All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 24 February 2013

Big Brother 6: Profilet e 16 konkurrenteve!

Nis aventura e 'Big Brother 6'

Nisi mbremjen e te shtunes plot emocione, surpriza dhe mister edicioni i gjashte i 'Big Brother', aventura 100-ditore qe mbledh brenda nje shtepie njerez te panjohur, te cilet do te jene nen vezhgim 24 ore ne 24.

Ne shtepi aktualisht ndodhen 16 konkurrente, secili prej tyre me nje sekret ose mision te vecante dhe qellimi i secilit gjate qendrimit ne shtepi eshte qe ta ruaje sekretin e tij sa me gjate.

Po cilet jane personazhet e ketij reality show?

Banori i pare qe hyri ne shtepine me te famshme ne Shqiperi ishte Iliri, nje 27-vjecar, i cili jeton prej 9 vitesh ne Firence, ku pret te diplomohet per arkitekture. Bashke me te pragun e shtepise e shkeli ne te njejten kohe edhe Joana, 26-vjecarja nga Tirana e diplomuar per farmaci, e cila ka enderr te kete nje farmaci te sajen.

Konkurrentja e trete qe hyri ne shtepi ishte Elona, e cila vjen enkas nga Parisi per t'u bere pjese e kesaj eksperience te jashtezakonshme. Ajo eshte stiliste dhe ka punuar per shtepi shume te njohura te modes ne Paris.

Blendi, nje tjeter banor iu bashkua shtepise me pas. Ky konkurrent ka nje mision te vecante...ne fakt bashke me vellane e tij binjak identik Andi, kane nje mision te vecante...gjate qendrimit te tyre ne shtepi ata do te jene nje person i vetem. Pra per banoret do te jete vetem nje konkurrent, por per publikun ne fakt jane dy. Ata do te vishen dhe do te sillen njesoj...le te shohim si do te shkoje!

Olseni, nga Elbasani, por qe prej vitesh jeton ne Athine u fut ne shtepi. Ai prezantohet si nje djale energjik, me shume fantazi dhe ide, sidomos per te bere biznes. Ky personazh i ketij 'reality show' futet jo me nje sekret, por me nje mision ne BB6. Para banoreve tatuazhin, qe ia ka dedikuar mamase se tij, do ta paraqese si tatuazhin dedikuar te dashures.

Banorja tjeter eshte Etleva, e cila vjen nga Miloti dhe prej kohesh eshte transferuar ne Tirane, ku ndjek studimet per sociologji. Arma e saj me e forte eshte fjala dhe komunikimi, ndaj beson se kjo do ta ndihmoje shume gjate qendrimit te saj ne shtepi.

Arsimi, djali nga Prizreni, i cili punon ne nje organizate humanitare, ne kohen e lire i perkushtohet pasionit te tij, fotografise. Ai ka nje studio, ku ka realizuar me dhjetera sete fotografike. Ne fund te mbremjes, vellai i dha nje mision Arsimit, i cili do te kete ne dore fatin e nje prej banoreve te shtepise. Arsimi do te zgjedhe njerin prej tyre per ta cuar ne nominim te perhershem, pra deri ne fund te qendrimit te tij ne 'Big Brother'.

Altina vjen nga Gjakova dhe eshte diplomuar per aktrim ne Akademine e Arteve ne Prishtine. Ka vendosur te vije ne 'Big Brother' pasi mendon se nje aktore do te ndihej si ne shtepine e saj ketu.

Banori qe u fut ne shtepi me pas ishte Marselino, 25 vjec nga Berati, por prej vitesh jeton ne Bari. Ai eshte bere baba prej nje viti dhe nga ky moment jeta e tij eshte e ndare mes Tiranes dhe Barit. Ne te njejten kohe me Marselinon u fut edhe Eldora, 27-vjecarja qe jeton ne Tirane, ka studiuar per gjermanisht, por nderkohe ndjek studimet e dyta ne degen e Infermierise, e njekohesisht punon ne nje agjenci udhetimi.

Banori tjeter, qe eshte edhe me moshen me te madhe ne kete show eshte Xhimi 44 vjec, i cili e ka kaluar jeten duke shetitur e jetuar ne qytetet te ndryshme te Europes, pasi gjithnje ka dashur te jete nje shpirt i lire. Ndersa banorja me moshen me te re ne shtepi eshte Elena, 18-vjecarja nga Tirana, e cila eshte modele e suksesshme. Eshte familjarizuar me kamerat dhe deshiron te jete ne qender te vemendjes. Por ka nje ves, shihet pa pushim ne pasqyre!!!

Anaidi, 27-vjecari nga Tirana ka studiuar per gazetari, profesion te cilin pret ende ta ushtroje. Kryesisht eshte marre me biznese private, ndersa thote se jeta e tij ka qene nje aventure, ku asnje dite nuk i ngjante tjetres.

Banorja qe hyri thuajse ne fund ne shtepi ishte Olta, 25 vjec nga Burreli, por qe prej 15 vjetesh jeton ne Londer, ku sapo ka perfunduar shkollen e larte per biznes-ekonomi.

Nje konkurrent vjen nga Prishtina dhe ai eshte Shpendi, 30-vjecar, baba i nje vajze 15 muajsh. Puna e tij lidhet me nje aktivitet privat.Bashke me te hyri edhe Jonilda, e cila vjen nga Parma ku punon si laborante dentare per te qene pjese e ketij show.


Cilat jane sekretet e banoreve tane?
1.Jam talasemik
2.Ushtroj Taekwondo
3.Nuk flas me babane prej 13 muajsh
4.Jam i martuar
5.Do te bej nje nderhyrje estetike gjate qendrimit ne 'Big Brother'
6.Di 100 tekste kengesh permendesh
7.Ne moshen 4-vjecare kam pire duhan per arsye shendetesore
8.Kam punuar si zhigolo
9. Jam fans i Real Madrid
10.Prej 11 vjetesh kujdesem per nje person me nevoja specifike
11.Kam 100 pale kepuce
12. Kanuni ka prishur lidhjen time
13. Jam vegjetarian

Ashtu sikurse dihej, edhe kete edicion e moderon Arbana Osmani, e cila vec shkathtesise, elokuences dhe zhdervjellesise per te percjelle ne menyre te shkelqyeshme cdo situate, ne spektaklin e pare u shfaq jashtezakonisht elegante me nje fustan te krijuar enkas per te, nga stilistja nga Kosova Krenare Rugova. Opinionist i ketij show eshte Arjan Konomi.

Source: Top Channel
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Adventure begins 'Big Brother 6'

Launched Saturday evening full of emotions, surprises and mystery sixth edition of 'Big Brother', the 100-day adventure that brings in a strangers house, who will be under surveillance 24 hours to 24.

Home currently are 16 contestants, each with a secret or special mission and purpose of each during the stay at home is to keep his secret as long as possible.

Who are the characters in this reality show?

First resident, which came into popular house in Bangladesh was Illyria, a 27-year-old, who lived for 9 years in Florence, which expects to graduate architecture. With the threshold of the door broke simultaneously Joana, 26-year-old Tirana degree in pharmacy, which have a dream pharmacy trademark.

Third competitors who entered the house was John, which comes exclusively from Paris to become part of this extraordinary experience. She is the designer and has worked for many popular fashion house in Paris.

Blendi, another resident joined the house afterwards. This competitor has a special mission ... in fact, along with his identical twin brother, Andy, have a special mission ... during their stay in the home they will be a single person. So people will just be a competitor, but the public are actually two. They will dress and behave alike ... let's see how it will go!

Olseni from Elbasan, but for many years lived in Athens went home. It is presented as an energetic guy, with a lot of fantasy and ideas, especially to do business. The character of this 'reality show' enters not a secret, but with a mission to BB6. Before residents tattoo, which he dedicated to his mother, will present how dedicated tattoo girlfriend.

Another resident Etleva, which comes from Miloti long and is transferred to Tirana, where pursuing sociology. Her strongest weapon is speech and communication, to believe that it will help a lot during her stay at home.

Education, the boy from Prizren, who works in a charity, leisure is dedicated to his passion, photography. He has a studio, which has carried out dozens of photo sets. At the end of the evening, his brother gave him an education mission, which will have on the fate of one of the household. Education will choose one of them to carry him to the nomination permanent, ie until the end of his stay in the 'Big Brother'.

Altina comes from Gjakova and graduated in acting at the Academy of Arts in Pristina. Has decided to come to the 'Big Brother' because they think an actress would feel like in her home here.

Resident who went into the house later was Marselino, 25 years old from Berat, but for years living in Bari. He has become a father for a year, and from this moment his life is divided between Tirana and Bari. At the same time Marselinon also introduced Eldora, 27-year-old who lives in Tirana, he studied German, but while pursuing a second degree in Nursing, and also works in a travel agency.

Another resident, who is also the largest age in this show is Jimmy 44 years old, who has spent his life walking lived in various cities of Europe, as has always wanted to be a free spirit. While the youngest residents at home is Elena, 18-year-old from Tirana, which was successful models. It is familiar with cameras and wants to be in the spotlight. But there is a defect, seen over and over in the mirror!!!

Anaidi, 27-year-old from Tirana has studied journalism profession which has yet to exercise. Mainly deal with private businesses, and says that his life has been an adventure, where no day like no other.

Residents who came home almost at the end was Diana, 25 years from Burrel, but since 15 years living in London, which has just finished high school-business economy.

A competitor comes from Pristina and the bird, 30-year-old father of a girl 15 months. His work relates to a activity privat.Bashkë to be entered Jonilda, which comes from Parma where dental work as a laboratory to be part of the show.

What are the secrets of our residents?
1.Jam Talasemic
2.Ushtroj Taekwondo
3.Nuk talk with the father of 13-month
4.Jam married
5.Do make an aesthetic intervention while in the 'Big Brother'
6.Di 100 Lyrics heart
7.Në age 4 years I smoked for health reasons
8.Kam worked as zhigolo
9. I am fans of Real Madrid
10.Prej 11 years cater to a person with special needs
11.Kam 100 pairs of shoes
12. Canon has ruined my relationship
13. I am vegetarian

As known, this edition Arbana moderates Osmani, which besides skill, eloquence and zhdërvjellësisë for conveying excellent in every situation, the first spectacle appeared very elegant with a dress specially created by designers Kosovo Proud Rugova. Opinionist of this show is Arjan Konomi. ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online