All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Friday, 6 January 2012

Blendi Fevziu: Nuk Kam Kopjuar, Eshte Bere me Qellim...

Fevziu: Nuk kam bere plagjiat

Pervec televizionit “Klan”, qe eshte pjese e tij, gazetari Blendi Fevziu i kishte “pushtuar” edhe televizionet e tjera duke promovuar librin e tij te fundit per biografine e diktatorit Enver Hoxha.

Ajo qe kishte rene me se shumti ne sy ishte panairi i librit ne Tirane, ku Fevziu shihej qe panderprere shperndante nenshkrime ne librin e tij, duke bere keshtu qe te thyente rekord shitjeje per nje kohe shume te shkurter.

E promovoi edhe ne Prishtine, ku edhe kosovaret shiheshin qe jane te etur per te mesuar me shume per diktatorin e shumeperfolur. Ai qe per afer 15 vjet beri buje me emisionin e tij televiziv “Opinion” duke rrahur tema nga me te ndryshmet, tashme eshte bere vete pjese e nje debati.

Plagjiati qe ka dale ne shesh tregon se jo i tere libri eshte ne autoresi te gazetarit Fevziu. Ngjashmeria fillon me kopertinat e librave qe u kushtohen dy diktatoreve, rus dhe shqiptar. Libri per diktatorin Stalin ka per autor Edvard Radzinsky, i botuar ne vitin 1997, ndersa ai per diktatorin Hoxha ka per autor Blendi Fevziun, i botuar ne vitin 2011.

Secili syresh ka shkruar per diktatorin e vendit respektiv dhe deri ketu s’ka asgje te keqe. Por, po t’i vesh re me kujdes te dy kopertinat, te bie menjehere ne sy se kane shume te perbashketa, ose me sakte, kopertina e librit te Fevziut ka ngjashmeri me ate te Radzinsky-t.

Pese nga to jane: Te dy i kane titulluar me emrat e tyre, “Stalin” dhe “Enver Hoxha”, te dy titujt jane shkruar me shkronja te bardha, te vendosura ne nje fushe te kuqe e te rrethuara nga nje kornize e verdhe, te dy autoret kane vendosur nga nje shenim poshte titullit, Radzinsky: “E para biografi e thelluar bazuar ne dokumentet e reja shperthyese nga arkivi sekret i Rusise”, Fevziu: “E para biografi bazuar ne dokumentet e arkivit personal dhe ne rrefimet e atyre qe e njohen”.

Si titulli ashtu edhe shenimi jane vendosur ne te njejten lartesi e pozicion, djathtas. Tek te dy kopertinat diktatoret shfaqen me gjysmeportretin e tyre, Stalini me pamje ballore, por me gjysmen e fytyres, Enveri ne profil edhe ky, pra me gjysmen e fytyres.

Mirepo, vete autori i librit, Blendi Fevziu, ne nje deklarate per “Zerin” mohon se eshte nje plagjiat, pasi qe thote se eshte bere me deshiren e tij. “Une i kam kerkuar vete shtepise botuese qe kopertina t’i ngjaje nje libri perendimor qe eshte shkruar per Stalinin. Te dy diktatoret kane ngjashmeri mes vete, per kete arsye kam dashur qe t’i krahasoj. Ndersa fotografine e kam marre nga interneti dhe nuk e di se kush eshte autori, ai mund edhe te paraqitet”, ka thene Fevziu.

Jo te gjitheve iu kishte pelqyer ideja per te pasur ne dore nje liber me biografi te Enver Hoxhes. Jave me pare disa perkrahes te ish-diktatorit e kishin djegur ate duke e cilesuar si nje liber qe nuk u ben nder shqipertareve.

Grupi i qytetareve nga Ferizaj e kishin cilesuar librin si propagande ndaj figures se Hoxhes. Ata e perforcojne kete qendrim me argumentin se “libri eshte shkruar nga nipi i Esat Pashe Toptanit”. Gazetari Blendi Fevziu eshte autor i nente librave dhe bashkautor me Ben Blushin i librit “100 ushtare”. /saranda rama/zeri/janar 2012/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Fevziu: I have not committed plagiarism

Besides television, "Klan," which is part of it, Blendi Fevziu journalist had "invaded" and other television promoting his latest book on the biography of the dictator Enver Hoxha.

It had fallen mostly in the eye was the book fair in Tirana, where Fevziu seen that continued to distribute his book signings, doing so to break the record sale for a very short time.

Promoted in Pristina, where he perceived that Kosovars are eager to learn more about commonly employed dictator. He who for nearly 15 years made headlines with his TV show "Opinion" beating on various topics, has already made itself part of a debate.

Plagiarism that has emerged indicates that not the whole book is authored Fevziu journalist. The similarity begins with the covers of books dedicated to the dictators, Russian and Albanian. Book for dictator Stalin is Edvard Radzinsky author, published in 1997, while he is dictator Hoxha Blendi Fevziu author, published in 2011.

Each of them has written to the respective country's dictator and so far nothing bad. But, if we notice carefully the two covers, the immediately noticeable that have much in common, or more accurately, the book cover Fevziu has similarities to that of Radzinsky-t.

Five of them are: Both have their names called, "Stalin" and "Enver Hoxha", both titles are written in white letters, placed in a red field surrounded by a yellow frame, Both authors have set out a note under the heading, Radzinsky: "The first in-depth biography based on explosive new documents from Russia's secret archives", Fevziu: "The first biography based on archive documents and personal narratives of those who recognized ".

As the title and the note are located at the same height and position, right. In the two covers gjysmëportretin dictators with their show, Stalin frontal view, but with half the face, in profile Enver even this, that with half of the face.

However, the author of the book, Blendi Fevziu, in a statement to "Voice" is a plagiarism denies as it says it is doing with his desire. "I wanted people to cover publishing house to resemble a Western book is written for Stalin. The two dictators have similarities between them, therefore I had to compare. While the picture I got from the internet and not know who is the author, it can also be presented, "said Fevziu.

Not everyone liked the idea he had to have at hand a book with biographies of Enver Hoxha. Weeks ago some supporters of former dictator had burned it and considered as a book that does not honor shqipërtarëve.

Ferizaj citizens group had considered the book as propaganda against the figure of Hoxha. They reinforce this view, arguing that "it was written by Essad Pasha Toptani nephew." Blendi Fevziu journalist is the author of nine books and coauthor of the book give good arguments "100 Soldiers". / Saranda rama / voice / January 2012 /
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online