All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Tuesday, 10 April 2012

Adi Krasta ne gjyq

Ai iku, ata e hodhën në gjyq. Ajo që ishte deklaruar muaj më parë nga kompania mediatike “Top Channel” u bë. Ditën e djeshme në sekretarin e gjykatës së Tiranës është regjistruar padia ndaj moderatorit televiziv Adi Krasta, raporton ‘Shekulli’.Nga televizioni ai është paditur për shkelje të kontratës së punës dhe për këtë i kërkohet t’i paguaj televizionit 32 milionë lekë të vjetra.

Krasta ka qenë pjesë e stafit dhe një nga figurat kryesore të këtij televizioni. Në tetor të vitit të kaluar, kur kishte ditën e programit “100 milionë” nuk është shfaqur si gjithmonë. Aty u mor vesh dhe u kuptua përfundimisht prishja dhe krisja e marrëdhënieve mes tij dhe televizionit “Top Channel”.

Ai asnjëherë nuk është prononcuar për këtë largim dhe nuk ka dhënë përgjigje konkrete për arsyet reale të largimit të tij. Por nga ana tjetër, për këtë ikje të beftë nuk i ka ardhur mirë televizionit në të cilin punonte, pasi sipas tij, ai ka thyer një kontratë pune dhe nuk e ka respektuar atë deri në fund.

Kjo padi nuk ishte e pa paralajmëruar për Krastën. Një ditë pas largimit vetë kompania mediatike reagoi. Zëvendësdrejtori i përgjithshëm dhe njëkohësisht drejtori i departamentit të burimeve njerëzore në “Top Channel”, Adrian Proko, tha se “Punonjësi Adi Krasta është larguar duke zgjidhur në mënyrë të njëanshme kontratën e punës me ‘Top Channel’”./entela resuli/shekulli/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Adi Krasta trial

Yesterday the Secretary of the Court of Tirana is registered indictment of television moderator Adi Krasta, reports the 'Colonial'.From television he has been indicted for violating the labor contract and therefore is required to pay 32 million television old.

Krasta has been part of the staff and one of the leading figures of this television. In October last year, when he was on the program "100 million" is not always displayed. It was known and understood eventually decay and Chris relations between him and the TV "Top Channel".

He had never been articulated for such removal and did not give concrete answers to the real reasons for his departure. But on the other hand, for this sudden departure has not been good television, which employed, as according to him, he has broken a contract of employment and has not respected it to the end.

This claim was not without warning Krasta. A day after leaving the media company responded. Deputy Director-General and concurrently director of the department of human resources in the "Top Channel", Adrian Proko, said "The employee was dismissed by Adi Krasta resolve unilaterally the labor contract with the" Top Channel "./Century/

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online