All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Monday, 20 May 2013

Ciljeta ne PD, e kercenuar karrierisht nga Greta Koci?

Ciljeta: Si ndihem ne PD perballe Greta Kocit dhe deshira per femije te tjere

Para dy vitesh, ato konkurronin edhe me ngjyren e flokeve ne PD, duke u shfaqur me ngjyren e kuqe ne ambientet e selise blu. Ciljeta Xhilaga eshte anetare ne Keshillin e PD-se, kurse Greta Koci, pervec emerimit si zv. kryetare e Forumit Rinor te kesaj partie, punes ne nje Ministri dhe kandidimit ne listen e deputeteve te PD-se per Tiranen, duket se e ka sfumuar pranine e Ciljetes ne radhet e PD-se. Ndaj, Adi Krasta, ne programin e tij “A Show” ne “Vizion Plus” te marten, ne kete situate parazgjedhore ka ngacmuar Ciljeten pikerisht ne lidhje me konkurrencen e tij me kengetaren tjeter Greta Koci, duke e pyetur se nese ndihet e aneksuar tashme nga shefi i PD-se, Sali Berisha. Ne intervisten e tij me shume batuta dhe ngacmime, Adi i eshte drejtuar Ciljetes si fillim per perfshirjen e saj ne politike: “Dua te te pyes per situaten politike ne Shqiperi, nuk mund te rrije ti pa u angazhuar fare ne politike, apo ne nje moment te caktuar te jetes t’u duk ‘seksi’ si logjike?” Kesaj pyetjeje Ciljeta iu pergjigj se: “Une jam rritur qe e vogel me ate fryme se vij nga nje familje e persekutuar, ku te dy gjysherit kane bere nga 25 vite burg”.


Me pas sqaroi se e kishte enderr qe 15 vjece qe, kur te rritej, te ndiqte studimet per Shkenca Politike qe te mund te merrej me politike, dhe kete gje kishte bere. Adi gjeti momentin per ta thumbuar ne lidhje me kundrafiguren e saj brenda PD-se, pikerisht kengetaren Greta Koci, e cila po ecen shume para. Pyetjes se tij: “Nuk je e kercenuar nga Greta Koci qe po ecen para ne PD?”, Ciljeta iu pergjigj: “Absolutisht jo, secili ka vendin e tij ne PD. Une isha ne hapjen e fushates bashke me familjen”. Por Adi e ka ngacmuar me tej duke kerkuar nga ajo te mesoje nese ishte ne skene apo jo, dhe Ciljeta pohoi se ishte ne zonen poshte ose me sakte: “Pak me anash podiumit”, pergjigje qe Krasta ia ktheu: “Nuk eshte ky nje tregim qe kalimi anash eshte pak me anash…” Ciljeta me tej theksoi se komunikimi me Berishen nuk ka ndryshuar, ndersa kishin shkembyer dhe urimet e tyre per hapjen e fushates te zgjedhjeve te 23 qershorit. Madje, Ciljeta mbajti dhe qendrim politik, duke iu pergjigjur pyetjes se Krastes se si mendonte ajo dhe nese do kete ndryshime ne Shqiperi. Me nje qendrim diplomatik, kengetarja tha: “Ndryshimet jane bere. Po do te kete akoma ndryshime me te medha, dhe per kete katervjecar do te jemi serish ne pozite”. Nder te tjera, Ciljeta foli per denoncimin qe kishte bere ne Drejtorine e Policise per mbylljen e 400 profileve false ne facebook, qe i cenojne imazhin, nje lajm i botuar nga “Panorama Plus” te shtunen e kaluar. Ajo rrefeu po ashtu transformimin e jetes pas lindjes se djalit Fernando, duke pohuar se e kishte pasur enderr te behej nene. “Pas lindjes se djalit”, -tha ajo,- “i jam rikthyer jetes artistike, po jo aq shume”. Per sa i perket partnerit ajo tha: “Jetojme ne Tirane, kemi nje shtepi bashke ketu e, ndonese ai udheton shpesh, une serish ndihem shume e lumtur se me ka dhuruar nje djale te papare dhe ka mundesi te bejme dhe femije te tjere”.

Read more at: Panorama Plus
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Çiljeta: How am I feel the opposite Greta Koci and desire for more children

Two years ago, they also compete with hair color in AM, appearing red in color with blue headquarters premises. Çiljeta Xhilaga is a member of the Council of the Democratic Party, while Greta Koci, except appointment as deputy. president of the Youth Forum of the party, and work in a minister's candidacy in the list of DP members to Tirana, seems to have blurred the lines Çiljetës presence of PD. Therefore, Adi Krasta, in his program "A Show" in "Vision Plus" on Tuesday, in the pre-election situation Çiljetën very excited about his competition with another singer Greta Koci, asking if feels already annexed the head of the DP, Sali Berisha. In his interview with many jokes and harassment, Adi addressed as early Çiljetës for her involvement in politics: "I want to ask about the political situation in Albania, you can not stay without engaging in politics at all, or in a moment in the life seemed to 'sex' as logic? "This question Çiljeta replied that:" I am a small adult with that spirit that I come from a family persecuted, both grandfathers have done by 25 years prison ". Later he explained that the 15-year-old dream that when he grew up, to pursue studies in political science that could deal with politics, and this was done. Ad found time to ridicule about her kundrafigurën within the DP, namely singer Greta Koci, which is moving more money. His question: "You are not threatened by Greta Koci is progressing before the PM?" Çiljeta answered: "Absolutely not, each has its place in PD. I was at the opening of the campaign with his family. " But Adi was excited beyond asking her to learn whether it was on stage or not, and Çiljeta claimed to be in the bottom or rather: "A little aside podium" Krasta answer replied: "Not this one story that is a little sideways passing sideways ... "Çiljeta further stressed that communication with Berisha has not changed, and while they share their wishes for the opening of the election campaign June 23. Even Çiljeta and political position held by Krastes answering the question of how it felt and if there will be changes in Albania. With a diplomatic approach, the singer said: "Changes have been made. Yes, there will be major changes, and for four years we will be in a position again. " Among other things, spoke Çiljeta denunciation was made in the Police Department to close 400 fake profiles on facebook, which affect the image, a news published by "Panorama Plus" last Saturday. She also recounted the transformation of life after the birth of son Fernando, claiming that he had a dream of becoming a mother. "After the birth of the son," she said, - "I am returning artistic life, is not so much". Regarding the partner she said: "We live in Tirana, have a house here, although he travels frequently, I still feel very happy that a guy has given unprecedented and is likely to do and other children." ]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online