All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 15 July 2012

Samanta Karavella, seksi ne klipin e ri...

Samanta Karavella: Lozonjare dhe seksi ne klipin e ri

Samanta Karavello, nje nga kengetaret e suksesshme te viteve te fundit, ashtu si cdo vere edhe kete here ka realizuar nje kenge verore, qe do te prezantohet keto dite. Gjithmone ne kerkim te inovacioneve, Samanta sjell kengen “All I need”, nje kenge ne anglisht, me te cilen ka eksperimentuar jo pak: me muzike te Klejdi Bahitit, tekst te Zhakut, elemente rep nga nje repist shqiptar dhe me nje look te ri, kengetarja beson se perkushtimi dhe impenjimi i saj do te perqafohet nga audienca. Ajo ka zgjedhur pikerisht suplementin “Summer Time” per te treguar rreth ketij realizimi te ri dhe jo vetem…

Samanta, sapo keni nxjerre kengen e re, c’mund te na tregoni per te?
Kenga “All I need,” eshte shkruar nga Klejdi Bahiti, me te cilin eshte bashkepunimi im i dyte dhe eshte real i zuar ne studion “Threedots Production”. Tekstin e ka shkruar Zhaku (Inida Gjata) dhe klipi eshte realizuar nga “Max Production”.

Cila eshte fabula e kenges? Kujt i dedikohet?
Para se te kaloj tek permbajtja, doja te tregoja se lancimi i kenges ka qene planifikuar te ishte, qysh ne dimer, por m’u duk me i pershtatshem nje prezantim ne stinen e veres, pasi i shkon kesaj stine, pastaj edhe angazhimet qe kam pasur nuk me kane lene qe ta realizoja me heret. Per te vijuar pastaj me realizimin e klipit, qe do shume kohe pergatitjeje. Teksti eshte mjaft i kuptueshem dhe besoj do te ngjise tek njerezit, e sidomos tek vajzat. Thelbi eshte se nuk ka vlere pasuria pa dashuri, pasi vete personazhi i klipit eshte nje vajze e pasur, por qe i mungon nje person ne jeten e saj.

Po per sa i perket videos, si vini ju kete here?
Nuk kam shume deshire te zbuloj detaje nga videoja qe do te dale kete jave, por mund te them se ideja e videos eshte e vecante. Une shfaqem shume ndryshe ne karakter dhe “look”, ndryshe nga cfare me kane pare ne klip njerezit deri me tani. I jam pershtatur klipit, i jam pershtatur tendencave te fundit, sigurisht brenda natyres sime dhe jo shume ekstravagante. Ajo qe do te bjere ne sy, do te jete roli qe une kam ne kete klip. Protagoniste do te jene edhe djem, te cilet do te jane ne rolin e vezhguesve dhe flirtuesve. Pervec kesaj risie, ne video eshte se kengen e kendoj me nje reper, Erionin, nje djale mjaft i zoti qe jeton prej vitesh ne New York dhe them se do te terheqe mjaft vemendje, pasi duket si nje New York-ez dhe jo shqiptar dhe i ka dhene mjaft vecanti kenges, ka bere nje thyerje, qe kenga te mos bjere ne monotoni.

Samanta, treguat qe keni ndryshuar ne kete klip ne look. Sa i pershtateni kengeve tuaja ne kete pike, dhe deri ku do te eksperimentonit me veten?
Fakti i te qenit nje artiste eshte te pershtatesh me role te ndryshme, here-here duke dale pak jashte karakterit, por pa ndryshuar thelbin. Ne klip te duhet te jesh edhe pak aktore, e ne kete te fundit une jam. Dhe pikerisht shfaqja e vetes ne situata, kendveshtrime, role gjithmone ne ndryshim, sipas kenges mendoj se e ben edhe me te vecante punen tone, por nga ana tjeter terheq edhe audiencen.

Te realizosh klipe ka edhe nje kosto jo te vogel. Ne fund te nje sezoni, a del kostoja e gjithe shpenzimeve per klipin, koncertet dhe gjithe pergatitjet tuaja?
Eshte vertete nje kosto shume e madhe, pasi gjeja e pare qe shihet ne nje klip jane look-u veshja. E cuditshme, ne fakt, por imazhi eshte ai qe shet ne art dhe pastaj vjen rendesia e kenges. Nje klip i mire i jep edhe me shume vlere kenges. Kosto ka, pasi eshte videoja, kenga, cdo gje ka kosto, por kur puna behet mire dhe rezultati eshte i pelqyeshem nuk llogaritet kostoja, pasi kenaqesia dhe rezultati final i eliminon ato.

Samanta, a jetoni mire me muzike?
Deri tani ia kam dale shume mire. Sigurisht qe me vone cmimi im do te rritet, pasi nga gjithe keto pune vjen si rrjedhoje qe ta shesesh imazhin edhe me shtrenjte. Nuk jam kunder punes, por deri me tani nuk kam pasur nevoje te bej ndonje pune tjeter, pervecse te kendoj. Shto ketu faktin qe kjo eshte pune qe te jep kenaqesi. Normalisht, ne muzike ke lodhje, pasi te realizosh nje kenge do kohe, do te besh me te miren, jane pastaj koncertet, aktivitetet, duhet te dalesh mire, te mbash gjithmone te gjalle publikun tend. Ka lodhje dhe stres, t’i futesh artit duhet te mendohesh mire dhe pastaj te synosh. Por per mua ia ka vlejtur jo pak gjithe ky perkushtim.

Jeni e kenaqur me punen tuaj deri me tani?
Akoma nuk kam arritur ku dua. Asnjehere nuk kenaqem me ate qe jap, pasi e di qe ky nuk eshte suksesi im me i madh, prandaj nuk kam bere as edhe nje album timin ende, pasi duhet te bej sa me shume, klipe, te arrij akoma edhe me shume. Deri me tani ia ka vlejtur, pasi keto pak video qe kam nxjerre jane pelqyer nga publiku, dhe sigurisht qe kjo me ka motivuar edhe me shume.

Te kthehemi edhe njehere tek teksti i kenges, sa i vertete ju duket ne realitetin e sotem?
Mua me duket mjaft real teksti i kenges. Une nuk e kam pare ndonjehere dhe nuk i shoh gjerat nga ana materiale ne dashuri. Nuk mund te dua dike per shkak te pasurise se tij, dashuria eshte tjeter.

Cfare konkretisht per ju?
Nje ndjenje, pa te cilen njeriu nuk mund te beje dot, njeriu nuk mund te rrije vetem. Kur je e plotesuar nga ana personale i ben gjerat edhe me bukur, i kendon edhe me bukur dashurise.

Statusi aktual, cili eshte?
E dashuruar dhe e perkushtuar nga arti. Eshte nje kohe per t’iu perkushtuar teresisht muzikes dhe per te bere zgjedhjet e duhura.

Jeni zhgenjyer nga dashuria?
Jo, absolutisht. Cdo gje qe fillon ka kulmin dhe fundin e vet. Nuk jam pesimiste ndaj dashurise.

Si parashikohet kjo vere per ju?
Vera ka filluar me aktivitet ne bregdet, do te jem edhe ne vijim ne gjithe bregdetin shqiptar. Besoj qe edhe me daljen e videos, fluksi i aktivitetit te rritet edhe me shume. Ne gusht jane ne plane per te organizuar disa aktivitete ne lidhje me pavaresine qe mund te kene destinacion Ameriken.

Po pushime?
Jam pak xheloze qe nuk kam filluar ende plazhin, pasi e kam harruar vendin e origjines Dhermiun, por them se do te gjej ndonje fundjave per te shkuar. Per pushime te gjata, mendoj se do te jene fundi i gushtit ose fillim shtatori. /koha jone/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Samanta Karavella: Playful and sexy in new clip

Karavello Samanta, a successful singers of recent years, as every summer and this time has conducted a summer song, to be presented these days. Always looking for innovation, Samanta brings the song "All I need", a song in English, which has not a little experiment: Bahiti Klejdi with music, text Zhakut, elements rep from Albanian repist with a new look , the singer believes that her dedication and commitment will be embraced by audiences. She has chosen precisely supplement the "Summer Time" to tell about this new realization, not only ...

Samanta, have just issued a new song, what can you tell us about it?
The song "All I need," was written by Klejdi Bahiti, which is my second collaboration is based on provision's real tudio "Threedots Production". The text is written Zhaku (Inida Park) and the clip is done by "Max Production".

What is the plot of the song? Who the victim?
Before you spend your content, like the show than launching the song has been planned to be, since in winter, but it seemed more fit my prezant tion n ly in summer as this season goes, then commitments that I had not left that I realized earlier. To continue with the implementation of the clip then, that much time to prepare. The text is quite understandable and I would climb to the people, especially girls. The point is that the property has no value without love, as the character of the clip is a rich girl, but lacks a person in her life.

What about the videos, how come you this time?
I do not wish to reveal more details of the video to be released this week, but I can say that the idea of ​​the video is special. I appear very different in character and "look", unlike what most people have seen the clip so far. I am adjusting the clip, I have adapted the latest trends, certainly within my nature and not too extravagant. She will be missed, will be the role I have in this clip. Protagonists will be the boys who'd been in the role of observers and flirtuesve. Besides this addition, the video is that song sing with a milestone, Erion, a pretty neat guy who lived for years in New York and say that will attract many lay-mind, it appears as a New York-az and not Albanian and has given quite particular song, has a fracture, that song does not fall into monotony.

Samanta, showed that in this clip have changed the look. As to adjust your songs at this point, and how far will experiment with yourself?
The fact of being an artist is to adapt to different roles, sometimes going out a little out of character, but without changing the substance. The clips have to be a little actress, and in the latter I am. And just show yourself in the situation, perspectives, roles always changing, as I think the song makes it even more special our work, but also attracts the audience.

Realizing clips has a not insignificant cost. At the end of a season, is out the cost of all expenses for the clip, concerts and all your preparations?
It is indeed a very great cost, because the first thing seen in a clip they are look-coating. Strange, indeed, but the image is one that sells in art and then comes the importance of the song. A good clip gives the song even more value. Cost is, as is the video, song, everything cost, but when the job is done well and the result is not considered cost pleasurable as satisfaction and final outcome eliminate them.

Samanta, a good live music?
So far I have come out very well. Of course later my price will increase because of all this work arises to sell the image will cost. I'm not against work, but so far I have not having to do any work other than to sing. Add to this the fact that this is work that gives pleasure. Normally, the music you have fatigue, after planning on a song will take time, will do their best, are then concerts, activities will come good, always keep your audience alive. There fatigue and stress, to enter art should be well thought and then to aim. But to me was worth all this not a little dedication.

Are you satisfied with your performance so far?
Still have not reached where I want. Never give delight that, because I know that this is not my biggest success, so I have not even made an album of mine yet, since I have to do as much, clips, to achieve even more. So far was worth it, because these little video that I draw are liked by the public, and certainly it has motivated me even more.

To return once again to the text of the song, as indeed you seem to today's reality?
It seems to me quite real text of the song. I have not ever seen and I can not see things from the material in love. May not want someone because of his wealth, love is another.

What specifically to you?
A feeling, without which man can not do dot, one can not stay alone. When you filled out the personal side makes things even more beautiful, more beautiful singing love.

Current Status, what is?
The loving and devoted the art. It is a time to be devoted entirely to music and to make the right choices.

Are you disappointed by love?
No, absolutely. Everything has its peak and begins its end. I am not pessimistic to love.

As expected this summer for you?
Summer has started with the coast, I will be following throughout the Albanian coast. I believe that even with the emergence of the video, the flow of activity to grow even more. In August are plans to organize several activities related to the independence that America might destination.

What holiday?
I am a bit jealous that I have not yet begun the beach, because I forgot Dhermi country of origin, but I will find a weekend to go. For long vacations, think it would be late August or early September. / Our time / ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online