All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Monday, 13 February 2012

Shën Valentini i vajzave te shou-bizit shqiptar

Janë të bukura dhe mjaft seksi. Secili djalë do të donte t’i kishte në krahë Ditën e të Dashuruarve, por dhe mund të kenë rastin, pasi shumica e tyre janë beqare, të paktën kështu na tregojnë vajzat e skenës dhe bukuroshet shqiptare.

Dikush me shaka, apo me spec na thotë se edhe mund ta pranonin një dhuratë për 14 shkurt nga dikush, megjithëse nuk e njohin, por kujdesuni djem nëse e merrni seriozisht këtë gjest, dikush nga bukuroshet tona edhe mund ta refuzojë dhuratën, duke mos i besuar thënies “Dhuratën e pranon dhe mbreti”, arsyeja pasi është një ditë e veçantë, që e ka emrin Shën Valentin.

Beatrix Ramosaj – këngëtare
“Nuk e di a do ta pranoja, por varet se kush do ishte ai djalë”.

Adelina Emini- këngëtare
“Nuk marr dhuratë prej çfarëdo djali që do ta takoj, sepse në Ditën e të Dashuruarve dhurate duhet të merret vetëm nga i dashuri”.

Ledi Vokshi - këngëtare
“Hahahahah (qesh). Edhe mbreti pranon dhurata, e pse jo Ledi!”.

Rovena Domi - miss
“Ditën e 14 shkurtit e vlerësoj shumë si festë dhe patjetër që do e pranoja një dhuratë nga partneri në krah”.

Drenusha Latifi - këngëtare dhe miss
“Po, në vend e kisha pranuar dhuratën, po si duket askush s’po më sjell asgjë, hahahhahaha”.

Dhurata Ahmetaj - këngëtare
-14 shkurti është Dita e të Dashuruarve. Dhuratat shkëmbehen në mes njerëzve që dashurohen. Unë përderisa nuk e ndiej veten të dashuruar, nuk mendoj që do të duhej të pranoja ndonjë dhuratë nga dikush, që ndoshta mund të jetë i dashuruar në mua, sepse do të ishte shumë e padrejtë, kjo do të ngjallte shpresa të kota te ai person dhe unë nuk e ndiej veten mirë ta zhgënjej dikë. Jam shumë e drejtpërdrejtë, d.m.th. përgjigja ime është, jo!”.

Valza Bajra – këngëtare
-“Hahahahha, (qesh). Po nëse do më pëlqente, patjetër se po, dhuratat nuk i kthej asnjëherë, pasi që nuk dua ta ofendoj askënd, sepse ai mund ta bëjë me shumë mirësi atë dhuratë, e unë nuk mund ta refuzoj, po do ta pranoja, pasi që jam beqare dhe kam të drejtë të dashurohem për Shën Valentin, pse jo, haha!”.

Edita Sopjani - këngëtare
-Meqenëse nuk kam të dashur, nuk mendoj që ia vlen të pranoj dhuratë nga një person tjetër për këtë feste, pasi që kjo festë njihet si festë e dashurisë, e nuk besoj që një dhuratë mund te zëvendësojë atë”./Pergaditi: Maksim Gjokaj/Kosova Sot/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Valentine BIZI girls show-Albanian

Are beautiful and very sexy. Every guy would like to have the wings Lovers Day, but may have the opportunity, as most of them are single, so at least show us the scene girls and Albanian beauties. Someone jokes, or tell us the spec may accept a gift for February 14 by someone, although not recognize, but take care if you get seriously guys this gesture, one of our beauties can reject the gift, not believe the saying "accept the gift of the king", the reason for it is a special day, that's the name of St. Valentin.

Beatris Ramosaj - singer
"I do not know whether to accept, but will depend on who was that boy."

Adelina Emini-singer
"I do not receive a gift from any guy that would come, because on the Day of Lovers gift should only be taken out of love".

Lady Vokshi - singer
"Hahahahah (laughs). Even the king accepts gifts, and why not Lady. "

Rovena Domi - miss
"Day February 14 appreciate very much like holiday and would definitely accept a gift from a partner in the arm".

Hind Latifi - singer and miss
"Yes, the country had accepted the gift, but it seems no one brings anything speakest, hahahhahaha".

Ahmetaj gifts - singers
-14 February is the day of lovers. Gifts are exchanged between people in love. I do not feel themselves as lovers, do not think we should accept any gift from anyone that could possibly be in love with me, because it would be unfair, it will arouse false expectations of the person and I do not feel themselves better to disappoint someone. I am very straightforward, namely My answer is no. "

Valza wavelet - singer
- "Hahahahha, (laughs). But if I liked, definitely yes, gifts do not ever return, since they do not want to offend anyone, because he can do with that gift very kindly, and I could not refuse, I will admit, since I I claim single and in love for St. Valentin, why not, haha. "

Edita Sopjani - singer
-As I have loved, do not think that is worth to accept a gift from another person for this celebration, since this holiday is known as the feast of love, do not believe that a gift can replace it. "/Pergaditi: Maksim Gjokaj/Kosova Sot/


Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online