All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 28 October 2012

Adelina, se shpejti videoklipi ‘Ne pervjetor’

Vajza e hitit “Në përvjetor” e prezantuar në festivalin e ‘Kënga Magjike 2012’, Adelina Emini, ka qenë e ftuar në programin ‘Pro Shqip’ në Top Kosova Radio, ku ka rrëfyer shumëçka.

E lumtur që ka fituar dy çmime në ‘Zhurma Show Awards 2012’, dhe është ndier shumë mirë pas një punë të madhe, kur ajo realizon një këngë dhe një video, thotë se secili këngëtar dëshiron të shpërblehet.

Adelina ka treguar edhe mënyrën se si ftohen dhe nderohen artistët nëpër evente të tilla, ku ajo me kënaqësi e ka pritur ftesën dhe duhet t’i nderohen këto spektakle, pasi është respekt i ndërsjellë.

Ndërsa për Tunën ka qenë dakord që të merrte çmimin kryesor në “Zhurma Show”. Për këngën ‘Në përvjetor’, ajo ka treguar se ka vendosur të këndojë një baladë, pasi ajo ndihet shumë mirë, dhe baladat janë të pavdekshme, ndërsa ndihet shumë mirë për vlerësimin në këtë festival për kualifikimin në gjysmë finale, dhe nga komentet shumë pozitive të miqve të saj.


E ngacmuar për  festivalin ‘Kënga Magjike 2012’, për këngën dhe për ndonjë çmim Adelina thotë se kënga e saj është pëlqyer dhe nuk ka pasur asnjë intervenim te producenti i këtij festivali, Ardit Gjebrea. Për këtë baladën magjike, Adelina në programin tonë zbuloi një sekret, ajo po mendon shumë shpejt t’ia realizojë një videoklip.

Ndërsa në fund të intervistës në radio, Adelinën e kemi vënë në  siklet siç tha edhe ajo, për të vlerësuar disa nga këngët konkurruese të këtij viti në ‘Kënga Magjike 2012’. Por, si reagoi ajo, ndiqeni më tej!

Adriani dhe Floriani: “Ngjyra e kuqe’?
Adelina Emini-Çmimin e internetit, meqë është e klikuar.

Rozana Radi: “Ti s’ke zemër”?
Adelina Emini: Nuk do t’i kisha dhënë asnjë notë dhe vlerësim

Ingrid Gjoni: “Më duaj”?
Adelina Emini: Një notë si “Best Performancë”.

Zajmina Vasjarit- “Do pi”?
Adelina Emini: Best Female.

Stine: “Ti je Engjëll”?
Adelina Emini: Ishte një këngë shumë e lezetshme.

Eliza Hoxha: “Mbetem”?
Adelina Emini: Një këngë shumë e mirë, nuk e di a do të jetë në natën finale.

Eli Fara:  “Romale”?
Adelina Emini: Një këngë e bukur, pasi në fund të gjithë vallëzuam shumë atë ditë.

Pirro Çako-“Dalldisa”?
Adelina Emini:  Një këngëtar shumë i mirë.

Greta Koçi: “Më sheh nga lart’?
Adelina Emini: Më pëlqeu shumë kënga.

Adelina Emini:  “Një përvjetor”?
Adelina Emini: Në top 10, nr 10 e paska, unë definitivisht jam shumë e lumtur që njerëzit e kanë vlerësuar shumë, dhe vazhdoni ta pëlqeni.

Intervistoi: Maksim Gjokaj
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Adelina, clip soon 'anniversary'

Daughter of the hit "anniversary" presented at the festival 'Magic Song 2012', Adelina Emini, has been invited to the program 'Pro English' on Top Radio Kosovo, where he told a lot. Happy to have won two awards at the 'Noise Show Awards 2012', and is feeling much better after a great job when she performs a song and a video, says that every singer wants to be rewarded.

Adelina has shown how artists are invited and honored through such events, where she has gladly received the invitation and should honor these shows, since it is mutual respect. While Tune has agreed to take the top prize in the "Noise Show". For the song 'anniversary', it has been shown that it has decided to sing a ballad, as it feels very good, and are immortal ballads, and felt very well at this festival for qualification assessment in the semi final, and very positive comments her friends.

The excited for the festival 'Magic Song 2012', for the song and for any price Adelina says her song is liked and there was no intervention of the producer of the festival, Ardit Gjebrea. For this magic baladen Adelina our program revealed a secret, she is thinking very quickly to realize a video clip. While at the end of the interview on the radio, Adelina have embarrassed as she said, to evaluate some of the songs competing this year in the 'Magic Song 2012'. But how did she follow him further!

* Adrian and Floriani: "The red '?
Adelina Emini-Prize website, as it is clicked.

Rozana Radi: "You have the heart"?
Adelina Emini: I would not have given any grade and rating

* Ingrid: "bundles"?
Adelina Emini: A note to "Best Performance".

* Zajmina Vasjari-"I drink"?
Adelina Emini: Best Female.

* Stine: "You are the angel"?
Adelina Emini: It was a very cool song.

* Eliza: "I remain"?
Adelina Emini: A very good song, I do not know whether it will be the final night.

* Eli Fara: "Romale"?
Adelina Emini: A beautiful song, because at the end of all vallëzuam more that day.

* Pirro Çako "Dalldisa"?
Adelina Emini: A very good singer.

* Greta Koci: "I see from above '?
Adelina Emini: I really liked the song.

* Adelina Emini: "An Anniversary"?
Adelina Emini: In the top 10, No. 10 somewhat, I definitely am very happy that people have appreciated more, and continue to enjoy.

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online