All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Monday, 6 June 2011

Top Fest 8 Cmimet!

Elvana Gjata ka triumfuar ne “Top Fest 8”. Me votat e publikut, por edhe gjykimit te jurise profesioniste te perbere nga Genti Rushi, Juliana Pasha, Ezdalin Gorani, Arbana Osmani dhe Elton Deda. Pervec Cmimit te Madh te “Top Fest 8”, ka rrembyer edhe trofeun e artistes me te mire me kengen “Me ty”.

“Keto cmime do te thone shume per mua, sepse eshte hera e pare qe marr pjese ne ‘Top Fest’. Falenderoj ‘Top Channel’ per kete spektakel madheshtor”, u shpreh Elvana gjate ceremonise se cmimeve.

Ritem, muzike, duartrokitje dhe emocione te pafundme. “Top Fest 8” ka triumfuar. E gjitha nje nate per t’u shijuar. Skena e Pallatit te Kongreseve ka ushtuar nga muzika, ne nje interpretim i gjithi live. Emocione ne skene dhe ne salle ne cdo prezantim kenge. Pas nje rrugetimi te gjate, edicioni i tete i festivalit te muzikes moderne eshte mbyllur mbreme ne nje nate te gjate, prezantuar nga Ledion Lico dhe motrat Marina e Luana Vjollca. Shoqeruar live nga orkestra e “Top Channel” drejtuar nga Dorian Gjoni, kengetaret jane ngjitur ne sfiden e fundit ne skene, ku cdo interpretim ishte i menduar si nje numer i vecante artistik.

Nente fitues jane ngjitur ne skene njeri pas tjetrit, per te marre trofete, dorezuar nga personazhe te njohura te artit, spektaklit dhe sportit. “Top Fest 8” ka kurorezuar qe ne minutat e para Artistin e Ri me te Mire. Kete cmim qe i ka shkuar kengetares kosovare, Anxhelina Hadergjonaj, vajza e kengetares Alberie Hadergjonaj, e ka dorezuar Lori Hoxha ne emer te Fondacionit Mediatik “Dritan Hoxha”.

Te gjitha kenget e ketij edicioni, ashtu sic eshte tradite, jane transmetuar gjate ne “Top Albania Radio”. Kane qene degjuesit e saj qe kane zgjedhur edhe fituesin e ketij cmimi. Dj Aldo eshte ngjitur ne skene per t’ia dorezuar trofeun grupit te njohur kosovar “NRG Band”, me kengen qe tashme eshte bere hit, “Rina, Rina”.

Nje tjeter kenge qe kendohet kudo eshte “Tallava” e Flori Mumajesit qe kete edicion te tete ka merituar Cmimin e Internetit.

“Ka shume per te bere. Kemi perpara vitin 2012, 2013”, ka thene Flori gjate marrjes se cmimit. Ne hapesiren qe ndante cmimet nga njeri-tjetri, publiku eshte argetuar e madje ka kercyer ne salle, nen ritmet e kengeve qe arriten te shkojne ne naten finale te ‘Top Fest”.

Flaka Krelani, e njohur tashme per zerin e saj te vecante, ka qene nje nga finalistet qe arriti te dale edhe me cmim nga ky festival. Asaj i ka shkuar Cmimi per Kengen me te mire Rrok dhe Alternativ. Ndersa Artisti me i Mire Mashkull i ketij festivali eshte kurorezuar Gent Bushpepaj. Konkurrimi ka qene i forte per Cmimin Kenga me e mire Pop dhe Rnb. Fituese ka dale Xhensila Myrtezaj me kengen “Engjelli im”. Por “Top Fest 8” ka qene edhe edicioni i surprizave. Ndryshe nga vitet e shkuara ne konkurrim nuk ka pasur grupe, e per kete qellim organizatoret kane vendosur te ndanin Cmimin per Baladen me te Mire. Kengetari qe e ka fituar eshte shume i njohur per serenatat korcare, por Endri Prifti ka mundur te marre trofeun per baladen me te mire me kengen “Do vazhdoj te flas”, nje cmim i mundesuar nga “Eagle Mobile”.

“Falenderoj ‘Top Channel’ per kete spektakel gjigant qe ka mundur te realizoje te gjithin live”, ka thene Prifti, duke pershendetur edhe familjen e tij.

Dy cmimet e fundit, Artistja me e mire ka shkuar per Elvana Gjaten dhe Interpretuesi me i mire per dy kengetaret Anjeza Shahini dhe Dren Abazi.

Ajo qe u pa mbreme ne ekranin e ”Top Channel”, eshte transmetuar ne teknologjine e fundit HD dhe Full HD ne “HD3”, ishte nje spektakel madheshtor ne te gjithe komponentet e tij dhe nje triumf i vlerave te verteta artistike, te prezantuara gjate gjithe kohes live. Rrugetimi i “Top Fest 8” ka qene i gjate. Bashke me te edhe konkurrimi i kengetareve. I pari prezantim i tyre nisi ne muajin shkurt, kur stafi i festivalit perzgjodhi 128 kengetare, emra te njohur e te rinj, per te qene pjese e edicionit te tete.

Viti i dyte i interpretimit “live” beri qe festivalit te muzikes moderne t’i afroheshin edhe emra tashme te afirmuar si Fisniket”, Eliza Hoxha, Kujtim Prodani, Flaka Krelani, Anjeza Shahini, Teuta Kurti, Elvana Gjata, Flori Mumajesi etj.

Nates finale i ka paraprire nje faze e gjate e prezantimit te kengeve konkurruese permes dy emisioneve te dedikuara, i pari i drejtuar nga motrat Marina dhe Luana Vjollca, ndersa “Rewind” i drejtuar nga Ledion Lico.

Formula ishte ndryshe nga vitet e shkuara. Nje nate cerekfinale, pastaj tri gjysmefinale, per te arritur ne naten e mbremshme ku u kurorezua fituesi i Cmimit te Madh dhe nente fitues te tjere.

“Top Fest 8” konfirmoi edhe njehere suksesin e ketij formati dhe promovimin e artisteve nga te gjitha hapesirat shqiptare. /top channel/qershor 2011/

CMIMET E TOP FEST 8:

Cmimi i Madh - Elvana Gjata
Cmimi Artisti i Ri Me i Mire - Anxhelina Hadergjonaj
Cmimi "Top Albania Radio" - NRG Band
Cmimi Internetit - Flori Mumajesi
Cmimi Kenga Me e Mire Rrok & Alternative - Flaka Krelani
Cmimi Artistja Me e Mire Femer - Elvana Gjata
Cmimi Artisti Me i Mire Mashkull - Eugent Bushpepaj
Cmimi Kenga Me e Mire Pop & RnB - Xhensila Myrtezaj
Cmimi Balada Me e Mire - Endri Prifti
Cmimi Interpretuesi Me i Mire - Anjeza Shahini & Dren Abazi

- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Elvana Gjata has triumphed in "Top Fest 8. With public votes, but the trial jury composed of professionals Genti Rushi, Juliana, Ezdalin Gorani, Arbana Osmani and Elton Deda. Besides the Grand Prize of the "Top Fest 8", has grabbed the trophy with the best artistes in the song "With You".

"These awards will say more about me, because it is the first time take part in 'Top Fest'. Thank 'Top Channel' for this grand spectacle, "said Elvana during the awards ceremony.

Rhythm, music, applause and endless emotions. "Top Fest 8" has prevailed. All the night to be tasted. Scenes of the Palace of Congresses has ushtuar from music, a live interpretation entirely. Emotion on stage and in the hall in every song presentation. After a long journey, the eighth edition of the modern music festival has ended last night in a long night, presented by Ledion Lico and sisters Luana Marina Violet. Accompanied live by the orchestra of "Top Channel", directed by John Dorian, singers climbed the last challenge in the scene, where each interpretation was intended as a feature unique number.

Nine winners have climbed on stage one by one, to receive trophies, delivered by well-known personages of art, spectacle and sport. "Top Fest 8" has crowned that in the minutes before the artist's new best friend. This price that has gone singer Kosovo Hadergjonaj Angelina, daughter of singer Alberie Hadergjonaj, has submitted on behalf of Lori Hoxha Media Foundation "Dritan Hoxha."

All songs of this edition, as is tradition, are broadcast during the "Top Albania Radio." Her listeners were having chosen the winner of this award. Dj Aldo is adjacent to the stage to hand the trophy to recognize Kosovo group "Band", the song has already been done hit, "Rina, Rina."

Another song sung everywhere is "Tallava" The Gold Mumajesit that this is the eighth edition of the Internet Award.

"There is much to do. Ahead in 2012, 2013, "said Florian during receiving the award. In an area that share prices are from each other, and even the public is argetuar dance halls, under the rhythms of the song that managed to go to the final night of the 'Top Fest. "

Flame Krelani, already known for its unique voice, was one of the finalists managed to come up with the price of this festival. She went Award for best song Rrok and alternatives. While the best male artist of this festival is crowned Bushpepaj Gent. Competition has been strong for the best song award Pop and Rnb. Winning has brought Xhensila Myrtezaj with the song "My Angel." But "Top Fest 8" has been the edition of surprises. Unlike previous years we had no competition groups, and for this purpose, the organizers have decided to share price for the best ballad. Singer who has earned is well known for Korcare Romances, but Endri priest could take the trophy for the best baladen with the song "I'll continue to talk", a price available from "Eagle Mobile".

"I thank 'Top Channel' for this huge spectacle that is entirely possible to pull off live," said the priest, waving his family well.

Two recent prices, the best artists has gone Elvana Gjaten and the best performers for two singers and Dren Anjeza Shahini Abbas.

What was seen on screen last night "Top Channel", is transmitted with the latest technology in HD and Full HD "HD3" was a magnificent spectacle in all its components and a real triumph of artistic values, presented during live all the time. The journey of "Top Fest 8" has been long. Along with the competition of singers. The first presentation of them began in February when the festival staff selected 128 singers, names of reputable young, to be part of the eighth edition.

Second year of performing "live" music festival made the modern approach to the names already affirmed as Sean, Eliza Hoxha, Memory Prodani, Flame Krelani, Anjeza Shahini, Teuta Kurti, Elvana Gjata, Flori Mumajesi etc.

Preceded the final night of a stage during the presentation of competing songs through two programs dedicated, first led by sisters Marina and plays purple, while "Rewind" directed by Ledion Lico.

The formula was different from previous years. One night the quarterfinals, then semifinals three, to reach the night Last night, where he was crowned the Grand Prize winner and nine other winners.

"Top Fest 8" confirmed once again the success of this format and promoting artists from all Albanian territories. / Top channel / June 2011 /

PRICES TOP FEST 8:

Great Price - Elvana Gjata
New Artist Award of the best - Angelina Hadergjonaj
Price "Top Albania Radio" - NRG Band
Internet Price - Gold Mumajesi
Price Rrok best song & Alternative - Flame Krelani
Best Price Female artists - Elvana Gjata
Price best artist Male - Eugene Bushpepaj
The best song prize Pop & RnB
Balada the best price - Endri Priest
The best performers Price - Anjeza Shahini & Dren Abazi
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online