All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 23 October 2011

Ramadan Krasniqi Kengetari i Zemrave...

Dani “Me kenget e zemres”

Ka ze te embel. Kendon bukur. Kryesisht zeri i tij pershtatet me se miri me baladat e dashurise. Ramadan Krasniqi - Dani, pas vetes ka radhitur nje armate te madhe konsumuesish te kenges se tij. Me nje bagazh te madh krijimi, me shume turne e cmime, Dani mund te radhitet ne kategorine e kengetareve me te suksesshem te estrades. Sot ai i ka njezetetete albume dhe nente videoklipe.

Ka kohe qe zeri i tij ka pushtuar shume veshe te muzikes. Nje kengetar teper i thjeshte dhe gjentil, e sheh duke zvarritur nje cante ne Aeroportin e Prishtines. Jeta e Danit, vertet i ngjan nje Odiseje. Panderprere duke udhetuar. Nje kembe ne Kosove, nje ne Evrope.

Kengetari me melankolik dhe emotiv, por edhe kengetari i baladave, Ramadan Krasniqi-Dani, gjithsesi eshte nder kengetaret e rralle te estrades sone, qofte per stilin e tij te vecante, qendrimin ne skene, modestine, por edhe interpretimin e teksteve shume te fuqishme me elemente dhembshurie, emotive, perkushtuese dhe prekese.

Dani karrieren si kengetar e filloi me orkestrinen "Vellezerit Bakraqi". 'Qe nga mosha femijeria kisha talentin dhe rrezatoja sens per muziken. Pas shume paraqitjeve si i ri, ne grup me koleget, per here te pare si solo-kengetar, u prezantua ne mbremjen festive te pritjes se Vitit te Ri, 1973/1974.

'Isha teper i ri atehere kur kendoja. E kisha verejtur se kisha nje talent ne veten time. Vendosa ta zhvilloje ate duke punuar panderprere', thote Dani, duke treguar se qe nga mosha katermbedhjete vjecare ka filluar te kendoje neper lokale te ndryshme.'

Ai thote se hapat e pare ne muzike ia kishin mesuesit e tij, arsimtarja e muzikes dhe kujdestari i klases se tij, mesuesi i gjuhes shqipe.

'Me kujtohet kenga e pare, ishte 'Neper fusha e kodrina'. Pastaj 'Dasma e malesorit', do te thote keto ishin kenge te vjetra qytetare. Atekohe isha ne klase te peste, ne shkolle fillore..

Dani thote se kenga qe me se shumti e do dhe mendon se ka bere nje buje te madhe ne publik eshte kenga 'Tradhtare'. 'Me pelqen shume kjo kenge. E dua shume dhe ndjehem mire kur e kendoj ate', thote ai.Por kenget e para, vazhdon me tej Dani, 'Dy te dashurat', 'Magdallena', kane qene shume kenge te mira ne ate kohe. Kishin qene mjaft mire te realizuara dhe te orkestruara, mirepo, sipas tij, kenga 'Tradhtare', duket se eshte me e suksesshme nga te gjitha tjerat.

'Moj katile', 'Tradhtare', 'Duro zemer', 'Ti qe fike shpirtin tim, ' 'Ndahet zemra', 'Me 7 dry' jane vetem disa nga kenget qe prekin cdo zemer sado e ngurte qofte ajo.

'Sa iu perket planeve te mia, mendoj dhe shpresoj qe te vazhdoj me te tjera realizime. Nuk do te ndalem dhe do te nxjerre edhe albume te tjera', thote ai.

Cdo karriere eshte e mundimshme. Cdo rruge per te arritur dicka, eshte me plot sfida. Edhe rruga e Danit drejt piedestalit te muzikes, ishte e stermbushur me mundime. 'Vertet e kam pasur shume veshtire te ndertoja karrieren. Kisha vertet shume kritika te medha nga kolege te mi, atekohe. Ata kane qene me te vjeter se une dhe me kritikonin e me fyenin', thote Dani, duke treguar se ai vete kurre nuk kishte rene pre e ketyre fyerjeve. Perkundrazi ai kishte vazhduar me nje vullnet me te madh, per t'u marre me kenge.

'Fati im ka qene se gjithmone kam kenduar kenge qe tingellonin shqip', ka thene Dani.

Ai gjate karrieres ka bashkepunuar me Afrim Maculen, Nexhat Maculen, Valton Beqirin, Florent Boshnjakun, Ilir Beranin, etj., ndersa tani me Ardian Hilen dhe Florin, ne Shqiperi, Avni Qailin dhe Nexhat Mujovin - Virusin, ne Maqedoni. Tekstet e kengeve te 'Me kujtohet kenga e pare, ishte 'Neper fusha e kodrina'. Pastaj 'Dasma e malesorit', do te thote keto ishin kenge te vjetra qytetare. Atekohe isha ne klase te peste, ne shkolle fillore. Viti 1975-76', thote kengetari Krasniqitij nuk kane te bejne me jeten e tij private. 'Asnje kenge ne jeten time, nuk ka pasur te beje me mua, pervec kenges 'Jeta pa Ty'. Kenget e mia jane pak te renda, sepse, ne si popull, si komb, jemi shume te paster, dhe kohe pas kohe na kane percjelle realitete te ndryshme emotive. Jane shume realitete qe ndonjehere e bejne kengen te rende, duke ja ruajtur realitetin apo te perditshmen.'

Dani, falenderim te vecante ka per Hivzi Krasniqin, por edhe per tekstshkruesit e tjere.

Dani nuk ndjen boshllek ne veten e tij. Sukseset e percjellin edhe nga 'Polifesti' 2003, per te qene i perzgjedhuri i vetem nga Kosova tek "Kenget e Shekullit", nderkohe me Rozana Radin si konkurrente te "Kenga Magjike", u shperblye me cmimin e publikut

Dani eshte baba i kater femijeve, i Fjolines, Dones, Fjandes dhe Andit. 'Jane keta kater margaritare qe kurorezuan jeten time te lumtur me te ndjeren gruan time, Eminen', thote Dani. Kohen e lire kryesisht ia kushton femijeve, ngase koha e nje kengetari eshte shume e ngarkuar. 'Puna jone vertet eshte shume e lodhshme, mirepo une s'e them kurre se eshte e lodhshme, per shkak se per mua kenga eshte ushqim shpirti', thote Dani, duke shtuar se derisa e ka zgjedhur kete profesion, e punon me shume kenaqesi. 'Kengen e kam profesion. Shkollen e mesme e kam kryer dhe asgje me shume'.

Per preferencat e tij ne muzike, Dani thote se ka nje respekt te madh per fenomenin e kenges shqipe, Nexhmije Pagarushen. /lajm/tetor 2011/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Dan "The songs of the heart"

There are lovely voice. Beautiful singing. Mainly his voice fits best with the ballads of love. Ramadan - Dani, has aligned behind a large army konsumuesish his song. By creating a broad range, with many priced tours, Dani can be ranked in the category of the most successful singers of entertainment. Today he has twenty-nine albums and video clips.

There are times that his voice has thrilled many ears of music. A simple vocals and gentle too, finds by dragging a bag at Pristina Airport. Life of Dan, really like an odyssey. Uninterrupted travel. One foot in Kosovo, one in Europe.

More melancholic and emotive singer, but also the singer of ballads, Ramadan Krasniqi-Dani, however, is rare among singers of our entertainment, whether for his particular style, attitude on stage, modesty, but also the interpretation of texts more powerful elements compassion, emotional, and touching dedicatory.

Dan began his career as a singer with orkestrinën "Bakraqi Brothers". 'Since my childhood age radiates talent and sense for music. After many submissions as new, in the group with colleagues, for the first time as a solo-singer, festive evening was introduced in the New Year reception, 1973/1974.

'I was too young when singing. I had noticed that I had a talent in myself. Decided to develop it by working uninterrupted, "says Dan, showing that since the age of fourteen years began to sing in various local. '

He says the first steps in music he had been his teacher, music teacher and guardian of his class, the teacher of Albanian language.

'I remember the first song was' In the rolling fields'. Then 'malesori Wedding', meaning these were the old songs citizen. At that time I was in fifth grade in elementary school ..

Dani says that the song that most loves and thinks that he has made a huge fuss in public is the song 'traitors'. 'I love this song. I love and feel good when you sing it ', says added.But songs before, Dani goes on,' Two girlfriends', 'Magdallena', have been very good song at that time. Had been well conducted and orchestrated, but, according to him, the song 'traitors', seems to be more successful by all others.

'Love katile', 'traitors', 'Duro heart', 'Turn Thou to my soul,' 'Heart', 'The padlock 7' are just some of the songs that touch every heart, no matter how hard it is.

'As for my plans, I think and hope to continue with other realizations. It will not stop and will release the other albums, "he says.

Every career is daunting. Any way to achieve something, is full of challenges. Even Dan way to rank the music was full of hardships. 'Indeed, it was very difficult to build careers. Church really great criticism from my colleagues, at that time. They have been older than me and insulted me with the critical, "says Dan, showing that he had never fallen prey to these insults. Rather he continued with a greater willingness to deal with the song.

'My fate has been that I always sing songs that sounded slip', said Dani.

Long career he has collaborated with Afrim Macula, Macula Nexhat, Valton Beqiri, Florent Bosnian, Illyrian Berani, etc.., Now with Ardian trick and Florin, in Bangladesh, Avni Qailin and Nexhat Mujovin - Virus in Macedonia. The texts of the songs' I remember the first song was' In the rolling fields'. Then 'malesori Wedding', meaning these were the old songs citizen. At that time I was in fifth grade in elementary school. Year 1975-76 ', says singer Krasniqitij not related to his private life. 'No song in my life, there was no concern to me, except the song "Life Without You'. My songs are a little heavy, because we as a nation, as a nation, are very clean, and at times we have followed different emotional realities. There are many realities that sometimes make heavy song, with or has maintained daily reality. '

Dani, special thanks has to Hivzi Krasniqi, but also for other tekstshkruesit.

Dani feels no vacancy at himself. Follow the success of 'Polifesti' 2003, to be selected person from Kosovo only to "Songs of the Century", while Radin Rozana as competitors with the "Song Magic", was awarded the Public

Dan is a father of four children, Fjolinës, Dones, Fjandës and Andy. 'There are these four pearls that crowned my life ndjerën happy with my wife, Eminen, "says Dani. Leisure dedicates mainly children, because time is a very busy singer. 'Our work is very tedious indeed, but I do not ever say it's hard, because for me the song is soul food, "says Dan, adding that while he has chosen this profession, and works with pleasure . 'Song of my profession. High school and I have done nothing more '.
For his preferences in music, Dan says he has a great respect for the phenomenon of Albanian song, Nexhmije Pagarushën.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online