All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Monday, 18 February 2013

Te vishesh me ngjyrat e flamurit te Kosoves

Të gjitha femrat VIP-a, sidomos ato që merren me muzikë, e kanë veshur të paktën një herë një fustan kuq e zi, e dikush disa herë. Por, ne u interesuam në këtë 5-vjetor t’i pyesim femrat e njohura se a kanë veshur ndonjëherë një fustan ku tregohet flamuri i Kosovës.

Këngëtarja Bleona Qereti, vitin e kaluar në turin e saj tregoi veten patriote edhe me një veshje ku tregohej ngjyra e kaltër dhe yjet, e cila u komentua shumë.

Ndërsa, miset e Kosovës që e kanë përfaqësuar vendin tonë në kompeticione të ndryshme botërore, e kanë veshur një fustan të tillë, siç ishte rasti i Arbnora Ademajt më 2009. Ndërsa, vitin që kaloi ‘Miss’ Diaspora, Loreta Abdyli, e mori pikërisht çmimin “Miss Pavarësia”, ku e përfaqësoi Kosovën në “Miss Globe”.

Por nga këngëtaret tona dikush do të donte ta vishte një fustan me ngjyrat e flamurit të Kosovës, nëse do t’u jepej rasti, e dikush tjetër nuk është mësuar shumë me një flamur të tillë.

Rovena Stefa: Nuk kam veshur ndonjëherë një fustan me flamurin e Kosovës, pasi nuk kam pasur ndonjë ide që lidhet me të, ndonjë tekst apo video.Mihrie Braha: Ndoshta nuk më ka rënë që ta përfaqësoj Kosovën në ndonjë eveniment të madh të huaj, ku do ta vishja patjetër. Ndërsa flamurin kuqezi e kam veshur qindra herë, sa për flamurin tonë, nuk më ka rastis që të identifikohej në një vend, duke u veshur me flamurin kosovar.

Leonora Jakupi: Me të thënë të drejtën, kurrë nuk kam veshur, pasi ngjyrat nuk më pëlqejnë shumë. Ndërsa me fustanin kuqezi shumë herë.
Adelina Emini: Nuk e kam provuar deri më tani, do të kisha dashur ta vishja, pse jo, e sidomos do ta kisha veshur pikërisht në festën që organizohet me rastin e 5-vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.

Dhurata Ahmetaj: Nuk e kam veshur deri më tani, pse jo, besoj që do të dukej bukur si fustan flamuri i Kosovës. Do ta bëja në të ardhmen me shumë kënaqësi dhe krenari!!!

Arbnora Ademaj: Ndërsa, unë kam pas fatin gjatë përfaqësimit të Kosovës në ‘Miss Globe Internacional 2009”, ku jam paraqitur me veshjen kombëtare me një fustan me dy flamujt. Edhe me flamurin kombëtar edhe atë të Kosovës, dhe ka qenë një ndër emocionet më të veçanta që kam pasur në jetën time dhe jam shumë krenare që kam pasur fatin të paraqitem me një fustan me dy flamuj.

Vjollca Llapashtica: Veshjet kombëtare gjithmonë i kam admiruar dhe kombinuar me veshje moderne, mandej gjatë studimeve në Londër më kanë veçuar shumë, por unë personalisht nuk kam veshur ndonjë fustan me dizajn të flamurit, vetëm kam e dizajnuar për artistët shqiptarë flamurin me veshjen kuqezi.

Ganimete Abazi: S’kam veshur asnjëherë fustan me flamur të Kosovës, shpresoj të kem ndjenja për këtë flamur, siç kam për flamurin kombëtar.

Rovena Domi: Jo, ende nuk kam provuar të vesh një fustan me flamurin e Kosovës. Sigurisht që kam dëshirë ta vesh një fustan të tillë, aq më tepër kur përfaqëson një festë kaq të rëndësishme patriotike.
Gresa Behluli: Kombinimin kuqezi e provoj shpesh në fustane, sepse del shumë bukur dhe, përveç kësaj, më ngjall një lloj emocioni për shkak të flamurit kombëtar, po me këtë të Kosovës nuk e kam provuar ende, ndoshta në të ardhmen, pse jo./Përgatiti: Maksim Gjokaj/

- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
The dress in the colors of the flag of Kosovo

The all VIPs women, especially those dealing with music, have worn at least once a red and black dress, one a few times. But we interesuam in this 5th annual known to ask women whether they have ever worn a dress where the flag of Kosovo. PAF Qereti singer, in its tour last year showed themselves patriots with a garment showing blue color and the stars, which was commented.

While Kosovo's mise who represent our country in various competitions world have worn a dress such as was the case Arbnora Ademaj 2009. While last year 'Miss' Diaspora, Loreta Abdyli, took exactly the price "Miss Independence", which was represented Kosovo in "Miss Globe". But from our singers anyone would like to wear a dress in the colors of the flag of Kosovo, if given the opportunity, someone else is not learned a lot with such a flag.

Rovena Stefa: I have not ever worn a dress with the Kosovo flag, because I never had any idea that relates to, any text or video.

Mihrie Braha: Probably has not agreed to represent Kosovo in any foreign big event, which will definitely wear. While red and black flag I've worn a hundred times, how our flag, has not it happens to be identified in one place, getting dressed with the Kosovo flag.

Leonora: to say the truth, I never wore because the colors do not like much. While red and black dress many times.
Adelina Emini: I've tried so far, I would like to wear, why not, especially I would have dressed exactly the feast organized on the occasion of the 5th anniversary of the declaration of independence of Kosovo.

Ahmetaj gifts: I've worn so far, why not, I think it would look nice as Kosovo flag dress. Would do in the future with great pleasure and pride!!!

Arbnora Ademaj: While I post over the fate of Kosovo's representation in 'Miss Globe International 2009 ", I am presented with national dress with a dress with two flags. Even with the national flag of Kosovo, and has been one of the specific emotions that I had in my life and I am very proud that I have been fortunate enough to come across with a dress with two flags.

Vjollca Llapashtica: national clothes I have always admired and combined with modern clothing, then while studying in London have singled out a lot, but I personally have not worn a dress with flag design, I only designed for artists Albanian flag with red and black dress.

Ganimete Abbas: I have not ever worn Kosovo flag dress, I hope I have feelings for this flag, as I have for the national flag.

Rovena Domi: No, I have not yet tried to wear a dress with the flag of Kosovo. Of course I want to wear a dress like that, more so when representing a so important patriotic holiday.
Gresa Behluli: combination red and black try dresses often, because it comes out very nice and, in addition, gives me a kind of emotion because of the national flag, but with this Kosovo have not tried yet, maybe in the future, why not. / Prepared by: Maxim Gjokaj /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online