All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Wednesday, 1 February 2012

Mihrije Braha: Jam femer pa komplekse...

Mihrije Braha: Jam 99% drenushe

Kengetarja e mirenjohur me nje talent dhe paraqitje mbreselenese ben qe te gjithe te pyesin veten: ‘Si ia del kjo femer?!’. Ajo eshte jo vetem nje ikone e bukurise shqiptare dhe nje femer e njohur e ekranit, por edhe nje grua e perkushtuar ne familje.
Thashethemet ne jeten e saj prej VIP-i nuk kane munguar, duke bere qe shpesh Mihrija te ndjehej edhe e merzitur, megjithese eshte shprehur se nuk ka kohe as t’i pergenjeshtroje fjalet e paverteta qe thuhen ndonjehere per te. E nese shikoni videoklipet e saj dhe fotot ne plazh, do ta kuptoni se kjo grua, mund te konkurroje denjesisht me cdo 20-vjecare, pasi koha duket sikur ka ndalur per te. Se fundmi, Mihrija po merret edhe me aktrim, gje qe eshte nje sprove e re ne karrieren e saj.

Ne intervisten e meposhtme, kengetarja na rrefen shume per veten, muziken, per jeten e saj me bashkeshortin Naimin e djalin e tyre Platorin...

Mihrije, jeni cilesuar prej kohesh si ikone seksi dhe vazhdoni te mbeteni e tille. Sipas jush, cfare duhet te kete nje femer qe te jete seksi?
(Qesh) Kjo eshte nje nder pyetjet qe me behet cdo dite te Zotit qe e gdhij, por mos mendoni se ndjehem keq, perkundrazi, ndjehem shume mire. Cfare te them? Nje femer duhet te jete e bukur dhe te ndjehet e bukur, duhet te dije ta manifestoje ate bukuri dhe te kete shume kujdes qe te mos e ekzagjeroje me te.

A ndjeheni e vleresuar kur gazetat, perpos lajmeve qe kane lidhje me karrieren tuaj, shkruajne edhe per paraqit jen skenike e dhe menyren sesi ndryshon Mihrija vit pas viti?
Sigurisht qe vete fakti se kritika merret me mua, me ben te ndjehem e vleresuar dhe te kuptoj se respektohet puna ime, shfaqja ime, performancat e mia, ne segmente te caktuara etj. Sa u perket ndryshimeve, une vec njihem per kete fakt, qe kam bere dhe bej ndryshime perhere, ne menyre qe te vij para opinionit si nje imazh i ri e i fresket.

photo: maximus
Jam kurioze te di ... A ndjeheshit femer seksi ne moshen 20 vjecare?
Po, jam ndjere dhe qe ne ate kohe, pervec lumturise se perjetuar, kam treguar kujdes per kultivimin e paraqitjes se mire, por edhe per manifestimin e aneve te tjera qe ndihmojne ne sensualitetin e nje femre.

Cfare enderronit te beheshit ne ate moshe?
Endrrat kane qene te shumta sepse kur je ne nje moshe qe sapo ke kaluar adoleshencen, mendon se nuk ka asgje qe te te ndale dhe se do te realizosh cdo enderr te mundshme, por une kam enderruar te jem kjo qe jam dhe mendoj se goxha ia kam arritur. Te mos harroj pa theksuar se une, si 20 vjecare, kam qene goxha e famshme.

Cili ka qene dhe eshte per ju nje profesion i mire, pervec atij si kengetare?
Po te mos isha kengetare-artiste, do te isha pedagoge, me siguri!

Sa i rendesishem eshte per ju ndryshimi ne pamje, ne menyre qe edhe luku te jete sa me bashkekohor?
Eshte mjaft i rendesishem. Ndryshimi ne luk dhe mbajtja e tij ne kohe jane dy komponente qenesore per te renduar suksesshem kompleksitetin e nje artisteje apo nje njeriu qe frekuenton skenen. Synimi im ka qene gjithmone kultivimi i vlerave sa shpirterore, po aq edhe vizuale.

Cili ka qene nje ndryshim qe jua kane sugjeruar, por s’keni pranuar ta realizoni gjate nje klipi?
Nuk di cfare te them, s’me kujtohet vetem se zakonisht kemi biseduar qe ne fillim me ekipin per cdo finese te mundshme ne nje klip apo ne nje paraqitje. Kam pranuar te bej ndryshime pa problem ...

Jeni shprehur se nuk jeni kundra operacioneve plastike. Duke pare qe ky eshte nje fenomen ne rritje, a mendoni se adoleshentet duhet te kontrollohen perballe nderhyrjeve te tilla?
Sigurisht qe te rinjte duhet te kene kujdes dhe te mos abuzojne me kerkesat e kesaj natyre vetem per faktin se jane mundesite dhe kushtet. Nje operacion plastik do ta arsyetoja vetem nese behet fjale per nje korrigjim fizik qe do ta ndryshonte cilesine e jetes ne te dyja anet e saj, ne anen shpirterore dhe ne ate fizike.

Cili eshte suksesi i bukurise tuaj?
Suksesi i bukurise sime mund te funksionoje bashke me aftesite e mia performuese. E quaj bukurine nje segment me shume ne suksesin skenik.

Dukeni nje femer pa komplekse, por duket te keni edhe ju nje te tille, besoj ... Cila eshte ajo gje qe s’e keni bere deri me sot dhe s’do ta benit kurre?
Tani, cfare t’ju them? S’kam ndonje kompleks per te cilin nuk do te lejoja rrjedhen e gjerave ne skene, ne bashkepunimet e mia etj. Jam femer pa komplekse! (Qesh)

Mihrije, cila eshte ajo gje qe s ‘mungon kurre ne canten tuaj?
Celesat e makines dhe buzekuqi.

Cili eshte libri i fundit qe keni lexuar?
‘Mashtrimi i madh’.

Po shprehja popullore qe e permendni me shume gjate dites?
Hodie mihi eras tibi ... (Sot mua, neser ty).

Thashethemi i adoptimit te vajzes u pergenjeshtrua nga ju, por a do te kishit pasur deshire te kishit edhe nje vajze; ta kishit shoqe ne jete?
E kam patur kete deshire une dhe Naimi, por nuk e realizuam dot.

Kenga juaj ‘Tigreshe’, ishte nje sukses. Mihrija, eshte tigreshe apo drenushe?
99 % jam drenushe, ndersa 1 %, tigreshe.

Ju kemi pare ne bashkepunime dhe ne rryma muzikore te ndryshme. A do ta shohim ndonjehere Mihrijen duke kenduar hip-hop apo house?
Une ne kenget e mia i kam pak te gershetuara edhe elemente te ketyre rrymave muzikore.

Si eshte Mihrija ne cift? Jeni ju ajo qe drejtoni?
Jam une ajo qe bashkepunoj dhe qe bashkedrejtoj.

Kush nga ju te dy, ju apo Naimi, i ben balle me se miri nje situate te veshtire?
Une jam shume e qete ne situata te veshtira. Naimi eshte shume i vrullshem, por edhe eshte ai qe zgjidh problemet.

A ka pasur jeta juaj ndonje turbulence te madhe?
Nese do te quhej turbulence nje dashuri e madhe e pasionante ne mes ne te dyve, PO. Perndryshe, turbulenca me permbajtje deshperuese, per fatin tone, s’kemi pasur asnjehere.

A mund te ma perkufizoni bashkeshortin me nje fjali permbledhese?
Shume i mire e shume i zoti. (Buzeqesh)

A keni menduar ndonjehere, qofte edhe per nje moment, ta lini Kosoven per te jetuar jashte?
Asnjehere per te vendosur, por si bisede te rastit, kam thene se jashte Kosove do te jetoja ne Tirane. Ky do te ishte opsioni im i dyte. /rita rrjolli/telegrafi/janar 2012/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Mihrije Braha: I am 99% doe

Well-known singer with a talent and impressive presentation that makes all ask ourselves: 'How he does this woman?'. It is not only an icon of beauty and a female Albanian famous display, but also a devoted family woman.
Rumors in her life of VIP does not have missed, making the Mihrija often felt bored even though it is said that no time nor to refute the false words ever spoken to. And if you look at her videos and photos on the beach, you will understand that this woman can worthily compete with each 20-year, as time seems to have stopped. Finally, Mihrija is also dealing with drama, which is a new trial in her career.

In the following interview, the singer tells us more about yourself, the music, her life with her husband and their son Naim Platorin ...

Mihrije, are considered long as sex icon and continue to remain so. In your opinion, what should be a woman to be sexy?
(Laughs) This is one question that every day the Lord made that break, but do you think I feel worse, rather, I feel much better. What can I say? A woman should be beautiful and feel beautiful, you must know how to manifest the beauty and be very careful not to exaggerate it.

Do you feel appreciated when newspapers, besides news related to your career, writing for the stage and presented yen varies Mihrija way year after year?
Certainly the fact that criticism deals with me, makes me feel appreciated and respected figure out my job, my show, my performances, etc. in certain segments. As for changes, but I am known for that fact, I've always done and make changes in order to come to the public as a new and fresh image.

I am curious to know ... Do you feel female sex at age 20?
Yes, and I felt at that time, except for experiencing happiness, I care for the appearance of good breeding, but also for the manifestation of other sides to help a female sensitivities.

What dream of becoming at that age?
Have been numerous dreams because when you're in an age that have just passed adolescence, believes that there is nothing to stop and it will realizosh every possible dream, but I've dreamed of this that I am and I think it is pretty I managed. Not to forget without stressing that I, like 20 years have been pretty popular.

What was and is to you a good job, except that as a singer?
Unless I was a singer-artist, lecturer I would, certainly!

How important is for you the difference in appearance, so that even luku be more contemporary?
It is very important. Change in luk and keep him on time are two fundamental components to successful exacerbated the complexity of a artist or a man who attends the scene. My intention has always been how to cultivate the spiritual values, as well as visual.

What has been a change which I have suggested, but surely you realize admitted during a clip?
I do not know what to say, I do not usually remember only that we talked to at the beginning with the team for every possible refinement in a clip or in a presentation. I agreed to make changes without a problem ...

You said that you are not against plastic surgeries. Seeing that this is a growing phenomenon, do you think teenagers should be screened in front of such interventions?
Of course young people should be careful and not abuse the requirements of this nature only for the fact that the opportunities and conditions. A plastic surgery would argue, if it's just a natural correction will change the quality of life on both sides of her, on her physical and spiritual.

What is the success of your beauty?
The success of my beauty can work together with my performing skills. The beauty of a segment I call success more scenic.

You look a woman without complex, but you also seem to have one, I believe ... What is the thing that hold you made so far and will not ever do?
Now, what say you? I have a complex which would not allow the flow of things on stage, in my collaborations etc.. I am a woman without complex! (Laughs)

Mihrije, what is that thing that's' never lacking in your bag?
Car keys and lipstick.

What is the last book you read?
'Major fraud'.

But the popular phrase of the day remember more?
Hod dig Tibi Eras ... (Today me, tomorrow you).

The adoption of the girl rumor was refuted by you, but you would have had a desire to have a girl, you had friends in life?
I wish I had this and Naim, but not realized it.

Your song 'Tigress', was a success. Mihrija is Tigress or doe?
99% I doe, and 1%, Tigress.

You have seen in collaborations and different musical currents. Will we ever see Mihrijen singing hip-hop or house?
I in my songs I combined some elements of these musical currents.

How is the couple Mihrija? Are you running it?
What am I to collaborate and bashkëdrejtoj.

Who of you both, you or Naim, makes the best face a difficult situation?
I am very calm in difficult situations. Naim is very rapid, but is one that solves problems.

Does your life have any greater turbulence?
If turbulence would be called a great and passionate love between us two, yes. Otherwise, desperate containing turbulence, our destiny, are we ever had.

Can I define my husband with a summary sentence?
Very good very neat. (Smile)

Have you ever thought, even for a moment, to leave Kosovo to live outside?
Never to decide, but as casual conversation, I said that would live outside Kosovo in Tirana. This will be my second option. / Rita Rrjoll / telegraph / January 2012 / ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online