All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 29 May 2010

Shqiperia e 16-ta ne Eurovision 2010

Gjermania fiton Eurovisionin, Shqiperia e 16-ta

Këngëtarja nga Gjermania, Lena dhe kënga e saj “Satellite” është fituese e edicionit të sivjetëm të Eurovision që u mbajt në Oslo të Norvegjisë. Gjermania mori gjithsej 246 pikë. Turqia doli e dyta, kurse Rumania e treta. Shqipëria, me përfaqësuesen e saj Juliana Pasha, u rendit e 16-ta. Edhe gjatë këtij viti festivali është përcjellë me votime që janë konsideruar më shumë politike, sesa votime për këngët që kanë pasur vlera. Pikët maksimale, Shqipëria i mori nga Maqedonia. /gazeta express/

Performanca e Shqiperise ne Eurovision 2010 Final

- - - - - - - - - -
p.s. Kenga e Shqiperise ishte perfekte dhe me te vertete dicka nuk eshte ne rregull me Eurovisionin ne kete kontekst. Kam pritur sukses shume me te madh. Ndersa veshja e Julianes me zhgenjeu totalisht. Ato pantollona nuk i rrinin mire aspak dhe nuk reflektonte nje imazh perfekt. Pamjet vizuele jane shume te rendesishme dhe kjo eshte ndoshta edhe nje faktor pse Anjeza Shahini perfundoi aq larte ne tabele ne vitin 2004. Pervec kenges, ajo la nje mbrese vizuele tek shikuesit. /teni/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Germany won Eurovisionin, Albania ended the 16-th

The singer from Germany, Lena and her song "Satellite" is winner of this year's Eurovision edition held in Oslo of Norway. Germany received 246 total points. Turkey came in second, third and Romania. Albania, with its representative Juliana Pasha, the 16th-ranked them. Even during this year's festival is followed by votes that are considered more political, rather than voting for songs that have had value. Maximum points, Albania received from Macedonia.
]]

Elbino: Shtate Shenimet e Mia per Top Fest 7


/albana & ledion, photo public domain/

Shtatë shënime për Top Fest 7

Juria

Nuk po shkruaj gjë për jurinë pasi, dihet që juria ishte figurante. Ato zarfet që vinin me çmimet në skenë nuk janë ndërruar që prej 2003 hahaha dhe tregonin mjaftueshëm se kush ishte juria e vërtetë. Shtypshkronja e Topit!

Skena

E mrekullueshme! Mua më pëlqeu shumë dhe besoj se TopFest gjithmonë është munduar të sjelli diçka që përshtatet me audiencën dhe konkurruesit e tij.

Interpretimet Live

Përveç ndonjë stonimi të vogël në përgjithësi të gjithë këngëtarët kënduan shumë mirë. Do veçoja Elita Ziberin. FIKSIM zëri i saj! Mezi pres të dëgjoj më tepër prej XXL. Në përgjithësi interpretimet më të mira ishin ato të muzikës rrok. Troja, Joricho, Flaka Krelani... shumë cool! Ndoshta dhe efektet e ndriçimit ishin përputhur më mirë me interpretimet, por padyshim rroku u përfaqësua më denjësisht se zhanret e tjera. Në lidhje me incidentin e Besës. Unë kujtoja se unë bëhem ndonjëherë shumë i keq me kritikat e mia, por o Zot o Zot me lexu disa komente nëpër forume! Së pari, ishte defekt teknik. Së dyti Besa ka kënduar live dhe e ka provuar veten, plus që këndoi live dhe në gjysmë finale. Ndaj t'i lëmë mënjanë ato debilliqet që diskutohen nga disa. Besoj se ishte ëndrra më e keqe që mund të ketë një artist. Unë e pyeta Besën dhe ajo më tregoi se ishte mërzitur jashtëzakonisht shumë dhe se me të dyja kufjet që provoi nuk dëgjonte asgjë. Ata që kanë provuar të ngjiten në skenë kur fonia është në maksimum e kanë idenë mirë se për çfarë flitet. Gjithsesi, Besa nuk ia vë fajin askujt dhe thjesht më tha ishte një incident që e bëri të shtanget dhe të humbasë kontrollin e situatës, pasi e zuri krejt papritur. Për ata që ju pëlqejnë të besojnë të kundërtën mund ta ndjekin live Besën në dy koncertet që zhvillohen në qershor tek "Qemal Stafa" dhe t'i hanë mbrapsht fjalët që kanë thënë.

Çmimet

Nuk po më besohet që Vedat Ademi nuk u vlerësua me çmim në festival!!! Me tërë atë pritje që i bëri publiku, duke e rikthyer në skenë dhe jo çmim? WOW! Po ai çmimi i internetit si u llogarit? Kot kështu për kuriozitet, sepse anketa nuk funksionoi as gjatë javës dhe as gjatë momentit që po zhvillohej festivali... Nejse festivali është i tyre, kujt i japin çmim sërish është zgjedhja e tyre, por kur një këngë dhe këngëtari kanë një përkrahje kaq të madhe në publik... aspak mirë. Nuk është puna tek vlerësimi me trofe e kuptoj, sepse vlerësimin e bën publiku. Puna është tek nënvleftësimi që "juria" i bëri Ademit dhe që ai nuk e meritonte. Nuk e njoh personalisht këngëtarin dhe po insistoj në emrin e tij, pasi pothuajse çdo person që kam pyetur rreth TopFest ka ngelur i habitur për këtë.

Çmimi i madh u fitua nga Eneida Tarifaj, e cila nuk e priste, e ka shprehur këtë më pas në intervista, por dukej qartë në skenë që nuk i besohej që po fitonte. Ishte një moment sa emocionues edhe i çmendur lol. AAAAAAAAAAA fitova çmim AAAAAAAAAAAAA hahahhaa. As unë nuk kisha menduar se do fitonte, por pas marrjes së çmimit vura re se shumë nga shikuesit e TopFest kishin aprovuar fitoren e saj dhe se videoja e këngës "Koha s'kthehet " është një ndër videot më të vizituara nga ato të këtij edicioni në YouTube. Urime! Ne kemi mësuar se shumë shpejt ajo do të publikojë disa videokëngë të reja, duke vazhduar suksesshëm bashkëpunimin me Flori Mumajesin.

Prezantuesit

Unë nuk po them që Albana ka marrë parasysh vërejtjet tona, se ndoshta nuk e ka lexuar shkrimin, por do të them që në natën finale ajo ishte në formën e saj më të mirë dhe foli pothuajse gjithmonë saktë. Dukej qartë që mbizotëronte skenën dhe që herë pas here i mbante frenat Ledionit, i cili po mundohej të thoshte ndonjë nga ato batutat e tij siç e ka zakon, të cilat më së shumti nuk funksionojnë. Për sa i përket veshjeve ishin më perfektët e festivalit.

Veshjet

Të gjitha vajzat ishin veshur cool! Imagjino dhe Eneida kishte veshur minifund dhe kishte rritur flokët lol. Personalisht më pëlqeu më tepër Flaka Krelani. Meshkujt në anën tjetër veç të hekurosur se për stil nuk flitej. Alban Skënderaj uniformë e ka atë veshjen? Kot po pyes, thjesht për kuriozitet. Besniku i NRG BAND kishte veshjen më të mirë dhe më të keqe nga djemtë. Më të mirën, sepse të paktën ishte munduar të sillte diçka ndryshe dhe binte në sy, më të keqen sepse ishte veshje tmerrësisht e stiluar keq.

Tapeti i kuq

Hmmmm...tallesh? Po ato motorrat për çfarë ishin aty? Për tangërllik lol. Publiku i tapetit fiksim! Hahahaha! Duartrokisnin më shumë për Big Brodhistët sesa këngëtarët. Po pse kot e bëjnë tapetin natën televizionet e huaja? Po me xixa duket më bukur! Me xixa është dhe moda! Mund ta kishin bërë shumë mirë brenda në ambientet e pallatit pjesën e intervistave dhe tek tapeti të vendosnin një ekran të madh ku ata që kishin prerë bileta dhe nuk u lejuan brenda të paktën ta shikonin... /elbino/shekulli/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Seven notes for Top Fest 7

Jury

There is nothing to write jury, because it is known that the jury was figurante. They come with envelopes that prices are changing the scene since 2003 and showed enough hahaha who was the real jury. Printer Topi!

Scenes

The wonderful! Pleased me more and I believe that TopFest always tried to bring something that fits with the audience and his competitors.

Live Interpretation

Apart from a small stonimi generally all singers sang very well. Do elite Ziberi singled. Fixing her voice! I can not wait to hear more from XXL. In general, the best interpretations were those of rock music. Troy, Joricho, Flame Krelani ... very cool! Perhaps the lighting and effects were better coincide with the interpretations, but certainly Rrok was represented on the dignity of other genres. In connection with the incident and promise. I remember me that I sometimes get very bad with my criticism, but with Lord Lord read some comments in the forums! First, was the technical fault. Secondly Besa sang live and has proven itself, plus the crew live and in the final half. Therefore, to leave aside those debilliqet being discussed by some. I believe it was the worst dreams that can be an artist. Besa I asked her and she told me it was enormously upset and that both headphones that proved not hear anything. Those who have tried to climb on stage when it is at maximum fonia have good idea what is spoken. However, Besa condone anyone guilty and was simply told me an incident that made the fix and lose control of the situation, as it took quite unexpected. For those of you like to believe the opposite may go live in two concerts besa place in June to "Kemal Stafa" and back to eat the words they have spoken.

Prizes

There are more Vedat Ademi not believe that the price was estimated at the festival! With all the anticipation that made public, and returned to stage and not price? WOW! If the price of the internet as it was calculated? So vain curiosity, or because the poll did not work during the week or the current festival is held ... Nejse festival is them who give the award again is their choice, but when a song and the singer has such a great support to the public ... no good. There's no trophy to understand the evaluation, assessment makes it public. Work is in downplaying the "jury" of Adam and that he did not deserve. I do not know personally but insist the singer and his name, as almost every person I asked about TopFest remained surprised about this.

The grand prize was won by Eneida Tarifaj, which is not expected, has expressed this more after the interview, but it was evident on stage that do not believe that is win. It was a thrilling moment even as crazy lol. AAAAAAAAAAA won AAAAAAAAAAAAA hahahhaa price. I do not think I would win, but after I saw the price that many viewers had approved TopFest its victory and that the video of the song "Time it back" is one of the most visited videos from this edition on YouTube. Congratulations! We have learned very quickly that it will release some new videokëngë, continuing a successful collaboration with gold Mumajesin.

Presenters

I do not say that Albania has taken into account our observations, it probably has not read the script, but I would say that it was the final night in the form of its best and spoke almost always correct. It seemed clear that prevailed the scene and occasionally carrying Ledionit brakes, which are mundohej mean any of them his mot, as usual, which mostly does not work. Regarding costumes were perfect festival.

Wardrobe

All the girls were wearing cool! Imagine wearing mini-skirt and Eneida had grown and had my hair lol. I personally liked more Krelani flame. Men on the other side to dry but that style does not talk. Alban Skenderaj dress uniform has it? Kot is ask, just for curiosity. NRG BAND Besniku the clothes had better and worse by the boys. Best, because at least tried to bring something differently and impressive, the worst because it was styled clothing terribly bad.

Red Carpet

Hmmmm ... Joking? But what engines they were there? For tangërllik lol. Tapetit fixing public! Hahahaha! Big applaud Brodhistët more than singers. But why do tapetin night away foreign television? But with xixa looks beautiful! With xixa is the fashion! Could have done very well within the premises of the palace to the interviews and decide tapeti a big screen where they had cut the tickets and were not allowed inside at least to see.
]]

Genta dhe Elita 5 Bashke ne Koncert

Genta dhe Elita 5 bashkë në Dusseldorf

Janë të suksesshëm veç e veç dhe nuk njohin kufij në simpatinë që kanë krijuar tek publiku kudo që ata shkojnë. Por kur ata bëhen bashkë, adrenalina shtohet dyfish për ata që i ndjekin nga afër dhe përcjellin çdo gjë të bukur që ofrojnë. Genta Ismajli dhe ‘Elita 5’ janë gjendur vetëm dy ditë më parë bashkë në Dusseldorf të ftuar nga organizatorët ë një koncerti madhështor. Cdo gjë ka shkuar për mrekulli. Tinguj të mrekullueshëm dhe performancë e shkëlqyer sidomos nga Genta e cila ka mahnitur dhe vetë grupin ‘Elita 5’./bluetooth/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Genta and Elita 5 together in Dusseldorf

Been successful individually and do not recognize boundaries that have created sympathy in the public wherever they go. But when they made together, adrenaline would be doubled for those who closely follow and monitor everything beautiful that you provide. Genta and 'Elita 5' are found only two days ago along in Dusseldorf invited by the organizers of a superb concert. Everything has gone wonderfully. Sounds wonderful and excellent performance especially from Genta, which has captivated and the group itself 'Elita 5'.
]]

Friday, 28 May 2010

Milaim Zeka Shkakton Incident ne Konference per Shtyp

Gazetari Milaim Zeka fyen në mënyrën më banale koleget e tij

Gazetari Milaim Zeka ka ofenduar në mënyrën më banale disa gazetare femra, të cilat në konferencën për media e pyetën kryeparlamentarin Jakup Krasniqi rreth fondit Limaj.

Përderisa, Krasniqi nuk i është përgjigjur pyetjes së gazetarëve duke thënë se nuk është i informuar rreth kësaj çështjeje, ka eksploduar gazetari Zeka, i cili u ka thënë kolegeve të tij se kjo është temë për Kuvajtin e jo për fondin Limaj, për të vazhduar me ofendimet më ekstreme.

Ja si ofendoi Zeka dhe gjykojeni vet, të nderuar lexues:

"Kur a tema për Kuvajt pyetet për Kuvajt. Por t'bahet turlifar lope m'u ba gazetare a ka ma kijamet. Seriozisht po të thom. Po, në këtë rast ti je fort lopë që po reagon, seriozisht e kam.

Po ku ka n'botë, asht vizita për Kuvajt ti pyet për futboll. Edhe unë muj me pyet për kondoma, çfarë ngjyrash kanë kondomat. Po këto veç n'Kosovë i ki, e s'i ki kurrkun.

Kjo pyet për fondin e Fatmir Limes, e ai tjetri pyet për futball. Pse po t'vje inati. Jam kundra se s'ki drejt n'konferencë shtypi me pyt pytje...Une i caktoj rregullat. Po këta masi s'dinë se horë t'kisha ba, edhe mos mu përqyrrav. Horë t'kisha ba ty e kto.... Ty pasha Zotin.

Me kanë unë politikan e me m'pyet nji njeri jashtë temës a e din ça i kisha thanë: ti paske probleme seksuale. Mus u bo gja, mosi je femën ha mut çka dush se me ko mashkull t'kisha fshi shpulla që qyrrat n'tokë t'i kisha qitë. Përnime po t'thom. A nite? Lopa gjallë, lopa Danimarkës". /infosot/maj 2010/

Ndiqni videon:

- - - - - - - - - -
+tag: milaim zeka incidenti ofendon banale
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Milaim Zeka journalist in the most banal insults his colleagues

Journalism Milaim Zeka has offended in the most banal some female journalists, which at the press conference asked about the speaker Jakup Krasniqi Limaj fund.

While Krasniqi is not the question of reporters, saying he is not informed about this issue, has exploited Zeka journalist, who told his colleagues it is not subject to Kuwait to fund Limaj to continue with more extreme insults.

Here's how insulted gjykojeni Zeka and his dear reader:

"When a subject is asked to Kuwait for Kuwait. But t'bahet turlifar cow did me ba ma journalist Judgement. Seriously if thom. Yes, in this case, you are strongly cow that is reacting, I've seriously.

But where there n'botë, bone visits Kuwait to be asked about football. I mj to ask for condoms, what colors have condoms. But these only n'Kosovë of ki, ki kurrkun of no one.

It asks for funds Fatmir Limes, and he asks for another futball. Why t'vje anger. I'm against that s'ki n'konferencë to press questions with pyt ... I lay the rules. But these Masi s'dinë that Hore t'kisha ba, not just the përqyrrav. Hore t'kisha you and this is the ba .... You by the Lord.

I've been a politician with a great man off topic m'pyet did cha know I had said, somewhat to sexual problems. Mus was bo gja, mosi shit what you eat femen bath that male co swipe t'kisha hide that I had to qyrrat n'tokë Place. Really I mean it. A you listening? Live cow, cow Denmark
]]

Hakiu: Nga BB3 Fitova Famen, Por Humba Privatesine!


/photo public domain, game over/

Haki Kika: Nga Big Brother 3 fitova famen, por humba privatesine

Nje nder banoret me te pelqyer te spektaklit “Big Brother Albania 3” ka qene edhe shqiptari i Kosoves Haki Kika. Dalja e tij pak jave perpara se te mbaronte spektakli me i ndjekur ne Shqiperi ngjalli debat si dicka e padrejte, jo vetem ne biseda tavolinash, por edhe ne mediat e shkruara qe pasqyronin hap pas hapi kete show. Edhe atij nuk i eshte dukur i drejte eliminimi para kohe dhe madje kete e ka shprehur hapur edhe gjate transmetimeve te ndryshme televizive. Por, tashme gjithcka ka mbaruar dhe ai eshte kthyer ne Kosove. Ka vazhduar rrjedhen normale te jetes, duke marre me vete, vetem kujtimet e bukura qe BB3 i ka dhuruar.

“Une kam perfaqesuar gjate gjithe kohes, spontanitetin, lojen e paster, thjeshtesine dhe mbi te gjitha reagimin real ndaj situatave te krijuara brenda ne shtepi”, thekson nder te tjera Kika gjate intervistes dhene per Game Over. Por a ka marre ai ndonje oferte tunduese per pune dhe sa transparent e cileson ai formatin e BB3?

Keni qene nje nder banoret me te preferuar te audiences shqiptare. Si fillim deshirojme t’u pyesim, cilet jane kujtimet me te bukura qe keni marre me vete ne Kosove?
Ka shume kujtime te bukura nga eksperienca ime ne “Big Brother 3”. Kujtoj shpesh shtepine e vjeter, kur mundohesha te ndizja zjarrin dhe duart me beheshin plot me shenja nga te djegurat. Gjithashtu do te vecoja edhe provat e javes, te cilat kane qene shume interesante, sepse me disa prej atyre provave jam ndeshur per here te pare dhe secila prej tyre te dhuronte satisfaksionin e saj.

Duam t’u bejme nje pyetje qe nuk eshte kursyer edhe per ish banoret e tjere. Do ta perserisnit serish kete eksperience nese do u jepej mundesia?
Jo, sepse nuk me pelqen qe t’i perseris gjerat. Mendoj se nuk do te ishte aq interesante sa eksperienca e pare, ndaj i le me kaq gjerat.

Sipas jush cfare ka vleresuar me shume publiku tek ju?
Kam perfaqesuar gjate gjithe kohes, spontanitetin, lojen e paster, thjeshtesine dhe mbi te gjitha reagimin real ndaj situatave te krijuara brenda ne shtepi. Pra, kane vleresuar ate cfare une kam perfaqesuar.

Me cilin prej banoreve te “Big Brother 3” do te vazhdoni t’i ruani marredheniet qe keni krijuar?
Une jam i hapur per te gjithe. Vazhdoj te ruaj miqesi pothuajse me pjesen me te madhe te banoreve.

Deshironi qe te na flisni pak per kete spektakel. Qofte edhe per transparencen e tij?
Big Brother eshte nje format i tille qe nuk eshte e thene te jete transparent, madje duket qe John de Mol, ka lene pak vend per transparence, ose kjo eshte pershtypja ime nga eksperienca qe pata.

Atehere, cfare mendoni se fituat nga kjo eksperience?
Fame.

Mendoni se keni humbur dicka?
Privatesine.

Ka patur raste qe jeni penduar per pjesemarrjen tuaj ne BB3?
Jo. Une gjate gjithe kohes jam munduar qe te shoh anen me te mire te ketij reality show dhe perpara se te futesha brenda i kisha llogaritur te gjitha gjerat. Pra, dua te them qe i kam marre ne konsiderate edhe “pasojat” e mundshme.

Tashme qe gjithcka ka mbaruar, u ka ardhur ndonje oferte pune Kika?
Po, ka oferta nga kompani te ndryshme, madje shume interesante, por per momentin akoma nuk kam vendosur.

Nese do t’ju ofronin pune ne Tirane, do ta “braktisnit” Kosoven, qofte edhe per nje periudhe kohe?
Sot dy metropolet tona Tirana dhe Prishtina jane me afer se kurre, prandaj edhe po te filloja nje pune ne Tirane, nuk do te thote qe do ta “braktis” Prishtinen.

Cili eshte komenti me i vecante qe keni marre pas daljes tuaj nga shtepia e “Big Brother 3”?
“Je me i miri i te tre edicioneve”.

Negativ ka pasur?
“Kika ne fund te spektaklit u be pjese e grupit te ndrikullave” (qesh). Une kurre nuk kam qene pjese e ndonje grupi ne shtepi. Gjate gjithe kohes kam vepruar vete dhe sipas kokes sime.

Jeni kthyer ne Kosove. Si po shkon jeta juaj tashme, pas gjithe fames dhe simpatise qe keni krijuar te publiku?
Interesante dhe me plot komplikime, por gradualisht po rehabilitohem. Eshte goxha e veshtire, por do t’ia dal. /vilma kerciku/game over/qershor 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Haki Kika: From Big Brother 3 won fame, but lost privacy

One of the most favored people involved in performing "Big Brother 3" was also the first Kosovo Albanian Haki Kika. His appearance a few weeks before the show ended in Albania followed sparked debate as something unfair, not only in conversation tables, but also in print media that reflect this step show. And he is not showing the right and even eliminate this early has also openly expressed during various TV broadcasts. But now everything is over and he is returned to Kosovo. Continued normal flow of life, taking with them, only the beautiful memories that has donated BB3.
"I have represented at all times, spontaneity, play clean, simplicity and above all real response to the situation created at home," said Kika among others during the interview given for Game Over. But he received a tempting offer for any job and he qualifies as transparent format BB3?

Have been a favorite among people with the Albanian audience. First we would like to ask, who are the beautiful memories that you take with you in Kosovo?
There are many beautiful memories of my experience in "Big Brother 3." Often recall the old house when the fire burn mundohesha and become a full hands with signs of burning. It will also be singled out proofs of the week, which have been very interesting, because some of the evidence I encountered for the first time and each of them to donate her satisfaction.

We want to make a question that is not even to save the other former residents. I'll repeat this experience again was given the opportunity if it will?
Not because I do not like to repeat things. I think that would not be as interesting as the first experience, so I let things so.

According to you what the audience has appreciated more to you?
I represent at all times, spontaneity, play clean, simplicity and above all real response to the situation created within the home. So what I have appreciated what I represent.

Which of the inhabitants of "Big Brother 3" will continue to keep the relationships that you create?
I'm open to all. Continue to maintain friendships with almost the majority of residents.

We want to talk a bit about this spektakel. Even for its transparency?
Big Brother is such a format that is not said to be transparent, even appears that John de Mol, has left little room for transparency, or it is my impression that I had experience.

Then, what do you think it earned from this experience?
Fame.

Think you missed something?
Privacy.

There have been cases that are remorseful for your participation in BB3?
No. I tried at all times to see the best side of this reality show and before I go into the account within all things. So I want to say that I take into consideration the "effects" as possible.

Now that everything is over, came to any job offer Kika?
Yes, there are offers from different companies, even very interesting, but for the moment I have not yet decided.

If you offer work in Tirana, will "leave" Kosova, whether for a period of time?
Today our two cities Tirana and Pristina were closer than ever so even if you start a job in Tirana, does not mean he will "abandon" Prishtina.

What is the special comment that you receive after your exit from the house of "Big Brother 3"?
"You are the best of the three editions.

Had a negative?
"Kika spektaklit finally became part of the group godmother (laughs). I've never been part of any home. I acted at all times by himself and my head.

You are returned to Kosovo. How is your life now, after all fames and simpatise that you create to the public?
Interesting and full of complications, but gradually rehabilitohem. It is pretty difficult, but to get out.
]]

Ritfolk i Kthehet Skenes

Pas 13 vjetësh, ‘Ritfolk’ në skenë sërish

Grupi ‘Ritfolk’ do të kthehet përsëri në skënë. Kjo gjë është bërë e ditur nga njëri prej këngëtarëve të grupit, Saimir Braho i cili ka deklaruar se natën e 11 qershorin tek ‘ Cavaliero’ do të shfaqet koncerti i tyre. Grupi po punon që të shfaqë një koncert për të gjithë nonstalgjikët dhe për fansat e tyre që këto vite u ka munguar ky grup. Një koncert sa më pranë publikut dhe shijeve të tij dhe sa më argëgues për këtë të fundit vazhdon Saimir Braho. /b.w./maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

After 13 years, 'Ritfolk' on stage again
Group 'Ritfolk' will be back on stage. This has become known by one of the singers of the group, Saimir Braho who stated that June 11 night to 'Cavaliero' concert will be shown them. The group is working to feature a concert for all nonstalgjikët and their fans that this year has been this group. A concert to the public and as his tastes, and as for the latter argëgues continues Saimir Braho.
]]

Thursday, 27 May 2010

Ilir Shaqiri neser ne RaiUno


/photo public domain/

Balerini Ilir Shaqiri Familja dhe ëndrrat e mia

Ilir Shaqiri, balerini shqiptar i njohur e i famshëm dhe në skenën italiane do të jetë nesër një nga protagonistët e emisionit “Festa Italiana” të prezantueses Katerina Balivo. Emisioni prezantohet nesër në orën 14. 30 minuta në Raiuno. Së bashku me bashkëshorten e tij aktore Emanuela Morini dhe vajzën Emily, 5 vjecare do të tregojnë sesi kanë arritur të realizojnë ëndrrat e tyre. Në 2001 Ilir Shaqiri u bë një ndër personazhet më të dashur për teleshikuesit në emisionin “Amici”. Më pas vjen martesa me Emanuelën, aktoren simpatike italiane, ish protagoniste në serialin televiziv italian “Vivere”, më 30 dhjetor 2002. Gëzimit të familjes i shtohet dhe lindja e Emily, vajzës së tyre bukuroshe e cila sot është 5 vjece. /b.w./maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Ilir Shaqiri Balerini family and my dreams

Ilir Shaqiri, known balerini and the famous Albanian and Italian scene tomorrow will be one of the protagonists of the show "Italian Holiday" to prezantueses Balivo Katerina. The show presented tomorrow at 14. Raiuno 30 minutes. Along with his wife and daughter actress Emanuela Morini Emily, 5 years will show how they managed to realize their dreams. Ilir Shaqiri 2001 became one of the most loved to teleshikuesit to show "Amici". Then comes marriage with Emanuelën, charming Italian actress, a former Italian protagonists in the television series "Vivere", on December 30, 2002. Joy to the growing family and the birth of Emily, their lovely daughter who is five years old today.
]]

Mimoza Krasniqi: Me Cdo Kusht Do Behem Kengetare!

Deshiron te duket bukur

Eshte njera prej vajzave qe kishte bere debat vitin e kaluar ne Big Brother II. Por, pas daljes nga shtepia, bukuroshja gjakovare shume pak eshte pare ne publik. Me te shkuar ne shtepi, Mimoza ishte shquar per humorin e saj. Pas nje kohe ishte thene se ajo ishte e dashura e Polit. Ne kete interviste ajo nuk pergjigjet ne kete pyetje, perderisa thote se nuk ka asgje te vecante nga jeta e saj private. Thote se ben gjera rutinore dhe se shpejti do te paraqitet ne nje reklame ne televizion. Mimoza Krasniqi, e bukura e ekranit ne Big Brother Albania II, flet me shume per veprimtarine e saj pas daljes nga shtepia...

Roze: Cfare eshte duke bere Mimoza qe nga dalja e Big Brother?
Mimoza: Qe nga dalja e Big Brother nuk kam bere asgje te vecante. Gjera rutinore qe kam bere edhe para hyrjes ne Big Brother. Jam duke jetuar jete te zakonshme sic e kam bere gjithmone.

Roze: Sa i ka ndihmuar Mimozes pjesemarrja ne Big Brother?
Mimoza: Kam marre nje lloj ndihmese. Sepse jam bere nje person publik dhe me ka hap shume dyer.

Roze: Si ju eshte dukur edicioni i 3-te i Big Bother?
Mimoza: Per aq sa e kam shikuar, nuk kam verejtur ndonje ndryshim. Edicioni i BB3 ka qene po ai i njejti si edicionet e kaluara. Asgje me ndryshe dhe asnje risi.

Roze: Cilat jane projektet e ardhshme te Mimozes?
Mimoza: Kam filluar me disa projekte - shpresoj qe do t’i realizoj te gjitha. Projekti im primar eshte te regjistrohem ne fakultet . Keto dite jam edhe duke pritur te marre patente shoferin. Gjithashtu jam e angazhuar me nje reklame qe do te transmetohet se shpejti.

Roze: Sa eshte e rendesishme per ju veshja ? A i kushtoni vetes shume rendesi?
Mimoza: Kam deshire te dukem bukur, sidomos ne raste me speciale. Ndersa ne ditet e zakonshme nuk brengosem edhe shume, sepse deshiroj te ndihem sa me rehatshem.

Roze: Cila eshte deshira juaj e madhe e parealizuar?
Mimoza: Ende nuk me ka ndodhur te mos me plotesohet nje deshire. Une qellimeve te mia gjithmone ia arrij. Por, eshte nje deshire qe do te mundohem ta realizoj me cdo kusht, te behem nje kengetare e suksesshme.

Roze: A ka dicka te re nga jeta personale e Mimozes?
Mimoza: Jo, nuk ka asgje te re nga jeta ime personale per momentin. Por, kur do te kem dicka, do ta ndaj me shume deshire per te gjithe fansat e mi.

Fakte per Mimozen

“Shume e lumtur dhe eshte nje ndjesi shume e vecante qe pata nje eksperience te tille”, kishte thene Mimoza pasi kishte dale nga shtepia e Big Brother. Krasniqi njihet si njera prej vajzave me pergjigjet me interesante qe ka bere ne lidhje me jeten e saj. “Ne fillim u merzita pak, por pastaj mendova qe mund te kishte pasur nje arsye te forte qe nuk kishte ardhur”, kishte thene ajo pasi kishte dale nga shtepia kur ishte pritur qe Poli ta priste ate. /anzotika kelmendi/gazeta express/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Wants to look beautiful

It is one of the girls who had become a debate last year in Big Brother II. But after emerging from the house, lovely topic very little is seen in public.

Me go home, Mimoza was remarkable for its humor. After a time it was said that she was the girlfriend of the Pole. In this interview she did not answer this question, says that while there is nothing special from her private life. Say things that makes routine and will soon appear on an ad on television. Mimoza Krasniqi, the beautiful screen in Big Brother II, speaks more about its operations after emerging from the house ...

Pink: What is making Mimoza exit from Big Brother?
Mimoza: Since the emergence of Big Brother have not done anything special. Routine things I do before entering the Big Brother house. I'm living life as usual I've always done.

Pink: What has helped Mimozes participation in Big Brother?
Big: I received a kind contributions. I am making a public person and has opened many doors.

Pink: How you been showing off the 3rd edition of the Big bother?
Mimoza: For as long as I watch, I have not noticed any difference. BB3 edition but he was the same as previous editions. Otherwise nothing and no innovation.

Pink: What are Mimozes future projects?
Big: I started with several projects - hopefully will pull all. My primary project is to register at the university. I'm also waiting to receive driver's license. I am also involved with an ad that will be broadcast soon.

Pink: How important to you is wearing? Do you take yourself more important?
Big: I want to look beautiful, especially in special cases. While in days
not worried about even more common, because I want to feel as comfortable.

Pink: What is your biggest desire unfulfilled
Mimoza: Still has not been filled with a desire. My goals I always get it. But it is a desire that will try to fulfill at any cost, to become a successful singer.

Pink: Is there something new Mimozes personal life?
Mimoza: No, there is nothing new from my personal life at the moment. But when I have something to share with more desire for all my fans.

FAQs Mimozen

"Very happy and is a very special feeling that I had such an experience," he said Mimoza having emerged from the Big Brother house. Krasniqi is known as one of the girls with the most interesting responses has made about her life. "In the beginning was a little upset, but then I thought that could have had a strong reason that had not come," she had said after he emerged from the house when it was expected that it expects to Poli.
]]

Wednesday, 26 May 2010

Juliana Pasha: Eshte Momenti Me i Bukur i Jetes Time!

Oslo, Pasha: Momenti më i bukur i jetës time

“Është momenti më i bukur i jetës time. Ndjej se Europa u bë një familje sot në skenë.”- ky është komenti që këngëtarja shqiptare Juliana Pasha ka bërë për gazetarët në konferencën për shtyp të organizuar menjëherë pas përfundimit të natës së parë gjysmë finale të festivalit Europian. “Nuk mundem pa ty”, në anglisht "It's all about you", u përzgjodh nga televotimi i hapur në të gjithë Europën ndër 10 këngët të cilët do të marrin pjesë në natën finale të shtunën më 29 maj. Gjatë konferencës këngëtarët kanë tërhequr shortin se kur do të këndojnë këngën në natën finale. Kështu Shqipëria do të këndojë e 15-ta dhe për të gjithë televotuesit do të jetë me kodin 15. Nëntë këngët e tjera që hynë nga konkurimi i mbrëmshëm në finale janë Moldavia, Bosnja Hercegovina, Belgjika, Serbia, Bjellorusia, Greqia, Islada, Rusia dhe Portugalia. /bw/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Oslo, Pasha: The most beautiful moment of my life

"It is the most beautiful moment of my life. I feel that Europe was a family scene today. "- This is the comment that Albanian singer Juliana Pasha asked reporters at a press conference organized immediately after the night's first European semi-final of the festival. "I can not without you" in English "It's all about you", was selected by televoting open across Europe among the 10 songs that will participate in the finals on Saturday night May 29. During the conference have attracted lots of singers when they sing the song on the final night. Therefore, Albania will sing the 15th and all televotuesit will be code 15. Nine other songs that came out in the final competition are mbrëmshëm Moldova, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Serbia, Belarus, Greece, Islada, Russia and Portugal.
]]

Tuesday, 25 May 2010

Eurovision 2010, Shqiperia ne Finale!

Eurovision, Shqipëria në finale

Kënga “It’s All About You” e performuar nga Juliana Pasha në skenën e Festivalit evropian të këngës- Eurovision Song Contest, është kualifikuar për në natën finale të këtij festivali që po zhvillohet në Olso të Norvegjisë.

Ishte kjo një natë tejet emocionuese për të gjithë shqiptarët, pasi që paraqitja e përfaqësueses nga Shqipëria ishte fantastike, duke dhënë kështu optimizëm dhe shenjë të qartë të rrezikut për vendet tjera para finales.

Shqipëria këndoi e 12-ta në natën gjysmëfinale, ndërsa pika kulminante ishte kur u zbuluan finalistët, me Shqipërinë që u zbulua e parafundit, e që natyrisht la vend për emocione në zemrat e adhuruesve dhe simpatizuesve të kombit më të vjetër në Ballkan.

Muzikën e këngës “It’s All Abaout You” e ka bërë Ardit Gjebrea, ndërsa tekstin e kanë shkruar së bashku Pirro Çako dhe Gjebrea, ndërsa versioni shqip i kësaj këngë ishte fitues në Festivalin e Këngës në RTSH.

Lista e këngëve që u kualifikuan nga gjysmëfinalja e parë:

Shqipëria
Bosnja dhe Hercegovina
Moldavia
Belgjika
Portugalia
Islanda
Bjellorusia
Greqia
Rusia
Serbia

/telegrafi/
- - - - - - - - - - -
Performanca e Shqiperise ne gjysemfinale

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Eurovision, Albania in the final

The song "It's All About You" performed by Juliana Pasha at the scene of the European Song Festival Eurovision Song Contest, is qualified for the final night of this festival is held in Oslo of Norway.

It was a very exciting night for all Albanians, since the introduction of the representative of Albania was fantastic, giving thus a clear sign of optimism and risk to other countries before the final.

Albania sang the night 12th in the semifinals, while sin was when he discovered the finalists, with Albania that were discovered the penultimate, which of course left room for emotions in the hearts of fans and simpatizuesve oldest nation in the Balkans.

Music song "It's All Abaout You" has become different ways of mapping, and text have written together and Gjebrea Çako Pirro, while Albanian version of this song was a winner at the Festival of Song Radio Station.
]]

Noizy vs Stresi, Perleshje ne Tirane!

Policia pajton dy grupet rivale te muzikes rep

Noizy procedohet per armembajtje pa leje, ndersa fansi kundershtar arrestohet per tentative vrasjeje

Historia e sherrit te dy shokeve qe shkoi deri ne gjakderdhje

Perleshjet mes grupeve rivale qe merren me muzike rep ne Tirane, kane detyruar policine te ndjeke politikat qe ndoqi policia e Nju Jorkut ne vitet ’60 dhe ’70. Ne ate kohe, policia kishte vetem nje mundesi per te parandaluar vrasjet mes “kengetareve gangstere”, duke i pajtuar bashke. Moda e “kengetareve gangstere”, te cilet identifikohen edhe me muziken rep, ka filluar shume vone ne Shqiperi, por vetem kohet e fundit nga perleshjet mes grupeve te ndryshme jane plagosur rende dy te rinj. Madje, edhe dy dite me pare, fale informacioneve qe kishte policia per persona te armatosur, ka sjelle parandalimin e ndonje tragjedie te mundshme. E per te shmangur raste te tilla, drejtuesit e policise kane pajtuar dy lideret e dy grupeve rivale, OTR, qe perfaqesohet nga Noizy dhe TBA, qe perfaqesohet nga Stressi.

Historia e perleshjeve te tyre nis kohe me pare, pasi dy lideret, qe jane soliste te grupeve perkates, kane qene shoke. Ne ate kohe, ata kane pasur mosmarreveshje, te cilat me pas i kane agravuar, duke krijuar tekste kengesh kunder njeri-tjetrit. Megjithate, gjendja nuk ka mbetur ne keto parametra, pasi mes dy grupeve, qe tashme jane krijuar ne forme bandash, ka pasur ngacmime dypaleshe, qe kane perfunduar edhe me perleshje. Nje nder keto perleshje ka ndodhur me 28 prill te ketij viti, ku mbeti i plagosur rende Denis Dollapi, i bandes se TBA-se. Ai u plagos me thike, e cila i cau zemren dhe fillimisht u mendua se vdiq, por me vone, mjeket munden ta risjellin ne jete. Po ate dite, prane gjimnazit “Sami Frasheri” u plagos edhe nje person tjeter, adhurues i te njejtit grup, Durim Vitrina.

Vetem pak dite pas kesaj ngjarjeje, mes grupeve rivale kane nisur kercenimet e para me jete ne shenje hakmarrjeje, por dhe kercenime me tekste kengesh sic eshte kthyer ne mode tashme mes dy grupeve qe i kane shpallur “lufte” njeri-tjetrit. Ne faqen e profilit te “Facebook”, titulluar “Sepse Denis Dollapi do behet mire shume shpejt”, nuk mungojne fyerjet e te dyja paleve te fansave, por edhe kercenimet. Ne kete profil eshte publikuar edhe fotografia e personit qe dyshohet se ka plagosur dy adoleshentet. Personi i fajesuar ne “Facebook”, eshte i njejti tashme i identifikuar edhe nga grupi hetimor i policise. Sipas burimeve nga policia, personi qe dyshohet se ka plagosur dy adoleshentet, eshte nje anetar i grupit OTR, me pseudonimin “Infiniti”.

Dy dite me pare, policia kishte marre informacion se dy grupet do perplaseshin me arme te Pallati i Kongreseve. Keshtu, sherbimet kane ushtruar kontrolle rutine makinash, me qellim identifikimin e te armatosurve. Kur, sherbimet kane ndaluar mjetin e Noizy, emri i te cilit eshte Rigels Rajku, i arrestuari Jetnis Dollapi ka nxjerre nje arme automatike “Scorpions” dhe ka qelluar ndaj tyre. Policia ka nderhyre, por ai eshte kunderpergjigjur dhe me pas eshte larguar, duke lene armen ne vendngjarje, por u kap pak metra me tutje.

Aty ka qene i pranishem edhe Arkimed Lusha, i njohur si “Stressi”, qe perfaqeson grupin tjeter. Ai ka shpjeguar se Jetnis Dollapi ishte djali i xhaxhait te Denisit, i plagosur me 28 prill nga banda e fansave te Noizy-t. Aty jane shoqeruar shtate persona, kater nga njeri grup dhe tre nga grupi tjeter, ku personazhit Noizy i jane gjetur edhe arme te ftohta. Ne perfundim, policia ka vendosur arrestimin e Dollapit per tentative vrasjeje, nderkohe qe Rigels Rajkun e ka proceduar penalisht ne gjendje te lire per “armembajtje pa leje”. Ne perfundim, me qellim parandalimin e ndonje ngjarjeje tjeter kriminale, policia i ka pajtuar te dy palet dhe vec te arrestuarit i ka liruar te gjithe personat e tjere. /gazeta shqip/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Police reconciles the two rival groups of music rep

Noizy proceed with weapons possession, while fansi opponent arrested for attempted murder

The story of the evil of two friends who went to the bleeding

Clashes between rival groups that deal with music rep in Tirana, have forced police to pursue policies that followed the New York police in 60s and '70s. At that time, police had only one opportunity to prevent deaths among "gangster singers, by agreeing together. Fashion "gangster singers, who identified with music rep, started too late in Albania, but only recently by clashes between different groups are seriously injured two teenagers. Even two days ago, thanks to the police had information that armed people, has brought prevent any possible tragedy. And to avoid such cases, police leaders have agreed the two leaders of two rival groups, OTR, which is represented by Noizy and TBA, which is represented by Stressi.

Their history of clashes left long ago, as two leaders, who are soloist respective groups, have been friends. At that time, they have had disputes, which then have agravuar, creating song texts against each other. However, the situation has not remained in these parameters, as between the two groups, which are already established in the form of bands, there was mutual harassment, who finished with Brawl. One such clash occurred in April 28 this year, with serious injuries remained Denis board, the gang-that TBA. He was injured with a knife, which cau heart and was originally thought that he died, but later, doctors can not risjellin in life. But that day, near Sami Frashëri "was injured and another person, fans of the same group, Patience windows.

Only a few days after this event, between the rival groups have launched the first threats to be in retaliation, but threats to the song lyrics back in fashion as it is now between two groups that have declared "war" each other. In the profile page of the "Facebook", titled "For Denis board will be better very quickly," insults are not lacking on both sides of the fans, but also threats. In this profile is published photograph of the person allegedly injured two teenagers. A person convicted in the "Facebook" is now the same group identified by the police inquiry. According to police sources, the person allegedly injured two teenagers, is a member of the group OTR, nicknamed the "infinite".

Two days ago, police had received information that two armed groups will broke the Palace of Congresses. Thus, the services they perform routine vehicle checks, in order to identify armatosurve. When services are prohibited Noizy resort, whose name is Rigels Rajku, Arrested Jetnis board has issued an automatic weapon "Scorpions" and shot them. Police have intervened, but he is response and then is removed, leaving the weapons at the scene but was apprehended a few meters away.

There was also present Arkimed Lusha, known as "Stressi", representing the other group. He explained that the board was Jetnis uncle Denisit son, wounded by April 28 the band-t Noizy fans. There are accompanied seven people, four from each group and three from another group, where Noizy character of the weapons found are cold. In the end, the police decided to arrest for attempted murder board, while Rigels Rajkun has criminally prosecuted able to free the "weapons possession. In conclusion, in order to prevent any other criminal incident, the police have agreed to both sides and keep the detainees has been released to all other persons.
]]

Dafina Zeqiri dhe Leutrim Blakaj ne "Express Live"

Dafina Zeqiri dhe Leutrim Blakaj (Entermedia) ne Express Live, 25.05.2010

Diskutohet Video Festi Muzikor 2010


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:
]]

Eneida Tarifaj: Cmimi i Top Festit ne Momentin e Duhur te Karrieres

Eneida Tarifa: Me joshi te kenduarit ‘live’

E njohur prej vitesh per publikun, sidomos per perzgjedhjen e kengeve me tema te forta, kengetarja Eneida Tarifa, fituesja e edicionit te shtate te “Top Fest”, shprehet e gezuar per kete arritje. Cmimi i erdhi ne momentin e duhur te karrieres se saj artistike

Per Eneida Tarifen, interpretimi ne skenen e “Top Fest” ishte per here te pare. Per here te pare ishte edhe fitorja e nje cmimi te pare, ne nje festival kaq te rendesishem te muzikes moderne shqiptare per nje kengetare karriere si ajo. Kesaj here duket se kenga ishte ajo e duhura. “Me veten”, kompozuar nga Flori, e beri menjehere per vete publikun dhe kengetarja e ndjeu. Keshtu ndodhi edhe me ate vete. Ende nuk i besohet qe ka fituar cmimin e madh te “Top Fest 7”, por ka nje kohe per te gjitha. E njohur per interpretimet e saj te vecanta, per temat e zgjedhura me kujdes ne kenget qe ka sjelle per publikun nder vite, kesaj here Eneida ishte ne kerkim te nje kenge me te thjeshte e disi me ritmike. Bashkepunimi me Florin u vleresua suksesshem, ndersa Eneida mendon se pas me shume se dhjete vitesh ne skene, ky cmim ka ardhur ne momentin e duhur per karrieren saj si kengetare.

Fituese e cmimit te madh te “Top Fest 7”. Cfare perfaqeson per ty ky cmim?

Une kam marre cmime edhe me pare, edhe ne skena te huaja si ne Maqedoni, Mal te Zi, por ky eshte nje cmim shume i rendesishem per nga permasat e madheshtise qe perfaqesonte si festival. “Top Fest” eshte tashme nje festival i pervitshem, por kete vit me shume se cdo here tjeter ka qene i organizuar ne parametrat me te larte, perfshire ketu teknologjine, por sidomos te kenduarit ‘live’.

Cilat ishin ndjesite e para?

Nuk mund te pershkruhen me fjale. Gezim, befasi, emocione te mrekullueshme. Para se te vinte cmimi, mendova se ndoshta mund te mos vleresohesha ne asnje kategori dhe thjesht po prisja te vinte fundi, ku asnjehere nuk dihet c’ndodh. Por gezimi me i madh nuk ishin as leket, as emri qe mbante ky cmim. Cmimi me i madh ishte publiku i ngritur i gjithi ne kembe, qe kendonte kengen ne kor me mua dhe asnje nuk u largua deri ne fund. Kjo do te thote se cdo gje ka shkuar mire dhe kenga ka ngjitur te publiku.

A mendon se ky cmim erdhi ne momentin e duhur ne karrieren tende?

Absolutisht po. Nuk e kam kerkuar shume nje cmim te tille dhe nuk e kam pretenduar, sepse per mua ai duhet te jete mbi te gjitha tregues i nje pjekje te karrieres. Po e fitove qe ne fillim te karrieres do te thote qe nuk ke me se cfare te arrish dhe te besh. Ose duhet te mendosh qe te punosh jashte dhe te futesh ne tregun e huaj muzikor, gje qe nuk e mendoj, sepse e kam te ndertuar ketu jeten time. Nese do te depertoje muzika shqiptare jashte do te ndodhe vetem sepse ne do te rregullohemi ligjerisht dhe do hapen kufijte artistike te pakten.

Konkurron per here te pare ne “Top Fest”. Cili ishte motivi i forte qe te shtyu drejt ketij festivali?

Te kenduarit ‘live’ dhe vetem ‘live’. Nje festival me superpozim nuk do te thoshte asgje per mua. Dorian Gjoni mblodhi nje kast artistesh shume te mire dhe u prezantoi idene e “Top Channel” per realizimin e ketij edicioni ‘live’. Ky propozim na joshi vertet. Keshtu qe ne keto kushte me duhej qe te gjeja kengen dhe kompozitorin dhe sigurisht qe une zgjodha Florin, duke qene se edhe bashkepunimet e fundit i kam pasur me te. Kishte bere nje kenge rok qe perkonte shume mire edhe me shijet e mia muzikore te momentit, pasi kete vit jam marre me shume me kete rryme neper vendet qe kam punuar. Eshte nje rryme ne mode dhe rrofte roku, sepse ka qene nje periudhe e arte. Keshtu qe jam shume e kenaqur qe repertorit tim i shtohet edhe nje kenge shume e bukur. Para se te behesha gati per ne spektakel kam marre ne telefon Florin dhe i kam thene se cfaredo qe te ndodhe une e kam fituar cmimin. Ishte e gjithe audienca para nates finale, atmosfera qe me kenaqi shume, telefonata, mesazhet e perditshme per nje kenge qe ndihej si fituese, ishte mjaft madheshtore. Por une ndjenjen e fitores jam munduar ta largoj sic bej gjithmone per te mos u zhgenjyer ne fund.

Tregu i sotem muzikor eshte paksa i “coroditur”. E mendove ndonjehere se kjo kenge kishte elementet qe mund te conin drejt suksesit?

Kjo kenge me pelqente. Nuk e mendova gjate per te bere llogari te tipit qe mund te jem apo jo fituese. E nisem shume thjesht dhe natyrshem kete bashkepunim, sa here-here konkurrimin e perdornim si shaka. Doja nje kenge te thjeshte, sepse gjithmone kam pretenduar te bej kenge me tema te veshtira apo serioze, nderkohe qe edhe vete e kam kuptuar se njeriu lodhet ne nje moment. Pavaresisht se e dime shume mire qe kenget e veshtira jane ato qe mbesin gjithmone te kerkuara dhe behen hite te mevonshme te nje karakteri te vecante. Une kisha nevoje per nje kenge pak me te thjeshte, pak me te kapshme per veshin e me pozitive dhe kjo eshte nje kenge energjike.

Ndjeve konkurrence?

Sigurisht, prandaj edhe gezimi ishte i dyfishte. Kishte emra kengetaresh te njohur dhe kenge shume te mira. Deri ne fund mbizoteroi nje emocion i madh, per asnje moment nuk u mor vesh se kush mund te fitonte.

Ne “Top Fest” u ndane 10 cmime ne kategori te ndryshme. Ku e shihje veten te perfaqesuar?

Ndoshta mund te mendoja Cmimin e Internetit apo Cmimin si “Kenga me e Mire”. Gjithsesi duhej te ishte nje cmim qe te perfaqesonte publikun, sepse gjithe kohes me vinin mesazhe, me pergezonin per kengen dhe e kendonin. Ishte krijuar atmosfera e duhur per te ndier qe kjo kenge u kishte pelqyer.

Per here te pare protagoniste, si do ta perkufizoje “Top Fest”-in e ketij viti?

Eshte hera e pare qe une shikoj nje organizim ‘live’ kaq te bukur, kaq madheshtor, qe secili do te donte ta realizonte, por ja qe “Top Channel” e ka bere me se miri. “Top Fest”-i u ringrit me shume sukses dhe shpresoj qe te vazhdoje keshtu cdo vit tjeter. Kam marre nje dhurate mjaft te bukur lidhur me emrin e “Top Channel” dhe “Top Medias” dhe shpresoj qe edhe festivale te tjera ketej e tutje te jene ‘live’. Keshtu do te seleksionohen kengetaret e vertete, do te kemi muzike me te mire dhe do te luhet edhe me mire. /gazeta shqip/maj 2010/
- - - - - - - - - -
+tag: eneida tarifaj eneda tarifa
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Eneida Tarifa: live singing attracted me

Known for years for the public, especially for the selection of songs with strong themes, singer Eneida Tarifa, winner of the seventh edition of "Top Fest," says happy about this achievement. The price was right upon her artistic career

For Eneida fee, scene interpretation of "Top Fest" was for the first time. For the first time the victory was a first prize in a festival so important to modern Albanian music career as a singer. This time it seems that it was the right song. "By itself, composed of gold, and made immediately for the public and the singer himself felt. So what happened to him. Still do not believe that won the Grand Prix of the "Top Fest 7", but there is a time for all. Noted for her interpretations of particular, for carefully selected themes in the song that has brought honor to the public for years, this time Eneida was looking for a simple song of somewhat rhythmic. Florin collaboration was rated successful, while Eneida think that after more than ten years on stage, this award has come at the right moment for her career as a singer.

Major award of "Top Fest 7. What this award represents for you?

I've received awards before, even in foreign scenes in Macedonia, Montenegro, but this is a very important award for the dimensions of greatness as representing the festival. "Top Fest" is now an annual festival, but this year more than any other here has been organized at the highest settings, including technology, especially singing 'live'.

What were the senses of money?

Can not be described in words. Joy, surprise, a wonderful emotion. Before the price point, I thought that maybe can not vleresohesha in any category and simply expected to come late, which never happens is not known. But with great joy were neither money nor name to hold this award. Price was the largest set of public gjithi walking kendonte that song in choir with me and nobody stepped up to the end. This means that everything has gone well and the song has climbed to the public.

Do you think the price was right at the moment of your career?

Absolutely yes. I did not ask such a price more and have not claimed, because for me he should be on all indicators of a baking career. I have gotten is the beginning of the career does not mean that you have with what to do and achieve. Or should think that to work out and go into the foreign market music, which does not think, because I build my life here. If you break out of the Albanian music will happen only because we will rregullohemi legally and artistic borders opened at least.

Competing for the first time in "Top Fest. What was the motive that prompted strong to this festival?

Singing 'live' and only 'Live'. A festival with superpozim not meant anything to me. John Dorian caste artists brought a very good idea and presented the "Top Channel" for the realization of this edition of 'live'. This proposal really lured us. So in these conditions had to find the song and the composer and of course that I chose Florin, given that the last collaboration I had with her. Had made a rock song to coincide very well with my musical tastes moment, as this year I have received much electricity through countries that have worked. It is a stream in viva rock mode, because there was a golden period. So I am very pleased that my repertoire is added a very nice song. Before we become ready for I got the phone spektakel Florin and I said that whatever happens I've won. It was all the audience before the final night, the atmosphere was very satisfied with, calls, messages daily for a song that felt like the winner was quite impressive. But the feeling of victory I am trying to remove as always do to avoid being disappointed in the end.

Today's music market is somewhat "confusing". I thought that this song ever had elements that can lead to success?

This song like that. Not long thought to make account of the type that can be or not winning. The start off very simply and naturally this collaboration, as here, here and use those as a joke contest. I wanted a simple song, because I always pretended to do songs with difficult or serious subject, and while I understand them weary man in a moment. Although we know very well that the most difficult songs are those that remain always wanted and later become hits a special character. I had needed a simple little song, little more accessible to wear with it is a positive and energetic songs.

Felt competition?

Clearly, therefore, was double joy. There were names known singers and song very good. So we finally prevailed a great thrill for any time not know who got you can win.

"Top Fest" awards were divided in 10 different categories. Where do you see yourself represented?

Price may be thought of as the Internet or award "Best song". However should be a price to represent the public, for all times to come messages congratulating the song and sing. It was created right atmosphere to feel that this song had favored.

For the first time protagonists, how would you define "Top Fest" in this year?

She was the first organization that I see a 'live' so beautiful, so grand, that every one would like to implement, but that "Top Channel" has done best. "Top Fest" ringrit had more success and hope to continue like this every other year. I received a very nice gift on the name of the "Top Channel" and "Top Media" and hoping that other festivals from now on be 'live'. So will the real singers selected, we will have the best music and will play even better.
]]

NRG Band Te Kenaqur Me Cmimin!

“Energy Band”: Jemi shume te kenaqur per kete fitore

Cmimi “Top Albania Radio”

“Energy Band” eshte mjaft e njohur per interpretimet interesante, por edhe per kenget qe shpejt behen mjaft te dashura per publikun, kjo edhe per shkak te muzikes ritmike qe grupi zgjedh te realizoje. Jo me kot, ne kete edicion te shtate te “Top Fest”, kenga e tyre e titulluar “Duame” eshte vleresuar me teper nga degjuesit e “Top Albania Radios”. “Ne jemi shume te kenaqur per fitoren e ketij cmimi. Eshte nje cmim mjaft i mire, i cili vertet ia ka vlejtur, sepse kenga eshte transmetuar shume edhe ne radio. E falenderojme shume publikun qe e kane ndjekur dhe e ka degjuar kengen. Mbi te gjitha, mendoj se eshte shume emocionuese qe i gjithe publiku ne salle eshte ngritur ne kembe e ka kenduar e kercyer me mua”, ka thene Besniku, kengetari i “Energy Band”. Vitin e shkuar grupi ka fituar cmimin “Grupi me i Mire”. /gazeta shqip/maj 2010/
- - - - - - - - - -
+tag: nrg band besnik qaka caka
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

"Energy Band": We are very happy for this prize

The "Top Albania Radio"
"Energy Band" is very well known for interesting interpretations, but also songs that quickly become quite fond of the public, this is also due to the rhythmic music that the band chooses to realize. Not in vain, in this seventh edition of "Top Fest", their song titled "We" is more appreciated by listeners of the "Top Albania Radio. "We are very pleased to win this price. It is a very good price, which really has vlejtur, because song is very well in the radio broadcast. And thank many who have followed the public and has heard the song. Above all, I think is very exciting that the whole audience in the hall was set on foot and is singing and dancing with me, "said Besniku, singer of" Energy Band. Last year the group has won "best group".
]]

Jonida Maliqi: Ndihem Shume e Vleresuar!

Jonida Maliqi: Ndihem shume e vleresuar

Hip-Hop dhe RnB eshte rryma me e re muzikore ne te cilen kengetarja Jonida Maliqi ka eksperimentuar suksesshem ne bashkepunim me Big Basten. Ne “Top Fest 7” ata jane vleresuar me cmimin “Kenga me e mire Hip-Hop & RnB”

Jonida Maliqi, kengetarja e njohur e skenes muzikore shqiptare, ka fituar se bashku me Big Basten, cmimin “Kenga me e mire Hip-Hop & RnB”. Per here te pare Jonida interpreton nje kenge te kesaj rryme, dhe e ka shijuar mjaft performnavcen e saj. E titulluar “Sot t’i japim fund”, kjo kenge ka bere per vete publikun, i cili e ka ndjekur ne te gjitha fazat e “Top Fest 7”, e mbi te gjitha i ka lumturuar kengetaret qe e ngjiten ne skene.

Jonida, per here te pare shfaqeni ne “Top Fest 7” me nje rryme te re, ate Hip-Hop dhe RnB. Perse kjo zgjedhje?

Gjate 17 vitesh eksperience muzikore, jam munduar te aplikoj ne artin tim rryma te ndryshme. Edhe pse e ndiej veten qind per qind te baladat, kam provuar muziken alternative, rok te mirefillte, RnB, dhe kesaj here erdha me rrymen e nderthurur Hip-Hop dhe RnB me Big Basten.

Si lindi bashkepunimi me Big Basten?

Ky bashkepunim lindi thjesht nga nje intuite artistike qe pata ne momentin e pare qe kam takuar Big Basten. Keshtu lindi deshira te kishim kete bashkepunim. Eshte shume e rendesishme kur gjen nje gjuhe te perbashket muzikore me nje artist tjeter, sepse shume here ndodh qe ti mund te bashkepunosh, por nuk ke nje lidhje te mire artistike. Mund te them se Bigu, si artist i ri, ka premisa per t’u bere nje artist shume i madh dhe jam shume e lumtur qe patem kete mundesi bashkepunimi, por edhe per te sjelle nje risi ne muziken shqiptare.

Ju fituat cmimin “Kenga me e mire Hip-Hop & RnB”. Si ndiheni?

Ndihem shume e vleresuar per me teper, duke marre edhe parasysh qe ne boten muzikore nderkombetare cmimet per kete rryme i kane marre divat e muzikes nderkombetare muzikore si Beyonce, Alisia Keys etj. Edhe une ne Shqiperi do te deshiroja shume qe t’u ngjaja atyre dhe te isha nje imazh kaq i mire ne vendin tim sa jane ato ne bote. Kaq me mjafton. Pastaj atmosfera e mrekullueshme ne “Top Fest”, ku te gjithe artistet ishin mjaft dashamires ndaj njeri-tjetrit dhe gjithsecili nxori ne pah vlerat e tij duke interpretuar ‘live’.

E shijuat kete “Top Fest”, ku per here te pare pati interpretim ‘live’ nga kengetaret dhe orkestra njekohesisht?

Une ne fakt te kenduarit ‘live’ nuk eshte se e kisha per here te pare. Shpesh here neper festivale apo spektakle te ndryshme nuk me ka trembur asnjehere e kenduara ‘live’, perkundrazi kam qene gjithmone pro kesaj menyre. Emocionin qe te jep e kenduara ‘live’, nuk ta jep asnjehere e kenduara playback.

Nese “Top Fest” do te vazhdoje serish ne te tille parametra kaq cilesore, a ju nxit per nje tjeter konkurrim vitin tjeter?

Ne fakt strategjite e mia ne lidhje me artin ose me kompeticionet muzikore kane qene te tilla qe une nuk kam qene e pranishme dy vite radhazi ne te njejtin festival. Gjithmone mundohem qe te krijoj paksa suspanse artistike, te mos behem e lodhshme ne syte e publikut, dhe pse jo t’i mungoj atij derisa te vije momenti qe te me kerkoje vete te interpretoj ne festivale te ndryshme. /gazeta shqip/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Jonida Maliqi: I feel very appreciated

Hip-Hop and RnB is the new musical currents in which the singer has Maliqi Jonida successful experiment in collaboration with Big Basten. "Top Fest 7" they are evaluated with the price "song with the best Hip-Hop & RnB"

Jonida Maliqi, singer known Albanian music scene, has won along with Big Basten, price "song with the best Hip-Hop & RnB. For the first time Jonida interprets a song of this stream, and has tasted enough performnavcen her. The title "to end today, this song has done for them the public which has followed in all phases of the" Top Fest 7 ", and above all has lumturuar singers who climb on stage.

Jonida, for the first time shfaqeni "Top Fest 7" with a new stream, it Hip-Hop and RnB. Why this choice?

During 17 years of musical experience, we tried to apply my art to various currents. Even though I consider myself one hundred per cent of the saga, I tried alternative music, genuine rock, RnB, and this time came with the combined power and Hip-Hop RnB with Big Basten.

As the father of collaboration with Big Basten?

This collaboration by a father simply artistic intuition that I had when I first met Big Basten. Thus was born the desire we had this collaboration. It is very important when it finds a common language with a musical artist because it happens many times that you could cooperate, but do not have a good art. Bigu can say that, as a new artist, has premises to become a very great artist and I am very happy we had this opportunity for collaboration, but also to bring an innovation in the Albanian music.

You earned the prize "the best song Hip-Hop & RnB. How do you feel?

I feel very appreciated for more, taking also into account that the international musical world prices for electricity have received this sofa and international music musical as Beyonce, Alisa Keys etc.. Even in Albania I would like very much to be like them and so I was a good image in my country as they are in the world. So with enough. And the wonderful atmosphere in "Top Fest", where all the artists were very friendly each other and everyone took out its values in performing 'live'.

The shijuat this "Top Fest", where for the first interpretation was 'live' from the singers and orchestra simultaneously?

I actually singing 'live' is not that I had for the first time. Often through various festivals or shows there has never scared of singing 'live', rather I have always been pro this way. Gives emotion to sing 'live', do not ever give playback singing.

If "Top Fest" will continue again in such a setting so high quality, do you whip up for another competition next year?

In fact my strategies in relation to art or music competitions have been such that I have not been present two years in a row in the same festival. Always try to create somewhat suspanse art, not to become tedious in the eyes of the public, and why not to lack that until the time comes to ask them to perform at various festivals.
]]

Big Basta: Top Fest 7 Nje Revolucion Muzikor!

Big Basta: Pame nje revolucion muzikor

I pari bashkepunim i Big Bastes me Jonida Maliqin eshte kurorezuar me nje cmim te rendesishem ne “Top Fest”. Big Basta shprehet se ky bashkepunim lindi shume natyrshem dhe vullneti i mire i te dyve coi ne kurorezimin e kesaj kenge

Ndoshta s’i kishim menduar asnjehere si dyshe, por i pari bashkepunim i Big Bastes me Jonida Maliqin eshte kurorezuar me nje cmim te rendesishem. “Sot t’i japim fund” eshte vleresuar si kenga me e mire Hip-Hop & RnB ne edicionin e shtate te “Top Fest”. Big Basta shprehet se ky bashkepunim lindi shume natyrshem dhe vullneti i mire i te dyve coi ne kurorezimin e kesaj kenge. “Ishte nje atmosfere elektrizuese”, shton Big Basta, duke iu referuar kriterit te organizatoreve qe gjithcka te realizohej ‘live’ ne “Top Fest 7”.

Kenga me e mire Hip-Hop & RnB. E prisnit kete cmim?

Ishte nje surprize per ne, por padyshim nje cmim shume i rendesishem. “Sot t’i japim fund” eshte nje kenge shume e realizuar nga kompozitori maqedonas Darko Dimitrov. Kurorezuam nje kenge qe e realizuam me shume deshire si une, ashtu edhe Jonida, dhe besojme se edhe teksti i saj ka prekur sadopak realitetin shqiptar te muzikes.

Ky ishte bashkepunimi i pare me Jonida Maliqin...?

Ky ishte bashkepunimi im i pare me Jonida Maliqin dhe bashkepunimi i saj i pare me nje kengetar mashkull per kompeticion dhe ne rrymen Hip-Hop & RnB. Ishte nje bashkepunim qe erdhi natyrshem, sepse ne kemi miq te perbashket. Diskutuam me pas per tekstin, per muziken, per interpretimin. Me vullnet te mire, beme nje pune te tille.

Si do t’i vleresonit te kandiduarit e tjere per te njejtin cmim?

Normalisht qe kenget e tjera te nominuara ishin kenge te shkelqyera te kenduara shqip. Kandidaturat nuk ishin aspak te lehta, por fituam.

Ju trembi sadopak konkurrimi ‘live’, apo eshte me komod per ju nje interpretim i tille?

Ishim ndoshta pak te emocionuar, por ishte nje zgjedhje shume e mire qe ky “Top Fest” te behej ‘live’. Do ta quaja gati si nje revolucion ne muziken shqiptare. Nata finale e “Top Fest” ishte nje mbremje mjaft emocionuese, nje atmosfere e ngrohte dhe dua te falenderoj te gjithe stafin e “Top Channel” per investimin dhe punen e madhe qe kishin bere.

Do t’i riktheheni serish “Top Fest”-it?

Per asgje ne bote nuk do ta humbja konkurrimin ne nje festival te tille. /gazeta shqip/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Big Basta: We saw a musical revolution

The first collaboration with Big Bastes Jonida Maliq is crowned with a significant price in "Top Fest. Big Basta says that this collaboration was born more naturally and good will of the two led to the coronation of this song

Perhaps no one had ever thought of as double, but the first big collaboration with Jonida Bastes Maliq is crowned with a significant price. "Today, to end" is evaluated as the best song Hip-Hop & RnB in the seventh edition of "Top Fest. Big Basta says that this collaboration was born more naturally and good will of the two led to the coronation of this song. "It was a elektrizuese atmosphere," adds Big Basta, referring to the criteria of the organizers realized that everything 'live' in "Top Fest 7.

Good song Hip-Hop & RnB. Expect this price?

It was a surprise for us, but obviously a very important award. "Today, to end" is a song performed by the composer of many Macedonian Darko Dimitrov. Kurorezuam realizuam a song that's more like how I, as well as Jonida, and believe that its text is affected somehow the Albanian reality of music.

This was the first cooperation with Jonida Maliqi ...

This was my first collaboration with Jonida Maliq and her first collaboration with a male singer for competition in electricity and Hip-Hop & RnB. It was a collaboration that came naturally, because we have friends in common. Discussed with the following text to music, for interpretation. With good will, there was such a job.

How would you assess kandiduarit other for the same price?

Normally that other nominated songs were excellent song to sing package. Nominations were not at all easy, but we won.

You scared off the competition somehow 'live', or is comfortable for you such an interpretation?

We were perhaps a little excited, but it was a very good choice for this "Top Fest 'to become' live '. I would almost like a revolution called the Albanian music. The final night of "Top Fest" was a very exciting evening, a warm atmosphere and I want to thank all the staff of "Top Channel" for investment and hard work they had done.

I will return again "Top Fest" it?

For nothing in the world will not contest the loss of such a festival.
]]

Valon Shehu: Shpresoj Cmimi Te M'i Hap Dyert per te Ardhmen!

Valon Shehu: Uroj qe cmimi te me celi dyert per te ardhmen

“Artisti me i Mire Mashkull”

Per kengetarin Valon Shehu, pjesemarrja ne “Top Fest 7” shenon njekohesisht edhe pjesemarrjen e trete ne kete festival te muzikes moderne shqiptare organizuar nga “Top Channel”. Ne kete edicion te pare, kur kengetareve iu dha mundesia e te kenduarit ‘live’ ne skene, ai per here te pare eshte vleresuar me nje cmim mjaft te rendesishem. “Artisti me i Mire Mashkull”, ka nje domethenie te vecante per kengetarin e ri, qe shquhet per zerin e vecante. “Per mua do te thote shume ky cmim. Eshte i pari qe marr ne ‘Top Fest’, edhe pse eshte hera e trete qe interpretoj ne kete festival. Eshte nje cmim te cilin e vleresoj shume dhe shpresoj qe te me cele dyert per te ardhmen”, thote Valon Shehu. Me pare, ne edicionin e katert te “Top Fest”, Valon Shehu eshte vleresuar me cmimin “Artisti i Ri me i Mire”. Ne “Top Fest 5”, Valon Shehu eshte prezantuar me grupin “Hapat”, ku gjithashtu eshte vleresuar me cmimin “Grupi me i Mire”. /gazeta shqip/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Valon Shehu: I wish the price to open the doors for the future

"Best Male Award"

For singer Valon Shehu, participating in "Top Fest 7" simultaneously marks the third participation in this modern Albanian music festival organized by "Top Channel". In this first edition, when the singers were given the opportunity of singing 'live' on stage, for the first time he was assessed with a price very important. "Artist with The Good Man", has a special meaning for the singer's new, who is known for the unique voice. "For me this means more price. It is the first to take the 'Top Fest', although it is the third time play in this festival. It is a price which the prize amount and hope that opens the doors for the future, "said Valon Shehu. Earlier, the fourth edition of "Top Fest", Valon Shehu is estimated with the price "New artist of the best". "Top Fest 5, Valon Shehu is presented with the group" Steps ", which also is estimated to award" best group ".
]]

Alban Skenderaj, Top Fest 7 Nje Rikthim i Madh!

Alban Skenderaj: “Top Fest 7”, nje rikthim i madh

Kengetarit iu dha jashte konkurrimit cmimi “Dritan Hoxha”

Nje cmim i vecante, jo per kenget dhe kengetaret ne konkurrim, eshte dhene ne “Top Fest 7”. Ky cmim, qe mbante emrin e presidentit te ndjere te “Top Medias”, Dritan Hoxhes, i eshte dedikuar Alban Skenderajt si nje talent qe e nisi rrugen e tij te suksesit ne edicionin e pare te ketij festivali te muzikes moderne. Ky cmim ishte, nga ana tjeter, nje trofe kujtimi per njeriun qe beri revolucion ne median shqiptare. Cmimi iu akordua Skenderajt nga Vjollca Hoxha, presidente e “Top Medias”. “U ndjeva i lumtur dhe triumfues. Ishte nje cmim i rendesishem si ne marredheniet personale, ashtu edhe per vlerat qe mbarte Dritan Hoxha, emrin e te cilit mban cmimi. Ishte nje surprize e madhe qe me lumturoi shume dhe nje moment emocionues per familjen Hoxha, per njerezit e afert dhe per te gjithe te pranishmit ne salle”, ka thene Skenderaj per “Shqip”. Pjese e jurise se edicionit te shtate, por edhe nje kengetar qe i ka zbuluar cilesite e tij vokale pikerisht ne “Top Fest”, Alban Skenderaj nuk mund te mos komentonte edhe iniciativen e guximshme qe ky festival te organizohej per here te pare ‘live’ si per interpretimin e kengetareve ashtu edhe te orkestres. “Mbremjen e se dieles, ‘Top Fest’-i ka pasur nje ringritje te madhe pas nje kohe neutrale. Shenoi nje rikthim te madh, sidomos ne zgjedhjen e stafit organizues qe gjithcka te ishte ‘live’. Eshte nje minirevolucion qe behet ne tregun e muzikes shqiptare. Per kete dua te uroj udheheqesin artistik Dorian Gjoni qe nuk eshte ndalur kurre ne kerkimin e vlerave. Vleresime meriton i gjithe stafi per punen e madhe organizative, por edhe teknike. Ishte nje investim shume i madh”, eshte shprehur Skenderaj. /gazeta shqip/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Alban Skenderaj: Top Fest 7, a great comeback

Singer was given out of competition prize "Dritan Hoxha"
A special award, not the songs and singers in the competition, is given in "Top Fest 7. The award, which was the name of the president felt "Top Media, Dritan Hoxha, Alban Skenderaj is dedicated as a talent who began his path to success in the first edition of this festival of modern music. The award was, on the other hand, a trophy for the human memory that made revolution in the Albanian media. The award was conferred by Vjollca Skenderaj Hoxha, president of the "Top Media". "I felt happy and triumphant. Was an important award as the personal relationships but also for the values that carry Dritan Hoxha, whose name the price. It was a great surprise that the very lumturoi and a thrilling moment for the family Hoxha, the closest people and for all the participants in the hall, "said Skenderaj for" Shqip ". Part of the jury that the seventh edition, but also a singer who has found his vocal qualities precisely in "Top Fest, neva can not comment on the bold initiative to organize this festival for the first time 'live' singers as to the interpretation of both bands. "Sunday evening, 'Top Fest' has been a great ringritje neutral after a time. Marked a huge comeback, especially in the selection of staff was organizing everything was 'live'. It is a minirevolucion who becomes available in the Albanian music. For this I want to wish John Dorian artistic leader who is not stopped ever in search of values. Assessments for all staff deserves great organizational work, but also technical. It was a very big investment, has expressed Skenderaj.
]]

Monday, 24 May 2010

Mbremje "Gala" ne Nder te Znj.Nexhmije Pagarusha

Nexhmije Pagarusha vleresohet si asnjehere me pare

Nente kenge te kenduara dikur nga Nexhmije Pagarusha dhe dy te tjera kushtuar primadones se muzikes shqiptare, kane qene permbledhja e gala koncertit te mbajtur mbremjen e se dieles ne Teatrin Kombetar te Kosoves. Koncerti ka pasuar pas ndarjes se medaljes “Artiste e merituar” nga presidenti i Republikes se Kosoves, Fatmir Sejdiu, per Nexhmije Pagarushen. Kjo “dhurate” i ka ardhur asaj me rastin e 77-vjetorit te lindjes. Nje ekran qe shfaqte imazhe te krijimtarise se Pagarushes, i vendosur ne hollin e TKK-se, ishte mireseardhja qe u behej mysafireve te ftuar, te cilet kishin respektuar “urdhrin” e specifikuar ne ftese - “veshja duhet te jete solemne”. Ata qendruan ne hollin e TKK-se per 15 minuta, derisa nuk erdhi Presidenti, Fatmir Sejdiu, per te hyre i pari ne salle. Kenget e kenduara gjate koncertit arrinin qe kohe pas kohe t’i leviznin buzet edhe te vete atij. Nderkaq me te perfunduar koncerti, presidenti Sejdiu u shpreh se deshiron te qetesohet fillimisht.

“Ishte nje mrekulli e Zotit”, ka qene krejt cka ka thene i pari i vendit.

Por per te shprehur emocionin e saj, menjehere pas koncertit nuk eshte kursyer Nexhmije Pagarusha. Ajo tha se populli e ka dashur gjithmone, por me shume se keto dite nuk ndihet e vleresuar asnjehere.

“Jam shume e lumtur, Zoti me ka ruajtur deri ne kete moment qe une te jem e lumtur”, ka thene ajo teksa po qendronte e ulur ne nje karrige ne foajene e teatrit per te pritur radhen e gjate te atyre qe deshironin te benin nje fotografi me te.

Kenges me te njohur te kenduar nga bilbili i Kosoves, “Baresha”, i ka takuar te hapte koncertin. Kenga e kompozuar ne mesin e viteve ’60 nga Rexho Mulliqi eshte rikthyer e interpretuar mjeshterisht ne cifteli nga Fatmir Makolli i percjelle nga Big Bendi i RTK-se. Ajo u ka lene vend dy kengeve te tjera te kenduara nga Pagarusha gjate viteve ’60.

Sanije Matoshit i kishte takuar te interpretonte kengen “Keshtu kaloi kjo mizori”. “Pagarusha eshte legjenda e muzikes shqipe”, eshte shprehur me pak fjale ajo.

Gala koncerti solli te riorkestruara edhe tri kenge te tjera, te cilat Nexhmije Pagarusha i kishte interpretuar gjate viteve ’70. Kenga “Kur nje dite te kthehesh ti” erdhi ne variantin e interpretuar nga dueti Teuta Kurti e Gentian Gojani. Per Kurtin kjo nuk ka qene hera e pare qe ka kenduar kenge te Pagarushes.

“Por sa here qe kendoj ndiej me shume emocion, sepse kuptoj sa shume vlere kane dhe vete Pagarusha”, ka thene ajo.

Nderkaq kenga fituese ne “Akordet e Kosoves”, te vitit 1970 “Per ty vuaj, per ty kendoj”, erdhi nen interpretimin e Yllka Kuqit. Kenga “E dehur jam”, e kenduar nga Pagarusha ne vitet ‘70, e cila viteve te fundit ka pasur disa variante te riorkestruara, erdhi edhe ne nje variant tjeter nga Riza Dolaku dhe e interpretuar nga Alma Bektashi.

Kenget e viteve ’80 dhe ’90 te dedikuara per Pagarushen i sollen ne duet Naim Krasniqi dhe Adelina Thaci, si dhe kengen “Bilbili i Kosoves”, te interpretuar nga Hysni Klinaku.

Menjehere pas koncertit pershtypjet e tyre i kane shprehur edhe miqte e bashkepunetoret e Pagarushes. Kompozitori Engjell Berisha ka thene se epitetet me te medha jane thene per te, keshtu qe “cka do qe flas nuk them asgje te re”.

“Ajo eshte primadone e muzikes shqiptare”, ka thene Berisha.

Nderkaq Liliana Cavolli ishte ajo qe Pagarushen e pagezoi me epitetin institucion. “Ajo eshte institucion, me te cilin kombi duhet te mburret qe e ka”, eshte shprehur Cavolli, teksa Shahindere Berlajolli, Pagarushen e ka cilesuar “leternjoftimin kryesor te identitetit kombetar”.

Ndryshe, iniciativa per ndarjen e cmimi “Artiste e merituar”, si edhe organizimi i gala koncertit kane ardhur nga Radiotelevizioni Publik i Kosoves. /koha/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nexhmije Pagarusha evaluated as never before

Nine songs to sing sometime Pagarusha convicting and two other dedicated music primadones that Albanians have been SUMMARY OF gala concert held Sunday evening in the National Theatre. The concert is followed after separation of the coin "art deserved" the President of the Republic of Kosovo, Fatmir Sejdiu, the convicting Pagarushen. This "gift" that has come upon the 77th anniversary of the birth. A screen that creativity hosting mainly images that Pagarushes, located in the lobby of the TKK-that was done Welcome to the invited guests, who had ignored "order" specified in the invitation - "clothes should be solemn. They stood in the lobby of TKK for 15 minutes, until it came to President Fatmir Sejdiu, the first to enter the hall. Singing during the concert arrived from time to time to remove the lips of his own. Meanwhile the concert ended, President Sejdiu said he wants to relax first.

"It was a miracle of God", has been told what the whole country first.

But to express her emotions, immediately after the concert is not convicting Pagarusha save. She said people have always loved, but more of that these days there never feel appreciated.

"I am very happy, God has saved up to this moment that I be happy," she said as he stood on a chair sitting in the theater foajene to turn the long awaited those who want to make a files with.

Known song of the nightingale singing of Kosovo, "bars", has met to open the concert. Song composed in the mid 60s by Rexho Mulliqi is back neatly in Çiftelia interpreted by Fatmir Makolli followed by Big band RTK. She has left the country two other songs to sing from long years Pagarusha 60s.

Sanije Matoshi had met to interpret the song "So passed this cruelty." "Pagarusha is Albanian music legend, has expressed it in a nutshell.

Gala concert of riorkestruara also brought three other songs, which had interpreted convicting Pagarusha during the '70s. The song "When you go back one day" came in the version performed by the duo of Gentian Gojani Teuta Kurti. Kurti For this was not the first time is singing songs Pagarushes.

"But whenever I feel to sing with more emotion, because they understand how much value and Pagarusha them," she said.

Meanwhile winning performances in "Dayton Kosovo", 1970 "For you suffer, for you sing", came under the interpretation of Yllka Kuqi. The song "I'm drunk, and singing from Pagarusha 70 years, which in recent years there have been several variants of riorkestruara, came to a different variant of Riza Dolaku and interpreted by Alma Bektashi.

Songs of the 80s and 90s dedicated to Pagarushen brought in duet and Naim Krasniqi Adelina Thaci, and the song "Bilbili Kosovo, to interpret the Hysni Klinaku.

Immediately after the concert revisions have expressed their friends Pagarushes associates. Composer Engjell Berisha said that the major epithets are told to, so that "what would you say do not say anything new."

"It is the diva of the Albanian music," said Berisha.

Meanwhile Trees Liliana was what the baptism with the epithet Pagarushen institution.

"It is the institution with which the nation should be proud that there" is expressed Trees, as Shahindere Berlajolli, Pagarushen has named "main identity national identity."

Otherwise, the division of price initiatives "deserved art, as well as organizing gala concert have come from the Public Radio Television of Kosovo.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online