All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Thursday, 9 May 2013

Bledar Sejko: Do te kemi surpriza ne performancen ne Malmo...

Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko
photo: besa kokedhima
Bledar Sejko zbulon identitetin ne Suedi

Behet fjale per kengen “Identitet”, perfaqesuesja e Shqiperise ne Festivalin Europian te ketij viti. Bledar Sejko zbulon disa nga detajet e prezantimit ne Malmo, nga perpunimi i kenges ne studiot suedeze, deri te performanca live me 16 maj…

“Do te kemi surpriza ne performancen ne Malmo me 16 maj, por nuk po i zbuloj qe tani”, te pergjigjet Bledar Sejko kur e pyet se si do te paraqiten mbremjen e dyte te gjysmefinales se Eurosong-ut, qe kete vit mbahet ne Suedi. Mund te kete rezervuar nje nga ato shfaqjet qe te le pa fryme kur e sheh Sejkon te luaje kitaren e tij elektrike me dhembe, ashtu si gjate mbremjes kur kenga “Identitet” u shpall fituesja e Festivalit te fundvitit ne RTSH, apo dicka qe do ta eksperimentoje per here te pare ne token skandinave per publikun europian. Me dy rrokere si Bledar Sejko dhe Adrian Lulgjuraj mund te pritet gjithcka. Ndaj Sejko preferon t’i mbaje ca gjera te pathena, per t’i folur zeshem me kitaren e tij.


Keto dite, perpara se te nisen drejt Suedise i gjen te mbyllur me ore te tera ne prova. Prova per vokalet, prova per performancen skenike…gjithcka duhet te jete e kopsitur per konkurrence ambicioze mes 39 shteteve qe marrin pjese ne edicionin e 58-te te Festivalit Europian. “Nje gare niset per t’u fituar”, – thote Bledari, duke shtuar se do te beje me te miren e tij ne skenen e stadiumit “Venue Malmo Arena”. “Por jo gjithcka eshte ne doren time”, – shton ai, ku sigurisht, sado te pelqehet kenga, ne fund menyra e votimit mbetet po ajo, sipas miqesive te shteteve.

Ne videoklipin qe perfaqeson Shqiperine ne faqen zyrtare te Eurovizionit, i realizuar pak muaj me pare ne mjediset e studiove te Top Channel, kenga “Identitet” kendohet ne shqip.

I pyetur nese kjo zgjedhje mund ta penalizoje paksa ne votim Shqiperine, pasi edhe ne komentet e fansave te Eurosong-ut lexohet qe shpesh kerkojne te dine per cfare flet kenga shqipe, Bledari pergjigjet “Kenga eshte perkthyer ne disa gjuhe, por do te kendohet ne shqip. Muzika nuk njeh gjuhe, ndaj si rrjedhoje nuk mendoj se kjo do te ndikoje negativisht”, vijon ai, ndersa shton se nje deshire e forte per t’u kenduar ne gjuhen origjinale ka qene edhe e tekstshkrueses Eda Sejko, bashkeshortes se tij. Ndersa kenga eshte perpunuar ne studion muzikore “Kingside” ne Stokholm, nje zgjedhje e ekipit realizues, pasi Suedia i eshte dukur shume me prane rrymes rrok dhe versioni final me te cilin do te paraqiten me 16 maj eshte me i shkurter nga origjinali, per t’iu pershtatur kerkesave te Eurosong-ut.

Bledari tregon se gjate turit prezantues te kenges ne Holande, ku merrnin pjese edhe 25 shtete te tjera konkurruese, kenga u prit shume mire. “Ne faqen e Eurovizionit jemi te pestet nga fundi, nga ana tjeter, ne Holande e pelqyen jashte mase kengen. Por me sakte do te duket ne Suedi pas vleresimit”.

E kane lene pas zhurmnajen qe u ngrit mbi akuza se kenga kishte motive te nje balade serbe, akuza te cilat Bledar Sejko si kompozitor i hodhi te gjitha poshte, duke deklaruar se motivet e kenges i kane themelet te muzika folklorike shqiptare, nga vallet tropojane dhe ato came.

“Une shpesh jam bazuar ne folklor, – zbulon Sejko per krijimtarine e tij. -Te kenga ‘Jam shqiptar’ jam bazuar ne motive came, ndersa te “Legjenda e heroit” jam bazuar ne folklorin e Veriut. Edhe ne pese prej kengeve qe kam kompozuar per grupin “Thunder Way” jam bazuar kryesisht ne folklorin e Veriut. Te bazohesh ne folklorin e vendit tend eshte gje e mire, ndaj identiteti i kenges sime eshte plotesisht shqiptar”, – pergjigjet Sejko.

Ne pjesemarrjet e Shqiperise ne Festivalin Europian duket se ka qene thuajse e pervitshme zgjedhja e kengeve me motive folklori e baladash vendase. A mos ndoshta duhet te nisin kompozitoret shqiptare te shohin pertej saj?!

“Nuk mendoj qe ne cdo pjesemarrje ne ‘Eurosong’ Shqiperia te marre pjese me kenge te bazuara ne folklor. Por eshte mire qe cdo kompozitor, kur shkruan nje kenge, te mbeshtetet ne folklorin ose muziken e lehte te vendit te tij, qe me pas muzika jone te mund te identifikohet neper bote, sic ndodh me ate italiane, greke etj”.

Nje gjetje e muzikantit si simbolike e bashkimit, se ciles duke i shtuar edhe rrymen rrok i tejkalon kufijte, duke u bere kozmopolite. Ndoshta kjo e fundit eshte edhe identiteti i vertete i kenges, qe i ben te kundertat te tingellojne bukur nen ritmet rrok. Ndoshta do te jete rezervuar nje tjeter surprize e mire per Sejkon, ashtu si pas 20 vjetesh mungese ne skenen e festivalit te kenges, ku ai ishte renditur i fundit me grupin ‘Thunder Way’, arriti te triumfonte. Ndoshta per t’u ngjitur deri finale, per te kapur ca vende me lart ne renditje…ndoshta edhe per te fituar. Gjithcka do te zbulohet ne mbremjen e 16 majit, ne skenen e stadiumit suedez. Edhe surprizat qe Sejko i fsheh…

Somario

“Kenga eshte perkthyer ne disa gjuhe, por do te kendohet ne shqip. Muzika nuk njeh gjuhe, ndaj si rrjedhoje nuk mendoj se kjo do te ndikoje negativisht”

“Ne faqen e Eurovizionit jemi te pestet nga fundi, nga ana tjeter, ne Holande e pelqyen jashte mase kengen. Por me sakte do te duket ne Suedi pas vleresimit”.

Read more at: Mapo
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Bledar Sejko reveals identity in Sweden

It is for the song "Identity", the representative of Albania in the European Festival this year. Bledar Sejko reveals some details of the presentation in Malmo, the processing of the song in Swedish studios, to live performances on May 16 ...

"We will have surprises in performance in Malmo on May 16, but did not reveal that now is" BLEDAR Sejko answer when asked how the evening will be presented the Eurovision second semi-regulation, which this year takes place in Sweden . May have booked one of those performances that breathtaking when you see Sejko play electric guitar with his teeth, as during the evening when the song "Identity" was declared winner of the festival season in ART, or something that would experiment for the first time in Scandinavian land for the European public. With two old wasted rockers like BLEDAR Sejko and Adrian Lulgjuraj can expect everything. Sejko prefers to keep some things unsaid, to speak loudly with his guitar.

These days, before departing to Sweden finds locked for hours in evidence. Evidence for vocals, stage performance test ... everything should be encapsulated for ambitious competition among 39 countries taking part in the 58th edition of the European Festival. "A race starts to win" - Bledari said, adding that he would do his best scene in the stadium "Venue Malmo Arena". 'But not everything is in my hand ", - he added, which of course, liked the song however, after the manner of voting remains the same, according friendships states.

In the video clip representing Albania in the Eurovision official website, conducted a few months ago on the premises of Top Channel studios, the song "Identity" is sung in English.

Asked if it could penalize little choice in voting Albania, as well as the comments of Eurovision fans Regulation read that often need to know what song speaks Albanian, Bledari answers "The song has been translated into several languages, but will be sung in Classifieds. Music knows no language, so therefore do not think it will affect negatively, "he continues, adding that while a strong desire to be sung in the original language was also tekstshkrueses Sejko Ed, his wife. While the song is processed in musical studio "Kingside" in Stockholm, a choice of NDC team, as Sweden has seemed much closer to power snatch and the final version of which will be presented on May 16 is shorter than the original, for t 'Eurovision adapting Regulation requirements.

Bledari shows that during the tour presenter song in the Netherlands, with the attendance of 25 other competing countries, the song was very well received. "In the face of Eurovision are fifth from the bottom, on the other hand, the Netherlands enormously liked the song. But rather will look to Sweden after evaluation ".

They have left behind zhurmnajën charges that arose on the grounds that the song had a Serbian saga, which counts as a composer Sejko BLEDAR threw it all down, stating that the song's motives are the foundations of Albanian folk music, the dances and tropojanja they Cham.

"I am often based on folklore, - reveals Sejko for his creativity. -The song 'I am Albanian' motives'm based in Cham, while the "Legend of Hero"'m based in North folklore. Even in five of the songs that I composed for the group "Thunder Way"'m based mainly in North folklore. To rely on folklore in your country is a good thing, so my identity is entirely Albanian song "- Sejko answers.

In participation of Albania in the European Festival seems to have been almost annual selection of folk songs and ballads with local motifs. Or maybe Albanian composers should start to see beyond?

"I do not think that any participation in the 'Eurovision' Albania to participate with songs based on folklore. But it is good that each composer when writing a song, or rely on folk music of his country easily, then our music that can be identified throughout the world, as is the case with Italian, Greek, etc. ".

A musician finding as symbolic of the union, which adding the current exceeds the limits snatch, becoming cosmopolitan. Perhaps the latter is the true identity of the song, which makes the opposites of the rhythms rock sound beautiful. Perhaps it will be booked another good surprise for Sejko, as after 20 years of absence in the song festival scene, where he was ranked last in the group 'Thunder Way', managed to prevail. Perhaps the final climb up to catch some of the highest ranked countries ... maybe even win. All will be revealed on the evening of 16 May, the Swedish scene of the stadium. Even Sejko hides surprises ...

Somario

"The song has been translated into several languages, but will be sung in English. Music knows no language, so therefore I do not think that it would adversely affect "

"In the face of Eurovision are fifth from the bottom, on the other hand, the Netherlands enormously liked the song. But rather will look to Sweden after evaluation ".]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online