entitled "Just as naive." Apart from that great attention for the interpretation of the scene is in direct care for the appearance in general. A songstress as she always heed scenic performance, not how a festival of this nature does not do this. Thus, grimin hair and has done Sellma Armend Gashi and, as always, until the clothes had to kreacion a dizajneri known Greek. / blerand rexhepi/panorama/28.03.09 /
]]

Zajmina Vasjari Mban Sekret Identitetin e Te Dashurit te Saj!

Zajmina Vasjari
/photo bluetooth/

Zajmina: E kam nje te dashur por s'jua tregoj!

Si mania e gjithe te rinjve, edhe ajo eshte apasionuar shume duke kaluar shume kohe (aq sa ka te lire) ne internet, ne ‘Facebook’. E pikerisht ketu ka lindur dhe frymezimi per te krijuar nje kenge te re e cila e ka ndryshuar si ne look ashtu edhe ne performanca. Keshtu shfaqet kete here Zajmina, me nje bashkepunim te ri me Flori Mumajesin dhe Big Basten. Shume kenaqesi por edhe momente delikate i kane falur kengetares xhirimet e klipit me te fundit. Zajmina tashme e ndjen veten me te rritur profesionalisht por jo vetem dhe ne kete interviste ajo rrefen te rejat me te fundit edhe per jeten private.

‘Facebook’, klipi yt me i ri? I dedikohet pikerisht tendences me te fundit te te rinjve?
Duke qene se tashme Facebook- u eshte kthyer ne nje mani per te gjithe, vendosa te bej nje material rreth tij, por me duhet te them qe eshte edhe merite kryesore e Florian Mumajesit sepse fillimisht ishte ideja e tij, me pas Big Basta shkruajti tekstin.

Klipi eshte i vecante ne llojin e tij. Ku e ke xhiruar ate dhe sa kane zgjatur filmimet?
Gjithcka eshte mbyllur brenda nje dite fale punes pregatitore per gati nje muaj. Do te doja te falenderoja te gjithe stafin qe u kujdes per kete klip duke filluar nga motra ime qe qendron ne krye te cdo gjeje qe eshte pare ne televizor nga shikuesit, parukieren time Elona Balaj qe ndryshoi look-un tim edhe kete here, Arlin Academy Silhouette per koreografine. Gjithashtu nje falenderim i vecante eshte per bashkepunetoret e mi te perhershem ‘Supersonic Production’ qe me bejne gjithmone te ndihem e perkedhelur si artiste, sinqerisht qe e vleresoj shume. Se fundi, por kuptohet jo me pak i rendesishem ka qene regjisori i klipit Gentian Ferhati, i cili ka bere nje pune per t’u admiruar.

Ke bere nje tjeter ndryshim ne look. Me mire me floke te gjate?
Ishte dicka e menduar gjate sepse une e kisha vendosur qe floket do i ndryshoja serish per klipin e ri dhe look-u qe kam tani besoj se pati impakt mjaft pozitiv dhe mbi te gjitha edhe une ndjehem mire me te.

E duke mbetur tek Facebook-u, ne internet prej disa ditesh qarkullojne urimet se ke patur ditelindjen por nderkohe nuk mesuam per ndonje feste te organizuar nga ti. Ka qene nje feste intime?
Jo nuk eshte fare e vertete. Fatkeqsisht ky eshte nje problem per te cilin une jam ankuar edhe ne sitin zyrtar te ‘fcb’ por ende nuk i eshte dhene nje zgjidhje. Ekzistojne disa ``ZAJMINA`` dhe njera prej tyre ka pasur ditlindjen por jo une. Une e kam ne 17 Qershor. Eshte e tmerrshme sepse kam marre shume mesazhe urimi edhe ne celular por nuk di cfare te bej per momentin, thjesht do doja qe njerezit te sigurohen qe ndodhen vertet ne faqen time.

Zajmina Vasjari

Si po shkojne punet me biznesin tuaj, me fustanet e nuserise?
Biznesi po shkon shume mire dhe jam vertet e lumtur per kete.

Sa kohe shpenzon ne dyqan?
Ne fakt nuk kam qendruar shume kete periudhe per shkak te angazhimeve te mia muzikore por pjesen tjeter te kohes qe ndodhem ne Shqiperi jam ne dyqan.

Si jane keto kohe pasditet e Zajmines?
Nuk kam fare kohe te lire kete periudhe dhe edhe ate pak kohe qe kam dua te fle por kryesisht kur nuk jam e lodhur me gjen ne Facebook.

Personi me i afert te cilit i rrefehesh per gjithcka?
Motra ime pa dyshim.

Mban inate apo meri?
Fillimisht bej sikur me ka mbetur shume hatri, por kjo nuk zgjat shume.

Heren e fundit qe je nervozuar apo mbajtur inat me dike? Si ke vepruar?
Gjate xhirimeve mund te jem acaruar me pjesen me te madhe te stafit nga stresi por me kalonte menjehere. Personat qe me njohin prej kohesh e dine qe e kam gjendje kalimtare dhe nuk ma vene veshin fare.

Flitet se frekuentohesh me nje djale me te cilin ndihesh mire. C’mund te na thuash rreth kesaj?
Asnje gje.

Dhurata apo surpriza me e fundit qe ke bere?
Motres time nje udhetim sepse ajo i ka shume qejf dhe u lodh shume me mua per klipin.

Udhetimi me i fundit?
Per kete po flisja, do te jete javen qe vjen drejt Zvicres, do te shkojme per ski.

Projekti me i afert?
Aktualisht po punoj per dy materiale te tjera qe do te publikohen ne vere.
/nisida knezi/gazeta shqiptare/28.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: zaimina vasiari
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Zajmina: I have a dear but won't tell you!

As all the delusion of youth, it is even more passionate spending more time (as long as there is free) internet, the 'Facebook'. And precisely here is born of inspiration and to create a new kenge which has changed how we look but also in performance. So here Zajmina this occurs, a new collaboration with gold and Mumajesin Big Basten. More pleasure, but also the delicate moments have forgiven singer Filming of the latest klipit. Zajmina already feels itself to be increased and not only professionally but in this interview she rrefen to the latest news for private life.

'Facebook', with your new clip? Is devoted precisely to the latest tendency of young people?
Being that it was now Facebook has turned into a craze for all, I decided to make a paper about it, but must say that is the main merit of Florian Mumajesit because initially the idea was his, after the Big Basta wrote text .

Klipi is unique in its kind. Where do you shoot it and how they have extended montage?
Everything is closed within one day thanks to the pregatitore for nearly a month. I would like to thanks all staff who care for this klip starting from my sister standing at the top of everything that is seen in the television viewers, parukieren my Elona Balaj was un-changed my look and this time, Arlin Academy Silhouette for koreografine. Also a special thanks is for my permanent associates' Supersonic Production 'was always to make the pet feel as artists, the prize was very sincerely. Finally, understood but not less important has been the director of klipit Gentian Ferhati, who has done a job to be popular.

You have made another change in look. Better with long hair?
It was long thought of something because I was determined that the hair will change again for klipin new look-and was I now believe that the impact was highly positive and above all I feel good with.

And the remainder was to Facebook, the Internet several days have been circulating that the birthday greeting, but while not learned for any celebration organized by you. There was an intimate celebration?
No it is not quite true. Unfortunately this is a problem for which I am complaining in the official site of 'fcb' but still has not been given a solution. `` There are some ZAJMINA `` and each of them had ditlindjen but not me. I have 17 in June. It is terrible because I have received many congratulatory messages in the mobile but I do not know what to do for the moment, just would like people who are really secure in my page.

How is going with your business, with fustanet of nuserise?
Business is going very well and am really happy for this.

How long does it spends in the shop?
In fact I do not stay more this period due to commitments to my music but the rest of the time I stand in Albania in the store.

How are these time Zajmines the afternoon?
I do not have any free time this period and also the short time that I want to sleep but mainly when I am not tired to find in Facebook.

The person with the closest of which confessor for everything?
My sister no doubt.

Holds crustily or Mary?
Initially simulate the remaining amount hatri but it did not last much.

Last time that you are nervous or with someone holding ire? How you doing?
During the shooting may be peeved with most staff from stress but pass immediately. Those who long to know that I know the transition state and not put my ear at all.

Attend the talk with a boy with whom feel better. What can we say about this?
Nothing.

With gifts or surprises that you did last?
A trip my sister because she is very accommodating and very irk me for klipin.

The last tour?
For this is speak, will be next week to Switzerland, will go for skiing.

Nearest project?
Is currently working on two other materials that will be published in the summer.
]]

Mesida e "Big Brother", Historia Ime e Veshtire!

Mesida Lleshi Big Brother Albania 2
/photo panorama/

MESIDA e “BIG BROTHER"
Babai me mban meri prej nje viti, sepse i fola mamit

Historia e veshtire e familjes se njeres prej protagonisteve te “BB”, e cila la shtepine nje jave me pare

Kur vellai im u martua dhe u be me bebe, mami erdhi ne Suedi dhe une shkova ta takoj. Im ate nuk ma fali kete gje dhe me mbajti meri. Por tani qe kam dale nga shtepia e “Big Brother” ai me ka derguar nje sms ku me tregon se eshte shume krenar per mua

Eshte e qete dhe te krijohet pershtypja se ta besh te nervozohet, eshte nje mision i pamundur. E megjithate nuk duket se ka patur nje jete te lehte. Mesida Lleshi, vajza brune e cila la shtepine e “Big Brother” nje jave me pare, eshte nje nga bashkebisedueset me komode qe fati mund te ta rastise ta kesh perballe. Rrefimet e saj mbi anet e erreta, te dhimbshme, apo edhe per momentet e bukura te jetes, pervec se shoqerohen here me buzeqeshje e here me pak trishtim, gjithsesi vijne te qeta dhe pa keqardhje. Nuk eshte merzitur qe ka lene shtepine me te famshme ne Shqiperi, por tregon se e ka marre malli per te gjithe banoret sapo ka dale qe andej. Nderkohe jashte e presin miqte dhe disa kusherinj te cilet se bashku, jane familja e saj sa here ajo vjen ne Tirane.

MARREDHENIET ME BANORET DHE SHOQERIA ME ZHULJETEN

Nese ne ju themi se tani qe ka dale jashte shtepise Mesida po shoqerohet me Zhuljeten, ju a do ta besoni? Duket absurde por eshte e vertete. Vete Mesida tregon se ndjehet mire ne shoqerine e Zhuljetes dhe po e frekuentojne njera tjetren me shume kenaqesi, duke zbuluar se mes tyre ekziston nje marredhenie shume e mire mikeshash. “Ju nuk mund ta imagjinoni se sa tip fantastik eshte Zhuljeta. Ajo eshte nje vajze e dashur dhe ke kenaqesi te bisedosh me te”. Keshtu thote Mesida nderkohe qe kur e pyesim se si ka mundesi qe keto cilesi nuk i reflektoi dot brenda shtepise ajo thote: “Kur je ne loje, ndodh qe edhe te tjetersohesh. Mjafton nje gje e vogel qe te ta prishe humorin dhe nje gje po kaq e vogel qe te te lumturoje. Zhuljeta ka nje marredhenie shume speciale me te vellain, Romeon, dhe fakti qe asaj nuk i bene as edhe nje surprize qe t’i mundesonte nje komunikim te vogel me te, e demoralizoi. Mendoj se Zhuljeta ishte e vetmja ne ate shtepi qe nuk i bene asnje surpize. Tani kam mundur te zbuloj Zhuljeten e vertete dhe me pelqen shume”.

Mesida LleshiARJONI SHOK APO…?

Sapo ka dale nga shtepia e “Big Brother”, Mesida ka takuar te paret prinderit e Arjonit. Ka patur kuriozitet t’i njohe pasi ne rrefimet e Arjonit ata paraqiteshin si prinder model. Dhe nuk eshte zhgenjyer. “Kam ndenjur rreth kater ore duke biseduar me prinderit e Arjonit dhe jam kenaqur. Ata ishin njerez te mrekullueshem. Kjo spjegon edhe arsyen pse Arjoni eshte i tille. Ai djale ka jo vetem nje pamje te bukur por edhe nje shpirt po aq te bukur. Eshte nje nga djemte me te mire dhe te kompletuar qe kam takuar ndonjehere” - tregon Mesida. Po si mund te vazhdoje lidhja mes Mesides dhe Arjonit kur ky i fundit te jete jashte? “Mendoj se mund te jemi vetem shoke pasi si te tille u pozicionuam qe ne fillim. Ne mendojme njelloj ne kete aspekt, nese nuk kemi nje terheqje qe ne fillim, asgje nuk mund te ndryshoje me kalimin e kohes, por di qe do ta kem shume shok” – thote ajo.

UNE NUK DI TE AKTROJ

Perpiqemi te mesojme nga Mesida se cila mendon ajo se ishte arsyeja qe u votua per te dale: “Une kur hyra ne ate loje nuk mendoja qe mund te fitoja dhe nuk kisha ndermend te perdorja asnje strategji. E kam te pamundur qe te tjetersohem pasi jam ne paqe me tipin tim. Une jam natyre qe i dua shume njerezit dhe nuk mund te bej ndryshe. Prandaj dhe lojen e mora me shume qetesi. Per mua ishte nje eksperience me shume, nje mundesi per te njohur njerez te rinj dhe per t’u kenaqur. Me mire keshtu. Sapo dola dikush me ndaloi ne rruge dhe me tha: “Ti je Mesida? Lum shoket qe te kane”

ORIGJINA PREJ “BLLOKMENEJE"

Mesida ka origjinen e saj nga Dibra. Duke u bere kurioz per mbiemrin e saj te degjuar dhe shume te njohur, Lleshi, zbulojme se Mesida rrjesh nga familja e ish kryetarit te Kuvendit Popullor ne kohen e diktatures, te ndjerit Haxhi Lleshi. Megjithate Mesida nuk ka informacion se sa favore mund te kete patur familja e saj gjate atyre viteve per shkak te kesaj prejardhjeje.

E NDARE MES DY DASHURIVE PRINDERORE

Prinderit e saj jane ndare kur ajo ishte 5 vjec dhe vellai 4 vjec. Gjykata vendosi qe femijet te kalojne nen kujdestarine e te atit. Ne ate kohe, ne fillim te viteve ‘90, i ati me dy femijet vendosi te lere Shqiperine dhe u vendosen fillimisht ne Gjermani. Tani kane rreth 9 vite qe jetojne ne Suedi. Mesida e ka takuar mamane e saj, e cila jeton ne Gjermani dhe eshte martuar me nje gjerman, vetem 5 here gjate gjithe jetes se saj. Kjo marredhenie e veshtire mes nje bije dhe nje nene, duket shume e pakuptimte, por ne rrefimin e saj Mesdia na le te kuptojme se krahas largesise qe i bente te pamundura takimet, edhe vete i ati i ka penguar te dy femijet qe te kishin lidhje me te emen. “Babai im eshte nje njeri i jashtezakonshem. Ai ka bere shume sakrifica per te na rritur dhe nuk eshte martuar asnjehere por duke qene i ri ne moshe, ka bashkejetuar per disa vite me nje grua. Ai eshte shume i semure me diabet dhe une ndjej shume dhimbje per kete fakt” – tregon Mesida. Por me pas na rrefen se ka nje vit qe ajo nuk flet me te atin. Ja si kishte ndodhur: “Kur vellai im u martua dhe u be me bebe, mami erdhi ne Suedi dhe une shkova ta takoj. Im ate nuk ma fali kete gje dhe me mbajti meri. Por tani qe kam dale nga shtepia e “Big Brother” ai me ka derguar nje sms ku me tregon se eshte shume krenar per mua”. Po mamaja? Nga tezja ka mesuar se edhe e ema e ka ndjekur por qe kur ka dale nuk eshte bere e gjalle dhe nuk i ka derguar as edhe nje mesazh. Mbase me vone mund te ndodhe…

PLANET PER TE ARDHMEN

Po mbaron fakultetin e Juridikut ne Suedi por deshiron te vije e te jetoje ne Shqiperi. Momentalisht jeton ne nje shtepi me qira te rruga Myslym Shyri te cilen e ndan me nje mikun e saj, por qe nuk e ka te dashur. Nuk ka ndonje lidhje per momentin por mendon se te jetosh ne Shqiperi eshte shume me mire se jashte dhe shume shpejt do te stabilizohet ketu pergjithmone. /redona sadiku/panorama/28.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

MESIDA of "Big Brother"
Father holds a grudge one year since, because I talked to mother

History of difficult family protagonist one of the "BB", which left home a week ago

When my brother was married and with babies, midwife came in Sweden and I went to meet. My father did not forgiven me to this and kept Mary. But now that I brought home from the "Big Brother" it has sent an SMS with the shows that is very proud of me

Is calm and to create the impression that I do nervozohet, is a mission impossible. And yet does not appear to have been an easy life. Mesida Lleshi, daughter dark-haired man who left home of "Big Brother" a week ago, is one of the interlocutor can be comfortable that fate to happen to you front. Stories on the sides of her dark, painful, or even for the beautiful moments of life, except that here accompanied with smiles and a few times, sadly, all quiet and come to regret. Is not upset that left the most famous home in Albania, but indicates that the received goods to all people that has just brought there. Meanwhile, outside of waiting friends and some cousins who together are her family as she comes here in Tirana.

RELATIONS WITH THE RESIDENTS AND COMPANY WITH ZHULJETA

If we say that now has brought outdoors Mesida is associated with Zhuljeten, you will believe them? It seems absurd but it is true. Mesida itself indicates that feels good in the society and are Zhuljetes attend each other more pleasure, revealing that between them there is a very good girlfriend. "You can not imagine how fantastic is Zhuljeta type. She is a girl and you had the pleasure to chat with. " So says Mesida while when ask how it is possible that these requirements are not reflected within the dot Station she says: "When we're playing, who also happens to tjetersohesh. Just something small that it breaks and humor is a thing so small as to be beatify. Zhuljeta has a very special relationship with his brother, Romeo, and the fact that she did not even allow a surprise to a small communication with, the demoralizoi. I think that was the only Zhuljeta in that house not made any surpize. Now I can ferret out the true Zhuljeten and loves. "

ARJONI FRIEND OR ...?

Has just emerged from the house of "Big Brother", Mesida has met the parents of Arjonit money. There was curiosity as to recognize the confessions of those Arjonit presented as model parents. And is not disappointed. "I'm sitting about four hours talking with parents of Arjonit and I am satisfied. They were wonderful people. This also explains why it is such Arjoni. He has not only a son of the beautiful scenery but also a soul is so beautiful. Is one of the boys with good and complete that I ever met "- shows Mesida. But how can continue the link between Mesides and when the latter Arjonit be out? "I think we can be friends only after such as were pozicionuam at the beginning. We think the same in this respect, if we do not have a withdrawal at the start, nothing can be altered over time, but you will know I have many friends "- she says.

I do not know acting

Mesida try to learn from what she believes was the reason that it was voted to come out: "I entries in the game when I thought that can not win and I intend not to use any strategy. I impossible to tjetersohem as I am in peace with my type. I'm that kind of love many people and can not do otherwise. Therefore, and I play more calmly. For me it was more an experience, an opportunity to know new people and to be satisfied. Better way. Dola Once someone is stopped in the street and said: "Thou Mesida? Lum friends to have "

Origin of "BLLOKMENEJE"

Mesida has its origin from Dibra. By becoming curious surname for her to hear and very familiar, Lleshi, discover that Mesida LINE family of former president of the National Assembly at the time of the dictatorship, the late Haxhi Lleshi. However Mesida no information how many favors may have been her family during those years because of the prejardhjeje.

SEPARATED BETWEEN TWO PARENTAL LOVE

Her parents are separated when she was 5 years old and brother 4 years. The court ruled that children spend in care of his father. At that time, at the beginning of years'90, father of two children decided to leave Albania and was initially deployed in Germany. Now have about 9 years living in Sweden. Mesida has met its mamane, who lives in Germany and is married to a German, only 5 times during its entire life. This difficult relationship between a daughter and a mother, it seems very pointless, but in its confession Mesdia to let us understand that in addition to the distance make it impossible to meet even its own father has prevented the two children were related to with the mother. "My father is a flake. He has made many sacrifices to raise us and is not married but never been in the new age has bashkejetuar for several years with one woman. He is very SICK with diabetes and I feel more pain for this fact "- shows Mesida. But then we rrefen there a year it does not speak with the father. As had happened: "When my brother was married and with babies, midwife came in Sweden and I went to meet. My father did not forgiven me to this and kept Mary. But now that I brought home from the "Big Brother" it has sent an SMS with the shows that is very proud for me. " Yes mother? By tezja has learned that the mother has followed, but when that has emerged has not been living and has not even sent a message. Maybe later could happen ...

PLANS for the Future

Faculty of Juridikut is running out in Sweden but wants to come and live in Albania. Currently lives in a house rented to Myslym Shyri road which divides it with a friend, but that has not had to. There is no connection for the moment but thinks to live in Albania is much better than out and more will soon be here forever stabilized.
]]

Ciljeta Xhilaga, Me Dy Krijime Te Reja!

Ciljeta Xhilaga
/photo panorama/

Ciljeta: “Surprizat e mia, look dhe partner te ri”

Ne kengen e pare Ciljeta do te bashkepunoje me Big Basten, ku ky i fundit njihet tashme si i preferuar i Florit dhe gjithashtu i preferuari i shume kengetareve te reja per faktin se ka futur nje lloj tendence te re ne muziken e lehte.

Fakti qe i ka munguar ekraneve me nje klip te ri (ka vetem tre te tille) nuk tregon se Ciljeta nuk po punon per te sjelle kenge dhe klipe te reja ne repertorin e saj, aq me teper qe ajo e di mire se duke qene ne qender te vemendjes dhe shume e kerkuar, e ka kete detyrim karshi publikut dhe fansave qe e pelqejne. Ka preferuar te mos i ndahet bashkepunimit me Flori Mumajesin, kantautorin e njohur dhe djalin qe ka sjelle nje fryme shume rinore ne muzike. Ne fillim nje balade e me pas nje kenge shume ritmike te firmosura nga Flori, duket se do te pasohen nga dy krijime te reja te cilat do te vijne nen interpretimin e Ciljeta Xhilages. Kengetarja ka mbaruar regjistrimin e kengeve te cilat jane te rrymes R&B dhe po pergatitet per klipet te cilat do t’i realizoje ne Kosove se bashku me nje set te ri fotografish. Ne kengen e pare Ciljeta do te bashkepunoje me Big Basten, ku ky i fundit njihet tashme si i preferuar i Florit dhe gjithashtu i preferuari i shume kengetareve te reja per faktin se ka futur nje lloj tendence te re ne muziken e lehte. Ne klipin e kesaj kenge, Ciljeta do te paraqitet me te njejtin look, me floke te shkurtra dhe ngjyre platini. Ndersa ne klipin e dyte do te beje nje ndryshim rrenjesor pasi do t’i beje floket pis te zeza. Ciljeta tregon se edhe look-u i ri me siguri do te pelqehet shume madje ajo ka shume nostalgji per floket e zeza dhe te prera shkurt pasi ne vere kur nxihet ngjan shume mire. Nje fakt tjeter qe e ben Ciljeten t’i rikthehet atij look-u eshte se pikerisht me floke te shkurtra dhe te zeza, ajo ka njohur Romeon dhe ai e ka pelyqyer me ate model, keshtu jo vetem ben nje ndryshim per qejfin e saj, por me siguri do t’i beje nje surprize edhe djaloshit me te cilin eshte e dashuruar dhe e fejuar. /panorama/28.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Ciljeta: "My surprises, look and a new partner"

In the first song Ciljeta will work with Big Basten, where the latter is now preferred as the gold and also preferred the many new singers for that kind of tendency has introduced a new music easily.

The fact that has lacked screens with a new klip (has only three such) not Ciljeta shows that is not working to bring new songs and clips in repertorin her, the more it knows better than Being central focus and the required amount, the obligation towards the public and fans that love. Has preferred not to split the collaboration with gold Mumajesin, kantautorin known son and a spirit that has brought many youth in music. At the beginning of a saga with more rhythmic after a song signed by gold, it appears that will be followed by two new creations that will come under the interpretation of Ciljeta Xhilages. The singer has finished recording the songs which are downstream R & B and is preparing for the Clips, which will realize in Kosovo along with a new set of photographs. In the first song Ciljeta will work with Big Basten, where the latter is now preferred as the gold and also preferuari the many new singers for that kind of tendency has introduced a new music easily. In this clip song, Ciljeta will be presented with the same look, with short hair and color Platini. While in the second klipin will make a radical change as would make the messy black hair. Ciljeta shows that even the new-look would certainly favor it has even more nostalgia for many hair black and cut in February after the summer when nxihet resembles very well. One other fact that makes him look Ciljeten to return-that was exactly the hair is short and black, she has known and he has Romeo liked with that model, so not only makes a change to please her, but will make a surprise even to a man with which is love and engaged.
]]

Rona Nishliu Lumturisht e Lidhur me Leopard Canen!

Rona Nishliu dhe Leopard Cana
/photo public domain/

Rona Nishliu e lidhur me Leopardin

Rona Nishliu eshte studente, kengetare dhe prezentuese e radios e cila jeton ne Prishtine. Suksesi i saj i pare erdhi kur ajo hyri ne garen shqiptare tek "Ethet e se premtes" kurse pastaj kendoi me grupin Flakareshat ne festivalin e kenges ne RTVSH. Tani ajo ka incizuar solo albumin e saj te pare. Ajo ka lindur ne vitin 1986. Une kam lindur ne Mitrovice dhe kam jetuar atje 13 vite te jetes sime. Ne kemi jetuar ne pjesen veriore te qytetit. Mitrovica ishte krejtesisht e ndryshme. Ai ishte nje qytet i bukur. Kur shkoja ne shkolle, ne shqiptaret shkonim pasdite kurse serbet ne mengjes. Ne nuk kemi asnje kontakt me ata dhe nuk mund te perdorja palestren ose laboratoret, shprehet ajo per kohen kur jetonte ne Mitrovice. Kur erdha se pari ne Prishtine nuk isha e lumtur. Une kam qene shume e vetmuar. Isha vetem 13 vjece dhe qyteti ishte shume i madh. Femijet e tjere mua me trajtonin si refugjate. Por, kjo zgjati vetem per nje muaj. Pastaj une krijova nje miqesi te madhe me ta. Qe atehere gjerat jane te medha. Une fillova te shkoj ne shkolle te muzikes, kam qene e perfshire me te rinjte ne qender te Prishtines, ekspozita dhe koncerte. Ne vitin 2004 kam filluar qe te behem kengetare. Ne te ardhmen do te deshiroja qe te kem nje studio muzikore ne Prishtine e cila do te hape dyert e saj per te gjithe muzikantet e rinj e te talentuar, per te cilet une mund t'ju jap mbeshtetjen time. Rona per momentin eshte njera nder kengetaret profesionale e cila ben muzike teper te bukur dhe qe pelqehet shume nga rinia, ajo gjithashtu eshte ne nje lidhje bukur te gjate me Leopard Canen. /panorama/28.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Rona Nishliu related to Leopard

Rona is Nishliu student singers and prezenter radio which lives in Pristina. Her first success came when she entered the race to the Albanian "fever that's Friday" and then sang with the group Flakareshat the Song Festival in RTVSH. Now she has recorded her solo album first. She was born in the year 1986. I was born in Mitrovica, and I lived there 13 years of my life. We lived in the northern part of town. Mitrovica was completely different. He was a beautiful city. When going to school, go to the Albanians and Serbs in the morning afternoon. We have no contact with them and can not be used or palestren laboratory, says the time she lived in Mitrovica. When he first came in Pristina I was not happy. I was very lonely. I was only 13 years old and the town was very large. Other children to address me as refugees. But this lasted only for a month. Then I created a great friendships with them. Since then things are great. I started to go to school music, I've been involved with youth in downtown Pristina, exhibitions and concerts. In 2004 I started to become songstress. In the future I would like to obtain a music studio in Pristina, which will open its doors to all young musicians and gifted, for which I can give my support. Rona is currently one of professional singers, which makes the music more beautiful and more favor from the youth, it also is a nice long connection with Leopard Cane.
]]

Anjeza, "Kameleoni" i Big Brother Albania

Anjeza Big Brother Albania 2
/photo panorama etc./

Anjeza, “look-u” prej kameleoni i banores me te re ne “Big Brother”

Mbase per natyren ne dukje te bute, te afermit e moren pak me frike hyrjen e saj ne “Big Brother”, nese mund ta perballoje dot ose jo lojen mes banoreve te tjere, qe tashme kane krijuar dhe grupimet mes tyre. Por mikeshat tregojne se Anjeza eshte aq tip i urte, sa te mos duroje kapricot e banoreve te tjere, pasi kur e shikon qe dikush e tepron me te ajo eshte e afte te mbrohet.

Eshte e fundit qe ka hyre ne shtepine e famshme “Big Brother” dhe rrefimin per veten e ka bere pak a shume keshtu. Dita e Anjezes 20 vjecare fillon me vajtjen ne shkolle ne oren 08:00. Pasi mbaron mesimin shkon ne parukerine “Frida” ne rrugen “Bardhyl”, pune te cilen e le rreth ores 10:00 te mbremjes. Nese pyet mikeshat e saj me te aferta, tregojne se pasioni per parukerine i Anjezes eshte nje “marrezi” e vertete, kur behet fjale per te eksperimentuar me “look”-un e saj. I pelqen te ndryshoje pambarimisht. Kur pozoi per nje konkurs vajzash ne revisten “Trendy”, ishte shume e vogel dhe floket i kishte thjesht te shkurtra, ne ngjyren natyrale kaf. Por qe nga ajo kohe Anjezen nuk mund ta shohesh dy jave njesoj. Nga pese vite, fillimisht kurs dhe pastaj pune ne kete parukeri, ajo mund te kete ndryshuar dhjetera modele, gjatesi, apo ngjyra flokesh, nga e verdha, kafja, e kuqja, e zeza, e deri tek fijet lejla. Me baluke, pa baluke, kacurrela apo te shtrira, ajo pothuaj i ka provuar te gjitha modelet qe i shkojne. E nisi kursin e parukerise qe ne moshen 15 vjecare, dhe qe atehere punon cdo dite ne turnin e pasdites ne kete sallon, ku modelojne floket shume vajza te njohura te ekranit. Nuk dihet se si do shkeputet Anjeza, nga pasioni per parukerine, sepse vazhdon studimet e larta ne vitin e dyte ne degen e Juridikut, ne nje nga universitetet private ne Tirane, pasi ka mbaruar shkollen e mesme per gjuhe te huaj. E cfare tipi ka qene Anjeza jashte shtepise? “Tip i thjeshte, e shoqerueshme me te gjithe, dhe po ashtu lajkatare”, thone shoqet e saj. Mbase per natyren ne dukje te bute, te afermit e moren pak me frike hyrjen e saj ne “Big Brother”, nese mund ta perballoje dot ose jo lojen mes banoreve te tjere, qe tashme kane krijuar dhe grupimet mes tyre. Por mikeshat tregojne se Anjeza eshte aq tip i urte, sa te mos duroje kapricot e banoreve te tjere, pasi kur e shikon qe dikush e tepron me te ajo eshte e afte te mbrohet. Persa i perket argetimit njihet si vajza qe i pelqen te beje jete nate. Fundjavat i kalon ne lokalet e nates ne zonen e ishbllokut. Jeni kurioze me shume per “look”-un e saj?! I pelqejne tatuazhet. Nje te tille e ka ne shpatull, nje tjeter ne dore dhe po ashtu ne gisht. E si shume prej banoreve ne “Big Brother” me histori te trishtuara personale, edhe Anjeza ka nje histori te tille familjare. Ajo ka humbur te atin qe kur ishte dy vjec, dhe bashke me motren me te madhe Klodi, jane rritur me te emen, Xhulin, e cila punon si infermiere ne Polikliniken nr. 4 ne Tirane. Persa i perket jetes private ajo pohoi vete para pak ditesh brenda shtepise, se per momentin nuk ka te dashur dhe se i ka dhene fund nje lidhjeje para dy vitesh. Sesa e gatshme do jete te perballoje jetesen ne “Big Brother”, do ta tregoje vete ajo, nderkohe qe ideja per te hyre aty ishte nje vendim per te provuar kete eksperience televizive, qe mund ta sjelle fati vetem nje here ne jete. /panorama/28.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Mori vesh kush emrin e plote te Anjezes?


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Anjeza, "the look" of the chameleon of the newest of residents in "Big Brother"

Perhaps the nature noted in the soft, relatives took a little fear with its entry in the "Big Brother", if you can afford or not dot game between other residents, who have already created and groupings among them. But girlfriend Anjeza show that is so docile type, as kapricot not tolerate the other inhabitants, as when someone sees that hang over with it is capable of defending.

It has entered the last house in the famous "Big Broth er" and the story itself has become more or less so. Day Anjezes 20 years starts with vajtjen at school at 08:00. After we finished learning goes parukerine "Fried" in via "Bardhyl" work which leaves around 10:00 in the evening. If you ask her girlfriend closer, to show that passion parukerine of Anjezes is a "nonsense" and really, when it comes to be experimented with the "look" un-its. I am altered pambarimisht. When pozoi for a competitive girls Magazine "Trendy", was very small and my hair was just short, the natural color kaf. But since Anjezen can not see two same week. By five years, first course and then work in this parukeri, it may have changed dozens of models, length, or tint, the yellow, kafja, the Red, black, and fiber to Leyla. With baluke without baluke, curly or extended, it has proved almost all models that do. The course began parukerise at age 15, and since then working every day in the afternoon turnin in this salon, where hair modelojne many girls known to display. Not known how it will break Anjeza, from passion to parukerine because ongoing studies in the second year high in branch Juridikut, in one of the private universities in Tirana, after finishing high school for foreign languages. And what type was Anjeza outdoors? "Tip of the simple, the shoqerueshme with everyone, and also wheedling", say her friends. Perhaps the nature noted in the soft, relatives took a little fear with its entry in the "Big Brother", if you can afford or not dot game between other residents, who have already created and groupings among them. But girlfriend Anjeza show that is so docile type, as kapricot not tolerate the other inhabitants, as when someone sees that hang over with it is capable of defending. As regards entertainment known as the girl who likes to make night life. Weekend passes in the night premises in the area of ishbllokut. Are you curious more about "look" un-its? I like the tattoo. One has the shoulder, another in the hand and also in hand. And as many of the residents in "Big Brother" with a sad personal story, also has a Anjeza such family history. She has lost the father was when he was two years old, and together with sister with great Klodi are increased by mother, Xhulin, who works as a nurse in Polikliniken no. 4 in Tirana. With regard to private life she asserted itself within the first few days home, for the moment that has not loved and that is ending a relationship two years. Than would be willing to afford living in "Big Brother", it will show itself, while the idea of access there was a decision to try this TV experience, which can bring luck only once in life.
]]

A Do Te Ndodh Cifti Arjoni + Moza?

Arjoni Mimoza Big Brother Albania 2
/photo panorama/

Fansat tifo per ciftin Mimoza - Arjon

Te gjihe ata qe ndjekin “Big Brother” jane te mendimit se mbase ka ardhur momenti te shohim me shume spektakel. Kete jave qe Mimoza eshte ne nominim , kuptoi se duhet te jape shume me teper brenda asaj shtepie nga c’kishte bere deri tani. Te jesh e bukur dhe te refuzosh meshkujt , mesa duket nuk mjafton. Mimoza e cila qe ne fillim tregoi qe jo vetem nuk e pelqen Arjonin por disa here edhe e ka nominuar me pretekstin se “ai do te dije shume rreth jetes time”. Kete jave Mimoza jo vetem qe nuk ka shfaqur shenja refuzimi dhe antipatie ndaj Arjonit, por ka qendruar ne lojen e tij. Arjoni ka thene se me Mozen do fejohej menjehere pasi e pelqen. Mesa duket Arjoni nuk deshiron qe Mimoza te dale, madje edhe vete ai ka thene se kete jave duhet te dale Lirita, dhe me zgjuarsine e tij po mundohet qe Mimon ta ingranoje ne loje, me nje fjale po e ndihmon. Te shohim nese do ia dale pasi Mimoza eshte nje nga pretendentet kryesore per te dale sipas votimeve online te fansave. /panorama/28.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: arion muca muqa arjon mimo moza mimoza krasniqi
- - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Si duket Moza eshte duke shkuar ne "krejt apo asgje", por me sa duket pak me vonese. Nese shpeton kete te shtunde, mund te ndodh qe Moza te jep dicka ne kete drejtim, sa per te zgjuar kurreshtjen e fansave dhe per te bere loje. Mesiguri, do kete puthje por jo me shume, ma merr mendja! Mos te harrojme Polin ne kete trekendsh!/teni/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Fans cheer for Mimoza - Arjon couple

All those who follow the "Big Brother" are of the opinion that perhaps the time has come to see more spektakel. Mimoza this week that the nomination is, realized that it must provide much more within the home from what she's made so far. To be beautiful and to refuse men, it looks like not enough. Mimoza which showed that in the beginning that not only am not here Arjonin but some also has nominated the pretext that "he wants to know more about my life." Mimoza this week not only has not shown signs of rejection and dislike towards Arjonit, but remained in his game. Arjoni has said it will fejohej with Moze once the am. Apparent Arjoni wants Mimoza not be brought, even he himself has said this week must be brought freedoms, and zgjuarsine his Mimon who is trying to gear the game, with a word of helping. See if it will be brought after Mimoza is one of the main contenders for release by the fans voting online.
]]

Big Brother Albania 2: Arjoni "Moza Me Jep Nje Shans!"

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 50

Arjoni Moza Big Brother Albania 2Arjoni: “Moza me jep nje shans”
28/03/09 01:35

Arjoni pyet Mozen se si ndjehet per faktin qe eshte ne nominim. Ajo i tregon se ka pershtypjen se do dale dhe kjo e ka merzitur pak. Ai e pyet serish se cilet persona rrezikojne sipas mendimit te saj, por ajo nuk preferon te tregoje duke i mbajtur vetem per vete ato mendime. Arjoni insiston, por Moza i thote se veten e sheh mjaft te rrezikuar. Arjoni merzitet nga keto fjale dhe i thote se nese ajo del, ai nuk do kete me ke te rrije. “Shtepia nuk do kete me lule” thote ai. Ai shton se do t’i beje nje kerkese Arbanes duke i thene: “Duhet ta lini Mozen ne shtepi se e kam te vogel”. Arjoni i kerkon mozes se nese nuk del, t’i jape nje shans atij.
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: arion arjon muca muqa muqaj mimo moza krasniqi mimoza
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Arjoni: "Moza give me a chance"
28/03/09 01:35

Moze Arjoni ask how to feel is the fact that nomination. It shows that there is the impression that would have brought this little bored. He asks again that the people who risk its opinion, but she prefers not show while keeping them only for those opinions. Arjoni insists, but Moza says sees itself very endangered. Arjoni bored by these words and says if she del, he would not have to stay with you. "This House will not flowery" he says. He adds that he will make a request Arbanes saying: "Should I leave Moze at home that have small". Arjoni requires that if not mozes del, give him a chance.
]]

Big Brother Albania 2: Dita 50, Permbledhje!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 50, PERMBLEDHJE!

Arjoni: “Moza me jep nje shans”
28/03/09 01:35

Arjoni pyet Mozen se si ndjehet per faktin qe eshte ne nominim. Ajo i tregon se ka pershtypjen se do dale dhe kjo e ka merzitur pak. Ai e pyet serish se cilet persona rrezikojne sipas mendimit te saj, por ajo nuk preferon te tregoje duke i mbajtur vetem per vete ato mendime. Arjoni insiston, por Moza i thote se veten e sheh mjaft te rrezikuar. Arjoni merzitet nga keto fjale dhe i thote se nese ajo del, ai nuk do kete me ke te rrije. “Shtepia nuk do kete me lule” thote ai. Ai shton se do t’i beje nje kerkese Arbanes duke i thene: “Duhet ta lini Mozen ne shtepi se e kam te vogel”. Arjoni i kerkon mozes se nese nuk del, t’i jape nje shans atij.

Nje pice nje vote
28/03/09 01:50

Banoret diskutojne me njeri-tjetrin se colet kane pergatitur me shume pica e cilet jo. Ata e shprehin me shaka se kane inat per Bjordin dhe Adelen te cilet mbajne vendin e pare ne ardhjen e porosive per ta. Sori mban vendin e dyte por serish nuk eshte i kenaqur. Bonoret e cilesojne preferencen e publikut si nje preference per banoret dhe disa prej tyre ndjehen te merzitur pasi kane pergatitur shume pak. “Inat te keni” u thote Adela gjate gjithe kohes te tjereve per t’i ngacmuar.

“Adela po tregohet e ceket”
28/03/09 02:13

Aida i tregon Lirites se kishte degjuar Adelen duke u zene me Bjordin per menyren se si sillet ajo me te dhe me te tjeret. Bjordi i kishte thene se ajo eshte shume arrogante dhe se jep urdhera per cdo gje. Adela ia kishte kthyer se keshtu eshte, s’ka cfare te beje. Lirita duke e degjuar kete shprehje te Adeles, i thote Aides se ajo ne kete menyre pergjigjet gjithmone, per cdo gje. Aida vazhdon te tregoje se nervat qe kishte me Bjordin, erdhi t’ia nxirrte asaj, por qe Aida nuk ia zgjati biseden. Ajo shton se edhe me proven e javes, Adela po tregohet shume e ceket; ka tere kohen qe mburret se sa pica ka bere duke e marre proven personale. “Eshte njeri i vogel, me botekuptim te vogel” ka perfunduar Aida.

Bjordi: “Nomino te panominuarit”
28/03/09 02:13

Adela pyet Bjordin se nese do jete ende ne shtepi, cilet mendon ai se duhet te nominoje ajo. Bjordi ia kthen per ata qe nuk kane qene asnjehere, por ajo fillon te tunde koken ne shenje mohimi. Bjordi mendon se kjo eshte e drejta dhe keshtu duhet te behet loja. Ai nenkupton se nje nder ta eshte Bika por Adela e thote ne menyre te prere se nuk mundet. Bjordi i thote se e kupton por fundja asnjegje nuk i ndryshon asaj. Adela thote se kete e kupton por perseri ka dyshime. Atehere Bjordi i thote te beje c’te doje e mos ta pyese kot.

“Bika eshte e eger”
28/03/09 03:20

Bjordi ankohet se Arjonit iu dha mundesia per t’u futur ne dhomen e vajzave duke e konsideruar si nje djale me edukate dhe sjellje te mire, ndersa atij jo. Ai tregon se me pare ishte ai qe konsiderohej si person jo i rrezikshem, ndersa tani nuk e lejojne te afrohet as te dera. Adela i thote se nese vjen, rrezikon te rrihet nga Bika, ashtu si me pare kur mundohej qe ta puthte para se ajo te flinte. Bjordi sqaron se Bika ka nevoje per kontakt fizik dhe afeksion me njerezit e ndaj ai mundohej ta puthte. Sipas tij, Bika eshte e eger dhe ai vetem kerkon te zbuloje tek ajo butesine e saj. Dritani mendon se Bika nuk eshte aspak e eger dhe se me ate sillet mire, por Bjordi mendon se ai merre kete sjellje ngaqe ka nje prezence serioze. Ai mendon se te tjeret nuk duhet ta shohin ate si serioz, pasi ndjehetende si femije.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Jane bere te bezdisshme”
28/03/09 13:10

Sori dhe Dritani qendrojne ne karrike duke marre rreze dielli. Dritani e pyet se cila nga vajzat, Aida apo Adela do dale e fituar sonte. Sori i pergjigjet se nuk e di pasi i sheh te gjithe te rrezikuar duke perfshire edhe veten. Ai mendon se mund te jene dhe Moza me Liriten qe do te perballen sonte, por Dritani mendon se dy vajzat nga Kosova nuk mund te vihen perballe njera-tjetres. Sori mendon se dhe Aida me Adelen jane bere shume te bezdisshme me debatet qe bejne here pas here. Ai thote se jane bere antipatike. Edhe Dritani e pohon kete fakt dhe shton se i ka marre inat vajzat edhe pse per Adelen ka simpati. Ata mendojne se vajzat i shtojne kot inatet midis tyre duke u kapur per gjera te kota.

“Nuk luftoj me te dobetit”
28/03/09 13:16

Dritani dhe Sori shohin Anjezen qe afrohet dhe fillojne ta ngacmojne. Dritani i thote se ajo flet kot, ndersa Sori se ajo eshte shume simpatike dhe interesante. Anjeza e falenderon Sorin dhe e pyet se cfare dite eshte sot, qe ai po ben komplimenta. Sori i tregon se cdo te shtune ai sillet mire me te gjithe dhe nuk i kursen fjalet e mira. Anjeza thote me shaka se ka qe ne darke qe po e praktikon kete sjellje. Sori e ngacmon dhe e pyet se cilin emer do thoshte ajo nese e pyeste Arbana se cili do te dale dhe ajo direkt thote emrin e tij. Ajo u tregon djemve se ka filluar te ndjehet ne medyshje se cilet te nominoje dhe Sori e keshillon qe te nominoje ata qe ka antipati. Ajo nuk e mendon ne kete menyre dhe thote se nuk mund te luftoje me me te dobetit, ndersa Sori vazhdon me idene e tij se me i dobeti fuqizohet. Dritani u thote se te gjithe jane njesoje dhe ndaj te nominoje ate qe e mendon te arsyeshme. Ai mendon se nominimi i jashtezakonshem mund te zhvillohet sonte. Sori i thote se nuk ka cfare t’i thote publikut sepse ate qe kishte, ua tha. Ai shton me te qeshur se mund t’u thoje qe kam hedhur helmin dhe kam antihelmin me vete ndaj me lini dhe nje jave.

“Kam frike kete here”
28/03/09 13:50

Adela shprehet te Moza dhe Bika se ka frike se mos del sonte. Ajo fton Mozen qe te ulen afer njera-tjetres bashke me Adin. Bika i thote se nuk ka pse te kete frike pasi ajo duhet ta shohi vleresimin nga rezultati i pergatitjes se picave. Adela i thote se kjo gje nuk ka lidhje me votimet, por Bika vazhdon te thote se mund ta marre si te vertete, duke i shtuar edhe faktorin se ka shpetuar dy here nga nominimi dhe se eshte nje konkurrente e forte. Adela shprehet se asgje nuk eshte e sigurt dhe se frika e kesaj here eshte e dyfishte, pasi eshte edhe Moza ne nominim.

Bjordi: “Nuk do ndryshoj!”
28/03/09 14:59

Bjordi dhe Qetsori marrin rreze dielli. Bjordi i thote qe ai sot do dale ne nominim. Qetsori e pyet:-“Ti do te jesh, apo jo? Nuk e kisha ne mendje per te nominuar, por meqe do!” Ai ia kthen qe ai s`do qe te jete, por ate do e nominojne. Per Qetsorin eshte ende heret qe te dale Bjordi ne nominim. Ai shton qe nese ai del ne nominim, do e ndryshoje sjelljen. Bjordi i thote:-“E veme me bast qe nuk do ndryshoj!”

Qetsori: “Aida ka pak gjera!”
28/03/09 15:51

Qetsori dhe Arjoni diskutojne per Aiden. Arjoni i thote:-“Sa gjera ka marre Aida nga bota jashte!” Qetsori ia kthen:-“Ajo nuk ka asgje jashte. Ky eshte realiteti i saj. Ka aq pak gjera sa mund t`ja sjellesh ketu, dhe t`ia fusesh ne nje zarf.” Ai shprehet se nuk ka deshire te perjetoje emocionet e Aides. Arjoni i thote qe nuk do ta shikoje nga pikeveshtrimi i Qetsorit.

Aida:“Une te shikoj si mik!”
28/03/09 16:59

Dritani dhe Aida diskutojne per Mesiden. Dritani i thote qe ne javen e dyte qe hyri Mesida i ka kerkuar qe ta nominonte. Ajo e sqaron dhe i thote qe ajo i kishte kerkuar qe ta studionin, pasi nuk e njihnin. “Te kam thene qe nuk po pozicionohet!”-thote ajo. Dritani i thote qe ajo ne fillim i kishte thene qe duhet studjuar, dhe pas disa ditesh ajo ishte afruar me te. “Une nga kjo nxorra disa perfundime te miat, dhe nuk me pelqeu ajo qe pashe tek ty!” Aida e pyet se cfare kishte pare ai tek sjellja e saj. Sipas Dritanit ishte menyra se si ajo ndryshoi qendrim kundrejt Mesides, dhe se si kjo e fundit u be kunder Adelajdes. Aida ia kthen:-“Je keqkuptuar!” Ato vazhdojne duke diskutuar per nominimin e Mesides. Ajo thote:-“Une nuk e kam nominuar Mesiden!” Dhe Dritani shpreh te njejten gje, duke shtuar qe ai nuk nominon dike kur i thote dikush tjeter. Aida i thote qe kohet e fundit ai ka mbajtur distance ndaj saj, dhe per kete gje asaj i ka ngelur hatri. Ajo i thote:-“Une ty te konsideroj mik dhe jo lojtar! Ti dhe Lirita jeni miqte e miqte e mi ketu brenda!” Dritani mundohet ta sqaroje duke i thene qe distancimi i tij ka ardhur si pasoje e qendrimit te saj me Mesiden. Aida i thote:-“Ti me shikon si lojtare, ndersa une si mik!” Dritani i thote qe ajo e ka gabim. Ai thote:-“Mua me sherbeu sqarimi. Faleminderit!” Aida i thote qe shpreson qe ai t`i kete marre ne sensin e duhur.

Banoret me te bukur
28/03/09 18:36

Banoret gjate javes jane impenjuar shume me proven e picerise, dhe per kete Vellai i Madh i pergatiti atyre nje surprize. Banoret perfituan nje trajtim te plote nga parukeri “Frida” dhe qendra estetike “Dea” per t`u bere sa me te bukur. Meshkujt ben trajtimin per thonjte, prerje flokesh dhe masazh me skrap, ndersa vajzat bejne te gjitha trajtimet. Qetsori ben shaka me nje parukiere duke e pyetur nese i dukej simpatik. Ajo i thote qe ai eshte shume sipatik , por ai ia kthen:-“Po pse atehere konkurset e bukurise i fiton Dritani?” Ajo i thote qe per arsye te gjatesise. Ani u sherbeu kafen parukiereve dhe disa prej banoreve. Arjoni i propozon Bjordit qe t`i dekolorojne floket, por ndryshon mendim duke thene:-“Jo, se dalim pastaj si Eminem!”

Surprize per Aiden
28/03/09 21:14

Nje jete me mungesa. Keshtu mund te perkufizohet historia e Aides, njeres prej banoreve. Ajo ka treguar qe ka humbur nenen kur ishte femije ,dhe pak me vone ka humbur dhe te atin. Motra i jeton larg, dhe i dashuri e ka lene per te ikur ne Amerike,edhe pse lidhja e tyre eshte ende e forte dhe per t`u kuptuar. Big Brother gjate spetaklit i ka bere asaj nje surprize, dhe eshte ajo qe ka vendosur qe ta pranoje,ose jo. Ajo takon shoqen e saj te ngushte Junen. Aida u gezua shume nga kjo surprize. Juna i shprehu mbeshtetjen e saj dhe te njerezve te saj te afert. Te gjithe banoret e priten me duartrokitje.

Mbeshtetje per Adelajden
28/03/09 21:49

Adelajda eshte nje prej konkurenteve pas te ciles publiku eshte afeksionuar shume.
Arbana i komunikon per nje surprize ne dhomen e akuariumit. Aty e priste nje tufe me lule, dhe nje leter nga shoqata e grave te Kavajes. Ato i shprehin mbeshtetjen e tyre per te. Adelajda eshte shprehur:-“Eshte mesazhi me i bukur dhe qe me jep me shume force. Shume faleminderit!” Ajo ia lexon dhe banoreve te tjere letren dhe shton:-“Kjo ishte vertet nje surprize e bukur!”

Surprize dhe eleminim per Liriten
28/03/09 22:15

Big Brother i ka mundesuar nje surprize nje tjeter banoreje. Motra e Lirites kishte
shprehur nje deshire per te bere nje surprize. Gjate spetaklit u be e mundur qe Lirita te takoje motren e saj. Ajo e prezanton ate dhe me banoret e tjere. Lirita u emocionua shume nga takimi. Pervec surprizes, publiku vendosi me 28% te votave, qe personi qe duhet te linte shtepine, duke hequr dore nga cmimi i madh prej 70mije euro te ishte Lirita. Ajo dhe Aida ishin dy personat qe mbeten ne fund te eleminimit. Aida ka thene qe nese del Lirita per te nuk do jete njesoj. Banoret jane prekur shume nga ky largim sidomos Aida, Bjordi dhe Mimoza. Mes lotesh jane pershendetur.

Prova e javes
28/03/09 22:45

Prova e picave ka rezultuar shume e suksesshme. Kerkesat per to kane qene te shumta gjithashtu personat qe kane porositur kane dhene dhe nje vleresim per to. Ketu eshte varur dhe 50% e proves. Qetsori pergatiti nje pice te cilen duhet ta vleresonin te eleminuarit e “Big Brotherit”. Me tre vota pro, banoret e kaluan proven e javes duke disponuar buxhetin e plote. Fitimet e picerise shkuan per bamiresi per institutin e te verberve. Picat ne menu kishin emrat e banoreve dhe sipas porosive eshte bere nje klasifikim i tyre. Ne vendin e trete eshte klasifikuar pica Qetsori. Ne vendin e dyte eshte pica Adelajda dhe ne vendin e pare eshte pica Bjordi. Big Brother ka vendosur qe personi i pare ne klasifikim do jete dhe kryefamiljari i shtepise.

Menyre e vecante kandidimi
28/03/09 23:35

Big Brother ka vendosur qe kandidimet per kete jave te zhvillohen ne nje menyre te vecante. Ato duhet te shkonin ne dhomen akuarium per te dhene emrat e dy personave te padeshiruar, duke patur disa prej banoreve prezent. Kjo menyre i ka vene banoret ne veshtiresi, por njekohesisht i ka bere me trasparent me njeri-tjetrin. Banoret kane vendosur qe personat me pak te deshiruar te jene Qetsori, Adelajda , Aida dhe Republika. Nominimin e Republikes e kerkuan Ani, Bjordi dhe Anjeza. Arsyet kryesore ishin qe nuk kishin afrimitet me te, dhe per faktin qe ajo nuk kishte qene asnjehere ne nominim. Nje nga nominimet e papritura ka qene ai i Adelajdes, e cila nominoi Bjordin. Ajo thote:-“Nuk me rri larg, kur une i them te qendroje larg!”

Surpriza per Arjonin
28/03/09 23:35

Banoret kane qene te gjithe te mbledhur prane materialeve te proves se javes, jashte ne oborrin e shtepise se Big Brother, kur aty ka ardhur nje grua me nje zarf ne dore, qe fillimisht eshte lene te kuptohet se ishte nje person qe kishte te bente me proven e javes. Ajo i ka takuar me rradhe te gjithe banoret dhe ka perqafuar Arjonin, gje qe i lene te tjeret pak te habitur. Me pas, Arbana ka zbuluar se ajo ishte pikerisht mamaja e Arjonit, por qe ne jeten profesionale ishte nje stiliste. Ajo i ka dhene Arjonit, te shtangur nga surpiza, por ne te njejten kohe dhe po aq te lumtur, nje zarf qe ai duhet ta hapte vetem ne momentin qe Vellai i Madh do t’i thoshte ta bente. “Na jeni bere si te shtepise!” – u ka thene ajo banoreve. Pas kesaj, i ka perqafuar te gjithe me rradhe dhe eshte larguar.

“Party nga Dj Ani!”
28/03/09 23:35

Pas mbi dy oresh spektakli te mbushur me emocione, supriza nga me te ndryshmet per banoret dhe menyres se paritur te nominimeve, Vellai i Madh ka menduar qe banoret e shtepise me te madhe e me te vezhguar ne Shqiperi, e meritonin te festonin. Nje feste krejt e vecante i priste ata ne kampingun e shtepise, nje feste ne natyre, me prodhimet e Kompanise Erda dhe Birren Stela. Festa kishte edhe nje tjeter te vecante: Dj Anin.

“Kur ndihesh keq, pse e bere?”
28/03/09 23:45

“Bjordi duhet te te them dicka!”- i ka thene Adelajda Bjordit. Adelajda, gjate spektaklit, ne momentin e nominimeve, dha dy emra: Aida dhe Bjordi. Per kete te fundit arsyeja ishte se ajo i thoshte te largohej dhe ai nuk e bente. Dhe sqarimi kishte te bente pikerisht me kete. “Ke thene emrin tim - e ka pyetur ai, - pse, ngaqe ishte Aida?” Adelajda ka pohuar dhe i ka thene se ndihej keq. Bjordi i ka thene se po qe se ndihej keq, te mos e kishte bere. Me pas i eshte shpjeguar se nuk mund ta nominonte Mimozen, Republiken dhe Dritanin sepse kishte frike se mos rrezikonin, per Qetsorin dhe Arjonin i vinte keq se kishin qene shume here te nominuar dhe duke menduar se askush nuk do te thoshte emrin e Bjordit, kishte nominuar ate.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

Friday, 27 March 2009

Kosove: Sa Dijne Te Vallezojne Kengetaret? KTV

Express Live: Sa Dijne Te Vallezojne Kengetaret ne Skene

Disa analiza interesante ne kete reportazhe ne lidhje me ate se sa dijne te vallezojne kengetaret kosovare ne skene. Eshte pergaditur nga Amiri i KTV-s. Marrin pjese koreografet Jeton Vorfi dhe Rudina Berdynaj, pastaj kengetaret Genta Ismajli, Dafina Zeqiri dhe Vesa Luma si dhe vet publiku.


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

Big Brother Albania 2: Dita 49, Permbledhje!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 49, PERMBLEDHJE!

Pjesa 1


Pjesa 2


“Jetoje diten, si te fundit!”
27/03/09 00:15

O zot, plotesoma deshiren!- eshte lutur Mimoza me syte nga qielli. Lutja e saj ishte per te mos dale kete te shtune. Republika e ka pyetur se cfare do te kishte bere me teper po te rrinte akoma. “Do te cuditesh!” – i ka thene ajo Republikes, duke shtuar se njeriu nuk i planifikon dot te gjitha gjerat. Mimoza tha se se kur je ne nominim, cdo mengjes dhe gjate gjithe dites, mendon sesi te kenaqesh sa me shume, si ta shijosh sa me shume, sepse nuk e di sesa mund te qendrosh akoma. Republika i ka thene se nuk mendonte se Mimoza do te dilte. Ajo i ka thene asaj qe ta jetonte cdo dite si te ishte e fundit.

Tema tabu
27/03/09 01:30

Banoret kane biseduar gjate nates per nje teme tabu per disa, seksin. Disa prej tyre nuk kane preferuar qe te bashkebisedojne me te tjeret, por gjithesesi kane qendruar aty per te degjuar. Ata jane ndare ne dy grupe, vajzat dhe djemte dhe jane ulur perballe njeri-tjetrit. Biseda ka qene perballja e mendimeve te ketyre dy grupeve dhe se si e konceptonin ata kete ndarje. Ata benin pyetje per grupin tjeter te cilet ishin te detyruar qe te jepnin mendimet e tyre. Diskutimi i tyre ka vazhduar mbi kete teme ku ata kane shprehur njohurite e tyre. Shpesh here biseda eshte bere edhe me tone te larta pasi mendimet e tyre ishin te ndryshme.

“Vleresime dhe respekt”
27/03/09 03:05

Qetsori pyet vajzat se cfare pershtypjesh u kane lene ata me sjelljen qe bejne kundrejt tyre. Ato mendojne se pergjigjja eshte e kuptueshme, pasi shpesh here e kane thene se jane ndjere shume mire. Te gjitha thone se e vleresojne sjelljen e tyre dhe se ndjehen shume te respektuara. Adi shton se jane edhe kushtet ne te cilat po jetojne qe ndikojne ne sjelljen e te gjitheve.

“Me duket kohe e gjate”
27/03/09 05:27

Anjeza diskuton me Aiden se keto lloj spektaklesh i shihte me tjeter sy me pare, ndersa tani ndryshe. Ajo tregon se me pare nuk e kuptonte se perse nje banor duhej te qante per ate qe dilte, ndersa tani po e kupton se sa shume lidhesh me te tjeret per kohen qe qendrojne ne shtepi. Edhe Aida mendon se ata qe i shohin nga jashte nuk arrijne te kuptojne se sa te rendesishem behen per njeri-tjetrin. Aida thote se i duket sikur ka nje vit qe po jeton ne shtepi me te tjeret dhe se shpesh habitet se si ka mundesi qe ata nuk e kuptojne qe ajo ka disa vese e nuk duhet t’ia vene re, por qe ne realitet koha nuk ka qene e mjaftueshme deri ne kete pike. Anjeza thote se eshte pershtatur shume mire me te gjithe dhe i duket sikur ata e kane njohur prej kohesh. Sipas Aides, ajo duhet te ndjehet komode ne shtepi pasi banoret nuk e ngacmojne sepse e kane kaluar ate faze me njeri-tjetrin dhe se ajo nuk duhet te ndjehet e sulmuar nga ta.

“Nuk ta marre Bjordin”
27/03/09 05:35

Moza i thote Adeles se ka pershtypjen se javen qe vjen do te ndodhin gjera te bukura dhe ia uron vetes qendrimin. Adela e pyet se cfare do bente ajo gjate javes tjeter nese do te rrinte, por Moza nuk preferon t’ia tregoje dhe justifikohet duke i thene Adeles se as ajo nuk i ka treguar asgje duke nenkuptuar marredhenien me Bjordin. Adela ndjehet ne faj dhe i betohet se nuk ka asgje per te treguar sepse nuk ka ndodhur asgje. Ajo thekson se nuk mund te genjeje pasi cdo gje eshte e regjistruar dhe insiston ne pyetjen e saj se cfare do bente ajo. Moza i thote me te qeshur se Bjordin nuk ka ndermend t’ia marre. Adela ia kthen se kesaj gjeje nuk ia ka friken dhe shton se i shkon mendja se cfare mund te beje ajo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Kam mall per familjen”
27/03/09 13:15

Ani fillon te tregoje per familjen e tij dhe se si e kalojne kohen. Atij i mbushen syte me lot gja te kesaj bisede. Ai tregon se edhe kur Aida lexoi letren qe i kishte ardhur, ishte prekur shume. Sipas Aides, ky reagim vjen ngaqe nuk eshte larguar me pare nga familja dhe ndaj e ndjen kaq shume. Ani e pohon me koke e vazhdon te qaje nga malli.

“Mos ngri tonin e zerit”
27/03/09 13:50

Adela dhe Bika jane duke bere gati mengjesin. Adela eshte duke biseduar me Dritanin. Bika i flet Adeles me nje ton te ashper e te ngritur ne lidhje me mengjesin qe po pergatisnin. Adela ia kthen duke i thene se ajo duhet te ndryshoje tonin e zerit pasi nuk i pelqeu, madje ajo e imiton per t’ia vene ne dukje me shume asaj. Bika i thote se ashtu e ka tonin e zerit dhe disa e pelqejne e disa jo, njesoj sic u duket disa te tjereve acarues zeri i Adeles. Dritani mundohet qe t’i terheqe vemendjen Adeles nga zemka dhe i thote se ishin duke biseduar te dy. Bika perfiton nga keto fjale dhe thote se Adeles nuk i degjon se cfare thone te tjeret ne nje bisede. Dritani mundohet t’i jape fund zenkes.

Bika:“Adela nuk e meriton!”
27/03/09 14:59

Republika eshte e merzitur per debatin me Adelajden dhe e diskuton me Mimozen. Ajo i thote:-“Kur une te them miremengjes dhe ti nuk me thua , a eshte ofendim?” Sipas Mimozes eshte ofendim kur nuk i kushton vemendje dikujt, kur ai te flet. Ajo i thote qe Republika nuk eshte nje person qe nxiton. Republika ia kthen:-“Nuk kam me nerva! Eshte me keq kur te ndodh me nje person qe mendon qe te kupton.” Sipas Republikes ,Adelajda nuk e ka me respektin qe ka patur per te ne dy javet e para. Ajo thote qe e ka humbur besimin tek ajo, dhe shton:-“Pavarsish e kosideroj shume shoqe, por mendoj qe ajo nuk e meriton!”

Moza:“Me fal qe ta vura ne dukje!”
27/03/09 15:47

Tre te nominuarat Adelajda, Lirita dhe Mimoza diskutojne per naten e spetaklit. Ato jane ne ankth, pasi kane frike qe njera prej tyre mund te jete personi qe mund te dale. Meqe mund te jete nata e fundit per njeren prej tyre, Mimoza propozon qe te flene te gjithe bashke dhe te organizojne dicka. Mimoza kapet me Adelajden pasi ajo nuk e degjon. Adelajda i thote qe e ka nuk e ka mendjen ,por nuk e shikon Mimozen ne sy kur i thote kete. Mimoza i ben serisht veretje, por ajo i thote qe e ka tipin qe nuk i shikon njerezit ne sy, dhe nuk e ndryshon dot kete gje. Bisedes se tyre i bashkohet dhe Anjeza e cila bashkohet me mendimin e Mimozes. Sipas mendimit te Adeljdes eshte budallallek te kapesh per keto gjera ,dhe i ngre zerin Mimozes, pasi ajo e nderpret. Mimoza i thote:-“Me fal qe ta vura ne dukje!” Republika eshte e ulur tek piano dhe degjon biseden, duke nderhyre. Ajo thote:-“Ti pelqen te degjon difektet tek nje person, por kur t`i veme ty ne dukje nuk i pranon dot. Une e di ku kam gabuar me ty, por nuk te kam thene gje pasi kam menduar qe ti ke arritur te me kuptosh.” Adelajda i thote qe e ka kuptuar pasi ne te kundert , debatet do kishin shkuar me tej. Ajo shton qe Republika ne cdo debat me te, ne momentin e sqarimit i ka thene:-“Ik nuk dua te te degjoj!” Republika e pyet:-“Pse mendon qe e kam bere? Mos ndoshta se nuk dua te grindem me tej me ty?” Sipas Adelajdes ajo vet pyet, dhe vet pergjigjet, duke mos e lene te shprehet.

Qetsori:“Jemi te gjithe miq te paster!”
27/03/09 16:55

Qetsori diskuton per dreken me Adelajden dhe Mimozen. Ai thote qe ka deshire qe te hane te gjithe bashke, dhe shton:-“Ne ate cerek ore, jemi miq te paster!” Ai thote qe nuk eshte kuzhinier, por ka deshire dhe gatuan me kujdes. Adelajda i thote:-“Sa mire e ke mesuar Arjonin, pasi nuk ka qene keshtu ne fillim.” Sipas saj Qetsori gatuan me shume shije. Qetsori i thote qe nese ai hap restorantin e tij do ftoje te gjithe “Big Brother”. Ai shton qe do jete i disponueshem per te gjithe banoret ne aktivitetet e tyre. Adelajda i thote qe nese ajo behet prezantuese, ai do jete nje nga opinionistet e saj. Ato vazhdojne biseden duke diskutuar per deshirat e tyre.

“Zysha nuk po te pelqen me!”
27/03/09 18:38

Adelajda gjen momentin e duhur, dhe kerkon te sqarohet me Mimozen. Ajo i thote:-“Kohet e fundit cdo gje qe bej une nuk po te pelqejne me. Zysha nuk po te pelqen me!” Ajo i permend nje rast ne mengjes qe Mimoza nuk i kishte folur mire. Mimoza i thote qe ajo kishte bere shaka,dhe shton:-“Me ty as shaka ,as seriozisht nuk eshte per te bere!” Adelajda ia kthen:-“Ti ose nuk kupton,ose ben sikur nuk kupton!” Ato nuk i lene rradhe njera- tjetres per te folur, dhe ngrejne zerin. Adelajda i thote qe ajo i ve ne dukje disa gjera ,qe i ben pa vetedije. Mimoza i thote:-“Ti i merr per keq ,me fal shume nuk e bej me!” Adelajda i thote qe nuk i vjen mire qe kapen per gjera pavlere. Mimoza ia kthen:-“Nuk merzitem une per keto gjera!”

Profesori misterioz
27/03/09 19:49

Banoret behen gati per proven e javes. Ato fillimisht merren me kutite duke i rregulluar. Anjeza eshte banorja e cila i formon me shpejt, dhe ua tergon dhe te tjereve. Ajo thote:-“Ma ka mesuar nje profesor.” Banoret e tjere behen kurioz dhe e pyesin se kush eshte. Anjeza shton:-“Eshte nje profesor shume simpatik, shume seksi!” Aida i thote qe e ka nje mendim se kush mund te jete profesori misterioz. Republika shton:-“Mos eshte ndonje banor ketu brenda ,dhe nuk dime gje ne!” Adelajda insiston qe ta dije,por Anjeza nuk e tregon. Lirita i thote:-“E ka sekret profesional.”

“Me shume dashuri!”
27/03/09 20:55

Banoret jane shume te impenjuar me kete prove. Ato e kane organizuar punen e tyre. Adelajda dhe Republika pergatisin perberesit e picave. Gjate gatimit ato diskutojne rreth tyre. Republika e pyet Adelajden se cfare shkruan ajo tek kartoni i picave. Ajo i thote:-“Faleminderit nga zemra!” Republika i thote qe Lirita shkruan “Ju befte mire” dhe shton:-“Une u shkruaj ‘Me shume dashuri’!” Ato gatimin e shoqerojne dhe me momente kercimi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online