All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 17 April 2010

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #13, 17 Prill 2010

Big Brother Albania 3

Big Brother Albania 3: Spektakli #13, 17 Prill 2010 (17.04.2010)

Tatiana humbet “Big Brother”, gati per te fituar shtetesine shqiptare

Tatiana, vajza nga Italia, eshte eliminuar nga shtepia e “Big Brother Albania”. Publiku ka votuar qe ajo te largohet. Nderkaq, surprizat dhe emocionet kane qene te forta ne spektaklin e mbremshem, mes proves se javes, “proves se puthjes” te mesuar prej dy protagonisteve te “Grande Fratello”-s ne Itali, Veronica dhe “Princ” George, si dhe humorit te personazheve te “Portokallise”

Spektakli i madh i “Big Brother” ne “Top Channel” ka nisur me nje lajm te mire per te gjithe fansat e ketij ‘reality show’. Arbana ka bere me dije se dje ne treg ka dale revista me e re e quajtur "Big Magazine", e cila pasqyron gjithcka qe lidhet me banoret e “Big Brother Albania”. Ajo do te jete ne treg per lexuesin cdo te shtune. Nderkaq, spektakli ka vijuar me emocionet dhe surprizat e pafundme qe vetem “Vellai i Madh” di te dhuroje.

Banori i eliminuar
Kika ka qene banori i pare i shpetuar nga eliminimi, pas tij ka qene Seldi qe ka shpetuar. Mes Tatianes dhe Mandit ka qene vajza nga Italia ajo qe eshte larguar perfundimisht prej shtepise se “Big Brother Albania”.

Lidhja Seldi-Domenika
Ne javet e fundit, marredhenia mes Seldit dhe Domenikes dukej sikur po behej gjithnje e me e forte, por me sa eshte pare gjate diteve te fundit, ajo nuk ka qene edhe aq e konsoliduar. Publiku e ka pare qe pas nje zenke, e cila ka nisur prej Jetmirit, cifti duket sikur eshte ndare. Arbana i ka pyetur se si jane emocionalisht dhe ata jane pergjigjur se nuk ndihen mire. Me pas eshte shfaqur edhe nje klip me te gjitha zenkat mes ciftit. Seldi thote se e bezdiste fakti qe Miri dhe Domi kalojne shume kohe bashke. Jetmiri, nga ana e tij, ka thene se i vjen keq per kete situate, sepse ai nuk ka bere asgje me tendence dhe se nuk e dinte se cifti po kalonte ne krize prej tij.

Prova e javes
Arbana ka shpjeguar se prova e kesaj jave ka vene ne dukje aftesite ne atletike te banoreve. Banoret kane shkuar ne fushen e futbollit ku gjendeshin 10 topa. Secili prej tyre ka pasur te drejten te beje nga nje gol nga 11 metershi. “Big Brother” ka vendosur qe prova te cilesohet e kaluar me sukses vetem nese banoret do te benin minimalisht pese gola. Pavaresisht se banoret nuk arriten t’i benin golat, “Vellai i Madh” e konsideroi kete prove javore te fituar.

Veronica dhe George ne BB per proven e puthjes
Ne shtepine me te famshme ne Shqiperi, kane hyre Veronica e “Princ” George Leonard, dy prej konkurrenteve me te perfolur te “Grande Fratello”, programi analog qe u zhvillua ne Itali. Ata jane bere pjese e “Big Brother Albania” te premten ne mbremje per nje prove krejtesisht te vecante, e cila ka rezultuar shume e suksesshme gjate spektaklit ne Itali. Ata jane ftuar mes konkurrenteve shqiptare per nje prove bonus. Banoret nuk kane pasur mundesine qe t’i ndiqnin kete vit, por nje nga provat javore ku ata kane treguar se kane qene me te miret, ka qene ajo e quajtur “teknika e puthjes”. Detyra e tyre ka qene te mesojne banoret per “proven e puthjes”. Veronica dhe George u kane mesuar banoreve teknikat e puthjeve eskimeze, kaske’ (kinematografike) dhe puthjen e rrembyer... Por nuk ka munguar edhe nje mesim per puthjen e famshme “franceze”. Rezultati i kesaj prove, nese eshte pozitiv, do t’u mundesoje banoreve nje bonus shtese ne buxhetin ekzistues.

Tatiana, leter prej nenes dhe surpriza te tjera
Publiku e ka vene re se gjate ketyre diteve Tatiana ka folur shpesh per familjaret e Landit, ish te dashurit, te cilet ajo i do shume dhe i konsideron si familjen e vet, ne nje kohe qe me mamane e saj Angela-n ka nje marredhenie konfliktuale dhe te veshtire. Ajo thote se prinderit e ish te dashurit te saj jane gjithcka per te. Arbana e fton te shkoje ne dhomen e kuqe, ku ajo gjen nje zarf te bardhe dhe nje leter te shkruar prej nenes. Ajo i shkruan se e ka ndjekur permes televizorit. Kam ndier shume emocione dhe se i behet qejfi qe e ka permendur, duke uruar qe te rrije brenda shtepise se BB-se sa me gjate te jete e mundur. “Mos u trego e ashper kur flet per mua se ti e di sa shume te dua edhe pse nuk jam e mire per ta shprehur dashurine”, i shkruan ajo. Tati thote se e di qe ajo e do shume dhe se nuk i mban inat. Nderkaq, prane saj gjendet edhe nje zarf blu, ku per Tatianen jane shkruar te gjitha dokumentet qe duhet te plotesoje per te marre nenshtetesine shqiptare, te cilen ajo e deshiron shume. Per Tatin gjendej edhe dhurata prej prinderve te Landit, nje torte ku mami dhe babi i urojne te gjithe te mirat e kesaj bote.

Seldi, “provim” kantoje ne “Big Brother”
Seldi duhej t’i nenshtrohej nje provimi, ne te cilin nuk mundi te merrte pjese, per shkak te pranise se tij ne “Big Brother”. Per kete arsye, “Vellai i Madh” ka bere te mundur qe gjate spektaklit te mbremshem ai ta jepte kete “provim”. Ne ambientet e shtepise hyn profesoresha e tij Merita Rexha, e cila e ka shoqeruar ne piano. Seldi ka filluar te kendoje, ndersa banoret e kane ndjekur si publik. Pas pak ne shtepi ka hyre edhe tenori i njohur shqiptar Kastriot Tusha, i cili ka kenduar se bashku me Seldin, duke falur shume emocione per banoret dhe vete Seldin.

Humor ne BB me aktoret e “Portokallise”
Nje surprize te kendshme ka rezervuar mbremjen e djeshme per banoret “Vellai i Madh”. Ne ambientet e shtepise kane qene tri personazhe te spektaklit te mirenjohur te humorit “Portokalli”. Ata imitojne banoret e “Big Brother”: Bertinen, Valentinen e Gracielen. Te tre personazhet u kane falur momente argetuese banoreve, te cilet kane qeshur me humorin e tyre. Por surpriza nuk mbaron me kaq, sepse ne studio vjen personazhi qe imiton Arbanen ne “Portokalli”. /t.ch./gazeta shqip/prill 2010/

Ndiqni Videon e Spektaklit:

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tatiana lost "Big Brother", ready to make the Albanian citizenship

Tatiana, daughter of Italy, is eliminated from the house of "Big Brother". The public has voted that it be removed. Meanwhile, surprises and emotions have been strong in the mbremshem spectacle, between the test week, "puthjes test" to learn of the two protagonists of the "Grande Fratello" s in Italy, Veronica and "Prince" George, and humor to characters of "Portokallise

Big show "Big Brother" in the "Top Channel" has started with good news for all fans of this 'reality show'. Arbana made yesterday suggested that the market has brought a new magazine called "Big Magazine", which reflects everything that relates to people of "Big Brother". It will be for the reader market every Saturday. Meanwhile, the show has continued with the endless excitement and surprises that only "Big Brother" knows to donate.

Eliminate resident
Kika was the first resident of escape from elimination, then it has been Seldi that has survived. Among Tatianes and was Mandi girls from Italy that she is finally away from home "Big Brother".

Domenik Seldi-League
In recent weeks, and the relationship between Seldit Domenikes seemed to become increasingly strong, but is seen as the last few days, it has not been so consolidated. The public has seen after a brawl, which started from Jetmirit, the couple looks like is divided. Arbana are asked how they have responded emotionally and not feeling well. Then a clip is shown with all the contention between the couple. Bezdiste Seldi says Domi fact that Miri and spend more time together. Jetmiri, in turn, has said sorry for this situation, because he did nothing with the trend and that the couple knew there was passing in his crisis.

Proof of the week
Arbana explained this week that evidence has pointed to the athletic skills of residents. People are going to the football field where caught 10 balls. Each of them has had the right to carry out a goal from 11 metershi. "Big Brother" has decided to qualify the test passed successfully only if people will do a minimum of five goals. Although residents were not to do goals, "Big Brother" and considered this test weekly win.

Veronica and George in the test puthjes BB
In the most famous home in Albania, have entered the Veronica's "Prince" George Leonard, two competitors with perfolur of "Grande Fratello" analog program that was developed in Italy. They are part of "Big Brother" on Friday night for a totally unique test, which has resulted spektaklit very successful in Italy. They are among the competitors Albanian invited for a trial bonus. Residents have not had the opportunity to attend this year, but one week where they have evidence showing that they were the best, it was called "puthjes technique. Their task was to teach people to "test puthjes. Veronica and George residents have learned the techniques of kissing Eskimo, helmet '(cinema) and kiss kidnapped ... But there has been also a lesson to kiss the famous "France." The result of this test, if positive, will enable residents an additional bonus in the existing budget.

Tatiana, letter from the mother and other surprises
The public has noticed that during these days, Tatiana has spoken often of State for family members, former loved ones, whom she loves and considers many of his family, a long with her mother Angela, n has a relationship conflicting and difficult. She says that parents of her former boyfriend are everything for him. Arbana invites go to the red room, where she finds a white envelope and a letter written from the mother. She writes that he has followed through television. I felt many emotions and it becomes hobby that has mentioned, wishing to stay in the BB house, how much longer possible. "Do not show severe when speaking to me that you know how much I love you even though I am not better to express love," she writes. Tati says that she knows more and will not hold rancor. Meanwhile, it is also near a blue envelope, which are written for Tatianen All documents must meet to obtain Albanian citizenship, which she wants more. Tatin for the gift of the parents found the State, a cake where mom and dad Congratulate all the benefits of this world.

Seldi, "test" kantoje "Big Brother"
Seldi had to undergo an examination, in which we could not take part, due to the presence of his "Big Brother". For this reason, the "Big Brother" has made it possible to mbremshem spektaklit him to give this "test". We professor enters the premises of his house Merita Rexha, which has accompanied the piano. Seldi began to sing, and people have followed an audience. After a home has entered the famous tenor Kastriot Tusha, who is singing along with Seldin, pardoning many emotions for people and himself Seldin.

Humor at the actors BB "Portokallise
A pleasant surprise yesterday evening is reserved for residents "Big Brother". In home environments have been three characters involved in performing pre-eminent humor "orange". They imitate people's "Big Brother": Bertinen Valentina Gracielen. All three characters were entertaining moments have forgiven residents, who are laughing with their humor. But the surprises did not end with that, because the studio comes the character who imitates Arbanen the "orange".
]]

Big Brother Albania 3: PROVA E PUTHJEVE!

Big Brother Albania 3: Prova e Puthjeve, Spektakli #13, 17 Prill 2010

Ne perfundim te spektaklit, banoret duhet te kalojne nje tjeter prove, ate te puthjeve e cila iu dha si detyre te mesonin kater lloje puthjesh. Fillimisht ata shohin nje klip me momentet e nje nate me pare kur ne shtepine e tyre erdhen dy ish banore te “GF” te cilet u mesuan keto teknika banoreve. Tashme ka ardhur radha e tyre per t’i ekzekutuar keto puthje. Keshtu, per puthjen eskimeze ofrohet Jona dhe Klodin te cilet e realizojne me se miri. Puthjen kasket e realizojne Hakiu dhe Manali, ndersa puthjen e vjedhur, Domenika dhe Mandi. Kur duhet te ekzekutojne puthjen french, banoret hezitojne e pas shume shikimeve te fokusuara tek Domi dhe Seldi e pas shume veshtrimeve mes dy te rinjve, ata pranojne duke e realizuar ate per hater te proves. cmimi i kesaj prove eshte nje surprize e cila do t’u jepet gjate javes banoreve. Ne te njejten kohe, nje tjeter surprize i pret ne kopsht. Nje darke e mrekullueshme eshte shtruar per ta. Banoret te kenaqur ulen ne tavolina dhe fillojne ta shijojne ate. /t.ch./prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Kissing Test
At the end of spektaklit, residents must pass another test, that of kissing, which was given as a duty to learn the four types of kisses. First they see a clip with moments of the night before when their home came two former residents of "GF" who were residents learned these techniques. Now their turn has come to execute these kisses. So, for us and provided Eskimo kiss Klodi realize who the best. Helmet kiss and realize Hakiu and Manali, and the stolen kiss, Domenik and Mandi. When should execute french kiss, after many residents are reluctant to focus on views and Seldi Domi after many surveys between two young people, they accept being realized that for the sake of testing. the price of this test is a surprise which will be given to residents during the week. At the same time, another surprise awaits in the garden. A wonderful dinner was hosted for them. People sit at tables and happy start to taste it.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #12, 17 Prill 2010Big Brother Albania 3: Nominimet #12, 17 Prill 2010 (17.04.2010)

MANDI, JETMIRI dhe MANAL

Te nominuarit e javes
Banoret vijne nje nga nje ne dhomen e rrefimit dhe japin kandidaturat e tyre me dy arsye te forta. Nga keto kandidatura, ne nominim per kete jave do jene vetem tre banore: Jetmiri, Manali dhe Mandi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nominees of the week
People come one by one in the room confessions and give their candidacies with two strong reasons. From this candidate, the nomination for this week will be only three inhabitants: Jetmiri, Manali and Mandi.
]]

Big Brother Albania 3: PORTOKALLIA ne BB

Big Brother Albania 3: Portokallia ne Big Brother, Spektakli #13, 17 Prill 2010

Portokallia ne Big Brother

Tre aktoret e portokallise te cilat imitojne Bertinen, mama Valen dhe Gracielen ndodhen ne dhomen e kuqe, te transformuar pikerisht si personazhet e tyre. banoret i shohin ato ne monitor, por nuk e kuptojne se cilat jane, pervec Mandit dhe Jones. Arbana i prezanton ato si personazhet e BB te cilat po rikthehen ne shtepine e tyre. banorja e pare, Graciela shprehet se ka disa gjera per te sqaruar me Mirin, ndaj Arbana e fton Mirin qe ta marre ate. Ata takohen dhe Miri e con ate te njihet edhe me banoret e tjere. Banoret qeshin me batutat e saj, njesoj si Graciela e vertete. Arbana therret edhe Erionin qe te shkoje te takoje Bertinen e cila ndodhet ne dhomen e bardhe qe ka te njejten pamje si ajo gjate takimit te tyre spektaklin e kaluar. Erioni hyn menjehere ne rol dhe fillon te sillet sikur ajo eshte Bertina. Bertina sillet ftohte me te, pasi ka disa sjellje te tijat qe nuk i pelqejne. Ai e merr brenda ne shtepi qe te njihet me te tjeret por edhe me shtepine. Keshtu fillimisht ai e njeh me dhomen e gjumit, krevatin e tyre ku shtrihen per te rikujtuar ato momente. Bertina takohet edhe me banoret ku fillimisht me Mirin. Nderkohe, Domenika shkon te takohet me mama Valen. Ajo e puth dhe e perqafon dhe qesh me batutat e saja kur imiton mama Valen e vertete. domenika shprehet se po cmallet njesoj sikur te ishta mamaja e saj. Edhe mama Vale shkon te takohet me banoret. Por surpriza nuk mbaron me kaq. Ne studio vjen aktorja e portokallise qe imiton Arbanen. Arbana qesh me te madhe duke mos e pritur kete surprize. Arbana aktore imiton ne cdo levizje Arbanen e vertete, duke shkaktuar shume te qeshura mes publikut dhe banoreve. Si perfundim, Arbana aktore, merr zarfin per te shpallur te eleminuarit e shtepise qe jane Bertina, Graciela dhe mama Vale te cilat pasi takohen me banoret, lene shtepine. /t.ch./prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Big Brother Portokalli

Three actors Portokallise which imitate Bertinen, Valen and Gracielen mum in the room are red, exactly how to transform their characters. people see them on display, but do not understand what are, in addition to Mandi and Jones. Arbana presents them as the characters of BB which are returning to their home. The first residents, Graciela says that there are some things to clarify with the best, best way to invite Arbana to take it. They meet and Miri con it be known with other people. People laughed with her mot, Graciela same as true. Erion Arbana also calls to go to meet Bertinen which is white in the room that has the same view as that during their meeting last spectacle. Erion role immediately enters and begins to behave as if it is Bertina. Bertina brought the cold, having some of his behavior do not like. He gets inside the house to be known by others but also with home. So he knows first with sleeping room, where their bed to lie recalling those moments. Bertina even meet people initially with the best. Meanwhile, Domenik mum goes to meet with Valen. She perqafon and kiss and laugh with her mot when Valen mama imitates true. Domenik cmallet says is the same as if it was her mother. Vale mum also goes to meet with residents. But the surprises did not end with that. In the studio coming actress who imitates Arbanen Portokallise. Arbana big laugh by not expecting this surprise. Arbana actress imitates every movement Arbanen true, causing much laughter among the public and residents. Finally, Arbana actress, takes the envelope to announce the Station eleminuarit are Bertina, Graciela and Vale mum that after meeting with residents, left the home.
]]

Big Brother Albania 3: TATIANA ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Tatiana eliminohet, Spektakli #13, 17 prill 2010

Tatiana, e eleminuara e radhes

Arbana fton banoret qe te jene te vemendshem pasi tashme ka ardhur momenti per te mesuar se cili do te eleminohet. Katert te nominuarit ndjehen me te emocionuar sesa me pare dhe emocionet vijojne te rriten ne cdo moment. Arbana njofton se banoret qe shpetojne te paret jane Hakiu dhe Seldi. Dy banoret e fundit qe mbeten ne gare jane Mandi dhe Tatiana dhe banorja qe eleminohet eshte Tatiana. Ajo menjehere takohet me banoret per te shkuar ne studion e Big Brother. Tatiana edhe pse e merzitur, perpiqet te mos e shfaqe. Banori qe ndjehet me keq eshte Hakiu i cili rri i heshtuar.

Opinionisti, Ariani shprehet se dalja e Tatianes ishte e papritur per ta dhe kjo u reflektua edhe nga reagimet e publikut. Sipas tij, dalja e Tatianes mund te kete ardhur pikerisht nga origjina e saj, italiane dhe mundesia per te patur me pak perkrahes sa pjesa tjeter e banoreve, ky mund te quhej nje disavantazh per te.

Tatiana ne studion e BB

Tatiana mirepritet me nje duartrokitje te forte nga publiku. Ajo duket e kenaqur nga kjo pritje, por shprehet se u merzit qe doli, pasi si cdo konkurent, do donte qe te shkonte deri ne fund te kesaj aventure. Gjithsesi ajo shprehet e kenaqur qe shqiptaret e duan. Per kete eksperience, ajo shprehet se ndjehet e kenaqur pasi ka provuar ndjenja dhe emocione qe ndryshojne nga jeta jashte, por fakti qe qendronin mbyllur pa patur mundesi te dilte, e mundonte pak. Sipas saj, banori me i sinqerte eshte Hakiu ndersa me pak i sinqert eshte Seldi dhe ky mendim vjen nga disa biseda qe ajo ka degjuar mes tij dhe Domit ku kjo e fundit i thoshte se nese do fillonte te fliste, do ishte ne disfavor per te. Keto fjale e bene te mendoje se Seldi nuk ishte i sinqert. Ajo shikon edhe klipin me momentet me te bukura ne shtepi dhe thashethemet e banoreve per te. ne fund te klipit eshte Olta qe mendon se ajo manipulohej nga Miri. Tatiana shprehet se ajo kishte dhe bazohej vetem ne mendimet e saja per te tjeret. Ajo thote se kete sjellje qe pati ne shtepi, e ka edhe ne jeten jashte. Ariani, opinionisti mendon se ajo ka qene teper spontane dhe origjinale, ndryshe nga banoret e tjere. Ai e pyet ne lidhje me dashurine qe ka ajo si per nenen e vertete, ashtu edhe per familjen e ish te dashurit a eshte ndopak e ekzagjeruar kjo sjellje. Tatiana pergjigjet se familjen e ish te dashurit e do fort. Ai e pyet edhe nese fakti qe do te vetvendos dhe nena e saj nuk e ka lejuar, ndersa familja tjeter nuk nderhyn, mund te jete nje arsye e kesaj dashurie dhe Tatiana pohon. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tatiana, the next eliminated one

Arbana invites residents to be careful because now the time has come to learn what will be eliminated. Four nominees to feel excited than before, and emotions continue to grow at any moment. Arbana reports of people who save money are Hakiu and Seldi. Two people who I remain in the race are Mandi and Tatiana and Tatiana residents that is eliminated. She immediately meets with residents to go to the Big Brother studio. Tatiana even bored, trying not to appear. Resident evil is felt that hang Hakiu heshtuar.

Opinionistin, Ariani says Tatianes exit was unexpected for them and this was reflected by the reactions of the public. According to him, the emergence of Tatianes may have come precisely from its origin, the Italian and the opportunity to have fewer supporters than the rest of the residents, this can be called a disadvantage for him.

Tatiana the BB studio

Tatiana welcomed with a strong applause from the audience. She seems pleased by this expectation, but says it bother that came after as any competitor would like to go to the end of this adventure. However she expressed satisfaction that the Albanians want. For this experience, she says it feels satisfied after having experienced feelings and emotions that change from life outside, but the fact that stay closed without having the opportunity to appear, the mundonte bit. According to her, with honest capita is less Hakiu while honest opinion is Seldi and this comes from several conversations she heard between him and Domi where the latter had said that if it will start to speak, would be the drawback to . These words did not think that was true Seldi. It also looks klipin with beautiful moments at home, and rumors of residents. At the end of klipit Olta who thinks that she manipulohej from Miri. Tatiana says that she and based only on its thoughts to others. She says that this behavior was at home, and some life abroad. Ariani, opinionistin think it was more spontaneous and original, unlike other people. He asks about the love that has it as the true mother, as well as for the family of former loved ones is a little exaggerated this behavior. Tatiana responds that the family of former loved ones will be hard. He also questioned whether the fact that will vetvendos and her mother has not allowed, while another family did not interfere, may be a reason of this love and Tatiana claims.
]]

Big Brother Albania 3: SELDI KENDON!

Big Brother Albania 3: Seldi kendon per provim, Spektakli #13, 17 prill 2010

Provimi i Seldit

Arbana i komunikon Seldit se tashme ka ardhur momenti per te dhene provimin e tij. Ai duket shume i emocionuar e kete gje e pranon duke shtuar se kjo jave ka qene e veshtire per te dhe madje shpesh eshte stresuar. Arbana i fton banoret te dalin ne kopsht ku ata befasohen nga shnderrimi i tij, i zbukurar me dekor te pershtatshem per kete moment. Ne kopsht ndodhet edhe profesoresha Merita Rexha e cila do e ndihmoje Seldin ne debutimine tij per te dhene provimin. Banoret ulen perballe tij, duke marre rolin e spektatorit. Seldi pershendetet me profesoreshen e sapo degjon tingujt e pianos, fillon te kendoje kengen qe e ka parapergatitur. Ne gjysme te kenges vjen edhe Tenori i njohur Kastriot Tusha i cili kendon sebashku me Seldin pjesen e fundit te kenges. Te dy vazhdojne kengen. Ne perfundim, banoret duartrokasin dhe takohen edhe me tenorin e famshem. Per t’i pershendetur ata, ai kendon edhe nje tjeter kenge, te cilen e perzgjedhin vete banoret. Kjo kenge kendohet nga te gjithe banoret. Tatiana dhe Erioni kercejne me tingujt ne sfond. Me pas, ata pershendeten. /t.ch./prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Examination Seldit

Arbana Seldit communicates that has already been given time to test it. He seems very excited and acknowledges this, adding that this week has been difficult for even and is often stressful. Arbana invites residents to come out in the garden where they surprised by his transformation, the zbukurar with decor suitable for this moment. In the garden is also professor Rexha merit which will help us debutimine Seldin to make his examination. People sit in front him, taking the role of spectator. Seldi profesoreshen greet the newly hears the sound of the piano, begins to sing the song that has prepared. In half of the song comes Kastriot Tusha known tenor who sings Seldin, together with the last part of the song. Both continue the song. In the end, people applaud and meet with the famous tenor. To be welcomed them, he also sings another song, select which of the inhabitants. This song kendohet by all residents. Erion Tatiana and dance to sounds in the background. Then, they welcomed.
]]

Big Brother Albania 3: SURPRIZA per TATIANEN

Big Brother Albania 3: Surprize per Tatianen, Spektakli #13, 17 Prill 2010

Nje leter nga nena, surprize per Tatianen

Tatiana shpesh ka diskutuar me banoret per raportin e saj me nenen e vertete dhe raportin e ngrohte me prinderit e ish te dashurit te saj qe tashme i quan familjen e saj. raporti me nenen e saj gjithnje ka qene i ftohte, i veshtire dhe plot konflikte. Kete gje e shpreh shpesh Tatiana kur flet per te. ajo thote se i mungojne fjalet e ngrohta te nje nene, shprehja e dashurise qe ajo ndjen dhe kete e justifikon me karakterin e saj qe nuk i shpreh dot keto ndjenja. Tatiana shprehet se nuk mund te beje krahasimin e saj me prinderit e ish te dashurit. “Me vjen keq qe e them se ata i dua me shume”- thote ajo, por shton se sidoqofte, nena e saj mbetet nena e saj. tatiana tregon se e ndjen mungesen e te dyja paleve, por kur te dale nga shtepia e BB, ajo do jete personi i pare qe do marre ne telefon. Arbana e fton Tatianen te shkoje ne dhomen e kuqe. Ajo befasohet kur gjen nje torte me nje dedikim dhe nje tjeter dhurate, te mundesuara keto nga prinderit e ish te dashurit. Mbi tavoline ndodhen edhe dy zarfa: nje blu e nje i bardhe. Tatiana hap te paren zarfin e bardhe ku eshte nje leter e shkruar nga nena e saj. ajo lexon me ze gjithe permbajtjen e letres, qe ajo e ndjek dhe se i ka ardhur keq per fjalet e saja per te. nder te tjera, ajo i shpreh dashurine vajzes se saj dhe i jep kurajo per te vazhduar lojen ne BB. Tatiana preket ndersa lexon, por e permban veten. Ajo shprehet se fakti qe jane dy karaktere te njejta, krenare, e ben qe te kene kete raport te veshtire. Edhe Tatiana i shpreh dashurine nenes se saj. Ajo perpara se te hape zarfin blu, shikon nje klip ne te cilin shfaqet deshira e saj e madhe per te qene nenshtetase shqiptare, momentet kur meson himnin shqiptar, kur meson ngjarjet dhe historine kryesore te Shqiperise. Me pas, ajo hap edhe zarfin blu dhe befasohet kur sheh disa faqe qe kane te bejne me menyren se si ajo duhet te aplikoje per te qene nenshtetase shqiptare, nje mundesi per t’iu realizuar keshtu deshira. Tatiana gezohet per keto surpriza dhe e lumtur shkon tek miqte e saj per t’ua treguar. /t.ch./prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

A letter from the mother, surprise Tatianen

Tatiana often discussed with residents to report her true mother and hot report with parents her former boyfriend who now calls her family. relationship with her mother was always cold, hard and full of conflicts. Often expresses this when talking to Tatiana. it says it lacks the warm words of a mother, expressing the love that she feels and this justifies her character that can not express these feelings. Tatiana says it can not make comparisons with her parents and former boyfriend. "I'm sorry to say that they want more" - she says, but adds that in any case, her mother left her mother. Tatiana shows that lack of feeling on both sides, but when brought home from the World Bank, it will be the first person who will pick up the phone. Arbana Tatianen invites go in the room red. Surprised when she finds a cake with a dedication and another gift, powered by parents following the former boyfriend. On the table are two envelopes: one blue and one white. Tatiana first step where the white envelope is a letter written by her mother. it reads the entire contents of the letter sound, it's running and it has been bad for her words to. among other things, she said her daughter love and gives courage to continue playing in the BB. Tatiana affected while reading, but contains himself. She says the fact that two characters are the same, proud to have makes this report difficult. And Tatiana's mother expresses her love. Open it before the blue envelope, see a clip in which it appears great desire to be an Albanian citizen, moments when the Albanian anthem meson, when history teaches key events and Albania. Later, she opened the envelope blue and surprised when you see some pages that are related to how it should apply to be an Albanian citizen, an opportunity to be realized so desire. Tatiana glad for these happy surprises and goes to her friends to tell them.
]]

Big Brother Albania 3: Perfundon Historia Mes Seldit dhe Domenikes!

Big Brother Albania 3: Perfundon Historia Seldi - Domenika, Spektakli #13, 17 Prill 2010

Perfundimi i historise mes Seldit dhe Domenikes
Nje histori e bukur dashurie ka qene ajo mes Seldit dhe Domenikes, cifti i pare i krijuar ne shtepi. Por, raporti i tyre nuk ka qene gjithnje konstant, ata kane patur shpesh ulje dhe ngritje apo ndonjehere edhe ndarje te perkohshme. Duket se kete here, ndjenjat jane thyer ne mes, pasi kjo jave ka qene e mbushur me debate, zenka dhe konfirmim i ndarjes se tyre. Shkak i gjithckaje duket sikur kete here ka qene xhelozia e Seldit ndaj Mirit. Te dy banoret shprehen se nuk nndjehen aspak mire, por nuk shtojne asgje tjeter. Per te kuptuar me mire keto situata, per ta shfaqet nje klip ku dallohen dy debatet kryesore te Seldit me Domeniken per Mirin kryesisht per bisedat dhe ndarjen e cigareve, duke u shfaqur hapur bezdia dhe xhelozia e Seldit. Ne klip shfaqen edhe momentet romantike, te bukura, bisedat e Domit me Mirin, debatet e forta dhe pranimi nga te dy banoret per ndarjen definitive, pavaresisht ekzistences se ndjenjave tek te dy te rinjte. Ne perfundim te klipit, Seldi shprehet se nuk i pelqejne disa sjellje te Domit. Ai mendon se ajo mund ta falte Mirin, por jo ta ekzagjeronte me qendrimin me te aq te afert, gjate gjithe kohes. Sipas tij, kushdo te ishte ne vend te Mirit, ashtu do sillej. Opinionisti, Ariani pyet Seldin nese mendon se Domi ka ndjenja ndaj Mirit apo nese Miri ben kete sjellje ndaj saj per te rritur shikueshmerine ndaj vetes, te cilat ai i mohon pernjehere. Seldi insiston se kur nje njeri te mohon, nuk duhet t’i afrohesh ne ate menyre, pavaresisht se e fal, serish duhet te mbash qendrim. Sipas Arianit, Seldi mendon se Domi duhet te beje ato qe do ai, por Seldi mendon se Domi duhet te beje ato qe do. Ariani pyet edhe Domeniken se pasi ka degjuar prej saj fjale shume te prera ne lidhje me ndarjen dhe Seldin, nese i mendon vertete ato. domi shprehet se ato jane thene ne nxehje e siper, gjate debateve, por qe me Seldin do sqarohet serish jashte, ne rast se ai del kete mbremje. Ariani ka nje pyetje edhe per Mirin. Ai e pyet se nese do i rikthehej serish fillimit, a do kishte te njejtin raport me Domin. Ai pergjigjet se nuk do kishin zenkat, por paqe dhe harmoni. Miri shton se nuk ishte ne dijeni te ketij raporti mes ciftit e shkaktuar prej tij. Sipas tij, e vetmja gje qe donte ishte te rifillonte raportin dhe njohjen me Domin e te krijonin te dy nje ide dhe opinion per njeri-tjetrin. Ai sqaron se nuk kishte ndermend te futej mes tyre. /t.ch./prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

End of story between Seldit and Domenikes
A beautiful love story she was between Seldit and Domenikes, created the first couple at home. But their relationship was not always constant, they have had ups and downs often or sometimes even a temporary separation. It seems that this time, feelings are broken in the middle, as this week has been filled with debate, brawl and confirmation of their separation. Because of this time everything seems to have been jealousy of Seldit to the best. The two residents said that no nndjehen not good, but not add anything else. To better understand these situations, to show a clip where distinguished two main debates with Domeniken Seldit Miri mainly for conversations and sharing cigarettes, appearing open the Seldit bezdia and jealousy. We also show clips romantic moments, beautiful, Domi conversations with the best, intense debates and acceptance by both people for definitive separation, despite the existence of emotions in both the young. At the end of klipit, says Seldi not like some of Domi behavior. He thinks that she can pray best, but not to ekzagjeronte to stay so close with, at all times. According to him, everyone was in place the best, and will behave. Opinionistin, Ariani Seldin asked if he thinks Domi has feelings to Miri or Miri Ben if this behavior to increase its viewership to himself, which he denies at once. Seldi insists that when a man denies, should not approach in a way, regardless of the pardon, should keep stay again. According Arianit, Domi Seldi thinks they should do that he will, but Domi Seldi thinks they should do that will. Ariani also questioned Domeniken that has heard of it as very large cut in relation to separation and Seldin, if he really believes them. Domi says that they are in heat for the above said during debates, but with Seldin will explain again outside in case he comes this evening. Ariani is a question for the best. He asks that if the rikthehej start again, will have the same relation with Domi. He replies that do not have contention, but peace and harmony. Best added that it was not aware of this relationship between the couple caused by it. According to him, the only thing you wanted was to resume with the report and the recognition of Domi create both an idea and opinion for each other. He explains he has no intention to fall between them.
]]

VIP Shpija: NOMINIMET #4, 17 Prill 2010VIP Shpija: Nominimet #4, 17 Prill 2010 (17.04.2010)

Te nominuarit qe rrezikojne te dalin te merkuren e ardhshme jane:

THUPRAT (KODI 01)
FATOS KRYEZIU (KODI 02)
BERTAN ASLLANI (KODI 05)
KASTRO ZIZO (KODI 09)
ROZANA RADI (KODI 10)


Votimi ne Kosove:
sms: Vala 4040 shkruaj XX
sms: Ipko 2020 shkruaj XX
televoting: 0900 81 81 XX

Votimi ne Maqedoni:
sms: 070 141 331 shkruaj XX

Votimi ne Shqiperi:
sms: 15191 shkruaj XX

*XX eshte kodi i banorit

Keni parasysh, duhet te votoni banorin qe ju preferoni te qendroje ne shtepi. Banori qe merre me se paku vota behet i eliminuari i radhes.

Si shkuan nominimet?

Rozi nominon Bertanin
- Ne i treguam te fshehtat tona Bertanit, kurse ai nuk na tregoi te fshehtat e tij.

Fatosi nominoi Stupcat
- Se ka humbur shume para me ortakun e biznesit Vedatin (shaka)

Bertani nominon Rozin

Drenusha nominon Kastron
- Ai eshte i merzitur dhe ka nevoje ta shoh djalin e vet. Ai ka deshire te qendroje ne shpi, por nuk ndjehet mire ketu edhe pse nuk e thote ne kamera.

Stupcat nominojnë Fatosin
- Kesaj radhe Mensuri ishte ai qe vendose dhe ishte ne hamendje ne mes te Fatosit dhe Bertanit. Shuki i ndihmoi duke hedh nje short per te zgjedhe te nominuaring. Shorti i ra Fatosit

Kastro nominon Bertanin
- Bertani eshte i lidhur me Bigin, e nominoj me i be sens per me qene prape bashke jashte.

Kesaj radhe Drenusha ishte e vetmja qe mbeti jashte nominimit. Ajo e shprehi gezimin e vet duke kercyer mbi tavoline.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

You know, that resident should vote you prefer to stay at home. Resident to take the least votes becomes the next eliminuari.

As nominations went?

Rozi nominate Bertanin
- We told our secrets Bertanit, and he showed us his secrets.

Stupcat nominoi Fatosi
- That has lost more money with business partner Vedatin (joke)

Bertani nominate Rozi

Hind nominate Castro
- He is upset and needs to see his son. He wanted to stay in the lead, but it feels good here even though we do not mean camera.

Stupcat nominate Fatosin
- This time he was put Mensuri and was in the middle of conjecture and Bertanit Fatosit. Shuki helped by a short toss to choose the nominuaring. Fatosit struck lottery

Bertanin nominate Castro
- Bertani Bigi is on, and nominate to the EU for the sense of being out together again.
]]

VIP Shpija: BIG MAMA ELIMINOHET!

VIP Shpija: Big Mama Eliminohet, 17 Prill 2010 (17.04.2010)

Me keqardhje per te gjithe fansat e saj, ishte Big Mama ajo qe u eliminua ne spektaklin e sontem. Ajo nuk arriti te mbledhe me shume se 4% te votave nga publiku dhe aventura e saj ne shtepine e me te famshmeve mbaroi sonte. Big Mama u emocionua pa mase duke derdh nje lum lote. Rozi e percolli ate deri ne limo dhe me pastaj edhe ajo u emocionua teper dhe tha duhet te ishte ajo qe duhej te dilte. Big Mama la shume kujtime interesante ne shtepi, filluar nga aktrimet, batutat po besa edhe debatet. Pa medyshje, ajo qe do te mbetet ne kujtese me se shumti ne lidhje me Big Mamen, eshte perplasja me Rezarten, nje perplasje qe zgjoi interesimin e te gjitha mediave. Ndoshta eshte paradoksale por kjo shtoi shkallen e shikueshmerise se VIP Shpijes jashte kufijve te Kosoves si Shqiperi dhe Maqedoni. Keshtu jemi ne! Skandalet na pelqejne!

Ne kete gjysemjave ne nominim ishin Kastro dhe tri vajzat, Big Mama, Rozi dhe Drenusha. Ishte nje mendim i pergjithshem nga publiku, besa edhe nga vete banoret sic mesuam me vone, se kete here do te dilte Kastro, pasi edhe ashtu ne shtepi nuk kishin mbetur shume femra. Mirepo, Shuki ne prononcimin e vet e lexoi emrin e Kastros si i pari i cili shpeton nga eliminimi dhe keshtu shtoi edhe me shume ethet ne vajzat qe kishin mbetur. Me pastaj Shuki lexoi emrin e Drenushes si te shpetuares se radhes dhe ajo kerceu e gezuar pamase pasi as qe e kishte menduar nje gje te tille, sic tha ajo "ato ishin me te forta se une" dhe nuk priste te vazhdonte lojen. Bertani kesaj radhe e pranoi fatin te vazhdoje te jetoje ne shtepi pa shokun e tij te ngushte Bigin. Sidoqe te jete, loja ne VIP Shpija po vazhdon gjersa interesimi i publikut po rritet cdo dite e me shume.

p.s. Mbetem pa punuar asgje duke shikuar VIP Shpija, lol.
- - - - - - - - - - - - - - -
+tag: besjana besiana kasami
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:BIG Mama eliminated

Regrettably, for all her fans, she was Big Mama was eliminated in the spectacle of sontem. It failed to collect more than 4% of the votes from the public and her adventure in the home of the famous ended tonight. Big Mama was emocionua without measure by a river shed tears. Rozi forwarded it to the limo and then more and emocionua it must be said that she should appear. Big Mama left many interesting memories at home, ranging from castings, besa mot is the debates. Without doubt, she will remain in memory mostly about Big Mame, is collision with Rezarten, a crash that awoke the interest of all media. Perhaps it is paradoxical, but it increases the level of viewership VIP Shpijes outside the borders of Kosovo as Albania and Macedonia. So are we! Scandals like us!

In this nomination was gjysemjave Castro and three girls, Big Mama, Rozi and Hind. It was a general perception by the public, besa by the inhabitants as learned later, that this time will appear Castro, as well as remaining at home had more women. However, Shuki the pronunciation of his name read as the first of Castro, who escapes from elimination, and then added even more fever in girls who had left. By then read Shuki Drenushes name as the next shpetuares happy and she jumped or was immense as he had thought such a thing, as she said "they were stronger than me" and not expected to continue playing. Bertani this time accepted the chance to continue to live at home without his close friend Bigi. Nevertheless, the VIP game continues until the leading public interest is growing every day more.

postscript Remain without work rear VIP looking nothing, lol.
]]

VIP Shpija: PERMBLEDHJA JAVORE! 17 Prill 2010

VIP Shpija: Permbledhja javore, Spektakli #5, 17 Prill 2010

Pjesa 1


Pjesa 2


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Friday, 16 April 2010

Ramadan Krasniqi DANI ne VIP Shpija

VIP Shpija: Ramadan Krasniqi DANI mysafir, 16 Prill 2010 (16.04.2010)

I mrekullueshmi Dani me zerin e tij fantastik ka argetuar banoret e shtepise dhe publikun ne mbremjen e sontme. Ende pa u "sheruar" mire nga surpriza e mbreme kur ishte mysafir Labi, banoret u befasuan kendshem me prezencen e Danit. Dani i plotesoj deshirat e banoreve duke kenduar sipas kerkesave te tyre. Si mjeshter i balades sic eshte, me zerin e tij melankolik e beri Rozanen te qaj. Natyrisht per nje moment te shkurter, pasi ajo me pas u ciltersua prape dhe mori mikrofonin vet dhe kenaqi publikun dhe banoret me disa kenge nga repertoari i saj i preferuar.

Rozana qan... ah more Dani, Dani cka je ti! I mrekullueshem!


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Dani in VIP Shpija

The marvellous Dani with his fantastic voice has entertained household and the public on the evening of tonight. Still no good by being smart surprises of the evening when he was a guest Labi, people were nice surprised by the presence of Dan. Dani meet the desires of the residents by singing their requirements. As balades master as it is, with its melancholy voice Rozanen made to cry. Of course for a short moment, as it then was cheer up again and took microphone and satisfy the public and people with some songs from her favorite repertoire.
]]

Dasma Luksoze e Tunes me Shifer 100.000 Euro plus!


/photo public domain/

Tuna Sejdiu: "Ju tregoj te gjitha detajet e dasmes time"

Tuna Sejdiu eshte martuar, kete tashme te gjithe e dine. Nje unaze prej ari dhe platine si dhurate martese, kompani per organizimin e ceremonise, nje veture e tipit “Suburban” me rastin e marteses dhurate nga ish kryeministri i Kosoves, z. Ramush Haradinaj, jane disa nga detajet me interesante te dasmes luksoze e cila kaloi shifren prej 100.000 euro. Kete rradhe, kengetarja vjen ne nje rrefim ekskluziv.

MAGJIA E PROPOZIMIT PER MARTESE KA PERCJELL PLANIFIKIMIN E DASMES

“Momenti i propozimit te marteses ka qene jashtezakonisht i vecante, megjithate, meqe ishte moment shume personal dhe intim, nuk do te doja te zbuloj me teper detaje. Pos mund te them, qe propozimi eshte bere nga unaza me shtate diamante ari dhe platina, qe Rilindi me vuri ne gisht, e qe ishte punuar me porosi speciale ne qendren e diamanteve “Antwerpen”.

Magjia e atij momenti ka percjellur me pas tere planifikimin e dasmes tone”, fillon rrefimin e saj shume emocionues Tuna Sejdiu. “Duke qene qe si Rilindi ashtu dhe une jemi perfeksionist nga natyra, ashtu edhe planifikimi i dasmes duhet te prodhonte nje ngjarje te papare. Prandaj, me kujdes te shtuar kemi shqyrtuar cdo detaj te mundshem dhe cdo ide rreth organizimit te dasmes. Duhet te permendim qe gjate gjithe kohes se planifikimit, familjet tona na kane qendruar prane per t’i konsultuar, per t’u relaksuar dhe per te ndare me ta detajet e organizimit.

ORGANIZIMI I CEREMONISE NE DUAR TE “IMPACT” GRUP

Pas hulumtimeve qe kemi bere, kemi vendosur bashkerisht qe angazhimi i nje kompanie profesionale do te ishte i paevitueshem per te ndihmuar ne realizimin e endrres tone per nje dasem te tille.

Prandaj, kompania “IMPACT Group” nga Ohri, me pervoje shume vjecare ne Australi, ishte ajo qe kishim zgjedhur ne”, tregon kengetarja. “Pos dekorimeve, buqeteve gjigante te luleve si dhe aranzhmaneve te bukura ne tavolina qe e kane bere sallen te dukej si ne ballo perrallore, stafi i kompanise se lartpermendur eshte perkujdesur edhe per uljen e mysafireve dhe rrjedhen e momenteve te planifikuara te dasmes”.

“Bashke me Rilindin e kemi vendosur edhe menyne e mbremjes qe qellimisht ishte krejt ndryshe nga menyte e zakonshme te dasmave. Torta e te posamartuarve ishte bere enkas sipas shijeve te ne te dyve gjithnje duke i’u pershtatur temes se dasmes, dmth simbolit te zemrave qe zbukuronin edhe ftesen per mysafiret. E sa i perket fteses, me qellim qe ti ikim formes konvencionale, perzgjodhem kengen e vjeter shqiptare “Martesa jone”.

FTESA VETEM PER MIQTE, E JO PER MEDIAT

Kete here ekskluziviteti nuk i takoi mediave, por mysafireve tane”, shton me tej kengetarja. Pritja e mysafireve kishte ndodhur ne hollin e hotelit “Aleksandar Palace”, ne nje koktej shapmanje te percjellur nen tingujt e kendshem te muzikes klasike te himnit te marteses, tangove klasike dhe temave te tjera, te luajtura nga kuarteti i harqeve. Me pas mysafiret jane shoqeruar per ne sallen kryesore te dasmes. Per te rritur madheshtine e dasmes, mysafiret kishin respektuar kodin e veshjes.

Mysafiret ishin elitor nga Maqedonia, Kosova, Shqiperia por edhe nga Shtetet e Bashkuara te Amerikes, Zvicra, Belgjika, Austria, Anglia, Gjermania, etj. Ne mesin e tyre, kishim figura eminente te jetes politike, diplomacise, artit dhe muzikes, si dhe fushave te tjera shoqerore, prandaj me qellim te privatesise dhe respektit ndaj festes, eshte angazhuar sigurim shtese me qellim qe mysafiret te mos jene nen presion te mediumeve.

HANA CAKULI DHE SINAN VLLASALIU NGROHIN ATMOSFEREN

Duke u ndjere te relaksuar mysafiret maksimalisht kane shijuar atmosferen dhe ishin te hareshem”. “Per muziken jane perkujdesur Sinan Vllasaliu bashke me orkester, per muzike te mirefillte popullore, nderkaq per muzike te njohur pop dhe hite boterore eshte perkujdesur Hana Cakuli.

Nderkaq, ne momente te caktuara, kemi angazhuar edhe tupanxhine per te shtuar intensitetin e mbremjes. Gershetimi i ketyre rrymave ka krijuar nje atmosfere te jashtezakonshme per mysafiret e qe deshmohet edhe me vallezimin deri ne oret e hershme te mengjesit”.

DHENDRI MERR NUSEN ME VETUREN DHURATE NGA RAMUSH HARADINAJ

“Dasma jone kishte filluar gjate dites, meqe para mbremjes kishim edhe disa nga ceremonite tradicionale ku sipas tradites shqiptare, une me prinderit e mi si nuse pritja krushqit ne shtepi. Edhe kjo ceremoni ishte realizuar si eshte me se bukuri ku ne koktelin prites ne shtepine time, dhendri kishte arritur me nje “SUBURBAN” te nje figure shume eminente te politikes shqiptare, si dhurate speciale me rastin e marrjes se nuses dhe respekti per kete ngjarje”, “Fustani kryesor i mbremjes ishte ai i “Paulo D’Onofrio”, nderkaq dy te tjeret ishin dhurate nga nje mik imi dizajner nga Kosova, Valdrin Sahiti dhe nga atelje “Kokev” nga Maqedonia. Dekorimin per floket – (kapelen) eshte nga dizajneri i njohur anglez “William Sharp”, derisa kepucet nga “Guiseppe Zahotti” me kristale “Swarovski”.

Kostumi ceremonial i Rilindit ishte i koleksionit me te ri “Dolce Gabanna” qe ishte dizajnuar sipas permasave te tij, e mundesuar nga “Republica de la Moda”. E tera kjo eshte perjetesuar fale angazhimit shume profesional te kompanise “Zaga Production” nga Manastiri. Gjithashtu, posacerisht falenderojme sherbimin policor ne piken kufitare ne Bllace per konsideraten ndaj mysafireve dhe dasmes tone”. /blerand rexhepi/yllpress/prill 2010/- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tuna Sejdiu: "I'll tell all the details of my wedding"

Tuna Sejdiu has married, have now all know. A ring of gold and platinum as a wedding gift, the company organizing the ceremony, a car of type "suburban" on the occasion of the marriage gift by former Prime Minister of Kosovo, Mr. Ramush Haradinaj, are some interesting details luxurious wedding which passed the figure of 100,000 euros. This time, the singer comes in an exclusive confession.

The magic of the proposal for marriage wedding followed PLANNING

"The moment of the marriage proposal was extremely special, however, since it was very personal and intimate moment, would not like to reveal more details. Besides I can say that the proposal is made by gold ring with seven diamonds and platinum, which was reborn with a pointed finger, and it was working with special custom center diamonds in "Antwerpen".

The magic of the moment that followed after all the planning of our wedding, begins her story more thrilling Tuna Sejdiu. "Being that I like and are reborn as perfeksionist nature, as well as planning a wedding should generate unprecedented event. Therefore, we carefully examine every detail one possible and any idea about organizing the wedding. Should mention that throughout the planning, our families have stayed close for us to consult, to be relaxed and to share with them details of the organization.

ORGANIZATION of the ceremony in the hands of "IMPACT" group

After investigations we have made, we jointly decided that the commitment of a professional company would be inevitable to help in realizing our dream for such a wedding.

Therefore, the company "IMPACT Group" from Ohrid, with many years experience in Australia, that she had selected, "explains the singer. "In addition to decorations, giant bouquet of flowers and beautiful arrangements on tables that have made the room as the ball looked fabulous, the staff of the company that the above is care to reduce the flow of guests and wedding planning moments.

"Along with the reborn and we decided to intentionally evening menu was quite different from the usual menu of weddings. The cake was made specially posamartuarve according to the tastes of the two ever being adapted i'u wedding theme, that symbol of hearts that zbukuronin the invitation for guests. The terms of the invitation, in order to go the conventional form, perzgjodhem old Albanian song "Our Marriage."

INVITATION ONLY for friends, not MEDIA

This time exclusive media not met, but our guests, "adds the singer further. Welcoming the guests had taken place in the lobby of the hotel "Aleksandar Palace", a cocktail shapmanje followed under the pleasant sounds of classical music to the anthem of marriage, tangove classical and other topics, and played the String Quartet. Then guests are accompanied to the wedding in the main room. To increase the greatness of the wedding guests had ignored the dress code.

Elitor guests were from Macedonia, Kosovo, Albania but also from the United States of America, Switzerland, Belgium, Austria, England, Germany, etc.. Among them, we figure most eminent political life, diplomacy, art and music, and other social fields, so in order to respect privacy and to holiday, has committed additional insurance so that guests not be under media pressure .

HANA AND Cakuli Sinan Vllasaliu heating atmosphere

While guests felt relaxed atmosphere and enjoy maximum they were blissful. "For music are Vllasaliu Sinan care together with orchestra, the genuine folk music, while the known pop music and hits world is Hana Cakuli care.

Meanwhile, at certain moments, we have also committed to add intensity tupanxhine evening. Intertwining of these currents has created an extraordinary atmosphere for our guests and who evidenced by dancing until the early hours of the morning. "

Get Nuse groom vehicles GIFT FROM Ramush Haradinaj

"Our wedding had begun the day, since the evening before we had even some traditional ceremonies where, according to Albanian tradition, I with my parents as a bride by marriage reception at home. And this ceremony was conducted as that beauty is where we host koktelin home my husband had achieved a "suburban" in a more eminent figure in Albanian politics, as a special gift on the occasion of receiving the bride and respect for this event " "The main evening dress was of" Paulo D'Onofrio ", while two others were a gift from my designer friend from Kosovo, and the parlor Valdrin Sahiti" Kokev "from Macedonia. Hair decoration - (hat) is the British designer known "William Sharp", while the shoes from "Guiseppe Zahotti" the crystals "Swarovski".

The ceremonial costumes was reborn with a new collection of "Dolce Gabanna" which was designed according to its size, and enable the "Republica de la Fashion. All this is thanks to the commitment perpetuated more professional company "Zaga Production" from the monastery. Also, we especially thank the police service in Blace border point for consideration to our guests and wedding.
]]

Dancing With The Stars Albania: ELI FARA ELIMINOHET!

Iken Eli Fara nga "Dancing with the stars"

Muzika shqiptare ka qene surpriza e puntates se radhes ne "Dancing with the stars". Spektakli i cili vjen cdo te enjte mbrema nga Vizion Plus e Tring Dixhital, ka prezantuar gjashte ciftet e mbetura ne dy disiplina. E para, ka qene pikerisht tango dhe vals, gjini te cilat personazhet vip i kane kercyer nen ritmin e kengeve kult shqiptare. Disiplina e dyte ne te cilen vipa-t kane garuar, ka qene muzika latine. Xhajv dhe Ca-Ca ka sjelle ritem, emocione tek publiku dhe kenaqesi apo pakenaqesi ne vleresimin qe juria i beri personazheve te "Dancing Albania". Pas pikeve te jurise, te cilave iu eshte shtuar edhe vota e publikut me ane te sms-ve, vendimtare kjo per qendrimin ose jo ne gare te vip-ave, personazhi qe mblodhi me pak pike ishte. Bashke me garen per cmimin final prej 50 mije eurosh, mbremja e te enjtes ne "Dancing with the stars" solli edhe nje numer special nga baleti "Carmen" i cili erdhi si premiere ne teatrin e operas dhe baletit, ku ne rolin kryesor ishte Enada Hoxha. Nderkohe, kete te diele ne kater vjetorin e themelimit te qendres tregtare Galeria, veshjet e personazheve te "Dancing with the stars", do te ekspozohen me qellim shitjen e tyre per bamiresi. /vizionplus/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Eli Fara gone from "Dancing with the Stars"

Albanian Music puntates surprises was that the next "Dancing with the Stars." The show, which comes every Thursday evening from Tringa Digital Vision Plus, he presented the remaining six couples in the two disciplines. First, there was exactly tango and waltz, vip sex that the characters are dancing under the rhythm of the songs Albanian cult. The second discipline in which they compete vipa-t, was Latin music. Xhajv and Ca-Ca has brought pace, emotion and pleasure to the public or disappointment in the jury's assessment that made the characters of "Dancing Albania. After points jury, which had been added the votes of the public through SMS, it crucial to stay or not in the race to vip-s, the character who was brought low point. Along with the race for the final prize of 50 thousand euros, in Thursday's evening of "Dancing with the Stars" brought a special number from ballet "Carmen" which was premiered in the opera and ballet theater, where the main role was Enada Hoxha. Meanwhile, this Sunday in the four anniversary of the founding of the Gallery shopping center, clothes the characters of "Dancing with the Stars" will be exhibited in order to sell them for good.
]]

Thursday, 15 April 2010

Labinot Tahiri LABI Mysafir ne VIP Shpija

VIP Shpija: Labinot Tahiri LABI Mysafir, 15 Prill 2010

Dy nete me pare, VIP Shpija u kall nga Sinan Vllasaliu ndersa sonte VIP Shpija u kalle prape me Labin i cili ka ardhe ne shtepine e me te famshmeve per kenaqesine e banoreve edhe te shikuesve.

Ndiqni videon:


Labi dhuron 1000 euro per bamiresi


Skeci Humoristik Bertani Hyn Dhender- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Zanfina Ismajli Me Foto Te Reja/photo arton (r-ton) humolli/

Zanfina Ismajli prezenton foto te reja

Seksi kengetarja kosovare Zanfina Ismaili keto dite ka prezentuar nje album me foto te reja te cilat i ka realizuar tek fotografi Arton Humolli.

Pas publikimit te kenges “Largoje shoqen”, Zanfina pritet qe se shpejti te realizoje edhe nje klip te ri pregaditjet per te cilin kane filluar, pasi fustanet e kengetares qe do te perdoren ne klip, tashme jane ne duar te rrobaqepses Hyrije Gashi.

U perfol edhe per realizimin e nje dueti me kengetarin nga Shqiperia, Kastro Zizon, por pasi ky i fundit eshte ne loje tek “Vip Shpija e Kosoves”, realizimet e kenges dhe klipit duhet te fillojne pasi te mbaroje spektakli.

Ne keto foto te realizuara se fundi, Zanfina duket ne forme shume te mire. Per grimin dhe frizuren e kengetares eshte perkujdesur grimerja Sellma.

Surprizat e kengetares duhet te fillojne se shpejti, ndersa te gjithe fansat e saj, diten e diel mund te shiqojne te preferuaren e tyre ne RTV21, duke shpalosur disa detaje interesante nga jeta e saj, mes te tjerave edhe foto te bukura familjare. /blerand rexhepi/prill 2010/

Degjo kengen "Largoje shoqen"


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Zanfina Ismajli presents new photos

Sexy Kosovo singer Zanfina Ismaili these days has presented a new photo album that has made with photographer Arton Humolli.

After publication of the song "Remove friend" Zanfina expected to soon realize a new clip for which preparations have started, as the singer dresses that will be used in videos, are now in the hands of rrobaqepses Hyrije Gashi.

Perfol was also the realization of a duo with singer from Albania, Castro Zizon, but the latter is the game to "Vip leading Kosovo," the song and klipit realizations should start after the show concluded.

We realized that these photos recently, Zanfina looks very good form. For make up and the singer is frizuren grimerja Sellma care.

Surprises the singer have to start soon, while all its fans, the day Sunday may shiqojne their favored in RTV21, while revealing some interesting details of her life, among others the beautiful family photo.
]]

Top Fest 7, Gjysemfinalja Fillon me 16 Prill

Top Fest 7, gjysmefinalet live ne 4 nete

Note pas note e kenge pas kenge, edicioni i shtate i Top Fest mberriti ne gjysmefinale.

Do te jene kater mbremjet, ku 10 kengetare ne secilen prej tyre do te performojne live, te shoqeruar nga orkestra e Top Channel, ne transmetim high definition.

“Pjesa live eshte risi e madhe per muziken shqiptare. Eshte nje veshtiresi e madhe qe po perjetojme keto dite. Shikojme artistet sesi shprehin emocione te reja. Mendoj qe publiku do ta shijoje shume kete faze. Sigurisht, kengetaret do te kendojne live, por edhe orkestra do te jete live. Pra gjithcka live”, shprehet udheheqesi muzikor, Dorian Gjoni.

Me skenografi te Fatmir Minges dhe regji te Ergys Lubonjes, Top Fest do te prezantohet nga dy moderatoret, Albana Osmani dhe Ledion Lico.

“Do ballafaqohen shume stile. Duam te zbulojme sa me teper nga ata qe na kenaqin veshin dhe zemren”, shprehet Ledioni. Ky eshte edicioni i shtate i Top Fest, festivalit te organizuar nga Top Channel, i cili eshte i hapur per te gjitha zhanret muzikore dhe ku marrin pjese artiste nga te gjitha trevat shqiptare. Duke nisur nga data 16 prill, do te transmetohet per kater te premte radhazi ne oren 20:45. /t.ch./prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Top Fest 7, semifinals live on 4 nights

Note after note of song after song, the seventh edition of Top Fest arrived in the semifinals.

There will be four evenings, with 10 singers in each of them will perform live, accompanied by the Orchestra of Top Channel, broadcast in High Definition.

"The innovation is of great live music for the Albanian. It is a great difficulty that are experiencing these days. Look at how artists express new emotions. I think the public will enjoy more this phase. Of course, the singers will sing live, but the orchestra will be live. So everything live, "says musical leader, John Dorian.

With Scenography at Minges and directed by Fatmir Ergys Lubonjes, Top Fest will be presented by two moderators, and Albana Osmani Ledio Lico.

"We will face many styles. We want to find out how many more of them to satisfy our ear and heart, "says Ledioni. This is the seventh edition of Top Fest, festival organized by Top Channel, which is open to all musical genres and artists participating from all Albanian territories. Starting from April 16, will be broadcast on four consecutive Fridays at 20:45.
]]

Wednesday, 14 April 2010

Nora Istrefi: Sivjet Do Te Jem Me Aktive!

“Dolce” Nora

Kengetarja Nora Istrefi tregon per Roze planet per martesen, festimin e ditelindjes se saj dhe (mos)pjesemarrjen ne show “Shpija”.

Ajo eshte njera prej kengetareve me te njohura ne Kosove. Ka realizuar shume hite, nderkaq vazhdon fejesen e saj maratonike me Robertin, te cilen thote se eshte e sigurt qe do ta kurorezoje me martese. Nuk e pengojne shume thashethemet per jeten e saj private, nderkaq thote se ka arritur mjaft per keto vite te karrieres. Per te tjerat, Nora flet vete per Roze...

Roze: Si nje kengetare e arritur, a ju mungon jeta private, apo merreni vetem me jeten artistike?

Nora: E dua shume jeten artistike, vertet, por per mua ka me shume rendesi jeta private dhe mundohem mos ta le anash. Prandaj jam me shume e koncentruar ne jeten private dhe i jap me shume perparesi asaj.

Roze: Cila eshte dita jote nga mengjesi deri ne mbremje?

Nora: Nuk kam ndonje obligim te caktuar. Ritualet e mia fillojne qysh ne oren 10 te mengjesit dhe dita ime vazhdon sipas obligimeve qe kam. Gjithmone i le perparesi punes.

Roze: A mund te na tregoni, a jeni e kenaqur me kete qe keni arritur ne veprimtarine artistike?

Nora: Gjithsesi qe jam shume e kenaqur me kete qe kam arritur deri tash, por mendoj te jap edhe me shume ne veprimtarine artistike. Une e cilesoj se kam arritur ne nje perqindje te madhe, por normalisht qe dua ende me shume.

Roze: Cilat jane projektet e ardhshme te Nores?

Nora: Tashme kam realizuar nje kenge te re dhe eshte realizuar edhe klipi i saj , dhe se shpejti do te leshohet ne media tona.

Roze: A planifikoni te editoni nje album te ri ?

Nora: Kete vit do te jem shume me aktive se vitin e kaluar. Per album nuk mendoj qe eshte koha e duhur. Jam duke e praktikuar me shume te merrem me videoklipe. Mendoj qe cdo tre muaj ta bej nga nje klip.

Roze: Ditelindjen e festuat me 25 mars. Cfare planifikuat per ditelindje?

Nora: Jo ndonje gje te madhe. Nje darke me familjen time dhe shoqerine time do te jete nje nate me ndryshe se neteve tjera.

Roze: Cila do te ishte dhurata me e mire per kete ditelindje?

Nora: Nga Roberti kam fituar nje ore dore Dolce & Gabanna. Te them te drejten nuk jam e fiksuar pas dhuratave, por befasite jane te mireseardhura.

Roze: Ju jeni e fejuar. A jeni duke planifikuar martese per sivjet?

Nora: Per momentin nuk kam plane per martese. Ne jemi mire keshtu. Por, sigurisht qe dashuria jone do te kurorezohet me martese.

Roze: Ne fund, a eshte e vertete qe keni marre ftese per reality show "Shpija"?

Nora: Une kam marre ftese, por e kam refuzuar nga obligimet qe kam, sepse nuk jam
e gatshme t’i anuloj koncertet qe i kam planifikuar qe nje kohe te gjate. Gjithashtu nuk e konsideroj veten te gatshme per nje”reality show”. /anzotika kelmendi/gazeta express/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Dolce" Nora
Nora Istrefi singer tells rosy plans for marriage, her birthday celebration and participation in the show "leads."

It is one of the most famous singers in Kosovo. Has made more hits, while continuing its marathon fejesen with Robert, which says it is confident that will crown the wedding. Not prevent many rumors about her private life, meanwhile, says it has achieved a lot for these years of career. For others, Nora speaks for itself pink ...

Pink: As a singer of reach, or lack private life, or deal only with the artistic life?

Nora: I love life more artistic, true, but for me there are more important private life and try not to let out. So I concentrated more private life and give it more priority.

Pink: What is your day from morning to evening?

Nora: I do not have any particular obligation. My rituals begin early in the morning at 10 and my day goes by that I have obligations. Always let the priority of work.

Pink: Can you tell us, are you satisfied with this that we have achieved artistic activity?

Nora: Anyway I am very pleased with this that I have achieved so far, but I think to give even more in artistic activity. I've managed to describe that a large proportion, but normally you want still more.

Pink: What are future projects Nores?

Nora: I have now performed a new song and the clips is made of it, and soon to be released in our media.

Pink: Do you plan to edit a new album?

Nora: This year will be much more active than last year. For the album do not think that is the right time. 'm Practicing more to deal with video clips. I think that every three months to do by a clip.

Pink: birthday celebrated on 25 March. What is planned for the birthday?

Nora: Not anything big. A dinner with my family and my society will be a night unlike that other nights.

Pink: What would be the best gift for this birthday?

Nora: The Robert've won a watch Dolce & Gabanna. The right to say I am not fixed after gift, but befasite are welcome.

Pink: You are engaged. Are you planning to get married this year?

Nora: Currently I have no plans for marriage. We are so good. But of course that our love will be crowned with marriage.

Pink: Finally, is it true that you have received an invitation for the reality show "leads"?

Nora: I have received an invitation, but I reject the obligations that I have, because I am not
ready to cancel the concerts that I planned that a long time. Also do not consider themselves ready for a "reality show."
]]

VIP Shpija: Mirlinda Bajralia Banore e Re?

VIP Shpija: Mirlinda Bajralia Banore e Re, 14 Prill 2010

Spektakli i mbremjes se merkure ka sjelle nje risi me futjen e nje banoreje te re ne shtepi. Eshte fjala per aktoren kosovare Mirlinda Bajralia e njohur si "Linda" ose "Super Lynni" e cila ka luajtuar ne disa seriale amerikane dhe vendore. Jeton dhe vepron ne Amerike dhe koheve te fundit eshte e angazhuar ne nje projekt filmik amerikan te titulluar "Killer" te regjisorit Stiven Spielberg. Ne shtepi ajo ka hyre se bashku me qenushin e saj Maxi dhe po sjellin nje freski ne shtepi pas daljes tashme te tre banoreve qe nga kur ka filluar ky shou. Shpresojme qe qenushi Maxi te sillet korrekt me banoret e tjere se perndryshe do hedhet ne nominim menjehere, ha ha!

Ndiqni videon:

- - - - - - - - - -
p.s. Pas te gjithave, si duket, Mirlinda nuk ishte banore permanente pasi ajo leshoi shtepine te nesermen! Eh, edhe ky Zoti i Shtepise me shume humor na paska qene!
- - - - - - - - - -
+tag: baraliu baralia
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The Wednesday night show that has brought an innovation with the introduction of a new resident home. It comes to Kosovo Mirlinda Bajralia actress known as "Linda" or "Super Lynnit" which played in several local and American series. He lives and works in America and was recently engaged in an American film project entitled "Killer" with director Steven Spielberg. We entered the house she has her baby along with Maxi and bring a freshness but after coming home already three residents from when this show started. We hope that baby Maxi behave correctly with other people that will knock otherwise nomination immediately, ha ha! ]]

VIP Shpija: NOMINIMET #3, 14 Prill 2010VIP Shpija: Nominimet #3, 14 Prill 2010 (14.04.2010)

Te nominuarit qe rrezikojne te dalin te shtunden jane:

BIG MAMA (KODI 04)
DRENUSHA LATIFI (KODI 08)
KASTRO ZIZO (09)
ROZANA RADI (10)


Votimi ne Kosove:
sms: Vala 4040 shkruaj XX
sms: Ipko 2020 shkruaj XX
televoting: 0900 81 81 XX

Votimi ne Maqedoni:
sms: 070 141 331 shkruaj XX

Votimi ne Shqiperi:
sms: 15191 shkruaj XX

*XX eshte kodi i banorit

Keni parasysh, duhet te votoni banorin qe ju preferoni te qendroje ne shtepi. Banori qe merre me se paku vota behet i eliminuari i radhes.

Si shkuan nominimet?

Thuprat (Osmani kete here) nominojne Big Mamen.
- Sjellja e Bigit nuk i pelqej Osmanit per arsye se ajo e injoroi Kastron kur mund ta bente edhe ndaj tij. Raportet duhet te jene te njejta me te gjithe.

Fatosi nominon Rozanen.
- Edhe pse kalon bukur me te ajo keto tri dite vetem ka fjetur dhe nuk ka bere asgje.

Bertani nominon Kastron.
- Edhe pse Kastro ka zemer te mire, me te nuk eshte i afert sic eshte me banoret tjere.

Rozana nominon Drenushen.
- Edhe pse Drenushen e do, Rozana deshiron te jete ne nominim me nje femer. Rozana deshiron te shohe se sa e deshiron publiku ate.

Kastro nominon Rozanen.
- Jane dy arsye, njera sepse Rozana po ngjan e ka marre seriozisht kete loje dhe tjetra eshte se nuk ka qene asnjehere e nominuar.

Drenusha nominon Kastron.
- Edhe pse mendon se Kastro eshte nje djale i mire, ai i ka disa veti qe nuk i pelqejne asaj. Kastro bene debate per disa persona te shpise dhe kur ata vijne, ai hesht.

Big Mama nominon Kastron.
- Kastro kur pine eshte i mire, kur nuk pine me nervozon.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The nominees who appear to risk exit on saturday are:

BIG MAMA (CODE 04)
Hind Latifi (CODE 08)
ZIZO Castro (09)
Rozana Radi (10)

Voting in Kosovo:
SMS: 4040 Written Wave XX
SMS: write Ipko 2020 XX
televoting: 0900 81 81 XX

Voting in Macedonia:
sms: 070 141 331 XX type

Voting in Albania:

* XX is the resident code

You know, that resident should vote you prefer to stay at home. Resident to take the least votes becomes the next eliminuari.

As nominations went?

Thuprat (Osmani this time) nominojne Big Mame.
- Bringing Osmani Bigi not like it because it's ignored when Castro might do well against him. Reports should be the same with everybody.

Fatosi Rozanen nominate.
- Although it goes nicely with just these three days has sleeping and did nothing.

Bertani nominate Castro.
- Although Castro has a good heart, the closest is not as it is with other people.

Rozana doe nominate.
- Even though the doe will, Rozana wants to be the nomination of a woman. Rozana wants to see how the public wants it.

Rozanen nominate Castro.
- There are two reasons, one because it is like Rozana has taken this game seriously and the other is that there's never been nominated.

Hind nominate Castro.
- Even though you think that Castro is a good guy, he has some features that do not like it. Castro did debate for some people when they come in the house and he shuts up.

Big Mama nominate Castro.
- Castro when the drink is good if you do not drink makes me nervous.
]]

VIP Shpija: AGIM GERGURI ELIMINOHET!

VIP Shpija: Agim Gerguri Eliminohet, 14 Prill 2010

Agimi eshte i eliminuari i dyte ne VIP Shpija, i cili nuk arriti te mbledhe me shume se 6% te votave nga publiku dhe keshtu aventura e tij ne shtepine e me te famshmeve mbaron sonte. Agimi nuk e perjetoi rende eliminimin e tij, ndersa si duket edhe banoret e tjere kane filluar te mesohen me kete format te lojes. Gjate qendrimit te tij ne shtepi, Agimi ka qene i shkelqyeshem duke krijuar atmosfere me kenge, batuta dhe diskutime ne fusha te ndryshme. Rezarta e quajti ate nje enciklopedi te gjalle pasi tregoi qe eshte nje personalitet qe ka nje bagazh te madh te dijenise. Ne cilesine e piktorit, Agimi u zotua qe te pikturoi portretet e banoreve te tjere dhe ne pame me heret nje portret te Kastros mirepo nuk e dijme deri ku ka mberri me portretet e te tjereve. Tash si i eliminuar, shpresojme qe ta vazhdoje kete pune edhe jashte dhe ndoshta ne nje nga netet e ardhshme ti prezentoj ato para publikut ne cilesine e mysafirit.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Agimi is the second in the VIP Shpija eliminuari, who failed to collect more than 6% of the votes from the public and thus his adventure with the famous home ends here. Dawn does not eliminate it experienced serious, and it seems other people are starting to settle into this format of the game. During his stay at home, Dawn has been creating excellent atmosphere with songs, mot and discussions in various fields. Rezarta called it a living encyclopedia when told that it is a personality who has a big baggage of knowledge. The quality of the painter, Dawn pledged to painted portraits of other residents and we saw earlier a portrait of Castro but does not know where to arrive with portraits of others. Now as eliminated, hope to continue this work and maybe in one of the nights next to the public at present as a guest. ]]

Rina Fermini: S'Mundem Pa Cokollate!


/photo public domain/

Rina Fermini, e dashuruar ne cokollata...

"Kohen me te madhe dua t’ja kushtoj vellaut tim Artanit i cili eshte vetem 6 vjec dhe ka shume deshire te luaj kurse une me gjithe qejf I’a plotesoj deshiren sepse ai me zbukuron diten...", thekson kengetarja

Si do ta pershkruanit veten me pak fjale?

Vajze e thjeshte, e sinqerte si gjithe tjerat, kam respekt per te gjithe.

E ke menduar se per nje kohe shume te shkurter do behesh e njohur dhe si e vogel a keni kenduar ndonjehere?

Te them te drejten une prej ne femijeri kam kenduar, publiku im i pare ka qene familja, gjithmone e kam ditur se do te behem kengetare nje dite kur te rritem, por se kam pritur nje sukses aq te madh per shume pak kohe, sukseset erdhen shpejt e une i mireprita (qesh).

Nga kush keni pasur perkrahjen me te madhe gjat kesaj kohe dhe kush ju shtyri te mereni me muzike?

Kuptohet qe kam perkrahje familjare, po te mos ishin ata une sot nuk do isha ketu ku jam thjesht nuk do kisha asgje, ata me mundesuan kete apo te them e realizuan endren time dhe une i falenderoj shume qe gjithmone dine te me kuptojne dhe me tolerojne gjithcka qe une dua asnjehere nuk thone Jo. Por pa e haruar iniciatorin me te madh qe une te merem me muzike, motra ime e cila eshte me mua ne cdo moment per gjithcka qe me nevojitet, them se e kam krahun tim te djathte....

Pervec qe argetoheni neper mbremje ku jeni e ftuar te kendoni, preferoni jeten e nates me shoqeri?

Po s’jam nga ato qe dalin shpesh, vete obligimet nuk me tolerojne, me duhet te kujdesem per gjera te tjera me te rendesishme, tani kam nje grumbull provimesh te cilat duhet ti kaloje por prap se prap kur kam kohe me te lire dal me gjithe qejf, e dua jeten e nates dhe mundohem te shijoj max kur mundem....

Sa ju jep mundesine vendi ku jeton qe te ndiheni si fytyre publike, tashme qe jeni bere e njohur, komentoheni nga njerezit rruges, a ju ka ndodhur te gjuajn fjale dhe komente negative?

Me jep mudesine edhe ate shume bile s’me lene rehat nga ngacmimet edhe ne vetesherbim s’mundem te shkoj lire ose do e leshojne kengen neper celulare ose do gjuajn lloj lloj fjale por shume pak kam degju rruges fjale te keqija nga ato te cilat i kam degjuar duke u komentuar rruges kane qene me shume te mira e ajo me e shpeshta “EYY O TI QE KJO KAQURELJA”, (qesh) por sidoqofte s’me pengojne fjalet e askujte qofte e mire apo e keqe gjitha i mirepres.

Ne jeten e perditshme,pervec obligimeve shkollore,si duket nje 24 ore?

24 oreshi nje dite e lodheshme per mua por edhe e lumtur prane familjes gjithmone ndjehem ngrohet, naten nuk flej mezi pres te zbardh drita sepse ri deri ne oret e mengjesit shkruaj tekste, mesoj, shikoj tv, lexoj ndonje liber, etj. Pastaj bie te flej afer ores 06 te mengjesit kurse zgjohem ne oren 14 kur s’kam obligime e kur kam pune atehere s’flej as 4 ore e keshtu me radhe, mengjesin nuk e ha kurre veq drekes i ndihmoj mamit kur jam ne shtepi i vizitoj te afermit e mi por kuptohet kohen me te madhe dua t’ja kushtoj vellaut tim Artanit i cili eshte vetem 6 vjec dhe ka shume deshire te luaj kurse une me gjithe qejf i’a plotesoj deshiren sepse ai me zbukuron diten...

Si tip dukesh shume e qete,por ne rastet kur situata te del nga kontrolli, cfare te qeteson?

Po eshte fakt qe jam tip shume i qete por kur dal jashte kontrollit eshte Cokollata ajo e cila me sheron, medikament i vertete per mua me shliron nga te gjitha, zbut nervat e mia (qesh), them se jam e varur nga Qokollata shumica s’me besojne kur them qe s’mundem pa Qokollate e veqenerisht per kesi lloj situata me nevojitet shume dhe gjithmone i mbaj me vete.

Qe ne paraqitjet e para ke qene shume e pelqyer nga publiku, keni ndonje staf te caktuar profesionist te cilet meren me perkujdesjen tuaj: make up, veshje, koreografi, zgjedhje te kengeve,punim te videoklipeve ?

Po kuptohet qe kam, per make up tim deri me sot eshte perkujdesur Studio In, Studio S, por ka edhe salone te tjera qe kujdesen per mua por keta dy jane me profesional qe jam e kenaqur shume nga puna qe bejne per mua, e sa i perket veshjes e bej vet perzgjedhjen kam shije te mire, me ndihmojne edhe motrat por shpesh me ndodh te bej shooping jashte Maqedonise ku ka perzgjedhje shume te mire, per veshje s’me nevoitet stilist mendoj qe gjithkush e di per vete cka eshte e mire e cka jo.

Edhe pse suksesi nuk ka fund, ke konsideroni si sukses me te madh deri me tani ?

Pjesemarja ime per 14 shkurt ne Norvegji eshte e paharruar, isha ne mesin e shume yjeve sic jane Adelina Ismajli, Xheza, Ryva si dhe prezantusi i RTV21 Labi ku kaluam shume mire, une e vecoj kete dite sepse ngela e befasuar nga pritja e publikut, me ngrohen shpirtin duartrokitjet e publikut, them se ishte hera e pare qe kendoj ne Norvegji, kam kenduar edhe neper vende te tjera por kjo me ka lene shume mbresa sepse me priten shume ngrohet sikur te kisha kenduar me vite, u befasova shume, une kete e konsideroj si sukses shume te madh per mua qe arrita te fitoj edhe publikun e diaspores dhe qe me dha vullnet per te punuar edhe me shume..

Momentalisht cka je duke punuar?

Po punoj per nje video klip te ri i cili ka filluar te me mer shume kohe ka shume angazhim, sepse kesaj radhe po pergaditet dicka shume e vecant dhe shume e ralle, jam duke bere dicka qe se ka bere askush, por kuptohet veq kesaj po pregadis edhe kenge te reja te cilat do te keni mundesi ti degjoni se shpejti kurse per klip s’do kisha dashur te komentoj me shume le te mbetet sekret se cka do t’ju sjell se shpejti.Dicka me personale:

Cfare do te ndryshonit tek vetja?

S’dua te hy ne mekate me Zotin jam e kenaqur keshtu si me ka krijuar dhe s’do kisha ndryshuar asgje tek vetja ime, me pelqen keshtu si dukem mendoj qe s’kam nevoje per ndonje ndryshim, dua te jem sa me natyrale.

A jeni xheloze?

Aspak bile nuk kam xhelozi ndaj askujt gjithe i dua i respektoj nuk ju flas pas shpine nuk ekziston xhelozi tek une..

Po tolerante?

Po jam shume tolerante toleroj shume gjera por kur te me vijne ne maje te hundes di te behem edhe agresive. Nese te jap gishtin mos ma mer edhe krahun, keshtu thote fjala e urte popullore (qesh).

Miku yt me i ngushte? Po mikesha?

Sot s’ka as mik e as mikeshe as me pak te ngushte, kam miq te thjeshte qe e kaloj diten me ta ose me sakt qe i njoh me gjate dhe qendroj me ta por miq te ngushte s’kam veq motrave, mamit, qe flas lire me ta dhe ju besoj plotesisht tjere s’kam, s’dua te kem miq te ngushte sepse nuk i besoj askujt kurse familja ime nuk me gjuan me thike pas shpine dhe mendoj qe vetem keta i kam miq te jetes...

Momenti juaj me i preferuar?

S’kam ndonje moment te vacant, gjitha i preferoj..

Ka shume sekrete te fshehura ne shpirtin tuaj?

Te gjithe kane sekrete poashtu edhe une kam te cilat i mbaj te fshehura ne shpirt dhe s’do ti dije askush vec Zotit

Keni derdhur lot ndonjehere?

Asnjehere per askend s’kam derdhur lot, sot askush se meriton lotin, vec asaj qe me ka lindur..

Per ju nje mashkull kur mund te quhet i bukur?

Kur te jete vertete i bukur (qesh), tallem shume pak e vleresoj bukurine e jashtme, dua te jete me shpirt e zemer te mire te jete i sinqerte dhe te mos me tradhetoje, une kete e konsideroj bukuri shpirterore kurse ajo fizike s’luan rol te madh sepse nuk eshte vetem per mua eshte edhe per tjerat e une s’dua te ndaj me askend (qesh). /blerand rexhepi/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Rina Fermini, in love with chocolate ...

"Great time with my brother I would like to dedicate Artanit who is only 6 years old and has more desire to play and I'd love I'a fill with desire as he decorates the day ...", the singer states

How would you describe yourself in few words?

Simple girl, sincere as all others, have respect for all.

And you thought that for a very short time will become known and how little did you ever sing?

I say the right from the childhood I sing, my first audience was family, I always knew it would one day become a singer when I grow up, but I expected a huge success for so very little time, success came I was quickly welcomed (laughing).

Of whom have had greater support during this time and he drove you to mereni with music?

It is understood that I support the family, unless they were I was not here today where I just would not have anything, they have enabled or tell my endren realized I always thank the many who know of to understand and tolerate I love everything I never say no. But without the great initiator forgotten that I merem the conservatory, which is my sister with me at every moment for everything I need, I tell my right arm ....

Besides that plays throughout the evening where you are invited to sing, prefer the night life in society?

But those who come s'jam often tolerate them with no obligations, the need to cater for other things more important, now I have a pile of exams that must elapse but yet when I have free time to get to I'd love, I love the night life and try to enjoy the max when I can ....

What gives you the opportunity to live where you feel like celebrities, now that you become known by people komentoheni road, do you happened to throw words and negative comments?

It gives me even more even mudesine am not left alone by the supermarket I can not even bothering to go free or will issue mobile song or shoot through all kinds of words but very few have heard of bad road comes from those that I heard the comment by road have been very good with it with the frequent "EYY YOU THAT THIS KAQURELJA O" (laughs) but am not however prevent askujte words if good or bad all is welcome.

In everyday life, except for school obligations, apparently a 24 hour?

24 oreshi lodheshme a day for me but happy at the family always feel heat, night sleep not hardly wait for the new light of dawn till the morning hours writing articles, learn, watch tv, read a book, etc.. Then fall to sleep next to clock 06 in the morning and wake up at 14 when I have work obligations when I s'flej then 4 hours or so on, do not eat breakfast lunch ever gotten the help mom when I'm at home visit my relatives but of course the great time I would like to dedicate my Artanit brother who is only 6 years old and has more desire to play and I'd love i'a fill with desire as he decorates the day ...

How very cool dude look, but when out of control situations, what to qeteson?

What is the fact that I am very quiet type but when get out of control that it is chocolate with Sheron, drug shliron true for me from all calms my nerves (laughing) I say that I am dependent on Qokollata most s 'me I can not believe when I say that without the veqenerisht Qokollate to sort the situation Likewise, need more and always carry.

Since the first appearances have been very liked by the public, have any particular professional staff who rented your care: make up, dress, choreography, choice of songs, video clips works?

But understand that I, for my make up until today is care In Studio, Studio S, but there are other Points to look for me but these two are professional that I am very satisfied by the work that make for me, as make regarding their selection of clothes I taste good, but to help the sisters often do shooping occurs outside Macedonia where a very good selection for clothing designer I am not required that everyone knows for themselves what is good and what not.

Although success has no end, as you consider the biggest success so far?

My Participation for February 14 in Norway is truly unforgettable, I was among many stars such as Adelina Ismajli, playing, and petro prezantusi of RTV21 Labi where we spent very well, I insulate this day remains as surprised by the public reception, the applause of the audience warmed spirit, this was the first time in Norway to sing, I sing the other places but this has left many impressions as much heat as expected with the church singing for years, was very surprised, I have I consider a very big success for me that I managed to win the audience given by diaspora and willingness to work even more ..

Currently, what are you working?

Yes I work for a new video clip which has begun to get more time is more commitment, because this time is prepared something very special and very rarely, I'm doing something nobody has done it, but this is already understood prepare the new songs that will have the opportunity to listen to clips soon and I would not want to comment more, let it remain secret of what will bring you soon.

Something personal

What will change in ourselves?

HY S'dua of the sins to God I am so happy as I had created and would not change anything to myself, so I like that I look like I have a need for any change, I want to be as natural.

Are you jealous?

Not even I have no jealousy towards anyone I respect all of you do not talk back to me there is jealousy ..

Being tolerant?

Yes I am much more tolerant countenance, but when the come on top of the nose know to become aggressive. If you give me the finger not get the arm, so says the popular proverb (laughing).

With your close friend? What girlfriend?

Today has no friend or girlfriend or less close, I have friends who simply spend the day with them or know the exact term and stay with them but I have gotten close friends sisters, mom, that free talk with them and believe you have no other fully, s'dua to have close friends because they do not believe anyone but my family hunts not with the knife back and think that only I have these friends of life ...

Your favorite moment?

I do not have any vacant moment, all i prefer ..

There are many secrets hidden in your soul?

All are also secret that I have to keep hidden in the soul and nobody can stop you already know the Lord

Have you ever shed tears?

I have never shed tears for anyone, no one that deserves tear today, what has already born ..

For a man when you can be called beautiful?

When to be really nice (laughs), very little of the prize fool external beauty, love of life with heart and soul good to be honest and not with tradhetoje, I consider this spiritual beauty and physical it s'luan major role because not only is well for me and I s'dua others to share with anyone (laughs).
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online