All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Wednesday, 22 August 2012

Alisa Baraku: Jeta me Frederikun, pas lindjes se djalit...

Alisa Baraku: Jeta me Frederikun pas lindjes se djalit te pare

Ajo tashme eshte nene e dy femijeve dhe bashkeshortja e kengetarit te njohur Frederik Ndoci. Ka sjelle ne jete dy engjej dhe ne krah ka nje mashkull, i cili i ndihmon ne cdo hap. Vjen me nje rrefim te sinqerte per ”Panorama plus”, Alisa Baraku, ajo e cila e beri te lumtur artistin e madh Frederik Ndoci, duke e bere per here te pare babain e nje djali. Shume detaje interesante nga kjo lidhje i tregon vete Alisa…

Sapo je bere nene per here te dyte, si ndihesh?
Vetem tri jave me pare Zoti na priviligjoi perseri duke me dhene per te dyten here emrin nene me nje djale te cilin e pagezuam Nikolo, eshte nje emocion dhe lumturi kaq e madhe, sa nuk do te arrija kurre ta shpjegoja me fjale. Cfaredo qe te themi eshte pak ne krahasim me ate qe eshte brenda zemres sone.

Eshte e veshtire te rrisesh dy femije te vegjel, a te ndihmon Frederiku?
Nuk behet fjale per veshtiresi fizike, besoj se veshtiresia fillon ne momentin qe si prind fillon te enderrosh per te ardhmen e femijeve dhe rruga qe duhet te zgjedhesh per realizimin e sa me shume prej ketyre endrrave. Por kur ne krahun tend qendron nje bashkeshort i cili behet krah i cdo mendimi dhe impenjimi rreth femijeve dhe familjes, atehere cdo gje behet me e lehte. Rriku eshte baba dhe bashkeshort shume i perkushtuar, kete e tregon dhe fakti qe eshte nder te vetmit baballare, per te mos thene i vetmi qe me deshire dhe kembengulje ka qene prane meje ne sallen e lindjes.

Po Frederiku a eshte ai burri tipik shqiptar qe femijen e donte djale?
Ai sigurisht qe pati nje emocion pak me te vecante ne jete, pasi ishte djali i pare qe solli ne jete.

Ditet e para te Nikolos si jane, eshte femije i qete apo qan shume?
Nikolo eshte femije i paqte, duket i lumtur dhe nuk te fal sekonden nese vonohet ushqimi. Ka shtuar 500 gr per 13 dite.

Kush ka vendosur t’i pagezoje femijet ashtu, kush beri perzgjedhjen e emrave?
Qekur mesova shtatzenine e pare, pergatitem dy emra, Marilu dhe Nikolo. Maria eshte emri i nenes se Frederikut dhe Luiza tezja ime e ndjere, e cila eshte perkujdesur aq shume per mua saqe me dukej shume pak t’i perjetesoja emrin e saj te femija im. Pra Mari+Lu, ndersa Besnik e kishte emrin babai im i ndjere qe me mungon shume nga 2006-a, por te gjithe e therrisnim Nik, babi i Frederikut e ka emrin Kol dhe ja Nik+Kol+ooo gezimi yne.

Sa i lumtur eshte tani bashkeshorti juaj kur ne krah ka Nikolon?
Frederiku eshte shume familjar dhe i perkushtuar, Marilu per cdo gje therret te parin babain e pastaj mamane. Ndersa sigurisht meqe eshte djali i pare nuk jepet shume, por disa here e shikoj me sy te perlotur teksa i mban ne krahe te dy femijet dhe i drejtohet nje ikone te Jezusit qe na e ka qendisur dhe bere dhurate e ndjera Fedra Kati, duke i thene me ze: “Te falem’nderes o Zot, por cfare te mire kam bere qe me ke bere keto dhurata?”

Te flasim pak per njohjen tuaj me Frederikun, ka qene dashuri ne shikim te pare?
Familjarisht kemi pasur simpati pa e ditur se nje dite do behej pjese e jetes sime. Na dhimbte shume fakti qe artiste te kalibrit te tij u larguan dhe vendi. Megjithate jemi ne gusht te 2007-s dhe une isha per vizite te kusherira ime Fedra Kati, nena e Kozara, Pranvera dhe Adrian Katit. Ajo me thote: ”Do te degjosh nje mrekulli? Dhe me ve nje CD te Frederikut, e une e shtangur pyeta:

”Ku i ke gjetur, sepse ai jeton ne Usa?’‘.Joo me thote jeton ne Tirane ketu afer, e nuk kam vetem nje CD por kam tete, te gjithe repertorin e tij dhe CD qe ka regjistruar neper bote. “Po si mund t’i kem edhe une nje kopje?” Dhe Kozara Kati me ben te mundur nje takim, kur erdhi u mundova te riprezantohem pas 11 vitesh, por me sa duket atij nuk po i punonte mire memoria, ngaqe ishte me e mire pamja sesa perfytyrimi memorial (qesh). Keshtu qe lidhem nje miqesi te sinqerte pasi une e dija Rikun te martuar sepse sapo erdhi nga Helsinki qe kishte kenduar me ish-bashkeshorten, por qe martesa e tyre ishte konsumuar qe ne shtator te nje viti perpara (sipas pohimeve te tyre ne media). Pra nuk kam qejf kurrsesi qe te krijohet mendimi se kam qene une ajo qe prishi lidhjen e tyre. Kur ma ka thene Frederiku, mendova, baaaah edhe ky si shqiptaret e tjere mashtrues, kerkon te me genjeje. Por vertet ashtu ishte. Pra ne kemi dy data 31 gusht, qe eshte rinjohja me Frederikun qe nga 1995, dhe 1 tetori 2007, qe eshte dita e pare e bashkejeteses sone, e cila sigurisht qe i ka themelet ne termin ”dashuri”.

Me cfare ju ka vjedhur zemren, eshte romantik?
Per romantik nuk kam pasur rastin qe te me kendoje poshte dritares sic ben te filmi ”Edhe keshtu, edhe ashtu”, por qe me shume se nje here ne muaj me sjell tufe trendafilash te ngjyrave te ndryshme. Me romantik se kaq?!

Me cfare merreni gjate dites, sa e lodhshme eshte te ndjekesh punen cdo dite dhe te rrisesh femije?
Jam mesuese, jap kanto ne liceun artistik ”Jordan Misja”, sigurisht qe e mbylla vitin shkollor ne fillim te korrikut dhe tani se shpejti fillon sezoni i ri shkollor 2012/ 13. Veshtiresi ka, por qe jam e sigurt qe perkrah me Rrikun do te mbyllim me sukses edhe vitin tjeter dhe do i rritim me kujdes dhe me ndihmen e Zotit.

Mendon qe e ke permbushur obligimin tend si femer duke krijuar nje familje te shendoshe, cfare keshille keni per femrat?
Cdo femer ka kenaqesine hyjnore kur behet nene. Kur femija eshte mire me shendet, kenaqesia hyjnore behet e dyfishte. Dhe kur gjithcka shkon mbare e mire, besoj se nuk ka si te behet bekim me i madh. Si njeri ndihem mjaft e plotesuar, si nene besoj se nuk kam fjale per ta pershkruar. Si e dashuruar besoj se ia kam gjetur fillin jetes dhe lumturise, sepse gjer tani falenderimi i shkon Zotit per te ardhmen, sepse na do shume dhe ne e duam edhe nese nuk do t’i kishim tere keto te mira nga ai. /panorama plus/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Alisa Barak: Life with Frederick after birth of first son

She is already a mother of two and wife of renowned singer Frederick Ndoci. Brought to be two angels and has a male side, which assists in each step. Comes with a sincere confession "Panorama plus" Alisa Barak, one that made you happy great artist Frederick Ndoci, making first-time father of a boy. Many interesting details of this relationship shows itself Alisa ...

Once you become a mother for the second time, how do you feel?
Just three weeks ago, God privileges us again giving me a second time, name of mother with a son whom he baptized Nicolo is an emotion and happiness so great that I could not ever explain in words. Whatever you say is little in comparison with what is inside our hearts.

It's hard to raise two young children, a helping Frederick?
There is no question about physical difficulties, I believe that the difficulty begins at the moment as a parent begins to dream about the future of children and the way we should choose to implement as many of these dreams. But when your arm is a spouse who is every thought and engagement arm around the child and family, then everything becomes easier. Rriku is very devoted husband and father, this shows that it is one of the only fathers, if not the only one with the desire and perseverance has been with me in the delivery room.

Frederick is it typical Albanian man who loved baby boy?
He certainly had a little more special thrill in life, because he was the first guy that brought to life.

The early days of Nikolos is calm or crying child?
Nicolo is peaceful child seems happy and not forgiving the food if delayed second. Added 500 gr for 13 days.

Who decided to baptize children, who did the selection of names?
Since I learned first pregnancy, we prepared two names, Marilu and Nicolo. Maria is the name of the mother of the late Frederick and my aunt Luiza, who is cared so much for me that I felt very little to perpetuate her name my child. So Mari + Lu, and Loyalty named my father felt that I miss a lot of 2006-a, but all of thërrisnim Nik, Frederick daddy's name Kol and here Nik + Kol + ooo our joy.

How happy is your husband now when the arm has Nicolo?
Frederick family is very dedicated, Marilu everything calls first the father and then the mother. While of course since it is the first guy not given to many, but sometimes around with teary eyes as he holds in his arms two children and is directed to an icon of Jesus that has embroidered and made us felt gift Fedra floor by said aloud: "falem'nderës Lord, but what good I have done that have made these gifts?"

Talk about your knowledge with Frederick, it was love at first sight?
As a family we had sympathy without knowing that one day will become a part of my life. We dhimbte very fact that artists of his caliber left and place. However we are in August of 2007-s and I was visiting my cousin Fedra Kozara mother Floor, Spring and Adrian floor. She says: "I hear a miracle? And put on a CD of Frederick, I asked fascinated:

"Where did you find, because he lives in Usa?''. Joo says living in Tirana nearby, I have not only a CD but I have eight, all his repertoire and CD recorded around the world. "But how can I also have a copy?" And Kozara Kati makes possible a meeting, when he tried to riprezantohem after 11 years, but apparently that is not good working memory, as was the good appearance than imagination memorial (laughs). So dealt a sincere friendship because I knew Rick married because I just came from Helsinki who had sung with ex-wife, but their marriage was consumed in September of the year before (according to their claims in the media). So I have no fun whatsoever to establish that I've been thinking it interfered with their relationship. When Frederick said me, I thought, baaaah this like other Albanians fraud, is trying to lie. But indeed it was. So we have two dates August 31 which is Recognition Frederick since 1995, and October 1, 2007, which is the first day of our coexistence, which certainly has the foundations of the term "love".

With what you have stolen my heart is romantic?
For romantic I have not had the chance to sing down the window as does the movie "Even so, even so," but that more than once a month brings bunch of roses of different colors. More romantic than that?!

What do you do during the day, how hard it is to follow the work every day and to bring up children?
I am a teacher, give Canton School of Arts "Jordan Misja" certainly closed the school year in early July and now soon school starts new season 2012/13. Difficulties, but I am sure that alongside Rrikun successfully will close next year and will raise with care and with God's help.

You think you've fulfilled your obligation as a woman creating a healthy family, what advice you have for women?
Every woman has divine pleasure when mother. When the child is in good health, divine joy made double. And when everything is all good, I believe that does not like to be the greatest blessing. As a man I feel very fulfilled as a mother I believe that I have no words to describe. As I believe I have found your place lovers life and happiness, because until now praise goes to God for the future, because we will and we want even if it would not have all these good from it. / Panorama plus /]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online