All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Monday, 28 June 2010

Adelina Tahiri: Dua Te Dukem Bukur!


/photo armend ramadani/

“Provokimet” e embla te Adelines

Tetembedhjetevjecarja nga Shkupi, Adelina Tahiri, si nje meteor po ngritet shndritshem shkalleve te karrieres muzikore tek ne. Ajo, i ka vene vetes nje barre te rende: te behet ze i fuqishem i skenes sone, madje, duke thyer shabllonet dhe kornizat eventuale. Skena e saj eshte e gjere dhe e hapur, mu sikurse qe eshte rruga dhe vizioni i saj. Pra, ne horizont kemi nje kengetare sharmante dhe pasionante, e cila ka per qellim pushtimin e zemrave artdashese. Dhe, duket se kete po e arrin me elegance dhe pak, provokime te embla!

Ju e kishit kuptuar qe femije qe e ardhmja juaj do te ishte ne muzike, apo cdo gje erdhi natyrshem?
Po, ne fakt, prinderit e mi e kishin kuptuar qe ne femijeri qe jam e lindur per muzike. Natyrisht, asgje nuk vjen rastesisht, une rrjedh nga nje familje qe merren me art. Kam nenen time te talentuar per muzike e vallezim, e cila ka qene e regjistruar ne Akademine e Arteve, gjyshja ime e ndjere, Diana Mehmeti, aktore dhe nje nder themelueset e teatrit shqiptar ne Maqedoni dhe dy tezet e mia, aktore, njera ne dramen shqiptare, tani deputete Flora Kadriu, kurse tjetra ne dramen turke dhe kengetare e njohur turke, Perihan Tuna.

Ju sapo keni filluar ta cani tregun muzikor dhe besoj se kishit krijuar nje “imazh” per te, para se te depertonit. Ne te vertete, sa perputhej kjo me ate cka ju jeni duke u perballur?
Mendoj se eshte veshtire qe te krijosh nje imazh, mirepo, e kam krijuar qe moti nga pjesemarrja ime ne festivalet e femijeve. Mendoj qe kam mbajtur imazhin dhe eshte gje e rendesishme per nje artist.

Dukesh qe je tipi i kengetares provokuese per moshen qe ke, qofte ne pamje, ne kenge, ne veshje, pse ke zgjedhur te performosh me kete lloj forme
Nuk pajtohem me mendimin. Dukem ashtu sic me shihni, ne trend. Kenget jane kenge, kurse veshjen e kam mani - dua te dukem bukur dhe nga e bukura nuk humb askush. Shikimi i pare eshte vendimtar. Nganjehere edhe forma ka shume rendesi, nese behet me shije dhe shpalos fantazi!

Mendoni se ka qene dhe bukuria juaj qe ka elektrizuar publikun dhe skenen
Duhet ta komentojne te tjeret, jo une.

Ju, artistet e rinj, jeni mundesia me e mire per t’i dhene tregut nje drejtim tjeter. Si duhet vepruar sipas jush?
Te punojme dhe te krijojme per kulturen shqiptare. Fryma e re, koha e re, njerezit e rinj, ky eshte ligji i natyres. Natyrisht, pa shkelur mbi traditen dhe vlerat e kohes.

A jeni duke kerkuar famen? Cila eshte strategjia juaj per te rene me shume ne sy kundrejt kengetareve tjera?
Mendoj se duhet te jesh e vecante. E vecanta e ben njeriun atraktiv. Une e urrej uniformitetin.

Ta zeme se kenga jote do te kete sukses dhe ti behesh nje kengetare e njohur. Ku mendon se do te jete ndryshimi yt nga kengetaret tjera, te cilet me shume vetequhen ashtu sesa jane?
Mendoj se e kam mberri ate epitet (qesh).

Cili eshte mendimi per femrat e gjenerates se sotme, dhe si dukeni ju ne syte e kesaj gjenerate?
Cuditshem...cuditshem.

Muzika, shkolla...zene nje pjese te rendesishme te ju. Si rrjedh ne fakt e perditshmja e Adelines?
Eshte fakt se shkolla eshte prioritet per mua, por sapo e perfundova shkollen e mesme te muzikes, tani mendoj per regjistrim ne fakultet. Perditshmeria ime eshte me angazhime, ushtrime, piano, solo kendim, studio, etj. Nje dite plot dinamizem dhe pa monotoni.

Per nje kengetare me shume rendesi kane albumet apo ftesat ne koncerte? Pse?
Albumi eshte nje arritje personale edhe pervec kesaj i hap rruge dhe ftesave per koncerte.

Mendoni se ky eshte shekulli i njerezve te bukur, ty personalisht te jane hapur shume dyer?
Po, por mendoj qe jane hapur dyert per kualitet te kengeve, e jo per bukuri. E bukura eshte kalimtare, arti eshte afatgjate.

Kur i ke thene vetes, “si une nuk ka tjeter”?
Cdo njeri ka egon e vet. Une nuk e kam te theksuar deri ne kete pike, por ka patur raste kur e kam thene, sidomos ne situata te veshtira te cilat mund t’i kem perballuar me se miri.

Sa ka ndikuar ne jeten tende private, fakti qe je nje kengetare e njohur?
Po, ka ndikuar ndonjehere me police, hahata...ne shume raste.

Filluat me kengen ‘Narcisoid’ nje kenge qe ju solli shume sukses. Zeri yt eshte kaq terheqes, i ngrohte dhe joshes, sa te ka ndihmuar ne ceshtjet e dashurise?
Nuk kam kohe te mendoj ne dashuri. Jam e dashuruar ne muzike.

Sa i besoni kesaj ndjenje?
I besoj shume. Eshte ndjenje e bukur.

Cili eshte mashkulli ideal per ju? Ne fakt, ke doni te prisni?
Ende nuk e kam takuar, s’kam kend ta pres... le te presin ata, hahaha.

Pse?! S’mendon se mund ta duash perjete nje njeri?
Ndoshta, nuk e di...ende nuk e kam perjetuar nje ndjenje te tille.

Nuk ke pasur bezdisje prej djemve?
Nuk dua ta komentoj.

Nuk ka pasur ndonje djale te marrosur pas teje?
Nuk e di...

Do ta beje tatuazh emrin apo germen e pare te emrit te njeriut qe do?
Se kam menduar ndonjehere.

Sa mekatare dhe sa engjellore eshte Adelina?
Mekatare aspak, madje keto kohet e fundit do ta beja ndonje mekat, por s’po gjej se cfare (qesh). As engjellore shume nuk jam. Ama, per njerezit qe i dua, bej gjithcka. Jam person qe i pershtatet shume realitetit dhe, njekohesisht, shume neutrale, e padjallezuar.

Nje vajze e re ne ditet e sotme presupozohet qe pervec angazhimeve te marre kenaqesi edhe nga argetime te ndryshme. Ju gjeni kohe per to?
Ndonjehere.

Meqe jemi tek stina e veres, cdo te thote vere per ju?
Vere per mua? Diell plot me rreze per trupin, shume ritem e pune, natyrisht.

A mendoni se koha, stinet, ndikojne drejtperdrejt ne shpritin e nje njeriu?
Patjeter. Por, tek artistet ky reaksion eshte i vrullshem.

Cfare marredheniesh keni me parane? Shpenzoni shume apo e cilesoni veten
nje kursimtare?

Nuk rend pas parase, por nuk e di pse parate me kane shume qejf perderisa rendin ato pas meje.

Kthehemi tek muzika, skena…Cfare jeni duke realizuar ne keto momente, dhe a do te mund te ndryshonit stil ne muzike tani e tutje?
Tani sapo e kam realizuar duetin ‘Magnet’ me raperin F-kay, me te cilen kenge ne “Celesi muzikor 2010/4”, u shperblyem me cmimin e pare & Best Duo. Jam duke e realizuar edhe nje videoklip me produkcionit Max. E sa per ndryshimin e muzikes nuk e di se cfare do te ndodh. Kurre, mos thuaj kurre.

Beni plane, apo e lini kohen te rrjedhe e te punoje per ju?
Bej plane, por ne kete profesion ndodhin ngahere te papritura.

Dhe ne fund na shuani kuriozitetin, ku do t’i kaloni pushimet?
Si duket, ne Greqi, me disa vikende ne Shqiperi.

/gazmend kajtazi/telegrafi/qershor 2010/
/foto: armend ramadani/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Sweet "Provocation" of Adelina!

Eighteen years old from Skopje, Adelina Tahiri, like a bright meteor rates are rising in our musical career. She has set itself a heavy burden: to become the powerful voice of our scene, even breaking any templates and frameworks. Her scene is broad and open, just as that is the way and its vision. So we have a singer sharmante horizon and passionate, which aims at the conquest of hearts fans. And, it seems that this is the elegance and arrives with little provocation and fresh!

Was your child understand that your future will be in music, or whatever came naturally?
Yes, in fact, my parents had a child understand that I am born for music. Of course, nothing comes incidentally, comes from a family I was dealing with art. I have my mother's talent for dance music, which has been registered at the Academy of Arts, my grandmother felt, Diana Mehmeti, actress and one of the founders of the Albanian Theatre in Macedonia and my two aunts, actress, one in drama Albanian MPs now Kadriu Flora and another in the drama known Turkish and Turkish singers, Perihan Tuna.

You have just begun to Cani music market and believe that you had created an "image" to, before depertonit. Indeed, as it coincided with what you are facing?
I think that it is difficult to create an image, however, have established that the weather from my participation in children's festivals. I think that I hold the image and is the most important thing for an artist.

Look that you are the type of provocative singer age for you, whether in view, in song, in dress, why have you chosen to performosh with this form?
I do not agree with the opinion. To see the show as we trend. Songs are songs, and I have clothes obsession - I want to look nice and beautiful no one loses. First Sight is key. Sometimes the shape is very important, if done with taste and fantasy unfolds!

Think about your beauty has been and who has electrified the public and the scene?
You have to comment on others, not me.

You, young artists, are the best opportunity to give the market a different direction. How do you operate under?
To create the work and culture. Fresh, new time, new people, this is the law of nature. Of course, without breaking the tradition and values of the time.

Are you searching for fame? What is your strategy to fit more in the eye against other singers?
I think you must be special. The individual makes a man attractive. I hate uniformity.

Let's suppose that your song will be successful and to become a known singer. Where do you think will be your difference from other singers, who more so than are vetequhen?
I think that it arrives epithet (laughing).

What is the opinion of today's generation women, and how you appear in the eyes of this generation?
Strange ... strange.

Music School ... occupied a significant part of you. As in fact the daily flow of Adelines?
It is the fact that the school is a priority for me, but once I completed high school of music, now think about entering college. My daily life is the commitment, practice, piano, solo singing, studio, etc.. A day full of dynamism and without monotony.

For a more important singers have albums or invitations to concerts? Why?
The album is a personal achievement and besides this road opens and invitations for concerts.

Think this is the century of beautiful people, you are personally open more doors?
Yes, but I think they are opening doors for quality songs, not for beauty. The transition is beautiful, art is long.

When you said to yourself, "I do not like no other?
Every man has his egon. I do not have to stress at this point, but there have been occasions when I have said, especially in difficult situations that I can cope with it effectively.

What has affected your private life, the fact that you're a singer known?
Yes, sometimes influenced by police, hahata ... in many cases.

Started with the song 'Narcisoid' a song that brought you much success. Your voice is so attractive, warm and inviting enough to have helped matters of love?
I do not have time to think in love. I'm in love with music.

What trust this feeling?
I believe more. It feels nice.

What is the ideal man for you? In fact, you want to wait?
Still have not met, I have to cut corner ... Let them wait, hahaha.

Why? Does not think that could ever love a man?
Maybe, I do not know ... I have not yet experienced such a feeling.

There have been persecution of the boys?
I do not want to comment on.

There has been a nutty boy you?
I do not know ...

Tattoo will make the first letter name or the name of the man who would?
I think sometimes.

What is sinful and angelic as Adelina?
Not sinful, even these recent Beja will any sin, but s'po find what (laughing). As I am not very angelic. Ama, for people who love you, do everything. I am very fit person that reality and, simultaneously, more neutral and innocent.

A young girl in today meant that in addition to commitments to take pleasure from the various entertainment. You find time for it?
Sometimes.

Since we are in the summer season, summer means anything to you?
Summer for me? Full sun rays for the body, much the pace of work, of course.

Do you think time and seasons, we shpritin directly affect a man?
Absolutely. But this reaction to the artists is rattling.

What is your relationship with money? Spend more or designate themselves
a saver?
Not after money order, but do not know why the money to have more humor while the order they follow me.

Back to the music, scenes ... What are realized in these moments, and a will can change the style in music now?
Now I just realized duo 'Magnet' with raperin F-kay, with songs in which "key musical 2010 quarters, was the first prize shperblyem & Best Duo. I am also conducted a video with Max production. And how to change the music never know what will happen. Ever, do not say never.

Make plans, or let the flow of time to work for you?
Make plans, but in this profession ngahere unexpected occur.

And finally extinguish us curiosity, where would spend holidays?
Apparently, in Greece, with some weekends in the country.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online