All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 31 December 2011

Tuna, Dafina dhe Vesa ndahen nga të dashurit, bashkohen Rozana dhe MC Kresha

Gjatë vitit që po lëmë pas janë martuar Jehona Sopi, Adelina Thaqi, Yllka Kuqi dhe Teuta Kurti, kurse është fejuar Getoar Selimi

Vit i trazuar ka qenë ky që po lëmë pas edhe për sa u përket ndarjeve, por ka pasur lajme të mira dhe të lumtura siç janë ato fejesat dhe martesat e Vipave shqiptarë.

Tunës nuk i eci martesa
E nisim me lajmin që në fillim u duk si thashetheme për ndarjen e këngëtares Altuna Sejdiu nga Rilind Reka, ngjarje kjo që tronditi shumë njerëzit dhe vuri në kërkim të intervistave dhe arsyes pse gazetarët. Por si përgjigje nga Tuna morëm vetëm “Nuk eci martesa”.


Ndërsa edhe vajza nga Shkupi këngëtarja e re Adelina Tahiri u vu në qendër të vëmendjes saqë dikush me të drejtë apo jo tha se kjo ishte më shumë për reklamë të vajzës, sikur ajo ka qenë e lidhur me futbollistin e njohur shqiptar Lorik Cana. Vajza shumë e reklamuar në kurriz të famës së saj thoshte se nuk janë të vërteta këto lajme, ndërsa djali futbollist u desh të thoshte se ai rri më shumë me meshkuj se sa me femra.

Një tjetër pikëpyetje e madhe vazhdon të mbetet mes dy artistëve, këngëtares Linda Halimit dhe reperit me ngjyrë Big D, për lidhjen e tyre, artistët kolegë anonim thoshin se i kanë parë ato të dy në momente intime nëpër klubet e Kosovës, ndërsa reagimi i këngëtares ishte se thjesht është një koleg dhe një menaxher i saj i mirë.

 Ndërsa vjeshta dhe dimri i këtij viti si “Top Lajm” kishte çiftin Dafina Zeqiri dhe Krenar Çoçajt, të cilët si përfundim ishin ndarë, megjithëse mediat u morën shumë me këtë çështje, pasi nga ato nuk kishin asnjë konfirmim. Një lajm që nxori në pah nga disa burime anonime edhe të metat e ish- çiftit dhe vajza e skenës e quajtën vajza e “55 valixheve” që i mori ato dhe u largua përfundimisht nga Krenari.

Ndërsa personazhi Tuna do të rikthehet sërish në lajmet rozë për shkak të lidhjes me aktorin Blerim Destani, ndërsa ky lajm ishte ekskluziv në gazetën tonë, ku një person anonim i kishte parë dhe na kishte informuar kur ata të dy në një natë të tetorit në orën e vona të natës hynin në dhomën e një hoteli të njohur në Prishtinë. Megjithëse ishte djali ai që në këtë rast reagonte duke e mohuar këtë lajm.

Një tjetër këngëtare biondinë e estradës kosovare sapo dha një lajm të mirë që ishte  e lumtur nga zemra, ajo shumë shpejt i tha edhe këtij rast lamtumirë. E kemi fjalën për Vesa Lumën e cila ishte lidhur me arkitektin e saj Kreshnikun që jetonte në Amerikë, por që shumë shpejt çifti i nda pa u reklamuar shumë bashkë.

Por në çiftin jo stabil dhe që u ndanë pasi realizuan shoun në “Big Brother 4” ishin dhe Ermela, fituesja që u quajt “Vajza milionëshe” dhe djalit që sikur e dashuroi po në këtë spektakël Ervini. Ky çift dhe lajmi për ndarjen e tyre ishte shumë “Top” në mediat e Tiranës.
Martesa “hollivudiane”

Ndërsa djaloshi i ri i skenës shqiptare Seven Saraqi u mundua me fjalët e tij ta mohonte lidhjen me vajzën shumë më të madhe se veten modelen Arta, ish- bashkëshorten e Genc Prelvukës. Por fotot dhe fjalët e kolegëve të tyre tregonin se ata kishin një lidhje mes njëri-tjetrit.

Ishte skena e festivalit “Kënga Magjike 2011” e cila reklamoi fjalët që qarkullonin lart e poshtë se reperi mitrovicas Mc Kresha dhe këngëtares Rozana Radi janë në lidhje. Ndoshta dhe dueti i tyre bëri që lidhja të besohej më shumë, megjithëse shumë flasin si një lidhje e çuditshme dhe që nuk shikohet se gjatë.

Besoj se jeni mërzitur duke dëgjuar lajme të tilla ndarjesh, apo afera lidhjesh dhe efekti publicitet, tani le të flasim për lajme të mira për fejesa dhe martesa.

 Një lajm i çuditshme në mënyrën se ata shkuan shumë larg duke kaluar oqeanin për të festuar si në një ëndërr të vërtetë lidhjen e  tyre, është këngëtarja Jehona Sopi që e kurorëzoi dashurinë e saj me Lavdim Kushotovën. Ata realizuan një ceremoni siç u quajt pak si e ekzagjeruar “Hollivudiane” në Amerikë, ndërsa më pas Jehona u mundua të organizonte një darkë me disa miq të saj për të prezantuar bashkëshortit e saj.

Edhe këngëtarja Yllka Kuqi këtë vit i tha “Tung” beqarisë, ajo kurorëzoi në një dasmë të bukur lidhjen e saj me Astrit Pallaskën. Edhe Teuta Kurti i tha këtë vit po martesës me Dardan Lutën, madje ajo bëri një ceremoni edhe në xhami sipas fesë islame.

Edhe këngëtarja Adelina Thaçi këtë vjeshtë bëri dasmën e saj me publicistin Bardhyl Meta, një dasmë ku nuk ishin të ftuar shumë artistë. Por kishte dhe një fejesë e cila u komentua shumë, madje vajza në këtë rast u quajt shumë e shkathët dhe e zgjuar se si ia kishte mbushur mendjen reperit problematik të fejohej me të. Është fjala për Getoar Selimin dhe Florenta Islamin që e shpallën fejesën nga vjeshta e këtij viti, dhe që flitet se duhen pa masë.

Këto ishin lidhjet, martesat, fejesat të cilat ishin më të dukshme dhe më të bujshme, të cilat nuk donim edhe ne ti harrojmë në këtë përshkrim./Përgatiti: MAKSIM GJOKAJ/kosova sot/

- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Tuna, Dafina and Vesa separated from loved ones, join Rozana and MC Kresha

The tumultuous year was this that leave behind the divisions in terms, but there was good news and happy as those engagements and marriages Albanian Vipave.

 Tune not walk marriage

The start with the story that first appeared as the singer sharing gossip Altuna Sejdiu from Rilind Reka, this event that shocked many people and put them in search of interviews and the reason why journalists. But as just got back from Tuna 'marriage did not work. "

While the girls from Skopje new singer Adelina Tahiri was placed in the center of attention that someone with the right or not said that it was more for publicity of the girl, as she has been associated with famous Albanian footballer and Lorik Cana. Girls too advertise on the back of her fame does not mean that these news are true, while footballer son had to say that it fits more with men than with women.

Another big question remains between the two artists, singer Linda Halimi and rapper Big D color, to link their anonymous colleagues say that artists have seen them both in the intimate moments in the clubs of Kosovo, while the reaction of the singer was it simply is a colleague and a good manager of her. As autumn and winter of this year as "Top News" had couple Cocaj Dafina and Proud, who were eventually separated, though the media were more with this issue, because those had no confirmation. A story that pointed out by several anonymous sources and the shortcomings of the former couple's daughter and daughter scene called "55 luggage" that took them and eventually left the Pride.

While the Tuna character will return again in the news because of the link pink with Blerim Destani actor, while the news was exclusive to our newsletter, where an anonymous person had seen and when they had informed us of two in one night of October at late at night entered the room of a famous hotel in Pristina. Although he was the son in this case reacted by denying the news. Another singer of entertainment blondes Kosovo just gave a good news that the heart was happy, she quickly said goodbye to the present case. We're talking about Vesa Luma which was connected to its architect Kreshniku ​​living in America, but the couple soon separated not advertise much together. But not stable and that the couple split after realized the reality show "Big Brother 4" and had her the, the winner was called "Girl million" and the boy that if he loved being in this show Ervin. This couple and sharing their story was "Top" in the media of Tirana.
Marriage "Hollywood"

While the young boy's Albanian scene Saraqi Seven tried to deny his own words the relationship with the girl much bigger than themselves Arta model, ex-wife Prelvukës Genc. But pictures and words of their colleagues showed that they had a bond between each other. It was the scene of the festival "Song Magic 2011" which advertised the words that drove up and down the rapper and singer Kresha Mc Mitrovica Rozana Radi are related. Perhaps the duo and their connection made to believe so, although many speak like a strange connection and does not look that long.
I believe you are upset by hearing such news divisions, or close connection and publicity effect, now let's talk about good news for betrothal and marriage. A surprising news in the way that they went too far by passing ocean to celebrate as in a dream of their true relationship is Bow Wow singer who crowned her love Lavdim Kushotovën. They performed a little ceremony as it was called as the exaggerated "Hollywood" in America, and then echo tried to organize a dinner with some friends introduced her to her husband. Even this year Kuqi Yllka singer said "Hi" celibacy, she crowned in a beautiful marriage of her relationship with Astrit Pallaskën. Teuta Kurti also said this year is invited Dardan marriage, she even did a ceremony in the mosque under the Islamic religion. Even singer Adelina Thaci this fall made her wedding to publicist Bardhyl Meta, a wedding where there were many guest artists. But there was an engagement which was widely commented on, even in this case the girl was called very resourceful and smart about how he had persuaded the fejohej benchmark problem with it. It comes to Getoar FLORENTIA Islam Selim and declared that engagement by the autumn of this year, and that it be spoken without measure.
These were relationships, marriages, engagements, which were more visible and more sensational, which we did not want to forget in this përshkrim. / Prepared by: Maxim Gjokaj / Kosova today /


Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online