All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Sunday, 12 May 2013

Adrian Lulgjuraj: Rona na la nje pergjegjesi shume te madhe ne edicionin e kaluar...

Adrian Lulgjuraj
photo: dennis stachel
Adrian Lulgjuraj: “Cfare presim nga Eurosong dhe cilet jane konkurrentet qe na frikesojne”

Me nje vetebesim te forte, por edhe modest, Ardian Lulgjuraj rrefen emocionet para ngjitjes ne skenen e Festivalit Europian, ne naten e dyte gjysmefinale me 16 maj, ne Malmo te Suedise. Se bashku me Bledar Sejkon do te kendojne “live” versionin final te kenges “Identitet”, te realizuar ne studiot “Kingside” ne Suedi. Artisti nga Mali i Zi ka ndaluar per disa ore ne Tirane para nisjes ne Malmo dhe zbulon pritshmerite e kesaj gare.

Adrian, si po ndihesh para ngjitjes ne skenen e Festivalit Europian, qe shume kengetare e kane enderr?

Tani qe ka filluar numerimi i oreve mbrapsht deri ne ngjitjen tone ne skenen e Eurosongut, ne naten e dyte gjysmefinale, me 16 maj, ne Malmo te Suedise, vertet ndihemi te emocionuar. Por eshte nje emocion i bukur, ndaj shpresoj qe ta perjetojme sa me mire, t’ia kalojme bukur e te korrim suksesin qe ta meritoje gjithe Shqiperia.


Fakti qe interpretimi eshte “live” ne nje skene shume te madhe, ju tremb pak?

Te kenduarit “live” ne fakt eshte nje nga perparesite e mia dhe Bledarit, nderkohe qe baza muzikore do te jete e incizuar. Jam i sigurt ne sukses dhe pjesen time do e realizoj sic di ta bej me se miri. Bashke me Shpetim Saracin kemi punuar shume per kengen, aq sa kemi ardhur ne nje pike perfeksionimi te vertete. Dua te them qe jemi te gatshem dhe shume te pergatitur per t’u ngjitur ne ate skene dhe besoj qe nuk do kemi momente befasie, edhe pse eshte nje skene ku pergjegjesia eshte shume e madhe, pasi minimumi ka 100 milione shikues.

Kjo eshte hera e pare qe Shqiperia perfaqesohet me kenge rock, eshte avantazh apo disavantazh per shijet e publikut qe ndjekin kete festival?

Eshte e bukur dhe jo se jam une rocker, por me kete nisme do edukojme publikun shqiptar qe ndoshta s’eshte e nevojshme qe Shqiperia te perfaqesohet gjithmone me kenge balada etj. Te themi te drejten, Shqiperia ka kaluar ne faza te komunizmit dhe rocku nuk eshte zhvilluar aq shume, ndaj kjo kenge transmeton vertet nje kulture shqiptare me identitet te formuar. Pervec kesaj, ne jemi te vetmit ne kete edicion te Festivalit Europian qe marrim pjese me kenge rock, edhe kjo eshte nje perparesi me vete, pasi ne Europe ka shume fansa te kesaj muzike qe do te na votojne. Nderkaq, ne forume te ndryshme kam lexuar shume komente pozitive pikerisht per muziken rock te kenges, dhe ndiej se do te kemi shume mbeshtetje. Ne disa komente thuhet qe sa mire qe Shqiperia po konkurron me nje kenge rock, sepse Turqia nuk po merr pjese kete vit dhe keshtu fanatiket e kesaj muzike do te mund te na i japin vetem ne piket.

Nderkohe qe Shqiperia mban numrin 14 ne konkurrimin e nates se dyte gjysmefinale, i njejti numer edhe ne Festivalin e RTSH kur u shpallet fitues. Je aq supersticioz sa te besosh ne fatsjelljen e ketij numri?

Po, e vertete, kur dolem ne finalen e Festivalit te RTSH-se, Bledari ma la mua zgjedhjen e numrit, dhe une zgjodha 14. Nderkohe qe po ne Festivalin Europian Shqiperia do te kendoje e 14-ta, nje rastesi e bukur, qe me pelqen ta konsideroj fat. Nuk besoj se jam supersticioz nga natyra, por dua ta besoj kete here se numri 14 e ka treguar veten per kete kenge, dhe shpresoj qe nuk e ka marre te gjithe fatin duke na cuar ne finale, qe eshte synimi yne paraprak. Gjithashtu eshte shume mire qe ne gjysmefinale kendojme te 14-et, nderkohe qe festivali eshte ne kulmin e atmosferes dhe ne do shperthejme me kengen tone ritmike dhe pas kesaj te marrim dhe kritikat e para.

I keni degjuar krijimet e tjera dhe, per sa i perket konkurrences, cilat jane kenget qe mendon se do pelqehen nga publiku?

Mendoj kenga ruse dhe ajo skandinave.

Po ti vete cilen kenge do vecoje?

Une vete pelqej kengen greke.

Dhe se fundi, ne nje gare synohet kupa e vendit te pare, ju e lakmoni vertet fitoren?

Rona Nishliu na la nje pergjegjesi shume te madhe edicionin e kaluar, pasi u pozicionua ne vendin e peste. Si fillim synojme finalen dhe pastaj, nese e kalojme kete faze, kerkesat tona do te rriten dhe patjeter qe shpresojme te kapim nje vend me te mire ne kete gare, dhe pse jo, vendin e pare. /klotilda harka/

Read more at: Panorama Plus
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Adrian Lulgjuraj: "What we expect from Eurovision and which are competitors to intimidate us"

With a strong self-esteem, but also modest, Ardian Lulgjuraj confesses emotions before climbing European festival scene, the second night semifinal on May 16 in Malmo, Sweden. Along with BLEDAR Sejko will sing "live" the final version of the song "Identity", the studios realized "Kingside" in Sweden. Artist of Montenegro has stopped for several hours before departure to Tirana in Malmo and reveals the expectations of the race.

Adrian, how are you feeling before climbing European festival scene, many singers have a dream?

Now that started counting hours climbing back up to our Eurosongut scene on the night of the second semifinal, on May 16 in Malmo, Sweden, feel really excited. But it is a beautiful emotion, so I hope to experience as well, nice pass to reap the success that you deserve all Albania.

That interpretation is "live" in a great scene, scare you a little?

Singing "live" is actually one of my priorities and Bledari, while the musical basis will be recorded. I am confident in my success and the know will realize as I do best. Along with Rescue Saraçi have worked hard for the song, as we come to a point of true perfection. I want to say that we are ready and prepared to be very attached to that scene and I would not have moments of surprise, even though there is a scene where the responsibility is very great, because there are at least 100 million viewers.

This is the first time that Albania is represented by rock song, is the advantage or disadvantage to the tastes of the public who attend the festival?

It is beautiful and I'm not that rocker, but this initiative will educate the Albanian public that probably is not necessary to always represented Albania ballad songs etc.. Strictly speaking, Albania has gone through phases of communism and rock is not so much developed, so this song really transmits a culture formed Albanian identity. In addition, we are only in this edition of the European Festival partake in rock songs, this is an advantage in itself, because in Europe there are many fans of this music that will vote for us. Meanwhile, in various forums I have read many positive reviews just for rock song, and I feel that we will have more support. In some reviews say that the best that Albania is competing with a rock song, because Turkey is not taking part this year and so this music fanatics could only give us the points.

While Albania bears the number 14 on the second night of competition semifinals, the same number in ART Festival was announced as the winner. You are so superstitious as to believe in fatsjelljen of this number?

Yes, indeed, when we got to the final of the ART Festival, Bledari left me choosing my number, and I chose 14. While Albania is on European Festival will sing the 14's, a nice coincidence that I like to think lucky. I do not think I'm superstitious by nature, but this time I want to believe that the number 14 has shown itself to this song, and I hope that's not all luck has led us to the final, which is our goal prior. Also very good is that the semi-sing the 14 s, while the festival is on the top of the atmosphere and we'll fly with our rhythmic song and then to take the money and criticism.

I've heard other creations and, in terms of competition, which are songs that you think will delight the audience?

I think that Russian and Scandinavian song.
But which song would you segregate themselves?

I myself like Greek song.

And finally, a contest aimed at the country's first cup, you really covet victory?

Rona Nishliu left us a great responsibility last edition, after being positioned in fifth place. As early intend finals and then, if we pass this stage, our requirements will grow and definitely hope to catch a better place in this race, and why not first place. / Klotilda arc / ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online