All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 11 March 2012

Balerinë fare te zhveshur dhe femra ne topless, per te shuar epshet femerore

Vajzat e mira shkojnë në parajsë, ndërsa “bad girls” tek Mumja, për një natë ku shijohej striptizë pa asnjë limit dhe tabu. Fjala ishte për mbrëmjen e 8 Marsit të enjten në mbrëmje, ku ftesa ishte për të gjitha vajzat që nuk kanë komplekse, që jo vetëm të argëtoheshin në një natë striptizë, por dhe të bëheshin vetë protagoniste të asaj nate, duke lënë mënjanë komplekset.

Festa e organizuar me rastin 8 Marsit, Ditën ndërkombëtare të femrave, filloi në orën 22:00, duke i hapur dyert vetëm për femrat, para të cilave performuan tre striptistë të ardhur nga Londra, një balerinë femër dhe dy djem, njëri prej tyre me ngjyrë.

Deri në orën 12:00, ata kanë performuar duke kaluar çdo limit, ndërsa kanë marrë në pistë femrat dhe kanë bërë lojëra seksuale me to. Balerina është shfaqur në topless, ndërsa dy djemtë janë shfaqur lakuriq, ndërsa janë fotografuar dhe filmuar me aparatë celularë nga femrat e pranishme.
Nga ajo që po ndodhte, shumë kanë njoftuar shoqërinë, aq sa në orën 12:00 me hapjen e dyerve për meshkujt, dyndja në club u bë e papërballueshme. Ajo që bënte përshtypje, ishte fakti se femrat ishin shumë të gatshme të përfshiheshin në lojërat seksuale me striptistët, duke u ndier në qiellin e shtatë.

Mes të pranishme që kishin ardhur për të parë këtë perfomancë, ishin dhe shumë personazhe të njohura të ekranit dhe ish-lojtare të “Big Brother”. Tashmë 8 Marsi ka shënuar një pullë të madhe të kuqe në kalendarin ndër vite të Mumjes, si për qëllimin që kjo datë mbart në vetvete, edhe për nivelin e lartë të spektaklit të ofruar. Një herë në vit, çdo 8 Mars, ky club organizon këtë event të nxehtë për të gjitha femrat që duan të ndihen të lira./Panoramaplus/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Ballerina quite naked and topless women, to extinguish the female libido.

Good girls go to heaven, while the "bad girls" to mummy, on a night where no limit shijohej striptease and taboo. Word was the evening of March 8 this evening, which invitation was to all the girls who have complex, not only the fun in one night striptease, but become the protagonists of that night, leaving aside the complexes.

The celebration of the occasion of March 8, International Women Day, started at 22:00, opening its doors to women, before which performed three striptistë come from London, a female dancer and two sons, one of them color. By 12:00, they have performed, passing every limit, while women have taken on the runway and made sexual games with them. Appeared in topless dancer, and two sons have appeared naked, and are photographed and filmed with mobile phones of the women present.

From what was happening, many have informed society, as at 12:00 with opening doors for men, crammed into the club became unbearable. What impressed was the fact that women were more willing to engage in sexual games with striptistët, feeling in seventh heaven. Among present who had come to see the Performance & Performing, and many characters were known to display and ex-players "Big Brother". March 8 has already been a big red sticker on the calendar for many years to mummy, for the purpose that it bears date, even for the high level of spectacle to offer. Once a year, every 8 March, the club organizes this hot event for all women who want to feel free./Panoramaplus/


Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online