All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 1 May 2010

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #15, 1 Maj 2010

Big Brother Albania 3

Big Brother Albania 3: Spektakli #15, 1 Maj 2010

Eliminim i dyfishte, largohen Seldi dhe Hakiu

Emocione te forta kane shenuar spektaklin e mbremshem te “Big Brother” ne “Top Channel”. Pas largimit te Seldit, “Vellai i Madh” ka vendosur qe kete mbremje te kete nje eliminim tjeter. Kika dhe Jetmiri jane perballur ne kete eliminim te dyte, nje sfide te cilen Arbana e ka cilesuar si me te forten gjate edicionit te trete te “Big Brother Albania”. Kjo sfide eshte fituar nga Jetmiri.

Nderkaq, ashtu si cdo jave, nuk kane munguar as surprizat per banoret brenda shtepise. I tille ka qene realizimi i portretit te babait te Klodit, te cilin ai e priti me shume emocione. Nje tjeter surprize eshte menduar edhe per Jonen, nga i fejuari i saj, Christopher.

Eliminim i dyfishte ne “Big Brother”
Erioni dhe Hakiu kane shpetuar te paret nga eliminimi. Miri, Mandi dhe Seldi jane derguar ne zonen e tunelit, ku kane pritur vendimin se cili prej tyre ishte i eliminuari. Jona eshte derguar ne zonen e tunelit dhe ka therritur brenda ne shtepi Mirin, i cili ka qene i shpetuari i radhes. Sfida ka qene mes Seldit dhe Mandit. Arbana lajmeron se banori qe le perfundimisht shtepine e “Big Brother” eshte Seldi. Domi ka shperthyer ne lot, edhe pse i ndan vetem dy jave nga takimi me te dashurin e saj. Por nje tjeter konkurrent do te lere shtepine. Arbana ka lajmeruar banoret dhe publikun se do te kete nje eliminim te dyfishte, i cili eshte bere ne menyre te rregullt, ku ne televotim shkojne dy me te votuarit, Hakiu dhe Jetmiri, televotim te cilin Arbana e konsideron si me te fortin e ketij edicioni te “Big Brother”.

Seldi-Domenika, komente per lidhjen
Gjate ketyre diteve, Seldi dhe Domenika kane qene me shume se kurre prane njeri-tjetrit. Domenika i ka kerkuar ndihme “Vellait te Madh” per t’i organizuar atij nje surprize me rastin e tremujorit te lidhjes me Seldin. Ata i thone Arbanes se i kane kaluar shume bukur keto momente, ndersa me pas shfaqet nje klip me permbledhjet e ketij momenti, castin kur Seldi i kerkoi Domenikes te fejoheshin. Arbana e pyet Domin nese eshte gati per t’i kthyer nje pergjigje dhe ajo i thote se ende ka nevoje te mendohej dhe se nuk e kishte ende nje pergjigje per Seldin, pavaresisht nese ai do te dilte apo jo.

“Loja e kubave”
Gjate kesaj jave, banoret kane praktikuar nje loje, e cila eshte quajtur “Loja e kubave”. Loja u sherbeu atyre per te kuptuar e njohur me mire njeri-tjetrin, apo per te qene me te qarte per pershtypjet dhe idete qe kishin krijuar per secilin. Banoret kishin ne dispozicion shtate kuba, te cilet vendoseshin siper njeri-tjetrit, sipas nje klasifikimi preferencash. Ata duhet te etiketonin banoret, mbi bazen e disa epiteteve te percaktuara nga “Big Brother”. Arbana i pyet se sa te sinqerte kane qene gjate kesaj loje dhe pjesa me e madhe e tyre pergjigjen se kane qene shume te sinqerte.

Babai i Klodit, ne nje portret
Nje surprize eshte menduar edhe per Klodin gjate spektaklit te mbremshem te “Big Brother” ne “Top Channel”. Hyrja e tij shkaktoi nje mori diskutimesh. Publiku u duk sikur u nda me dysh, pas deklarates se tij se ishte homoseksual. Fillimisht Klodi ishte paksa i shqetesuar per reagimin e te afermve, por me pas u perball me gjithcka dhe zgjodhi qe te shfaqej te banoret me thjeshtesi e sinqeritet. Nder te tjera, ai ka treguar se e ka njohur shume pak te atin, i cili prej tre vitesh nuk jeton me. Permes nje klipi, Klodi ka shprehur se e ka ndier mjaft kete mungese dhe se sa bosh ndihet emocionalisht. Arbana tregon se me ane te nje piktori eshte realizuar nje portret i babait te Klodit, duke marre shkas nga e vetmja foto ekzistuese e tij, ate te lajmerimit te vdekjes. Ajo e ka ftuar djalin nga Lezha ne dhomen e kuqe, ku gjen pikerisht kete surprize. “Babai me ka munguar gjithmone. Me vdekjen e tij, shume gjera kane ndryshuar ne jeten time. Une mundohem t’u them te gjitheve qe kane perjetuar te njejten situate si une, se duhet te dine edhe te falin, pavaresisht gabimeve qe prinderit tane bejne. Une i lutem atij gjithmone, sepse ai eshte engjelli im”, thote mes lotesh Klodi. Me pas ai shikon portretin te cilin e puth me shume mall.

Surpriza per Jonen
Edhe per banoren e re, Jonen, “Vellai i Madh” ka rezervuar nje surprize. Ajo ka kaluar nje periudhe kohe ne nje vend mjaft te vecante, qe eshte Afrika e Jugut, ku pikerisht aty, eshte njohur me te fejuarin e saj, Christopher. Ata nuk shihen shume shpesh, per shkak te distances, e megjithate jane shume te lidhur. Chris i ka shprehur dashurine e tij Jones, me ane te nje klipi. Me pas, Arbana i shpjegon Jones se ne fund te pishines eshte nje ene, ku brenda saj ka dicka per te. Ajo heq mikrofonin dhe zhytet ne pishine per te marre kutine ku gjenden biletat e ndeshjes se futbollit per Kampionatin Boteror ne Afriken e Jugut, si dhe nje leter te derguar nga Chris.

Djemte fitojne proven e kukurecit
Arbana flet me Klodin, per nje deshire qe ai ka shprehur gjate javes per te ngrene kukurec. Deshires se tij i jane bashkangjitur edhe banoret e tjere, e ndaj Arbana u thote se per ta merituar duhet te kalojne nje prove. Te gjithe djemte shkojne ne oborr, ku gjendet nje litar i lidhur me nje makine, te cilen duhet ta terheqin brenda dy minutash. Djemte e fitojne proven dhe fitojne ne kete menyre pese racione kukurec.

Prova e javes se ardhshme
Arbana u ka komunikuar banoreve ardhjen e nje konkurrenti te ri, i cili ndodhet ne dhomen e gjumit. Ajo u thote atyre se duhet te vendosin se ne cilin krevat do te fleje ai. Me pas i fton te shohin ne monitor, ku shfaqet imazhi i nje gjarpri. Eshte pikerisht ai per te cilin po flet prezantuesja. Ne fakt behet fjale per proven e re te javes. Dicka e pazakonte do te ndodhe ne shtepine e “Big Brother”. Prova e ardhshme quhet “Kopshti zoologjik”. Arbana i fton te shkojne ne oborr ku gjenden kafshet. Banoreve do t’u duhet te kujdesen per kafshet, t’i lajne, t’i ushqejne etj., duke i lajmeruar se te tjera kafshe do te vijne gjate javes ne shtepi. /t.ch./gazeta shqip/

Ndiqni videon e spektaklit:

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Double elimination, leave Seldi and Hakiu

Strong emotion marked mbremshem spectacle of the "Big Brother" in the "Top Channel". After leaving the Seldit, "Big Brother" has decided this evening to have a different elimination. Kika and Jetmiri have faced in this second elimination, a challenge which has named Arbana forten long as the third edition of "Big Brother". This challenge has been won by Jetmiri.

Meanwhile, as every week there have been no surprise to people inside the house. The realization of such a portrait was the father of Klodi, whom he met with many emotions. Another surprise is thought to Jone, by her husband, Christopher.

Double elimination of the "Big Brother"
Erion and Hakiu have saved the money from the elimination. Best, Mandi and Seldi are sent to the tunnel area, where they awaited the decision which of them was eliminuari. Jonah is sent to the tunnel area and home background in Miri, who has been successful the next. The challenge was between Seldit and Mandi. Arbana announces that finally let the resident home of "Big Brother" is Seldi. Domi has exploded in tears, even though the shares only two weeks of meeting with her boyfriend. But another contender would leave home. Arbana residents and the public reported that there would be a double elimination, which is done in an orderly, where we both go televotim the voting, and Jetmiri Hakiu, Arbana televotim which considers the fittest of this edition "Big Brother".

Seldi-Domenik, comments for link
During these days, and Domenik Seldi were more than ever close to each other. Domenik has asked for help "Big brother" for him to stage a surprise quarter when connecting to Seldin. They say that they have spent Arbanes very beautiful these moments, and then shown a clip of this moment to digest, Seldi moment when asked to fejoheshin Domenikes. Domi Arbana asks if it is ready to back a reply and she says it still needs to thought and had not yet an answer for Seldin, regardless of whether he will appear or not.

"Game of kubave"
During this week, people have practiced a game, which is called "Game of kubave. The game was served them, to understand better known each other, or to be clearer for feedback and ideas that were created for each. Residents were available for seven blocks, which put above each other, according to a classification preferences. They must label people, based on some defined epithets from "Big Brother". Arbana ask than to have been honest during this game and most of them reply that they have been very honest.

Klodi father, a portrait
A surprise is thought to be mbremshem Klodi spektaklit "Big Brother" in the "Top Channel". His entrance caused a multitude of discussions. The audience seemed as if split into two, following his declaration that he was gay. Klodi was initially somewhat concerned about the reaction of relatives, but then was faced with everything and chose to appear to people with simplicity and sincerity. Among others, he has shown he has known very little of his father, who three years not living with. Through a clips, Klodi has expressed that he has felt enough and how this absence is felt emotionally empty. Arbana shows that by a painter has made a portrait of the father Klodi, slide by taking the only existing picture of him, that the registration of death. She invited the son of Lezha red room, where you find precisely this surprise. "Dad has always lacked. With his death, many things have changed in my life. I try to tell you all that have experienced the same situation as me, they should also know to forgive, regardless of mistakes that our parents do. I always pray to him because he is my angel, "says middle lotesh Klodi. Then he sees the portrait which the lip more merchandise.

Surprises for Jone
Even for new banoren, Jone, "Big Brother" has booked a surprise. She spent a period of time in a very special place, which is South Africa, where exactly it is known by her fiance, Christopher. They are not seen very often, because of distance, yet are very connected. Chris has expressed his love Jones, through a clips.

Later, Jones explains that Arbana the end of the pool is a vessel, where there is something inside of her. It removes the microphone and dives in the pool to get the box which found that the football match tickets for the World Cup in South Africa, and a letter sent by Chris.

Boys gain test kukurecit
Arbana Klodi speaking, for a desire that he expressed during the week to eat tripe. His desire are attached to other residents, and to Arbana says that we deserve to pass a test. All the boys go into the yard, where a rope tied to a machine, which should withdraw within two minutes. Boys gain and gain evidence in this way five portions tripe.

Proof of next week
Arbana residents communicated the arrival of a new competitor, who is sleeping in the room. She tells them that we need to decide which bed he would fleje. Later calls to the monitor view, which displayed the image of a serpent. It is precisely for whom he is talking presenter. In fact it comes to test the new week. Something unusual will happen in the home of "Big Brother". Future proof is called "Zoo." Arbana calls go to the yard where there are animals. Residents will have to take care of animals, wash them, feed them, etc.., By notifying the other pets will come home during the week.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #14, 1 Maj 2010Big Brother Albania 3: Nominimet #14, Spektakli #15, 1 Maj 2010

MANDI, ERIDJONA, ERIONI dhe JETMIRI

Këtë mbrëmje banorët si ndryshe ndonjëherë, kandidaturat për nominimin e javës do t’i japin përballë njeri-tjetrit, në dhomën e ndenjes ku ndodhen. Kështu, banorët fillojnë një nga një ku së bashku me dy emrat, japin dhe dy arsye. Fillimisht banorët e marrin pak me frikë këtë situatë, por në përfundim ndihen më të qetë. Në nominim këtë javë shkojnë katër banorë, Miri, Erioni, Jona dhe Mandi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

This evening residents as ever otherwise, the nomination of candidates for the week will give opposite each other, common room where you are. So, people start one by one where the two names together, and give two reasons. Initially, residents receive little fear this situation, but in the end feel more relaxed. In the nomination this week go four people, Miri, Erion, Jonah and Mandi. ]]

Stupcat dhe Bertani Fitues te "VIP Shpija"VIP Shpija: Stupcat (Thuprat) dhe Bertan Asllani Fitues!

Stupcat (Vedati, Osmani dhe Mensuri) dhe Bertani me numer te njejte te votave nga publiku, jane fitues te Edicionit 1 te Spektaklit "VIP Shpija". Finalja u mbajt sonte ne sallen "1 Tetori" ne Prishtine. Te pranishem ne finale ishin te gjithe banoret e shtepise pervec Rezartes dhe Vites. Stupcat dhe Bertani pranuan duartrokitje te shumta nga publiku per gjithe ate kenaqesine qe ata i kane ofruar publikut duke qendruar 30 dite brenda nje shtepie te vezhguar 24 ore ne dite. Suma e fituar prej 50,000 eurove, ashtu sic jane deklaruar me pare vipat, do te shkoj drejt ndertimit te nje shtepie per nje familje ne nevoje. Kete radhe fati i ka buzeqeshur familjes Ademi nga Kopiliqi i Ulet i Komunes se Skenderajt, te cilet jetojne ne varferi dhe pa kulm te ngrohte. Organizatoret e spektaklit u kane premtuar qe se shpejti do te fillojne ndertimin e shtepise se tyre te re dhe paralajmeruan qe VIP Shpija do te vazhdoje me projekte te reja me qellime bamiresie.

Ne edicionin 1 te spektaklit "VIP Shpija" kane marre pjese: Stupcat (Mensuri, Vedati dhe Osmani), Fatos Kryeziu, Agim Gerguri, Big Mama, Bertan Asllani, Rezarta Shkurta, Afroviti Goge, Drenusha Latifi, Kastro Zizo dhe Rozana Radi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

VIP Shpija: Stupcat and Bertani winner!

Stupcat (Vedati Osman and Mensuri) and Bertani with the same number of votes from public, are winners in edition 1 of spectacle "VIP Shpija". Final was held in the hall one October tonight in Pristina. Present in the final were all residents of the house except Rezartes and Vites. Stupcat and Bertani accepted applause from many audience for all that pleased that they have offered the public by staying inside a house 30 days to monitor 24 hours a day. Suma won 50,000 euros, as stated previously Vipat will go towards building a house for a family in need. This time fate is smiling Ademi family from Kopiliq i Ulet of Skenderaj, who live in poverty and without a warm roof. Spektaklit organizers have promised that they will soon begin building their new house and warned that VIP will continue to lead new projects with the purpose of charity.
]]

Big Brother Albania 3: HAKIU ELIMINOHET! (e papritur!)

Big Brother Albania 3: Hakiu Eliminohet, Spektakli #15, 1 Maj 2010

Televotim mes Mirit dhe Kikës

Kjo mbrëmje rezervon edhe një tjetër eleminim për banorët. Arbana ua komunikon këtë gjë banorëve të cilët përafërsisht e prisnin, pasi gjatë javës shpesh kanë diskutuar për një rast të tillë. Edhe nominimet për këtë herë do të jetë po i njëjti. Kështu banorët shkojnë në dhomën e rrëfimit ku japin kandidaturat dhe arsyet për dy banorë. Në nominim dalin dy banorët më të votuar që janë Jetmiri dhe Hakiu. Arbana ua komunikon banorëve dhe të dy djemtë shohin njeri-tjetrin duke buzëqeshur. Edhe banorët e tjerë mbeten pak të cuditur nga ky rezultat. Opinionisti shprehet se i vjen keq që në televotim janë dy personazhë shumë të fortë dhe që i kanë dhënë shumë këtij spektakli. Ai thotë se cilido që të dalë, do ndjehet shumë mungesa e tij. Të dy djemtë, Hakiu dhe Miri shprehen se janë të qetë. Miri tregon se e ka dashur një përballje të tillë me Hakiun, ndërsa Kika thotë se nuk e ka problem dhe se ndjehet mirë me veten për ato që ka dhënë.

Hakiu, i eleminuari i dytë

Arbana fton banorët që të jenë të vëmendshëm pasi ka ardhur momenti që njëri prej dy djemve të lërë shtëpinë. Miri ngrihet në këmbë duke treguar se është ai që do dalë tashmë. Arbana i kërkon të ulet pranë Hakiut. Ai shkon atje dhe në fytyrat e dy djemve vihet re ankthi gjithnjë e në rritje. Mirin nuk e zë vendi dhe lëviz pareshtur duke treguar nervozizmin dhe frikën për eleminimin. Hakiu duket më i qetë në pamje të parë, por plot ankth përbrenda. Miri e përqafon paraprakisht për t’i treguar se janë vec konkurentë në lojë. Arbana komunikon se banori që lë shtëpinë është Hakiu. Miri e përqafon sërish, ndërsa Hakiu i mërzitur takohet edhe me banorët e tjerë. Kështu ai niset për tek tuneli i përcjellë nga Miri. Banorët e tjerë mbeten të habitur nga kjo ndodhi. Pasi del Hakiu, Miri bërtet nga entuziazmi dhe euforik, ai shkon në shtëpi ku hidhet dhe tregon gëzimin.

Kika në studio

Në studio vjen Hakiu i cili mirëpritet me duartrokitje pa mbarim dhe një nderim nga publiku që ngrihet në këmbë për të. Ai ka dalë me një sasi votash prej 52%, duke treguar një dyluftim të fort me Mirin. Hakiu shprehet se Big Brother i ka dhënë shumë emocione, e ka ndrydhur, cliruar dhe i ka sjellë gjëra që jeta e përditshme nuk do ia sillte. Ai shprehet se kishte ardhur me një qëllim që të fitonte dhe i vjen keq që doli jo me fitoren në duar. Hakiu shkon pranë ish banorëve ku takohet me ta. Në fytyrën e tij duket një mërzitje e theksuar. /t.ch./
- - - - - - - - - -
p.s. Hakiu meritonte se paku finalen! Pak eshte e pabesueshme se ne cfare rrethanash jo fer eshte eliminuar.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Between the Miri and Kikës televoting

This evening another elimination reserves for residents. Arbana communicate them so that residents expect roughly as often this week to discuss a case. And the nominations for this time will be the same. So people go to confession room where candidates and give reasons for two people. In two out nomination vote, residents are Jetmiri and Hakiu. Arbana informs residents and their two sons to see each other, smiling. And other residents remain little surprised by this result. Opinionistin says it regrets that televotim are two very strong characters and they have provided much of this spectacle. He says that whoever emerges, many will feel its absence. The two boys, Hakiu and Miri say that they are quiet. Best show that has had such a showdown with Hakiun, while Kika says no problem and it feels good with himself for having given them.

Hakiu, the second eleminuarit

Arbana invites residents to be careful because the time has come to one of two sons to leave home. Best standing up showing that he is already out. Arbana wants to sit near Hakiut. He goes out there and put the faces of two young boys growing anxiety. Miri does not take place and moving incessant showing anger and fear of eradication. Hakiu seems more relaxed view, but lots of anxiety within. Embraces best advance to show that competitors are already in the game. Arbana communicates that a resident who leaves home is Hakiu. Embraces best again, and creepy Hakiu meet with other residents. So he heads to the tunnel followed by Miri. Other residents remain amazed by this place. After del Hakiu, Miri and euphoric shouts of enthusiasm, he goes home where the cast and shows enjoyment.

Kika in studio

In the studio which comes Hakiu welcomed with applause and a free end of the public esteem that standing up for. He has come up with an amount of 52% of votes, indicating a hard duel with the best. Hakiu says Big Brother has given a lot of emotions, has suppressed, released and brought things that everyday life would lead him. He says he came up with a goal to win and not sorry that came with victory in hand. Hakiu goes to former residents meets with them. In his face looks a boredom and stress.
]]

Big Brother Albania 3: SELDI ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Seldi Eliminohet, Spektakli #15, 1 Maj 2010

Seldi i eleminuari i parë

Ndërsa qëndrojnë së bashku në dhomën e ndenjes, banorët mësojnë se dy banorët që vazhdojnë ende garën janë Hakiu dhe Erioni. Tre djemtë e tjerë, ndryshe nga herët e tjera, do të shkojnë në zonën e tunelit dhe njëri nga banorët e tjerë do vijnë për të marrë banorët që shpëtojnë. Ata shkojnë atje dhe qëndrojnë në ankth. Arbana u komunikon banorëve brenda se banori i parë që shpëton është Jetmiri. Jona është banorja që do të shkojë ta marrë dhe ta lajmërojë që mund të vazhdojë lojën. Jona niset dhe i thotë se shpëtoi. Miri kënaqet dhe përgëzon Jonën për surprizën si dhe për faktin që erdhi ajo. Ndërkohë, Arbana lajmëron se banori që largohet është Seldi dhe Domenika duhet të marrë Mandin e të lajmërojë Seldin. Domenika fillon të qajë e duke qarë, shkon në zonën e tunelit. Seldi e kupton dhe Domi e përqafon duke ia thënë edhe me zë. Ai i kërkon që të mos mërzitet. Pasi përqafohen, Seldi lë shtëpinë, ndërsa Domenika shkon brenda.

Seldi në studion e BB

Seldi mbërrin në studion e BB i mirëpritur me duartrokitje. Edhe pse nuk e jep veten, ai duket pak i mërzitur për daljen e tij. Ai e pranon këtë fakt kur Arbana e pyet dhe shprehet se i vjen keq sidomos për Domenikën. Arbana e pyet nëse i vjen keq pasi asaj do t’i mungojë tashmë mbështetja dhe siguria, por Seldi përgjigjet se Domenika është e fortë e s’ka frikë për të. Arbana e pyet edhe për konfliktin e përhershëm me Mirin i cili u duk sikur u qetësua për një moment, por që rifilloi sërish më intensiv. Seldi shprehet se Miri është njeri i keq dhe nuk di si ta përshkruajë ndryshe. Ai tregon se konflikti filloi që në fillim dhe se Miri është i paedukatë. Arbana e pyet nëse ndarja dhe propozimi për fejesë me domin mund të ishin një strategji, por Seldi mohon dhe thotë se sillet ashtu sic është. Në lidhje me ciftin, ai thotë se cdo gjë do duket kur të dali edhe Domi. 42% e shqiptarëve kanë votuar që Seldi të dalë dhe ai mendon se ndoshta propozimi për fejesë mund të ketë ndikuar. Për Seldin shfaqet një klip me momentet më të bukura dhe thashethemet e banorëve. Ai vendoset përballë tyre dhe vetëm Edi shprehet se ai duhet të kishte dalë që më parë. Olta i thotë se ai vazhdon të jetë më i miri. Opinionisti e pyet nëse është penduar ndonjëherë për lidhjen me Domin dhe ai pohon, pasi dashuria e tepërt i sjell dhe këto mendime. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The first Seldi eleminuarit

And stand together in the living room, residents learn that two people are continuing the race and Erion Hakiu. Three boys, unlike other early, will go to the tunnel area and one of the other residents will come to rescue residents. They go there and remain anxious. Arbana communicates within the resident population that survives is Jetmiri first. Ours is the residents who will move to take and announce that you can continue the game. Our heads and say escaped. Best and enjoy our praises surprizën and the fact that she came. Meanwhile, Arbana inform the outgoing resident is Seldi and Domenik should receive the alert Mandi Seldin. Domenik starts crying and crying, going into the tunnel area. Seldi understands and embraces by Domi and he said it out loud. It requires not bored. After perqafohen, Seldi leave home, while Domenik goes inside.

BB Seldi in studio

Seldi arrives at the BB studios welcome with applause. Although not giving yourself, it seems a little upset about his appearance. He admits this fact when asked Arbana and says sorry especially for Domenikën. Arbana asks if regretted because it would lack the support and security now, but Domenik Seldi responses is stronger than fear of Wrath. Arbana asks for a permanent conflict with the best of which appeared as if he calmed down for a moment but resumed again more intense. Miri Seldi says is bad man and I do not know how to describe otherwise. It shows that the conflict began in early and Miri is paedukatë. Arbana asked if the proposed division and contract with Domi could be a strategy, but Seldi denies and says that behaves as it is. In connection with the couple, he says that every thing would appear to arise when the Domi. 42% of Albanians have voted to Seldi out and he thinks that perhaps the proposed contract may be affected. Seldin displayed for a clip with the most beautiful moments and rumors of residents. It is placed in front and just Edi says he should have come up previously. Olta says he continues to be the best. Opinionistin repents and asks if the link ever for Domi, and he asserts, because of excessive love and brings these thoughts.
]]

Tuna, Tani Nje Shtepiake e Mire!


Tuna, tani një bashkëshorte që bën pazar

Në fillim të muajit prill ajo kurorëzoi në martesë dashurinë e saj 2-vjeçare me Rilind Rekën, djalin e një diplomati të njohur maqedonas, përmes një dasme madhështore. E pas gjithë bujës që shkaktoi kjo dasmë në median e shkruar dhe atë vizive, Tuna ka vizituar në fillim të kësaj jave, Tiranën. Arsyeja këtë herë ka mbajtur emrin e “Anabel”. Këngëtarja e njohur nga Maqedonia do të jetë në kopertinën e kësaj reviste gjatë këtij muaji. Për këtë arsye, ajo dhe udhëtoi drejt Tiranës për të realizuar setin fotografik që do t’i bashkëngjitet intervistës. Në qendër të rrëfimit do të jetë jeta post-martesore e këngëtares. Siç e shihni dhe nga foto, Tuna ndodhet në një supermarket duke bërë Pazar. Të bërit Pazar do të jetë tani dicka e përditshme për Tunën dhe bashkëshortin e saj dhe revista do pasqyrojë pikërisht këtë në numrin e ardhshëm. /balkanweb/maj 2010/


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tuna is now a wife who makes shopping

In early April it kurorëzoi in marriage love her 2-year Rekë Rilind, son of a Macedonian diplomat known, through a magnificent wedding. And after all that caused it bujës wedding in the print and visual, Tuna visited earlier this week, Tirana. The reason this time held the name of "Annabelle". Known singer from Macedonia will be on the cover of the magazine this month. For this reason, and she traveled to Tirana to perform SETI file to be attached to the interview. The focus of the story will be post-marital life of the singer. As you see from the picture, Tuna is located in a supermarket doing the shopping. Shopping doing something now will be everyday for Tune and her husband and the magazine will reflect exactly that in the next.
]]

Friday, 30 April 2010

Dancing With The Stars Albania: JULIAN DEDA ELIMINOHET!

Dancing With The Stars Albania: Julian Deda Eliminohet, 29 Prill 2010

Julian Deda le "Dancing with the stars"

Tashme ata janë tre dhe do te garojnë për çmimin e madh prej 50 mije eurosh ne puntaten e fundit te spektaklit "Dancing with the stars". Spektakli i te enjtes mbrëma ne Vizion Plus, përcaktoi kështu finalistet e 6 majit ne garën mes katër personazheve te mbetura VIP. Mbrëmja nisi me Rock & Roll, Kuik Step, apo Rumba. Gara u be edhe me e ethshme, kur Landi me Lorin, Genta dhe Dioni, Oni me Linden dhe Juli e Ledia sfiduan njeri-tjetrin me një kërcim te dyte. Personazhet VIP, rikthyen ne këtë gjysme finale edhe njëherë disa nga kërcimet e tyre te mëparshme, te cilat i konsideronin si me te mirat e tyre përgjatë mbrëmjeve te "Dancing with the stars". Pas votimeve te jurisë për tre kërcimet përfshi këtu edhe piket e marra nga votat e publikut me ane te SMS-ve u përcaktua edhe i larguari i radhës. Përveç garës, edhe këtë puntate spektakli i cili mban patentën e "BBC Word Wide", solli surpriza. Regjisori i njohur Pirro Milkani, u vendos ne rolin e konsulentit bashke me tre protagonistet e jurisë, por edhe habiti publikun duke kërcyer plot energji, si dikur ne rininë e tij. Ne pritje te puntates se fundit, e cila do te sjelle te ftuar speciale e plot surpriza... /vizionplus/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Julian Deda leaves "Dancing with the Stars"

Now they are three and will compete for the grand prize of 50 thousand euros in the last puntaten involved in performing "Dancing with the Stars." The Thursday night show at the Vision Plus, so set May 6 finalists in the competition between the remaining four characters VIP. The evening kicked off with Rock & Roll, Step Kuik, or rhumb. The race became even more urge, when to Lori Landi, Genta and Dioni, Oni with Linden and the Ledia Juli challenged each other with a leap second. VIP site, restored in the semi final once again some of their earlier dances, which is regarded as the best of them along the evening of "Dancing with the Stars." After the jury vote for three dances including the points received from the public votes through SMS and the ablation was determined next. Besides the competition, even this spectacle puntate who holds the patent of 'BBC Word Wide ", brought surprises. Pirro Milkani director known, was put in the role of the consultant together with three players of the jury, but also surprised the public by jumping full of energy, as once in his youth. Waiting for the last puntates, which will bring special guest surprises ...
]]

Thursday, 29 April 2010

Vesa Luma, E Dua Martesen me Tupana dhe Mesitni!

Vesa e pëlqen martesën me mësit

E sapo lansuar në mediet shqiptare, kënga "Amaneti" i Vesa Lumës është shndërruar në një hit muzikor. Sipas Vesës kënga është me ritëm veror dhe duke qenë e kapshme për publikun, ajo ka dashur që këtë vit ta sjell para adhurueseve të vet me herët se çdo verë tjetër. Në këtë intervistë dhënë "Zëri"-t, Vesa flet për këngën dhe videoklipin e ri, për gazetarinë, martesën e shumë gjëra të tjera interesante.

Keni prezantuar këngën me të re me titull "Amaneti". Kujt i dedikohet kjo?

“Amaneti” i dedikohet gjithë atyre që kanë dëshirë ta dëgjojnë këngën, tekstin shumë tërheqës dhe të gjithë atyre që duan të vallëzojnë gjatë gjithë verës me këtë ritëm.

Gjithmonë në klipet tuaja sjell risi dhe freski. Cilat janë te veçantat tuaja në këtë klip?

Duke qenë se kënga është e mbushur me shumë ritëm, atëherë kësaj radhe kisha dëshirë që klipin mos ta ngarkoj edhe aq shumë, ndaj ky është një klip ku unë jam protagonistja kryesore. Kam dashur që ky klip të jetë i thjeshtë dhe publiku të kënaqet me këngën dhe pamjet verore që ua ofron klipi.

Ndër të tjera në tekst thoni: "...çiken e shpisë nuk po e gjën...". Jeni ju çikë e shpisë?

Varet kush si e kupton fjalinë “çikën e shpisë”. Unë jam edhe e
çikë shpisë, edhe e shkollës, edhe e artit edhe e publikut...,tash ua lë juve ta kuptoni nëse jam apo jo?


Zakonisht këto çikat e shpisë, duhet të kërkohen më mësitni, duhet të fejohen dhe martohen sipas traditave familjare. Ju Vesa si e pëlqeni martesën tuaj?

Kur vjen puna tek fejesa apo martesa, unë jam nga ato që preferoj të bëj sipas traditave familjare. Jo shumë të tepruara sepse tani jetojmë në një jetë shumë më dinamike se në kohërat e prindërve tanë. Martesën e dua me tupan, me valle popullore, me mësitni…

Kur mendoni se është mosha e duhur për martesë të një femër?

Unë them se çdo femër duhet të martohet atëherë kur ta ndjen vetën të gatshme. Nuk mendoj se duhet të këtë një moshë të caktuar për t'u martuar.

Gazetarinë e braktisët sepse ju sjelli më shumë famë, pare apo çka?

Nuk e kam braktisur, thjeshtë jam duke akumuluar akoma për të sjellë diçka të re në mediet tona. Tani jam edhe duke ndjekur studimet e magjistraturës, dhe besoj se deri vitin e ardhshëm do të jam e kompletuar për të sjell atë të shumëpriturën nga unë.

Çfarë do të sillni tjetër gjatë këtij viti?

Do ta lë publikun në duart e Amanetit tim , ndërsa patjetër gjatë vitit do të jam gati me një tjetër hit, do të jetë përsëri po aq ritmike. Po e them pa modesti se ky vit përfundimisht do te jete viti im, sepse në ndërkohë do të këtë edhe tjera surpriza... /arben gjinaj/zeri/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Vesa like marriage with the middleman

The newly launched in the Albanian media, song "Amaneti" of Vesa Luma has become a hit musical. According to Vesa swing song is summer and being accessible to the public, she wanted this year to bring its fans earlier than any other wine. In this interview given to "Voice"-t, Vesa talks about the new song and video, journalism, marriage and many other interesting things.

Have presented with a new song titled "Amaneti. Who is this intended?

"Amaneti" dedicated to all those who wish to hear the song, text and more attractive to those who want to dance throughout the summer with this pace.

Your clips always bring innovation and freshness. What are your special in this clip?

Since the song is filled with lots of pace, then this time I would like to upload klipin not so much, so this is a clip where I'm the main protagonists. I loved this clip is simple and the public to enjoy the song and footage clips summer that offers it.

Among other things in the text say: "... pinch of shpisë not found ...". Are you pinch the shpisë?

Depends who understands the sentence as a "pinch of shpisë. I am also
shpisë pinch, even the school of art and the public ... now gives you to understand if I am or not?

Usually these Cika of shpisë, should be sought on mësitni should fejohen and marry according to family traditions. Vesa how you enjoy your wedding?

When it comes to the Engagement or marriage, I am of those who prefer to do according to family traditions. Not too excessive because now we live in a very dynamic times that of our parents. Tupan love marriage, to dance with mësitni ...

When do you think is the proper age for marriage to a woman?

I say that every woman should marry when you feel ready. I do not think that there should be a certain age to get married.

Abandon journalism because you bring more fame, money or what?

I've abandoned simply'm still accumulated to bring something new in our media. Now I am also pursuing Masters studies, and believe that by next year will be completed to bring it to shumëpriturën from me.

What else will this year bring?

I'll let the public in the hands of my Amaneti, while during the year will definitely be ready with another hit, will again be as rhythmic. But I say without modesty that this year will finally be my year, because in the meantime there will be other surprises ...
]]

Vajza e Teutes dhe Bleros me Emrin TARA

Vajza e Teutës quhet Tara

Thashethemet për emrin e vajzës së Teuta Krasniqit dhe Blero Muharremit nuk kanë të ndalur.

Megjithatë, një burim i Express ka thënë se vajza e çiftit quhet Tara, një emër ky mysliman por që ka edhe origjinë ballkanike.

Por, deri me tani çifti kanë refuzuar që të flasin për emrin e foshnjës edhe pse Teuta në një intervistë të mëhershme ka thënë se nuk do ta bëj publik emrin e vajzës së saj, së paku jo, deri sa ajo të lind.

Edhe nga komentet në profilin e Bleros në facebook.com nuk përmendet emri i vajzës. Në këtë profil ka vetëm komente dhe një falënderim ku Blero dhe Teuta i falënderohen lexuesve për komentet e tyre.

Më poshtë ne do të japim edhe kuptimin e emrit Tara.

Teuta, për të cilën thuhet se familja e saj ka tradita myslimane, emri Tara është një emër i tillë.

Mirëpo origjina e këtij emri është budistë dhe në të vërtet Tara është version femër i Budës që në shqip ka kuptimin Nëna e Lirisë.

Emri është edhe toponim i një gryke ballkanike, me shumë gjasë me origjinë ilire, i cili gjendet në Mal të Zi, por në cilin qytet të këtij shteti është ende nuk dihet për shkak të ndryshimit të emrave të këtij vendi. /anzotika kelmendi/gazeta express/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Teutës girl named Tara

Rumors about the girl's name and Teuta Krasniqi Blero Muharram have not stopped.

However, a source told Express that the couple's daughter called Tara, a Muslim name but this is also the Balkan origin.

But so far the couple have refused to speak to the baby's name even though Teuta in a previous interview said he would not make public the name of her daughter, at least not until it arises.

Even the comments on facebook.com profile Bleros not mention the name of the girl. This profile has only one comment and praise where Blero Teuta thanking of the comments their readers.

Below we will give the meaning of the name Tara.

Teuta, which said that her family is Muslim tradition, the name Tara is such a name.

But the origin of this name is actually Buddhist and Tara is the female version Budës in Albanian means Mother of Freedom.

The name is also a throat Balkan toponyms, more likely Illyrian origin, which is located in Montenegro, but in which the city of this country is still not known due to the change of names of this country.
]]

Mariza Marton Motren dhe Vesh Fustanin e Shoqerueses

Mariza vesh fustanin e shoqërueses

Ku ndodhet Mariza Ikonomi? Me një fustan rozë me lule në duar, këngëtarja e njohur ka marrë pjesë në dasmën e motrës së saj buzë bregdetit në Golem të Durrësit. Mariza martoi motrën e saj Ledia Ikonomi. Motra e vetme e këngëtares, autore e mjaft teksteve të këngëve të Marizës, ka celebruar lidhjen e saj me Danielin, djaloshin nga Amerika që i rrëmbeu zemrën bukuroshes gati dy vjet më parë. Një dasmë në breg të detit, me shoqërues, betime dhe premtime (ashtu si nëpër filma, u komentua nga të gjithë), një stil amerikan që u përshtat bukur dhe padyshim, me emocione të forta. Sigurisht, Mariza ishte më e ndjeshmja në këtë rast. Përveç marrjes përsipër të organizimit të dasmës të së motrës, ajo i kishte bërë edhe një surprizë asaj. Një këngë e titulluar “My Ledia”, që emocionoi të gjithë, e padyshim ishte dhurata më e bukur për Ledian nga Mariza. /balkanweb/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Marisa wears dress shoqërueses

Where is Marisa Ikonomi? With a pink dress with flowers in hand, has known singer in her sister's wedding in the coastal edge of the Golem Durres. Her sister Marisa Ledia martoi Ikonomi. The only sister of the singer, author of texts of songs quite Marizës, is celebrating its relationship with Daniel, the boy from America who abducted beautiful heart nearly two years ago. A wedding by the sea, with attendant, oaths and promises (like in the movies, was commented by all), an American style that fit nicely and obviously, with strong emotions. Of course, Marisa was more sensitive in this case. Besides taking over the organization of the wedding of my sister, she had made her a surprise. A song titled "My Ledia, emocionoi all that, and certainly was the most beautiful gifts Ledian by Mariza.
]]

Juliana Pasha Intervista per Eurovision TV

Interview with Juliana Pasha (Albania)

We met Juliana from Albania and we had a nice chat. Juliana Pasha's career started in the Albanian Radio Television Song Contest in 1999, and in 2000 she was awarded with the Vace Zela prize as the best young vocalist, and almost every year she has won different prizes until now. At the moment, she's working on her first album comprising Christian songs. Her song It's All About You was written by Ardit Gjebrea and Pirro Çako. Ardit Gjebrea is one of the best-known singers in Albania, highly appreciated by the audience. He is also a very well known composer, host and television presenter. Pirro Çako is an Albanian artist born in Tirana known as a composer and singer. /eurovision.tv/

- - - - - - - - - - - - - - - - albavipnews.blogspot.com - - - - - - - - - - - - - - - - [[ translation by google: ]]

Hasna Xhukici Kontrate me Pt Models

Hasna Xhukiçi kontratë me “Pt Models”

Pas suksesit të arritur në Greqi ku për një muaj rresht ishte pjesë e “Elite Models”, Hasna qëndrimin tre mujor atje e redukton në një muaj shkak i vizës. “Pas vajtjes sime në Greqi, qëndrova një muaj atje, edhe pse përcaktimi ishte për tre muaj. Por, pasi më dolën disa probleme me vizën, qëndrimi u reduktua në një muaj”, thekson Hasna. “Më duhet të pranoj se jam ndjerë mjafë mirë atje, dhe përkatësisht në Athinë ku qëndrova. Pavarësisht fërkimeve kohëve të fundit Shqipëri-Greqi, përsëri u ndjeva paksa si në Shqipëri. Tashmë kam një tjetër kontratë atje, me një tjetër agjensi ”PT MODELS”, në Shangai. /bota sot/prill 2010/
- - - - - - - - - -
+tag: gjukiqi xhukiqi
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Hasna Xhukiçi contract with 'Pt Models "

After the success achieved in Greece, where for a consecutive months was part of "Elite Models, three months there hasn position reduces to a month because of visa. "After my vajtjes in Greece, there stood a month, although the definition was for three months. But, as emerged on some visa problems, the position was reduced to one month, "said hasn. "I have to admit that I felt pretty good out there, and stood respectively in Athens. Despite recent friction Albania-Greece, again I felt a bit like the U.S.. Already there have another contract with another agency, "PT Models", in Shanghai.
]]

Agron Llakaj Dekorohet me Urdherin "Mjeshter i Madh"

Presidenti dekoron me “Mjeshtër i Madh” Agron Llakaj

Presidenti i Republikës, Bamir Topi, nderoi sot me Urdhrin “Mjeshtër i Madh”, aktorin e mirënjohur të humorit shqiptar, Agron Llakaj, në një ceremoni zyrtare të organizuar në mjediset e Presidencës. Kryetari i Shtetit i dorëzoi artistit Agron Llakaj urdhrin e lartë dhe dekretin përkatës të dekorimit me motivacionin “Për kontribut të shquar dhe nivel të lartë interpretativ në krijimin e shumë personazheve artistikë të realitetit shqiptar, të krijuara falë talentit dhe mjeshtërisë së spikatur të këtij autori.” Pasi shprehu mirënjohjen e veçantë për Presidentin e Republikës për vlerësimin e lartë, Agron Llakaj tha se “ky titull vjen për mua në një moment të veçantë të karrierës sime artistike dhe besoj se do të jetë pjesë e atij angazhimi tim të ardhshëm, jo vetëm timin, por edhe të gjithë artistëve shqiptarë në rrugëtimin e përbashkët sa artistik, por edhe qytetar për të gjithë popullin tone”. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm Zëvendësministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Nikollë Lesi, personalitete të fushës së artit e të humorit, miq, kolegë, familjarë të aktorit, etj. Agron Llakaj ka lindur në qytetin Memaliaj të rrethit Tepelenë, në 24 prill 1960. Studimet e Larta në Akademinë e Arteve i kreu në vitet 1987 -1991. Aktivizimet e tij kanë qënë intensive si i ftuar special në programet e "12 në Hollivud ", "12 vallëzime pa një të shtune " dhe "12 jave rreth fatit" etj. Në transmetimet e spektakleve televizive më të shikuara si ajo e "Telebingo", Llakaj ka qënë prezent prej viteve 1996 -2002. Ai ka bashkërealizuar filmin "Titaniku'' me TV Klan në vitin 1998 dhe aktualisht është drejtor artistik, prezantues, moderator dhe aktor i spektakëlit të humorit Portokalli ". /d.b./balkanweb/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

President decorates the "Grand Master" Agron Llakaj

President of the Republic, Bamir Topi, honored today with the Order "Great Master", the actor known of humor Albanian, Agron Llakaj, in a ceremony organized at the premises of the Presidency. Head of State handed artist Agron Llakaj high command and the relevant decree of decoration with the motivation "For outstanding contribution to the high level of interpretative and the creation of many artistic personalities of the Albanian reality, created thanks to the outstanding talent and skills of the author. "Having expressed particular gratitude to the President of the Republic for the evaluation of high Llakaj Agron said that" the title comes to me at a particular moment of my artistic career and believe that will be part of my commitment to him next, not only tion, but also all Albanian artists as artistic journey shared, but all citizens to our nation. " This ceremony was attended by Deputy Minister of Tourism, Culture, Youth and Sports, Nikole Lesi, personalities in the field of art and humor, friends, colleagues, relatives of actor, etc.. Agron Llakaj was born in the town district Memaliaj Tepelene on April 24, 1960. Studies in the Academy of Art 1987 -1991 head. Its activation have been invited as special intensive programs "Hollywood 12", "12 dancing without a Saturday" and "12th week on the fate", etc.. In broadcasts on television shows viewed as the "Telebingo" Llakaj has been present from 1996 -2002. He bashkërealizuar movie "Titaniku''with TV Klan in 1998 and is currently artistic director, presenter, moderator and actor Orange spektakelit of humor."
]]

Wednesday, 28 April 2010

Meda ne VIP Shpija

Meda ne VIP Shpija, 28 Prill 2010

Sonte mysafir kengetari shume i popullarizuar Meda (Mehdin Pergjecaj) per kenaqesine e banoreve dhe shikuesve te VIP Shpija. Meda e nisi me balada dhe paralajmeroi tundje me vone gjate nates.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -


[[ translation by google:

]]

Tuesday, 27 April 2010

Ymer Bajrami ne VIP Shpija

Ymer Bajrami ne VIP Shpija, 27 Prill 2010

Ymer Bajrami dhe grupi "Kristal" kane argetuar sonte banoret e VIP Shpise dhe publikun.

Videot me vone!

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Martina Ivezaj, Bukuroshja Qe Nxeh Gjakrat


/photo public domain/

Martina Ivezaj, bukuroshja qe nxehe gjakrat

Ku shfaqet ajo, aty digjet asfalti. Martina Ivezaj eshte “Miss Tuning” dhe i sjell djemte nga zero ne njeqind dhe nuk mund te shpetoje prej adhuruesve te shumte. Nuk eshte cudi, me keto vija te trupit! Ne interviste 20-vjecarja flet per vetura te shpejta dhe per meshkuj te vertete.

Martina, une e kam numrin tend te telefonit mobil. A guxoj te lavderohem me kete?

Per ta marre numrin tim, eshte super e veshtire. Ate e jap vetem shume rralle. Kjo qendron edhe per shkak te asaj, se e kam vetem nje mobil per pune dhe privat.

Kush e di, ndoshta te therras ndonjehere naten...

(qesh) Jo, une te besoj.

Ti je rritur ne Bavari, mirepo gjuhen e flet pa theks...

Vertet? Ndoshta per shkak se prinderit e mi vijne nga Shqiperia. Por, une vete jam lindur ne Gjermani...

Ti je “Miss Tuning” e Gjermanise, ngaqe te pelqejne veturat e rregulluara?

Ta themi keshtu: mua me pelqen gjithcka qe duket bukur. Kjo vlen edhe per vetura. Nese ne te eshte rregulluar dicka dhe makina ka kuaj-fuqi te majme, eshte e qarte qe kjo me terheq. Mirepo, une vete nuk ngas aq shpejt, ngaqe gjithmone kujdesem per sigurine. Prapeseprape, me me deshire do ta kisha blere nje Jaguar.

Si shkon zgjedhja e miss-it?

Nga 350 kandidate u zgjodhen 20 dhe u ftuan ne liqenin Bodensee per zgjedhjen e miss-it ne kuader te panairit te automobilave “Tuning World”. Ne ishim kater dite aty, cdo mbremje ishim ne nje skene te madhe dhe i prezantoheshim publikut, ndersa ne finale duheshim te shfaqemi para nje jurie 12 anetaresh.

Pse, mendon, se ke fituar pikerisht ti?

E veshtire per ta thene. Une mendoj se konkurrenca ishte shume e forte. Te gjitha vajzat ishin te bukura, kishin shume shkelqim. Pse kam fituar une, mund te pergjigjet vetem juria.

Shume djem presin radhe te ti!?

Eshte e mundshme (qesh). Mirepo per shkak te kesaj nuk me rritet mendja.

Si duhet dikush te te drejtohet, per te fituar pike te ti?

Shkelqimi eshte i rendesishem. Tipi duhet te kete njefare dickaje. Ne rastin me te mire ben “klik”. Me kete rast nuk luan kurrfare roli, se ai e nget veture te shpejte apo mund te me ofroje shume, por duhet te jete nje mashkull i tere. Nese e marrim nje shembull te famshem: Vin Diesel. Ai guxon ne cdo kohe te ulet prane karriges sime.

A ke projekte qe do te niseshin se shpejti?

Gjithsesi. Do te ishte bukur, sikur ne te ardhmen te mund te fitoja te holla si foto-modele.

A nuk te pengon qe aq shume njerez te shohin ne bikini?

Jo, aspak.

E prinderit e tu?

Ata gjithmone me kane perkrahur. Kryesisht nuk isha aq e sigurt, se a do te duhej te merrja pjese ne zgjedhjen per miss, por prinderit e mi me kane motivuar. Per titullin te dy jane gezuar se paku po aq sa edhe une.

Per cka interesohesh ti, pervec per vetura dhe modelim?

E dua sportin dhe vizatoj me qejf. Kafshe, njerez, gjithcka te mundshme. /zeri/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Martina Ivezaj, the beauty that heats up blood

Where it occurs, it burned asphalt. Martina Ivezaj is "Miss Tuning" and brings the boys from zero to one hundred and can not get rid of numerous fans. Not surprisingly, with these lines of the body! We interview 20 years speaks for fast cars and real men.

Martina, I have your number to your mobile phone. Do you dare to brag with this?

To take my number, it is super difficult. Give him only infrequently. It also stands for what, that's my only one for work and private phones.

Who knows, maybe sometimes call at night ...

(Laughs) No, I believe.

You are grown in Bavaria, but language speaks without accent ...

Really? Maybe because my parents come from Albania. But I myself am born in Germany ...

You are Miss Tuning "of Germany, because the regulated like cars?

I say this: I like everything that looks nice. This is true for cars. If we fix something and the machine is no horsepower and fat, it is clear that this is the draw. However, I do not ride them as fast, because they always look for safety. However, with the desire would have bought a Jaguar.

How goes it miss election?

Of 350 candidates were selected 20 and we were invited for the election of Lake Bodensee miss it in the framework of the automobile fair "Tuning World. We were there four days, every evening we were in a great scene and prezantoheshim public, while the final duheshim shfaqemi before a jury of 12 members.

Why, you think that you have won exactly?

Hard to say. I think the competition was very strong. All the girls were beautiful, had more brightness. Why I win I can only respond to the jury.

Many of you guys waiting time!?

It is possible (laughs). However, due to this not with an ego boost.

How should someone be conducted, to make a point to you?

Shine is important. Type must have a certain something. In the best case scenario makes "click". In this case, did not play any role, he drives the fastest car or the offer may be more, but should be an entire male. If you take a famous example: Vin Diesel. He may at any time to sit at my chair.

Do you have projects that will soon depart?

Anyway. Would be nice if in the future could win money as photo models.

Do not obstruct that so many people see in bikini?

No, no.

And your parents?

They have always supported. Mainly so I was not sure whether you should take part in choosing the miss, but my parents have the motivation. For the title both are happy that at least as much as me.

What interested you, except for vehicles and modeling?

I love the sport and draw a fiddle. Animals, people, everything possible.
]]

Fatmir Limaj ne VIP Shpija

Fatmir Limaj mysafir ne VIP Shpija, 27 Prill 2010

Erdhi radha edhe politikanet te marrin pjese ne VIP Shpija.

#1


#2


#3


#4


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Blero dhe Teuta Behen Prinder!

Teuta dhe Blero u bënë prindër

Aktorja e mirënjohur Teuta Krasniqi dhe këngëtari i muzikës r’n’b, Blero, kanë mirëpritur sot fëmijën e parë të tyre. Lajmin e ka bërë të ditur vetë këngëtari me anë të një mesazhi të postuar në faqen e tij në Facebook.

“Sot ësht dita ma e LUMTUR e imja në jetën time :) Unë dhe Teuta u bekuam dhe u bëmë prindër të një bukuroshje të vogël :)”, ka shkruar Blero në faqen e tij. /Telegrafi/
- - - - - - - - - -
+tag: blerim muharremi
- - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Teuta and parents were Blero

Teuta Krasniqi known actress and singer of r'n'b music, Blero, today welcomed their first child. News has made itself known by the singer posted a message on his page on Facebook.

"Today is my happy day in my life of me:) and I was blessed Teuta and we became parents to a small beautiful girl:)" Blero wrote on his site.
]]

Monday, 26 April 2010

Naser Gjinovci & Minatori ne VIP Shpija

Naser Gjinovci & Minatori mysafir ne VIP Shpija

Nje nate me ndryshe. Rok grupi i famshem kosovar "Minatori" me vokalistin Naser Gjinovci kane argetuar banoret dhe publikun me muzik te mirefillte rok.


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

A different night. Kosovo famous rock group "Miner" with vocalist Naser Gjinovci have entertained residents and the public with genuine rock music ]]

Sunday, 25 April 2010

Edi Furra ne VIP Shpija

Edi Furra mysafir ne VIP Shpija, 25 Prill 2010

Edi Furra dhe orkestri "Liriket" kane argetuar sonte banoret e VIP Shpise. Me zerin e tij shperthyes si nje Pavarotti i vertete Edi dhe Fatosi kane kenaqur te gjithe banoret dhe publikun me potpuri kengesh popullore.- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

TEXT ]]

Liburneta Xhemajli, Bukuria Qe Flet!


/photo public domain, jovani/

Liburneta, bukuria qe flet

Nje vajze e vecante. Jo vetem me pamje, por edhe me ate qe ben, nje modele qe po ndjen shijen e te qenit ne qender te vemendjes.

Liburneta Xhemajli, me stilin dhe fotot e saj te guximshme eshte nje shembull domethenes i personalitetit femeror ne fushen e modelimit, eshte njekohesisht shume e ndergjegjshme dhe e sigurt per ate qe ben.

Cka ndryshoi ne jeten tuaj qe nga momenti kur u shpallet me e bukura e “Ford Super model of the World Kosova 2007?

Po, ka triumfuar prej se u perzgjodha si me e bukura nga Kosova dhe, poashtu me 2008 ne New York, nw “Ford's Supermodel of the World”.Mund te them se u kurorezova si njeri, eshte dicka qe te meson ne jete, fiton dicka prej saj, meson rret kulturave te tjera duke udhetuar neper bote dhe duke e pare ate, madje pjesen me te mire te saj. Nga pamja, mendoj se nuk kam ndryshuar, mencurisht jam zhvilluar me shume dhe, sigurisht ne profesionin e modeles kam fituar me shume eksperience.

Kush eshte me e rendesishme bukuria apo inteligjenca?

Mendoj se bukuria vjen me pas dhe kjo duket kur takohesh me njerez dhe i sheh ata tek flasin apo veprojne. Une mendoj se nje femer mund te jete e bukur dhe inteligjente gjithashtu, por gjeja me magjepse eshte te jesh e bukur brenda.

Mendon se duhet te jesh domosdoshmerisht e bukur per te qene modele?

Po, pasi qe ti po perfaqeson nje linje rrobash te bukura, atehere edhe modelja duhet te jete e bukur.

Cilat mendon se jane kriteret?

Te jete e bukur, e gjate dhe ta kete nje karakter te forte...

Cfare te josh me shume nga puna si modele, ideja e nje stadi tjeter financiar, vemendja e te tjereve apo kontaktet me persona te rendesishem?

Arsyeja pse merrem me kete profesion eshte se e dua shume, e cmoj kete fushe arti, por sigurisht qe edhe fama, kontaktet me persona te rendesishem, jane te lidhura tok me njera-tjerren. Kam konkurruar ne konkurse bukurie dhe pelqen te konkurroj e te takoj vajza te tjera. Mendoj se te ndihmon te rritesh e te behesh me e pjekur. Te jepet mundesia te permiresosh aftesite e komunikimit dhe te njohesh me mire jeten. Pervec kesaj, eshte edhe kenaqesi.

Te qenit modele, aktualisht nuk eshte se te siguron shume te ardhura. Te frikeson ky fakt?

Jo, aspak...

Mendoni qe nje modele duhet te kete nje menaxher, megjithese ketu tek ne eshte pak i larget si koncept?

Po, nje modele sigurisht qe duhet te kete menaxher, por ketu tek ne, besoj, qe s’te hyn shume ne pune, sepse aktivitetet mungojne.

Tashme qe u jane hapur dyert, duket se keni zgjedhur porten e Nju-Jorkut?

Patjeter se do te perpiqem qe te jem modele ne pistat e New Yorkut. Une kam qene atje disa here dhe me sukseset e mia synoj te pushtoj skenen.

Paraja, bukuria, pushteti, ndjenjat...kush vlen me shume?

Mendoj se lumturia. Per sa kohe ndihesh mire dhe e lumtur me veten tende te tjerat s’kane rendesi.

Te pelqen te ndjesh te gjitha veshtrimet drejtuar mbi ty? Ndodh te fshihesh nga njerezit e rruges?

Asnjehere, nuk bej perpjekje te dukshme per t’iu shmangur, i respektoj per cfaredo reagimi, me zor e pertyp verejtjen, por me ben me krah urimi i tyre.

Jeni nxenese e shkolles se mesme (XI), a keni dilema se kush do te jete vokacioni i juaj jetesor?

Po tani jam ne shkolle te mesme, ne Ferizaj, dhe, mendoj t’i vazhdoj studimet per gjuhe te huaja.

E keni privuar veten nga ndonje ushqim apo diete?

Jo, asnjehere s’kam mbajtur diete dhe se kam fare problem per ushqime, ha gjithe ushqimet qe me pelqejne...

Si eshte gjendja juaj shpirterore?

Shume e mire.

E dashuruar?

Momentalisht jam vetem.

Cila eshte dhurata me e bukur qe keni marre?

E kam nje loder lepurush, e ruaj me xhelozi, eshte gjeja me e cmuar, dhurata me e bukur. Ka vite qe e ruaj nga mami...

Po me e sikletshmja?

S’me kujtohet.

/gazmend kajtazi/telegrafi/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Liburneta, beauty that speaks

A special girl. Not only view, but also what makes a model that is being sensed the taste of the spotlight.

Liburneta Xhemajli, with style and daring photos of her is a significant example of the female personality in the field of modeling, is simultaneously more aware and confident about what does.

What changed your life from the moment when it was announced by the beautiful Ford Super Model of the World Kosovo in 2007?

Yes, it has prevailed since that was selected as the most beautiful in Kosovo and also in 2008 in New York, NW Ford's supermodel of the World ". You can say that was kurorezova as man, is something that teaches us life, wins something from it, teaches rret other cultures by traveling around the world and seeing it, even the best part of it. By appearance, I think I have changed, mencurisht am developing more and, of course we have won modeles profession with more experience.

Who is the most important beauty or intelligence?

I think beauty comes later and it seems when people meet and see them to speak or act. I think that a woman can be beautiful and intelligent too, but charming thing is to be beautiful inside.

Do you think it should necessarily be nice to be models?

Yes, after that you are representing a beautiful clothing line, then the model must be beautiful.

What are the criteria thinks?

To be beautiful, tall and have a strong character ...

What to entice more of the work as models, the idea of a next stage financial attention of others or contacts with important people?

Why engage in this profession is that I love more, appreciate the field of art, but certainly the fame, contacts with important people, are connected together with one-tjerren. I compete in beauty contests and love to compete and to meet other girls. I think that helps grow to become mature. Permiresosh be the possibility of communication skills and be well acquainted with life. In addition, it is also fun.

Being models, is not currently provides more than the income. The fear this fact?

No, no ...

Consider that a model must have a manager, although we here is a little distant as a concept?

Yes, a course that models must have a manager, but here with us, I believe, becomes more featureless at work, because the activities are absent.

Now that the doors are open, seems to have chosen the Port of New York?

Will definitely try to be runway models in New York. I've been there several times and my successes tend to hog the scene.

Money, beauty, power, feelings ... who is more?

I think that happiness. For as long as you feel good and happy with yourself the rest have no importance.

Do you like to feel all views run over you? It happens to hide from people the road?

Never, do not attempt to avoid apparent, the respect for any reaction, with hardly a warning hum, but makes their side, congratulations.

Are high school student (XI), do you have the dilemma of who will be a vital component of your vocation?

But now I'm in high school, in Ferizaj, and I think to continue studying foreign languages.

You have deprived yourself of any food or diet?

No, I have never held that diet and have no problem for food, eat whole foods that i like ...

How is your spiritual condition?

Very good.

The Lovers?

Currently I am alone.

What beautiful gifts you received?

I have a toy leveret, save with jealousy, is the most precious, beautiful gifts. There are years that keep the mom ...

If the sikletshme?

Am not remembering.
]]

Rezarta Shkurta Pozon Nudo!


/photo public domain/

Rezarta Shkurta Thyen Tabute, Pozon nudo, vetem me nje carcaf

"Me 1 maj qel shtepine time te modes"

Pasi u shfaq ne nje reality show, kengetarja Rezarta Shkurta nuk di te ndalet ne cmendurite e saj. Fotoja sot eshte padyshim nje tabu e pathyer me pare nga ndonje artiste shqiptare. E megjithate, Rezarta tashme qe i eshte perkushtuar fotografise (si modele dhe fotografe) ka forcuar me tej raportet e saj me aparatin magjik... duke u shfaqur para tij vetem me nje carcaf... sensuale, e brishte dhe me syte qe guxojne, e nuk tremben para kurreshtjes a paragjykimit te njerezve.

Cfare kuptimi merr per Rezarten sot nje reality show. C'do te thote te jesh e vezhguar?

Dite te mbyllura midis 4 faqeve te murit. Presion psikologjik, pos kesaj njerez qe i do dhe njerez qe nuk i do.

Ke pasur nje moment qe keni qene e merzitur perse jeni personazh publik?

Jo, sepse edhe po te mos isha, nuk do te veproja ndryshe. Cdo njeri ne kete jete, si artist ose jo tregon edukaten dhe shpirtin e tij ne cdo levizje apo frymemarrje.

Kur jeni ndjere ne siklet per shkak te vezhgimit?

Cdo gje varet nga disponimi, ka dite qe nuk te bezdis asgje, aman ka dhe nga ato dite kur zgjohesh me mallin per pak intimitet dhe te bezdis mungesa e kesaj ne cdo gje, edhe kur pi nje gote uje, per shembull.

Cfare eshte aparati fotografik per Rezarten?

Nje nder dashurite e medha te kesaj jete.

Cfare eshte casti fotografik, ne momentin qe jeni ju e fotografuar?

Une personalisht kaloj nje mori ndjenjash. Ai cast si fillim eshte i shenjte dhe do te mbese kujtim per sa ajo foto te ekzistoje. Eshte nje cast jete i hedhur ne nje makine te vogel, i quajtur aparat.

Cilat jane impenjimet aktuale?

Aktualisht po merrem me punen qe kam dashur gjithmone te merrem (qesh). Une shume shpejt promovoj shtepine time te modes, ku shpresoj dhe kam besim qe do te dalin kreacione vertete artistike. Po punoj shume per kete gje dhe shpresoj qe gjithcka te jete gati me 1 maj.

Vazhdoni te pikturoni apo e keni lene pas dore ate?

Absolutisht po, une vazhdoj te pikturoj, madje po pergatis nje ekspozite, por pos kesaj tanime qe endrra ime u be realitet me hapjen e kesaj shtepie mode ose ndryshe atelie, une dhe piktura do jemi me prane se kurre.

Cfare ngjyre ka ne pikturen tuaj lumturia?

Bojeqiell.

Po miqesia?

E bardhe.

Dashuria?

E kuqe, normalisht.

Do te kete te reja ne fushen e muzikes Rezarta kete pranvere?

Patjeter qe po, muzika gjithmone eshte ne mendjen time dhe ne planet e mia. Aktualisht jam ne perzgjedhjen e kenges time.

Cilat kane qene pushimet me te bukura qe keni bere deri me tani?

Ka pasur shume, por dua te vecoj pushimet e veres qe sapo kaloi ku une dhe 6 mikeshat e mia organizuam "ladys night". Ne ikem ne bregdetin jugor te Shqiperise. Pervecse u kenaqem pafund, me pelqeu dhe komploti qe i beme gjinise mashkullore (qesh).

Eshte ende ne planet e tuaja ideja e organizimit te nje dasme?

Ende duke e menduar jam (qesh).

Cila mendoni se eshte mosha e perkryer per te qene nene?

Mosha e caktuar eshte individuale, varet nese ndjehesh gati ose jo.

Bashke me Ermalin e keni menduar, diskutuar idene e nje femije?

Pa diskutim, nuk besoj te kete cift qe nuk e diskuton kete gje. Por, une personalisht mendoj se jam ende e vogel per te marr persiper kete gje kaq te rendesishme dhe te bukur njekohesisht.

Keni frike se familja do te jete nje pengese ne te ardhmen per karrieren tuaj?

Nese di te menaxhosh kohen mund t'ia dalesh, por pa diskutim per me teper femija kam pershtypjen se t'i ngadaleson hapat per me teper ne fushen e artit.

Ku e shihni veten pas 10 vjetesh?

Pas 10 vjetesh une i bie te jem 33 vjec (qesh). E shoh veten plake te rrudhosur, te thinjur, bej shaka. Nuk e di, kam pershtypjen se eshte mosha me e bukur e nje femre, por qe shijohet nje cikel tjeter i jetes. /bluetooth/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

REzarta Tabute breaks, Poses nudo, with one sheet

"On May 1 open the fashion house of my own"

Having appeared in a reality show, the singer knows Rezarta Shkurta stop in her Madness. Picture today is certainly a taboo of previously unbroken by any artists. And yet, now that Rezarta is dedicated photography (as models and photographers) has further strengthened its relations with magic camera ... appearing before him with one sheet ... sensual, fragile and with eyes that dare, not fear or prejudice before kurreshtjes people.

What is the meaning takes on a reality show Rezarten today. What does it mean to be monitored?

Day closed between four pages of the wall. Psychological pressure, but this people that people will and will not.

You have been a moment that you're bored why public character?

No, because if not I will not be acting differently. Every man in this life, as an artist or not education and shows his spirit in every movement or breathing.

When you felt discomfort because of observations?

Everything depends on the mood, there are days of not bothering anything, aman, there are those days when you wake up with the goods for a little privacy and this lack of hassle in everything, even when you drink a glass of water, for example.

What is the camera for Rezarten?

One of the great loves of this life.

What is instant camera, when you are photographing you?

I personally spend a multitude of feelings. He is cast as the beginning and will remain sacred memory for pictures as it exist. It is a moment be thrown into a small machine, called a camera.

What are the current occupation?

Currently engage in work that I always had to deal (laughs). I very soon to promote my fashion house, where I hope and trust that will come true artistic creations. If I work hard for this and hope that everything be ready by May 1.

Go to pikturoni or have neglected it?

Absolutely yes, I continue to paint, even if prepared an exhibition, but other than this already that my dream became reality with the opening of this House atelie mode or otherwise, and I'll paintings are closer than ever.

What color is happiness in your painting?

Bojeqiell.

What friendship?

And white.

Love?

The red, normally.

Will be new in the field of music Rezarta this spring?

Definitely yes, music is always in my mind and in my plans. Currently I am in my song selection.

What have been the most beautiful vacation you've done so far?

There were many, but I want to single out the summer holidays where you just passed me and my six friends organized "ladys night. We ikem the southern coast of Albania. In addition he enjoy endless, and like the plot that there was male sex (laughs).

It is still in your plans the idea of organizing a wedding?

I'm still thinking about doing it (laughs).

What do you think is the perfect age to be mother?

Age is determined individually, depending on if you feel ready or not.

Along with Ermali have thought, discussed the idea of a child?

Without question, I do not believe in this couple was not discussing this. But I personally think I'm still small to take on this important and so beautiful at the same time.

You fear that the family would be an obstacle in the future for your career?

If you know to manage time dalesh may, without further discussion for the child to have the impression that slows down for more steps in the field of art.

Where do you see yourself in 10 years?

After 10 years I gets to be 33 years (laughs). I see myself old and wrinkled, gray, joke. I do not know, I have the impression that age is a beautiful woman, but enjoyed one another's life cycle.
]]

Fejohet Soni Malaj?

Fejohet Soni Malaj, kengetarja ne dashuri me balerinin Mirko

Ka qene padyshim nje dashuri me shikim te pare. Nje ndjesi qe nuk eshte vonuar, por i ka hedhur te dy ne krahet e njeri-tjetrit, jo vetem per te kercyer, por edhe per t’u “rebeluar” ne magjine e dashurise. Ajo qe zbuluam pak jave me pare ne te “Bluetooth”, i ka kapercyer tashme kufijte e nje lidhjeje te fshehte, perkundrazi eshte zyrtarizuar. Kengetarja Soni Malaj eshte fejuar me partnerin e saj, balerinin italian Mirko. Shkendijat e te dyve gjate atyre provave rane ne syte e te gjitheve, nderkaq cifti nuk e mohoi asnje cast ate qe ndjente para te gjitheve. E aq me teper qe ata aktualisht kane bere edhe njohjen familjare. Por pervec kesaj, ky duket se eshte viti i Sonit. Diten e Shen Valentinit, ne 14 shkurt, kengetarja hodhi ne treg albumin e saj te fundit, “Unik”, e ndersa kane kaluar vetem dy muaj ai eshte shitur i gjithi, duke shenuar keshtu nje sukses te padiskutueshem te kengetares. Soni nderkaq, po shfaqet ne ekranet muzikore pikerisht me nje kenge te albumit te saj te ri, te titulluar “Kalle”, qe eshte pritur me se miri nga audienca. Dalja nga konkursi “Dancing With the Stars” duket sikur nuk i ka shqetesuar aspak Sonin dhe Mirkon pasi kane mjaft gjera personale me te cilat do te merren. /bluetooth/prill 2010/

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Engages Soni Malaj singer in love with Mirko balerinin

There was definitely a love with at first sight. A sensation is not delayed, but has turned to two in the arms of another man, not only to dance, but also to be "defiant" in the magic of love. It was discovered a few weeks ago in the "Bluetooth", has already overcome the limits of a secret relationship, rather it is official. Soni Malaj singer is engaged to her partner, Italian balerinin Mirko. Spark and the two fell during those tests in the eyes of everyone, while the couple denied any moment not what everyone felt before. The more that they actually have made the family recognition. But besides this, this year seems to Sonia. Valentine's Day, on February 14, the singer threw in the market its latest album, "Unique", and while they have spent only two months he has sold the gjithi, marking a successful singer undisputable. Soni Moreover, the screens are displayed exactly musical with a song of her new album, entitled "Kalle", which is expected with the best from the audience. Output from the competition "Dancing With the Stars" did not seem concerned at all because they have Sonia and Mirko very personal things that will be taken.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online