All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 8 May 2010

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #16, 8 Maj 2010

Big Brother Albania 3

Big Brother Albania 3: Spektakli #16, 8 Maj 2010

Eliminohet Mandi, ne mesjave zgjidhen finalistet

“Big Brother 3” shkon drejt fundit. Vetem nje jave i ndan banoret nga finalja e madhe, qe do te shpalle nje fitues, i cili do te shperblehet me cmimin e madh prej 100 milione lekesh te vjetra. Spektakli i se shtunes ka ofruar perballje dhe emocione te shumta

Mbremja e se shtunes per banoret, por edhe per publikun, nuk ka qene vetem nje spektakel. Loja i eshte afruar fundit dhe per ore te tera, banoret kane perjetuar emocionet e finales. Publiku ka vendosur qe Mandi te lere shtepine. Mes banoreve qe kane dale ne kandidim, publiku do te perzgjedhe gjate javes me televotim kater finalistet e “Big Brother 3“.

Kika tregon javen e pare jashte shtepise
I konsideruar si nje konkurrent i forte, Kika la shtepine si pasoje e nje eliminimi te dyfishte ne perballje me Jetmirin. Ai ende nuk ka arritur te shkoje ne Prishtine, per arsye pasaporte dhe as te cmallet me familjen. Sipas tij, jashte shtepise ka gjetur nje atmosfere shume mikpritese, me njerez qe e kane ftuar edhe ne shtepite e tyre. I pyetur se pse mendoi se publiku zgjodhi te eliminonte ate dhe jo Jetmirin, Kika ka thene se nuk e di pse ndodhi, por nuk beson se e ka nxjerre publiku. Arbana e sqaron se cdo gje ne spektakel eshte transparente dhe e verifikueshme. Me pas, Kika ka pasur nje perballje me Erionin, te cilin e ka zgjedhur mes banoreve qe nuk duhet ta fitojne lojen.

Banoret zgjedhin “fituesin”
Nderkohe qe “Big Brother” po shkon drejt fundit, te eliminuarit, ndonese jashte shtepise, jane vazhdimisht protagoniste. Per pak minuta, ata jane kthyer serish ne dhomen e rrefimit. Kete radhe me nje mision te rendesishem. Per te zgjedhur banorin qe ata do te donin te ishte fitues i “Big Brother 3”. Bertina ka zgjedhur Erionin, sepse sipas saj, ai ka qene me i drejti dhe me i sinqerti. Po ashtu, edhe Graciela ka zgjedhur Erionin. Bledi, Tatiana dhe Olta kane zgjedhur si te preferuarin e tyre Klodin. Dy te paret e kane justifikuar kete zgjedhje me faktin qe Klodi eshte treguar i guximshem per te pranuar prirjet seksuale ne nje vend ende me tabu ne kete drejtim, ndersa Olta e ka pare ate si personin e vetem qe i ka qendruar afer. Ne perfundim te votimit, Klodi eshte ndier i fyer nga arsyet e dhena nga Tatiana dhe Bledi. “Une nuk kam vetem guximin per te deklaruar homoseksualitetin, kam shume gjera te tjera”. Nderkohe qe kane qene te shumte ata qe kane zgjedhur Domeniken. Gjimi, Hakiu, Pamela, Renato, Seldi dhe Vali e kane justifikuar zgjidhjen e tyre duke thene se Domenika ka qene e vetmja qe ka bere nje loje te paster dhe eshte shembulli me i mire qe mund te jepet. Edi, Manal dhe Valoni kane votuar per Jetmirin, duke e cilesuar se ai ka qene banori qe i ka dhene me shume gjalleri shtepise.

Banoret “eliminojne” Jetmirin
Pasi kane votuar per banorin qe duhet te fitonte “Big Brother 3”, nje tjeter klip shfaq votat e banoreve per banorin qe ata nuk do te donin te fitonte kete edicion te trete. Shumica prej tyre, ashtu sic edhe pritej, kane zgjedhur Jetmirin. Bledi, Gjimi, Olta, Renato, Seldi, Graciela dhe Valentina jane shprehur se Jetmiri nuk duhet ta fitoje ne asnje menyre “Big Brother”. Secili prej tyre e ka cilesuar lojen e tij te piste, plot intriga, si person me negativitet. Vete Jetmiri i priste keto fjale. Nderkohe qe ne listen e “te padeshiruarve” ka qene edhe Eridiona. Edi, Pamela, Tatiana kane argumentuar se Jona eshte nje banore qe ka hyre shume vone brenda shtepise dhe nuk do ta meritonte fitoren. Bertina ka qene e vetmja qe ka nominuar Domeniken.

Mandi takon vajzen dhe bashkeshorten
Prova e celularit gjigant brenda shtepise ka shkaktuar jo vetem te qeshura, por edhe emocione per banoret. Ata qe arrinin te shkruanin me shpejt nje SMS, kishin te drejten edhe te nje telefonate. Ndonese Mandi u rrek shume ta fitonte kete prove, nuk mundi. Ai e deshironte shume nje telefonate me te bijen, prandaj “Vellai i Madh” i kishte rezervuar nje surprize gjate spektaklit. Fillimisht Mandin e ftojne te shohe nje klip, ne te cilin shfaqet vajza e tij. Kane qene emocione te forta per ta. Me tej, ne studio diskutohet per perpjekjet e tij per te fituar proven e telefonit. Por surpriza e vertete e priste Mandin ne oborr, ku e bija dhe e shoqja i dhuruan lule.

Jona, perballe dy djemve
Gjate javes, Jona ka pasur debate te ashpra me Jetmirin dhe Erionin. Shpesh ajo eshte ndier e fyer. Pas nje klipi me perplasjet mes tyre, gjate diskutimit ne spektakel, Jona u shpreh se ajo ka shume plane pasi te dale nga shtepia, ndersa i vjen keq per Jetmirin dhe Erionin qe do te mbeten ne ate nivel. “Te dy keta njerez i japin vetem anet negative shoqerise shqiptare”. I pyetur nga opinionisti Arian Konomi, Jetmiri ka thene se menyra e tij e sjelljes, ndoshta ndonjehere edhe arrogante, eshte pjese e lojes qe ai ka zgjedhur per te zbuluar karakteret e gjithsecilit prej tyre.

Golat e “Champions League”
Banoret jane te privuar nga cdo informacion i jashtem. Djemte brenda shtepise, tifoze te futbollit, nuk kane mundur te shohin ndeshjet e “Champions League”. “Vellai i Madh” ka pergatitur nje surprize per ta. Ne dhomen e kuqe, djemte duhet te gjejne rezultatet e disa ndeshjeve e me pas do te mund te shohin golat. Ne fakt ata gabojne, por me nje mundesi te dyte, qe konsistonte ne driblimin e topit nga Mandi, ata kane ndjekur golat e ndeshjeve te deri me tanishme.

Largohet Mandi
Mandi eshte banori i radhes qe le shtepine dhe humbet finalen. Mes Jetmirit, Erionit dhe Eridiones, publiku ka vendosur qe lojen ta lere Mandi.

Surprize per Domeniken
Ne oborrin e shtepise ndodhet nje person, i maskuar me kapele dhe shall, te cilin banoret duhet ta gjejne se cili eshte. Ne te vertete, brenda shtepise ka hyre Alida, shoqja e Domenikes, e cila i ben nje surprize.

Kandidime te vecanta
Kandidimet e kesaj jave kane qene te vecanta. Banoret shkojne ne dhomen e rrefimit, jo per te zgjedhur personin qe do te deshironin te shihnin ne kandidim, por ate qe do te donin te shihnin ne finale dhe nje arsye per cdo vendim. Me i votuari shkoi automatikisht ne finale, ndersa finalistet do te zgjidhen gjate javes me televotim mes te kandiduarve. /t.ch./gazeta shqip/

Videoja e spektaklit

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Mandi eliminated, the finalists are selected mid-week

"Big Brother 3" going to last. Only a week separates people from the big final, which will declare a winner, who will be awarded with the Grand Prix of 100 million old lek. Saturday's show offered many emotions perballje
Saturday evening the residents, but also for the public, there was only a spektakel. The game is approachable and last for hours, people have experienced the excitement of the final. Mandi public has decided to leave home. Among residents who have emerged in the nomination, the public will select the week with four finalists televotim "Big Brother 3."

Kika shows the first week outdoors
I considered a strong contender, Kika left home as a result of the double elimination with Jetmirin perballje. He still has not managed to go to Pristina, for reasons of cmallet passport or the family. According to him, outside the home has found a very hospitable atmosphere, with people who are also invited to their homes. Asked why she thought that the public chose to eliminate it and not Jetmirin, Kika said he did not know why it happened, but believes that it has issued public. Arbana explains that everything we spektakel is transparent and verifiable. Later, Kika has an perballje with Erion, which was chosen among residents who do not have to win the game.

Residents elect "the winner"
While the "Big Brother" is going to last, eliminuarit, although outdoors, are constantly protagonists. For a few minutes, they are back again in the room confessions. This time with an important mission. To select the resident that they would like to be the winner of "Big Brother 3." Bertina Erion has chosen, because according to her, he has been with the righteous and the truthful. Also Graciela has chosen Erion. Bledi, Tatiana and Olta have chosen as their favorite Klodi. The first two have justified this choice by the fact that the bold Klodi shown inclination to accept sex in a country still taboo in this direction, while Olta has seen it as the only person who has stayed close. At the end of voting, Klodi is felt offended by the reasons given by Tatiana and Bledi. "I have not only the courage to declare homosexuality, I have many other things." While they have been chosen numerous Domeniken. Gjimi, Hakiu, Pamela, Renato, and Vali Seldi have justified their solution Domenik saying that was the only one who has made a clean game and is the best example that can be given. Edi, Manal and have voted for Jetmirin Shout to the Lord, and considered that he was a resident who has given more briskly home.

Residents "eliminate" Jetmirin
Once they have voted for the resident who should win "Big Brother 3", another clip shows resident votes of residents that they would like to win this third edition. Most of them, as expected, have chosen Jetmirin. Bledi, Gjimi, Olta, Renato, Seldi, Graciela and Valentina are indicated Jetmiri should not win in any way "Big Brother". Each of them has named his dirty game, full of intrigue, as a person with negativity. Self Jetmiri expected these words. While the list of "the padeshiruarve" was also Eridiona. Major, Pamela, Tatiana have argued that ours is a very residents who later entered the house and would not deserve the victory. Bertina was the only one who has nominated Domeniken.

Up daughter and wife Mandi
Proof of the house phone giant has caused not only laughter but also emotions for residents. Those who arrived early to write an SMS, had the right even to a call. Mandi was followed although more to win this test, failed. It's more like a call to the daughter, so "Big Brother" had booked a surprise spektaklit. Originally Mandi's invite to see a clip, in which his daughter displayed. Have been strong emotions for them. Further, in the studio to discuss his efforts to win the test phone. But the real surprises expected Mandi in the yard, where his daughter and his wife donated the flowers.

Jona, opposite the two boys
During the week, Jonah has had fierce debates with Jetmirin and Erion. Often it is the feeling offended. After a collision between the clips with them during the discussion in spektakel, Jonas said that she has many plans because out of the house, and sorry for Erion Jetmirin and that will remain at that level. "Both these people give only the negative sides of the Albanian society. Asked by Arian opinionistin Konomi, Jetmiri has said that his manner of behavior, sometimes even arrogant maybe, is part of the game that he has chosen to reveal the characters of each one of them.

Goals of the "Champions League"
People are deprived of any external. The guys inside the house, soccer fans, could not see the games of "Champions League". "Big Brother" has a surprise prepared for them. Red room, men should find the results of some matches and then will be to see goals. In fact they are wrong, but a second possibility, which consisted in driblimin the ball from Mandi, they match the goals pursued by the current.

Mandi leave
Mandi is a regular resident who leaves home and lost the final. Among Jetmirit, Erion and Eridiones, the public has decided to leave the game Mandi.

Domeniken surprise
In the backyard is a person, disguised with a hat and scarf, which people have to find what it is. Indeed, the house has entered Alida, wife Domenikes, which makes a surprise.

Special nominations
Nominations this week has been special. Residents living confessions go, not to choose the person they would like to see in nomination, but what you would like to see the finals and a reason for every decision. With the voting went automatically to the finals, while the finalists will be selected during the week with televotim between kandiduarve.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #15, 8 Maj 2010Big Brother Albania 3: Nominimet #15, Spektakli #16, 8 Maj 2010

ERIDJONA, ERIONI, JETMIRI dhe KLODI

Pese banoret e mbetur ne shtepi kane mendime te ndryshme per menyren se si do shkoje kete jave nominimi. Fillimisht, pa e kuptuar ende se cfare menyre po perdoret, ata mendojne se per kater banoret e nominuar, eshte hapur nje televotim i momentit e nje prej tyre do dale pas pak. Ata nisen edhe nga fjala e Arbanes se kjo mbremje eshte shume e gjate, ndaj kane mendim te tille te peste. “Hame njehere se nuk i dihet”- thote Miri, ndersa Klodi e ploteson mendimin e tij se kjo mbremje do jete e gjate, pa ditur se sa do zgjase ajo. Banoret duken teper te kenaqur me darken dhe shprehen se kane qene te uritur, pasi buxheti i pergjysmuar i javes nuk u ka dale deri ne fund. Here pas here, ata presin nje tjeter lidhje me studion, per te marre vesh se cfare po ndodh, pasi ata mendojne se spektakli ka mbetur pergjysme e do rifilloje pas pak. Vetem Domenika duket me e qete, ndersa kater banoret ne nominim jane ne ankth pasi nje prej tyre mund te largohet. Kur mbeten vetem, Domenika falenderon Klodin dhe Jonen qe votuan qe ajo te jete finalistja e pare. Jona duke qeshur e pyet se ku e kuptoi dhe tregon se ishte e pavendosur mes atyre te dyve, Klodit dhe Domit se ke te zgjidhte. Ajo shprehet se do donte qe jashte te mbeteshin te tre miq. Edhe Miri dhe Erioni diskutojne mes tyre se kane thene emrat e njeri-tjetrit per te shkuar ne finale. Erioni mendon se fakti qe ata jane ne nominim mund te jete nje shaka, si per t’i lene ne ankth gjate javes se finales. Gjithsesi, te katert banoret, pervec Domenikes qe eshte finalistja e pare e njohur, do te vazhdojne te jene ne nominim. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Five people remained at home have different opinions about how the nomination will go this week. Initially, without realizing what way is still used, they think that the four people nominated, it opened a televotim the momentum of one of them will appear shortly. They depart from the word Arbanes it is very long evening, to have fifth such opinion. "Eat once he did not know" - says Miri, while Klodi completes his opinion that it would be during the evening, without knowing how long it will take it. People seem very happy with the dinner and say that they have been hungry, because the budget half of the week did not come until the end. Occasionally, they expect another related study, to find out what is happening, because they think that the spectacle has left half will resume shortly. Domenik only looks smooth, while four people are in distress nomination as one of them can be removed. When left alone, thanks Domenik Klodi and Jone who voted for it to be the first finalist. Laughing and asks us where he realized, and reveals that he was undecided between those two, and Domi Klodi that you choose. It says it will remain like that out of the three friends. Erion And Miri and discuss among themselves that they told each other names to go to the final. Erion thinks the fact that they are in the nomination may be a joke, as anxious to leave during the final week. However, the four residents, except Domenikes which is the first known finalists, will continue to be in nomination. ]]

Big Brother Albania 3: DOMENIKA, FINALISTJA E PARE!

Big Brother Albania 3: Domenika Finaliste, 8 Maj 2010

Domenika, finalistja e pare e BB

Kjo eshte java e fundit per banoret dhe pas daljes se Mandit, ata mendojne se tashme jane te gjithe finaliste. Por, kjo gje nuk eshte vendosur ende. Ndryshe nga heret e tjera, kete mbremje do kete serish nominime, por ne nje tjeter forme. Banoret shkojne nje nga nje ne dhomen e rrefimit dhe ne menyre sekret, thone emrin se cili banor do donin qe te shkonte menjehere ne finale. Miri thote per Erionin, Erioni per Mirin, Jona dhe Klodi per Domeniken, ndersa Domi per Klodin. Keshtu, banorja e pare qe shkon ne finale pasi ka marre dy kandidatura eshte Domenika. Keshtu ajo eshte finalistja e pare e ketij edicioni. Nderkohe, kater banoret e tjere do te shkojne ne nominim, si gjithnje ku nje prej tyre do te votohet per te lene shtepine, pra nje nominim i zakonshem. Arbana ua komunikon kete vendim banoreve. Domenika kenaqet, ndersa te tjeret habiten me kete forme te re nominimi. Ata nuk jane te qarte se cdo behet me ta, por Arbana u thote se jane ne nominim te katert e nje prej tyre nuk do jete finalist. Per kete do votohet tere javen. Nderkohe, banoret dalin ne kopsht per te shijuar nje drke te mrekullueshme te pergatitur enkas per ta.. Keshtu ata fillojne nga komentet si dhe te shijojne darken. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Domenik, the first finalists of BB

This is the last week residents of Mandi and after retirement, they think that now are all finalists. But this is not decided yet. Unlike other early, again this evening will have nominations, but in another form. People go one by one in the room and so secret confessions, say the name of a resident who would like to go immediately to the final. Miri says to Erion, Erion for the best, Jonah and the Domeniken Klodi, while Domi for Klodi. Thus, residents of the first moves after taking the final two is Domenik candidacy. So it is the first finalist of this edition. Meanwhile, four other people will go to the nomination, as ever, where one of them would vote to leave home, so a normal nomination. This decision Arbana communicate their residents. Domenik satisfy, while others wonder with this new nomination form. They are not made clear that any of them, but Arbana says the four are in the nomination of one of them will not be a finalist. For this entire week will vote. Meanwhile, people go in the garden to enjoy a wonderful drke prepared especially for them .. So they begin from the comments and enjoy dinner.
]]

Big Brother Albania 3: MANDI ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Mandi Eliminohet, Spektakli #16, 8 maj 2010

Mandi, i eleminuari i radhes
Arbana u thote banoreve se ka ardhur momenti qe njeri prej tyre te lere shtepine. Emocionet e banoreve te nominuar fillojne te rriten akoma me shume, pasi pak kohe i ndan nga finalja ku cdokush do donte ta prekte sadopak. Ata presin me ankth vendimin e publikut. I pari qe i shpeton eshte Erioni i pasuar nga Miri. Ndermjet Jones dhe Mandit, banori qe largohet nga gara e nga shtepia eshte Mandi. Ai ngrihet dhe i merzitur, pavaresisht se perpiqet te mos e jape veten, takohet e perqafohet me te gjithe banoret. Duke pershkuar te njejten rruge me te cilen filloi kete aventure, ne drejtimin e kundert, ai le shtepine perfundimisht per te shkuar drejt studios.

Mandi ne studion e BB
Mandi vjen ne studion e BB i pritur mire nga publiku i cili i dhuron duartrokitje sapo ai hyn aty. Mandi shprehet se i vjen keq qe nuk arriti te shkonte ne finale pasi ishte shume prane saj. Ai thote se kjo ishte nje eksperience shume e bukur, ka kaluar shume ne jete e do donte qe te perjetonte edhe nje te tille. Mandi eshte eleminuar me 41% te votave. Arbana e pyet se si mendon ai se ku ka gabuar. Mandi shprehet se donte te tregote Mandin real, te qeshur, plot batuta e ironi, por qe ne shtepi nuk e gjeti ate qe donte pasi e percakton ate shtepi si nje shtepi plot thashetheme qe ndodhine me te vogel e benin te madhe, pa arsye. Mandi shikon edhe klipin e pergatitur per te dhe per komentet e banoreve shprehet se i priste. Arbana e pyet per marredhenien me Kiken. Mandi shprehet se ndryshe i dukej Hakiu nga jashte, si nje banor qe do lidhej me shume, por kur e njohu brenda, iu duk nje tjeter person. Opinionisti i thote Mandit se priste shume prej tij dhe se nuk ka dhene aq shume sa pretendon, por Mandi shprehet se ka bere aq sa ka mundur. Ai tregon se ka marre pjese neper debate, ka mbajtur qendrimin e tij duke rsyetuar gjithnje dhe se ka treguar Mandin e vertete. Ariani e pyet se fakti qe e ka ndjekur nga jashte, mund te kete hyre me paragjykim per banoret, por Mandi mohon. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Mandi, the regular eleminuarit
Arbana tells residents that it is time that each of them to leave home. Residents nominated emotions begin to grow even more, after a while the shares of the finals where anyone would want to touch him somehow. They wait with anxiety the decision of the public. The first that survives is followed by Miri Erion. Between Jones and Mandi, a resident who leaves the race of the house is Mandi. He fed up and, despite trying not to give yourself, meet and embraced by all residents. Having traversed the same road which began this adventure, in the opposite direction, he eventually leaves home to go to the studio.

Mandi in studies of BB
Mandi comes in studies of BB expected better from the public who donates applause once he enters it. Mandi says it regrets that failed to go to the finals after being very close to her. He says this was a very beautiful experience, has spent much we would be like to experience even one. Mandi is eliminated with 41% of the vote. Arbana asks how he thinks that where incorrect. Mandi says he wants to tregote real Mandi, laughter, full mot of irony, but the house did not find what you wanted because it defines home as a house full of rumors that the lower occurrence of large do without reason. Mandi looks well prepared to klipin and comments of residents stated that they expected. Arbana asks for relationship with pinnacle. Mandi says otherwise Hakiu seemed from the outside, as a resident to be more concerned, but when I knew inside, seemed another person. Opinionistin Mandi says she expects more from him and did not give as much as claims, but Mandi says has made so much possible. It shows that has participated throughout the debate, held his position ever rsyetuar and has shown true Mandi. Ariani questioned the fact that it has pursued from outside, may have entered with prejudice for residents, but denies Mandi.
]]

Hakiu: Publiku Me Do!

Hakiu: “Publiku mendon se jam fitues”

Arbana fton Hakiun qe te vije per te bere intervisten me te dhe te shohe klipin me momentet me te bukura e me te vecanta qe ka kaluar ne BB. Hakiu shprehet se kjo ishte nje sfide e bukur, e veshtire dhe duhet shume kurajo qe te jesh pjese e saj. Arbana e pyet se cfare mendon ai qe e penalizoi e qe doli ne televotimin e kaluar. Hakiu mendon se nuk doli nga publiku sepse nga reagimi i publikut tani qe ka dale ka kuptuar se eshte shume i pelqyer. Ai mendon se mund te kete gabuar diku. Arbana e sqaron se ky ishte vendimi i publikut dhe i kujton se ndryshimi te perqindja ndermjet tij dhe Mirit ishte shume e vogel. Ndersa shikon klipin me momentet e bukura, Hakiu nuk qesh shume, por rri serioz duke treguar se i vjen keq qe eshte larguar nga ajo shtepi, nga loja. Opinionisti, Ariani mendon se nese do kishte zgjatur vetem dy muaj, Kika me siguri do ishte fituesi i esaj loje. Ai mendon se Kika eshte nje person me shume vlera, i arsyetueshem, plot miresi e nje gjykim te drejt, me nje sjellje per t’u vleresuar, virtyte qe i ka patur gjate gjithe kohes. Ai e pyet nese keto virtyte e kane lodhur publikun pasi nuk kane pare asnje ndryshim ne sjelljen e tij ne situata te ndryshme. Hakiu mendon se jo pasi e ka pare qe publiku e do. Ai mendon se nese do rrinte edhe tre vjet, serish publiku nuk do merzitej me te se do kishte cfare te jepte. Ariani mendon se shumica e njerezve, publikut, jane ndryshe nga ai dhe pasi kalon nje kohe, ata nuk i vleresojne me pasi kthehet ne nje personazh te bezdisshem. Ai e pyet se si e mendon, nese shprehja “jam me i miri” u be e bezdisshme tek publiku. Hakiu pergjigjet se po te mos besosh tek vetja, nuk mund te ecesh perpara ndaj mendon se nuk eshte bezdisur asnje nga ato fjale. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Hakiu: "The public thinks that I'm a winner"

Arbana Hakiun invites you to come to do the interview and see klipin with beautiful moments of the individual that has passed in the BB. Hakiu says it was a nice challenge, very tough and have courage to be part of it. Arbana and asks what he thinks of penalizoi of that came in last televotimin. Hakiu thinks that failed because of public reaction that has brought the public now understands that is very liked. He thinks he may be wrong somewhere. Arbana explains that this was the decision of the audience and reminds the percentage difference between him and Miri was very small. While looking klipin with beautiful moments, Hakiu not laugh much, but keep showing serious regrets that she is away from home, from the game. Opinionistin, Ariani thinks that if he had lasted only two months, Kika certainly would esaj game winner. He thinks Kika is a person with many values of arsyetueshem, full of kindness toward a trial, with a behavior to be evaluated, virtues that have been at all times. He asks whether these are virtues of public tired after not have seen any change in his behavior in different situations. Hakiu thinks that not once has seen that the public will. He thinks if he would stay three years, the public will again merzitej with what it would have to give. Ariani think that most people, public, and are different from going after a while, they do not appreciate the return to a character as annoying. He asks how you think, if the phrase "I am the best" became a nuisance to the public. Hakiu replies that it is not to believe in ourselves, can not proceed ahead to think that it is not any of those nagging question.
]]

Mos e Beso po Deshe: Genta Nuk Fiton!

Genta nuk fiton Dancing With The Stars!

Ndërsa ne i urojmë suksese Oni Pustinës për fitoren, nuk mund të mos e themi ashtu siç e kanë thënë dhe shumë e shumë shikues këto ditë se; fitoren e meritonte Genta Ismajli. Po hyj drejtë e në temë, pasi rezultati i votimit këtë herë tregoi se në të vërtetë të gjitha ato mesazhet-vota të dërguara nga shikuesit nga mbarë Shqipja, nuk kanë aspak vlerë. Për të vërtetuar këtë që thashë. Javën e shkuar Genta mori vlerësimin më të ulët nga juria, çka e renditi të fundit në klasifikimin e jurisë. Gjithsesi “votat” e publikut e mbajtën Gentën dhe nisën në shtëpi Julin. Domethënë, Genta përveç Arian Çanit ka pasur vlerësimin më të mirë të jurisë dhe publikut, por nuk fitoi! Gjithashtu, javën që shkoi në spektakël u lëshuan disa komente p.sh., Arjani pa pasur lidhje me numrin e kërcimit i tregoi Gentës se ishte veshur kuq e zi me marr votat e patriotëve (po re po dhe votat e partizanëve pffff) dhe se nuk i pëlqente që ajo po kishte kaq shumë siguri që do të fitonte. Na fal byrazer, po aty të gjithë kujtonin se do fitonin, çka më sjell ndërmend Julin. Boooooo! Si qau ai? Po këto janë programe zbavitëse, aq më tepër kur konkurrentë janë artistët... njerëzit duhet të bëjnë qejf e jo t’i marrin kaq seriozisht. U bë DWTS Albania si me qenë lojërat olimpike. Humbe konkursin e kërcimit amon gjë e madhe! Më pas, shkoi dhe i tha Ilirit se po shkonte kundra publikut shqiptar. ALLOOOOO! Për mendimin tim Iliri shumë ju ka bërë qejfin, se të gjithë përfshirë dhe Genta i keni ngatërruar dhe në finale ritmet e numrat e të gjitha. Të kishte filluar kritikën profesionalisht siç duhet nuk do kishte kohë Juli të bënte më shaka. Së bashku me Arjanin, ata kërkuan të krijonin përshtypjen tek publiku se Genta e kishte të sigurt apo të premtuar fitoren që ndoshta kjo të ndikonte negativisht në publik. Kështu ndodhi. “Publiku” votoi për Oni Pustinën, por fatkeqësisht askush nuk u bind për votimin, pasi kur u shpallën fituesit shumica e njerëzve nuk shkuan të përqafonin çiftin fitues, por Gentën dhe partnerin e saj Dionin, bile, nëse e vutë re ishte një moment kur fituesit ngelën vetëm, ndërsa Genta dhe Dioni ishin të rrethuar nga një turmë njerëzish. Çka mendoi Genta për humbjen? Nuk e di vallaj, por veç pash që kur në një moment Alketa e kapi për dore për ta mbajtur në skenë ajo as nuk ndaloi fare, por shkoi të takoj dikë në sallë. Organizatorët u përgatitën për më të keqen dhe vazhdimisht jepnin pamjen e sallës nga lart, ndoshta për të mos treguar zhgënjimin që shfaqej hapur në fytyrën e personave prezent. Kjo u duk më së miri në minutat e fundit, kur Alketa tha se nuk kishin mbaruar akoma, dhe i kërkoi njerëzve të largoheshin nga skena... askush nuk e dëgjoi dhe regjia pa asnjë lajmërim të mëtejshëm vendosi titrat dhe “Shihemi vitin tjetër!” /elbino/shekulli/maj 2010/
- - - - - - - - - -
p.s. Me te vertete eshte mekat qe nuk fitoi Genta! Ky edicion i Dancing With The Stars duhej te mbahej ne mend me energjine dhe pasionin e Gentes per vallezim. Ilir Shaqiri e pyeste gjate gjithe kohes "Ti ke bere balet profesional me pare?" dhe vete pyetja e ketille tregon se si e vleresonte Genten kryetari i jurise, perndryshe balerin profesional qe kishte me se shumti kompetenca te vleresonte profesionalisht kercimin e kandidateve, ne krahasim me dy anetaret e tjere te jurise te cilet nuk kishin lidhje me baletin. Duhet te kishit percjellur me kujdes komentet e Arian Canit qe i bente Gentes, i cili si duket e dinte qe Genta nuk do te fitoi dhe ironizonte gjithmone me pozitivitetin dhe dominimin e saj ne skene. Per publikun te mos flasim fare. Genta gjate gjithe kohes eshte percjellur me ovacione nga publiku i pranishem ne salle. Personalisht, me gjithe respektin qe kam per Oni Pustinen, vallezimi i tij nuk me bindi fare qe ai duhej te ishte fituesi. Ne te vertete, mu duk dukshem me i dobet se Landi, ndersa ndoshta edhe me i dobet se disa te tjere qe u skualifikuan me pare. Genta ishte nje "Ferrari" i vertete ne kete spektakel ne krahasim me Onin i cili nuk tregoi nje pasion dhe shkathtesi te ngjashem te vallezimit. Vete tregoi se ne nje moment ka menduar ta leshoi spektaklin ndersa ne finale Ilir Shaqiri i beri atij aq shume kritika per vallezimin e tij sa njeriu pyetej se si erdhi ai deri aty. Sidoqe te jete, fakti qe Genta nuk fitoi, ka demtuar shume imazhin e Dancing With The Stars. Thjeshte, eshte e pabesueshme dhe per kete arsye themi "Mos e Beso po Deshe" sipas emisionit me te njejtin emer qe transmetohet ne Vizion Plus. /albavipnews/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Genta did not win Dancing With The Stars

While we wish the success Oni Pustinës victory, could not we say so and as I have said many viewers these days that, Genta deserved victory. But go right on topic, as the result of the vote this time showed that in fact all those messages, sent by the viewers votes from all Albanian, have no value. To prove this to tell. Last week, Genta received the lowest of the jury, which ranked last in the classification of the jury. Anyway 'votes' held public Gentën left home and Julia. That is, except Arian Cani Genta had better appreciation of the jury and the public, but did not win! Also, last week released some showmanship in such comments, Arjani without regard to the number of jump Gentes told him he was wearing red and black to get the votes of fellow (yes new votes yes and partisans pffff) and did not liked it but had so many will probably win. Byrazer forgive us, but everyone there will remember that win, which brings me remember Julia. Boooooo! As he cried? But these programs are entertaining, more so when competitors are artists ... people should make merry and not take so seriously. Albania became DWTS as was the Olympic games. I missed the dance competition amon great thing! Later, he went and told Illyria that was going against the Albanian public. ALLOOOOO! In my opinion you have done a lot Ilir please, everyone involved and have confused Genta and final rates of all numbers. The criticism began professionally properly Juli not had time to make more jokes. Together with Arjanin, they asked to create the impression among the public that Genta had promised safe or maybe it's victory that negatively affect the public. So it happened. "Public" voted for Oni Pustinën, but unfortunately none had been persuaded not to vote, were declared winners after when most people went to the winning couple gone, but her partner Gentën and Dionin, even if the new vutë was a moment when remained only the winners, while Dioni Genta and were surrounded by a crowd of people. Genta thought of losing what? I do not know Vallaj, but only when I saw that in a moment captured Alketa hand to keep it on stage or not at all stopped, but went to meet someone in the hall. The organizers were prepared for the worst and constantly giving the appearance of the room from above, perhaps not openly shown frustration that appear on the face of persons present. It seemed best at the last minute, when Alketa said he had finished yet, and asked people to move from the scene ... nobody heard and director without further notice put subtitles and "See you next year!" / elbino / century / May 2010 /
- - - - - - - - - -
postscript Sin really is not won Genta! This edition of Dancing With The Stars should be kept in mind with energy and passion for dance Gentes. Ilir Shaqiri asked him all the time you made the first professional ballet? " and the question itself shows such as jury chairman Genten valued, otherwise the professional dancer who had the most power to evaluate candidates dance professionally, compared with two other members of the jury who had no connection with the Ballet. Should have carefully followed the Arian Cani comments that do Gentes, who apparently knew that Genta will not be won and always ironizonte pozitivitetin and its dominance in the scene. For the public to not talk at all. Genta at all times is accompanied by public ovacione present in the hall. Personally, with all the respect I have for Oni Pustinen, dancing with his not quite convinced that he should be the winner. Indeed, I seemed considerably weaker than Landi, and perhaps even weaker than some others who were previously disqualified. Genta was a "Ferrari" is true in this spektakel compared Onin who did not reveal a similar passion and skills of dance. Showed itself in a moment thought it issued the final spectacle while Ilir Shaqiri made him so much criticism for his dancing as an interrogation man how he came up there. Nevertheless, the fact that Genta won, has damaged the image of Dancing With The Stars. Simply, it is incredible and for this reason we say "Do not Believe is wanted" by the show of the same name that aired in the Vision Plus.
]]

Wednesday, 5 May 2010

Leonora Jakupi: Nje Liber Per Jeten Time!

Leonora Jakupi: Një libër për jetën time. Aty do i them sekretet!

Që në muzikë ka pasur gjithmonë xhelozi dhe intriga, para disa dite këtë gjë e shfaqën në ekranet televizive dy këngëtaret e njohura Rezarta Shkurta dhe Big Mama. Por që të mos ngelet me kaq, një tjetër rrëfim, dëshiron të sjell edhe këngëtarja kosovare Leonora Jakupi. Pak më ndryshe nga ato dy tjerat, Leonora mendon që gjithë ngjarjen t’a përshkruajë në një libër. Leonora Jakupi, për herë të parë zbulon se ka menduar që një ditë, kur do ta lërë muzikën, të krijojë një libër. “Kam shumë sekrete për të thënë. Do të jetë një mini-autobiografi imja për të treguar çfarë ka ndodhur brenda këtyre viteve në jetën time”, ka thënë ajo për mediat kosovare. “Mbase në libër do të tregoj për secilin kush çfarë është”, pohon Leonora për herë të parë para mediave këtë ëndërr, që pret ta bëjë realitet. “Kam pasur edhe pengesa në rrugën time. Këto peripeci më shtyjnë që t’u ndihmoj të rinjve që kanë talent. Të paktën, përkrahje morale apo një fjalë goje, që mund të të ndihmojë shumë. As këto nuk i kam pasur asokohe, sinqerisht. Shumë pak veta më kanë përkrahur”. Ajo nuk lë pa përmendur Aida Barakun, e cila e ka përkrahur publikisht në çastin më të vështirë për të. “Asokohe ka qenë vështirë të depërtohet. Përveç 2-3 produksioneve muzikore, në vitet e 90-ta nuk ke pasur rrugë tjetër me rastin e vitit të ri. “Ka pasur edhe kolegë të tillë që kanë thënë se nëse vjen Leonora, unë nuk vij. Këto janë gjëra që po i përmend për herë të parë në jetën time”, përfundon këngëtarja. /balkanweb/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Leonora: A book about my life. There I will tell my secrets!

Since music has always had jealousy and intrigue, a few days this thing appeared on television screens two popular singers Rezarta short and Big Mama. But not to remain so, another story, the singer wants to bring Kosovo Leonora. Little different from two others, Leonora thinks all to describe the event in a book. Leonora Jakupi, for the first time reveals the thought that one day when he will leave the music, to create a book. "I have many secrets to say. It will be a mini-autobiography to tell me what happened in these years in my life, "she told Kosovo media. "Perhaps the book will tell you what each of whom is" Leonora claims for the first time the media this dream, which is expected to make a reality. "I have been obstacles in my way. These difficulties in pushing that to help young people who have talent. At least, moral support or a mouth words that can help a lot. As these have not had the time, frankly. Very few people have supported me. " It does not leave without mentioning Aida Barak, who has publicly supported the most difficult moment for him. "Asokohe depërtohet has been difficult. 2-3 Besides the musical production in 90 years I have had no other way when the new year. "There was such that even colleagues have said that if comes Leonora, I did not come. These are things that are mentioned for the first time in my life, "Singer concludes.
]]

Tuesday, 4 May 2010

Nexhmije Pagarusha Merr Cmimin "Artiste e Merituar"

Nexhmije Pagarusha merr medaljen “Artiste e Merituar”

Presidenti i Republikës së Kosovës, dr. Fatmir Sejdiu priti të martën këngtaren e njohur Nexhmie Pagarusha të cilën e dekoroi me çmimin “Artiste e Merituar” për veprimtarinë dhe kontributin e veçantë dhënë kultivimit të muzikës dhe këngës së përsosur shqipe, teatrit dhe filmit.

Dekorata jepet tri dite para se kengetarja e njohur të mbushe 77 vjeç. Në arsyetimin e dekorimit të znj. Pagarusha, Presidenti Sejdiu theksoi: “Kontributi i Nexhmije Pagarushës në fushën e krijimit, kultivimit, interpretimit dhe të promovimit të artit muzikor shqiptar është i një rëndësie të jashtëzakonshme. E përkushtuar gjithë jetën për të ngritur vlerat e artit muzikor, duke krijuar identitet referues kulturor, duke qenë zë i fuqishëm i shpirtit dhe vlerave estetike shqiptare, ajo ishte dhe mbetet shenjë identifikuese e Kosovës dhe simbol i artistit që me veprën e vet komunikon në mënyrë autentike dhe përherë frymëzuese me një audiencë të gjerë muzikore. Ajo është shembulli më i mirë i personalitetit që tërë jetën ia kushtoi zhvillimit dhe ngritjes së artit dhe kulturës shqiptare dhe si e tillë ajo është frymëzim nxitës për brezat krijues dhe interpretues të artistëve”./t.ch/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nexhmije Pagarusha gets medal "of Meritorious Artist"

The President of Kosovo, dr. Fatmir Sejdiu met Tuesday këngtaren known Nexhmi Pagarusha which awarded the prize "of Meritorious Artist" for special operations and provide input cultivation of music and Albanian perfect song, theater and film.
Honors given three days before singer known to fill 77 years. In the case of Ms. decoration. Pagarusha, President Sejdiu said: "The contribution of convicting Pagarushës in the field of creation, cultivation, interpretation and promotion of Albanian art music is extraordinary importance. The lifelong commitment to raise the values of art music, creating cultural identity reference, being a powerful voice of the Albanian spirit and aesthetic values, it was the remains of Kosovo identification sign and symbol of the artist who communicates with his work so always authentic and inspiring with a wide musical audience. It is the best example of his personality that the rest of the development cost and increase the Albanian art and culture and as such it is sexy inspiration for generations of creative artists and performers.
]]

Tragjikisht Humb Jeten Kengetari Muhamed Suma!

Humb jetën këngëtari Muhamed Suma

Këngëtari shkupjan Muhamed Suma METI 20 vjeçar, ka gjetur vdekjen mbrëmë në bulevardin ‘Slovenija’ në Shkup kur vetura e tij e markës ‘Jeep’ është përplasur në shtyllën elektrike. Arsyet pse ka ardhur deri tek aksidenti tragjik ende nuk dihen kurse policia do të informojë pasi të përfundojë hetimin.

Muhamed Suma rrjedh nga një familje artistësh, është fitues i disa çmimeve muzikore në Maqedoni./shqipmedia/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Muhamed Suma singer Dies

Muhamed Suma shkupjan singer 20 year old has gjetu death last night at Boulevard 'Slovenia' in Skopje when his car brand 'Jeep' is slamming electric bar. Reasons why come to a tragic accident is not yet known but police will inform the investigation once completed.

Muhamed Suma stems from a family entertainment, is the winner of several awards music in Macedonia.
]]

Monday, 3 May 2010

Valton Krasniqi Puthet Me Modelen Nora Asani...

Valton Krasniqi, puthet me top modelen Nora Asani ne klipin e ri

Kengetari kosovar Valton Krasniqi, mesa duket ka gjetur nje strategji te mire per te rene ne sy, dhe per te bere me shume karriere ne muzike. Sekreti i tij jane femrat e bukura qe fton ne klipe, te cilat ne shumicen e rasteve jane modele. Keshtu ka bere dhe me klipin me te ri balade “Sonte”, xhirimet per te cilin jane realizuar ne rruget kryesore te Parisit. Kesaj here, ai ka zgjedhur te luaje ne klip me fotomodelen shqiptare, e njohur ne Zvicer, Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara te Amerikes, 23-vjecaren Nora Asani.

“Sonte” duket sikur behet fjale per nje flirt qe ka zgjatur vetem nje nate. Eshte keshtu, apo jo?

Jo ne fakt eshte e kunderta, pasi fabula e klipit ben fjale per nje lidhje mes meje dhe nje vajze qe une e kam dashuruar vertet, por fatkeqesisht ndahemi shume papritur. Keshtu une mbetem i vetmuar ne rruget e Parisit, ku sjell ne mendje kujtimet me te. Klipi eshte shume romantik, ka momente prekese te ndjenjave te verteta te dashurise dhe vjen si muzike e perzier; Pop dhe R and B.

Pse zgjodhet per kete klip fotomodelen Nora Asani, njiheshit me pare

Ishte nje propozim qe i bera une, per faktin se me pelqen karriera qe ajo ka bere ne Evrope dhe Amerike si fotomodele, nderkohe qe di te aktroje. Per here te pare e kam takuar Noren para tre vitesh por nuk kemi kontaktuar rregullisht, per shkak te udhetimeve te saj te vazhdueshme ne SHBA, ku punon per agjenci te ndryshme mode.

Cfare ju ka terhequr tek ajo per ta ftuar protagoniste ne klip?

Me terheq pamja e saj seksi, eshte e sjellshme dhe shume e zgjuar.

That me siper qe Nora di te aktroje, ka pranuar ajo skena puthjesh ne klip?

Edhe pse dua te mos shuaj kuriozitetin pasi klipi ende s’eshte publikuar, mund te them se kemi realizuar skena puthjesh te cilat shfaqen ne plan te dyte. Kjo pasi ne ekran diktohet nje forme censure, qe puthja nuk duket ne plan te pare. Mund te them se per mua eshte nje kujtim i paharrushem, pasi behet fjale per nje aktrim modern.

Ky eshte klipi i pare ku ju dilni me skena provokative?

Ne klipet e mia vertete nuk ka pasur puthje direkte, por nuk kane munguar asnjehere skenat provokative si ne klipin “E imja s’je”. /panorama plus/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Valton Krasniqi, kiss the top modelen Nora Asani in new klipin

Valton Krasniqi Kosovo singer, apparently has found a good strategy for the fallen in the eyes, and make more career in music. His secret of beautiful women who are inviting the videos, which in most cases are models. Has done so with the new klipin saga "Tonight" recordings for which are performed in main streets of Paris. This time, he has chosen to play the clips with the Albanian fotomodelen, known in Switzerland, Germany and the United States of America, 23-vjecaren Nora Asani.

"Tonight" comes to seem a flirtation that lasted only one night. So, or not?

Not the opposite, in fact, after the fable comes to klipit makes a connection between me and a girl who I've really loved, but unfortunately many depart unexpectedly. So I remain alone on the streets of Paris, which bring to mind memories with. Clips is very romantic, has moments of touching the emotions of love and truth comes as a mixed music, pop and R and B.

Why did you choose for this clip fotomodelen Nora Asani, previously known?

It was a proposal that I made, I like the fact that it has made careers in Europe and America as fotomodele, while the aktroje know. For the first time I met Noren three years but have not contacted regularly, because of her constant travel in the U.S., where different agencies working for the mode.

What attracted you to invite it to protagonists in clips?

With her appearance attracts sex, is polite and very smart.

Dry above that Nora knows the aktroje, she received the kiss scene videos?

Although not want to quench curiosity as none yet published clips, you can say that we realized that kiss scene displayed in the second plan. This is because the screen dictated a form of censure, that kiss did not appear in the first plan. You can say that for me is a reminder of paharrushem, as it comes to a modern acting.

This is the first clips of the scenes where you get provocative?

In my real property and had no direct kiss, but there have been provocative scenes ever as we klipin "The mine Province.
]]

Halil Gashi, Kercimtari Shqiptar qe Adhurohet nga Yjet e Hollywood-it


/photo public domain/

Halil Gashi, kercimtari shqiptar qe adhurohet nga yjet e Hollywood-it

Ne jete ka bere akrobaci dhe fati ka qene me te. Halil Gashi tani eshte kercimtar i teatrit me te njohur ne bote “Circue du Soleil” ne Las Vegas. Perfomancat emocionuese, kercimet ne stilin e lire urban dhe sportet ekstreme terheqin mijera shikues cdo jave ne shfaqjen “Love The Beatles – show”, pjese e se ciles ai eshte. Prej nje viti cdo dite pasi mbaron shfaqjen pasionante, yje te Hollivood-it rendin ta takojne ne backstage se bashku me artistet e tjere te trupes. Gjithmone me grim te ekzagjeruar ne fytyre, pasi tiparet duhet t’i dalloje edhe shikuesi i 2000-te ne fund te salles, artisti nga Prishtina tregon se si ia ka arritur:

Cila ka qene karriera juaj ne Evrope, para se te mberrinit ne Las Vegas

Karriera qe nisa ne Evrope ishte shume e rendesishme qe une te mberrij ne “Cirque du soleil”. Kam marre pjese ne aktivitete te ndryshme, kam qene Dj, kam dhene mesime vallezimi, kam realizuar koreografi per video klipe, kam pozuar si fotomodel, si dhe kam qene imazh kompanish prestigjoze si: Levis, Guci, Adidas, Puma London Fashion week”, BBc, MTV Awards.

Dhe si mundet te hynit ne “Cirque du Soleil” pikerisht ne shfaqjen “Love-Beatles” shume e njohur ne gjithe boten?

Kam marre pjese ne nje audicion qe u organizua ne Paris ne vitin 2006, pasi per nje periudhe “Cirque de soleil” zhvillonte konkurse ne gjithe boten. Nga ky audicion u zgjodhem dhjete vete, nga 100 konkurrente, mes te cileve dhe une. Gjate ketyre viteve qe isha ne pritje kam punuar ne vende te ndryshme te Euvropes, kryesisht ne Angli deri sa mora ftesen e shumepritur ne prill te vitit te kaluar.

Jeni shqiptari i vetem qe kerceni ne kete shfaqje, si reagojne kur u flisni per origjinen?

Po, une jam i vetmi shqiptar ne Cirque mes artisteve nga gjithe bota si; Amerika, Kanadaja, Franca, Belgjika, Suedia. Shume prej tyre nuk kane degjuar fare per shqiptaret. Ata qe jane nga Evropa dine me shume, disa sillen mire e te tjere cuditshem. Por ne Las Vegas nuk ka shume rendesi nga cili vend vjen, pasi te gjithe jane te huaj te ardhur nga nje vend tjeter.

Cfare shfaqje eshte “Love Beatles”, ku ju performoni dhe cfare publiku ju ndjek?

“Love Beatles” eshte per te gjithe e jo vetem per ata qe u pelqen muzika e “Beatles”. Kjo eshte nje shfaqje e njohur ne te gjithe boten qe ka fituar vendin e pare prej tre vitesh me radhe dhe numeron cmime Grammy. Cdo jave kemi spektatore qe jane njerez te famshem; aktore, muzikante, sportiste qe vijne dhe na ndjekin si nostalgjike te muzikes se “beatles”-ave. Momenti me interesant eshte se pas shfaqjes ata vijne na takojne ne kercimaret, flasim gjate me njeri-tjetrin dhe bejme foto qe kerkojne t’i kene si kujtim.

A mund te na permendi disa emra VIP me te cilet jeni takuar ne backstage?

Jam takuar me Madonnen, Kylie Minogue, Jennifer Love Hewitt, “Aerosmith”, David Duchovn, “The X Files”, Pink, “Black Eyed Peas”, Ronaldinjo, etj. Ruaj kujtime me ta.

Ata ju kane takuar ju si VIP, cfare mendoni se ju ben te adhurueshem ne syte e tyre?

Ata mahniten nga kercimet akrobatike qe ne bejme, nje trupe afer 70 akrobate, aktore, dhe 16 kercimtare qe japim shfaqje 10 here ne jave. Dhe e gjithe kjo e realizuar me shume ndjenje e pasion. Shume prej tyre jane te thjeshte. Ata vijne me takojne si “star”, kane shume deshire te flasin me ne dhe kjo eshte shume impresionuese, kur mendoj se dikur ndoshta s’e kisha imagjinuar.

Keni lindur ne Kosove. Ruani lidhje me vendlindjen tuaj, i njihni artistet shqiptare?

Nga Kosova jam larguar gjate luftes se vitit 1992 ne Gjermani. E kam nisur kercimin si hobi ne vitet 1995 deri ne vitin 2002, me pas si profesion ne Angli ne ritmet street, breakdance, hip hop, etj. Pas kaq vitesh, ne Kosove shkoj vetem te takoj prinderit e mi qe jane rikthyer serish atje. Persa u perket artisteve, nuk me ka rene rasti te punoj me ta, pasi dhe nuk kam pasur interes te punoj si artist ne Prishtine.

Po vajzat shqiptare sa i njihni, bashkeshortja juaj do te jete nje shqiptare apo e huaj?

Bashkeshortja ime do te jete nje shqiptare, por deri tani ende nuk kam takuar nje te tille qe te me pelqeje pasi kam qene vertet shume i zene me pune.

Ne Shqiperi eshte duke u organizuar “Dancing with the stars”, si do e keshilloje nje personazh te njohur qe i hyn nje sfide kercimi?

Te jete vetvetja dhe mos te mundohen te imitojne askend. Nese me ftojne kam deshire te marr pjese si shikues apo juri.

Pas Las Vegasit, cfare planesh keni bere per karrieren?

Sapo te mbyll kontraten me teatrin ne Las Vegas, kam deshire t’i hyj botes se kinemase, duke provuar te depertoj ne Hollyvood. /klotilda harka/panorama plus/maj 2010


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Halil Gashi, Albanian dancer who is worshiped by the stars of Hollywood

We made life and fate has been tumbling with. Halil Gashi dancer of the theater is now known in the world "Circue du Soleil" in Las Vegas. Perfomance exciting, free style dance in the urban and extreme sports attract thousands of viewers each week in the show "Love The Beatles - show, part of which he is. One year every day after the show ends passionate, it stars the Hollivood order to meet the artists backstage along with other Corps. Always be exaggerated in the face makeup, as must distinguish features of the viewer at the end of 2000 the room, the artist from Pristina shows how it has:

What has been your career in Europe, before you arrive in Las Vegas?

Career that I started in Europe was very important that I arrive in "Cirque du Soleil. I participated in various activities, I was DJ, I have taught dancing, I realized the video clips of choreography, I nominated as fotomodel and image have been prestigious companies such as levis, Gusija, Adidas, Puma London Fashion Week, BBC, MTV Awards.

And how can access the "Cirque du Soleil" show exactly the "Love-Beatles" more popular worldwide?

I participated in an audition that was held in Paris in 2006, after a period "Cirque de Soleil" hold competitions worldwide. From this audition Ten people were chosen from 100 competing, between whom and me. During these years that I was waiting I worked in different countries Euvropes, mainly in England until long-awaited invitation I received in April last year.

Albanian are the only dancing on this show, how react when they talk about the origins?

Yes, I am the only Albanian in the middle Cirque artists from all over the world, such as America, Canada, France, Belgium, Sweden. Many of them have heard nothing for the Albanians. Those who are from Europe know more, some of the other well behaved strange. But in Las Vegas has more importance that the country comes from, as all foreigners are coming from another country.

What show is "Beatles Love", where you perform and what audience you follow?

"Beatles Love" is for everyone, not just for those who like the music of "The Beatles". This show is a recognized worldwide that has won first place three years time, and enumerate the Grammy awards. Every week we spectatress who are famous people, actors, musicians, and sportswoman who come watch us as the music nostalgic "Beatles"-s. Moment after the show interesting is that they come to meet us in kercimaret, talking over each other and make pictures that need to have as a memento.

Can we mention some names VIP with whom we met you backstage?

I met Madonnen, Kylie Minogue, Jennifer Love Hewitt, "Aerosmith", David Duchovn, "The X Files" Pink, "Black Eyed Peas, Ronaldinjo, etc.. Save memories with them.

They have you as a VIP meet you, what makes you think that adorable in their eyes?

They are amazed by the acrobatic dance that we do, a near 70 acrobatic troop, actors, dancers and 16 to give the show 10 times a week. And all this made more sense of passion. Many of them are simple. They come to meet as a "star", have more desire to speak with us and this is very impressive, when you do not think that sometime maybe I imagined.

Have had in Kosovo. Take care about your country, the Albanian artists you know?

I left Kosovo during the 1992 war in Germany. I started dance as a hobby in the years 1995 until 2002, then as a profession in England in the street rhythms, Breakdance, hip hop, etc.. After so many years, in Kosovo go only to meet my parents who are back there again. As for the artists, has not dropped the case to work with them after and I never had interest to work as an artist in Pristina.

But as you know Albanian girls, your wife will be an Albanian or foreign?

My wife will be an Albanian, but so far still have not met one that favor because I was really very busy with work.

Albania is being organized "Dancing with the stars", how would advise a character known that dance becomes a challenge?

To be themselves and not try to imitate anyone. If I wanted to invite me to participate as viewers or jury.

After Las Vegasit, what career plans you have done?

Once the contract with the theater closed in Las Vegas, I would like to enter the world of cinema, attempting to break through Hollyvood.
]]

Tatiana, Italianja Qe Kerkon Nje Burre Shqiptar!

Tatiana: Ma ka qejfi të martohem me një djalë shqiptar

Tatiana, italiania që mori pjesë në "Big Brother Albania" nuk i ka filluar tani lidhjet e saj me Shqipërinë. Bëhet fjalë për vitin 1997-të, kur ajo u njoh dhe u dashurua me një djalë nga Laçi. Dashuria për të dhe kurioziteti për Shqipërinë ka bërë që gjatë dhjetë viteve të fundit ajo të vijë shpesh në Shqipëri dhe të kalojë pushime të gjata këtu. Madje, ka gjetur edhe dy prindër këtu që janë prindërit e ish të dashurit shqiptar, pasi ajo pas 8-vjetësh bashkëjetësë nuk është më me të. Në një intervistë të sinqertë për "Sh2-in" ajo tregohet e hapur, ashtu siç edhe është, pa komplekse dhe e drejtpërdrejtë.

Tatiana, si po ndihesh tani që dole nga shtëpia e "Big Brother"?
Shumë mirë. Më mirë jashtë se sa brenda. Sepse brenda pas tre-katër javëve nuk ke më çfarë bën. Atë që ke për të dhënë e jep të gjithën në fillim, pastaj të ngelet të bësh thashetheme me njerëzit. Jashtë është më mirë. Në fakt, atë ditë e kisha parandjenjën që do të dilja. E merr vesh vetë kur të vjen koha për të dalë.

Bëre miq në atë shtëpi?
Absolutisht jo. Nuk ka shoqëri brenda shtëpisë së "BB".

Po lidhje dashurie?
Lidhjet mund të jenë. Normal që dy persona kanë simpati njeri me tjetrin se përderisa puthen duhet të pëlqehen se nuk mund të puthesh kot më kot. Ndërsa, sa për lidhje, duhet t'i shohim jashtë. Nga eksperienca rezulton se 99 për qind e lidhjeve që kanë lindur në këto lloj formati nuk kanë rezistuar.

Ju jeni shprehur se një nga personat që vlerësonit më shumë ishte Kika, ndërsa tani thoni që nuk ka shoqëri?
Unë shkoja mirë me Kikën, por nuk e kisha shok. Tek e fundit po qe se do të rrija aty brenda do vinte momenti që do ta nominoja. Dakord, unë kam shkuar shumë mirë me të, ishte njëri nga banorët aty brenda që më kuptonte vetëm duke më parë në sy, po shok e shoqe është një fjalë shumë e rëndë, nuk mund të bësh shok dikë që e ke njohur për 10 ditë.

Tatiana ajo që të bëri të veçantë në atë shtëpi ishte dhe lidhja që kishe pasur ti me një djalë nga Laçi. Si u njohe me djalin shqiptar?
Shumë thjeshtë, ishte një ditë si gjithë të tjerat. Në atë kohë isha vetëm 13 vjeç, bëhet fjalë për 13 vjet më parë. Isha në një park kur mblidheshim me gjithë shoqërinë dhe ai erdhi, pasi kishim shoqëri të përbashkët. Në fillim nuk më pëlqente, se shqiptar mo! Kush e donte shqiptarin në '97-ën. Më dukej mendjemadh por, sa po kaluan disa ditë ndryshoi gjithçka në 360 gradë. Më pas, jetova me të për 8 vjet dhe tani nuk jemi më bashkë.

Po pse përfundoi lidhja juaj?
Po mjafto mo, mu bë si vëllai, duke qenë ditë e natë me të. Ndoshta përfundoi ngaqë jam lidh kur kam qenë e vogël. Doja të kuptoja se si ishte bota jashtë dhe jo të përqendrohesha vetëm tek ai. Por, në atë kohë unë kam ardhur shpesh në Shqipëri njoha dhe prindërit e tij dhe vazhdoj të kem marrëdhënie shumë të mira me njerëzit e ish të dashurit tim, Landi.

Po si erdhe në Shqipëri dhe si u prezantove me ta?
Kisha shumë dëshirë të shihja Shqipërinë nga afër, megjithëse më kishin folur dhe unë deri në atë kohë e kisha mësuar shqipen mirë. Fola një ditë me prindërit e Landit në telefon, ku i thosha se do të vij në Shqipëri, pasi në atë kohë djali i tyre nuk vinte dot për efekt dokumentesh. Në fillim babi i Landit nuk më donte. Nuk e besonte që unë isha italiane, pasi flisja shumë mirë shqip. Por ish i dashuri im më çoi si fillim tek një hallë e tij dhe halla bisedoi me babanë dhe si duket i shpjegoi që kjo vajza është e vogël, nuk është ashtu si mendon ti. Dhe babi tani filloi të më kërkonte. Erdhi një ditë te halla me gjithë mamin dhe që atëherë nuk jemi ndarë më.

I ke takuar tani që ke dal nga ""Big Brother?
I kam dëgjuar në telefon, por nuk kam mundur të shkoj për shkak të punëve.

Ke dhjetë vjet që vjen në Shqipëri, si të duket ky vend?
Po sa herë që kisha pushime vija në Shqipëri. Më duket shumë e bukur. Mua më pëlqen kultura, mikpritja, njerëzit që të përshëndesin. Ju jeni familjar dhe brezin e shtatë e quani motër, ndërsa ne, ta kemi motër me të vërtetë dhe nuk e vret kush mendjen. Në Itali çdo kush shikon punën e vet. Për shembull, komshiu im dhe unë kemi mbi 20 vjet që jetojmë në një pallat dhe nuk e di kush është. Dhe unë nuk po jetoj dot më atje se u mësova me kulturën shqiptare, se kur jam lidh me shqiptarë kam qenë 13 vjeç dhe jam rritur me këtë mentalitet, kulturë dhe traditë.

Në qoftë se do të ofrohet një punë në Shqipëri, do të qëndroje përfundimisht këtu?
Po, sigurisht. Çfarëdolloj pune, nuk ka rëndësi, mjafton të jetoj mirë.

E ke menduar ndonjëherë se ke një mentalitet shumë të hapur për këtë vend?
E kam mentalitetin e hapur për Laçin, Burrelin, Pukën që janë qytete pak të mbyllur, por Tirana ka mentalitet edhe më të hapur se i imi.

Pse vendose të marrësh pjesë në një "BB" shqiptar?
Për "Big Brotherin" italian unë nuk kisha asgjë të veçantë, ndërsa për "Big Brotherin" shqiptar të veçantë kisha faktin që jam italiane dhe që flas shqip.

Kush mendon se do ta fitojë "BB"?
Unë do të doja që ta fitonte Kika, por se kush do ta fitojë nuk e di. Jetmiri gjithashtu është shumë lojtar i bukur, luan mirë, provokon, ai i jep gjallëri shtëpisë. Po mos të ishte ai ça do bënin njerëzit, ndryshe nuk shihet "Big Brotheri". Unë kam një karakter që jam e hapur, bëj shaka me të gjithë, por aty brenda nuk gjeta njerëzit për të bërë shaka. Por, po të kisha Valonin, Xhimin, Enxhin, po të kisha hyrë në atë kohë, atëherë do ishte situata ndryshe.

Çfarë të pëlqeu nga Valoni që u fiksove në atë mënyrë?
Kur hyra unë, ai doli. Ndenjëm shumë pak bashkë, gati 20 minuta në divan. Nuk e di më pëlqen ai djalë.

Po të ishte Valoni aty brenda mendon se do kishe krijuar një lidhje me të?
Po, patjetër.

Në qoftë se do martoheshe me një shqiptar, do pranoje të ishe një grua si ato shqiptaret më të gjitha tradita dhe zakonet?
Po, sigurisht, pse jo... Më pëlqen shumë. Qejfi ma ka për të marrë një djalë shqiptar. Unë e dua shumë Shqipërinë dhe nuk e di as vetë se nga më vjen kjo.

Nënshtetësinë shqiptare e ke kërkuar publikisht edhe në "Big Brother", për çfarë i duhet një italianeje shtetësia shqiptare, kur nuk i hy në punë për asgjë, sepse ne as liberalizimin e vizave nuk e kemi marrë ende?
Për tu bërë shqiptare 100 për qind se tani jam 99%.

Po tani ku jetoni?
Tani jetojmë në një shtëpi që na i ka mundësuar "Big-u" për të gjitha ata që vijnë nga jashtë apo nga Kosova dhe nuk kanë ku të rrinë këtu. Momentalisht jetoj unë, Valoni dhe Menel. Menel bën sikur nuk është dhe hajt mo.

Na tregoni pak për puthjen me Valonin?
Ishte një puthje që e ndjeva. Por, unë e shpreha pëlqimin tim ndaj Valonit që kur isha brenda në shtëpi. Kur dola e pata rastin, bisedova me të. Dolëm në diskotekë e u puthëm. Tani nuk kam një lidhje serioze me të, thjeshtë jemi shok.

Pse ke nje marrëdhënie të ftohët me nenën ne Itali?
Po e thashë dhe më parë që familja në Itali nuk duan t'ia dinë shumë për fëmijët e tij. Kur fëmija është në gjendje të ecë me këmbët e veta askush nuk pyet më për ty. Pastaj puna në orare të ndryshme, kur unë shkoj në shtëpi, ajo fle gjumë, kur unë shkoj, ajo ka ikur në punë, e kështu. Dhe pse jetojmë bashkë, takohemi një herë në muaj.

Për meshkujt shqiptar
“Djemtë shqiptarë kanë këtë që kur e kanë një vajzë e mbajnë si princeshë, por, nuk mbajnë vetëm atë, por gjithë lagjen si princeshë. Domethënë janë me të, por janë dhe me një 20 të tjera, se në mentalitetin e tyre është se; i takon t’ia bëjnë qejfin të gjithave, kanë lindur me mendimin sikur e kanë për të detyrë. Pa ditur se dhe ne gocat kemi për detyrë t’ia bëjmë qejfin meshkujve, po nejse, ata nuk e kuptojnë këtë”.

Mendim për...
Hakiun: I sinqertë, ka shumë eksperienca në jetë.
Domenikën: Nuk kam opinion për të.
Seldin: Fëmijë. Bën sikur i di të gjitha, por në fakt nuk di asgjë.
Erionin: Erioni rri! Është shakaxhi, bën muhabet. Pak herë ka shprehur mendimin e vet.
Jetmirin: Shumë lojtar i forte, dinak dhe di të bëjë lojë te mirë. Ai është një djalë që di çdo gjë.
Mandin: Mandi bën vetëm po...

/entela resuli/shekulli/maj 2010/

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Tatiana: I fancy to marry an Albanian boy

Tatiana, Italian who took part in "Big Brother" has not started now its ties with Albania. It is about the year 1997, when she learned and fell in love with a boy from Laç. Love for and curiosity for Albania has made during the last ten years she often come to Albania and pass long vacation here. They even found two parents here who are parents of former Albanian loved ones, as it after eight-year cohabitation is no longer with him. In a frank interview to "Sh2-in" it is shown open, even as is, without complex and direct.

Tatiana, as we feel now that emerged from the house of "Big Brother"?

Very good. Better outside than inside. Because within three-four weeks is not what makes you most. What you have to give give it all at first, then the remaining people do gossip. Outside is better. In fact, it was my day to be dilja parandjenjën. The people realize when it comes time to exit.

Make friends in your home?

Absolutely not. No company within the house of "BB".

What about love?

Links can be. Normal two people have sympathy with one another that should pelqehen kiss while he could not kiss wasted in vain. And, how about, you need to look outside. Experience shows that 99 percent of connections that have arisen in these kind of format did not resist.

You said that one of assess more persons was Kika, now say that no society?

I go well with the pinnacle, but I do not partners. The latest is that it will stay there in will come the moment that will nominate. Okay, I've gone very well, there was one in which people understood just before the eye, but friends of friends is a very serious question, do not friend you have known someone for 10 days .

Tatiana that she did in that particular house was the link that you had had a son by Laç. As a boy he learned about the Albanian?

Very simply, it was a day like all the others. At that time I was only 13 years old, is about 13 years ago. I was in a park when mblidheshim the whole society and it came after we had common friends. At first I liked it not, that Albanian mo! Who wanted the 97 Albanian country. I looked stuck but, as was passed a few days everything changed to 360 degrees. Later, jetova with for 8 years and now are no longer together.

If your relationship ended though?

But enough mo, I became like brother, being with him day and night. Maybe because I ended up connecting when I was small. I wanted to understand what was the world outside and përqendrohesha not only to him. But then I often come to Albania and met his parents and continue to have very good relations with people of my beloved former, Landi.

But how come the U.S. and was prezantove with them?

Church would like to see more closely Albania, though most had spoken, and by that time I had better learn Albanian. I spoke a day with parents on the phone State, where he would say come to Albania at the time because their son can not come to the effect of documents. At first the State daddy did not like. I do not believe that I was Italian, as well speak Albanian. But my former love took me as a beginning to his aunt and his father and aunt spoke with explained that apparently this girl is tiny, not as you think. The father now began to ask me. There was a whole day with my mom and aunt and then we are not divided anymore.

I have met now that you get out of "Big Brother?

I've heard on the phone, but I could not go because of work.

You coming ten years in Albania, as it seems this place?

But whenever I vacation in the U.S. line. I find it very beautiful. I like the culture and hospitality, to welcome people. You are the seventh generation of family and sister call, and we have not really sister and whoever kills the mind. In Italy, everyone sees their work. For example, my neighbor and I have over 20 years that we live in a palace and not know who it is. And I can not live on there that I learned the culture was that when I'm connecting to the Albanians have been 13 years old and I grew up with this mentality, culture and tradition.

If you will be offered a job in the U.S., will eventually stay here?

Yes, of course. Any job, no matter, enough to live well.

And have you ever thought that a very open minded about this place?

I open mentality Lac, Burrel, Puka little towns that are close, but Tirana is more open minded than mine.

Why decide to take part in a "BB" Albanian?

For "Big Brotheri" Italian I had nothing special, while "Big Brotheri" Albanian particular the fact that I'm Italian and speak Albanian.

Who thinks it will win "Big Brother"?

I would like to win Kika, but who will win not know. Jetmiri is also very nice player, plays well, provokes, it gives zest to home. But it was not what I'll do humans, unlike never seen "Big Brotheri. I have a character that I'm open, I joke with everyone, but I found it in there to make people laugh. But if I Shout to the Lord, Xhimin, Engin, if I had entered at the time, then the situation would be different.

What I liked from fiksove Shout to the Lord who did?

When I came, it came out. Few stayed together nearly 20 minutes on the sofa. I do not know me like that boy.

If there was Shout to the Lord in church believes it will create a link to it?

Yes, definitely.

If you would martoheshe to an Albanian, would accept a woman as they were Albanians in all traditions and customs?

Yes, of course, why not ... I like a lot. Please take me there for an Albanian boy. I love Albania and many do not know themselves that it comes from.

Albanian citizenship have also publicly called "Big Brother", for what should be a italianeje Albanian citizenship when HY does not work for nothing, because the liberalization of visa or have not yet?

Albanian to become 100 percent that I am now 99%.

But now you live?

Now we live in a house that has enabled us to "Big-u" to all those who come from abroad or from Kosovo and have nowhere to stay here. Currently I live, and Menel Shout to the Lord. Menel does not like and hajt mo.

Tell us a little about kiss with Shout to the Lord?

It was felt that a kiss. But, I expressed my consent to Shout to the Lord when I was inside the house. When I went and had the opportunity, I spoke with him. We went to the disco of the neck. Now I have a serious connection with, are simply friends.

Why have a cold relationship with her mother in Italy?

What I said and soon the family in Italy do not want to know more about his children. When a child is able to walk with their feet no longer asks for you. Then work on different schedules, when I go home, sleep it sleeps when I go, she has gone to work, so. And though we live together, we meet once a month.

Albanian male
"The boys have the Albanians that if they keep a girl like the princess, but not just keep it, but the whole neighborhood as a princess. Means are, but with a 20 other than in their mentality is that, please do belong to all, were born to have an opinion as to the task. Without knowing that we have a duty to goca please do men, but nejse, they do not understand it. "

Thoughts on ...
Hakiun: honest, there are many experiences in life.
Domenikën: I have no opinion about it.
Seldin: Children. Makes as i know it all, but actually knows nothing.
Erion: Erion hang out! It wag, making small talk. Few times has expressed its opinion.
Jetmirin: Very strong player, make crafty and knows the game better. He is a guy who knows everything.
Mandi: Mandi makes only yes ...
]]

Sunday, 2 May 2010

Vesa Luma Ne Nje Interviste te "Papare"


/photo public domain/

Vesa, Në një intervistë “të paparë”
Amanet Elbinos Jam Kom Lon!

Hey Vesa! Ç’kemi si ia kalon?
Shumë mirë... u kënaqa

Nga ishe që u kënaqe...
Hahaha! Isha në një kafiteri me 4 kolegët e mi ...tu bo qejf.

Ndonjë personazh që njohim?
I njihni të gjithë besoj. Mentori i grupit Kthjellu, Andosi, Jehona Sopi, Leonora Jakupi, a do më?

Nuk paske qenë për kafe, për koncert paske qenë më duket hahahhaha.
Jo, jo! Kur rrimë bashkë vetëm për koncerte nuk flasim.

Po për çka bisedojnë këngëtarët me njëritjetrin, nëse jo për koncerte e muzikë... ndoshta ndonjë “thashethem”?
Harrova ta përmend dhe Dj Blunti ishte me ne... por iku shpejt ...e di si... as thashethemet nuk mungojnë, por gjithmonë ia vëmë para atë frazën “Jo që kam diçka kundër, por...” hahhaha

Line Dj Blunt, Leonorën më thuaj si e kam?
Leonora si shpirt... e kam mike shumë të mirë.

A të uruan për videokëngën e re? Ç’vlerësime të dhanë?
Përveç atyre (vlerësimeve) dua edhe t’i falënderoj, sepse kemi menduar bashkë për idetë dhe për të gjitha. Më kanë kritikuar shumë gjatë gjithë kohës, duke më thënë që është koha të jesh më e hapur jo aq konservative në klipe. Ne kuptimin që...të jem shumë më shumë ‘’HOT” e kupton...hahaha...ndaj, kësaj radhe i kam dëgjuar edhe më duket se ia kam arritur, hë? Si thua ti?

Pse ku ke pasur klipe ti ku ke qenë konservative e aspak hot?
Hot po kam pas ...por jo “HAT” si i themi ne, në slang-un e Prishtinës (d.m.th., shumë, shumë hot) asnjëherë hahaha. Ajjjjjjjjjj jam duke e dëgjuar këngën... Si të duket?

Shumë më pëlqen sidomos refreni. Bile dhe teksti.
Epo mjaft u bë me... s’kemi më çika të shpisë. Është kënga dhe teksti i Florit, i cili si gjithmonë E QËLLON.

Dje fola me Florin dhe më shkoi mendja që ishte e tij. Se ne e kemi si shprehje “Amanet këtë, amanet atë...”
Ndërsa ne amanetin e kemi të shenjtë, e japim vetëm një herë!

Ja fute kot,se ti po e këndon amanetin hahahhahahahaha!
Hahaha me fal... jam në revoltë ndaj gjinisë së kundërt, që nga "Aj Aj" me Bluntin.

Po e bukura është se kur dikush lexon titullin “Amanet” kujton për ndonjë baladë të trishtuar, por kur fillon luan kënga, ia nisin të kërcyerit.
Ashtu edhe unë në fillim kam menduar kur më dërgoi Flori demon. Më pas u dashurova në këngë që në dëgjimin e parë... pastaj teksti... hmmm.

Si është pritur kënga në Kosovë? A ka filluar të luhet në klube?
Të të them një gjë... Kur kemi pas bërë “Jemi e s’jemi” me Florin, ai më ka pruar këngën në një pub ku unë festoja ditëlindjen, dhe e vëmë të luhet për të bërë një provë. Akoma pa e bërë klipin, dhe njerëzit kërcyen mbi tavolinë dhe kuptuam që do jetë hit. Ngjashëm ndodhi me ”Amanetin” dhe unë vendosa që kësaj radhe fillimisht ta promovoj në fan-page te FaceBook, pastaj ta nis në TV,dhe e çuditshme qysh dje e kam dëgjuar në vetura, akoma pa u transmetuar në TV, që më jep një shpresë që do ta kallim verën 2010.

Shumë, shumë më bëhet qejfi. Do të thotë kjo që albumin do ta kryesh në bashkëpunim me Florin, pasi disa prej këngëve më të mira i ke me të.
Nuk do të kem më albume, sepse arsyet tashmë dihen sa i përket tregut shqiptar. Do të fus në treg vetëm single, por do të bëj një kolazh me këngët më të mira të miat shumë shpejt dhe besoj do ta arsyetoj punën time në këtë mënyrë. Këtu do të hyjnë shumica e këngëve të mia, si balada e fundit, “Aj Aj”, “Ik kur të lë unë” etj., si dhe “AMANETI” normalisht si himn i këtyre.

Ndonjë ide se kur mund të publikohet?
Mund të publikohet shumë shpejt, gjatë këtij viti.

Tek videoja “Amanet” në prapaskenë shfaqet kopja e revistës “Kosmopolitan” dhe në një nga titujt shkruhet: “A është ai normal aty poshtë?” hahahhahahhaha! A e ke lexuar atë artikull për çfarë bën fjalë? (o sa kam qesh!)
Hahaha! A të thashë më parë... Jam shumë e revoltuar me ata. S’po dinë, s’janë normal.

E paske lexuar domethënë?
Jam lexuese e rregullt...

Dhe si përfundim? Normal apo jo?
Hahahaha paj, nëse ia përshtati edhe tekstin e këngës në “Amanet”... ai nuk është normal... hahahaa

Unë personalisht do të kisha imagjinuar në një makinë të hapur, duke udhëtuar për në plazh me këtë këngë...
E di si... kënga është shumë e bukur për ta ngarkuar shumë, po të ishte edhe ai ambient do të ishte “too much" dhe pastaj kam frikë se do të revoltohem edhe më shumë.

Ndoshta rrugës për në Dhërmi? Bile dhe me rroba banje...
Mos më prek në pikën time të dobët... Dhërmiun! Kam shumë kujtime.

...dhe duke u lagur pak me ujë si Zajmina hahahaaha
Jo jo... akoma nuk dua të mbyllem në shtëpi nga ofertat pastaj hahahahaha

Do doje një apartament atje?
Do të doja shumëëëë dhe po e kërkoj publikisht lejen...aman...ndoshta po të isha në shtëpinë e ”BB” do të ma jepnin...haha.

Ku të ka shkuar mendja, “Big Brother”? Seriozisht! A do ishe futur aty?
Njëra nga vajzat kishte fituar të drejtën të jetë shtetase e Shqipërisë për shkak se dinte himnin, vallet, gjuhën shqipe etj., dhe unë premtoj po të ma japin lejen do të rri ditë e natë me rroba banje, duke u zhytur në ujin e Dhërmiut.

Nuk e kam ndjekur shumë “Big Brother”, kush ishte kjo? Ajo italiania?
Po!

E shkreta! Ishte rehat, tani do t’i kërkojnë vizë me shku në Itali.
Hahahahhahahahaa! S’je normal!

Ishte mirë e bukur tani do hipë në gomone - refugjate hahahha. Po tek “Vip Shpija” përse nuk shkove?
Hmm...e respektoj shumë gatishmërinë e kolegëve të mbyllen një muaj për çështje bamirësie, por unë kam gjetur mënyra të tjera shumë herë të ndihmojë të tjerët, pa pasur nevojë të mbyllem në shtëpi dhe të marr eventualisht ndonjë flakaresh fytyrës.

Hajt se ti e rreh “Big Mamën”!
Jo, jo. ‘’Jo që kam diçka kundër, por...”

Nejse...si nuk u takuam ne kur erdhe në Amerikë për koncert? Ajjjjjjjjjjjjjj shumë keq më erdhi!!!
Ti ishe zënë me të dashurën për Shën Valentin hahaha. Të paktën u dëgjuam në telefon, sepse nganjëherë kur lexoja shkrimet, duke parë guximin tënd, mendoja që gjithçka ishte fals.

Seriozisht? Më duket se më bëre një kompliment...
Pak, pak...nuk do ta harroj se ti ishe ai, i cili zbulove rastin e famshëm të RTSH-së para shumë vjetëve me Flakareshat ...dhe të falënderoj. ‘’Zbulove rastin’’ Albaniac-aka- CIA :)

Shumë faleminderit dhe ty. Një sekondë se më kujtove prapë Leonorën. A është e vërtetë që do martohet?
Nuk të tregoj dot...hahaha

Qenka tu u martu. Aaaaaaaaaaaa u krye!
Nuk flasim për jetën private mes kolegëve hahahahhahahaha... të kam njëfarë kolegu dhe ty këtu.

Ani, ani... kaq mjaftonte hihihihihi. Po ti a do martohesh?
As ti s’je martu a ??!!

Unë martuar e ndarë hahahha. Pastaj, kush na merr ne artistëve hahaha o tu u mek tu qesh!
Ti s’je në vete ti.

Më ka thënë një ish e dashura ime që do bëhem shumë plak i keq.
Po të shoh ...duke u marr akoma me festivalet në revistë hahahhahahahaha

Apapappaapa ç’më dogji! Gjithsesi prapë nuk e ndryshoj mendimin; Shumë po më pëlqen kënga. Fiksim! E kam vendos në përsëritje dhe po e dëgjoj.
Seriozisht? Shumë më bëhet qejfi, veç mos e vë shpesh se bëhet bajat pastaj.

Jo, jo! S’ka shans. Si mendon të ia vendosim titullin intervistës?
Hmmm...s’po di...

Amanet Elbinos ja kam lon?
Hahahahahaa! Okeeeeeej!

Atëherë u bë! Ky do jetë titulli. Shumë faleminderit! Kiss! Kiss! /elbino/shekulli/maj 2010/

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Vesa, in an interview "unprecedented"
I Elbinos testament Lon Kom

Hey Vesa! Hi how it goes?
Very good ... he satisfies

From that satisfies you were ...
Hahaha! I was in a café with four of my colleagues ... I'd love to bo.

Any character you know?
I know everyone believe. Kthjellu mentor group, Andosi, echo Sopi, Leonora Jakupi, would most?

There was somewhat of coffee, the concert was somewhat seems hahahhaha.
No, no! When you sit together talking not only for concerts.

But what they talk with each other singers, if not for concerts and music ... perhaps a "rumor"?
Forgot to mention and Dj Blunti was with us ... but left soon ... I know how ... Rumors or not missing, but always put it before the phrase "Not that I have anything against, but ..." hahhaha

Line Dj Blunt, Leonoren tell me how I?
Leonora as a ghost ... I have a very good friend.

A new videokëngën congratulated for? Ç'vlerësime be provided?
Except those (estimates) also want to thank, because we thought together for ideas and for all. I've been criticized all the time, telling me that it's time to be more open, not so conservative in the clips. We sense that ... to be much more''HOT "understands ... hahaha ... but this time I heard it seems that I managed, he? How do you say?

Why where you have clips you where you were conservative and not hot?
Hot ... but if I had not "hat" as we say in slang un Pristina (ie, very, very hot) never hahaha. Ajjjjjjjjjj'm listening to the song ... How to think?

Much like especially the refrain. Even text.
Well enough was done ... have not most of shpisë Cika. Song and text of gold, which as always happen.

Yesterday I spoke with Florin and went on his mind was. That we have expressions like "the last will, testament that ..."
While we have Amaneti holy, and give only once!

Here introduced in vain, that you are singing Amaneti hahahhahahahaha!
Hahaha ... forgive me I am in revolt against the opposite sex, since "educational educational" with Bluntin.

But the beauty is that when someone reads the title of "supreme" reminiscent of a sad ballad, but when the song starts playing, then start kërcyerit.
And so I thought when I originally sent on gold demon. Then he loved the song since first hearing ... then the text ... hmmm.

As expected the song to Kosovo? Does started to play in clubs?
To say one thing ... When we had made "We es'jemi" with Florin, he has pruar song in a pub where I celebrate the birthday, and put the play to do a test. Yet without making klipin, and people jumped on the table and realized that would be hit. Similar happened with "Amaneti" and I decided this time to promote the first fan-page on Facebook, then went into TV, and strange since yesterday I've heard in cars, even without being broadcast on TV, that gives me a hope that 2010 will be rated summer.

Very, very convivial place. This means that the album will co kryesh in gold, as some of the best songs i have with it.
There will have more albums, for reasons already known as the Albanian market. It will only make the single market, but will make a collage of the best songs of mine very soon and I believe will justify my job this way. Here you will enter most of my songs, like last saga, "educational educational", "Go when I leave", etc.., And "Amaneti" chant as these normally.

Any idea when they might be published?
Can be published very soon, this year.

In the video "testament" behind the scenes displayed a copy of the magazine "Kosmopolitan" and a title is written: "Is it normal down there?" Hahahhahahhaha! Have you read the article about what makes the word? (O how I laugh!)
Hahaha! Have I told you earlier ... I am very angry with them. S'po know, are not normal.

The reading that is somewhat?
I am a regular reader ...

And as a result? Normal or not?
Hahahaha Well, if we adapted the text of the song "testament" ... it is not normal ... hahahaa

I personally would have imagined in an open car, traveling to the beach with this song ...
I know how ... the song is very nice to charge more, if it was the environment he would be "too much" and then I fear that they will rebel even more.

Perhaps the way to Dhermi? Even the swimsuit ...
Do not touch me in my weak point ... Dhermi! I have many memories.

... And getting away with a little water as Zajmina hahahaaha
No, not ... still do not want to close the home by then hahahahaha bids

Do you prefer an apartment there?
I would like shumëëëë and is publicly ask permission ... aman ... maybe if I were at home "BB" will give me ... haha.

Where the mind has gone, "Big Brother"? Seriously! Would it were introduced?
One of the girls had won the right to be a citizen of Albania because he knew anthem, dance, Albanian, etc.., And I promise if you give me permission to sit day and night with the swimsuit, being immersed in water Dhermi .

I've attended many "Big Brother", who was it? It italiana?
Yes!

Poor! It was comfortable, would now require visa did you go to Italy.
Hahahahhahahahaa! Not a normal!

It was pretty good they were in the boat going now - refugees hahahha. Is to "lead Vip" Why not you just?
Hmm ... I respect the willingness of many colleagues to close a month to charity issue, but I have found other ways too many times to help others without having to close to home and eventually get a facial flakaresh.

Hajt that you pound "Big Mame '!
No, no. ''Not that I have anything against, but ... "

Nejse ... as we met there when you come to America for concert? Ajjjjjjjjjjjjjj worst came on!
You were busy with the girlfriend for St. Valentin hahaha. At least he heard the phone, because sometimes when reading articles, seeing your courage, I thought that everything was false.

Seriously? Seems to have done a compliment ...
Few, few ... will not forget that you were the one who discovered the famous case of Radio Station's many years before ... and thank Flakareshat. Albaniac''discovered''case-AKA-CIA:)

Thank you and you. One second it reminded me again Leonoren. Is it true that married?
Can not tell ... hahaha

Too be married. Aaaaaaaaaaaa the top!
No talk about private lives among colleagues hahahahhahahaha ... some colleagues and I have you here.

Ani, ani ... enough so hihihihihi. If you will marry?
As you married a Province?!

I married separated hahahha. Then, the artists who take us hahaha o tu mek to laugh!
Province itself to you.

I told a former girlfriend who would become my very bad old man.
See ... I still getting the magazine hahahhahahahaha festivals

Apapappaapa c'me burned! However still does not change opinion; Many are like the song. Anymore! I put on repeat and listen is.
Seriously? Become much more convivial, but not often puts it warmed then.

No, no! No chance. How it feels to put the title of the interview?
Hmmm ... I know ... s'po

Elbinos testament shall have lon?
Hahahahahaa! Okeeeeeej!

Then it became! This will be the title. Many thanks! Kiss! Kiss!
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online