All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 3 February 2013

Adi Krasta fajeson femrat shqiptare...

Adi Krasta
Adi Krasta: Nuk vrapoj pas parave, paguhem me bordero

Nuk e di pse po flitet qe Krasta vrapon pas parave... Une gjithe jeten time jam paguar me bordero. Nuk kam ndertuar asnjehere dicka nga marredhenia ime me parane, sic kane bere shume kolege te mite”... Keshtu ka thene Adi Krasta, dje paradite ne emisionin e tij radiofonik ne “Love Radio”, dhe, ndersa ai fliste, ne shenonim fjalet e tij. Ai eshte nje nga ato personazhe qe nuk flasin shpesh per jeten e tyre ne shtypin e shkruar. Me keta personazhe, gazetaret “roze” e gjejne pothuajse gjithmone “shpetimin” duke marre informacione ne rrjetet sociale “Facebook” apo “Twitter”. Mirepo Krasta nuk eshte as nga ata...


Megjithate, edhe pse nuk eshte vete aktiv ne rrjetet sociale, ai lexon shpesh statuset e personazheve te cilet sipas tij shkruajne gjera interesante ose “hajvanlleqe apokaliptike” qe bejne per te qeshur. Po kjo eshte nje histori tjeter, rreth se ciles Adi duhet te na jape nje interviste, per te na treguar konkretisht kush shkruan “mire apo keq”. Kthehemi tek jeta e tij private, per te cilen ai flet rralle, dhe me te drejte ndonjehere behet edhe “zevzek” per titujt apo fotot e perdorura ne intervistat qe jep. Pra, nuk eshte kategorik, por behet edhe bashkepunues, sepse Krasta eshte djale i mencur dhe e di se, kur punon per publikun duhet t’i japesh atij edhe copeza private qe nuk te prishin asnje pune e te afrojne me shume, te bejne te prekshem. Me kete menyre te te vepruarit e te te punuarit, duhet te pranojme se showman-in Adi Krasta shqiptaret e duan fort. Ne biseda private, por edhe publikisht, Krasta ka thene shpesh se per te puna ne radio eshte nje dashuri e madhe... Dhe eshte ndoshta kjo, forma me e mire nepermjet se ciles ai ndan gjithcka, edhe jeten e tij private, sic beri dje. Ne nje tjeter moment, duke kujtuar prezantuesen italiane Ambra Angolini dhe programin e suksesshem te pas viteve ’90-te, “Non e la Rai”, moderatori simpatik beri nje krahasim interesant te menyres se si grimohen prezantueset ne televizionet e Perendimit, dhe ne ato shqiptare. Ai theksoi se ka nje “problem te madh” me bishtin e zi te penelit, qe vajzat tona bejne mbi sy... “Ndryshe nga televizionet italiane, zonjat dhe zonjushat ne televizionet shqiptare grimohen shume keq. Eshte ai bishti i syve i tmerrshem qe bejne femrat shqiptare, qe ben menjehere diferencen... Mendoj qe bishti i syve te femrave shqiptare eshte nje nga faktoret qe ne nuk behemi pjese e Europes dhe eshte nje tregues mjaft i rendesishem”, - perfundoi Adi Krasta. Urojme qe pas ketij shkrimi ai te vazhdoje te flase po aq lirshem dhe hapur ne radio, ne menyre qe kjo forme krejt e vecante e bashkepunimit qe ne zbuluam te vazhdoje gjate.

Source: Gazeta Shqiptare
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Adi Krasta: do not run after money, paid by payroll

I do not know why you are talking to Krasta runs after money ... I do all my life I paid with payroll. I have not ever built anything from my relationship with money, as did many colleagues of mine "... So said Adi Krasta, yesterday morning on his radio show "Love Radio", and, while he spoke, we shënonim his words. He is one of those characters who do not speak often to their life in the press. With these characters, journalists "pink" almost always find "salvation" getting information in social networks "Facebook" or "Twitter". However Krasta is neither of those ... However, although it is not very active in social networks, it often reads statuses of the characters who in his write interesting things or the "apocalyptic hajvanllëqe" that make a joke. But this is another story, on which Adi should give us an interview, tell us specifically who wrote "good or bad". Back to his private life, which he rarely speaks, and sometimes rightly done "zevzek" titles or photos used in giving interviews. So it is not categorical, but be cooperative because Krasta is smart guy and I know that when working for the public must be giving him private particles that do not disrupt any work to bring more to do vulnerable. With this way of acting and working, we must recognize that the showman-in Adi Krasta Albanians love the fort. In private conversations, but also publicly Krasta often said that in order to work in radio is a great love ... And it is perhaps this, the best form through which he shares everything, even his private life, as he did yesterday. In another moment, remembering presenter Italian Ambra Angolini and successful program after 90s, "Non la Rai" charming moderator made an interesting comparison of how grimohen television presenter of the West, and in those Albanian. He stressed that there is a "big problem" with black tail brush-pen, that our girls do on sy ... "Unlike Italian television, ladies and miss on Albanian television grimohen badly. Is that the tail of the terrible eyes that make Albanian women, which immediately makes the difference ... I think that the tail of the eye Albanian women is one of the factors that we do not become part of Europe and is a very important indicator ", - concluded Adi Krasta. We hope that after this writing he continue to speak as freely and openly on the radio, so that all special form of cooperation that we found to continue through. ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online