All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.

Wednesday, 12 March 2014

Noa Nikolla, një artist me shumë dimensione (Video)

Është i gjithëanshëm, me një fjalë një artist i kompletuar. Quhet Noa Nikolla personazhi ynë i cili e ka origjinën e lindjes nga fshati Stublla e Epërme e komunës së Vitisë por ka emigruar që në vitin 1995 në Zvicër ku edhe jeton.

E cfarë nuk është Noa, letrar, kompozitor, këngëtar, ku nisi të shkruante poezi në shoqërinë Kulturore Artistike ‘Zëri i Karadakut’ ndërsa studimet e sapo nisura në Prishtinë iu desh ti ndërpriste për shkak të situatës politike.

Artisti e kujton këtë situatë edhe se ishte duke luajtur si actor në dramën me temë ‘Qendresa’, premiera e së cilës u shfaq në teatrin Dodona në atë kohë. Noa në Zviër do të krijonte qendrën kultutore ‘Qendresa’ ku shumë breza do të mësonin, recitonin, vallzonin, cdo gjë pa asnjë lloj përfitime, e vetëm me qëllimin që të rinjtë që jetojnë në Diasporë të kishin orientimin e duhur në kulturën shqiptare, e duke organizar për vite me rradhë mbrëmje të paharruara.
)
Në vitin 1998 nga po ky artist është shkruar drama ‘Më mirë në varr të Kosovës, se sa në shkollë të Serbisë’, ku kjo vepër ka zgjuar shumë kureshtje të madhe, pasi në rolin kryesor ishte figura e legjendës Adem Jashari.Pasioni i tij për artit dhe kulturën Noa e ka treguar edhe me realizimin e shumë komedive, por edhe duke botuar më pas librin me poezi ‘Bota ime’ në gjuhën shqipe dhe atë gjermane, ky libër bëri shumë bujë sidomos kur flitet për poezinë ‘Zvicra’

Për punën e tij artisti ynë është vlerësuar, e ku mund të përmendim disa mirënjohje në vitin 1999 si ‘Letërshkruesi më i mirë’, shpërmblimi i parë në poezi në ‘Takimet e Don Mikelit’, cmimi i tretë në festivalin e Shkodrës si tekstshkruesi më i mirë më këngën e kënduar nga Albert Dani.

Por jo vetëm kaq personazhi ynë ka provuar edhe të luajë në film si aktor në pjesën e parë të filmit ‘Plumbi i fundit’. Ndërsa pasioni i tij për artit vazhdon të kultivohet më shumë tashmë në muzikë, ku në vitin 1998 solli albumin e tij të parë ‘Për ty’, ndërsa ka në treg edhe disa këngë të cilat janë vlerësuar nga masa, ndërsa ka gati të sjellë në treg një videoklip me titull ‘Prapa e ke mbretin’ dhe më pas një baladë shumë prekëse më titull ‘S’dua të mallkoj’, ku cdo gjë është krijuar nga vetë Noa në studion e tij.

Megjithëse atij ia janë marrë shumë tekste dhe nga ana e disa artistëve nuk i është përmendur emri dhe merita e tij, ai vazhdon të jetë modest dhe nuk don ti kujtojë, por duke shpresuar se një ditë do të funksionojë ligji, por vazhdon të jetë një tekstshkrues i kërkuar nga shumë këngëtarë të rinj dhe me emër./Maksim Gjokaj/
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:
Noah Nicholas , an artist with many dimensions

It faceted , namely a complete artist . Our character called Noa Nicholas who originates the birth of the village of Upper Stublla of Viti but emigrated to Switzerland in 1995 where he resides . And what is not Noah , literary , songwriter , vocalist , which began to write poetry in Cultural Artistic Society ' Voice of Karadak ' while newly initiated studies in Pristina had to discontinue due to the political situation .

The artist recalls that this situation also was playing as actor in drama entitled ' Qendresa ' , which premieres appeared in Dodona theater at that time . Noa in Zviër center would create cultural buildings ' Qendresa ' where many generations would learn , recite , vallzonin , everything without any benefits , the only purpose that young people living in the Diaspora have the proper orientation in culture, the Organised by for years unforgettable evening .

In 1998 the artist is being written this drama ' Better the grave of Kosovo than the Serbian school ' , where this offense has awakened many great curiosity , as in the lead role was the figure of legend Adem Jashari . His passion for art and culture Noa has shown the realization of many comedies , but even then published poetry book ' My World ' in Albanian and German , this book made ​​much fuss especially when it comes to poetry ' Switzerland '

For our artist his work is valued , and where can mention some recognition in 1999 as ' best Letërshkruesi ' Remuneration The first poem ' Don Michael meetings ' , the third prize at the festival as a songwriter in Shkodra good on song sung by Dan Albert . But not only that our character has also tried to play the movie as an actor in the first film ' last bullet ' .

While his passion for art continues to cultivate more already in the music , which in 1998 brought his first album ' For You ' , while the market has some songs that are appreciated by the masses , and has brought about to market a video clip entitled ' behind you king ' and then a very touching ballad titled ' I do not want to curse ' , where everything is created by Noah himself in his studio .

Although he received many texts him and by some artists not mentioned his name and merit , he continues to be modest and you do not remember , but hoping that one day the law will work , but continues to be a tekstshkrues sought by many young singers and named . / Maxim Gjokaj /

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online