All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Monday, 18 February 2013

Artistet shqiptare me dy flamuj

Kosova tashmë ka pesë vjet që e ka simbolin e vet, edhe kur i referohet flamurit të një shteti.

Por sa po mësohen më këtë flamur VIP-at dhe a kanë ata vetëm një flamur kuqezi apo edhe flamurin e Kosovës.

Dikush thotë se flamuri kombëtar është i pazëvendësueshëm, e dikush tjetër thotë që po mësohen edhe me flamurin tonë. Për më tej, artistët janë rrëfyer për gazetën tonë.

Gena: Po i kam të 2 flamujt, madje m’i kanë dhuruar fansat nëpër koncerte dhe për këtë arsye i mbaj, sepse kanë vlerë të dyfishtë për mua.... Një, sepse është flamuri i vendit tim dhe jam krenar për të dhe tjetra sepse janë dhuratë nga fansat e mi që dhe kjo ka vlerë të veçantë për mua.

Edona Llalloshi: Prej kur është shpallur pavarësia para 5 vjetëve në ballkonin e  shtëpisë sime në Prishtinë e kemi vendosur flamurin kombëtar dhe për asnjë ditë nuk e kam ndërruar akoma edhe as që e kam ndër mend.

Rovena Stefa: Në koncertin për përvjetor të pavarësisë vjet në Augsburg i kam mbajtur të dy flamujt në dorë.

Adelina Emini:  I mbaj që të dy flamujt, mirëpo flamurin kuqezi ndoshta e përdorim më shumë, ngase është prezent që një kohë të gjatë.
Vjollca Llapashtica: Jam rritur me flamurin kuqezi, por së shpejti do të mësohemi edhe me flamurin e ri.
Gold Ag: Atë me dy krahë e kam edhe tatuazh, kështu që nuk e ndërroj me asnjë.

Arbnora Ademaj: Të them  të drejtën flamuri kuqezi, flamuri ynë kombëtar është dhe do të mbetet gjithmonë flamuri ynë dhe sa i përket flamurit të Kosovës është një flamur që duhet ta kemi se ne na identifikon si shtet dhe të dy flamujt i mbaj çdo herë.
Neki Emra: Unë personalisht i mbaj 2 flamuj. Flamuri kombëtar në fakt është i pazëvendësueshëm përgjithmonë. Ne në familjen tonë për çdo 28 Nëntor e kemi në ballkonin e shtëpisë flamurin kombëtar, që është një flamur që e tregon identitetin tonë kombëtar. Por, unë e mbaj edhe flamurin e Kosovës, i cili flamur edhe pse nuk na plotëson emocionalisht, është simbol i shtetit tonë të cilin me shumë sakrificë po e ndërtojmë të gjithë.
Gresa Behluli: Vetëm atë kuqezi

Dhurata Ahmetaj: Patjetër që po, për ne ka qenë ëndërr e kamotshme të kemi shtetin tonë dhe flamurin tonë, tani mund të them që jemi kompletuar, flamuri i Kosovës dhe Shqipërisë për mua janë 1./Përgatiti: Maksim Gjokaj/


- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Albanian artists with two flags

Kosovo already has five years has its own symbol, even when it refers to a state flag. But how much is taught on this flag VIPs and do they have only a red and black flag or flag of Kosovo. Someone says that the national flag is irreplaceable, and someone else says that is used with our flag. Furthermore, artists are confessing to our newsletter.

Gena: I have 2 flags, even donated my fans through concerts and therefore hold, because they have double value for me .... A, because the flag of my country and I am proud of it and the other because they are a gift from my fans and it has special value for me.

Edona Llalloshi: Since when it declared independence before 5 years on the balcony of my house in Pristina have established national flag and one day I did not change even as I have in mind.

Rovena Stefa: In years independence anniversary concert in Augsburg I keep two flags in hand.

Adelina Emini: I keep both flags, but the red and black flag probably use more because it is present for a long time.
Vjollca Llapashtica: I grew up with red and black flag, but will soon get used to the new flag.
Gold Ag: What I have two wings tattoo, so do not change any.

Arbnora Ademaj: To be honest red and black flag, our national flag is and will always remain our flag and in terms of Kosovo's flag is a flag that should have that identifies us as a state and both hold flags every time.
Neki Names: I personally keep 2 flags. The national flag is actually irreplaceable forever. We in our family every November 28th we have the national flag on the balcony of the house, which is a flag that indicates our national identity. But I keep Kosovo flag, which although not meet us emotionally flag is a symbol of our country which are building sacrifice all.
Gresa Behluli: Just what red and black

Ahmetaj gifts: Absolutely yes, we have been long time dream to have our country and our flag, now I can say that are complete, the flag of Kosovo and Albania for me are 1./Përgatiti: Maksim Gjokaj /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online