All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 29 January 2012

Krasta konfirmon Gjebrene si rivalin e tij te perhershem

Vetëm pak ditë pasi Ardit Gjebrea në një intervistë ekskluzive dhënë në televizionin “Ora News” deklaroi shprehimisht se “më mungon Adi Krasta në ekran, do kisha dëshirë ta ndiqja nga shtëpia tek “E Diell”, Adi Krasta e rezervoi një kundërpërgjigje, ku diplomacia e të shprehurit në këtë rast nuk do i hynte aspak në punë.

Në shfaqjen e tij të parë në ekran, në serialin “A Show”, që pritet të transmetohet të martën në ekranin “Vizion Plus”, ai thotë diçka tjetër. Para një publiku të zgjedhur, ku shumë të ftuar ishin ambasadorë, politikanë, madje dhe figura të njohura të “Top Channel”, një moment kulminant të shout të tij, Krasta ua dedikoi komenteve që bëhen në rrjetet sociale në lidhje me mungesën e tij në ekran këta tre muaj.

Në një nga këto rrjete që ai preferoi t’i etiketonte “rrjete asociale”, kishte shkëputur dy komente të një shkrueseje me emrin Lira, e cila duke kritikuar Krastën si prezantues, ndër të tjera e cilësonte si “prezantuesin, prezenca e të cilit në ekran është shqetësuese”.

Me një gjuhë thumbuese, Krasta ngriti pyetjen se kush ishte kjo Lira në fund të fundit, që kishte mjaftueshëm kohë dhe shqetësohej kaq shumë për praninë ose jo të tij në ekran. “Ndërkohë”, tha ai, “përfytyrova në mendjen time portretin e saj/tij. Dhe nuk ishte e nevojshme të përmendej emër nga goja e Krastës, ndërkohë që pas shfaqjes së disa portreteve në ekranin e montuar në skenë, portreti final ishte ai i Ardit Gjebresë.

Krasta nuk ngurroi aspak të sillte shembullin se pas emrit Lira dhe komenteve plot xhelozi mund të fshihej pse jo, Ardit Gjebrea. Ishte kjo deklarata e parë publike për rivalitetin mes tij dhe Ardit Gjebresë në televizion. E më pas, ai duke folur për prezantuesit shqiptarë, i cilësoi ata “pasuri kombëtare”, në këtë shfaqje me skenar të Lutfi Dervishit, ku kishte vendosur të shprehte gjithçka troç. /Panorama/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Krasta Gjebrenë confirms as his eternal rival

Just a few days after the Next Page in an exclusive interview given to TV "Ora News" expressly stated that "I miss Adi Krasta on the screen, I would like to attend from home to" The Sun ", Adi Krasta the reserved a response, where diplomacy of expression in this case will not get them in the workplace.

In his first appearance on screen, in the series "A Show", which is expected to air Tuesday on the screen "Vision Plus", he says something else. Before a select audience, where many guests were ambassadors, politicians, and even well-known figures of the "Top Channel", a peak moment of his shout, Krasta comments that made them devoted to social networks in relation to its absence in screen these three months.

In one of these networks that he preferred to etiketonte "Antisocial networks", had a detached two comments shkrueseje named Lyra, which Krastën as presenter criticizing, among other named as "presenter, whose presence in screen is disturbing. " In a stinging tongue, Krasta raised the question of who was it ultimately Lira, which had sufficient time and worry so much about whether or not his presence on screen. "Meanwhile," he said, "imagined in my mind the portrait of her / him. And it was not necessary to mention the name of the mouth of Krasta, while after the appearance of some portraits on screen mounted on the stage, was the final portrait Gjebrea Ardit.

Krasta not at all reluctant to bring suit after full name and comments Free jealousy can not hide though, Next Page. This was the first public statement about the rivalry between him and Ardit Gjebrea on television. And then he spoke to Albanian presenters, they considered the "national treasure" in this show with Dervish Lutfi scenario, where everything was decided to express it bluntly./Panorama/

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online