All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 20 February 2010

Shpija e Kosoves 1: FINALISTET!

Shpija e Kosoves 1 Finalistet

SHPIJA E KOSOVES 1: FINALISTET

Ne finale Albulena, Erlinda, Fadili dhe Qendrimi
Surprizat ishin te shumta gjate nates se shtune. Pikerisht surprizat ishin qe ne finale shkuan disa kandidate qe askush nuk i kishte favorizuar deri me tash. Konkurrenti i pare qe shkoi ne finale ishte Albulena, kurse pas saj te drejten per ne finale e fitoi edhe Erlinda. Po ashtu, edhe Fadili vazhdon garen per cmimin e madh prej 24 mije eurosh. I fundit qe shkoi ne finale ishte Qendrimi. Keta kater kandidate qe jane ne finale duhet te japin shume per t’i fituar 24 mije euro, sepse tash loja behet me e ashper, qe do te thote se kater mysafiret do te bejne gjithcka qe eshte e mundur per t’u shpallur fitues.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

In the final Albulena, Erlind, Fadil and attitude
Were many surprises during the night of Saturday. Exactly surprises were that we went the final few candidates had no favorites so far. The first competitor came in the final was Albulena, while her right after we won the final Erlind. Also, the race continues Fadil for the grand prize of 24 thousand euros. I last went to the finals was the attitude. These four candidates are in the final should give more to win 24 thousand euros, because now the game becomes hard, which means that four guests will do everything possible to be declared the winner.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #4, 20 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 4

BIG BROTHER ALBANIA 3: NOMIMINET #4, 20 SHKURT 2010

Kater te nominuarit e radhes GRACIELA, ERIONI, KLODI DHE HAKIU
Banoret jane ftuar nje nga nje ne dhomen e rrefimit per te dhene kandidaturat per nominimet e kesaj jave. Fillimisht kane shkuar banoret e shtepise se re e me pas ata te shtepise se vjeter ku bashke me dy emrat, kane dhene edhe arsyet se perse duan qe keta banore te nominohen. Per kete jave, ne nominim jane kater banore: Graciela, Erioni, Klodi dhe Hakiu. Nga nominimet e bere vihet re nje perballje e banoreve te vjeter me njeri-tjetrin ku nje arsye kryesore ka qene qe edhe Erioni me Hakiun te provojne nominimin si te tjeret, por edhe nga debatet e krijuara ne shtepi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Four of the next nominees
Residents are invited one by one in the confession room to provide nominations for this week's nominations. Initially the residents have gone home after those new to the old house where the two names together, have given the reasons why these residents want nominated. For this week, the nomination are four inhabitants: Graciela, Erioni, Klodi and Hakiu. Nominations made by noticed an old facing the inhabitants with each other where a main reason has been that even with Hakiun Erioni prove nomination as others, but also created debates at home.
]]

Big Brother Albania 3: ENXHI, NJE PSEUDOBANORE E RE!

Nje e infiltruar ne shtepi

Per banoret eshte rezervuar nje surprize e vecante. Ata ka ardhur t’i takoje Gjimi i cili ndodhet ne nje dhome te shtepise e ku per te kujdeset nje infermiere sensuale, pasi ai eshte shtrire ne nje krevat sikur te ishte ne spital. Banoret e shohin ne monitor dhe menjehere reagojne qe ta takojne ate. Arbana u kujton banoreve se dhoma ne te cilen ndodhet Gjimi i perngjason shume shtepise ku ndodhen dhe kjo tregon se Gjimi ka qene shume afer tyre gjate gjithe kohes. Banoret ngrihen ne kembe per ta gjetur se ku eshte, por Arbana u thote se ai po vjen i shoqeruar nga infermjerja. Gjimi shkonne dhomen e ndenjjes ku ndodhen banoret te cilet e presin me gezim dhe ata perqafohen perzemersisht. Arbana i jep mundesine Gjimit qe te sqarohet me ata banore qe deshiron t’u thote dicka dhe ai kthehet nga Hakiu dhe i thote se ai nuk e kuptoi aspak lojen e tij dhe se e vetmja gje qe donte te bente ishte ta nervozonte qe te dilte nga vetja dhe i thote gjithashtu se ai nuk manipulohet lehte, ashtu sikurse ishte shprehur Kika. Ai sheh me banoret klipin e tij gjate qendrimit ne shtepi dhepara se te dale u uron banoreve suksese dhe u thote se i mungojne shume dhe se duhet te vazhdojne lojen e tyre. Ai del ne kopsht ku takohet edhe me Erionin dhe Jetmirin te cilet ndodhen ne shtepine e vjeter. Me pas ai del, por duke lene ne shtepi infermieren qe eshte nje banore e re, Enxhi. Banoret shohin nje klip prezantues per ta njohur disi me shume ate. Arbana i komunikon publikut nje te vertete se Enxhi eshte nje e infiltruar nga Vellai i Madh dhe jo nje konkurente. Ajo ka per detyre qe te zbuloje karakteret e banoreve, ndersa Ariani shprehet se tashme do shohim spektakel dhe shume lojera. Enxhi, ne dhomen e rrefimit shprehet se deshiron qe te luaje fillimisht me Seldin.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

One infiltrated home

For residents is reserved a special surprise. They came to meet Gjimi which is located in a room where home care for a sensual nurse, because he is lying in a bed as if he were in hospital. Residents see the monitor and react immediately to meet him that. Arbana reminds residents that the rooms which is very Gjimi the house where perngjason are and this shows that Gjimi has been very close to them at all times. Stand up for residents to find out where it is, but Arbana says he was accompanied by the nurse comes. Gjimi shkonne room ndenjjes where residents who are waiting with joy and hug them wholeheartedly. Arbana Gjimit allows to explain to those inhabitants who wants to say something and he returns from Hakiu and says that he realized the game not his and that the only thing that I wanted to do was to stand nervozonte by itself and also says he is not easily manipulated, as was expressed Kika. He sees his klipin residents stay at home during the dale was dhepara that residents wishes success and says it lacks many and should continue their game. He comes to meet with the garden where jetmiri Erioni and who are in the old house. Then he goes, but leaving home nurse who is a new inhabitants, Enxhi. Residents see an introductory video clip to know more it somehow. Arbana communicates a real public that Enxhi is infiltrated by the elder brother and not a competitive. It has the task to reveal the characters of the inhabitants, while Ariani says spektakel and now will see more games. Enxhi, in the confession room says he wants to play first with SELDI.
]]

Big Brother Albania 3: RENATO ELIMINOHET!

BIG BROTHER ALBANIA 3: RENATO ELIMINOHET, 20 SHKURT 2010

Renato, i eleminuari i javes
Arbana u komunikon banoreve te nominuar se ka ardhur momenti qe njeri prej tyre te lere shtepine. Ajo i kerkon banoreve qe te shkojne ne nje tjeter ambient, ne dhomen e rrezikut, nje dhome e kuqe e komode. Aty te gjashte banoret, pasi akomodohen, shohin ne monitor nje klip tepergatitur per ta ku shfaqen opinionet per javen qe kane kaluar ne nominim dhe se si e kane perjetuar ate ata vete apo dhe te tjeret ku pergjithesisht shprehen se nominimi nuk ka ndikuar tek sjellja e tyre. Arbana u komunikon dy banoret e pare te cilet shpetojne nga eleminimi dhe qe jane domenika dhe Seldi. Ata largohen nga dhoma dhe shkojne ne dhomen e ndenjjes ku bashke me te tjeret shohin nje tjeter klip, ate ku kane shprehur mendimet per banoret e tjere ne nominim, ku spikat nje opinion dhe marredhenie e mire mes Jetmirit dhe Edit, ndersa te tjeret shprehin kryesisht opinionet negative per te tjeret. Duket sikur nje pjese e banoreve nuk i priste keto opinione, si pershembull Olta e cila nuk priste nga Domenika ato fjale, por shprehet se do kete mundesine te sqarohet nese qendron ne shtepi. Banoret kapen per duarsh dhe Arbana vazhdon me komunikimin se banoret qe shpetojne jane Edi dhe Miri dhe ndermjet Oltes dhe Renatos, banori qe duhet te lere shtepine eshte Renato. Ai pershendetet me Olten dhe shkon ne zonen e tunelit ku del nga shtepia si i eleminuari i radhes.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Renato, the eliminated one of the week
Arbana was nominated inhabitants communicates that moment has come that one of them to leave home. It asks residents to go to another environment, we risk living room, a comfortable room red. There, the six residents, as accommodate, we see a clip tepergatitur monitor for them where opinions appear to have last week in nomination and how they have experienced it themselves or others where generally said that the nomination has not affected the behavior of them. Arbana he communicates the first two residents who escape from elimination and that are domenika and Documentary. They leave the room and go to room together with ndenjjes where others see another clip, that where residents have expressed other opinions for the nomination, which show up an opinion and good relations between jetmiri and Edit, while others express mainly negative opinions of others. It seems that part of the inhabitants do not expect these opinions, such as Diana, which did not expect from Domenika those words, but said that this possibility will be clarified if stays at home. Residents caught for Arbana hand and communication continues with residents who are escape Edi and Miri and between Oltes and Renatos, resident who must leave home is Renato. He greet with Olten and goes in the tunnel area where del eleminuari home as the next.
]]

Edona Vllahiu, Intervista "Bota Sot"

Edona Vllahiu by Alban Models
/photo albans models/

Ne boten e te njohurve hyra ne moshe te re
Interviste me bukuroshen Edona Vllahiu

Nuk kishte besuar se do te fitonte kuroren e me te bukures se Prishtines, sepse ne ate konkurs bukurie kane marr pjese shume vajza jashtezakonisht te bukura. Por “fati” e deshi qe shtatembedhjete vjecja nga Prishtina te zgjidhet me e bukura. Edona Vllahiu, thote ne intervisten dhene gazetes se te mendosh per sfidat eshte e lehte, por sa do ti realizosh ato qe i mendon, kjo eshte gje tjeter. Duhet shume pune e perpjekje per ti arritur ato qe edhe i mendon e planifikon. Pra deshirat realizohen me pune duke mesuar e studiuar dhe nese nuk keni endrra dhe deshira atehere nuk kemi edhe synime ne jete.

“Bota sot”: Keni marr pjese ne spektaklin e bukurise Miss School Prishtina 2010, cfare do te thote ky epitet per ju?

Edona Vllahiu: Eshte e vertete se une u zgjodha Miss Prishtina 2010 dhe kjo do te thote shume per mua, sepse edhe ne moshe te re hyra ne boten e te njohurve. Marrja e ketij epiteti do te thote se eshte edhe nje privilegj i madh per mua dhe te ardhmen time.

“Bota sot”: A besonit se do ta fitonit nje epitet te tille, kur dihet se keni pasur shume konkurrente?

Edona Vllahiu: Nuk besoja se do te fitoja kete cmim, sepse ne kete konkurs bukurie kane marr pjese shume vajza te bukura e te cilat i cmoj jashtezakonisht edhe po ashtu cmoj larte bukurine e tyre, por ja qe fati deshi dhe u zgjodha une me e bukura.

“Bota sot”: Kush ishte inspirimi juaj qe te merrni pjese ne kete spektakel bukurie?

Edona Vllahiu: Perkrahjen time me te madhe e kam pasur nga familja ime e te cilet i falenderoi shume. Dua te them se nuk me ka munguar asnjehere perkrahja e tyre dhe e cila mbeshtetje do te me jepet edhe ne te ardhmen. Po ashtu me ka ndihmuar shume edhe menaxheri im Sh. P. qe te jem ketu me keto suksese.

“Bota sot”: Edhe pse e re ne moshe keni marr pjese ne spektakle e sfilita te ndryshme, a mund te permendi ndonjeren nga me te rendesishmet?

Edona Vllahiu: Si modele kam marr pjese ne spektakle dhe revy mode te ndryshme, por po e permendi vetem njeren prej tyre, e cila ishe humanitare dhe e cila eshte organizuar nga kreatorja e njohur Blerina Kllokoqi Rugova. Kam marr pjese edhe ne sfilita e revy te tjera. Jam shtatembedhjete vjecare dhe shpresoj se pas marrjes se ketij epiteti te shenoi edhe sukses te reja, jo vetem brenda, por edhe jashte Kosoves.

Edona Vllahiu by Albans Models

“Bota sot”: Mendoni te vazhdoni me shkollimin qe jeni ne mjekesi, modelimin apo te dyja njekohesisht?

Edona Vllahiu: Prioritet imi kryesor ishte dhe mbetet qe te perfundoi shkollimin e mesem te pediatrise ne Shkollen e Mesme te Mjekesise “Ali Sokoli”, pse jo edhe Fakultetin e Mjekesise, por nuk do te thote qe do ta le anash modelimin, sepse eshte synim i imi te behen modele e suksesshme.

“Bota sot”: Me cfare aktivitete jeni duke u marr momentalisht dhe cilat jane ofertat qe ju kane afruar?

Edona Vllahiu: Tani per tani i jam perkushtuar mesimit, sepse nuk do ta le anash asnjehere shkollimin, mirepo per faktin qe morra kete cmim me ka ardhur edhe oferta e pare ku jam e ftuar ne nje revy mode e cila do te mbahet keto dite n Prishtine, po ashtu kam marr edhe oferta tjera e te cilat besoj se nuk do ti anashkaloi.

“Bota sot”: Familja ju preferon te merreni me modelizem apo me kryerjen shkolles se mjekesise kur dihet se jane profesione aspak te aferta njera me tjetren?

Edona Vllahiu: Drejtimin e Pediatrise e zgjodha une, mendimin tim e perkrahen edhe prinderit e mi. Kjo do te thote se mjekesise do ti perkushtohem shume nga vete fakti se deshiroj t’iu gjendem prane njerezve per nevoja shendetesore. Ndersa dihet se manikenizmi ndryshon krejtesisht nga shendetesia, por do te punoj ne menyren e duhur per ti realizuar qellimet e mia si modele.

“Bota sot”: Cilat jane sfidat me te cilat mendoni te vazhdoni ne te ardhmen?

Edona Vllahiu: Te mendosh per sfidat eshte e lehte, por sa do ti realizosh ato qe i mendon, kjo eshte gje tjeter. Duhet shume pune e perpjekje per ti arritur ato qe edhe i mendon e planifikon. Pra deshirat realizohen me pune duke mesuar e studiuar dhe nese nuk keni endrra dhe deshira atehere nuk kemi edhe synime ne jete. /besim toska/bota sot/19.02.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

In the world of fame entered at young age
Interview with beauty Edona Vllahiu

It was believed he would win the crown with the beauty of Pristina, because in that beauty contest participated many extremely beautiful girls. But "luck" loved that seventeen years from Pristina to solve with the beautiful. Edona Vllahiu, says newspaper interview given to think about the challenges that is easy, but how will those of realizosh thinks, this is nothing. Much work and effort should be made for those who also thinks the plans. So wishes realized with the work of learning and studying and if you dream and desire then we have no goals in life.

"Bota Sot": Did you take part in the spectacle of beauty Miss Prishtina School in 2010, what this epithet means for you?

Edona Vllahiu: It is true that I was chosen Miss Prishtina 2010, and this means a lot to me, as we entered the new age world of acquaintances. Taking this epithet means that is also a great privilege for me and my future.

"Bota Sot": Do you believe would you get such an epithet, seeing that you had more competitive?

Edona Vllahiu: does not believe will win the prize, because in this beauty contest participated more beautiful girls that i appreciate the extremely high and also appreciate their beauty, but here was the fate I loved and was chosen with the beautiful.

"Bota Sot": Who was your inspiration to take part in this spektakel beauty?

Edona Vllahiu: time with the great support I had from my family who thanked the many. I want to say that there never has been lacking with their support and that support be given in the future. It also helped very well with my manager Sh. P. to be here with these successes.

"Bota Sot": Although the new age take part in shows you the different sfilita, can mention any of the most important?

Edona Vllahiu: As I take part models in fashion shows and revy different, but I mention only one of them, which were humanitarian and which is organized by Sarawak Kllokoqi Kreator known Rugova. I also take part in the sfilita other revy. I am seventeen years and I hope that after this epithet that also marked the success of new, not only within but also outside Kosovo.

"Bota Sot": Think of that you continue with education in medicine, modeling or both simultaneously?

Edona Vllahiu: my main priority was and remains that completed secondary education in pediatric Middle School of Medicine "Ali Sokol", why not also the Faculty of Medicine, but does not mean that will let him aside modeling, because it is intended of mine to become successful models.

"Bota Sot": In what activities are currently taking and what are the offers that you have approached?

Edona Vllahiu: Right now I am dedicated to learning, because it will never let schooling aside, but for the fact that price has received this offer first come where I am invited to a revy mode which will be held the following day n Pristina, as I take the other offer which I believe will not bypassed.

"The world today": The family you prefer to modelizem Dealing with school performance or medicine when it is known that occupations are not close to one another?

Edona Vllahiu: management of pediatric and chose me, in my opinion also supported my parents. This means that the medicine will dedicate himself more by the fact that people want to grow closer to health needs. While it is known that health manikenizmi entirely different, but will work in the proper way for me to realize goals as models.

"Bota Sot": What are the challenges that you continue in the future?

Edona Vllahiu: think about the challenges is easy, but how will those of realizosh thinks, this is nothing. Much work and effort should be made for those who also thinks the plans. So wishes realized with the work of learning and studying and if you dream and desire then we have no goals in life.
]]

Enver Petrovci: Jam Shume i Vetmuar!

Enver Petrovci by Korab Basha
/photo by korab basha/

Enver Petrovci: Une, njeri i vetmuar!

Ne rolin e regjisorit, aktori i njohur kosovar vjen ne Teatrin e Metropolit me pjesen “Sonte jam vetem”. Me dy aktore, Niada Saliasi dhe Ilir Tafa, do te shfaqet sot, neser dhe ne datat 27-28 shkurt. Nderkohe Petrovci vazhdon t’i qendroje idese per nje shperngulje te mundshme ne Tirane

Aktori kosovar Enver Petrovci shprehet se e gjen veten ne skenat e vogla, ne teatro jo institucionale. Eshte kjo nje deklarate qe i ka paraprire ngjitjes se sotme ne skenen e Teatrit te Metropolit te pjeses “Sonte jam vetem”, me regji te tij. Ende i shqetesuar per poziten e tij si aktor, regjisor, por edhe per situaten teatrore ne Kosove, Petrovci shprehet se i qendron ende idese per t’u shperngulur ne Tirane. Ndersa pjesa e dramaturgut francez Andre-Pol Antoan eshte nje katarsis edhe per vete Petrovcin qe deklaron: Une jam nje njeri i vetmuar.

“Sonte jam vetem” eshte prezantimi i pare i juaji per publikun shqiptar si regjisor. Kur ndodh qe ju vendosni te merreni me regjine?

Une kam punuar qe heret me regjine, por nuk e bej shpesh. Ndodh vetem kur nje tekst me pelqen aq shume sa e shoh se si aktor nuk mund ta shpreh gjithe ate emocion qe kam. Atehere vendos te bej regjine dhe dashurine qe kam per tekstin ia fal aktoreve. Sigurisht pas premieres mund te lakmoj per te qene pjese e shfaqjes, por eshte vone.

Kur e keni bere fillimisht rolin e regjisorit?

Ka qene fillimisht me studentet me pjesen “Deshmitari” te Peter Bates. Por une gjithmone kam bere regji ne rolet qe kam interpretuar. Rreth 80-90% e roleve te mia kane qene kryesore e dashur pa dashur, idete e mia kane qene me te lexueshme per publikun se sa te vete regjisorit. Njekohesisht kam pare se aktoret i duan verejtjet e mia dhe me pyesin shpesh. Te them te verteten, nuk kam dashur te merrem me regji. Me duket se eshte pune e lodhshme dhe kam nevoje te jem pak me rehat, te mos merrem me skenografi, muzike, ndricimet. Keto me bejne nervoz. Mirepo kur dicka me pelqen shume, atehere dua qe gjithcka te kete nga mendimet e mia.

Vepra e regjisorit dhe dramaturgut francez Andre-Pol Antoan ishte nje zgjedhje e menduar me pare apo e rastesishme?

Drejtoresha e Teatrit ne Novi Pazar (Serbi), ku une jam pedagog, me dha te lexoja kete tekst, te cilin ajo e ka perkthyer vete. Me pelqeu aq shume teksti, sa nuk kam shkuar ne provimin e studenteve derisa e mbarova. Atehere vendosa qe kete pjese duhet ta vija ne skene. Me vone kam degjuar per nje tekst tjeter te te njejtit autor, “Aktoren mos e vrit, mbyte” dhe brenda nje teksti te vetem kam kombinuar nje komedi te lehte dhe nje material me serioz. E bera kete, sepse per mua teatri nuk eshte as komedi, as tragjedi. Eshte te dyja bashke, sepse tragjikomedia eshte jeta jone dhe une e dua ate zhaner.

Sonte Jam Vetem

Behet fjale per nje pjese qe shtron pyetje ekzistenciale si vetmia, koha, udhekryqi i njeriut mes te dyjave. Jane keto pjese e jetes suaj?

Une jam shume i vetmuar dhe mendoj se te tille ndihen shumica e njerezve. Nuk kam hyre ne analiza se pse, por e di se jam shume i vetmuar. Nuk kerkoj as pergjigje, perndryshe ndoshta do te kryeja vetevrasje. Tentoj si cdo njeri te dal nga vetmia dhe kur si motiv me sherben dikush, prape shoh vetmi edhe atje. Ndoshta eshte tipar i profesionit, por besoj se te gjithe jemi keshtu.

Ju ka ndihmuar teatri?

Patjeter. Nuk kam qejf te filozofoj mbi kete ceshtje, sepse kjo shfaqje tashme eshte realizuar dhe ajo qe do flas eshte me e vogel nga ajo qe shihet. Nese do te me kishe pyetur me pare, do te filloja te flisja se si e kisha menduar une shfaqjen.

Ne mbyllje te 2009-s ju u shprehet se deshironit te shpernguleshit ne Tirane. I qendroni ende kesaj ideje?

Po, vecse m’u prish Kalimashi. Kisha gjetur banese ne Tirane, bera disa biseda me Akademine e Arteve dhe Teatrin Kombetar, por te gjitha ngelen pezull, per shkak te mbylljes se tunelit. Megjithate kam obligime ndaj Prishtines, sepse atje jam pedagog e nuk mund t’i tradhtoj studentet e mi. Akademine e Arteve ma ka mbyllur Ministria e Arsimit e po drejt mbylljes eshte edhe Teatri i Babes, sepse nuk jane te interesuar per teater. Ndoshta kam dashur qe kete shfaqje ta shpetoj duke ardhur ne Teatrin e Metropolit.

Per ju, situata artistike eshte me e mire ketu se ne Kosove?

Nese teatri i Kosoves ka qene shume me perpara se teatri i Shqiperise para 15 vjetesh (kjo ka ndodhur edhe per fusha te tjera te artit), tashme ai ka mbetur aty ku ka qene dhe kjo per shume arsye. Sot nuk ka dallim qe prej kohes se regjimit te Milloshevicit. Pervecse nuk na vrasin, ne fushen e kultures ka mbetur e njejta gje, serish te mbyllur.

Ju kane mirepritur institucionet e artit apo edhe koleget nga bisedat paraprake?

Po. Ketu mund te gjesh njerez qe dine te cmojne ate qe eshte art, ne Kosove nuk eshte ashtu. Do te thosha vetem nje shembull te thjeshte per marredheniet ndaj artit ne Kosove. Se bashku me Nexhmije Pagarushen ishim ftuar per te percjelle ne aeroport femije qe shkojne ne Perendim te operohen nga zemra ne saje te fondeve te mbledhura permes fondacionit “Nene Tereza”. Ne te njejten kohe ne aeroport u shfaq nje politikan jo i rendesishem. Gjithe vemendja shkoi ndaj tij. Kjo eshte situata sot.

Shfaqja juaj do te ngjitet ne nje skene te vogel krahasuar me ato te Teatrit Kombetar. Eshte me intim komunikimi ne hapesira te tilla?

Ne te gjitha vendet ku kam shkuar te interpretoj, teatrot kombetare kane nje tjeter organizim. I ngjajne me teper nje fabrike ku ka prodhim, ka rroga, ka politike dhe pak entuziazem. Ndersa ne teatro me te vegjel ka tjeter entuziazem, ka me pak politike, ka edhe urrejtje, por nga ato te bukurat. Une e gjej veten ne teatro te tille, sepse nuk i perkas teatrit institucional.

Cilat jane projektet e ardhshme?

Kam nje tekst timin qe kam menduar ta realizoj ne Tirane. Do te bej regjine dhe do te interpretoj. Behet fjale per nje profesor dhe studente para luftes e pas luftes ne Prishtine. Titullohet “Valsi i fundit ne Prishtine”. /gazeta shqip/20.02.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Enver Petrovci: I, a lonely man

The role of the director, actor known Kosovar Metropolitan Theater comes with part "Tonight I am alone". With two actors, and Ilir Tafa Niada Saliasi, will be shown today, tomorrow and in the dates 27-28 February. Meanwhile Petrovci continues to remain an idea for possible evacuation in Tirana

Kosovo Enver Petrovci actor says he finds himself in small scenes, in theaters, not institutional. It is a statement that has preceded today's climbing stage of the Metropolitan Theater to rest "Tonight I am alone," directed his. Still worried about his position as an actor, filmmaker, but also for theatrical situation in Kosovo, says Petrovci the idea still stands to be moved in Tirana. As part of the playwright Antoan France Andre-Paul is a well Catharsis for Petrovci that declares itself: I am a lonely man.

"Tonight I am just" the first presentation is yours for the Albanian public as director. When that happens you decide to Dealing with regjine?

I have worked with regjine that early, but do not do often. It happens only when a text like so much as see that as an actor can not express all that emotion that I have. Then decide to do regjine and love that I forgive him for text actors. Certainly after Premieres may be keen to be part of the show, but is later.

When you initially made the role of director?

It was originally part of the students with "Witness" to Peter Bates. But I've always done roles that have directed us perform. About 80-90% of roles have been my main love without love, my ideas have been more readable for the public than the director himself. Also I have seen that actors love my remarks and ask often. To tell the truth, I do not want to deal with directed. With looks that is the hard work and I need to be slightly more comfortable, not to engage in Scenography, music, lighting. These make me nervous. However, when I like something more, then that everything I have from my thoughts.

Works of the director and playwright Andre-Paul France Antoan was thinking a first choice or random?

Director of Theater in Novi Pazar (Serbia), where I am professor, gave to read this text, which she has translated itself. With so much liked the text, as I have not gone to test students until finished. Then I decided that this part should put the scene. Later I heard a another article the same author, "not murder actress, drowning" and within a single text I have combined a lightweight comedy and a serious material. Made this, because for me the theater is neither comedy nor tragedy. It is both together, because tragjikomedia is our life and I love that genre.

It is about a part that poses existential questions such as loneliness, time, man crossroad between the two. Are these part of your life?

I am very lonely and such I think most people feel. I entered the analysis as to why, but I know that I am very lonely. Do not ask or answer, will probably otherwise commits suicide. Try as any man to get out of loneliness and when someone serves as a motive, and there again I see one. Perhaps the feature of the profession is, but I believe that all are so.

You helped the theater?

Surely. I'd love to filozofoj on this issue, because this show is now carried out and what will the small talk is what you see. If the church will ask the first, will start to talk about how I had thought the performance.

At the end of 2009-s you said you want to shpernguleshit in Tirana. I stay still this idea?

Yes, but I was broke Kalimash. Church found housing in Tirana, made several conversations with the Academy of Arts and National Theater, but all remain pending, due to the tunnel closure. However I have obligations to Pristina, because there I am lecturing the students can not fool my. Academy of Arts I closed Ministry of Education is to end is the Theater of Babes, because they are not interested in theater. Maybe I wanted to save this show coming to the Metropolitan Theater.

For you, artistic situation is good here than in Kosovo?

If the Kosovo theater was long before the theater of Albania before 15 years (this has happened to other areas of art), now he has remained where it was and for many reasons. Today there is no difference since the time of the Milosevic regime. In addition to not kill us, in the field of culture has remained the same, again closed.

You have welcomed the institutions of art or even colleagues from previous conversations?

Yes. Here you can find people who can appreciate what is art, not just Kosovo. I would say just a simple example for the relation to art in Kosovo. Together with Nexhmije Pagarushen were invited to convey to children that go to the airport west of operated heart, thanks to funds collected through the foundation "Mother Teresa". At the same time at the airport appeared a politician not important. All attention went to him. This is the situation today.

Your performance will ascend to a small stage compared with those of the National Theater. It is intimate spaces such communication?

In all countries where I was going to play, theaters have another national organization. More resemble a factory where production has salary, has political and less enthusiasm. While in small theaters with other enthusiasm is there less political, there is hatred, but by those of the beautiful. I find myself in such theaters, because they do not belong to institutional theater.

What are future projects?

I have a text of mine that I thought to realize in Tirana. Regjine will do and will play. It is about a professor and a student before the war and after war in Pristina. Titled "Last Valsi in Pristina".
]]

Korab Shaqiri, Me Nje Balade Per Top Fest 7

Korab Shaqiri
/photo public domain/

Nje balade per Top Fest 7

“Mora pjese ne Top Fest 7. Jam prezantuar me kengen “Vetem ti”. Prej shume njerezve, te cilet kane pare qe une mora pjese ne Top Fest, e te cilet edhe e kane degjuar kengen, kam marre vleresime shume te mira dhe me kane thene qe “aty ke nxjerre njeren nga kenget me te bukura deri tash”. Keto kane qene pershtypjet e para, por gjithsesi edhe reagimi i publikut ka qene shume pozitiv, ndaj jam ndier shume i kenaqur”, keshtu thekson mes tjerash, gjate nje bisede per “Infopress”, kengetari Korab Shaqiri, ndersa tregon edhe per pritjet e tij nga ky festival

Sikur per shume kengetare te estrades kosovare, edhe per kengetarin Korab Shaqiri udhetimet me te shpeshta, kohet e fundit, jane drejtuar drejt Tiranes. Pervec studimeve per magjistrature, te cilat i ka filluar tash se voni, kesaj radhe ky udhetim u mor edhe per nje arsye tjeter, pjesemarrja ne festivalin Top Fest 7, ishte kjo nje arsye plus, ndersa prezantimin e tij tashme e ka mbaruar. “Mora pjese ne Top Fest 7. Jam prezantuar me kengen ‘Vetem ti’” (kliko per video), tregon kengetari, derisa rrefen edhe per pershtypjet e para per performimin e tij.

Muziken vete, tekstin babi

“Prej shume njerezve, te cilet kane pare qe mora pjese ne Top Fest, e te cilet edhe e kane degjuar kengen, kam marre vleresime shume te mira dhe me kane thene qe “aty ke nxjerre njeren nga kenget me te bukura tuajat”. Keto kane qene pershtypjet e para, por gjithsesi edhe reagimi i publiku ka qene shume pozitiv, keshtu qe jam ndier shume i kenaqur”. Muziken per kengen e tij e ka bere vete kengetari, ndersa tekstin si gjithnje e ka shkruar babai i tij, kengetari Ilir Shaqiri. “Orkestrimin e ka bere Xhevdet Gashi. E tekstin e ka shkruar babi. Eshte si shumica e teksteve te mia. Ka te beje me dashurine”, rrefen ai.

E ndersa kohet e fundit kengetari eshte paraqitur me shume me kenge ritmike, duke i dhene me shume shpirt rinor kengeve te tij. E derisa ritmi ka dominuar ne te gjitha kenget e tij, kesaj radhe sic duket e ka “rrembyer” balada, por gjithmone permes nje orkestrimi me nje ritem te ‘hijezuar’. “Muzika eshte nje balade. Edhe orkestrimi eshte tip i balades me nje ritem te thjeshte. E qe e tera eshte nje balade gjysmeritmike”, pershkruan Korabi, ndersa nuk heziton te rrefeje se baladat jane ato qe i ngjallin me shume emocion e i flene pak me shume ne shpirt. Edhe baladat me pershtaten shume dhe ndihem shume mire. Me baladat ndoshta ndihem edhe me mire se sa gjate interpretimit te kengeve ritmike, per arsye se ka aftesi te vokalit, duke u shoqeruar dhe butesi, urtesi dhe dinamike qe hyjne brenda vijes melodike, por qe shoqerohet me vokal. Balada jep me shume hapesire per dinamikat vokale. Te baladat ndihem akoma me i vendosur se sa te kenget ritmike”.

Pervec studimeve gjen kohe edhe per argetim

Kendimi “live” ishte nje arsye me shume per pjesemarrjen e tij ne Top Fest, e qe edhe organizimi shume profesional i festivalit e ka bere te veten. “Kendimi ‘live’ ka qene nje arsye plus per pjesemarrjen time atje, por gjithsesi edhe organizimi kesaj here ne Top Fest behet nga njerez edhe me profesioniste, sesa hereve te kaluara”, potencon ai, ndersa shpreh me shume thjeshtesi pritjet e tij nga Top Festi. “Prej Top Festit pres nje lansim shume te mire te kenges, pse jo te hyj deri ne finale, por edhe per ndonje cmim. Gjithsesi eshte e vertet se cmimin me te madh ta jep publiku”.

Pervec pjesemarrjes ne Top Fest, Korabi flet edhe per shuma angazhime tjera profesionale. Udhetimet e shpeshta jashte vendit, pjesemarrja neper mbremje te ndryshme si dhe programi shume i ngarkuar per ndere te pervjetorit te Pavaresise e kane plotesuar maksimalisht kohen e tij. “Per festen e Pavaresise isha shume i angazhuar, por qe angazhimet vazhdojne edhe me shume. Kemi mbremje te ndryshme, jam duke pergatitur kenge te reja. Dhe jam duke punuar rreth albumit te dyte, i cili se shpejti do te plasohet ne treg”.

Kengetari eshte shume i angazhuar edhe ne magjistraturen e tij, por duke mos lene anash as argetimet e kohe pas kohe me miqte e tij. “Tashme kam filluar magjistraturen ne Tirane, ne drejtimin kompozicion. Ndonese jam vetem ne fillim te magjistratures, gjithcka eshte duke shkuar mire dhe mbare. Gjej kohe edhe per argetim, e qe vete mosha e ka per nevoje argetimin, e qe edhe energjia e madhe te shtyne edhe drejt argetimit. Por, gjithsesi me shume i perkushtuar rreth muzikes”, thekson per fund ai. /melihate gashi/infopress/19.02.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

A balade for Top Fest 7

"I participated in Top Fest 7. I introduced the song "Only You". Of the many people who have seen that I took part in Top Fest, and who have heard the song, I got rated very good and have said that "there have issue one of the most beautiful songs so far. These were first impressions, but public reaction has been very positive, so I felt very happy ", so says among other things, during a conversation about" Infopress "singer Korab Shaqiri, while shows about his expectations this festival

As for many of entertainment singer Kosovo, even for Korab Shaqiri singer journeys with frequent, more recently, are directed towards Tirana. In addition to studies for Masters, which has recently begun, this time the trip was made also for another reason, participation in Top Fest festival, 7, was this a plus because, while his presentation has already expired. "I participated in Top Fest 7. I introduced the song 'Only You' ", shows singer, while also relates to first impressions for his performance.

Music itself, the text babi

"Of the many people who have seen that I participated in Top Fest, and who have heard the song, I got rated very good and have said that" there have issue one of the most beautiful songs yours. These were first impressions, but the public reaction has been very positive, so I felt very happy ". Music for his song singer has made himself, while the text as always wrote his father, singer Ilir Shaqiri. "Orchestrating has made Xhevdet Gashi. The father has written text. It is like most of my texts. It deals with love, "he recounts.

And while the singer was recently presented with much rhythmic songs, giving more youthful spirit to his songs. And while the pace has dominated in all his songs, this time seemingly has "kidnapped" balada, but always through a momentum of orchestrating a 'hijezuar'. "Music is a balade. The tip is balades orchestrating a simple momentum. And that is a balade gjysmeritmike tera ", describes Korabi, while not hesitate to show that the ballads are those that inspire more emotion ei sleep in a little more soul. Even ballads with more fit and feel very well. The ballads probably feel even better than during the rhythmic interpretation of songs, because it has skills vocals, and accompanied by tenderness, wisdom and dynamic musical entering inside line, but accompanied with vocals. Balada gives more room for vocal dynamics. The ballads feel even determined how the rhythmic songs.

Besides studies also finds time for fun.

Reading "live" was one more reason for his participation in Top Fest, of which the organization more professional festival has made himself. "Reading 'live' has been a plus reasons for my participation there, but the organization this time in Top Fest is made by people with professional, hereve than past", he emphasizes, while more simplicity expressed his expectations from Top Festus. "From the Top Festus lansim expect a very good song, why not come until the final, but also for any price. However it is true that greater price to give the public ".

Besides participation in Top Fest, Korabi speaks for many other professional commitments. Frequent trips abroad, participation through various evening and more in charge of the program honors the anniversary of Independence of time have completed his maximum. "For the holiday of Independence I was very committed, but that efforts continue even more. We have various evening, I am preparing new songs. And I'm working on second album, which soon will be placed on the market.

Singer is also very involved in his magjistraturen, but leaving aside the time nor Attractions time with his friends. "Now I started magjistraturen in Tirana, in the direction of composition. Although I am only at the beginning of Magistrates, everything is going good and all. Find time also for fun, of that age itself has to need entertainment, and that even greater energy to extended towards entertainment. But, certainly more committed about music, "he says to end.
]]

Dancing With The Stars Albania: PERMBLEDHJA! JAVA 1

Dancing With The Stars: PERMBLEDHJA, JAVA 1

12 Konkurrentet:
Soni & Mirko
Ligia & Julindi
Juli & Ledia
Oni & Greta
Vasjani & Rovena
Jonida & Davide
Niku & Olta
Klodi & Ervis
Viktori & Isida
Genta & Dioni
Eli & Gerd
Landi & Lori


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Rovena Stefa: "Kam Gjetur Personin e Jetes Sime!"

Rovena Stefa
/photo public domain/

‘Kam gjetur personin e jetes sime’

Rovena: Per here te pare per gazeten tuaj po deklarohem publikisht per jeten time private per te cilen asnjehere nuk kam dashur te flas, por meqe insistoni po jua shpalos me disa fjale. Tashme jam e dashuruar, kam gjetur personin e jetes sime, kaq.

Kengetarja Rovena Stefa si duket e ka filluar mbare kete vit. Ajo sapo ka nxjerre ne treg kengen "Tundi vallet" (kliko per video), qe eshte e stilit popullore dhe e pelqyer ne publik. Rovena tani ka nisur pergatitjet edhe per nje kenge te re, per te cilen thote se do te jete e rrymes moderne dhe do jete nje befasi per adhuruesit. Risi tjeter te Rovena eshte edhe jeta private, ku per here te pare pranon se ka gjetur shpirtin e saj binjak.

"Kosova Sot": Me cfare jeni e angazhuar kohen e fundit?

Rovena Stefa: Aktualisht, kam perfunduar kengen e re me videoklipin e saj "Tundi vallet", kenge popullore qe eshte pritur mjaft mire nga publiku shqiptar. Gjithashtu kam realizuar edhe kalendarin tim 2010, i cili ishte projekti im i pare ne kete profil, edhe ai u shpernda ne Shqiperi e Maqedoni me sukses te madh. Ndersa jam duke bere nje kenge te re te rrymes moderne, qe besoj se do te jete surpriza me e madhe e vitit 2010 per fansat e mi dhe gjithe publikun shqiptar. Ky projekt do te jete shume shpejt ne duar te publikut.

E lumtur

"Kosova Sot": Jeni energjike ne kenge, prej nga e akumuloni forcen?

Rovena Stefa: Faleminderit Zotit dhe familjes sime per talentin qe me dhane dhe suksesin e madh ne muzike. Ndihem e lumtur qe muziken time njerezit e kane pritur vazhdimisht shume mire, jam e lumtur qe shume te rinj e te reja kane marre si model apo frymezim kenget e mia. Natyrisht qe kam akoma shume per te dhene se kam shume energji brenda vetes, te cilen e konvertoj me se miri ne art.

"Kosova Sot": Cili eshte aktiviteti juaj jashte kenges?

Rovena Stefa: Jashte kenges merrem me sport, libra, kinema, gatim. Jam adhuruese e madhe e gatimit... Me pelqen te ha mire.

"Kosova Sot": Tani posedoni edhe lokalin tuaj ne Durres, si po ju ecen puna?

Rovena Stefa: Vera qe lame pas ishte nje kohe intensive pune dhe me dha kenaqesi te vecante, sidomos per faktin qe ne lokal patem publik nga te gjitha trevat shqiptare dhe ashtu sic e kam thene edhe me heret, aty ne muzike, shqiptaret jane te gjithe nje! Ata jane te bashkuar ashtu sic politika nuk ka mundur ta arrije deri me sot. Tashme menaxherja ime ka nisur pergatitjet per veren 2010 qe besojme se do te jete nje sezon akoma edhe me i ngjeshur me pushues dhe dashamires te muzikes shqiptare dhe une do te jem atje per t'i pritur sa me mire me muziken time!

E rrethuar nga familjaret

"Kosova Sot": Si e shihni veten ne te ardhmen?

Rovena Stefa: Duke kenduar! Me e urte, me e ditur, me me shume miq dhe me me shume dashuri, e rrethuar nga familjaret e mi.

"Kosova Sot": A ka dicka te re ne jeten tuaj private?

Rovena Stefa: Per here te pare per gazeten tuaj po deklarohem publikisht per jeten time private per te cilen asnjehere nuk kam dashur te flas, por meqe insistoni po jua shpalos me disa fjale. Tashme jam e dashuruar, kam gjetur personin e jetes sime, kaq.

"Kosova Sot": Do te na zbuloni identitetin e djaloshit tuaj?

Rovena Stefa: Djali i endrrave (ai i perrallave) here me shfaqet si Carli Caplin me bastunin e tij qe e perplas ndaj gjithe pasurise dhe makuterise njerezore dhe duke qene vete aq i ndjeshem dhe i varfer dhe here me shfaqet i dobet si Princ Carlsi i Uellsit me shume zero ne konton bankare, por me po aq strese dhe probleme ne jeten e tij. Per momentin jam duke kaluar nje marredhenie shume te ngrohte dashurie, uroj qe keshtu te jem deri ne fund te jetes.

"Kosova Sot": Ndonje thenie per fund?

Rovena Stefa: Nje sallate frutash per fund... te ben gjithmone mire! Mos harroni t'i hidhni pak shllag dhe disa arra te grira. Falenderoj te gjithe fansat e mi dhe posacerisht "Kosoven Sot" per intervistat qe m'i beni. /k.bajrami/kosova sot/20.02.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

'I found the person of my life'

Rovena Stefa singer has apparently started around this year. It has brought to the market once the song "shake dance" style that is popular and accepted in public. Rovena now also started preparations for a new song, which says that the electricity will be modern and will be a surprise for fans. Rovena another novelty is the private life, where for the first time acknowledges that it has found her soul twin.

"Kosova Sot": With what you committed last time?
Rovena Stefa: Actually, I completed a new song with video clip of her "shake dances, folk song that is well received by the Albanian public. Also my calendar I realized even in 2010, which was my first project in this profile, and it was distributed in Albania and Macedonia with great success. While I am making a new song modern power, which I believe will be the biggest surprises of 2010 for my fans and all the Albanian public. This project will soon be in public hands.

Happy

"Kosova Sot": You are energetic in the song, the accumulate from the force?
Rovena Stefa: Thank God and my family for that talent and gave me great success in music. I feel happy that my music people are always very well received, I'm happy that many young and new have been as a model or inspiration of my songs. Of course I've yet to provide much more energy than I have within themselves, which the convert with the best in art.

"Kosova Sot": What is your business out songs?
Rovena Stefa: Outside lyrics deal with sports, books, movies, cooking (I worship great cooking ... Me likes to eat better.

"Kosova Sot": Now you have your local and Durres, moving as you work?
Rovena Stefa: Vera who was lame after an intensive period of work and gave special pleasure, especially for the fact that the local public had by all Albanian lands and as I said earlier, there musical, Albanians are all a! They are united as politics could not reach until today. Now my manager has started preparations for summer 2010 that believe it will be a season even with the busy resort and goodwill with Albanian music and I will be there waiting for them as well with my music!

Surrounded by family

"Kosova Sot": How do you see yourself in the future?
Rovena Stefa: The singing! With the wise, with the knowledge, with more friends and more love, surrounded by my family.

"Kosova Sot": Is there something new in your private life?
Rovena Stefa: For the first time your newspaper publicly plead for my private life for which I never wanted to speak, but since I insist that reveals to you some words. Now I'm in love, I found the person of my life, so.

"Kosova Sot": will we discover the identity of your boy?
Rovena Stefa: boy dreams (he's tales) as shown here with Carli Caplin with his staff who ran against all human and property and makuterise themselves as being sensitive and appears here with the poor and weak as Prince of Carlsi Wales more zero bank account, but as stress and problems in his life. For the moment I am going through a very warm relationship of love, so I wish to end life.

"Kosova Sot": Any allegations of late?
Rovena Stefa: A fruit salad to end ... always makes good! Do not forget to add some shllag and some nuts to cup. I thank all my fans and especially "Kosovo Today" interviews that make me.
]]

Skandaloze! Iva i thote Gentes "Je e Shendoshe!"

Iva e Dancing With the Stars - I thote Gentes JE E SHENDOSHE!

photo by noaKa filluar "Dancing With the Stars Albania" dhe gjithcka ka shkuar per se mbari. Sidoqofte...une si une, nuk i ndjek keto show per te pare te mbaren por as te keqen. Une i ndjek per te pare gallaten dhe gallate kishte sa te duash oreeee. Eshte java e pare dhe normale qe nuk pritej ndonje korrektesi ne kercim apo vlersime maksimale, sepse jane numra koreografik profesional (HAHA), por dhe ajo treshja Iliri-Ariani-Iva e jurise... sa seriozisht e kishte marre mor amon. Dicka nuk kuptoj une keshtu ne pergjithesi kur vjen puna tek keto programet televizive... A KANE SKENAR? Flet Alketa nje sekonde nuk i pushon goja, e admiron per pastertine qe i kuptohet gjithcka, por ashtu si robot pa pike lidhje me konkurentet, te ftohte, bisede pa kuptim dhe me gabime, e trecereku me fjale te huaja te pershtatura ne shqip. Prinderit e Gentes jane aleatet tane, jo moj jo kontrolloje dhe nje here mos jane paqe ruajtesit lol. Populli ne Shqipe kafe dhe tv 24 ore, keto flasin brockulla e normale qe jane shkalluar njerzit nuk merren vesh cfare flasin. Ilir Shaqiri eshte balerin shume i mire, ama kur mundohej te vlersonte konkuruesit fjalite per gjysem edhe vec tu qesh. Shyqyre ju kishin dhene tabela me numra qe ta dime ne menyre primitive se cfare mendonin se perndryshe... aha! Alexia ishte e ftuar... po kujt i plasi? lol Uh la lalaaaaa 1995_sa uh lalalala, uh lalalalala! lol Amon! Pse harxhojne leke kote xhamen? Me leket qe harxhuan per te, e t'ju kishin blere nga nje pale kostume me te mira. Momenti me skandaloz i mbremjes vec, i shkon minutave te vlersimit qe gjyqtarja Iva i beri Genta Ismajlit. "Tani Genta e kaloi shume sportivish ate ceshtjen pak te mbipeshes, do thoja pak, jo eshte pak si shume, por permendi disa here ne klip vullnet kembengulje na kujtoi ate kohen e komunizmit qe cudi Genta nuk e ka jetuar si ne, cudi ku i ka mesuar ato fjale, por do thoshja qe duhet shume kembengulje shume vullnet duhet te dobesohesh urgjentisht."

Tani kjo foli si me qene dekane e Filoqylit, dhe shkruajti per dy sekonda historine e Shqiperise gjate komunizmit. Mos e permendni me fjalen VULLNET dhe KEMBENGULJE se jane fjale komuniste. U cudit ene si Genta i dika keto fjale... po mi Iva po shume mire e ke se Genta nuk flet as ITALISHT jo per gje. Pse jane kaq fare keta? Po kulmi kur i tha qe duhet te dobesohet. Oj nuse! Emisioni titullohet "Duke kercyer me YJET" dhe jo me balerinat. Ate trup ka ajo, vlersoje per kercimin jo per peshen. Jam i sigurt Genta s'ka kuptu ca i ka thene Iva, se do kishte reaguar ndryshe. Ne anen tjeter te jurise ishte Arian Cani, te cilin une nuk e dija se ishte balerin, po ndoshta do jete koreograf ose ndoshta nuk eshte as njeri as tjetri po e kane marre se ben gallate. Mire! Ne do vazhdojme ta ndjekim kur te na perpuqen oraret dhe do ju informojme kush shkon ne shtepi e kush rri./albaniac/19.02.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. E qe prisja dikush te reagoje lidhur me kete se mu duk aq skandaloze komenti i Ives per "mbipeshen" e Gentes. Ketu mund te kishte marre pjese edhe Big Mama sa i perket lojes dhe pesha apo mbipesha nuk duhej te ishte qene objekt vleresimi. Bravo albaniac!

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Has started "Dancing With the Stars Albania" and everything has gone right for that. However ... I, like me, do not follow this show for the first mbaren nor evil. I follow to see laughter and laughter was there in abundance. First week is normal and expected not any correctness in Dance or maximum rating for professional choreographic numbers are (haha), but that trio Illyria-Ariani-Iva jury ... how seriously he had received made amon. I do not understand something so in general when it comes to these TV programs ... HAVE A scenario? Speaks Alketa a second mouth did not cease, the purity was admiron to understand everything, but like robot without point about competitors, cold, bunkum and mistakes of foreign words trecereku adjusted in Albanian. Gentes parents are our allies, not live not in control and not have peace once Ruajtësi lol. Albanian people in coffee and tv 24 hours, following the usual talk crap are people shkalluar not agree what they speak. Ilir Shaqiri is very good dancer, when he tried to vlersonte ama competitors for half the sentences already be laughing. Thank God you had given the table with numbers so that you know what primitive thought otherwise ... aha! Alexia was invited ... I went off to whom? lol Uh lalalala la lalaaaaa 1995_sa uh, uh lalalalala! Amon lol! Why waste kote xhamen lek? Leka was spent for, and you had bought from a party with the best costumes. Scandalous moment with the evening already, minutes of evaluation goes to Judge Genta Iva made. "Now more sportivish Genta spent less overweight issue it will say little, not is a bit like very much, but cited several times in the clip will persistently reminded us that the time of communism that cudi Genta has not lived as we cudi where has learned those words, but will say that many will need more persistence should weaken urgently. "
Now this was addressed as Filoqylit deans, and wrote for two seconds the history of Albania during Communism. Do not mention the word will and perseverance that are word communist. The marvel of Dika Genta vessel as these words ... Iva is my very well being that you do not speak nor ITALIAN Genta not for nothing. Why are so all these? If the roof when told to be weakened. O bride! The show, titled "dancing with the stars" and not the dancer. That the body has it, Rate per dance not for weight. I am sure there is understood some of Genta said Iva, that would have responded differently. On the other hand the jury was Arian Cani, which I did not know it was dancer, but perhaps will be or maybe Choreography is neither man nor the other is received that makes laugh. Ok! We will continue to follow us when perpuqen hours and inform you who goes home and who rri./albaniac/19.02.2010 /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
p.s. And you expect someone to react on this that just seemed so scandalous comment Ives for "mbipeshen" of Gentes. There could have also participated Big Mama Overweight and weight or had not been been subject to evaluation. Bravo unic!
]]

Friday, 19 February 2010

Genta Ismajli - Dancing With The Stars Albania

Genta Ismajli "Dancing With Stars" 1st Edition Albania, 18.02.2010

VIP 10: GENTA ISMAJLI (& Dion Gjinika)

"Dancing with the Stars" (Vallezim Me Yjet) nje spektakel i famshem boteror qe karakterizohet si nje reality show i llojit te vet, tashme ka filluar edhe ne Shqiperi. 12 personazhe te famshem "VIP" te shoqeruar nga 12 profesioniste te baletit do te garojne mes njeri tjetrit ne dy kategori "Ballroom" dhe "Latin". Kush do te fitoje 50,000 euro?

Spektakli i perjavshem do te jete live dhe transmetohet ne VizionPlus cdo te enjte ne ora 20:45.

Ndiqni Genta & Dion me poshte (video mundesuar nga besfort.de)

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

"Dancing with the Stars" a world famous spectacle characterized as a reality show of its own kind, has already launched in Albania. 12 famous characters "VIP" accompanied by 12 professional dancers will be competing among each other in two categories "Ballroom" and "Latin". Who will win 50,000 euros?

The weekly spectacle will be broadcast live and in VizionPlus every Thursday at 20:45 o'clock.
]]
+tag: ismaili gentiana

Thursday, 18 February 2010

Dancing With The Stars Albania: ONI & GRETA PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: ONI & GRETA PROFIL!

VIP 12: ONI PUSTINA (& Greta)
Oni Pustina nje nga modelet me te njohur shqiptar ne Itali. Lindi ne Tirane 12 shtator 1979. Prej vitesh i angazhuar ne emisionin e njohur televiziv italian “C’e posta per te”, drejtuar nga Maria De Filippi, ne rolin e postierit. Ai eshte gjithashtu nje nga imazhet e njohura te kalendareve dhe reklamave si brenda dhe jashte vendit. Se fundmi Oni ka provuar edhe kinematografine si nje nga pasionet e tij. Ne vitin 2009 ai interpretoi ne filmin “Lindje Perendim Lindje”, te regjisorit Gjergj Xhuvani.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Oni Pustina an Albanian model known in Italy. Born in Tirana, September 12, 1979. Many years engaged in the Italian television show known "c'è posta per te", directed by Maria De Filippi, the role of postierit. He is also one of the known images of calendars and advertising both inside and outside the country. Finally Oni has proved even CINEMATOGRAPHY as one of his passions. In 2009 he performed in the film "East West East", the director Gjergj Xhuvani. ]]

Dancing With The Stars Albania: ELI & GERD PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: ELI & GERD PROFIL!

VIP 11: ELI FARA (& Gerd Vaso)
Eli Fara kengetare e njohur e muzikes popullore, e cilesuar si ylli i serenatave korcare. Lindi ne Korce, me 21 maj 1967. Zeri i saj spikati qe ne femijeri, por vetem ne vitin 1989 ajo fitoi fame kur rrembeu cmimin e pare ne spektaklin “Mbremjet e muzikes popullore” me intepretimet qe ajo u beri kengeve “Qeraxhiu i Grebenese’ dhe “25 gershetat”. Prej ketij viti kengetarja fillon te marre pjese ne shume koncerte brenda dhe jashte vendit. Disa vite me vone zhvendoset ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes, por asnjehere nuk mbetet larg publikut. Deri me sot ka publikuar 6 albume muzikore nder te cilet: “Nostalgji”, “Pertej”, “Me thote zemra”, “Te dua per vete”, apo “Vjeshte”. Dashurite e jetes per Eli Faren jane vajza e saj, Marina dhe muzika. Ndonese ka marredhenie te mira me kercimin, perpara pjesemarrjes ne kete konkurs ajo eshte shprehur : “Kur e pervetesoj nje levizje, sado e vogel, me duket sikur e kam ditur te gjitha heret. Eshte vertet interesante kjo eksperience, nga te gjitha qe kam perjetuar deri me sot”.

Video prezantim

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Eli Fara known singer of popular music, described as the star of Korca's serenades. She was born in Korce, 21 May 1967. Her voice features that in childhood, but only in 1989 when she won fame snatched first prize at the spectacle "Evenings of popular music" the interpretation that it was made song "Qeraxhiu of Grebenese 'and" 25 gershetat ". Of this year's singer starts to participate in many concerts within and outside the country. Several years later moved to the United States of America, but remains never far from the public. Until now it has published 6 albums of music among which: "Nostalgji", "Beyond", "The heart says," I love you for yourself ", or" Vjeshte. Dashurite of life for Eli seeds are her daughter, Marina, and music. Although there are good relations with dance, before participation in this contest it is stated: "When you adopt a movement, however small, to appear as if I knew all the sooner. This is really interesting experience, from all I've experienced up to now " ]]

Dancing With The Stars Albania: GENTA & DIONI PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: GENTA & DION PROFIL!

VIP 10: GENTA ISMAJLI (& Dion Gjinika)
Genta & DioniGenta Ismaili/Gentiana Ismajli,e njohur me emrin e artit “Genta”. Lindi ne Kosove me 4 Dhjetor 1984. Vetem disa muaj pas lindjes se saj, prinderit vendosin te shperngulen ne Cikago te Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Ajo behet e famshme me kengen e saj te pare “Kthehu”. Ne moshen 19 vjecare kthehet ne Kosove dhe prezanton kengen e saj “Dridhem” e cila shnderrohet menjehere ne hit. Shume shpejt shnderrohet ne nje protagoniste te skenave shqiptare ne Shqiperi dhe ne Kosove. Here pas here shkeputet per te udhetuar drejt Shteteve te Bashkara te Amerikes, ku ka realizuar edhe nje album ne anglisht. Shume nga kenget e ketij albumi jane shkruar nga Kara DioGuardi, nje autore kengesh e famshme amerikane. Genta shquhet per kercimin e saj energjik duke dhuruar performanca mbreselenese.

Video prezantimi

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Genta Ismaili / Gentiana Ismajli, known by the name of art "Genta". Born in Kosovo on 4 December 1984. Only a few months after her birth parents decide to move to Chicago United States of America. She becomes famous with her first song "Go". At the age of 19 years back in Kosovo and presents her song "Dridhem" which become immediately hit. Very soon become a scenes actors in Albania and Albanians in Kosovo. Here to time off to travel to Bashkara States of America, which has also realized an album in English. Many songs of this album are written by Kara DioGuardi, a famous American songster. Genta known for her energetic dance while giving impressive performances. ]]

Dancing With The Stars Albania: JULI & LEDIA PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: JULI & LEDIA PROFIL!

VIP 09: JULIAN DEDA (& Ledia Sulaj)
Juli & LediaJulian Deda, nje nga aktoret me te spikatur te viteve te fundit ne Shqiperi. Lindi ne Shkoder ne vitin 1981. Endrra per tu bere aktor e nxiti te studioje ne Akademine e Arteve te Bukura ne Tirane , per drame. Talenti i Julit u dallua kur ai ishte ende student, vecanerisht per shkak te aftesise per te interpretuar ne rolet me karakter komik, telent te cilin Juli e trashegoi nga babai i tij, ikona e humorit shkodran Zef Deda, por edhe nga vet qyteti i Shkodres. Menjehere pas diplomimit Juli, spikati ne role te ndryshem komik ne disa show televiziv, me te cilet arriti te fitoje zemren dhe simpatine e publikut. Por krahas tyre Deda 28 vjecar, ka dhene prova te sukseshme edhe ne role dramatike. Ne vitin 2008 Juli interpreton ne monodramen “Banjo finale” te autorit italian Roberto Lerici. Julian Deda eshte nje nga figurat me popullore te ekraneve dhe spektakleve televizive. Se fundmi ai la pezull shume projekte per te bere realitet Show-n televiziv “Apartamenti 2XL” i cili ka nisur te transmetohet prej janarit 2010 ne Vizion Plus. Krahas karrieres Juli eshte shume i dhene edhe pas familjes se tij e cila perbehet nga bashkeshortja, nje vajze dhe nje djale nje vjecar.

Video prezantimi

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Julian Deda, one of the most prominent actors of recent years in Albania. Born in Shkodra in 1981. Dream to become an actor and encouraged to study at the Academy of Fine Arts in Tirana, for drama. Julie was distinguished talent when he was still a student, especially because of the ability to interpret in comic character roles, which Telenet Juli inherited from his father, humor icon shkodran Zef Deda, but also his city of Shkodra . Immediately after graduation Juli, different features in comic roles in some television show, who came with heart and win public sympathy. But along with them Deda 28th year, has provided evidence of successful well in dramatic roles. In 2008 Julius monodramen interprets the "final Banjo" Italian author Roberto Lerici. Julian Deda is one of the most popular figures of the screens and television shows. Finally he left many projects on hold to make a reality TV Show-n "apartment 2XL" which has started to broadcast from January 2010 in Vizion Plus. In addition to career Juli is very giving even after his family which consists of his wife, a girl and a boy a year. ]]

Dancing With The Stars Albania: SONI & MIRKO PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: SONI & MIRKO PROFIL!

VIP 08: SONI MALAJ (& Mirko Luccarelli)
Soni & MirkoSoni Malaj kengetare e spikatur ne muziken shqiptare. Soni Malaj nisi karrieren e saj ne moshen 15 vjecare si pjese e te parit grup muzikor femeror shqiptar “Spirit Voice” qe ne vitet 90, kengen qe u shnderrua menjehere ne hit me kengen "Fuoristrada". Por pas shperberjes se ketij grupi Soni vijon e vetme karrieren si kengetare duke dale me nje album solo te titulluar “Mbreteresha e nates”. Prej ketij momenti karriera e Soni Malaj do te njohe vetem arritje dhe kenget hit e albumet e njepasnjeshme do te pushtojne gjithnje e me shume zemrat e fansave shqiptare brenda dhe jashte Shqiperise. Preferohet shume nga publiku per interpretimet e shkelqyera te baladave ndersa kuron me mjaft kujdes cdo performance artistike ne skene. Qe ne moshen 16-vjecare stervitet rregullisht ne palester. Ka karakter te forte, te cilin thote se e ka trasheguar nga vendlindja e saj, Tropoja. Pikerisht ky karakter, ka bere qe ajo te perballoje me sukses sfidat e ndryshme me te cilat i eshte dashur te perballet gjate karrieres se saj. Kengetarja brune me nje bukuri tipike mesdhetare, pohon se ndihet e dashuruar me kengen.

Video prezantimi

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Soni Malaj prominent singer in the Albanian music. Soni Malaj began her career at the age of 15 years as part of the first Albanian female musical group "Spirit Voice" that in 90 years, the song that was converted into immediately hit with the song "Fuoristrada. But after the breakup of this group read only Soni career as a singer and come up with a solo album entitled "Queen of the night". From this moment Soni Malaj career will only recognize the achievements and songs hit consecutive albums will increasingly occupy the hearts of fans inside and outside Albania Albanian. Preferred more by the public for the excellent interpretations of ballads while cures very carefully any artistic performance scene. Since age 16 years trained in gym regularly. There is strong character, which says he has inherited from her birthplace, Tropoja. Precisely this character, has made it meet the various challenges with success that has had to face during her career. Singers dark-haired man with a typical Mediterranean charm, states that feel in love with the song. ]]

Dancing With The Stars Albania: VIKTORI & ISIDA PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: VIKTORI & ISIDA PROFIL!

VIP 07: VIKTOR ZHUSTI (& Isida Mollaymeri)

Viktor Zhusti. Aktor i njohur i skenes dhe i ekranit. Viktor Zhusti eshte nje aktor mjaft i dashur per publikun shqiptar qe e ka ndjekur e admiruar si ne kinema ashtu edhe ne teater. Ndonese ka lindur ne Athine, ne vitin 1942 eshte rritur dhe ka lidhur te gjithe karrieren e jeten e tij me Shqiperine. Si aktor i kinemase Viktor Zhusti ka interpretuar ne shume filma si "Taulanti kerkon nje moter" (1984), ku ka portretizuar rolin e Piros, "Nentori i dyte" (1982), "Malet me blerim mbuluar" (1971), “Kur xhirohej nje film” (1981), “Dhe vjen nje dite” (1986). Galeria e personazheve te tij eshte mjaft e gjere dhe permbledh karaktere te kunderta, te gjitha te realizuara me mjeshteri. Por aktori ka lene gjurme edhe ne teater. Mjaft popullor eshte roli i Alberit ne komedine “Shi ne Plazh” (1982). Pas viteve ’90 emigron ne Greqi dhe vetem ne vitin 2008 rikthehet ne Tirane ku ngjitet serish ne skene si nje nga protagonistet e komedise “Te gjithe me huqe” (2008). Roli i tij me i fundit eshte ne shfaqjen “Kush ka frike nga Virginia Woolf” (2009 - 2010). Por Viktor Zhusti nuk mund t’i mungonte as prodhimeve televizive. Ai luan rolin e nje endacaku ne telenovelen “Tingulli i heshtjes” qe transmetohet ne Vizion Plus.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Victor Zhusti. Known actor of stage and screen. Victor Zhusti is a very beloved actor to the Albanian public that has followed the popular cinema as well as in the theater. Although born in Athens, has increased in 1942 and has over all his career life with Albania. As a movie actor Victor Zhusti is interpreted in many films such as "Taulanti requires a sister" (1984), which has portrayed the role of Piros, "endless second" (1982), "Five Deadly Angels" (1971), "When Classifieds (1981), "And coming one day" (1986). His gallery of characters is quite broad and includes characters of the opposite, all masterfully realized. But the actor has left scars in the theater. Many popular is the role of Oda in the comedy "Shi Beach" (1982). After 90 years migrating to Greece in 2008 and only returned to Tirana where sticky scene again as one of the players of the comedy "All the huqe" (2008). His role with the last show is "Who is afraid of Virginia Woolf" (2009 to 2010). But Victor could not Zhusti missing or television productions. He plays the role of a endacaku in telenovelen "Sign of silence" that is broadcast on Vision Plus. ]]

Dancing With The Stars Albania: VASJANI & ROVENA PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: VASJANI & ROVENA PROFIL!

VIP 06: VASJAN LAMI (& Rovena)
Vasjan LamiVasjan Lami. Aktor i njohur i Teatrit Kombetar dhe filmit. Lindi ne Tirane me 21 maj 1957. Per te realizuar endrren e tij per te qene aktor, ai studjoi ne Akademine e Arteve te Bukura dhe u diplomua per drame. Vasjani eshte ngjitur per here te pare ne skene ne vitin 1978 me rolin e Agronit ne dramen “Vershimi Pranveror”. Roli i pare ne kinematografi vjen ne filmin “Plaku dhe Hasmi”. Qe pas ketyre roleve ai vazhdoi karrieren ne film dhe ne teater duke u ngjitur vit pas viti. Sot numeron mbi 70 role dhe eshte nje nga aktoret me interesant per publikun shqiptar. Per te teatri dhe filmi nuk mund te ndahen, duke qene i bindur se te dyja kane emocione te ndryshme dhe te bukura. Roli me i bukur per te mbetet ai e Garibaltit ne pjesen teatrore “Forca e Zakonit” drame e cila u realizua ne veren e vitit 2009 ne skenen e Teatrit Kombetar, ndersa rolin qe enderron te beje e mban ende sekret. Futbolli dhe gjuetia e peshkut jane pasionet e kohes se lire. Sa i perket marredhenies me kercimin dhe pjesemarrjes ne “Dancing with the stars”, Vasjani thote se i duket nje eksperience teper e bukur.
- - - - - - - - - - - - -
+tag: vasiani
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Vasjan Lamy. Known actor and National Film Theater. Born in Tirana, May 21 1957. To fulfill his dream to be an actor, he studied at the Academy of Fine Arts and graduated for drama. Vasjani is attached for the first time the scene in 1978 with Agron role in the drama "Spring flood. First role in cinema comes in the film "Old Man and Hasmi. That after these roles he continued his career in film and theater by climbing year after year. Now count over 70 roles and is one of the actors with the Albanian public concerns. For the theater and film can not be separated, being convinced that both have different emotions and beautiful. The role of the beautiful for he remains part Garibaltit theater "force of habit" drama, which was conducted in the summer of 2009 the National Theater's stage, while the role that dreams do still keeps secret. Football and hunting fish are passions of free time. Regarding the relationship with dance and participation in "Dancing with the stars", says Vasjani finds a more beautiful experience. ]]

Dancing With The Stars Albania: LANDI & LORI PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: LANDI & LORI PROFIL!

VIP 05: ROLAND HYSI (& Loreta Bala)
Roland Hysi. Kengetar i grupit “West Side Family”. Ka lindur ne Tirane ne vitin 1980. Landi u be i njohur si nje nga tre djemte e rinj qe gjalleronin skenat e kryeqytetit shqiptar me kenget e tyre. Ai eshte nje nga solistet e nje prej grupeve me te konsoliduar dhe me jetegjate ne historine e muzikes shqiptare. Kenget e tyre jane hite te te rinjve sot. Me dy kengetaret e tjere te grupit, Dr Florin dhe Mirin, Landi ka qene shok ne nje klase, me pas ata u kthyen ne artiste te vertete duke marre pjese ne te gjitha festivalet e organizuar ne Shqiperi dhe mbi te gjitha duke merituar shume cmime. Profili karizmatik i Landit ka bere qe ai te shoh pertej muzikes. Vetem pak muaj me pare Landi ka marre persiper te prezantoje emisionin “Mos e beso, po deshe”, ne televizionin “Vizion Plus”. Vete Landi ka deklaruar se eshte tip qe kerkon te cuditshmen dhe aventuren, pasi shkaktojne emocione te reja te panjohura me pare. Ai thote se i pelqen dhe e intrigon me teper ideja e te qenit protagonist, se sa spektator, prandaj ai ka pranuar te jete edhe nje nga 12 protagonistet e “Dancing with the stars”.

Video prezantimi

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Roland Hysi. Singer group "West Side Story". Born in Tirana in 1980. Landi became known as one of three young boys that the Albanian capital gjalleronin scenes with their songs. He is one of the soloist and one of the groups to consolidate and enduring in the history of Albanian music. Their songs are hits to the youth today. With two other singers of the group, Dr. Florin and Miri, Landi has been a partner in class, then they came back in true artists taking part in all festivals organized in Albania and above all by many deserved awards. Profile charismatic Landi has made that he may see beyond the music. Only a few months ago Landi has undertaken to present the show "Do not believe, are rams, television" Vision Plus ". Landi Himself has said it is seeking to cuditshmen tip and adventure, as new cause emotions previously unknown. He says he likes and more intriguing the idea of being the protagonist, rather than spectator, so he has agreed to be one of the 12 players of "Dancing with the stars". ]]

Dancing With The Stars Albania: NIKU & OLTA PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: NIKU & OLTA PROFIL!

VIP 04: NIK XHELILAJ (& Olta Ahmetaj)
Nik Xhelilaj nje nder aktoret me te rinj ne kinematografine shqiptare. Lindur ne vitin 1983 dhe diplomuar per drame ne Akademine e Arteve te Bukura, Tirane. Qe student angazhohet ne filmin “Trishtimi i Zonjes Shnajder” me regji te Piro Milkanit, duke spikatur ne rolin e protagonistit Lek Serjani. Ishte pikerisht ky film qe e beri te famshem dhe qe shenoi fillimin e karrieres se tij ne aktrim. Ne vitin 2009 interpreton ne filmin “Gjalle” te regjisorit Artan Minarolli serish ne rolin e protagonistit. Por Xhelilaj eshte i preferuar edhe nga regjisoret e teatrit. Ne vitin 2007 interpreton Gjeneralin Llukan ne dramen “Kembanat e Muzgut” me regji te Alfred Bualotit dhe Andon Qesarit. Ne te njejtin vit perzgjidhet nga regjisori Timo Flloko per te interpretuar Stanley Kovalsky ne dramen “STREETCAR NAMED DESIRE” te Tennessee Williams, shfaqur ne Akademine e Arteve te Bukura. Ne teatrin “Aleksander Moisiu”, Durres, luan rolin e Arturit ne dramen “TANGO” (Slavomir Mrozek), vene ne skene nga regjisorja Driada Dervishi ne vitin 2009.

Video prezantimi

- - - - - - - - - -
+tag: kreshnik
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nik Xhelilaj one with new actors in Albanian CINEMATOGRAPHY. Born in 1983 and graduated in drama at the Academy of Fine Arts, Tirana. Student who engages in the movie "sorrow of Mrs. Schneider," Piro directed to Milkani, while prominent in the role of Protagonist Serjani Lek. It was this film that made it famous and that marked the beginning of his career in acting. In 2009 interprets the film "Living" Artan Minarolli the director again in the role of Protagonist. But Xhelilaj is preferred by the directors of the theater. In 2007 Gen Llukan interprets the drama "twilight bells" directed by Alfred Bualotit and Andon Qesarit. In the same year selected by the director to interpret Timo Flloko Stanley Kovalsky in drama "Streetcar Named Desire" to Tennessee Williams, shown at the Academy of Fine Arts. In the theater, "Alexander Moses", Durres, plays a role in the drama arturi "TANGO" (Slavomir Mrozek), staged by director dryad Dervishi in 2009. ]]

Dancing With The Stars Albania: KLODI & ERVIS PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: KLODI & ERVIS PROFIL!

VIP 03: KLODIANA SHALA (& Ervis Nallbani)
Klodi & Ervis, Klodiana ShalaKlodiana Shala. Atletja me popullore ne Shqiperi, qe shenon ne karrieren e saj mese 50 rekordeve kombetare. Ajo eshte fituese e shume medaljeve te arta, argjendta e te bronzta. Lindi ne 22 gusht 1979 ne Tirane. Eshte diplomuar ne Akademine e Edukimit Fizik ne Tirane. Klodi ka garuar per here te pare ne piste ne moshen 14 vjecare dhe qe nga ajo moshe nuk i eshte ndare asnjehere pistes se vrapimit. Njihet si rekordmene shqiptare ne kater disiplina (100, 200, 400 metra e 400 metra me pengesa) Pjesemarrese ne mese 80 kompeticione sportive nderkombetare. Klodiana Shala eshte e vetmja sportiste shqiptare qe ka perfaqesuar Shqiperine dhe flamurin shqiptar ne 3 lojra olimpike si Sidney 2000, Athine 2004 dhe Peking 2008. Koha me e mire e saj eshte 24.34s dhe 53.87s, por Klodi mban edhe rekordin kombetar ne 400 metra me pengesa, me kohen 56"48. Vetem gjate vitit 2006 ka thyer 5 rekorde kombetare, 2 ne garen e 220 metrave, 2 ne garen e 400 metrave dhe 1 ne garen e 100 metrave. Ne “Dancing with the stars” Klodi zbulon nje nga pasionet dhe talentet e fshehta sic eshte kercimi.

Video prezantimi

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Klodiana Shala. Popular athlete in Albania, which marks her career more than 50 national record. It is winning more gold, silver and bronze. Born on 22 August 1979 in Tirana. Graduated from the Academy of Physical Education in Tirana. Klodi is competing for the first time in track at age 14 and from that age is not never separated the running track. Known as the Albanian rekordmene in four disciplines (100, 200, 400 meters and 400 meters hurdles) Competitions participating in more than 80 international sports. Klodiana Shala Albanian is the only sportswoman who has represented Albania and the Albanian flag in 3rd as Sidney 2000 Olympic Games, Athens 2004 and Peking in 2008. Good time with her is 24.34s and 53.87s, but Klodi also holds the national record in 400m hurdles, the time 56 "48. Only in 2006 has broken the national record 5, 2 to race the 220 meters, 2 in race of 400 meters and 1 in the 100m race. In "Dancing with the stars" Klodi reveals one secret passions and talents such as dancing. ]]

Dancing With The Stars Albania: JONIDA & DAVIDE PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: JONIDA & DAVIDE PROFIL!

VIP 02: JONIDA SHEHU (& Davide Zongoli)
Jonida ShehuJonida Shehu Gazetare e njohur ne ekranin e Vizion Plus. Jonida shehu ka lindur ne Tepelene ku mori edhe edukimin e pare shkollor. Studimet e larta i kreu per Gazetari ne Fakultetin e Filozofise dhe Historise ne Tirane. Ajo eshte nje nga figurat me te njohura te gazetarise elektronike me nje pervoje disavjecare ne ekrane televizive. Por prej te pakten kater vitesh Jonida eshte bere nje nga protagonistet e “Vizion Plus”. Ajo drejton edicione informative ndersa eshte e pranishme ne ekranin e vogel edhe me emisionin “Zip”, ku drejton ne krah te gazetarit te njohur Rezear Xhaxhiu.

Video prezantimi

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Jonida Shehu known Journalist of Vision Plus screen. Jonida Shehu was born in Tepelena which took the first education school. Higher studies head for the Journalism Faculty of Philosophy and History in Tirana. It is one of the most famous figures of electronic journalism with a disavjecare experience in television screens. But at least four years Jonida players has become one of the "Vision Plus". It leads editions while information is present in small screen with the show "Zip", which runs next to the journalist known Rezear Xhaxhiu. ]]

Dancing With The Stars Albania: LIGIA & JULINDI PROFIL!

Dancing With The Stars Albania: LIGIA & JULINDI PROFIL!

VIP 01: LIGIA ZACARIAS (& Julind Dervishi)

Ligia Zacarias, modele. Ka lindur ne Mozambik me 26 shtator 1977. Ka jetuar ne Itali, Angli e Portugali. Ka punuar si fotomodele me kopertina e firma te ndryshme. Ne Shqiperi ndodhet prej tre vitesh me bashkeshortin, i cili punon prane nje perfaqesie te huaj diplomatike si dhe me dy djemte Daniel, 11 vjec dhe Matteo 6 vjec. Ligia shprehet se ne Shqiperi ka nisur nje jete te re e te qete, larg vemendjes se fotografeve (kjo para se te vendoste te konkurronte ne Dancing With The Stars). Thekson qe nuk do te njihet vetem si modele, pasi zoteron nje diplome britanike ne Marketing, profesion qe e ndihmon me se miri ne detyren e drejtores se nje institucioni arsimor privat ne Tirane.

Video prezentimi

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Ligia Zacarias, model. Born in Mozambique on September 26 1977. There lived in Italy, England and Portugal. She worked as fotomodele to cover the different companies. In Albania is three years with husband, who works near the foreign diplomatic representatives and two boys Daniel, 11 years old and 6 years old Matteo. Ligia says that in Albania has launched a new life of quiet, away from the attention that photographers (this before we decide to compete in Dancing With The Stars). Emphasizes that will be recognized not only as models, as possesses a British degree in Marketing, a profession that helps with the best in the task of Director of a private educational institution in Tirana. ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online