All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Friday, 4 June 2010

Gold AG Qe 10 Vjet Vozit Pa Leje!


/photo public domain/

"Gold Ag", qe 10 vjet vozit pa leje

Veture vozit qe prej moshes 12-13 vjecar, dhe ndonese ka kaluar moshen 23 vjet, ai ende nuk ka leje qarkullimi. Kjo gje i ndodh vetem rep kengetarit kontravers Arian Agushit, i njohur si "Gold Ag". Ariani me nostalgji i kujton edhe kohen kur ka drejtuar veture ne moshen e femijerise. "Kane qene caste te mira te asaj kohe. Edhe pse nuk i dija rregullat e vetures, e kishte lezetin e vet", kujton Ariani ate kohe.

Respektues i policise, por jo edhe i shenjave

"Gold Ag" qe pese vite ka veture personale dhe vozit kudo neper rruget e Kosoves, por vetem per shkak te perteses nuk regjistrohet per te marr lejen. "Valla po pritoj bre se per asgje tjeter nuk e kam lene", thote ai teksa tregon se cfare veture ka aktualisht.

"Kam veture BMW te vitit 2000 me ngjyre te bardhe, prapa i shkruan Ages, dhe e kam shoke shume te mire", ben te ditur kengetari preshevar qe jeton ne Prishtine. Shenjat e komunikacionit mundohet t'i respektoj, por nganjehere edhe i tejkalon sic eshte rasti me shpejtesine ku ai kujton nje rast qe ka vozitur deri ne 230 km/h. Mirepo, perkunder shenjave te komunikacionit qe nganjehere edhe i anashkalon, Ariani thote se policine mundohet t'i respektoj maksimalisht.

"Policine i respektoj per te vetmen arsye, vetem qe flasin shqip". E kur eshte puna te gjobat, me se shpeshti merr per shpejtesi dhe rrip te sigurise, por jo edhe per leje te vozitjes. "Gjithmone sillem mire me policine dhe kur bej gabime ne trafik e pranoj, ndersa per leje te qarkullimit ia bej hallin", thekson ai.

Perplasja per muri

"Gold Ag" veturen nuk e sheh si luks, por vetem si nevoje. Edhe po te mbetet pa te, nuk paraqet ndonje problem te theksuar. "Mos e pafsha veten pa ndonje pjese te trupit se pa veture kam lindur e edhe pa te mund te jetoj".

Gjate tere ketyre viteve te ngasjes se vetures, Arianit i kujtohet vetem nje fatkeqesi e cila i ka ndodhur per ne Shqiperi. "Njehere rruges per ne Shqiperi ka pasur termet. Une nuk kam ditur asgje vetem kur e pash veten te perplasur per nje muri. Nuk e kisha idene se si me ndodhi kjo. Kur mberrita ne Tirane ne lajme degjova se m’u aty kishte qene epiqendra e termetit", u shpreh kengetari Agushi.

"Gold Ag" eshte i kenaqur me veturen te cilen e posedon dhe nuk e ka ndermend edhe per nje kohe te gjate qe ta nderroj me ndonje tjeter./zeri/qershor 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

"Gold Ag, 10 years of driving without a license

Drive car since the age of 12-13 years and although the age of 23 years passed, he still does not permit the circulation. This thing happens only rep Arian Agushi controversial singer, known as "Gold Ag. Ariani recalls with nostalgia the time when the car has run a child. "Kane was best moments of that time. Although not knowing the rules of the car, had his lezetin, Ariani recalls that time.

Police observer, but also signs

"Gold Ag" that five years was the personal car and drive around the streets of Kosovo, but only because perteses not registered to receive permission. "Dance is pritoj bre for nothing that I did not leave," he says as he shows what the car currently has.

"I have the 2000 BMW car with white paint, write back of Ages, and have very good friends, knowing makes preshevar singer who lives in Prishtina. Traffic signs of trying to respect, but sometimes exceeding the speed as is the case where he remembers a case that has driving up to 230 km / h. However, despite signs of communication that sometimes skip, Ariani says the police try to respect the maximum.

"Police only respect for reason, just to speak Albanian. And when it comes to penalties, most often takes the belt speed and safety, but not for the driving license. "Always behave well with the police and when mistakes do we accept traffic, and for permission to make his plight circulation," said he.

Per wall collision

"Gold Ag" car does not see as luxuries, but only as needed. Even if it remains free to, does not present any problem to stress. "Do not pafsha themselves without any part of the body that was born free of the car could live without."

During these years of riding all over the car, just remember Arianit of a disaster that has happened to Albania. "Once the road to Albania has been terms. I do not know nothing I saw myself only when the collided on a wall. I do not like the idea that this happened. When arriving in Tirana, we heard news that there had been me earthquake epicenter, "said singer Agushi.

"Gold Ag" is satisfied with the car which has and has not even intend for a long time to change with any other.
]]

Thursday, 3 June 2010

Adelina Ismajli: Serbja Mia Ma Ka Vjedhur Stilin!

Adelina Ismaili: Serbja Mia më ka vjedhur stilin

“Këngtarja serbe Mia Borisavljevic kopjon stylingun e Adelina Ismailit, ne videoklipin e saj me te ri” (Covek mog zivota). Ky alarm vjen nga vetë këngëtarja shqiptare Adelina nëpërmjet faqes së saj në rrjetin social Facebook. Adelina e indinjuar sjell dhe imazhet sesi stilin sipas saj unik, e ka kopjuar dhe e ka përdorur për imazh serbja Borisavljevic në klipin e saj muzikor. Dhe në imazhe shohim më së miri qepallën flutur që ndodhet në imazhet e të dyja këngëtareve. Ajo që Adelina nuk shpreh është nëse kënga e saj ka dalë më parë apo më pas Borisavljevic (video ka dale me pas kuptohet, shiko daten ne youtube - /teni/). Gjithsesi fansat I shprehin artistes mirënjohjen për stilin unik që tashmë sipas tyre qeka bërë në modë tek këngëtarët e tjerë, dhe aq më shumë nga ata serbë. Kjo nuk është hera e parë kur këngëtarja shpreh shqetësimin e saj në rrjetet sociale. Pak ditë më parë, Adelina shprehu keqardhjen që Cmimi i Publikut në “Netët e klipit shqiptar” i kaloi një këngëtareje tjetër shqiptare. Sipas Adelinës ky cmim u manipulua në momentin e fundit. /b.w./qershor 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Adelina Ismaili: Serbian Mia stole my style
"Serbian Singer Borisavljevic copies styling of Adelina Ismaili, in new video of her" (Covek mog zivota). The alarm comes from the Albanian singer Adelina via its social network Facebook. Adelina brings images and how distressed by her unique style, has copied and used for image serbia klipin Borisavljevic in her music. And the images look best placed qepallën butterfly images of both singers. Adelina said what is not if her song came out before or after Borisavljevic (video after the course has come up with, see date on youtube - / teni /). However fans of the artist express gratitude for the unique style according to their qeka already made fashionable to other singers, and so many of them Serbs. This is not the first time when the singer expresses her concerns in social networks. Few days ago, expressed regret that Adelina Public Price "of nights klipit Albanian of Albania passed a kengetareje other. Under this award manipulua Adelines at the last moment.
]]

Adelina e Merzitur qe Mungoi ne Mbremjen e Pagarushes!

Adelina mungon ne mbremjen e Pagarushes!

Kengetarja Adelina Ismajli e ka deklaruar gjithmone se Nexhmije Pagarusha eshte idhulli i saj. I ka te panumerta takimet me te, por fatkeqesisht kete here impenjimet muzikore ne Evrope ia kane mohuar mundesine per te qene prezente ne mbremjen ‘Gala’ ne nder te mbretereshes se skenes kosovare, Nexhmije Pagarushes (23.05.2010). Merzitjen qe ndjente per shkak te ketij fakti, kengetarja e ka shprehur edhe ne faqen e saj te fansave te facebook.com. Ne mbremjen ‘Gala’ ne nder te bilbilit kosovar, kane qene prezente edhe mjaft emra te njohur te muzikes kosovare si: Alma Bektashi, Adelina Thaci, Vesa Luma etj. Pak dite perpara se te mbahej kjo mbremje, Presidenti i Republikes se pavarur te Kosoves, e ka dekoruar kengetaren Pagarusha me titullin “Artiste e Merituar”. Duke qene se Adelina nuk mund te ishte prezente ne kete mbremje, ne po sjellim per ju sot nje foto te saj dhe kengetares se madhe te shkrepur disa jave me pare, ne nje koncert ku kane qene te dyja te ftuara speciale. /b.w./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Adelina missing on the evening of Pagarusha!

Adelina Ismajli singer has always said that convicting her idol is Pagarusha. I have innumerable meetings with, but unfortunately this time musical occupation in Europe have denied him the opportunity to be present on the evening 'Gala' in honor of the queen of the scene in Kosovo, convicting Pagarushes. Merzitjen felt that because of this fact, the singer has even expressed its website facebook.com fans. In the evening 'Gala' whistle in favor of Kosovo, have been present and very familiar names of Kosovar music: Alma Bektashi, Adelina Thaci, Vesa Luma, etc.. Few days before it hosted the evening, the President of the independent Republic of Kosovo, has decorated Pagarusha singer with the title "Meritorious art. Being that Adelina was not present at this evening, we bring to you today a picture of her and that great singer of shkrepur few weeks ago, in a concert where both have been the special guest.
]]

Wednesday, 2 June 2010

Greta Koci: Enin Nuk e Shoh si Konkurente!


/photo public domain/

Greta Koci: Enin s’do e shoh si konkurente

Para 6 vjetësh Greta Koçi bëri një revolucion në muzikën shqiptare. Kjo jo thjesht për këngët që solli, por për moshën kur u prezantua për herë të parë në publikun shqiptar; sapo kishte mbushur 13 vjeç - e më tej një menaxhim të shkëlqyer që i bëjnë prindërit e saj. Me një axhendë të ngjeshur klipesh, këngësh e koncertesh, ajo vjen tashmë për fansat e saj me një këngë anglisht. Por nga ana tjetër, rrugën e saj duket se po ndjek edhe motra e saj Eni, e cila sapo ka prezantuar këngën “Vij tek ti”. Edhe Eni sot është 13 vjeç. Ka bërë dy klipe dhe së shpejti do të sjellë një album të kompozuar nga Greta, motra e saj. Ndoshta edhe ajo do të ndjekë rrugën e së motrës, Gretës... Por, mos do të thotë kjo se do të nisë një konkurrencë mes të dyjave...? “Asnjëherë Enin nuk do e shoh si konkurrente. Është motra ime apo jo?! Gjithmonë do të dua që ajo të arrij gjithçka timen e të kaloj gjithçka timen” shprehet Greta për Bluetooth. /b.w./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Greta Koci: will not see Eni as competition

Before 6 years Greta Koci made a revolution in the Albanian music. This not only brought to the songs, but when age was introduced for the first time in the Albanian public, had just reached 13 years - and beyond an excellent management who do her parents. With a busy agenda clips, songs and concerts, it now comes to its fans with a song in English. On the other hand, its path appears to follow her sister and Eni, which has just introduced the song "I come to you." Eni is also 13 years old today. Has made two videos and will soon bring an album composed by Greta, her sister. Maybe she will follow the path of the sisters, Gretës ... But not this mean that it will launch a competition between the two ...? "Never Enin will not see as competing. It is my sister or not? Will always want it to get everything to spend all my time "says Greta for Bluetooth.
]]

Tuesday, 1 June 2010

Dafina Zeqiri ne "Express Live"

Dafina Zeqiri Mysafire ne "Express Live", 1.6.2010

Dafina rrefen per emocionet e saja pas videofestit ku ajo rrembeu 4 cmime kryesore. "Ishte si nje enderr" thote Dafina, e cila dje sapo kishte arritur nga New York-u pas nje udhetimi te gjate dhe ka qene e mjaft e lodhur per te marre pjese ne kete spektakel. Megjithate, kjo mbremje ka qene plotesisht e Dafines ku ajo triumfoi ne menyre absolute. Kerkoi falje qe nuk iu drejtua me "zoteri Isa" por me vetem "Isa" kryetarit te komunes se Prishtines z.Isa Mustafa i cili ndau cmimin e madh: "Isha e humbur" arsyetohet Dafina e cila eshte rritur ne Suedi dhe mesiguri kemi mirekuptim per kete. Per me shume ndiqni videon e mundesuar nga Besforti dhe KTV:- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Dafina guests in the "Express Live, 01/06/2010

Dafina speaks of her emotions after videofestit where she grabbed four major awards. "It was like a dream" says Dafina, which just yesterday had arrived from New York, was after a long trip and was tired enough to participate in this spectacle. However, this evening has been fully Dafina's where she triumphed in an absolute way. Apologised for not addressing with "Mr Isa" but only "Isa" to the mayor of Pristina z.Isa Mustafa, "I was lost" justified Dafina who grew up in Sweden and of course we have understanding for this. For more follow the video provided by Besforti and KTV:
]]

Monday, 31 May 2010

Dafina Zeqiri Fiton "Video Fest 2010"

Dafina Zeqiri Fituese e "Video Fest 2010"

Dafina ishte ajo qe kishte me se shumti nominime ne Video Festin Muzikor 2010 dhe ishte po ajo qe edhe mori me se shumti cmime, duke perfshire edhe cmimin e madh "Best All" per videospotin e saj "Amazing Girl" te punuar nga Entermedia. Cmimin e ndau kryetari i komunes se Prishtines, z.Isa Mustafa dhe Dafina e gezuar dhe e emocionuar per cmimin i thote atij "Isa, je shume nje Amazing Boy", ha ha! Vec vajze e mire, ti je shume me e re dhe ne shenje respekti duhej t'i drejtoheshe atij me "zoteri Isa" e jo si me pase shok klase "Isa!".

Adelina Ismajli fitoi "Best Performance" por sic kishte paralajmeruar me pare se do ta bojkotoi festin, ajo nuk ishte e pranishme ne salle qe te marr kete cmim. Genta Ismajli nuk ishte aty por as nuk mori cmim. Nora Istrefi erdhi vetem e pashoqeruar me Robertin dhe mbeti e zhgenjyer pasi nuk mori asnje cmim, edhe pse ishte e nominuar disa here, bile edhe per cmimin e madh. Te them te drejten, kam pritur qe kesaj radhe te fitoj nje cmim. Cmimi me "bajat" i nates ishte ai "Best Male" qe iu dha Alban Skenderaj (per te saten here). Jo pse nuk e dua apo nuk e cmoi Albanin, por edhe ai vete tha or burr: "mjaft ju lutem, mos ma jepni kete cmim ma!". Perndryshe Albani dhe Miriami e fituan "Cmimin e Publikut" me videospotin e tyre "Let me die with you" qe eshte e meritueshme, por kjo me "Best Male" me te vertete u be bajat dhe njeriu fillon te kuptoj pse disa kengetare edhe nuk jane te kenaqur me menyren e ndarjes se cmimeve ne kete video fest. Real1 dhe Big D (DJ Blunt nuk e pash) e leshuan sallen, mesiguri te zhgenjyer pasi qe nga sa nominimet qe paten, ne fund ngelen duar thate dhe kur organizatorit te festit u kujtua t'i jap nje cmim, pikerisht "Cmimin e Organizatorit", ata nuk ishin aty per ta marre.

Kishte mysafire te shumte dhe te ndryshem si Ramush dhe Anita Haradinaj, William Wolker (te cilit edhe iu kenduan urimet per ditelindjen qe ai feston neser), Isa Mustafa, Nexhmije Pagarusha (erdhi vetem e pashoqeruar dhe ai "cungu" qe hapi deren e limos, nuk e zgjaste doren t'i ndihmoj asaj si nje xhentleman, pasi ajo kishte pak veshtiresi te dilte nga vetura), Mimoza Kusari me bashkeshortin e saj Arbenin, Arbana Osmani (po po e Big Brother), Besa Kokedhima dhe shume te tjere nga estrada jone kombetare.

Nikoqire e festit edhe kete vit ishte bukuroshja Gresa Pallaska. Ne tepihun e kuq mysafiret priteshin dhe ndonje edhe intervistoheshin nga Flora Mejzinolli dhe Jehona Bajrami. Vitin e kaluar, aty jashte performonte nje band live dhe nuk degjonim asgje se cka bisedohej. Ndersa sivjet, e kunderta, nje qetesi absolute, mysafiret kalonin si ne nje marsh funerali. Skena brenda ishte ok, per aq sa ka vend, por si gjithnje, ndricimi ishte i gabuar, i tipit qe verberon syrin e kameres. Nuk di si ta spjegoj kete pasi nuk jam ekspert ne kete fushe, por per te kuptuar kete duhet t'i referohemi skenes se Eurovizionit ku ndricimi eshte perfekt dhe asnjehere nuk e pengon shiqimin. Kishte pak permiresim ne tekniken e kameres e cila kete vit mu duk se e gjente veten ne pozita me te mira. Ne pergjithesi, Video Festi i sivjem nuk solli ndonje risi te madhe. Mungonte entuziazmi ne salle, ne gje qe e potencoi edhe Elvana Gjata kur mori cmimin e saj. Kam drojen qe videofesti ne kete lloj format po behet paksa monoton si per nga programi artistik qe po shfaqet ashtu edhe per nga cmimet qe po ndahen (p.sh. rasti i Alban Skenderaj).

Ja dhe lista e plote e Cmimeve:

01. Videospoti me i mire i zhanrit Rock – Kthjellu feat Flori (S’te Fal).
02. Videospoti me i mire i zhanrit Rep-Hip Hop – Skillz (VIP)
03. Videospoti me montazhin me te mire – Dafina Zeqiri (Amazing Girl).
04. Videospoti me i mire per Post Produksion dhe efekte speciale – Elvana Gjata (Hi Tech)
05. Videospoti me performancen me te mire – Adelina Ismajli (Tribalb)
06. Videospoti me i mire ne konkurrencen e meshkujve – Alban Skenderaj (This Is Your Day).
07. Videospoti me i mire ne konkurrencen Best New Artist – Yllka Deliu (Emer e Femer).
08. Videospoti me styling me te mire – Leonora Jakupi (Ky Eshte Fundi).
09. Videospoti me regjine me te mire – Zig Zag Orkestra (Jorgjica).
10. Videospoti me i mire ne konkurrencen R&B – Dafina Zeqiri (Amazing Girl).
11. Cmimi i Karrieres – Grupi Minatori
12. Videospoti me kameren me te mire – Alban Skenderaj (This Is Your Day).
13. Videospoti me i mire ne konkurrencen e grupeve – Skillz (VIP).
14. Videospoti me i mire i zhanrit Pop – Bubulina Krasniqi (Elementi i Peste).
15. Videospoti me i mire ne konkurrencen e femrave – Dafina Zeqiri (Amazing Girl)
16. Cmimi i organizatorit – Dj Blunt feat Real 1 dhe Bid D (It’s All About Biznis).
17. Videospoti me i mire i zhanrit Pop Folk – Korab Jetishi(Zemra po me Vdes).
18. Cmimi i publikut - Alban Skenderaj dhe Miriam Cani (Let Me Die With You).
19. Videspoti me i mire (Best All) - Dafina Zeqiri (Amazing Girl)

Fituesit e me shume se nje cmimi:
DAFINA ZEQIRI: Best Montage, Best RnB, Best Female and Best All
ALBAN SKENDERAJ: Best Male, Best Camera, Cmimi i Publikut (Audience)
SKILLZ: Best Hip Hop, Best Group
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Videos:

Dafina Zeqiri ne Video Fest (kompilacion i Besfort M1)


Tepihu i kuq

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NGA MEDIAT (Koha Ditore)
photo koha

Dafina Zeqiri fituese e “Videofestit Muzikor”

“Amazing Girl” i Dafina Zeqirit, eshte videoklipi qe te henen ne mbremje ia doli te “rrembeje” cmimin kryesor te edicionit te tete te Videofestit Muzikor. Ne gare per kete cmim ishin edhe videoklipet “Dy shoke” i Nora Istrefit, “S’te fal” i “Kthjellu” dhe Florit dhe “VIP” i grupit “Skillz”. Pervec qe triumfoi ne garen e vetme qe shperblen videoklipet ne Kosove, videspoti “Amazing Girl” i realizuar nga produksioni “Entermedia” u shperblye edhe me tri cmime tjera; ate ne konkurrencen “RnB”, ne konkurrencen e femrave dhe per montazhin me te mire. Pasi eshte “detyruar” te rikthehej per te katerten here ne skenen e Teatrit Kombetar te Kosoves, per te pranuar cmimin, te cilin ia dorezoi i pari i kryeqytetit, Isa Mustafa, kengetarja Dafina Zeqiri eshte shprehur shume e kenaqur me cmimet qe ka marre.

“Kurre nuk e kam ndier veten me mire. Eshte nje shtytje shume e madhe per karrieren time”, ka thene Zeqiri. Ajo ka thene se nuk i ka pritur cmimet qe i ka marre. Kjo sepse ka pasur konkurrence te forte.

“Eshte vetem hera e dyte qe marr pjese ne ‘Videofest’ dhe t’i fitoj te gjitha keto cmime eshte sukses i madh. Konsideroj se kam pasur mjaft konkurrence dhe nuk i kam pritur keto cmime sonte, keshtu qe jam shume e kenaqur”, ka thene ajo.

Tapeti i kuq para Teatrit Kombetar te Kosoves, ka qene ai qe ka dhene shenjat e para te nje nate glamuroze. Emrat me eminente te skenes shqiptare kane parakaluar ne te. Atyre u jane bashkuar edhe ministra e politikane.

Nje skene me shumellojshmeri reflektoresh, e pajisur me nje ekran qe vazhdimisht “asistonte” ne pasqyrimin e videoklipeve te nominuara, ishte ajo qe mirepriti kengetaret qe u ngjiten per te marre cmimet e “Videofestit Muzikor”.

Megjithate, cmimet nuk ishin e vetmja gje qe ofroi ky eveniment per mbi dy ore. Performanca te shumta qe e shoqeruan mbremjen u interpretuan nga kengetare te njohur skenes shqiptare. Leonora Jakupi, Besa Kokedhima, Jehona Sopi ishin ato qe hapen perden e “Videofestit Muzikor” me interpretimin e kengeve qe me se miri “perfaqesojne” vitet ‘80, “That’s the way” i Sunshine Band, “I will Survive” i Gloria Gaynor. Te tjere kengetare qe u ngjiten per te rijetesuar hite te ketyre viteve, prej te cilave shumica ishin kenge te “Minatorit” ishin edhe Flaka Krelani, Teuta Kurti, Linda Halimi.

Ne “Videofestin Muzikor 2010” nuk ka munguar as “kryeministri”. Ate e ka sjelle imitatori i tij, aktori Halim Berisha. Ai ka “kerkuar” bashkim ne “Nato Fest”.

Mes shume cmime qe u ndane ne mbremjen, e cila beri bashke artiste te trevave shqiptare, ishte edhe cmimi per karriere, i cili ne kete edicion i ka takuar rock grupit kosovar “Minatori”. Fryma e muzikes qe ata bejne ka dominuar gati gjate gjithe mbremjes, duke qene se shumica e pikave artistike kane rikthyer hitet e njohura te ketij grupi. Edhe vete “Minatori” pas pranimit te cmimit, ka interpretuar nje kolazh me hite qe kane arritur t’i mbijetojne kohes. Vokalisti i grupit, Naser Gjinovci, eshte shprehur i kenaqur me cmimin, por ka thene se “Minatori” nuk do te ndalet me kaq.

“Fillimisht nuk deshem ta pranonim kete cmim, por me pas vendosem ta pranojme, por vetem per gjysmen e karrieres, sepse gjysma tjeter do te vazhdoje edhe me gjate”, ka thene Gjinovci.

Cmimi i Publikut ne edicionin e sivjetme te Videofestit Muzikor i ka takuar videoklipit “Let me die with you” te kengetareve Alban Skenderaj dhe Miriam Cani, i cili eshte perzgjedhur ne baze te klikimeve ne “YouTube”.

“Eshte nje cmim shume i vecante dhe me te vertete shume i rendesishem per ne, eshte cmimi i pare i kesaj kenge, e cila ka ardhur si nje dedikim qe ne i kemi bere njeri- tjetrit”, ka thene Skenderaj, teksa i shoqeruar nga Cani ka pranuar cmimin. Skenderaj ka marre edhe cmimin per Videospotin me te mire ne konkurrencen e meshkujve. Kur ka dale per te marre kete cmim i “eshte lutur” jurise qe te mos t’ia ndaje me. Kjo per shkak se tash pese vjet, Skenderaj e rremben kete cmim. “Po bej shaka”, ka thene para se te zbriste shkallet e skenes se TKK-se. “Eshte nje nder per mua”, ka shtuar ai.

Edicioni i tete i Videofestit Muzikor, nga organizatoret eshte cilesuar si nje nga me te suksesshmit. Linda Shala, njera nga organizatoret, ka thene se ekipi qe ka punuar ne realizimin e Videofestit Muzikor ka arritur te permbushe misionin e vet.

“Per vete jam shume e kenaqur. Kemi nisur nje pune dhe e kemi perfunduar, ajo qe ne shpresojme eshte qe publiku eshte ndier mire, ka kaluar nje mbremje te kendshme dhe eshte mburrur me ate qe ka Kosova dhe me ate qe bejne artistet kosovare”, ka thene Shala. Videofesti Muzikor eshte transmetuar “live” nga televizioni Kohavision, i cili eshte edhe bashkorganizator. “Videofesti Muzikor 2010” eshte perkrahur edhe nga Ministria e Kultures, e Rinise dhe e Sportit dhe nga Drejtoria e Kultures e Komunes se Prishtines. Sponsore medial te “Videofestit…” jane “Koha Ditore” edhe KTV-ja.

Edicioni i tete i “Videofestit Muzikor”, ndau gjithsej tetembedhjete cmime. Videospoti me i mire ne konkurrencen e grupeve, i takoi grupit “Skills” per “VIP” qe mori edhe cmimin “Best rap Hip Hop”. Cmimi “Best New Artist” shkoi per videoklipin “Emer e femer” te Yllka Deliut, videospoti me i mire i zhanrit pop folk u emerua “Zemra me vdes” i Korab Jetishit, videspoti me i mire i zhanrit pop, “Elementi i peste” i Bubulina Krasniqit, videspoti me i mire i zhanrit rock u shperblye “S’te fal” i grupit “Kthejllu” dhe Florit. Per regjine me te mire u shperblye videoklipi “Jorgjica” i “Zig Zag orkestra”, videspoti per posproduksion dhe efekte speciale u emerua “High tech” i Elvana Gjates. Per stylingun me te mire u shperblye “Ky eshte fundi” i Leonora Jakupit, per performancen me te mire “Tribald” i Adelina Ismajlit. Videoklipi qe mori cmimin “Best Promo”, eshte “Biznis” i “DJ Blunt, real 1 & Big D”.

“Ajke” e mbremjes se yjeve ishte edhe prezenca e ambasadorit William Walker”. Ky i fundit, ne ditelindjen e tij mori “dhurate” nga publiku, i cili nuk hezitoi t’ia kendonte kengen “Happy Birthday”. Walker u shpreh shume i kenaqur me emocionet qe ia fali “Videofesti Muzikor 2010”. “Ishte nje nate shume e mire, me shume njerez dhe shume talente. Nuk kam kuptuar shume sonte por kuptova nje gje se ketu ka shume talente te jashtezakonshme dhe ky eshte vendi ku dua te jem”, ka thene Walker. /koha ditore/qershor 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Dafina Winner of the "Music Fest 2010"

Dafina that she had the most nominations in Music Video Festit 2010 and was well received but it was mostly also awards, including the Grand Prix "Best All" for its videospotin "Amazing Girl" by Entermedia work. Price divided the mayor of Pristina, Mustafa Isa and Dafina happy and excited for the prize called him "Isa, You are amazing boy", ha ha!

Adelina Ismajli won "Best Performance" but as he had previously warned it would boycott Festit, she was not present in the hall to receive this award. Genta was not there but they did not price. Nora Istrefi came unaccompanied by Robert, but was left disappointed after not received any price, even though it was nominated several times, even for the Grand Prix. Say the right, I expected to win an award. Price with "stale" the night was the "Best Male" that neva gave (to many times). Not why do I love or not respected Alban, but he himself said or burr: "pretty please, do not give me this award me". Otherwise Albani and Miriam won the "Public Prize" with their videospotin "Let me die with you" that is meritueshme, but that the "Best Male" really became stale and the man begins to understand why some singers were not are satisfied with the way the price of separation this video fest. Dj Blunt and Real1 room left, probably as disappointed by the nominations that had some hands remain dry and when the organizer of festit was reminded to give a price, namely "the organizer Prize", they were not there to receive it.

There were numerous guest as Ramush Haradinaj and Anita, William Wolker (which were also sung the birthday wishes that he celebrates tomorrow), Isa Mustafa, convicting Pagarusha (came unaccompanied and he only "truncated" that opened the door of limos, not lasted hand to help her as a xhentleman, as it had few difficulties arise out of the car), Mimoza Kusari Arben with her husband, Arbana Osmani (yes yes the Big Brother), Besa Kokedhima and many others from our national burlesque .

Festit also hosted this year was Beauty Gresa Pallaska. We tepihun red and any expected guests interviewed by the Flora and echo Mejzinolli photography. Last year, there performonte one band out live and what did not hear anything that bisedohej. As the year, the opposite, an absolute tranquility, guests pass as a funeral gear. Scene inside was ok, provided that there is room, but as ever, lighting was wrong, that type of camera eye verberon. I do not know how to explain this because I am not an expert in this field, but to understand this should be referred to the Eurovision scene where the lighting is perfect and never obstructs the view. There was little improvement in the techniques of camera which just appeared this year and find themselves in positions with the best. In general, the this year Video Fest did not bring any great innovation. Lacked enthusiasm in the hall, in which the stated Elvana while receiving her award. I fear videofesti that this kind of format is becoming somewhat monotonous as the artistic program that is displayed as well as for the prizes that are given (e.g. case of Alban Skenderaj).
- - - - - - - - - -
From media (Koha Ditore)

Dafina winner of "Musical Videofestit"

"Amazing Girl" of Dafina is that video on Monday night managed to "hijack" the main prize at the eighth edition of Videofestit Music. In the race for this award were the video "Two friends" of Nora Istrefi, "featureless forgive" the "Kthjellu" and gold and "VIP" Group "Skillz". In addition to the single race triumphed in life that video in Kosovo, videspoti "Amazing Girl" performed by production "Entermedia" was paid off with three other awards, that the competition "RnB" in competition for females and for the best Editing . Having been "forced" to rikthehej for the fourth time at the scene of the National Theatre of Kosovo, to receive the prize, which he handed the first of the capital, Mustafa Isa, Dafina singer is expressed very satisfied with the prices received.

"I have never felt better. It is a tremendous boost for my career, "said Zeqiri. She has said that prices had not expected was received. Because there was strong competition.

"It is only the second time that I participated in 'Videofest' and to win all these awards is a great success. I believe that I had plenty of competition and I expected these awards tonight, so I'm very pleased, "said she.

Tapeti red before the National Theatre of Kosovo, has been one that has provided the first signs of a glamuroze night. The most eminent names have parakaluar scene in Albanian. They are joined by the ministers and politicians.

A scene with a variety reflector, equipped with a screen that continually "assist" in coverage of video clips of nominated, that she welcomed the singers who were attached to obtain a price of "Videofestit Music.

However, prices were not the only thing that offered this event for over two hours. Numerous performance that evening was accompanied by singers known interpreted Albanian scene. Leonora Jakupi, Besa Kokedhima, echo those that were Sopi opened the curtain of "Videofestit Music" interpretation of the songs that best "represent" the 80, "That's the way" the Sunshine Band, "I will survive" Gloria Gaynor's . Other singers who were attached to rijetesuar hits of recent years, of which most were songs of "miner" was the flame Krelani Teuta Kurti, Linda Halimi.

We "Videofestin Music 2010" there has been no "prime". It has brought its imitatori, actor Halim Berisha. He has "requested" the union "Nato Fest.

Among the many awards that were divided on the evening, which made the three artists together Albania, was the price for career, which in this edition of the rock group has met Kosovo "miner." Spirit of music they make has dominated almost throughout the whole evening, being the most artistic points of known hits have returned to this group. Itself "miner" after accepting the prize, has interpreted a collage with hits that they have managed to survive time. Singer of the group, Naser Gjinovci, is expressed satisfaction with the price, but said that "the miner" will not stop with that.

"Initially, I wished not pranonim this price, but then decided to accept, but only half of the career, because the other half will continue even longer," said Gjinovci.

Public Prize at this year 's edition of belonging Videofestit Music video "Let me die with you" neva singers and Miriam Cani, which is selected based on clicks on "YouTube."

"It is a very special price and really very important for us is the price of this first song, which has come as a dedication that we have become each other," said Skenderaj, while accompanied by Cani received the prize. Skenderaj has received the award for best Videospotin in men's competition. When has come to get this price "is praying" that the jury not to share with. This is because the five years now, Skenderaj and seize this prize. "I joke," said before we went down the stairs, the scene of TKK. "It is an honor for me," he added.

Videofestit eighth edition of Music, is described by organizers as one of the most successful. Linda Shala, one of the organizers, has said that the team that worked on the implementation of Videofestit Music has managed to fulfill its mission.

"For them I am very satisfied. We have begun a job and we have completed, what we hope is that the public is feeling good, spent a pleasant evening with him and is proud that Kosovo has and with what artists do, "said Shala. Videofesti Music is transmitted "live" by television Kohavision, who is also bashkorganizator. "Videofesti Music 2010" is supported by the Ministry of Culture, Youth and Sport and Culture Department of the municipality of Pristina. Media sponsor of "Videofestit ..." are "the newspaper also KTV General.

The eighth edition of "Music Videofestit" total shared eighteen prices. Videospoti the best in the group competition, the group went to "Skills" to "VIP" who got the award "Best Hip Hop rap. Award "Best New Artist" video went to "name the woman" to Yllka Deliu, videospoti the best of folk pop genre became "Heart to die" of Korab Jetishit, videspoti best pop genre, "Fifth Element" The Bubulina Krasniqi, videspoti best rock genre was paid off "featureless fly" group "Kthejllu" and gold. For best directed video was paid off "Jorgjica" i "Zig Zag Orchestra, posproduksion videspoti for special effects and was appointed" High tech "is Elvana length. For better stylingun was paid off, "This is the end" the Leonora Jakupi, the best performance for "Tribald" of Adelina Ismajli. Video that received the award "Best Promo" is "Business" of "DJ Blunt, Real 1 & Big D".

"Cream" the evening star was the presence of Ambassador William Walker. The latter, on his birthday "gift" from the public, who did not hesitate to kendonte song "Happy Birthday". Walker spoke very satisfied with the emotions that turned "Videofesti Music in 2010. "It was a very good night, with many people and many talents. I do not understand much but I realized tonight that there is something very extraordinary talent and this is where I want to be, "said Walker.
]]

Shpat Deda Triumfon ne "Netet e Klipit Shqiptar 2010"

“Netët e klipit shqiptar”, më i miri klipi i Shpat Dedës

U mbyll mbrëmë (30 Maj) Nata Gala e ndarjes së cmimeve për spektaklin “Netët e Klipit Shqiptar”. Pas një konkursi maraton, si klipi më i mirë në të gjitha komponentët fitoi klipi “A thu” i këngëtarit nga Kosova, Shpat Deda, prodhuar nga project “Balloon Heart”. Në këtë spektakël pati shumë cmime të tjera ku më të spikaturit ishin, ai i publikut që e mori Era Rusi, me klipin “Ikën dhe vjen”, prodhuar nga Alexander, interpretuesja me e mire, Anjeza Shahini, me klipin "Lot Pendimi", prodhuar nga Max Production apo “Figura me e mire skenike” dmth, (Paraqitja me e mire e imazhit )për Femra, trofe që e rrëmbeu Ciljeta Xhilaga, me Klipin “Dejavu”, prodhuar nga Alexander. Një cmim që u nda për herë të parë ishte dhe ai për duetin më të mirë, cmim që iu dha duetit Gerta Heta dhe Visar me Klipin “Dashuria nuk ka fe”, prodhuar nga Fabrika Studio. Nuk u mungoi cmimeve dhe Ingrid Gjoni me trofeun “Cmimi i medias” pa nominim, me klipin “Hypnotize me”. /b.w./maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

"Nights of Albanian Clip", best clips of Shpat Dede

It was closed last night (30 May) Gala Night of the division of prizes for spectacle "Albanian Klipit nights. After a marathon competition as the best clips of all components gained clips "A Thu" the singer from Kosovo, Shpat Deda, produced the project "Heart Balloon." In the showmanship had many other awards where the spikaturit were, he made public that Russia Era with klipin "leaving and coming", produced by Alexander, the best performer, Anjeza Shahini, with klipin "Lot Repentance" produced by Max Production or "Figure with good stage" ie, (the best presentation of the image) for women, and snatched the trophy Ciljeta Xhilaga with klipin "Dejavu", produced by Alexander. A price that was divided for the first time and he was the best duo, duo award given by Gerta Heta and Visar klipin "Love has no religion", produced by Factory Studio. No price was absent and the trophy Ingrid "Media Award" without nomination, with klipin "Hypnotize me".
]]

Sonte ne Prishtine Video Festi Muzikor 2010!

Sonte në Prishtinë spektakli “Videofesti Muzikor”

Salla e Teatrit Kombëtar të Kosovës të dielën ishte veshur me “petk” të ri. Një ekran i vendosur, i cili kishte zënë vend në një top të rrumbullakët, që priste për të transmetuar parakalimin e yjeve të estradës, disa drita të shkapërderdhura që dukeshin të gatshme për të ndriçuar mysafirët e VFM-së dhe një tepih i kuq që priste të shtrohej para Teatrit, përmblidhnin detajet që do të krijojnë atmosferën e edicionit të tetë të “Videofestit Muzikor”. Edhe e gjithë pamja e Teatrit Kombëtar të Kosovës do të shkrihet të hënën në mbrëmje me imazhet karakterizuese të garës së vetme të videoklipeve në Kosovë.

Mbrëmja e “yjeve” edhe këtë vit do të bëjë bashkë këngëtarët shqiptarë nga të gjitha trevat, të cilët përveç që janë fitues potencialë të çmimeve që ndan VFM-ja, do të jenë pjesë e performancave artistike që do të shpalosen në kuadër të programit. Sivjet nata do të frymojë në vitet 80, që do të “rikthehen” përmes pikave artistike të realizuara enkas për “Videofestin Muzikor 2010”. Nikoqire e mbrëmjes edhe këtë vit është përzgjedhur aktorja Gresa Pallaska.

Fiks në orën 20:15 do të nisë parakalimi i këngëtarëve nëpër tepihun e kuq, përderisa spektakli në sallë do të startojë në orën 21:00. Edhe edicioni i sivjetmë i “Videofestit Muzikor” do të transmetohet “live” nga televizioni Kohavision, që tash e tetë vite është bashkorganizator i këtij evenimenti.

Organizatori i “Videofestit Muzikor”, Erolld Belegu, të dielën nuk ka hezituar të konfirmonte se gjithçka ka shkuar sipas planit.

“Kemi premtuar se do të jetë edicioni më i mirë dhe besoj që do të jetë”, kanë qenë fjalët e para që i ka thënë Belegu, teksa “kontrollonte” me sy lëvizjet e teknikëve që ishin duke përgatitur skenën. Duke qenë i njoftuar me interesimin që do të ketë edhe edicioni i radhës i VFM-së, Belegu është shprehur se jo të gjithë do të kenë “luksin” të kënaqen ulur me imazhet prej yjeve të këngëtarëve shqiptarë.

“Të ftuar ka shumë, por kapaciteti i Teatrit është i limituar, edhe pse janë vetëm 300 ulëse, jam i sigurt se do të jenë rreth 500 njerëz. Do të ketë shumë njerëz në këmbë”, ka shtuar ai.

Por, megjithatë Belegu ka shtuar se ia vlen çdo “mundim” për të ndjekur natën e yjeve, e cila kësaj radhe do të sjellë shumë të reja. “Përveç nominimeve që janë bërë nga juria, do të ndahen edhe dy çmime të tjera jashtë atyre tashmë të njohura. Është çmimi ‘Best Promo’ dhe ‘Çmimi i publikut’, i cili do të ndahet në bazë të videoklipeve që kanë qenë më të klikuara në ‘youtube’”, ka thënë Belegu.

Drejtori artistik i “Videofestit Muzikor”, Florent Boshnjaku, ka dhënë më shumë detaje lidhur me pjesën artistike të programit.

“Programi artistik sivjet do të frymojë me periudhën e viteve ’80. Është një lloj nderimi për ata që kanë bërë muzikë atëkohë”, ka thënë Boshnjaku.

Duke siguruar se “Videofesti Muzikor 2010” do të ofrojë një program shumë më ndryshe se vitet e kaluara, Boshnjaku ka vlerësuar edhe gatishmërinë e këngëtarëve për të qenë pjesëmarrës.

“Nuk ka qenë e vështirë të punohet me këngëtarët, sepse ka kohë të gjatë që jemi duke bashkëpunuar. Ata janë treguar të gatshëm, madje kanë dhënë edhe ndihmë sa i përket programit artistik”, ka thënë ai.

Ndryshe, për çmimin kryesor të “Videofestit Muzikor” këtë vit në garë janë videoklipet “Dy shokë” i Nora Istrefit, “S’të fal” i “Kthjellu” dhe Florit, “Amazing Girl” i Dafina Zeqirit dhe “VIP” i grupit “Skillz”. Në listën e të nominuarve në gjashtëmbëdhjetë kategori, kryeson videoklipi “Amazing Girl” i këngëtares Dafina Zeqiri me gjithsej tetë sosh.

Sponsorë medialë të “Videofestit…” janë “Koha Ditore” edhe KTV. /koha/maj 2010/

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The show tonight in Pristina "Videofesti Music"

Pristina, May 31, Hall National Theatre on Sunday was wearing "dress" the new. A screen set, which was placed in a round ball, which expects to broadcast estrades parakalimin of stars, some light shkapërderdhura that seemed ready to light the guests of VFM and a Red Carpets to wait The issue before the theater, summarize the details that will create the atmosphere of the eighth edition of "Music Videofestit. Even the sight of all National Theatre will be dissolved on Monday evening by specifying the images of video clips of a single race in Kosovo.

Evening of "stars" and this year will make Albanian singers together from all parts, except that they are potential winners VFM-share price that has, will be part of performance art that will be expanded under the program. This year will frymojë night in 80 years, which would "return" through art items realized exclusively for "Music Videofestin 2010. The evening also hosted this year has been selected Gresa Pallaska actress.

Fixed at 20:15 to start tepihun parakalimi of singers in red, while the spectacle in the hall will start at 21:00. This year's edition also "Videofestit Music" will be broadcast live by television Kohavision, who is now eight years bashkorganizator of this event.

The organizer of the "Videofestit Music, Erolld Belegu Sunday has been reluctant to confirm that everything has gone according to plan.

"We promised to be the best edition and I believe that would be" the words have been said before that Belegu, as "controlled" by eye movements and technicians who were preparing the scene. Being aware that interest will be the next edition of VFM's, Belegu stated that not everyone will have the "luxury" to enjoy sitting with images of stars Albanian singers.

"The guest has too, but capacity is limited Theatre, even though they are only 300 seats, I'm sure there will be about 500 people. There will be many people walking, "he added.

But, however Belegu added that it is worth any "pain" to follow the stars at night, which this time will bring many new. "In addition to nominations made by the jury, will be allocated two prizes other than those already known. Is the price 'Best Promo' and 'Public Prize', which will be divided based on video clips that have been clicking on 'youtube' "said Belegu.

Artistic Director of "Music Videofestit, Bosnian Florent, has given more details about the art program.

"The year will frymojë artistic period of 80 years. It is a kind of honor for those who have made music atëkohë "said Bosnian.
By providing that "Videofesti Music 2010" will offer a program much different than years past, has praised the Bosnian singers willingness to be participants.

"It was difficult to work with singers, has long because we're cooperating. They are showing willing, even given the assistance of the artistic program, "he said.

Otherwise, the top prize of "Videofestit Musical" contest this year are video "Two friends" of Nora Istrefi, "featureless forgive" the "Kthjellu" and gold, "Amazing Girl" of Dafina and "VIP" group "feat. The list of nominees in sixteen categories, leads the video "Amazing Girl" singer Dafina of the total eight of them. Media sponsors of "Videofestit ..." are "Koha Ditore" and KTV.
]]

Genta: Videofesti Muzikor Per Mua Nuk Ka Vlere!

Genta Ismajli: S'kam kohe per dashuri!

Kengetarja Gentiana Ismajli kthehet ne Kosove pas 6 muajve te qendrimit te saj ne Tirane. Ajo ndjehet e kenaqur me pjesemarrjen ne "Dancing with the Stars Albania", por e zhgenjyer nga juria qe nuk e kurorezoi me cmim. E verteta, ajo ka performuar per mrekulli ne kete gare duke mahnitur publikun shqiptar. Ajo ka marre shume komplimente gjate kohes se qendrimit te saj atje. Jeta ne Tirane asaj i ka ofruar kenaqesi, mbase edhe oferta dashurie, mirepo per kete nuk eshte e gatshme te flase, sepse e presin shume pune dhe angazhime muzikore. Genta tani ka nisur punen per tri kenge te reja. Edhe pse videoklipi i saj eshte i nominuar ne "Videofestin muzikor", ka refuzuar te marre pjese. Ajo eshte e zhgenjyer me kete festival. Per me shume, flet Genta Ismajli per "Kosova Sot".

Na flisni per pervojen tuaj ne "Dancing with the Stars Albania"?

Genta Ismajli: 6 muaj kam qendruar ne Tirane, ku kam marre pjese ne garen e vallezimit "Dancing with the Stars Albania" dhe kam fituar nje pervoje te mire.

Edhe pse ne publik eshte thene se do ta fitonit cmimin e pare, megjithate nuk e arritet, si e shpjegoni?

Genta Ismajli: Gara e vallezimit "DWSA" eshte internacionale dhe ka qene e rendesishme per mua qe mora pjese ne te. Dhe, eshte fakt qe publiku ka shpresuar, madje disa prej tyre kane qene te bindur se do te jem fituesja e kesaj gare. Mirepo, kjo nuk u be, jam e zhgenjyer nga juria e cila nuk me dha kohe madje as per t'u shprehur ne skene dhe per t'i falenderuar adhuruesit e mi. Nuk me ka pelqyer menyra se si e kane permbyllur emisionin, por perseri them se nuk jam penduar, ngase kam arritur t'i tregoj aftesite e mia.

Cfare mendoni, perse juria nuk ju dha cmimin, ka qene shkaku qe keni qene nga Kosova?

Genta Ismajli: Nuk mendoj se shkaku ka qene qe jam nga Kosova, por mendoj se arsyeja e vetme ka qene qe une jam deklaruar se ato 50.000 euro qe do t'i kisha fituar ne garen "DWSA" do t'i kisha shperndare familjeve skamnore. Kjo besoj se ka qene njera nder arsyet kryesore qe mua nuk me dhane cmimin.

Mendoni se e keni merituar cmimin e pare?

Genta Ismajli: Per derisa publiku gjate tere kohes me ka duartrokitur, madje sa here kam performuar ne skene me thoshin se une e meritoj kete cmim. Mirepo, ja qe nuk ndodhi dhe deshira e publikut nuk u plotesua, por para se gjithash jam e lumtur qe mora pjese ne kete gare dhe kam krijuar shume miq dhe adhurues te mi.

Cilat jane komplimentet qe ju kane lene mbrese nga adhuruesit tuaj ne Shqiperi?

Genta Ismajli: Gjate 6 muajve sa qendrova ne Shqiperi me ka hasur te njihem me shume adhurues dhe te marre shume komplimente, te cilat kane qene nga me te ndryshmet. Mirepo, ajo qe me ka bere te ndjehem shume e lumtur dhe rreqethese kane qene fjalet e nje te moshuari rreth te 70-tave, i cili me doli perpara dhe me dha shume komplimente duke me uruar se une do te fitoja me shume merite cmimin e pare. Ai ishte nje fans i imi, i cili me fjalet e tij me ka bere te ndjehem mire.

Sa jeni e kenaqur me jeten ne Tirane?

Genta Ismajli: Jam shume e kenaqur me jeten qe te ofron Tirana, aty ka gjalleri, rinia eshte e mire, e hareshme dhe me plot dashuri.

Sa ju ka munguar Kosova?

Genta Ismajli: Padyshim se Kosova me ka munguar sepse eshte vendi im, por t'ju them te drejten ketu tek ne jane me ndryshe. Ketu nuk te ndal njeri dhe te uron per karrieren apo punen qe e ben, thjesht nuk e vleresojne. Ndersa ne Shqiperi eshte e kunderta, sa here qe kam dal atje kam marre fjale miradije nga kalimtaret.

Ju eshte vardisur ndonje djalosh?

Genta Ismajli: Natyrisht se oferta kam pasur, mirepo tani jam e perqendruar vetem ne pune dhe nuk me intereson asnje djale. Gjate intervistave ne Shqiperi me kane pyetur shume per kete, mirepo jam munduar qe mos te flas shume per jeten private.

Nese do t'ju kishte pelqyer ndonje djale ne Shqiperi, cfare vendimesh do te merrnit?

Genta Ismajli: Mua nuk me ben pershtypje vendi nga i cili vjen djaloshi, per mua me rendesi eshte te jete njeri i sinqerte, mund te jete nga cdo vend i mundshem, qofte nga Kosova, Shqiperia apo edhe Amerika, per mua nuk ka rendesi kjo.

Keni nisur ndonje projekt te ri muzikor?

Genta Ismajli: Sigurisht qe po, jam duke pergatitur 3 kenge te reja, njera prej tyre do te shoqerohet edhe me videoklip. Ne keto tri kenge do te bashkepunoj me MC Beka, Enis Presheva, Wirus, ndersa incizimin do ta bej te Florent Boshnjaku. Videoklipin do ta pergatis ne Kosove, por ende nuk kam vendosur me cilin produksion do te punoj.

Se fundi keni refuzuar pjesemarrjen tuaj ne "Videofestin Muzikor", cilat jane arsyet?

Genta Ismajli: Ka 4 vjet qe ky festival nuk me jep cmim, edhe pse me kane nominuar. Ka dy vjet qe fare nuk shkoj, madje as qe e shoh kete festival, i cili per mua tani nuk ka vlere. Nuk jam e vetmja kengetare qe jam e zhgenjyer nga ky festival, ka shume prej tyre qe e ndajne mendimin e njejte me mua, por une marre guximin qe t'i shpreh ne publik pakenaqesit qe te ofron ky festival.

Mendoni se ne kete festival cmimet arrihen me merite?

Genta Ismajli: Nuk jam kompetente te flas per kete, por kete me mire e dine vete organizatoret se si i ndajne cmimet.

Ne cilin festival do te merrnit pjese me shume deshire?

Genta Ismajli: Do te kisha marre pjese ne te gjitha festivalet tona ne Kosove dhe ne Shqiperi, pervec "Videofestit Muzikor" sepse nuk ia vlen te marresh pjese. /kosova sot/maj 2010/
- - - - - - - - - -
p.s. Nje gje vlen te theksohet, pas perfundimit te "Dancing With The Stars" Genta vershoi te gjitha mediat dhe ballinat e revistave te ndryshme shqiptare. Por, fituesi i ketij spektakli, Oni Pustina, mungoi totalisht ne pikepamje mediatike. Fitoi Genta apo Oni ketu?! Une ende nuk lexova nje interviste te mirefillte te Oni Pustines ne ndonje nga revistat e shumta shqiptare (e pash vetem ne Zone e Lire). Nuk po kuptoj, a eshte fakti qe mediat nuk paten interesim per te, apo ai i bojkotoi ato. Ndoshta, ndenja e te fituarit pa merite e beri ate qe te struk koken dhe te marre "hijen". Me falni, por me ka mbetur fiksim fakti qe Genta nuk fitoi (zyrtarisht po flas) ne kete spektakel. E pabesueshme! Sepse, jam i bindur qe ajo eshte fituese ne te vertete dhe fjala e mediave dhe publikut e tregojne ate qartazi. /teni/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Genta Ismajli: I do not have time for love!

Singer Gentiana Ismajli back to Kosovo after six months of its tenure in Tirana. She feels satisfied with participation in "Dancing with the Stars Albania," but disappointed by the jury was not kurorezoi price. The truth, she has performed the miracle in this race by the Albanian public captivated. She has received many compliments during her residence there. Life in Tirana that has provided fun, maybe even offer love, but for this it is not willing to talk because they expect more jobs and musical engagements. Genta has now started work on three new songs. Although its video is nominated in the "Videofestin music, has refused to participate. She is disappointed with this festival. For more, talking to Genta Kosova Sot ".

We talk about your experience on "Dancing with the Stars Big"?

Genta Ismajli: 6 months I stayed in Tirana, where I participated in dance contest "Dancing with the Stars Big" and I gained a good experience.

Although the public is told that he would win first prize, however, not achievement of physiotherapy, as you explain?

Genta Ismajli: Competition dance "DWSA" is internationally and has been important for me that I took part in it. And, is the fact that the public is hoping, even some of them have been convinced that I will be the winner of this race. However, this was done, I am disappointed by the jury which gave no time even to express the scene and to thank my fans. I do not liked the way the show has concluded, but I say again that I am not regretful, because I managed to show my skills.

What do you think, why not given the award jury, was to have been the cause of Kosovo?

Genta Ismajli: I do not think that was the reason that I am from Kosovo but think that the only reason was that I am stating that they would be 50,000 euros that had won the race "DWSA" had spread to families skamnore . This I believe was the main reason that gave me not the price.

Think you deserve the first prize?

Genta Ismajli: For while the public at all times has applauded, even as here I have performed on stage by saying that I deserve this award. However, here that did not happen and the desire of the public were not completed, but above all I am happy that I took a part in this competition and I have made many of my friends and fans.

What are the compliments that you have left the impression of your fans in Albania?

Genta Ismajli: During the six months stood as Albania has faced more fans to meet and take many compliments, which have been by different. However, she has made to feel very happy and hairy were the words of an elderly man around the 70th-ents, who came forward and gave many compliments by the wish that I would win the award more merit first. He was one of my fans, who with his words made to feel better.

How satisfied are you with life in Tirana?

Genta Ismajli: I am very satisfied with the life that offers Tirana there in full swing, the youth is good, peaceful and full of love.

What you missed Kosovo?

Genta Ismajli: No doubt that Kosovo has been because it is my country, but to tell you right here with us are different. Here there to stop anyone and wishes for career or work that does, just do not appreciate. While in Albania is the opposite, whenever I get there I received word from passers miradije.

You is vardisur any guy?

Genta Ismajli: Of course I've had offers, but now I am concentrating only on work and not care about any guy. During interviews in Albania have asked about this, but I tried not to talk very private life.

If you have liked any boy in Albania, what decisions would you take?

Genta: Me not impressed with the country of origin boy, for me it is important to be honest one can be from any possible place, whether from Kosovo, Albania or even America, for me it does not matter .

Have you ever started a new musical project?

Genta Ismajli: Of course yes, I am prepared three new songs, one of them will be associated with video. In these three songs will work with MC Beka, Enis Presevo, Wirus, while recording to make the Bosnian Florent. Video to prepare in Kosovo, but have not yet decided with which production would do.

Finally we have refused your participation "Videofestin Music", which are the reasons?

Genta Ismajli: There are four years that the festival did not give me the price, even though they have nominated. Two years that we did not go, even to see this festival, which for me now has value. I am not the only singer that I am disappointed by this festival, there are many of them share same opinion with me, but I take courage to express in public discontent which offers this festival.

Think about this festival prices achieved with merit?

Genta Ismajli: I am not competent to speak about this, but know this better than the organizers themselves as share prices.

In which the festival will be more willing to participate?

Genta Ismajli: I would take part in all our festivals in Kosovo and Albania, in addition to "Videofestit Music" because it applies to participate.
]]

Sunday, 30 May 2010

Big Basta, Emocionet Pas Top Fest 7


/big basta & jonida top fest 7, photo public domain, shekulli/

BIG BASTA (GERALD XHARI) EMOCIONET E CMIMIT SI “KENGA ME E MIRE HIP HOP & RNB” NE TOP FEST

BIG BASTA: Pse jo perseri me Joniden

Dallohet per stilin e tij te vecante dhe interesant. Eshte Gerald Xhari, shume pak e njohin me kete emer, por e kemi fjalen per Big Basten. Ky vit ka qene i suksesshem per te, pasi ka nxjerre albumin e shumepritur e perfolur e vetem pak dite me pare ka fituar nje cmim. Ne nje duet dhe kombinim interesant me Jonida Maliqin, kane marre cmimin; “Kenga me e mire Hip Hop & RNB”. Ishte hera e pare qe keta dy artiste bashkepunonin me njeritjetrin. Jonida ne stilin e vet dhe Geri ne te tijin, u bashkuan per te dhene nje masazh shume te forte. Titulli i kenges ishte: “Sot t’i japim fund”. I drejtohemi, njerezve thote ai, qe kane qellime te mira ne kete bote, qe po bashkohemi t’i japim fund cdo gjeje cdo elementi qe prish jeten sociale dhe artistike ne vend. I dashuruar me Hip-Hopin dhe me vlerat ne pergjithesi, Big Basta tregon pasionin per muziken dhe per dicka me shume per “Laboratorin” e tij...

Gerald, u ndate i kenaqur nga pjesemarrja ne Top Fest?
Padyshim, ishte nje eksperience me vete ky kompeticion. Per mua eshte e rendesishme qe cdo gje shkoi ne perfeksion, kenga u pelqye, kishim energji pozitive dhe e percollem. Jam shume i kenaqur.

Cfare do te thote per ju cmimi “Kenga me e mire Hip Hop & RNB”?
Ndihem i vleresuar. Eshte nje cmim teper me rendesi per mua.

Kete vit nuk ishit vetem ne konkurrim, ishit ne duet me kengetaren Jonida Maliqi, si lindi ky bashkepunim mes jush?
Krejt natyrshem. Kemi shoqeri te perbashket dhe menduam se do ishte e perkryer te realizonim nje projekt artistik ne kuptimin e plote te fjales.

E patet te veshtire te kombinoheshit, duke pare qe levroni rryma te ndryshme?
Aspak. Jonida eshte artiste profesioniste dhe eshte pershtatur mjaft mire me mua.

Titulli dhe fabula e kenges shume interesante,“Sot t’i japim fund”, kujt i drejtoheshit?
I drejtohemi njerezve qe kane qellime te mira ne kete bote, qe po bashkohemi t’i japim fund cdo gjeje cdo elementi qe prish jeten sociale dhe artistike ne vend. Mesazhi eshte shume pozitiv dhe shpresedhenes.

Jeni shprehur se ky eshte edhe nje mesazh per t’i dhene fund “pseudo-kengetareve” dhe te kenduarit muzike te vertete apo jo?
Po. Sepse cdo dite po mbeten jashte shume talente.

Mos po i prishni pune disa kompozitoreve e producenteve qe pikerisht me keta kengetare “ushqehen”, fitojne lek?
Une nuk e kam ne tip t’u prish pune njerezve. Perkundrazi, jam munduar te tregoj realen.

Cfare dhe si eshte per ty nje kengetar i mire?
Kengetari i mire eshte ai qe ka talent, imazh dhe te jete nje shembull i mire per tu ndjekur.

Top Fest ishte per here te pare live kete vit, sipas jush, arriti te nxjerre ne pah ky festival, kengetare dhe vlera?
Nuk jam vetem une ai qe e them, por te gjithe. Cdokush ishte i vecante.

Do kete me bashkepunime mes jush dhe Jonida Maliqit, apo ..?
Patjeter qe po, me pelqen te jem pjese e ndonje projekti te Jonides ose anasjelltas. Si po shkon punua juaj, kompozimet, bashkepunimet? Mjaft mire. Ka pak kohe qe bashke me mikun tim Edlir Begolli kemi hapur “Big City Studios”, dhe kemi mjaft produksione te reja qe do dalin on air.

Ju sa po keni perfunduar albumin tuaj “N’laborator”, sa kenge permban ky album dhe sa kohe keni punuar per kete?
Albumi “N’Laborator” ka dale ne treg ne janar te ketij viti dhe ka 15 traqe. Per te punuar kete album, u deshen gati tre muaj, por per ta ideuar u deshen 5 vjet eksperience.

Pse “N’laborator”?
Sepse laboratori simbolizon tempullin e muzikes.

Pervec muzikes, me cfare merret tjeter Big Basta?
Me tekste...

Jeni tip qe dilni neteve vone, konsumoni alkool?
Normalisht me pelqen te dal dhe te argetohem. Alkooli konsumohet nga une por, jo ne sasi te medha.

Cfare te frymezon kur shkruan apa kompozon nje kenge?
Muzika amerikane dhe komuniteti qe eshte ketu.... eshte paradoksale, por me frymezon nese i bashkoj sadopak.

Muziken e keni profesion, apo e beni thjesht per argetim dhe per hobi
Sa per keto te treja qe me permendet, vlejne te gjitha, por me teper e kam pasion. Jam rritur me te.

Mendon se te qenit kengetar eshte nje profesion qe te sjell te ardhura
Pse jo. Plus pastaj qe eshte edhe profesion i bukur.

Na e shpjegoni pak kulturen e Hip-Hopit, kengetaret kane konflikte me njeri-tjetrin qe shpesh kane perfunduar edhe ne kercenime apo plagosje, ky eshte Hip- Hopi?
Kultura Hip-Hopit eshte nje kulture qe ka lindur ne rruget e Amerikes. Sot ajo eshte kthyer ne kulture mbareboterore dhe ka pasur impaktin e saj edhe ne Shqiperi. Eshte e vertete qe kohet e fundit kane ndodhur incidente te pakendshme, por mendoj se cdo gje do zgjidhet per mire, sepse ne fund te fundit Hip-Hopi, pervecse eshte kulture rruge, eshte edhe nje menyre e mire per t’ju larguar asaj, sepse ka magjine e muzikes.

Do keni nje vere te ngjeshur me pune, aktivitete, koncerte apo pushime
Te gjitha bashke, por besoj me teper pune. Jam ne nje periudhe mjaft produktive.

Cfare ka bere Big Basta
Gerald Xhari, ose sic njihet ndryshe, Big Basta, eshte vetem 24 vjec. Ai e nisur karrieren e tij ne vitin 2003. Ne fillim te saj, deri ne vitin 2006, ai ka qene pjesetar i grupit “Sweed Company”, bashke me Sanchez. Aktualisht, emri i tij i artit eshte ka Big Basta, por ndryshe ne kryeqytet njihet dhe si Bastardi. Kenget e tij jane ne bashkepunim me Mc Tao, Oriada, Vini, Teal1, Stine e Eranda Libohova dhe Jonida Maliqi. Big Basta ka shkruar tekste per shume kengetare shqiptare dhe kosovare si, Soni Malaj, Nora Istrefi, Sabri Fejzullahu, Aleksander Gjoka, Alberie Hadergjonaj, Ermal Fejzullahu, Joana, Sanchez, etj. Por, jo vetem muzike, Geraldi, ka studiuar ne fakultetin e Shkencave Sociale, dega Sociologji. Nuk dihet cfare lidhje ka kjo me muziken Hip-Hop qe ai levron, por gjithsesi lidhja eshte personale./entela resuli/shekulli/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -


[[ translation by google: Big Basta (Gerald XHARI) emotions Award as "best songs Hip Hop & RnB" FEST TO TOP

BIG Basta: Why not with Jonida again!

Distinguished for his unique style and interesting. Gerald Xhari is, very few know this name, but there is word for Big Basten. This year has been successful for, as it has issued long-awaited album of perfolur of only a few days ago has won an award. In a duet and interesting combination Jonida Maliq, have received the prize, "the best song Hip Hop & RnB. It was the first time these two artists collaborate with each other. Jonida in its style and in his own Geri, joined to make a very strong massage. Title song was: "Today to end." The resort, he says people, who have good intentions in this world, you are joining to stop everything every element that undermines the social and artistic life in the country. I love the Hip-Hopi and values in general, Big Basta shows passion for music and something more "Laboratory" of his ...

Gerald was satisfied ndate from participation in Top Fest?
Obviously, it was an experience with you this competition. For me it is important that everything went to perfection, the song was pelqye, positive energy and we percollem. I am very pleased.

What do you mean price for "best song Hip Hop & RnB?
I feel appreciated. It is a very important award for me.

This year there were only competition, in duet with the singer were Jonida Maliqi, as this collaboration between you born?
Quite naturally. Companies have in common and thought it would be the perfect art project realizonim a full understanding of the word.

The kombinoheshit got hard, seeing different levroni electricity?
None. Jonida is professional artist and has adapted quite well with me.

Title of song and fable very interesting, "Today, to end, turn to whom?
I address people who have good intentions in this world, you are joining to stop everything every element that undermines the social and artistic life in the country. The message is very positive and hopeful.

You indicated that this is also a message to end the "pseudo-singers" and the music really singing or not?
Yes. For each day are left out many talents.

Do not cancel are some composers and producers working with exactly these singers who "feed", gain money?
I have not the type to ruin people's work. Instead, I tried to tell realen.

What is for you and a good singer?
Good singer is that he has talent, image and be a good example to be followed.

Top Fest was the first time live this year, according to you, managed to highlight the festival, singers and value?
Not only I say he, but all. Everyone was special.

Do this with the collaboration between you and Jonida Maliq, or ..?
Definitely yes, I like to be part of any project Jonides or vice versa. How is your punua, compositions, collaboration? Well. There is little time together with my friend who Edlira Begolli have opened Big City Studios, and we have plenty of new productions that will go on air.

How are you have finished your album "N'laborator, this album contains many songs and how long you worked for this?
Overview "N'Laborator" has emerged in the market in January of this year and has 15 traqe. To work this album, it took nearly three months, but I designed it took five years of experience.

Why "N'laborator?
Because the temple symbolizes the music lab.

Besides music, what else Big Basta?
With lyrics ...

Are you the type who go out late nights, consume alcohol?
Normally I like to get out and revel. Alcohol consumed by me but not in large quantities.

What inspires when it writes the APA Compose a song?
American Music and the community that is here .... is paradoxical, but if the merge somehow inspires.

Music you profession, or do just for fun and hobbies?
As for these three to the mentioned, apply to all, but I have more passion. I grew up with.

Do you think being a musician is a profession that brings revenue? Why not. Plus then that is the great profession.

We explain some of Hip-Hopi culture, the singers have conflicts with each other that often we are over threats or injuries, this is Hip-Hopi?
Hip-Hopi culture is a culture that has arisen on the streets of America. Today she is back in culture worldwide and has had its impact in Albania. It is true that recent incidents have been uncomfortable, but I think that everything will be resolved for the better, because at the end of Hip-Hopi, provided it is street culture, is also a good way for her to leave, because there is magic of music.

Do you have a busy summer with work, activities, concerts or holiday?
All together, but I believe more work. I am in a very productive period.

What has he done, Big Basta
Gerald Xhari, or otherwise known as, Big Basta, is only 24 years old. He started his career in 2003. At the beginning of it, until 2006, he was a member of the group "Sweed Company", together with Sanchez. Actually, his name is Big Basta art is, but unlike in the capital and is known as Bastard. His songs are in collaboration with Mc Tao, Oriada, Note, Teal1, Stine of Ganda and Jonida Eranda Maliqi. Big Basta has written articles for many singers, and Kosovar Albanians, Soni Malaj, Nora Istrefi, Sabri Fejzullahu, Alexander Gjoka, Alberie Hadergjonaj, Ermal Fejzullahu, Joanna, Sanchez, etc.. But not only music, Geraldi, studied at the Faculty of Social Sciences, department of Sociology. It is unknown what is it about Hip-Hop music with which he Releases, but the connection is personal.
]]

Erion Zeqiraj, Nje Rrefim Post Big Brother!


/photo marsel rexhini/

Erioni: Dashuria me Bertinen dhe zhgenjimi nga Olta e Hakiu

Big Brother e ka marre per mire Erionin. Packa se hyri vetem e doli cift por, edhe nga ana fizike, ndryshe nga te tjeret ai ka dale me disa kile me teper ne peshe. E gjeja me e rendesishme eshte se ai dhe Beritna jane bashke dhe ndihen shume mire me njeri-tjetrin. Ndoshta kishin nevoje per me shume hapesire per te qartesuar ndjenjat e tyre, se per t'i kuptuar i kishin marre vesh qe brenda shtepise se Big Brother.

Fatit nuk mund t'i shpetosh, edhe pse naten e pare te hyrjes ne shtepi, Erioni e shkualifikoi vajzen (shfajesohet se televizori ishte bardhezi) kur ajo u rikthye dicka provoi, dicka qe me pas do te konkretizohej me nje pelqim reciprok. E pas kesaj, gjerat nuk do shkonin dhe aq mire, pasi trysnia e qendrimit 24 ore me te njejtet persona, do shkaktonte krisje ne marredhenien ne cift.

Nje tjeter motiv ishte edhe nje banor tjeter e Big Brother, Olta. Por, per Erionin asgje nuk ka me rendesi tani. Kemi folur me Bertinen thote ai, lojen e lame brenda mureve te shtepise. Tani po jetojme jeten ne realitet dhe ndihemi shume mire bashke. Ndersa Olta? Te shkuara te harruara! Nuk kam me shoqeri midis tyre, ashtu sic ishte dukur, ajo e ka zhgenjyer.

Gjeja qe e bashkon Erionin me Bertinen eshte thjeshtesia. Eshte e pa mundur qe gjate pak metrave rruge qe ecen te mos vesh re sa i flasin dhe e pershendetin. Popullariteti qe ka ftuar eshte me se i dukshem. Erioni synon televizion, dhe shpreson qe te marre nje oferte te tille pune. Tani ka vetem nevoje per ca pushime se bashku me Bertinen. Ne nje interviste per Sh2-in, ai tregon ditet e tij jashte shtepise, dhe si e perjetoi qendrimin brenda Big Brother.

Erion, si po ndiheni pas daljes nga shtepia, u bene dite...?

Nuk po ambientohem dot me orarin ne radhe te pare. Fle me oren qe kam fjetur te Big-u dhe zgjohem po me ate ore. Nga nje qetesi absolute qe ishte brenda ne shtepi, ndersa tani shikon shume njerez qe vijne te takojne, te kerkojne shpjegime me detaje. Shpesh here kam ngelur i habitur, e kishin pare Big-un me aq detaje sa te pyesin, ne filan date, pse ia the kete shprehje ti atij personi, qe edhe ti vete realisht nuk e mban mend se cfare ke bere aty brenda. Eshte nje zhurme aq e bukur, po aq edhe e lodhshme. Kam nevoje per nje qetesi ne keto momente.

Si eshte zgjimi tani qe jeni ne familjen tuaj?

Te them te drejten, jetoj me prinderit po nuk po i takoj fare keto dite. Shkoj vone ne shtepi, ata jane ne gjume, kur une cohem ne mengjes ata kane ikur ne pune dhe me thone ke qene me mire kur ishe brenda se atje te pakten te shikonim kur te donim. Kam dhe shume njerez te tjere qe duhet t'i takoj dhe nuk kam mundur akoma.

E prisnit kete lloj popullariteti qe keni krijuar tashme jashte shtepise?

Te them te verteten, prisja nje lloj popullariteti, po kaq te madh nuk e kisha menduar. Jam habitur nga reagimet. Shume veta thone na jeni bere si femijet e familjes, kemi zgjedhur ndonje personazh aty dhe nuk dukej sikur i kemi femije keta dhe benim tifo ne cdo moment per ju. Eshte gje shume e bukur, mua po me pelqen kjo.

Futja ne Big Brother ishte strategji per te qene ne televizion, duke ditur qe ju keni nje eksperience si gazetar?

Kur jam futur ne Big Brother ka qene nje moment kur kisha 3-4 muaj qe isha shkeputur nga puna ku isha dhe mendova kjo mund te jete nje ure mjaft e mire per tu futur serish ne media pas kesaj pauze. Kjo ka qene nje nga arsyet primare, pastaj rruges nuk e kisha shume kete idene qe do kisha popullaritetin, qellimi im i pare ishte kalimi ne media.

Ju ndihmoi dega qe keni perfunduar, Psikologjia brenda shtepise?

Nuk eshte se e kam perdorur shume rolin e psikologut ne shtepi, pasi me shume jam marre me situatat, jam munduar t'i perballoj sikur isha ne jeten e perditshme. Megjithese psikologjia ne shumicen e rasteve me ka ndihmuar, edhe pse shpesh thosha ee lere kete se jashte mund te jete dhe ndryshe. Sepse nuk mund t'i besosh 100 per qind te gjithe banoreve, pasi te gjithe aty kane ardhur per loje.

Asnjerit nuk e ki besuar?

Te them te verteten, personave qe u kam besuar ka qene Hakiu, Jetmiri dhe Bertina me raste, pasi kur filloi te me fliste dhe kritikonte dhe une perdora ate egon time.

Marredhenia me Hakiun ishte mire, pse ditet e fundit ju nuk kishit te njejtin raport miqesor?

Ne fund me Hakiun u prishem, jo per fajin tim. Ishte nje moment kur une e nominova ate dhe ai kur ka dale jashte e ka pare shume keq ate nominim. Nderkohe qe ai gjate gjithe kohes brenda ne shtepi thoshte; une jam i fort, jam i fort por, duke menduar dhe besuar se ishte i fort nuk kishe pse te prekej kaq shume. Hakiu nuk e ka pranuar asnjehere qe une e kam prishur shoqerine me Erionin vetem pse me ka nominuar por, ka thene qe; ai nuk ka dhene gje ne shtepi, kete jane gjerat e atij dhe mua me duken kot. Ka thene qe Erioni ka dhene ne shtepi lojen me tre gocat, ne qofte se Erioni ka dhene lojen me gocat, Hakiu ka dhene gjumin, oraret e gjumit dhe zgjimin ne mengjes. Mua me vjen keq qe e prisha shoqerine, pasi mendoja qe me ate mund te kisha shoqeri dhe me Jetmirin, por kur nje njeri te flak per nje nominim, nuk ke se cfare shoqerie t'i japesh atij personi. Mendoj qe edhe ne mos'shkuarjen e shume gjerave ne lojen time ka qene edhe ai momenti kur Hakiu ka dale me ate parullen ne dore qe nuk dua ta fitoj ky Big Brotherin se nuk ka dhene gje, ndersa dy dite para, ma ka thene ne qofte se nuk fitoj une, dua ta fitosh ti.

E shijuat ju Erion Big Brotherin?

Po them se perderisa te gjithe jane dobesuar dhe une jam shendoshur, duhet ta kem shijuar shume. Ishte nje eksperience mjaft e mire dhe thjeshte te perballesh me 20 karaktere dhe persona te ndryshem dhe te arrish ne finale eshte goxha mire. Me ka sherbyer edhe per faktin se brenda shtepise me njerezit kam shkuar mire pavaresisht fjaleve qe thone jashte. Kjo tregohet edhe nga fakti qe nuk kam qene ne nominim per nje kohe te gjate. Kjo tregon se ne komunitet di te jetoje di te perballem, di te pershtatem, dhe vete nga natyra keshtu jam. Keshtu qe kjo gje u tregua edhe aty.

Ishte Big Brother nje vend per te krijuar miq?

Nje dy mund t'i kesh miq, po Big Brother eshte nje vend ku ti shkon per te dhene idete e tua, per t'u perplasur me idete e te tjereve dhe per te arritur qellimin final qe eshte cmimi ose per ate qe ti hyn. Me idene qe ti hyne, duhet t'i shkosh deri ne fund asaj. Miqesite ne Big Brother deri diku nuk jane reale.

U krijua ideja qe femrat rrotullohen rreth teje dhe ti aha... nuk ktheje asnje pergjigje...?

Une Oltes i kam thene qe ti per mua je shoqja ime. Dhe kam pas shoqeri dhe respekt per Olten, pasi njihja babane dhe vellane e saj. E shihja ne aspektin shoqeror, por, sic thame, ne Big Brother nuk ka shoqeri. Nuk eshte e lehte qe ne nje ambient ne nje shtepi te jesh gjate gjithe kohes nga dikush i pelqyer.

Bertina ju pelqeu qe ne momentin e pare qe e pate?

Bertinen e kam skualifikuar, por ne momentin qe une kam ikur e kam marre me Xhimin tek zona tunelit, kur ka ardhur, aty jam habitur me ate flokun kacurrela, me ate hunden e vogel, kishte nje shkelqim... me ate pelushin e bardhe, me dukej shume e embel dhe realisht me pelqeu qe ne fillim. Ndoshta disa banore, Jetmiri dhe disa te tjere do ta kene vene re kete pelqimin tim dhe per ditelindje ma bene lojen duke vene Bertiten ta luante rolin e nje femre.

Po me vone gjerat nuk shkuan aq vaj, pse?

Problemi jone eshte se ne te dy duam te jemi protagonist dhe kjo eshte e vertete. Mua nuk me pelqejne shume kerkesat e llogarise. Une realisht me veten time mundohem gjithe kohes te jem ne rregull. Dhe kur nje njeri te thote nje gje, pavaresisht se mund te jete ashtu sic thote ai, ti ke ate kokefortesine tende qe thua, Ok, per inatin tend do ta beje edhe kete. Megjithate, ne shume situata kam gabuar ne shtepi, por perseri ajo eshte loje.

Pas daljes suaj nga shtepia, si vazhdon te jete marredhenia me Bertinen

Vazhdojme te jemi bashke. Dhe i kisha thene dhe brenda qe ne do flasim jashte. Brenda shtepise, situatat jane shume te veshtira per t,u kuptuar dhe per t,u administruar, nderkohe jashte eshte shume me ndryshe. Vete fakti qe atje je 24 ore me nje person, do s'do, do kapesh me nje grimce te vogel, nderkohe jashte ke me shume hapesire per t'u marre me shume gjera. Kem folur me Bertinen, jemi sqaruar dhe kemi thene ajo eshte pjesa e lojes ngelet te loja, jeta jone reale eshte ketu jashte dhe ne jemi bashke e jemi shume mire.

Cfare te perbashketash keni me Bertinen?

Thjeshtesine.

Duket sikur po behet nje "konkurrence" ofertash per banoret. Ju keni pasur ndonje oferte pune?

Mua nuk me ka ardhur asgje akoma. Qejfin e kisha te isha ne media, por e rendesishme eshte te mos jesh pa pune. Edhe me sportin dua te vazhdoj, qe nga java tjeter do filloj te shkoj.

Me Olten keni folur dhe pas Post-Big Brother?

Me Olten folem vetem aty ne studio, mbaroi spektakli une u largova me miqte e mi dhe keshtu qe... nuk jam ulur te sqarohem dhe nuk kam ndonje interes te madh te sqarohem me te. Kur nje person ne nje moment del hedh balt mbi figuren time, nje person qe gjate gjithe kohes ne shtepi eshte munduar te beje loje duke me perdorur mua, pavaresisht se mund te kete rene edhe vete pre e lojes. Mua nuk me pelqejne keto gjera, une nuk do ta beja kurre te dilja jashte dhe te hidhja balt per nje person. Ajo nje dhe Hakiu dy jane dy persona qe kane hedhe balt mbi mua dhe realisht me vjen keq per kete.

Olta e ka quajtur Bertinen provinciale, cfare mendimi keni per pohimin e saj?

Po le te thone, tani une nuk e di ca kuptojne keta me provinciale. Une do te doja t'i pyesja kush eshte ndryshimi midis provincialit dhe qytetarit. Me eshte dukur habi. Si provinciale qe thone, eshte shume e qyteteruar e kulturuar dhe e shkolluar.

Vera po afron, do beni pushime?

Do bej pushime patjeter, se realisht jane shume i lodhur. Kater muaj atje brenda, pavaresisht se shume thone qe jane pushime, po ana psikologjike eshte lodhur. Po te shohim se si do jete edhe Bertina me punen, pasi ka filluar pune dhe mund ta kete kohen e reduktuar. /entela resuli/shekulli/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Erion: Love the Bertinen and disappointment from the Hakiu Olta

Big Brother has taken the best Erion. Pack that came out took only couple but also physically, unlike the others he has come up with some more weight pound. The most important thing is that he and Beritna are together and feel very well with each other. Maybe they need more space to clarify their feelings, to be understood that they had learned that the Big Brother house.

Chance can not save even though the first night entry at home, the shkualifikoi Erion daughter (shfajesohet that television was bardhezi) when it returned something tried, something that will then konkretizohej with mutual consent. And after this, things will not go too well, as pressure stay 24 hours with the same people, the flaw will cause the couple relationship.

Another motive was a resident of another Big Brother, Olta. But for Erion has nothing important now. We spoke with Bertinen says he left the game within the walls of the house. Now we live life in reality and feel very well together. While Olta? The forgotten past! I have with the company between them, as it seemed, she was disappointed.

Erion thing that unites the Bertinen is simplicity. It is impossible that a few meters long road that goes not learned much new and welcomed the talk. The popularity that he is called visible. Erion aimed at television, and hopes to take such a job offer. There are now only need some holidays together with Bertinen. In an interview for Sh2-in, he tells of his days outdoors, and as experienced within the Big Brother attitude.

Erion, as we feel after emerging from the house, became a day ...?

Ambientohem can not schedule in the first place. I watch you sleep with the Big-was sleeping and being awake to that hour. From an absolute tranquility that was inside the house, and now sees many people come to meet, to demand explanations in detail. I'm often surprised, the Big-I had seen with so much detail to ask, in certain date, though we have the expression to that person, even to them that really do not remember what you've done it inside. It is a sound so nice, as well as tedious. I need a rest in these moments.

As it is now that you wake up in your family?

Say the right, but not live with parents are quite meet the following day. I get home later, they are asleep, when I start up in the morning they have gone to work and say you were better when they were in there at least like to see them when. I and many others who need to meet and have not yet possible.

Expect this kind of popularity that you have already created outdoors?

To tell the truth, I expected a kind of popularity, but not so great I thought. I am surprised by the reaction. Many people say we're done as a child of the family, we choose any character and it seemed as if we have children and do these typhus in every moment for you. Which is very nice, me like this.

Introducing Big Brother was the strategy to be on television, knowing that you have experience as a journalist?

When I entered the Big Brother has been a moment when I had 3-4 months off from work that was where I was and thought it might be a very good bridge to be introduced again in the media after this break. This has been a primary reason, then the road had no more idea that I had this popularity, my first goal was the passage in the media.

Branch that have helped you over, Psychology in the house?

It is not that I've used many of the psychologist's role at home, as I received more situations, I tried to stick as if I was in everyday life. Although psychology in most cases has helped, although often say that outside of this leave can be and otherwise. Because you can not trust 100 percent of all residents, after all there has come to play.

Nobody believed ki?

To tell the truth, the people who I believe has been Hakiu, Bertina Jetmiri and occasionally, as when they began to speak and criticize and I use it my egon.

Relationship with Hakiun was good, though the last days you did not have the same friendly relation?

We end with Hakiun was awry, not for my fault. It was a moment when I nominova him and when he has brought out the very worst it has seen the nomination. While he at all times inside the house saying, I am strong, I am hard but, thinking and believing that the church was hard not be affected so much though. Hakiu has not accepted that I've never broken society with Erion just because the nominee but said that he did not give anything at home, this are things he and I look away. Erion said that gave the home game with three goca, if the game has given Erion goca, gave Hakiu sleep, hours of sleep and awakening in the morning. I regret that ruin society, because I thought that with what I can and Jetmirin society, but when a man to throw away for a nomination, you do not what that person providing to society. I think that we mos'shkuarjen many things in my game was also the moment when he has brought with it Hakiu slogan in hand I do not want to win the Big Brotheri that did not give everything, and two days ago, I said we If I did not win, you want to win.

The Big Brotheri shijuat Erion you?

If I say that while all are weakened and I'm shendoshur must have tasted more. It was a very good experience and easy to deal with 20 different characters and people and reach the finals is pretty good. Served with the fact that the house have gone well with people who say whatever words out. This is shown by the fact that I was not in nomination for a long time. This shows that the community knows perballem live to know, know to adjust, and so I am by nature itself. So that this also proved there.

Big Brother was a place to create friends?

One can have two friends, but Big Brother is a place where you go to make your ideas, to be collided with the ideas of others and to achieve the final goal that is or for what price you enter . With the idea that you entered, we should go to end it. Big Brother friendships are not real somehow.

He created the idea that women revolve around you and you ha ... not return any response ... ?

I Oltes I said to me that you're my friend. And I had respect for society and Olten, as his father and brother knew her. The social aspects see, but, as we said, we are not Big Brother society. It is not easy in an environment to be in a house at all times by someone liked.

Bertina like that when you first that you have?

Bertinen've disqualified, but when I have left I received Xhimin to the tunnel area, where he arrived, there I am surprised that curly hair, small nose with it, had a sleek ... with that white plush, with very sweet and seemed to really like the beginning. Maybe some people, Jetmiri and some others would have noticed this consent for my birthday and I did play by play to put shouted a female role.

But later things went not so oily, why?

Our problem is that we both want the protagonist and this is true. I do not like so much demand account. I myself really try at all times to be in order. And when a man says something, whatever that may be as he says, you have to say that your stubbornness, Ok, for your anger will do even this. However, in many situations I wrong at home, but again it is playing.

After your exit from the house, as the relationship remains Bertinen?

We continue to be together. And I said, and within that we will speak out. Inside the house, the situations are very difficult to t, and t was understood, was administered, while the outside is very different. The fact that there are 24 hours with a person, willy-nilly, will kapesh with a small particle, while outside you have more space to deal with many things. I have spoken with Bertinen, we have clarified and said it is part of the game remains the game, our real life is here and we're out together and are very well.

What you have shared with Bertinen?

Simplicity.

It seems as if becoming a "competition" offerings for residents. You have been a job offer?

I do not come with anything yet. I had to please the media, but important is not to be unemployed. Even with the sport want to continue that next week will start to go.

In Olten have spoken and after Post-Big Brother?

Olten talked with there only in the studio, I finished spectacle I left with my friends and so ... I'm not sitting at sqarohem and have not any great interest to sqarohem with. When a person takes a moment out mud on my figure, a person at home at all times tried to make the game by using me, whatever that may have fallen prey to the game itself. I do not like these things, I will not ever go out Beja and thrown clay for one person. It Hakiu one and two are two people who throw the mud on me and really sorry for this.

Olta has called Bertinen provincial, what you thought about her statement?

But let's say, now I do not know some of these provincial understand. I would like to ask who is the difference between the Provincial and citizens. Is seen with astonishment. How provincial to say, is very urbane and cultured and educated.

Summer is coming, will make holiday?

I'll definitely make holidays that really are very tired. Within four months there, despite that many say they are on vacation, but the psychological side is tired. But to see how it will be even Bertina with work, after work has begun and can reduce this time.
]]

Miss Universe Kosova 2010 - Keshtjella Pepshi


/photo beat baschung/

Keshtjella Pepshi nga Zvicra - Miss Kosova 2010

Juria profesionale e "Miss Kosova - 2010" e perbere nga Fadil Berisha, William Wolker, Marigona Dragusha, Njomza Rozhaja, Mina Selimi dhe Blerim Hoxha... per Miss Kosova sivjet zgjodhen te rene nga Zvicra (me origjine nga Juniku) Keshtjella Pepshi e cila do te jete kandidate nga Kosova per "Miss Universe 2010". Keshtjella pas fitores per "Miss Kosova" ka pershendetur familjen e saj, jurine profesionale dhe kombetaren...

Sot (me 29.05.2010) ne Prishtine u mbajt evenimenti i seleksionimit te "Miss Kosova - 2010" me karakter shteteror ku u ndoq nga personalitete vendore, nga mediume te shumta nacionale dhe qindra pjesemarres nga Kosova dhe trojet tona etnike shqiptare. Kandidatet per Miss Kosova prezentuan vajzat me te bukura shqiptare jo vetem nga Kosova por edhe nga vendet perendimore qe kishin ardhur te venin ne test fatin dhe bukurine e tyre. Megjithese, sipas drejtuesit te ketij evenimenti "Miss Kosova" z.Agron Selimi "konkurrenca ishte mjaft e madhe, por bukuria dhe sharmi i Keshtjelles beri qe juria profesionale dhe publiku te percaktohet pa dilema per Keshtjella Pepshin si Miss Kosova 2010".

Keshtjella Pepshi (21 vjeqare ) nga Berni i Zvicres eshte studente dhe jeton me prinderit dhe familjen e saj ne Bern te Zvicres qe 20 vjet. Fituesja e kurores per "Miss Kosova 2010" i ka deklaruar kombetares "Bota sot" se "jam e kenaqur per kete vleresim nga juria profesionale dhe publiku im shqiptar. Zgjedhja ime ne Miss Kosova eshte merite natyrisht e imja , por edhe e nenes sime dhe mbare familjes qe me kane perkrahur. Ketu nuk do te mundem t'mos e permendja edhe perkrahjen e plote te kombetares "Bota sot" e cila me ka ngritur ne kete sukses qe m'u nda mua sonte ketu ne Prishtine.."

Per fitoren e Keshtjelles, nena e saj znj.Zize Pepshi, kryetare e LDD-se ne Zvicer ashtu e emocionuar dhe i deklaroi kombetares "Bota sot" se "zgjedhja e sontme e vajzes sime per Miss Kosova este nje fitore dhe sukses jo vetem i Keshtjelles apo familjes sone Pepshi, por edhe i Kosoves dhe miqve tane ne Zvicer. Une nga zemra do ta kisha falenderuar sidomos gazeten kombetare "Bota Sot" e cila ka perkrahur dhe ka ndjekur vazhdimisht aktivitetin e Keshtjelles nga kandidimi dhe suksesi, fitorja e saj ne Miss Bern 2010 e deri tek fitorja e sontme ne Miss Kosova 2010 e cila neser do te prezentoj shtetin tone ne Miss Univers ..."

Keshtjella nga kjo mbremje u ndate me dy gezime, nje per shkak se u zgjodh bukuroshja e Kosoves, por edhe ajo se neser do te prezentoje bukurine shqiptare, respektivisht Republiken e Kosoves ne Miss Univers 2010. Vetem pak dite para se Keshtjella te zgjidhet Miss Kosova 2010 gazeta "Bota sot" kishte shkruar shkrimin me titull "Bukuria zvicerane dhe shqiptare ne Bern mahniti publikun boteror" e cila kishte korrur sukses ne Miss Berna 2010 ne mesin e bukurosheve boterore qe jetojne dhe veprojne ne Zvicer. /bota sot/maj 2010/

Shpallja e Miss Universe Kosova 2010 RTV21 - Coronation


Miss Universe Kosovo 2010 - Bikini Walk


Miss Universe Kosovo 2010 - Evening Gown Walk


Miss Universe Kosovo 2010 - Awards

- - - - - - - - - -
20 kandidatet per Miss Universe Kosova 2010:
01. Naxhije Statovci
02. Keshtjella Pepshi (Miss Universe)
03. Albulena Beqiri (2nd runner up)
04. Blerta Kastrati (Miss Press)
05. Anita Berila
06. Florentina Shala
07. Valmira Sylejmani
08. Marigona Matoshi
09. Albulena Grajqevci (1st runner up)
10. Diona Shala
11. Fjolla Daci
12. Shqipe Mahmutaj
13. Qendresa Muqolli
14. Ilirjana Rrustaj
15. Pranvera Provliu
16. Albulena Berisha
17. Agnesa Gashi (Miss Photogenic)
18. Xhylie Nura (Miss Internet)
19. Violeta Gashi
20. Yllka Spahia


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Keshtjella Pepshi from Switzerland - Miss Kosova 2010

Professional jury of "Miss Kosovo - 2010" composed by Fadil Berisha, William Wolker, Marigona Dragusha, Njomza Rozaje, Mina Selimi and Blerim Hoxha ... Miss Kosova selected for this year dropped from Switzerland (originating from Junik) Pepshi Keshtjella which will be the candidate from Kosovo for "Miss Universe 2010. Keshtjella after winning the "Miss Kosova" has welcomed her family, professional and national jurine ...

Today (to 05/29/2010) event was held in Pristina selection of "Miss Kosovo - 2010" of state character which was attended by local dignitaries, many from national media and hundreds of participants from Kosovo's ethnic Albanian and our lands. Presented candidates for Miss Kosova Albanian beautiful girls not only Kosovo but also from western countries who came to mounting test their luck and beauty. Although, according to leaders of this event "Miss Kosovo" z.Agron Selimi "competition was quite large, but the beauty and charm that made the Keshtjella a professional jury and the public to determine without ambiguities the Keshtjella Pepshi as Miss Universe Kosovo 2010.

Pepshi Keshtjella (21 years) from the Swiss Bernie is a student and lives with her parents and family to Switzerland in Bern to 20 years. The winner of the Crown for "Miss Kosova 2010 'declared national" world today "that" I am happy for this assessment by a professional jury and my Albanian public. My choice in Miss Kosovo is of course merit of mine, but my mother and throughout the family to have supported. Here there can be mentioned t'mos full support of national "world today" which has raised in this success that I was splitting me tonight here in Pristina .. "

The victory of Keshtjella, her mother znj.Zize Pepshi, president of the LDD in Switzerland so excited and said the national paper "The world today" that "choice for my daughter tonight Miss Kosovo Este a victory and success not only of Pepshi Keshtjella or our family, but also Kosovo and our friends in Switzerland. I had the heart to thank especially the national newspaper "Bota Sot" who has consistently supported and followed the activities of Keshtjella from running and success of its victory in Miss Bern 2010 to tonights victory in the Miss Kosova 2010 that tomorrow will present our country in Miss Universe ... "

Keshtjella ended this evening with two joy, because one was elected the beauty of Kosovo, but also that tomorrow it will present the Albanian beauty, namely the Republic of Kosovo in Miss Universe 2010. Only a few days before Keshtjella in 2010 elected Miss Kosovo newspaper "Bota Sot" was written article titled "Beauty in Bern Swiss and Albanian public mahniti world" which had won the Miss Bern 2010 success among the lovely world to live and act in Switzerland.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online