All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Saturday, 15 December 2012

Ja si na vijne femrat VIP per Vit te RI

Organizimeve, apo siç njihen ndryshe regjistrimet për të qenë në një program festiv, apo edhe në një kasetë CD festive të ndonjë produksioni këtë vit, jo të gjitha femrat VIP u kanë thënë Po.

Dëgjuam se këngëtarja Rona Nishliu i ka refuzuar këto xhirime, apo edhe Adelina Berisha, ku kjo e fundit kishte thënë se janë “maltretime” të jesh në këto.

 Por, femrat VIP të shumta kanë qenë ato që të paktën organizimet në një program festiv televiziv nuk i kanë refuzuar, por të gjithëve na intereson se si do të duken ato në këto net festive, dhe me çfarë dukje dhe veshje do të na vijnë para syve tanë si teleshikues.

 Ne siguruam këto foto ku na vijnë femrat VIP të veshura kështu. Dëgjuam se këtë vit në shumë organizime, pothuajse në të gjitha që mbahen për mbrëmjet festive, do të marrë pjesë Mihrie Braha së bashku me bashkëshortin e saj, madje edhe motrën e saj Lorën.

E veshur me të bardha ka bërë një përzgjedhje të bukur të paktën kështu duket Mihria që sapo ka mbushur 45 vjet. Edhe Rovena Stefa duket shumë bukur me fustanet e saja të preferuara, apo edhe Genta Ismajli, e cila e veshur me të zeza, ka preferuar stilin e të çarës së fustanit, për të treguar këmbën.Një fustan të bukur dhe të zi të shkurtër ka veshur edhe këngëtarja Adelina Emini, ku duket se po i rri bukur, dhe vajza  e hitit “Burrat nuk janë si ti”, Mimoza Shkodra me një fustan të kuq të errët, edhe ajo në stilin e Gentës, i hapur në një anë. Edhe Drenusha Latifi do të jetë pjesë e këtyre programeve, ndërsa megjithëse një ish- mis është munduar të mbulohet më tepër dhe veshja duket bukur në trupin e saj.

Ryva Kajtazi vazhdon të mbeten tek gjërat që ndriçojnë, dhe leopard, ndërsa mësojmë se edhe ajo këtë vit është shumë prezente në këto xhirime. Ndërsa bukuroshja  e Shpatit ka preferuar të vishet si babadimreshë seksi, por më shumë për të reklamuar pijen alkoolike në Tiranë.

Dhe të mos harrojmë se këtë vit në xhirimet e Vitit të Ri do të shohim edhe këngëtaren Lora, e cila vazhdon të preferojë fustanet me lule.

Pa dyshim se edhe artiste të tjera do të jenë të paktën në ndonjë program televiziv për Vit të Ri. Urojmë që ato që nuk i përmendëm të na befasojnë më tepër me dukjen e tyre.

Ne e dimë se femrat e skenës janë kujdesur në maksimum që të duken bukur dhe speciale me të veçanta se të tjerat, por urojmë gjithashtu që edhe interpretimi dhe kënga e tyre të ketë pasur po kaq vëmendje  sa edhe dukja./Përgatiti: Maksim Gjokaj/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Here we come females VIP New Year


Organizations, or otherwise known as the recordings to be in a festive program, or even in a festive CD tape of any production this year, not all VIP women have said yes. We hear the singer Rona Nishliu has rejected these recordings, or even Adelina Berisha, where the latter had said that there were "harassment" to be in this. But many VIP women were the ones to make arrangements at least in a televised gala program have not been rejected, but we all care about how they look in these festive nights, and what notes and garments will come before us our eyes as viewers.


We siguruam these photos where women come to us VIP coated so. We hear that this year in many organizations, almost all held for festive evenings, will participate Mihrie Braha along with her husband, and even her sister Lauren. Wearing white has a nice selection of at least so it seems Mihria who has just turned 45 years.

Rovena Stefa appear more beautiful with its preferred dresses, or Genta Ismaili, which is coated with black preferred cares style of dress, to show the leg. A beautiful dress and short black clad singer Adelina Emini, which seems to sit nicely, and the daughter of the hit "Men are not like you," Mimoza Shkodra with a dark red dress, the one in style Genta, open on one side. Hind Latifi will be part of these programs, and although a former mis tried to cover more and dress looks nice on her body.


Ryva Kajtazi continues to remain on the things that shine, and leopard, as we learn that even that this year is very present in these recordings. While beauty Shpati preferred to dress like babadimreshë sex, but more to advertise alcoholic drink in Tirana. And do not forget that this year filming the New Year will see the singer Lora, which continues to prefer floral dresses.

No doubt that other artists will be at least a television program for the New Year. We hope that those not mentioned surprise us more with their appearance. We know that women are cared maximum scene to look beautiful and special with special than others, but also wish that the interpretation and their song has had as much attention as the appearance. / Prepared by: Maxim Gjokaj /


Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online