All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 3 April 2010

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #11, 3 Prill 2010

Big Brother Albania 3

Perfundon aventura e Edit, Bertina perballet me Olten dhe Aden

Ne nje lidhje direkte, Erioni eshte shprehur se, nese do te hynte edhe nje here ne shtepi, nuk do te krijonte lidhje, ndersa do te kishte me shume afersi me Aden. Tatiana ka rrefyer historine e vertete te dashurise me nje djale shqiptar.

Banoret kane perjetuar emocionet e medha te surprizave, te eliminimit, te kandidimeve, ndersa publiku ka ndjekur nje spektakel plot dinamike. Edi eshte zgjedhur nga publiku per t’u larguar nga shtepia. Bertina eshte perballur me Aden dhe Olten per Erionin, ndersa ky i fundit, ne nje klip ne dhomen e rrefimit, eshte shprehur se, nese do te hynte edhe nje here ne shtepi, nuk do te kishte krijuar lidhje, por do te kishte marredhenie me te aferta me Aden. Gjate spektakleve te se shtunave nuk kane munguar rrefime te sekreteve te medha. Kete radhe ka qene Tatiana ajo qe ka treguar per historine e saj te dashurise me nje djale shqiptar. Permes letres, ajo beri te ditur per publikun por dhe per ish te dashurin se disa kohe me pare ka humbur nje femije te tij.

Shtatzenia e rreme e Domenikes
Domenika dhe Seldi organizuan nje loje per banoret, por edhe per publikun me 1 Prill, diten e genjeshtrave. Domenika i tha me pare Oltes dhe Klodit se ishte shtatzene. Seldi iu bashkua lojes se saj, duke u shtirur shume i shqetesuar. Lajmi eshte perhapur edhe te banoret e tjere, disa prej te cileve kane dyshuar se kjo mund te jete loje. Te pyetur nga Arbana, Domenika dhe Seldi jane shprehur se ka qene paksa e veshtire realizimi i kesaj loje, por jane shprehur te kenaqur qe ia kane dale mbane te bindin publikun.

Zarfet e Kuq
Qe ne fillim te spektaklit, “Vellai i Madh” kishte rezervuar nga nje zarf te kuq per te gjithe te kandiduarit. Ne secilin prej zarfeve qendronte nga nje surprize per te kandiduarit, te cilat jane zbuluar ne vazhdim te spektaklit.

Prova e javes
Qe ne spektaklin e javes se shkuar, u lajmerua se spektakli i “Big Brother 3” do te zgjatej edhe dy jave me shume, ndersa banoret do te kishin mundesine te rrisnin shumen e cmimit te madh permes disa provave qe duhet t’i realizonin gjate kesaj jave. Seldi dhe Tatiana ishin te paret qe provuan te hanin nje pjate makarona me fruta deti te gjalla. Te dy kane tentuar te hane pak nga pjata qe kane perpara. Gjate javes, banoret jane vene ne te tjera sprova. Duhet te hanin nje torte, me tej molle me duar te lidhura e ne perfundim ka qene Edi ai qe ka tentuar te fitoje proven per te shtuar buxhetin. Pasi hap zarfin, ai gjen te shkruar emrin e mikut te tij. Per t’i telefonuar duhet te gjeje ne tre ene telefonin celular dhe numrin te ndare ne dy pjese. Ne njeren prej eneve jane disa kavie, ne tjetren dy mace dhe ne te treten, nje krokodil. Edi arrin te gjeje telefonin dhe numrat dhe komunikon me mikun e ngushte. Pavaresisht kesaj, “Vellai i Madh” nuk e ka quajtur te kaluar proven, prandaj cmimi i madh mbetet ne te njejten vlere, 10 milione leke te reja.

Surpriza e Oltes
“Vellai i Madh” i ka dhene mundesi banoreve te shkruajne nga nje leter. Olta kishte shkruar nje leter per nipin e saj. Ne zarfin e kuq ajo gjen nje foto te nipit te saj, per te cilin ka thene se eshte gjeja me e shtrenjte, ndersa ne dhomen e rrefimit ka gjetur nje loder te tij.

Bertina perballet me Olten dhe Aden
Marredhenia e Erionit dhe Bertines ka qene mjaft e diskutuar brenda dhe jashte shtepise se “Big Brother”. Nga ana tjeter, Olta dhe marredhenia e saj me Erionin ka qene nje arsye e vazhdueshme qe Bertina te ndjehej xheloze gjate kohes qe ka qendruar ne shtepi. Dalja e saj nga shtepia gjate spektaklit te javes se shkuar i ka ndryshuar marredheniet brenda shtepise. Nga ana tjeter, deklarata e Ades javen e kaluar se do te donte ta njihte me mire Erionin kur te dilte nga shtepia, ka shkaktuar reagimin e Bertines. Te dyja vajzat jane ftuar ne studio te perballen me njera-tjetren. Pasi ka treguar se java e pare jashte shtepise ka qene e mbushur plot intervista dhe emisione televizive, Bertina ka replikuar me Aden, per marredhenien me Erionin. Ajo eshte shprehur e kenaqur qe nuk pati shoqeri me Aden brenda shtepise, sepse tashme nga jashte ka pare se ajo kishte bere veprime te uleta dhe kishte thene fjale fyese per te. Bertina i ka thene Ades se fakti qe Erioni i buzeqeshte dhe here i qendronte afer nuk do te thote me patjeter se e ka dashur, por Ada, nga ana e saj, ka thene se Erionin e kishte vetem mik te mire dhe do te donte ta kishte pjese te shoqerise edhe jashte shtepise. Nje klip i Erionit per marredhenien me Olten pas largimit te Bertines, ka shkaktuar reagime te tjera. E ftuar ne dhomen e rrefimit, edhe Olta ka thene se me Erionin ka vetem nje shoqeri te mire dhe vetem kaq. Ajo ka thene se Erioni eshte cliruar pas largimit te Bertines dhe ajo kishte dashur pikerisht kete, te shihte Erionin e vertete. Keto fjale kane shkaktuar irritimin e Bertines, e cila i eshte kundervene Oltes. Ne kete diskutim eshte perfshire edhe Bledari, i cili brenda shtepise kishte shfaqur simpati per Olten, duke i thene se ajo eshte shume energjike e te vazhdoje ashtu sic ka qene. Sqarimin e ketyre marredhenieve e ka bere vete Erioni, permes nje klipi ne dhomen e rrefimit. Ai ka thene se donte te ndjehej me i lire dhe nese do te futej edhe nje here ne shtepine e “Big Brother” nuk do te krijonte marredhenie, por do te kishte me shume afrimitet me Aden. Meqenese Bertina nuk ka qene e bindur nga keto fjale, Erioni eshte thirrur ne dhomen e rrefimit, ku ka pohuar edhe nje here ato qe kishte thene ne dhomen e rrefimit.

Jetmiri takon Rezarten
Prej disa javesh, Jetmiri nuk e perjeton me brenda shtepise lidhjen qe kishte me Rezarten, per shkak te largimit te saj. “Vellai i Madh” kishte menduar qe t’i bente nje surprize. Gjate spektaklit te mbremshem, Jetmiri e takoi Rezarten brenda shtepise. Te dy kane qene te permalluar per njeri-tjetrin. Por surpriza nuk ka mbaruar me kaq. Ne zarfin e kuq, Jetmiri gjen nje foto provokuese te Rezartes me Gjimin. Ne studio ka pasur reagime, ndersa Jetmiri ka thene se nuk behet aspak xheloz per te.

Edi le shtepine
Publiku ka vendosur qe Edi te jete banori i radhes qe le lojen. I kandiduar se bashku me Olten, Jetmirin dhe Manal, Edi ka perfunduar aventuren e tij. Edhe me pare, banoret ishin shprehur shpesh se Edi ishte bere shume i heshtur, nuk po aktivizohej me, prandaj edhe u shprehen qe duhet te largohej ai. /t.ch./prill/2010/

Video arkiva:

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Edi's adventure ends, Bertina face Aden and Olten

In a direct connection, Erion is said, if we could once again enter the house, will not establish connection, while there will be more close to Aden. Tatiana has rrefyer true love story with an Albanian boy
Residents have experienced the excitement of major surprises, the elimination, of kandidimeve, while the public has followed a dynamic full spektakel. Major is elected by the public to leave the house. Bertina was faced with the Erion Aden and Olten, while the latter, in a room confessions clips, is said, whether to enter the house once, it will not be creating, but will have a relationship with close to Aden. During Saturday shows that there have been stories of big secrets. Tatiana was this time it has shown for her love story with an Albanian boy. Through the letter, she made known to the public but also for ex boyfriend some time ago has lost a child of his.

The false pregnancy Domenikes
Domenik and Seldi staged a play for residents, but also to the public on 1 April, the day lies. Domenik said before Klodi Oltes and was pregnant. Seldi joined her game, being very concerned posed. The news has spread to other people, some of whom have suspected that this might be the game. Asked by Arbana, Domenik and Seldi are expressed to have been somewhat difficult realization of this game, but have expressed satisfaction that have succeeded to convince the public.

Red envelopes
Since the beginning involved in performing, "Big Brother" was booked by a red envelope for all kandiduarit. We stood by each of the envelopes for a surprise kandiduarit, which are involved in performing the following discovered.

Proof of the week
Since last week's spectacle, it was announced that the spectacle of "Big Brother 3" will be extended two more weeks, while residents will have the opportunity to increase the amount of great price through some tests that need to realize during this week. Seldi and Tatiana were sampled first to eat a plate of pasta with seafood and raw fruits. Both have tried to eat the dishes that have slightly ahead. During the week, people are put in other trials. You have to eat a cake, the apple with their hands still connected and in the end it was Major who has tried to win the test to add the budget. Once opened the envelope, he finds written the name of his friend. To call to find the three vessel cell phone number and divided into two parts. We are one of several kavie eneve, the other two and the third cat, a crocodile. Major arrives and find phone numbers and communicates with close friend. Despite this, "Big Brother" has not called to pass the test, so the price remains the same great value, 10 million new lek.

Oltes surprises
"Big Brother" has provided residents the opportunity to write a letter. Olta had written a letter to her nephew. In the red envelope she finds a picture of her nephew, for whom said that is the most expensive, while in the room confessions found a toy to him.

Bertina face and Aden Olten
Erion and Bertines relationship has been very controversial within and outside the home of "Big Brother". On the other hand, Olta and its relationship with Erion has been a constant reason to feel jealous that Bertina while you are staying at home. Output from her home spektaklit last week has changed the relationships within the home. On the other hand, grandsons statement last week that he would like to recognize Erion better when coming out of the house, caused Bertines response. Both girls are invited to the studio to face each other. Having shown that the first week outside the home was packed full of interviews and television, has Bertina replicate in Aden, the relationship with Erion. It is said the company was not satisfied with Aden in the house, because now the outside has seen that she had made low action and had said insulting words to. Bertina has said that the fact that Erion grandsons of smiled and stood near here is not definitely mean he wanted, but Ada, in turn, has said Erion had only good friend and would like to was part of the society outside the home. A clip of the relationship with Erion after leaving the Bertines Olten, has caused other reactions. The guest room confessions, even Olta Erion said that the company has only one good and only that. She has said Erion is released after spending the Bertines and it had been exactly this, to see Erion true. These words have caused the Bertines fume, which is opposed Oltes. In this discussion is included Bledari, which the house had shown sympathy for Olten, saying that she is very energetic and continue as it has been. Clarification of these relationships has made himself Erion clips through a room confessions. He said he wanted to feel with the freedom and if it will fall once the home of "Big Brother" will not create relationships, but would have more afrimitet with Aden. Since Bertina was not convinced by these words, Erion is in the room called confessions, where he once claimed that he had told the House of confessions.

Jetmiri up Rezarten
For some weeks, Jetmiri not experiencing connection with the house that had Rezarten, because of its departure. "Big Brother" was supposed to be making a surprise. During spektaklit mbremshem, Jetmiri Rezarten met inside the house. Both have been homesick for each other. But surprises are not finished with that. In the red envelope, Jetmiri finds a provocative picture of the Gjimin Rezartes. In the studio there was feedback, and said he did not Jetmiri not be jealous of her.

Major home le
The public has decided that the resident Edi be next to leave the game. I run along with Olten, Jetmirin and Manal, Edi has finished his adventure. Even before, people were often expressed that Major had become very quiet, with not aktivizohej thus expressed that he should leave.
]]

VIP Shpija: Detyra "Fashion Night"

VIP Shpija: Detyra "Fashion Night", Dita 3, 3 Prill 2010

Nje detyre e re nga i zoti i shtepise, nata e trete te jete "Fashion Night". Modele ne kete sfilate: Drenusha, Vita dhe Sexy Mama.

Banoret duhet te improvizojne nje pasarele dhe do te ulen rreth saj. Te gjitha modelet jane te obliguara te sfilojne me nga 5 kostume. Sfilaten do ta moderoj Osmani nga skena e shtepise nderkohe regjia do ti percjelle me muzike.Sfilata


Shpallja e fitueses: BIG Mama

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

A new task from the master of the house, be the third night of "Fashion Night". Models in this sfilate: Drenusha, Vita and Sexy Mama.

Residents must improvizojne a footbridge and would sit around her. All models are required to sfilojne with the 5 suits. Osmani moderoj Sfilaten would house the scene while director will convey with music.
]]

Big Brother Albania 3: SURPRIZA PER MANAL!

Manal Big Brother AlbaniaTakimi me vellain, surprize per Manal

E vetmja qe nuk e ka pare ende permbajtjen e zarfit te kuq eshte Manal. Te gjithe jane kurioze, ndersa Manal hap zarfin e aty gjen nje foto. Asaj i shkon ne mendje se dikush a ardhur per te. Arbana e fton qe te dale ne kopsht e ajo niset me vrap dhe gjen vellain e saj. Ajo i hidhet ne qafe e fillon te qaje fort, ndersa e puth dhe e perqafon plot mall. Vellai i Manal eshte pjese e nje grupi muzikor te cilet kane pergatitur nje surprize per banoret, muzike dhe valle orientale te cilat banoret i shijojne me deshire. Ata fillojne te ndjejne ritmin e te kercejne me balerinen duke mesuar prej saj disa nga levizjet.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The meeting with the brother, Manal surprise

The one that has not yet seen the contents of the red envelope is Manal. All are curious, and opened the envelope and there Manal find a picture. She goes in mind that someone or come to. Arbana invites to appear in the garden and it starts running and finds her brother. She put on the neck and begins to cry harder, and lip and full perqafon commodity. Manal brother is part of a musical group who have prepared a surprise for people, oriental music and dance that the people with taste like. They begin to feel the rhythm of the dance with her balerinen by learning from some of the movements.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #10, 3 Prill 2010

Nominimet 10 Big Brother Albania

Big Brother Albania 3: Nominimet 10, 3 Prill 2010 (03.04.2010)

HAKIU, JETMIRI, MANAL dhe OLTA

Perpara se te bejne nominimet e tyre, Arbana u komunikon banoreve se kete jave, njeri prej tyre do te fitoje imunitet. Ata duhet te zgjedhin prej nje kutie nga nje zarf, ai qe nuk ka ne zarf logon e DigitAlb, duhet te beje nje tjeter perzgjedhje. Nga banoret, Seldi perzgjedh ate zarf dhe keshtu atij i jepet mundesia qe te perzgjedh nje nga banoret qe ai nuk do donte te fitonte imunitetin kete jave. Seldi perzgjedh Mirin, ndersa Miri duhet te vazhdoj kete procedure, te perzgjedhe edhe ai nje banor, e keshtu me radhe. Ne fund, mbetet Domenika e cila ka te drejten qe imunitetin e fituar, t’ia jape njerit nga banoreve. Ajo pa u menduar gjate, ia kalon Seldit imunitetin e saj, duke bere keshtu qe Seldi te mos nominohet nga banoret e tjere.

Pas perfundimeve te kandidimeve, ne kandidim per kete jave shkojne kater banore, Jetmiri, Manal, Olta dhe Hakiu.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Before making their nominations, Arbana communicates residents this week, one of them will win immunity. They must choose from a box from an envelope, he was not in the envelope logo DigitAlb must make another selection. By residents, it selects Seldi envelope and thus he is given the opportunity to select one of the people that he would not want to win immunity this week. Seldi select the best, while Miri must continue this procedure, he chose a resident, and so on. In the end, which remains Domenik has the right to the acquired immunity, to give one of the residents. Without thinking it over, it goes Seldit its immunity, thus making Seldi not nominated by other people.

After kandidimeve conclusions, we nomination for this week go to four people, Jetmiri, Manal, Olta and Hakiu.
]]

Big Brother Albania3: TATIANA dhe LETRA E SAJ!

Tatiana Big Brother Albania 3Tatiana rrefen historine e saj prekese

Vellai i Madh u ka dhene mundesine cdo banori qe te hedhin ne nje leter mendimet e tyre per nje person te afert, te rrefejne dicka nga jeta e tyre apo t’i dergojne nje mesazh kuptimplote dikujt. Nje nder to eshte edhe Tatiana e cila ka preferuar qe te shkruaje dicka nga e kaluara e saj, nje rrefim te cilin nuk e ka bere me pare. Ajo ia dedikon nje njeriu te shtrenjt, ish te dashurit te saj, te cilit i ka mbajtur sekret dicka qe lidhej me ata te dy, humbja e femijes se tyre, kur ajo ishte shtatzane. Arbana e fton Tatianen ne dhomen e rrefimit dhe ne nje klip te pergatitur per te, shfaqen keto momente. Ajo i shikon e trishtuar e ne faj per ate qe ka ndodhur, por Arbana i jep force se ajo ishte nje fatkeqsi, te cilen nuk mund ta ndryshoje dot. Arbana shprehet se ish te dashurit te saj, i eshte dhene mundesia qe te flase sonte me Tatianen dhe kjo eshte nje zgjedhje e tij qe pritet te ndodhe. Tatiana tregon perseri shqetesimin e saj se ai nuk ka per ta kuptuar se perse ajo nuk ia kishte rrefyer me pare, por tashme e ka kuptuar se ka bere gabim. Tatiana tregon se ne shtepine e BB, ata reflektojne shume mbi jeten e tyre dhe ky ka qene nje moment i tille, duke u nisur edhe nga loja e Seldit me Domin. Ndersa presin te ndodhe lidhja, opinionisti e pershendet per inisiativen e saj qe e mori guximin ta shprehe edhe pse pak vone ashtu sikurse edhe per sinqeritetin e saj. lidhja me ish te dashurin e saj nuk ndodh dhe Tatiana shprehet se e kupton vendimin e tij. Ajo tregon se ai ka qene dhe mbetet nje pjese e rendesishme ne jeten e saj dhe se e do fort. Por duke diskutuar me Arbanen, telefonata ndodh ndermjet Tatianes dhe ish te dashurit te saj. tatiana e pyet nese ai e degjoi rrefimin, por fatkeqsisht jo. Tatiana i thote vetem se kur ta degjoje, te kete parasysh kushtet e tyre dhe se i kerkon te falur. Ajo i thote serish se e do dhe i shpreh friken se ndoshta ai nuk do t’i flase. Ai ia kthen se gjithashtu e do fort dhe se nuk e mendon kurre se nuk do t’i flase ndonjehere. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tatiana tells her touching story

Big Brother has provided an opportunity for each resident in a letter to throw their thoughts to a close person, to tell something of their lives or to send a message meaningful to someone. One of them is even Tatiana, which has preferred to write something from her past, a story which has not done before. She dedicates a man of expensive, her former boyfriend, which has kept secret something that is linked to those two, the loss of their child when she was pregnant. Arbana invites Tatianen room confessions and a clip to prepare for, these moments occur. She looks sad and at fault for what happened, but gives Arbana she was a force that disasters, which can not change it. Arbana says her former boyfriend, has been given the opportunity to speak tonight with Tatianen and this is one of his choice who is expected to occur. Tatiana again shows its concern that he does not understand why she had not rrefyer ago, but now understand that it has made a mistake. Tatiana shows that in the BB house, they reflect more about their lives and this has been such a moment, given by Seldit game with Domi. While waiting to happen connection, welcomes the initiative opinionistin her that he found the courage to express even a little later as well as for its sincerity. relationship with her former boyfriend does not happen and Tatiana says he understands his decision. It shows that he has been and remains an important part in her life and loves strongly. But discussing the Arbanen, call occurs between Tatianes and her former boyfriend. Tatiana asks if he heard confessions, but unfortunately not. Tatiana says only that when I listen, take into account their conditions and wants to forgive. She says again that the will and expressed fear that maybe he would not speak. He also will turn hard and do not ever think there will ever speak
]]

VIP Shpija: Rezarta luan me Koken!

VIP Shpija: Rezarta luan me Koken, Dita 3, 3 Prill 2010

Rezarta ndjek Fatosin (Koka) rreth e rreth oborrit deri sa ai dorezohet nga lodhja. Rezi i thote Fatosit: "Vetem desha te te tregoj se po te kerkojne ne Shpajz" ha ha...- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Big Brother Albania 3: EDUARDI ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Eduardi Eliminohet, 3 Prill 2010 (03.04.2010)

Eduardi Big Brother AlbaniaEduardi, i eleminuari i radhes

Pas vendimit se Miri dhe Olta i shpetojne eleminimit, Arbana trgon se banori qe publiku ka vendosur qe te largohet nga shtepia eshte Eduardi. Keshtu Manal i shpeton eleminimit te kesaj jave. Edi pershendetet me te gjithe banoret. Ne fytyren e tij duket nje shpreheje e merzitur e cila nenkupton deshiren e tij per te mos u larguar nga loja e nga shtepia. Pasi pershendetet me te gjithe, ai shkon ne zonen e tunelit ku niset per ne studio.

Ariani, opinionisti e komenton kete vendim te publikut. Ai mendon se Edi, pervec shperthimeve artistike, nuk ka dhene gje tjeter dhe se ka qene gjithnje i terhequr nga bisedat dhe debatet ne shtepi, madje nese ai do ishte nominuar me pare, rrezikonte qe te dilte edhe me heret.

Eduardi Big Brother AlbaniaEduardi ne studion e BB

Eduardi vjen ne studion e Big Brother. Ai pritet me nje duartrokitje te gjate nga publiku ne salle. Eduardi shprehet se ka bere nje rruge te gjate ne ate shtepi dhe se i vjen keq vetem se nuk arriti qe abnoreve t’u ndryshonte mendimin se ai nuk ishte aktiv. Publiku ka votuar me nje perqindje te larte dhe ai mendon se arsyeja kryesore do kete qene klipi i javes se kaluar. Ariani, opinionisti drejton nje pyetje lidhur me aktivizimin e tij ne shtepi, duke thene se pasiviteti i tij, eshte nje mendim i perbashket me banoret. Edi pergjgijet se sipas kendveshtrimit te tij, ai nuk ka qene pasiv, por ka folur e eshte aktivizuar atje ku e ndjente. Ai shprehet se nuk i trembej debateve, ka debatuar, por aty ku e mendonte se duhej e sipas tij, nuk mund te hidhte vec nje fjale ne ajer e te largohej, sic mund te pretendonin banoret e tjere. Edi mendon se ka qene vetvetja dhe se nuk ka luajtur e per publikun ka dhene energji pozitive. Ai diskuton edhe per raportin me Mirin, te cilin mund ta konsideroje nje mik, te pakten per momentin. Ai shprehet se fillimisht u afrua me te se kishin te perbashketa, por pas konfliktit per Rezin, u largua prej tij. Me pas, pasi i ka kaluar ajo situate, ka menduar qe t’i rikthehej serish shoqerise me Mirin, per te perbashketat e tyre. Ariani e pyet edhe se perse nuk bashkohej ne diskutimet e banoreve. Edi shprehet se nuk i pelqen te futej ne nje bisede ku beheshin thashetheme se eshte jashte natyres se tij. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Eduardi, the next eliminated

After the decision that the best and the escape elimination Olta, Arbana trgon public that the resident has decided to leave the house is Eduardi. Manal thus escapes elimination of this week. Edi greet with all residents. His face looks a saying that means the fed his desire to avoid being removed from the game from home. As with all greet, he goes in the tunnel area where leaves for the studio.

Ariani, opinionistin of this decision to public comment. He thinks Major, besides artistic explosions, did not give anything else that has ever been withdrawn from the talks and debates at home, even if he was nominated first, the risk to appear earlier.

BB Eduardi in studio

Eduardi studio comes Big Brother. He is a long applause from the audience in the hall. Eduardi says it has made a long way in the home and only regretted that abnoreve failed to change the opinion that he was not active. The public has voted with a high percentage and he thinks the main reason would have been clips of last week. Ariani, opinionistin directs a question regarding the activation of his home, saying that his passivity is a common view with people. Edi pergjgijet that in his view, he was not passive, but there is talk of where active and felt. He says he feared no debate, no debate, but where's the thought that had his opinion, can not throw a word already in the air and leave, as may be claiming other people. Edi considers himself to have been played and not the public has given the positive energy. He also discusses the report with the best, which may consider a friend, at least for the moment. He says that originally came with it had in common, but for Rezi conflict, left him. Then, after it has passed the situation has meant that the company again to rikthehej best, for their joint. Ariani also asks why not join in the discussions of the residents. Edi says he does not like to enter into a conversation where become a rumor that is out of his nature.
]]

Big Brother Albania 3: BERTINA PERBALLET me OLTEN dhe ADEN!

Bertina Olta Ada Big Brother AlbaniaBertina perballet me Aden dhe Olten

Bertina ndodhet ne studion e Big Brother dhe Vellai i Madhi jep mundesine qe ajo te perballet me Aden. Keshtu te dyja vajzat shkojne ne qender te studios dhe fillojne te debatojne e replikojne njera-tjetren dhe arsyeja eshte Erioni dhe ndjenjat per te. bertina shprehet se nuk e dinte se vfare kishte ndodhur, por kur i a pare kur doli, nuk i priste fjalet e Ades te cilat iu duken teper fyese dhe ofenduese, te thena per te. ajo shprehet se ndjehet mire qe nuk e beri shoqe ate. Ne lidhje me Erionin, ajo shprehet se Ada nuk duhet te sillet si adoleshente, por ajo ia kthen se nuk e di se cfare ka kuptuar Bertina, por ajo qe ka thene Ada, ka te beje vec me miqesine mes saj dhe Erionit. Bertines i jepet mundesia qe te flase edhe me Olten. Olta shprehet se me Erionin ka nje miqesi dhe e shikon ate si mik te vertete. per te shfaqet nje klip me momente ku ajo me Erioni qendrojne prane, perkedhelen e puthen ne faqe, ndarja mes Erionit e Bertines pas eleminimit te saj e gjendja e keqe emocionale e tij, apo edhe komentet e gjykimin e Seldit ndaj Oltes per sjelljet e saja. Bertina flet me Olten dhe e pyet nese ndjehet e liruar tashme, por ajo pergjgijet se Erioni ndihet i tille. Bertina e pyet se cfare nenkupton ajo kur perqafon Erionin dhe i shkel syrin grupit te saj per kete veprim, ai i behet nje shoku te ngushte kjo. Olta pergjigjet se ne nje miqesi te sinqerte, behen edhe sjellje te tilla, brenda limiteve. Bertina i thote gjithashtu se lta eshte shprehur se donte ta demaskonte e ta degjeneronte Erionin, por ajo e mohon kete fakt. Olta shprehet se ka patur tendencen qe me sjellejt e saja, te beje Bertinen te pranoje ndjenjat per Erionin, ndersa Erioni qe te shtendosej. Per ta jepet edhe nje klip ku shfaqet Erioni i cili shprehet se nuk do donte te krijonte lidhje, se nje lidhje nuk e ben qe te jete i lirshem dhe se me Aden do donte te kishte afrimitet. Bertina e kundershton kete klip dhe mendon se eshte montazh. Ne dhomen e rrefimit thirret Erioni i cili konfirmon se eshte fjala e tij dhe se do donte qe me shprehejn e fundit, te tregonte se do donte te kishte shoqeri me Aden. Ada mendon se kjo ishte pergjgija me e mire per Bertinen. Bertina kerkon te flase me Erionin, por nuk mundet me te pakten per momentin. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Bertina faces Aden and Olten

Bertina studio is located in the Great Big Brother and it gives the opportunity to face Aden. So both girls go to the center of the studio and begin to debate the replikojne each other and the reason is to Erion and feelings. bertina says vfare did not know had happened, but when when it first came out, do not expect words grandsons that had looked highly offensive and insulting, to say to. she says it feels good friends that did it. In connection with Erion, it says that Ada should not behave like teens, but it turn I do not know what Bertina understand, but she said Ada, deals only with the friendship between her and Erion. Bertines given the opportunity to speak with Olten. Olta Erion says to a friendship there and sees it as a real friend. to show a clip with moments where she stay at Erion, perkedhelen the kiss on the page, the division between the Bertines Erion after its elimination of bad emotional state of his or comments to Oltes Seldit trial for its behavior . Bertina talk to Olten and asks if feels free now, but it feels pergjgijet that such Erion. Bertina and asks what it means when perqafon wink Erion and her group for this action, he becomes a close friend that. Olta replies that in a sincere friendship, and made such behavior, within limits. Bertina lta also says he wants to express is exposed and to degjeneronte Erion, but she denies this fact. Olta says that the trend had its sjellejt, Bertinen do accept feelings for Erion Erion that while shtendosej. For it is also a clip where Erion appears that says it would like to establish connection, a connection that does not to be free and that Aden would like to have afrimitet. Bertina clips rejects this and thinks it is editing. We called Erion room confessions which confirms that it is his word and would like to say that the last, to show that it would like to have company with Aden. Ada thinks it was the best pergjgija Bertinen. Bertina Erion wants to talk, but can not the least for the moment.
]]

Big Brother Albania 3: JETMIRI TAKON REZARTEN!

Jetmiri dhe Rezarta Big Brother AlbaniaMiri befasohet me Rezarten

Miri shkon ne dhomen e kuqe dhe aty befasohet kur shikon Rezarten, te dashuren e tij. Ai e hedh tutje zarfin dhe menjehere shkon ta puthe e ta perqafoje ate plot mall. Edhe dhoma eshte e mbushur me foto te tyre. Miri tregon se eshte shume i lumtur, madje iu prene gjunjte fare. Ai hap zarfin dhe shikon nje foto te Rezit me Gjimin e menjehere thote se ishtin duke kercyer. Miri shprehet se nuk ndjehet fare xheloz pasi e di se ajo eshte vetem e tija. Per te shfaqet nje klip me nje parade fotosh te Rezit me Gjimin, por ai serish nuk reagon keq. Ndersa puthen e perqafohen, ai interesohet se si e kane pritur jashte, familja e saj, lidhjen e tyre, por Rezi pergjigjet se gjithcka shkon mire. /t.ch./

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Miri surprised with Rezarten

Miri red goes in the room and they look surprised when Rezarten, his girlfriend. He throws away the envelope and immediately goes to kiss and to embrace it full of merchandise. Even the room is filled with pictures of them. Best shows that he is very happy, he even cut the skirt at all. He opened the envelope and see a picture and immediately Rezi with Gjimin says ishtin jumping. Miri says it does not feel at all jealous because I know it is only his. To display a clip with a parade of pictures with Gjimin Rezi, but he does not react badly again. While the perqafohen kiss, he concerned that as they waited outside her family, their relationship, but Rezi replies that everything goes well.
]]

VIP Shpija: Vedati dhe Agimi Kendojne Tallava

VIP Shpija: Vedati dhe Agimi kendojne Tallava dhe kenge tjera, Dita 3

Vedati dhe Agimi nisin kendimin ne Tallava, duke vazhduar te kendojne (tentuar) kenge tjera por heqin dore dhe i dorezojne mikrofonin Bertanit dhe Rozanes te cilet mundohen te komponojne nje kenge te re.- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Agimi and Vedati start singing in Tallava, continuing to sing (attempt) but other songs and submit renounce Bertanit microphone and Rozanes who try to compose a new song. ]]

Bertina Mehmeti, Vajza Ne Kerkim Te Fames!

Bertina MehmetiBertina: Pse lashe menjane karrieren ne kerkim te fames

Gjashte vite me pare ajo do te merrte vendimin per ta nisur karrieren e saj larg qytetit te lindjes, Delvines.

Bertina ishte 18 vjec kur nisi te projektoje te ardhmen tashme ne nje qytet te madh si Tirana. Ka pak dite qe eshte larguar nga shtepia e Big Brother dhe personit te pare qe i eshte besuar, eshte kusherira Ana. Larg syve kureshtare, dy mikeshat i gjejme mes diskutimeve per ndodhite brenda shtepise.

Bertina nuk eshte nga ato vajza qe nuk krijon miqesi, por ndoshta nuk i ka ngjitur me ndonje nga banoret aty”, shprehet Ana. Ne kete bisede nuk mund te bente perjashtim as lidhja e vajzes nga Delvina me nje nga banoret e shtepise, Erjonin. “Nuk e prita keq. Ndoshta nga natyra jam liberale por me dukej sikur Erioni fshihej pas Bertines, nderkohe kjo ishte nje tabele qitjeje”, shton ajo.

Minutat kalojne dhe pushimi i kafes mbaroi. Bertines i duhet te kthehet ne zyre ku e pret puna e saj e zakonshme si arreduese dhe projektuese. Nuk kemi mbaruar. Ata qe e njohin dhe ne Tirane jane te shumte, thone se shume se qendrimin ne lokal me miqte per Bertinen sportet jane argetimi me i mire. Ne pishine i pelqen te notoje vetem, ndersa ne fushen e basketbollit kundershtari eshte dhe miku i saj i ngushte, Besi. “Ka qene me mire por do permiresohet si me pare”, shprehet ai. /t.ch./prill 2010/

Kronika

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Bertina: Why I left career in search of fame

Six years ago she would take the decision to launch her career away from the city of birth, Delvina.

Bertina was 18 years old when they began to project the future already in a big city like Tirana. There are few days that is removed from the Big Brother and the first person who has faith, is the cousin Ana. Away from inquisitive eyes, the two friends find discussions between the events inside the house.

"Bertina not those girls that does not create friendship, but probably has not adjacent to any of the people there," says Ana. In this conversation can not be made except as Delvina relationship with a girl from the household, Erjonin. "Not bad ambush. Maybe I am liberal by nature but seemed to hide behind Bertines Erion, while it was a clout, "she adds.

Minutes pass and finished off the coffee. Bertines must return to the office where it expects its work as usual and project arreduese. We have not finished. Those who know and Tirana are numerous, many say that we stay friends for Bertinen local sports are the best entertainment. We like the swimming pool only, while in the field of basketball and the opponent is her close friend, Besi. "There has been better but would like to see improved," he says.
]]

Big Brother Albania 3: PROVA E JAVES E HUMBUR!

Erioni Big Brother Albani 3Prova e javes, e humbur

Kjo jave ka qene e mbushur plot lojera dhe humor mes banoreve. Ne nje klip, per ta shfaqen lojerat e kesaj jave, qe ata kane pergatitur per njeri-tjetrin si fshehja e sendeve te kuzhines, ngaterrimi i veshjeve, crregullimi i krevatave, hedhja e vinivilit ne vend te shampos etj. Ata qeshin ndersa shikojne klipin, por nuk merziten aspak me gjetjen e “fajtoreve” qe ata i kerkonin prej ditesh. Pervec ketij klipi, per banoret shfaqet edhe nej tjeter klip, ai i proves se javes. Kjo jave ka patur prova te ndryshme per banoret, disa te kaluara me sukses e disa jo. Kalimi i proves se javes, ndikon jo vetem tek buxheti i javes, por edhe tek cmimi final. Por banoret duhet te realizojne pjesen e fundit te proves. per kete zgjidhet Edi i cili paraprakisht, hap zarfin e dhene nga Vellai i Madh, si cdo konkurenti tjeter ne nominim. Keshtu ne zarfin e vet, Edi zbulon emrin e mikut te tij te ngushte. Por prova e javes do te zhvillohet ne dhomen e bardhe dhe nga realizimi i saj, Edi do kete mundesi qe te flase me mikun e tij. Ne dhomen e bardhe ndodhen: nje kafaz me kavie, nje akuarium me nje krokodil dhe nje kafaz me dy mace. Edi duhet te fuse doren e te gjeje ne to nje telefon e dy copa letrash me numrin e mikut te vet. Edi, me pak frike, fillon te kerkoje ne te treja vendet dhe pasi i gjen, realizon telefonaten. Ai flet me mikun e vet i cili nder te tjera, e keshillon qe te flase me shume e te realizoje objektivat e veta qe kishte para se te hynte. Por, pas realizimit te kesaj prove, vendimi i Vellai te Madh i cili ka vleresuar edhe provat e tjera dhe perkushtimin e banoreve, pavaresisht tyre, mendon se prova nuk kalohet, pasi ata nuk kane kaluar me shume se dy nga provat e javes. Keshtu, buxheti i tyre pergjysmohet, ndersa cmimi i madh, nuk ndryshon. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Proof of the week, failed

This week has been full of games and the mood among residents. In one clip, to show games this week, that they have prepared for each other as concealing kitchen items, clothing confusion, disorder of beds, dumping instead of shampos vinivilit etc.. They laughed while viewing klipin, but no flag at all finding the "guilty" that they ask of days. Besides this clips, for other people Ney clips appear, it's test week. This week has been testing different for residents, some of the past with success some not. Passing the test week, affects not only on the week's budget, but also to the final price. But people should realize the last part of the test. for that which previously elected Major, opened the envelope given by Big Brother, as any other konkurenti nomination. So in its envelope, Edi reveals the name of his close friend. But evidence of the week will take place in a white room and its realization, Major will have opportunities to talk with his friend. White room are: a cage with kavie, an aquarium with a crocodile and a cage with two cats. Edi must introduce hand to find a phone in two pieces of card to her friend's number. Edi, with little fear, begins to ask in the three countries and as the gene, carries the call. He speaks with his friend, who among other things, advises that to talk more and to realize its goals had before entering. But, after completion of this test, the decision of the Big Brother who has also evaluated other evidence and commitment of residents, regardless of their opinion that evidence is not passed, as they have spent more than two tests the week. Thus, their reduced budget, and great price, does not change.
]]

Liljana Kondakci Arrestohet ne Greqi!

Liljana KondakciArrestohet kengetarja Liljana Kondakci

Kengetarja e njohur Liljana Kondakci eshte arrestuar ne qytetin e Selanikut,per llogari te drejtesise italiane.

Sipas policise se kryeqendres greke te veriut,Kondakci ishte shpallur ne kerkim prej disa vitesh dhe eshte nje nder anetaret e nje bande te trafikut te lendeve narkotike ne Itali. Ajo eshte denuar ne mungese prej drejtesise italiane me burg, ndersa emri i saj ka dale serish ne listen e personave te shume kerkuar prej drejtesise, per nje tjeter trafik lendesh narkotike.

Ajo jetonte e fshehur ne qytetin e Selanikut, ne nje banese te marre me qira prej te afermve te saj ne kete qytet. Arrestimi i 58- vjecares u be i mundur prej agjenteve te anti-droges greke, mbas evidentimit te baneses se saj prej policise italiane.

58-vjecarja do t'i dergohet gjykates se Selanikut, e cila do te vendose per ekstradimin e saj drejt Italise. /t.ch./prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Ljiljana Kondakci singer arrested

Ljiljana Kondakci known singer was arrested in the city of Thessaloniki, on behalf of Italian justice.

According to Greek police kryeqendres North Kondakci was revealed in research for several years and is one of the members of a gang trafficking in narcotic drugs in Italy. She was sentenced in absentia by Italian justice in prison, while her name has come up again in the list of persons required amount of justice, for another narcotic drugs trafficking.

She lived hidden in the city of Thessaloniki, a house to rent from her relatives in this city. The arrest of the 58 - year-old became possible by the anti-drug agents Greek accommodation after its identification by Italian police.

58-year-old will be forwarded to the Thessaloniki, which will decide on her extradition to Italy.
]]

VIP Shpija: Rozana, 500 Euro Per Nje Tekst!

VIP Shpija:3 Prill 2010

Banoret argetohen duke degjuar kenge te Noizy-t ndersa bisedojne per kenge dhe tekste te kengeve. Rozi e cila eshte nje tekstshkruese e mire, i sqaron Agimit se kerkon 500 euro per nje tekst kenge. Ajo kishte per te bere nje tekst edhe per Big Mamen per Top Fest 7, mirepo Big Mama sqaroi se Flori kishte prishe pune pasi njehere i kishte premtuar ta bej kengen ndersa pak para festit i kishte thene Big Mames: "Une kenge time nuk jap per Top Fest".


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

People listening to fun songs Noizy-t while talking to songs and lyrics of songs. Rozi which is a good tekstshkruese, the Dawn explains that requires 500 euros for a song text. She had to make a text for the Big Mame for Top Fest 7, but Big Mama explained that gold was once the break working as promised to make the song a little while before festit Big Mames had said: "I hold to my song Top Fest. ]]

VIP Shpija: Banoret Hane Dreke dhe Bejne Humor

VIP Shpija: 3 prill 2010

Banoret hane dreke dhe bejne humor e kendojne. Rozi sugjeron qe ata jane bere si "minje laboratori" per eksperimente.


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

VIP Shpija: Banoret Argetohen me "Lojen e Imitimit"

VIP Shpija: Banoret Lozin dhe Argetohen, 3 Prill 2010

Luajne lojen e imitimit. Plas gazi! Loja nderpritet kur bie nje gur nga jashte. Dikush tash po loz me ta.


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Tuna & Rilind Reka, Neser Dasma!

Altuna Sejdiu TUNA

Tuna drejt altarit

Nderkohe qe ju jeni duke lexuar kete shkrim, kengetarja e njohur shqiptare nga Maqedonia, Ajtuna Sejdiu apo ndryshe Tuna, eshte duke pergatitur detajet e fundit te dasmes se saj me z. Rilind Reka. Ashtu si dhe martesa e Ermal Fejzullahut dy vjet me pare, dhe kjo e Tunes i surprizoi fansat, por edhe miqte, te cilet rreth nje muaj me pare moren ne dore ftesat e dasmes. Jo se ajo nuk e kishte bere publike lidhjen me Rilindin, pasi shpesh here jane pare se bashku ne publik, bile kishin kaluar se bashku pushimet edhe jashte vendit, por kengetarja nuk kishte dhene asnje koment qe mund te lejonte te dyshohej se se shpejti do martohej. Lajmin e marteses na e konfirmoi dhe zedhenesi per shtyp i Tunes, Yilmaz Dervishi, gje qe na beri te vinim ne levizje te gjitha burimet tona te informacionit per te mesuar me teper rreth ceremonise martesore dhe ja se cfare zbuluam.

Si jane njohur?

Rilindi dhe Tuna jane njohur rastesisht ne nje prej festave te organizuara ne klubet e nates ne Shkup dhe qe ne fillim jane terhequr dhe kane ndier dicka per njeri-tjetrin.

Kush eshte Rilind Reka?

Rilindi vjen nga nje familje intelektualesh dhe eshte djali i Ambasadorit te Maqedonise ne Bruksel (ne Bashkimin Europian) z. Blerim Reka. Eshte 27 vjec, rreth 1,75m i gjate e 75 kg. Nuk ka qene i fejuar apo i martuar me pare dhe jeton ne Prishtine, ku merret me biznes dhe eshte pronar i klubit "Purple". Eshte djale cool dhe i pershtatet tipit te Tunes. Ka shije ne te veshur dhe disa tatuazhe super. Pas marteses, mesojme se cifti do te jetoje midis Shkupit dhe Prishtines, por qendren kryesore do ta kene ne kryeqytetin kosovar, ku dhe kane blere dhe apartament.

Ku do te zhvillohet dasma?

Dasma do te zhvillohet ne "Alexander Palace" (vleresuar me 5 yje) ne Shkup, i cili eshte hoteli me luksoz ne Maqedoni dhe do te jene rreth 350 te ftuar, midis te cileve dhe shume emra te njohur te Estrades Shqiptare si: Armend Rexhepagiqi, Shpat Kasapi dhe Aferdita, Adrian Gaxha, Sinan Vllasaliu, Avni Qahili, Dafina Zeqiri, Nora Istrefi, e te tjere kengetare te njohur jo vetem shqiptare, por edhe maqedonas. Gjithashtu, kemi mesuar se ceremonia do te jete moderne, por nderthurur dhe me elemente tradicionale.

Altuna Sejdiu TunaVeshja e nuserise

Informuesit tone na treguan se deri ne momentet e fundit, Tuna ende nuk kishte vendosur se cilin nga fustanet e perzgjedhur do te vishte, por dime qe do te nderrohet me shume se nje here gjate dasmes e dy prej fustaneve qe kane marre aprovimin per t'u veshur jane nje i firmes "Vogue" dhe nje krijuar prej Valdrinit. Makijazhin dhe floket Tuna ia ka besuar si gjithmone Sellmes dhe Armendit, stiliste te njohur prej Prishtines. Kepucet i ka blere ne Milano te Italise dhe mund te jene te nje prej stilisteve te saj te preferuar, D&G, Dona Karan ose Cavalli.

Unaza

Nje gje eshte e sigurt 100%! Ne dasme te gjithe do t'i kene syte jo vetem tek nusja, por dhe tek unaza e nuserise, e cila perbehet prej 7 diamantesh 14 karat. Ne nuk e dime vleren, por ju mund ta imagjinoni vete...

Muaji i mjaltit

Cifti ka vendosur qe muajin e mjaltit ta kryeje ne vere.

A do vazhdoje Tuna me muzike?

Fansat e saj nuk duhet te shqetesohen. Tuna as nuk do t'i largohet dhe as nuk do te beje pushime pas marteses. Ne fakt, ajo eshte duke punuar per nje album dhe videoklip te ri dhe do te kthehet ne studio gjate javeve te ardhshme. Bashkeshorti i saj eshte gjithashtu shume i apasionuar pas muzikes dhe ka miqesi me shume personazhe te muzikes shqiptare.

Keto ishin informatat qe mundem te sigurojme per juve, ndersa i urojme ciftit nje jete sa me te gjate, sa me te suksesshme e sa me te lumtur. Hajt marshalla! C'thashe une mo? Marshalla? Booooo sa nuk e kam idene fare te ketyre "rregullave" ne Shqipe. Nje here bile, nje komshijes sone qe i vdiq nena i thashe: "Me vjen shume keq per humbjen tuaj! Gezuar!" ...po ajo eshte histori tjeter, per te cilen do t'ju shkruaj nje tjeter here. Deri atehere...Napoloniiiii! Nisja! /elbino/shekulli/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tuna towards the altar

While you're reading this article, of known singer from Macedonia, Ajtuna Tuna Sejdiu or otherwise, is preparing the last details of her wedding with Mr. Reka regenerate. Like Ermal Fejzullahu marriage two years ago, and it's surprizoi Tunes fans, but friends, who about a month ago, took in hand the wedding invitations. Not that she had not published the link to reborn, as are often seen together in public, had even spent the holidays together abroad, but the singer had not given any comment that could allow the suspect will soon marry . The news of our marriage and the spokesman confirmed release of Tunes, Yılmaz Dervishi, which made us move came in all our sources of information to learn more about the marriage ceremony and what has discovered.

How are known?

Tuna are reborn and recognized by chance at a celebration organized by the nightclubs in Skopje and at the beginning and have been attracted felt something for each other.

Visitors Reka regenerate?

Reborn comes from an intellectual family and is the son of the Macedonian Ambassador in Brussels (European Union) Mr. Blerim Reka. It is 27 years old, about 1.75 m long and 75 kg. There has been engaged or married before and lives in Pristina, which deals with business and the owner of the club is "Purple". The boy is cool and suits the type of Tunes. There taste in wearing some super tattoos. After marriage, the couple will learn to live between Skopje and Pristina, but the main center will have in Kosovo's capital, where he bought and apartment.

Where will the wedding take place?

Wedding will take place in "Alexander Palace" (rated 5 stars) in Skopje, which is a luxury hotel in Macedonia and will be around 350 guests, among whom many names and known as the Albanian estrades: Armend Rexhepagiqi , and Aferdita Shpat Kasapi, Adrian Gaxha, Sinan Vllasalliu, Avni Qaili, Dafina, Nora Istrefi, and other known singers, not only Albanians but also Macedonian. Also, we learned that the ceremony will be modern, but combined with traditional elements.

Wearing dresses

Our informants told us that until the last moment, Tuna had not yet decided which of the dresses wore selected will, but know that will change more than once during the wedding of two of the dresses that have received approval for t ' was wearing one of the company are "Vogue" and a set of Valdrinit. Makeup and hair Tuna has always trusted and Armend Sellmes, known stylist from Pristina. I have bought shoes in Milan of Italy and may be one of her favorite stylist, D & G, Dona Karan or Cavalli.

Rings

One thing is for sure 100%! In the wedding will have all eyes not only to the bride, but dresses to rings, which consists of 7 14 carat diamonds. We do not know the cost, but you can imagine them ...

Honey Month

The couple decided to honeymoon in the summer to perform.

A Tuna will continue with music?

Her fans should not worry. Tuna will neither leave nor vacation deals after the marriage. In fact, she is working on a new album and video and will return to the studio in the coming weeks. Her husband is also very passionate about music and friendship with many characters of Albanian music.

These were the information that we can to provide for you, and wish the couple a life as long, as successful and as happy. Hajt Marshall! I C'thashe mo? Marshall? Booooo as I have not idea at all of these "rules" in Albanian. Once even, a komshijes that our mother died I said: "I'm very sorry for your loss! Yet!" ... Yes it is another story, for which you will write another time. Until then ... Napoloniiiii! Start!
]]

Cuneyt Cakim feat Genta Ismajli - Sexy (Kenga)

Genta Ismajli Sexy

Cuneyt Cakim feat Genta Ismajli - Sexy, Kenga e plote!

Mediat kane njoftuar me heret per nje bashkepunim te Gentes me kengetarin turk Cuneyt Cakim. Ne kenge Genta ka perdorur edhe fjale shqipe si "Te dua". Edhe pse pak shkurt, prisja qe pjesa e Gentes te ishte me e gjate, megjithate mund te themi se eshte nje sukses per Genten qe ka arritur te behet pjese e nje albumi internacional. Degjojeni verzionin e plote te kenges:


- - - - - - - - - -
+tag: gentiana ismaili
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Genta feat Cakim Cüneyt - Sexy, Song full!

The media have reported earlier on a collaboration with singer Gentes Cüneyt Cakim Turkish. We have used the song Genta Albanian words like "I love you." Although a little short, I expected that part of the Gentes was long, you can say that success is yet to Genten who has managed to become part of an international album. Listen to the full version of the song.
]]

Friday, 2 April 2010

VIP Shpija: Kastro dhe Mensuri, Llafe Burrash Ne Kuzhine!

VIP Shpija: Kastro Zizo dhe Mensur Safqiu Llafe Burrash ne Kuzhine, Dita 2, 02.04.2010

Mensuri: "Alban Skenderaj nuk i dha voten Kosoves per Eurovision"

Kastro dhe Mensuri bejne muhabet ne kuzhine per tema te ndryshme shoqerore - politike. Mensuri tregon se si ai nuk e pelqeu Alban Skenderaj kur ai nuk i dha voten kengetareve nga Kosova per te shkuar ne Beograd ne festivalin e Eurovizionit. Ndersa shpreh mendim te larte per Adi Krasten si moderator dhe thote ne emisionet e tij cdo njeri meson dicka. Kastro nuk miraton nje mendim te tille dhe e quan Adi Krasten "klloshar", nje term qe perdoret ne Kosove per dike qe eshte i pavlere. (si duket Zizo po meson mire zhargonet kosovare)

Kastro: "A e don ti Rugoven"

Zizo pyet Mensurin nese ai e don Rugoven. Per nje pyetje te tille ai e quan Kastron "lope me dokumenta" dhe i iken nje pergjigjeje direkte duke folur si nje politikan, si e quajti ate Kastro pasi mori pergjigje "diplomatike". Megjithate, Mensuri dha nje opinion te tij se e cmon cdo burre qe i sherben ketij populli, ndersa Rugova ka qene nje njeri i cili edhe me vdekjen e tij e konfirmoi shtetesine e Kosoves kur mblodhi gjitha ata burreshtetas te botes ne varrimin e tij.

Kastro: "Ju jeni pertaca dhe me bete edhe mua pertac!"

Mensuri shpreh mendimin se duhet shikuar ne te ardhmen dhe se eshte koha te punohet e jo te diskutohet per te kaluaren. Mirepo Zizo i kthehet bindjes se tij se ketu ne Kosove megjithate nuk punohet dhe i quan kosovaret pertaca. Dhe pasi qe ai punon tani ne Kosove, edhe ai eshte kthyer ne nje te tille. Gjate gjithe kohes sa diskutonin, Mensuri ishte duke pjekur pershuten ne furre.- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Mensuri: Alban Skenderaj did not give Kosovo vote for Eurovision "

Mensuri Castro and make small talk in the kitchen for various social issues - political. Mensuri shows how he is not neva like when he gave the singers from Kosovo vote to go to Belgrade in the Eurovision Festival. While the opinion expressed high as moderator Krasten Adi and says its emissions everyone learns something. Castro does not approve such opinion and calling Adi Krasten "klloshar", a term that is used in Kosovo for someone who is worthless. (Looks like a good learning development zhargonet Zizo Kosovo)

Castro: "Do you like Rugova"

Zizo Mensurin asks if he likes Rugova. For such a question he considers Castro "cow with documentation" and passes a direct response as a politician talking like that Castro once called the response received "diplomatic." However, Mensuri gave his opinion that every man appreciates that serves this nation, and Rugova was a man who also confirmed the death of his citizenship of Kosovo when they brought all the world stateman to his funeral.

Castro: "You're lazy and you're making me lazy too!"

Mensuri expressed the opinion that they should watch in the future and that it is time to work and not be discussed for the past. However Zizo back his belief that here in Kosovo, however, does not work and calls the snail Kosovars. And because he now works in Kosovo, he has returned one. At all times as discussed, was Mensuri pershuten baked in the oven.
]]

VIP Shpija: Detyra "Ciftezimi"

VIP Shpija: Dita 2, Detyra "Ciftezimi", 2 Prill 2010

Detyra: Ciftezimi i banoreve
Dita e dyte dhe i zoti i shtepise i dha nje detyre banoreve, duke ju derguar nje leter me kete permbajtje:

“I Zoti i shtepise duke verejtur harmonine e cila po mbreteron brenda mureve te shtepise ka marre vendim te shtoj dashurine ne mes jush duke i lidhur kembe per kembe.

Ciftet e lumtura jane:
Vedati + Rozi
Mensuri + Bertani
Agimi + Rezarta
Koka + Viti
Kastro + Bigi
Osmani + Drenusha

Rregullat e kesaj sfide jane:
Ciftet lidhen menjeher per kembe sa me afer tjetrit dhe kete e bejne cdo mengjes posa te zgjohen, mund te zgjidheni vetem para hyrjes ne banjo dhe para oreve te gjumit, para fjetjes. Ciftezimi do te vazhdoj deri te merkuren, kush nuk e respekton kete pike do te denohet me heqje te pikeve nga totali i votave te marrura.”

Gjithashtu Mensurit i tha te gjej nje zile qe do t’i ndihmonte atij ne zgjimin e gjumasheve ne mengjes.

Letren e lexoj Agimi dhe mund ta shikoni video xhirimin me poshte:

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Duty: Mating of the inhabitants

The second day and gave the landlord a duty to residents, by sending a letter with this content:

"The Lord of the house noting harmony that is prevailing within the walls of the house has taken the decision to add the love between you while on foot for foot.

The happiest couples are:
Vedati + Rozi
Bertani Mensuri +
Dawn + Rezarta
Coca + Year
Bigi + Castro
Osmani + Hind

The rules of this challenge are:
Couples connected immediately to close down as another and do so as soon as wake up every morning, you can select only the first entry into the bathroom and before hours of sleep, before sleeping. Mating will continue until Wednesday, who does not respect this point will be punished with the removal of points from the total of votes taken. "

Mensurit also told to find a bell that would help him in the deepsleeper awakening in the morning.
]]

Blerta Kastrati, "Miss Salzburg 2010", Austri

Blerta KastratiBukuroshja nga Kosova, zgjedhet Miss Salzburgu, Austri

Vajza nga Kerpimehu i Podujeves Blerta Kastrati u zgjodh MISS Salzburg 2010 ne Austri. Ne kete SHOW te bukurise kane konkurruar vasha te shumta nga Austria, por ne finale kane arritur 19 veta. Juria profesioniste e cmoi me vendin e pare Blerta Kastrati 18 vjece.

Blerta ka lindur ne Kerpimeh te Podujeves, e cila ne moshen 6 vjece se bashku me familje migroi ne Salzburg te Austrise. Ajo eshte nxenese ne Shkollen e Larte te Tregtise (Biznes viti i III-te ), me aftesi komunikatave ne shume gjuhe Boterore. Pasi qe u zgjodh titullare e MISS 2010, mori shperblime te shumta prej kompanive ma te njohura te kesaj Krahine sic jane kontrata me ADI-WAJSS kompani e njohur e modes.

Prej muajit shkurt e tutje te gjitha rruget per karrieren e bukuroshes Llapiane jane te hapura. Shperblimet jane te panumerta prej Krahines Salzburg te Austrise.

Ishte hera e pare qe konkurron ne nje gare sic ishte kjo. Pas propozimit qe i kishte bere nje modeliste, ajo kishte bere nje kohe shume te shkurter prova, dhe menjehere u plasu ne finale dhe e mori kuroren e bukurise per 2010. /bota sot/prill 2010/
- - - - - - - - - -
p.s. me sa kuptova (s'kuptova) gjermanisht, spektakli i bukurise ka ndodhur me 27.02.2010, por nuk jam i sigurt - teni.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Beauty from Kosovo, was elected Miss Salzburg, Austria

Girl from the Podujevo Kerpimehu Blerta Miss Dunham was elected in 2010 in Salzburg Austria. SHOW this beauty has run numerous maidens from Austria, but we have reached the final 19 people. The jury of respected professionals with first place Blerta Game 18.

Blerta Kerpimeh born in the Podujevo, which at age 6, together with the family migrated in Salzburg, Austria. It is a high school student of Commerce (Business year III), with communications skills into many foreign languages. Once the owner of the MISS was elected in 2010, Children took me many of the companies known to this region such as the contract with ADI-WAJSS reputable modes.

From February onwards all the beautiful ways Llapiane careers are open. There are countless awards from Regional Salzburg, Austria.

It was the first time competing in a race as it was. After the proposal that had made a modeliste, she had made a very short proof, and was immediately plasu finals and took the crown of beauty for 2010.
]]

Rezarta Shkurta Behet Zeshkane

Rezarta Shkurta
/photo vip shpija/

Rezi behet brune (zeshkane)

Rezarta Shkurta, kengetarja nga Shqiperia e cila eshte bere pjese e reality show "VIP Shpija" ka befasuar te gjithe me pamjen e saj kur ajo u paraqit me floke te zeza ne spektaklin e mbreme te hapjes solemne. Ne te vertete ky detaj i shpetoi moderatorit Shuki por ishte ajo vet, Rezarta, e cila ia perkujtoi atij duke e pyetur: "Si te duken floket e zeza? Si nuk te beri pershtypje pasi gjithe jeten isha bjonde". Ndersa Shuki, moderatori i "VIP Shpija" i beri asaj nje pyetje per te cilen ajo nuk pati pergjigje. Ka te beje me seksin brenda shtepise, pasi ishte Rezarta ajo qe me pare i beri pyetje banoreve te "Shpijes se Kosoves" gjersa ishte mysafire nje nate, se si ata ia bejne ketu brenda pa seks. Ndersa, Shuki nuk hezitoi t'ia shtroi vet Rezit te njejten pyetje, se si kesaj radhe do ia beje ajo brenda shtepise pa seks. Pergjigjen natyrisht nuk e morem tani, por ndoshta do te mesojme me vone pasi ajo te kaloj nje kohe e izoluar brenda shtepise.

Shiqo videon:

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Rezi be dark-haired (brunette)

Rezarta Shkurta, singer from Albania, which has become part of the reality show "VIP leads" has impressed everyone with her appearance when she appeared with black hair in the spectacle of the opening evening. Indeed, this detail moderator Shuki missed but it was her Rezarta, that it reminded him by asking: "How do I look with black hair? How no impression made when I was blonde all my life." While Shuki, moderator of "VIP leads" made her a question for which she had no response. Sex has to do with the house, as was previously Rezarta it made residents question "Shpijes of Kosovo" while a guest night was, how they do it here without sex. Instead, Shuki not hesitate to put Rezi the same question, how this time it would make it inside the house without sex. The answer of course is not got now, but probably will later learn it to pass after a time of isolation within the home.
]]

Dancing With The Stars Albania: GJYSMEFINALJA, PA ELIMINIME!

Dancing With The Stars Albania: Gjysmefinalja, 1 Prill 2010 (01.04.2010), Pa eliminime

Gjysmefinalja e "Dancing with the stars"
Ka dhuruar serish emocion dhe spektakel mbremja e kesaj te enjteje ne "Dancing with the stars". Organizatoret e kane konsideruar si nata e gjysmefinalisteve ku nuk do te kishte Danc Off dhe rrjedhimisht asnje cift te eliminuar. Por per konkurrentet VIP kjo ishte nje surprize qe ata e moren vesh vetem pasi kishin garuar. Por kjo nuk ka qene e vetmja risi e mbremjes. Ne spektakel ka ndryshuar gjithcka qe nga menyra e votimit e deri tek performanca ne grup. Vipat jane ndare ne dy skuadra, ku kane sfiduar njeri-tjetrin ne gjinite e tangos dhe paso dobles. Ne kushtet e nje gare ku emocioni dhe tensioni sa vjen e rritet, publikut i jepet mundesia per t'u njohur edhe me mire me ciftet ne gare. Ndersa cifteve u jepet mundesia te rikuperojne gabime te vogla te cilat do te mund ti penalizojne ata ne vleresimin perfundimtar. Keshtu piket e grumbulluara dje nga juria do tu shtohen pikeve qe do te marrin ciftet ne naten pasardhese dhe te kombinuara keto edhe me vleresimin e publikut gjate dy neteve do te percaktojne pasqyren perfundimtare te vleresimit. Cifti qe do te grumbulloje me pak pike ne vleresimin perfundimtar do te jete dhe i eliminuari i radhes ne "Dancing with the stars" Albania. /vizionplus/prill 2010/

Skuadra 1 "Tango": LANDI, ONI & ELI


Skuadra 2 "Paso Doble": JULI, GENTA, VIKTORI & SONI

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Semifinals of "Dancing with the Stars"
Emotion and donated again this evening to spektakel enjteje in "Dancing with the Stars." The organizers have considered gjysmefinalisteve night where there would be no dance off and consequently eliminated couple. But for this VIP competition was a surprise that they agreed only after they compete. But this was not the only novelty of the evening. We spektakel has changed all that by way of voting to group performance. Vipat are divided into two teams, where they challenged each other in the genres of tangos and Paso dobles. In terms of a race where emotion and tension as growing, the public is given the opportunity to get acquainted better with couples in the race. While the couples were given the opportunity to rikuperojne small errors that would criminalize them we can evaluate the final. So yesterday points collected by the jury will be added to points that will take couples at night following, combined with the following assessment of the public during the two nights will determine the final Statement of evaluation. The couple who will collect the few points in the final evaluation will be eliminuari regular and the "Dancing with the Stars" Albania.
]]

VIP Shpija: Rezarta e Frikesuar Nga Kastro Zizo!

VIP Shpija: 1 - 2 Prill 2010

Ne naten e pare, Rozana, Rezarta dhe Big Mama kane bere muhabete ne oret e vona pas mesnate dhe ne mes tjerash kane kapur temen per Kastro Zizon. Rezarta kishte pasur nje muhabet te acaruar me Kastron me heret dhe ajo i thote Rozit se eshte e frikesuar qe "jam ne nje shtepi me nje njeri te droguar dhe alkoholist". Rozi mundohet te gjej arsyen e kesaj fobie te Rezit ndaj Kastros duke tentuar te bisedoj me te ne lidhje me kete teme dhe me gjere ne lidhje me raportet mes kengetareve. Rezi tregon se si Kastro i kishte derguar nje mesazh asaj para se te hynin ne shtepi. Biseda qe filloi me nje peshperitje me vone u shnderrua ne nje debat te nxehte mes Rozit dhe Rezit duke prishe gjumin te tjereve. Rozi e keqkuptoi Rezin kur ajo i tha se "njeriu duhet t'i pershtatet Kastros" per t'i ikur problemit, ku Rozi e ndjeu veten te ofenduar duke menduar se ajo i drejtohet me keto fjale kesaj me mendimin se ajo i pershtatet apo i bene qejfin Kastros. Biseda u kthye ne normalitet pasi u sqaruan keto te dyja ne mes veti. Per me shume ndiq videon me poshte:- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

In the first night, Rozana, and Big Mama Rezarta chats have made the late hours after midnight and we have captured, among other things for Castro Zizon topic. Rezarta had a strained conversation with Castro earlier and Rozi says she is afraid that "I am in a house with a man and alkoholist addict. Rozi tries to find the cause of this phobia against Castro Rezi trying to talk to about this topic and further about the relationship between singers. Rezi shows how Castro had sent a message that before you enter the home. The conversation that began with a whisper later became a hot debate between Rezi by Rozi and sleep disturbance to others. Rozi's keqkuptoi Rezi when she said "one must be adapted Castro" to escape the problem, where Rozi felt himself offended thinking that it is directed with this in mind these words it fits or Castro did please. The conversation returned to normality after being explained between these two features. For more watch the video below: ]]

Thursday, 1 April 2010

Dancing With The Stars Albania: SPEKTAKLI #7, 1 Prill 2010

Dancing With The Stars Albania: Spektakli #7, Nata 7, 1 Prill 2010 (01.04.2010)- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

VIP Shpija: Mensuri i Stupcave Ankohet Per Tavolinen e Kuzhines!

VIP Shpija, Dita 1, Ankesa nga banoret dhe diskutime ne oborr

Mensuri i pakenaqur me tavolinen e bukes

Mensuri i Stupcave ankohet se tavolina e bukes eshte shume e larte. Ai thote se ai qe e ka dizajnuar duhet te kete qene nje "king kong". ha ha ha! Zoti i shtepise i terheqe verejtjen Mensurit dhe Vedati e nguc ate duke i thene: "he fol tash nese guxon" he he!

Kastro i quan kosovaret popull "pertac"

Ne oborr diskutojne Kastro Zizo dhe Agim Gerguri per tema shoqerore-sociale. Kastro i quan kosovaret "popull pertace" pasi ata nuk punojne sa duhet p.sh. thone qe marrin 300 euro ne muaj ndersa harxhojne 3000 ne muaj. Ai nuk e pranon idene se ka papunesi, por thote se njerezit ketu nuk kane qejf me punue. Sipas Kastros ekzistuaka edhe nje Kosove tjeter numer 2, ajo e diaspores qe ushqen Kosoven 1 me para dhe keshtu nuk ka vullnet per pune pasi komoditeti ekziston. Eh, ndoshta Kastro edhe e ka te drejte deri diku. Kastro e levderon veten se ai qysh nga mosha 15 vjecare ka punuar per paren e vet dhe nuk ka kerkuar nga babai.

Drenusha kundershton Kastron, debati nxehet

Ndersa Drenusha e cila inkuadrohet ne bisede, i quan statistikat e Kastros si nje thashetheme dhe nuk pajtohet me mendimin e tij. Agimi shpreh mendimin se populli ne Kosove nuk ka edukate dhe spjegon si ne shume raste njerezit thone 'nuk kemi kulture' e qe eshte gabim, pasi kulture kemi por edukate jo. Sipas Agimit edukata vie nga nje sistem i mire i edukimit arsimor. Agimi tregon per nje rast kur polici kosovar nuk pranoi te korruptohet dhe e cmon qe policia ne Kosove ende na mase eshte e pakorruptuar, ne krahasim me policet ne Shqiperi ku Kastro thote se te gjithe i ke si "havera". Drenusha i kthehet temes dhe i thote Kastros, pak ne shaka, se si ai i ka ofenduar paksa kosovaret pasi i quan shume pasive. Aty nxehet pak situata kur Kastro e pyet Drenushen se cka bon ajo gjate nje dite, duke aluduar ne ate qe eshte pertace. Drenusha arsyetohet se ajo e ka profesion mes tjerash kendimin dhe i fiton 2 - 3 mije euro per nje nate dhe nuk ka nevoje te punoj. Agimi e perfundon me thenine se "koha eshte flori" dhe nuk duhet humbur kohen, por duhet gjithmone te punohet dicka.- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Mensuri dissatisfied with the table bread

Stupcat Mensuri of bread, complaining that the table is very high. He says he has designed should have been a "king kong". ha ha ha! The landlord warns Vedati Mensurit and squeeze him saying: "if he dares talk now" he he!

Castro calls the Kosovars people "lazy"

We discuss the yard and Kastro Zizo Agim Gerguri for social issues and social. Castro calls the Kosovars "lazy people" because they do not work enough eg they receive 300 euros per month 3000 per month as waste. He rejects the idea that there is unemployment, but says that people here are reluctant to punue. According to a Kosovo Castro and other ekzistuaka number 2, it feeds the Kosovo diaspora that 1 before and so there is no willingness to work because there is comfort. Eh, maybe even Castro has the right to some extent. Castro himself that he's levderon since age 15 years he worked for his first and asked the father.

Castro rejects Hind, the debate heats up

While Hind which engages in conversation, calls Castro statistics as a rumor and does not agree with his opinion. Dawn expressed the opinion that the people in Kosovo are not breeding and explains how many times people say 'do not have culture' and who is wrong, because we have culture but not breeding. According to Education comes from a good education system of education. Dawn shows a case when police refused to korruptohet Kosovar and finds that police in Kosovo still move us is untouchable, compared with police in Albania where Castro says that all of you as "havera. Hind topic turns and says Castro, a little joke about how he has offended Kosovars after calling a little more passive. It heats up a few situations when Castro asks what doe that doing it on one day, alluding to what is lazy. Hind explained that she has a profession among others singing and win 2 to 3 thousand euros per night and does not need to work. Dawn of thenine ends with that "time is gold" and should not lose time, but always have something to work.
]]

Genta, Do Te Mundohem Te Fitoj!

Genta Ismajli Dancing With The Stars
/photo vizion plus/

Genta Ismajli shume shpejt me kenge te reja

Kengetarja e popullarizuar kosovare Genta Ismajli ka paralajmeruar kenge te reja, pas nje periudhe te fokusuar ne angazhime tjera. "Per shkak te angazhimeve rreth vallezimit ne "Dancing with the stars", nuk kisha kohe te realizoj kenge te reja. Tani jam e fokusuar mjaft shume ne kete drejtim dhe shume kohe jam ne studio", ka deklaruar Genta.

"I kam dy kenge, per te cilat kam bashkepunuar me Flori Mumajesin ne Tirane, te Virusi i kam edhe dy te tjera, po ashtu edhe te Enis Presheva i kam disa kenge te tjera. Do t'i zgjedhe me te mirat dhe do shikoj me te cilat do te prezantohem ne te ardhmen e afert, e te cilat do t'i realizoj me klipe", ka thene mes tjerash Genta gjate nje interviste per gazeten "Infopress".

Genta ka shtuar se angazhimi i saj primar eshte ne garen "Dancing with the stars" ne Shqiperi.

"Kam arritur te shkoj deri ne javen e gjashte, e ende vazhdon gara si edhe votat e publikut. Jam duke u munduar shume, publiku do te votoj edhe me shume dhe do te mundohem te fitoj pse jo", ka thene ajo.

E pyetur se cfare po i pelqente me se shumti tek qytetaret ne Shqiperi, Genta ka thene se i pelqen menyra se si ata i shprehin ndjenjat dhe gjerat qe i kane brenda.

"Me pelqen menyra se si jetojne edhe kenaqen. Me pelqen jeta e nates, pra jeta e tyre ne pergjithesi po me pelqen. Ndryshe jane ketu!", ka theksuar Genta Ismajli. /infopress/telegrafi/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Genta very soon with new songs

Kosovo popular singer Genta has warned new songs, after a period of focusing on other commitments. "Due to commitments around dancing to" Dancing with the Stars "had not time to pull new songs. Now I'm focusing a lot more in this direction and more time I'm in the studio," Genta said.

"I have two songs, for which I collaborated with Flori Mumajesin in Tirana, the virus also have two other, as well as the Presevo Enis have some other songs. I'll choose the best and see with which we will prezantohem the near future, and which will pull the clips, "Genta said among other things during an interview for the newspaper" Infopress.

Genta added that its primary commitment is to race "Dancing with the Stars" in Albania.

"I managed to get up to the sixth week, and still races as well as the public votes. I'm trying many, the public will vote even more and will try to win why not," she said.

Asked what is liked mostly to citizens of Albania, Genta said he likes the way they express feelings and things you have inside.

"I like the way the live and enjoy. I love the night life, so in general their lives are like. Otherwise are here!" Genta stated.
]]

Dancing With The Stars Albania: "Paso Doble", JULI, GENTA, VIKTORI & SONI, NATA 7

Dancing With The Stars Albania: Skuadra 2 "Paso doble", Juli, Genta, Viktori & Soni, 1 Prill 2010 (01.04.2010)- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: "Tango", LANDI, ONI & ELI, NATA 7

Dancing With The Stars Albania: Skuadra 1 "Tango", Landi, Oni & Eli, 1 Prill 2010 (01.04.2010)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: ONI & LINDA, NATA 7

Dancing With The Stars Albania: Oni & Linda, Nata 7, 1 Prill 2010 (01.04.2010)

VIP 12: ONI PUSTINA (& Linda)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Dancing With The Stars Albania: ELI & GERD, NATA 7

Dancing With The Stars Albania: Eli & Gerd, Nata 7, 1 Prill 2010 (01.04.2010)

VIP 11: ELI FARA (& Gerd Vaso)


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online