All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Agim Gerguri. Show all posts
Showing posts with label Agim Gerguri. Show all posts

Wednesday, 22 February 2012

"Fisniket" me projekt te ri...

Fisniket realizojne projektin e ri

Pritet qe se shpejti te lansohet ne treg nje kenge e re nga grupi i mirenjohur “Fisniket”. Kenga qe pritet te emerohet se shpejti meqe eshte ne perfundim e siper dhe sipas Agim Gergurit, trajton nje teme dashurie dhe eshte e realizuar me kitare akustike ashtu sic identifikohet grupi “Fisniket” me stilin dhe instrumentet e tyre muzikore.

Kengen jane duke realizuar vet anetaret e grupit dhe sipas Agimit pritet te kete sukses. “Jemi duke punuar mjafte shume ne projektin tone te ardhshem qe do te lansohet shume shpejt. Kenga ka nje tekst dashurie qe perkon me kohen dhe besoj se do t’iu pelqeje te gjitheve”, ka thene ai per “Zerin”.

Agimi pohon se kenga do te lansohet paralelisht me videoklipin, te cilin synohet se do ta punojne me produksionin “Supersonic”. /zeri/

Sunday, 27 June 2010

Kenge te Huazuara: Ruzgar vs Fisniket vs Bedri Islami

Kenge te Huazuara: Ruzgar "Boncuk" vs Fisniket "Shiu" vs Bedri Islami "Goce Pejane"

Kjo rubrike nuk synon te prejudikoj se kush nga kush ka huazuar por vetem vie ne pah faktin se dy kenge kane ngjashmeri te spikatur. Vleresimet le te behen nga "ekspertet"! Keni parasysh qe ka huazime ne te dy drejtimet. Ndersa, poashtu ne disa raste huazimet behen edhe me marreveshje, thjeshte kenga stershitet nga vet kompozitori etj.

Ju lutem leni komentin tuaj!

p.s. Klipi i grupit turk duket qe eshte prodhim i vitit 2010, ndersa kenga e grupit "Fisniket" eshte publikuar shume me pare si gjithashtu ajo e Bedri Islamit. Kenga turke ka elemente nga te dy kenget! Me ndihmoni, mua me duket te jete keshtu!

Ruzgar "Boncuk"


Fisniket "Shiu"


Bedri Islami "Goce Pejane"


- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Borrowed songs: Ruzgar "Boncuk" vs Fisniket "Rain" vs Bedri Islami "Goce Pejane"
This board is not intended to prejudice who borrowed from whom come but only highlights the fact that two songs are the salient similarities. Ratings let it become the "experts"! Please note that no borrowings on both directions. While in some cases also made loans with the agreement, simple song by its composer, etc. stershitet.

Please leave your comment!

postscript Clips of Turkish group seems that is the product of year 2010, while the song of group Fisniket published much earlier aswell as the one from Bedri Islami. Help me out here, this is how it seems to me!
]]

Wednesday, 14 April 2010

VIP Shpija: AGIM GERGURI ELIMINOHET!

VIP Shpija: Agim Gerguri Eliminohet, 14 Prill 2010

Agimi eshte i eliminuari i dyte ne VIP Shpija, i cili nuk arriti te mbledhe me shume se 6% te votave nga publiku dhe keshtu aventura e tij ne shtepine e me te famshmeve mbaron sonte. Agimi nuk e perjetoi rende eliminimin e tij, ndersa si duket edhe banoret e tjere kane filluar te mesohen me kete format te lojes. Gjate qendrimit te tij ne shtepi, Agimi ka qene i shkelqyeshem duke krijuar atmosfere me kenge, batuta dhe diskutime ne fusha te ndryshme. Rezarta e quajti ate nje enciklopedi te gjalle pasi tregoi qe eshte nje personalitet qe ka nje bagazh te madh te dijenise. Ne cilesine e piktorit, Agimi u zotua qe te pikturoi portretet e banoreve te tjere dhe ne pame me heret nje portret te Kastros mirepo nuk e dijme deri ku ka mberri me portretet e te tjereve. Tash si i eliminuar, shpresojme qe ta vazhdoje kete pune edhe jashte dhe ndoshta ne nje nga netet e ardhshme ti prezentoj ato para publikut ne cilesine e mysafirit.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Agimi is the second in the VIP Shpija eliminuari, who failed to collect more than 6% of the votes from the public and thus his adventure with the famous home ends here. Dawn does not eliminate it experienced serious, and it seems other people are starting to settle into this format of the game. During his stay at home, Dawn has been creating excellent atmosphere with songs, mot and discussions in various fields. Rezarta called it a living encyclopedia when told that it is a personality who has a big baggage of knowledge. The quality of the painter, Dawn pledged to painted portraits of other residents and we saw earlier a portrait of Castro but does not know where to arrive with portraits of others. Now as eliminated, hope to continue this work and maybe in one of the nights next to the public at present as a guest. ]]

Saturday, 10 April 2010

VIP Shpija: NOMINIMET #2, 10 Prill 2010VIP Shpija: Nominimet #2, 10 Prill 2010 (10.04.2010)

Te nominuarit deri te merkuren jane:

STUPCAT (THUPRAT) (KODI 01)
BIG MAMA (KODI 04)
AGIM GERGURI (KODI 03)
FATOS KRYEZIU (KODI 02)
KASTRO ZIZO (KODI 09)
DRENUSHA LATIFI (KODI 08)


Votimi ne Kosove:
sms: Vala 4040 shkruaj XX
televoting: 0900 81 81 XX

Votimi ne Maqedoni:
sms: 070 141 331 shkruaj XX

*XX eshte kodi i banorit

Keni parasysh, duhet te votoni banorin qe ju preferoni te qendroje ne shtepi. Banori qe merre me se paku vota behet i eliminuari i radhes.

Si shkuan nominimet?

Me pare mesuam qe Rezarta Shkurta heqi dore nga VIP Shpija qe ne fillim te nominimeve dhe ajo nuk ishte me ne formule.

STUPCAT (Thuprat) ishin te paret qe moren denim nga Zoti i Shtepise dhe shkuan ne nominim automatik. Si duket ishte Mensuri i cili mori nje iniciative qe banoret te benin nje marreveshje per menyren e nominimit. Por kjo qe ne kundershtim me rregullat e shtepise dhe i Zoti i Shtepise e shqiptoi denimin. Mensuri poashtu iu drejtuar Zotit te Shtepise me fjalor te papranueshem.

BIG MAMA ishte e denuara e dyte dhe kjo kishte te bente me zenken e shumeperfolur mes saj dhe Rezartes, ku Big Mama perdori fjalor banal.

Ndersa te tjeret nominuan si vijon:

Rozana Radi nominoi Agimin
Nuk e kuptoi pse Agimi nominoi Drenushen radhen e kaluar pasi Drenusha nuk e meritonte ate nominim, ishte aktive, e dashur dhe punetore ne krahasim me disa te tjere qe prishen atmosferen ne shtepi.

Agim Gerguri nominoi Fatosin
Pa arsye te forte.

Bertan Asllani nominoi Kastron
Nuk ka arsye te forte por nuk arriti ta njohe mire ende.

Drenusha Latifi nominoi Agimin
Per arsyet sic thote ajo, qe dihen. Nje, ai naten qe e nominoi heren e pare i tha Drenushes qe ajo duhet te jete me aktive. Drenusha spjegoi se ajo nuk mund te jete 24 ore aktive derisa eshte shume e zene duke kryer punet e shtepise qe jane te domosdoshme. "Une nuk mund te mirrem me te gjithe". Dy, vetem ai nuk kendoi kengen time kur kendohej dhe ai kundershtone qe nuk donte ta degjonte. Tre, "mua me duket qe eshte i papjekur".

Fatos Kryeziu nominoi Kastron
Per arsye se eshte shume i "thelle". Hap tema te ndryshme dhe fol per ate teme per 15 minuta pa asgje.

Big Mama nominoi Kastron
Nuk ka arsye te vecante, por te tjeret i ka me afer. Ishte ne dileme mes Agimi, Kastro dhe Drenusha por ja qe duhet nominuar dike.

Kastro Zizo nominoi Drenushen
Se pari ai u prononcua qe deshira e tij u plotesua pasi Rezarta doli nga shtepia. Nominoi Drenushen pa ndonje arsye.

Stupcat (Thuprat) nominuan Drenushen
Vedati nominoi Drenushen vetem per hir te lojes pa arsye te forte, ndoshta vetem per shkak te distances qe ekzistonte mes tyre pa ndonje prapavije te keqe. Osmani dhe Mensuri iu bashkuan Vedatit ne mendim edhe pse Mensuri foli shume mire per Drenushen dhe ne te kunderten me Vedatin ai ka nje afersi me te. Mirepo Mensuri shtoi se Drenusha ka mund te tregoj veten shume me shume nga ajo qe kemi pare deri me tani.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The nominees up on Wednesday are:

Stupcat (THUPRAT) (CODE 01)

BIG MAMA (CODE 04)

MIGA Gerguri (CODE 03)

Fatos Kryeziu (CODE 02)

Castro ZIZO (CODE 09)

Hind Latifi (CODE 08)

Voting in Kosovo:

SMS: 4040 Written Wave XX

televoting: 0900 81 81 XX

Voting in Macedonia:

sms: 070 141 331 XX type

* XX is the resident code

You know, that resident should vote you prefer to stay at home. Resident to take the least votes becomes the next eliminuari.

As nominations went?

Rezarta ago learned to give up the VIP Shkurta home that at the beginning of nominations and it was not the formula.

Stupcat (Thuprat) were the first to punishment taken by the householder and the nomination went automatic. Apparently that was Mensuri residents got an initiative to do an agreement for the way the nomination. But this was contrary to the rules of the house and the landlord pronounce sentence.

BIG MAMA was convicted of second and it was the much talked zenken between her and Rezartes, where Big Mama used the dictionary banal.

While others nominated as follows:

Rozana Radi nominoi Dawn

Not understood why Dawn nominoi doe after doe last turn does not deserve that nomination, was active, my love and labor in comparison with some others that break down the atmosphere at home.

Agim Gerguri nominoi Fatosin

Without strong reasons.

Bertan Aslani nominoi Castro

There is strong reason but failed to recognize the best yet.

Dawn Hind nominoi Latifi

For reasons as she says, was unknown. One, he was the night the first time nominoi Drenushes said it must be active. Hind explained that it can not be active until 24 hours is too busy doing the house work that are necessary. "I can not mirrem with everyone." Two, he just sang my song when he sung and kundershtone who did not want to hear. Three, "for me it that is immature.

Fatos Kryeziu nominoi Castro

Because it is very "deep". Open various topics and talk about that topic for 15 minutes without anything.

Big Mama nominoi Castro

No particular reason, but others had to close. It was in dilemma between Dawn, Castro and doe but someone has to be nominated.

Castro Zizo nominoi doe

First he spoke to his desire was completed after Rezarta emerged from the house. Nominoi doe without any reason.

Stupcat (Thuprat) nominated doe

Vedati nominoi doe only for the sake of the game without strong reason, perhaps only because the distance that existed between them without any bad background. Osmani and joined Mensuri Vedatit we thought even though Mensuri spoke very well for the doe and the opposite with a near Vedatin he has to. However Mensuri Hind added that there can tell myself much more of what we have seen so far.
]]

Friday, 9 April 2010

Agim Gerguri: "Nuk Kam Hyre Per Fame!"

Interviste me kengetarin Agim Gerguri

“Nuk kam hyre per fame, por per shou”

“Kosova Sot”: Pse vendoset te merrni pjese ne “Vip Shpija”?

Agim Gerguri: Une i kam percjelle mjaft keto lloj shou dhe kam pasur deshire te marr pjese ne nje shou te ketille. Dhe, si me eshte bere ftesa kam pranuar, kur e kam ditur se kush do te jete, sepse jane kolege te mi. Sikur te ishin njerez te tjere nuk do te merrja pjese, por jane koleget e mi dhe kuptohemi shume mire mes veti. Kur e mora oferten dhe kur e kuptova se kush do te jete ne kete shou e pranova menjehere, sepse desha ta shoh se si mund te jetohet i vezhguar me kamerat 24 ore dhe si eshte te bashkejetosh me koleget.

Fama

“Kosova Sot”: Shume njerez jashte mendojne se ju keni hyre ne “Vip Shpija” per ta rikthyer famen qe keni pasur dikur?

Agim Gerguri: Fama nuk me eshte zhdukur asnjehere. Kjo shihet qarte kur mbajme koncerte, ku te gjithe njerezit kendojne kenget tona. Ne fakt, fama nuk na eshte zhdukur asnjehere, por ndodh ndonjehere ulet dhe ngrihet, qe eshte shume normale. Une famen e kam pasur gjithmone, por tash problem e kam parane dhe do te doja te beja me shume para se sa fame.

“Kosova Sot”: Mirepo, tash ju shohin te gjithe, a nuk do te thote kjo se mund te keni ne te ardhmen me shume fame?

Agim Gerguri: Normalisht se ndikon, sepse njerezit te shohin 24 ore. Une jam njeri qe komunikoj me popullin. Shumicen e kohes eci ne kembe dhe ka njerez qe duan te flasin me mua dhe per kete gje nuk kam hezituar asnjehere, por ende ne te ardhmen nuk do te hezitoj.

“Kosova Sot”: Shume prej ketyre qe jeni brenda i keni njohur edhe jashte. Por, ketu me ke jeni afruar me shume e me ke me pak?

Agim Gerguri: “Stupcat” i kam njohur shume mire edhe jashte, kemi pasur kontakte te mira, kurse keta te tjeret jo edhe aq shume, mirepo i kam njohur. Kurse, ketu brenda me shume kam biseduar dhe me pelqejne Mensuri dhe Kastro Zizo, i cili me duket njeri shume i zgjuar dhe qe ka shume njohuri per gjithcka. Me Rrezarta Shkurten nuk jam njohur me heret, kam pasur nje debat me te, por pastaj diskutuam dhe ato mosmarreveshje qe patem u zgjidhen.

Krenar per kontributin

“Kosova Sot”: Sa ju ndihmon dhe sa ju pengon jeta bashkeshortore qe te ndiheni me te lire ne raport me koleget e tjere?

Agim Gerguri: Une nuk kam ardhur ketu per ta luajtur rolin e Kazanoves, sepse jam njeri familjar dhe kete e dine te gjithe. Bile edhe shou qe ishte para nesh, pra shou “Shpija”, qe ka qene shume i mire, sepse te gjithe banoret kane treguar se jane njerez me moral shume te madh. Mua ne fund te fundit nuk me intereson se cka bejne te tjeret ne kete aspekt. Une kam ardhur ketu per te bere shou, per te kenduar dhe per te pare shikuesi se kush ne fakt eshte Agim Gerguri.“Kosova Sot”: Sa jeni adaptuar me kete jetese, ku nuk keni telefon, internet, televizor, etj?

Agim Gerguri: Me pelqen jashtezakonisht shume kjo menyre e jeteses. Bile, kete pyetje ua bera te tjereve, se si ndihen pa internet, pa televizor dhe pa telefon, dhe te gjithe ishin te mendimit se kjo menyre e jeteses eshte shume e mire. Jashte nese je me dike ulur ne tavoline te therret dikush ne telefon dhe ti harron se ai eshte aty, kurse ketu duhet te diskutosh me te gjithe, sepse ato qe i permenda me lart te mungojne.

“Kosova Sot”: Shumica prej jush qe jeni ne “Vip Shpija’ nuk pergatitni ushqim kur jeni ne shtepite tuaja, kurse ketu duhet ndonjeri te pergatise. Pergatitja e kujt te pelqen me se shumti?

Agim Gerguri: Me se shumti qe ka pergatitur eshte “Big Mama”, ajo eshte njeri shume i mire dhe di te pergatise mire. E ka bere nje dite nje peshk shume te mire.

“Kosova Sot”: A ndiheni krenar qe me kontributin tuaj do te behet me shtepi nje familje e varfer?

Agim Gerguri: Jo qe jam krenar, por kam qejf qe kur te ndertohet ajo shtepi te shkoj personalisht te pi kafe ne ate shtepi. Kjo eshte nje iniciative shume e mire dhe do te duhej te kishte sa me shume iniciativa te ketilla, qe sadopak te zbutet varferia. /b.zyberi/kosova sot/prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Interview with singer Agim Gerguri
"I'm not in for fame, but for show"

"Kosova Sot": Why did you decide to participate in "Vip leads?

Gerguri Agim: I have conveyed enough of these kind of show and I had no desire to take part in a show of this nature. And, as I received the invitation is made, when I know who will be, because they are my colleagues. If there were other people will not take part, but my colleagues are and understand each other very well. When I took the offer and when I found out who will be immediately accepted this show because I wanted to see how you can live with cameras monitored 24 hours and is to bashkejetosh with colleagues.

Fama

"Kosova Sot": Many people outside think that you have entered the "Vip takes" to restore the fame that you had once?

Agim Gerguri: Fama do not never disappeared. This is clear when keep concerts, where all the people sing our songs. In fact, fame us never disappeared, but sometimes rises and that is very normal. I've always had fame, but the problem now and will have money I wanted to do with more money than fame.

"Kosova Sot": But now you see all, do not mean that they may have in the future with more fame?

Agim Gerguri: Normally it affects, because people see the 24 hours. I am a man who communicate with people. Most of the time we walked down and there are people who want to speak with me and for this I have never been reluctant, but still in the future will not hesitate.

"Kosova Sot": Many of those who are inside have known abroad. But here you are approached by more and have less?

Gerguri dawn "Stupcat" I have known very well outside, we had good contacts, and these others not so much, but I've known. But, here in the more I talk with like Mensuri and Zizo Castro, who seems very smart man and has more knowledge about everything. With Lnguistic Shkurten'm not familiar with earlier, I had a debate with, but then we talked and we had the dispute resolved.

Proud of the contribution

"Kosova Sot": What helps and what hinders life mate that you feel more free in relation to peers?

Gerguri dawn: I have not come here to play the role of Kazanoves, because I am a family man and all know this. Even the show that was before us, then show "leads" which has been very good, because all people have shown that people are very great moral. I ultimately do not care of what others do in this regard. I have come here to do show, to sing and to see who the viewer is, in fact Agim Gerguri.

"Kosova Sot": How are adapted to this lifestyle, where there are no phone, internet, television, etc.?

Gerguri Dawn: I like it very unusually way of life. Even, this made others question them, how they feel without the internet, no television and no telephone, and all were of the opinion that this way of life is very good. Outside if you are having a conversation with someone sitting at the phone and someone calls you forget that he is there, and here should discuss with everyone, because the ones mentioned above are absent.

"Kosova Sot": Most of you who are the "leading Vip 'do not prepare food when you're in your home, and someone here should prepare. Preparation of whom you like most?

Agim Gerguri: With the most that has prepared is "Big Mama", it is very good man and knows better prepare. The day has made a very good fish.

Kosova Sot ": Do you feel proud of your contribution will be to house a poor family?

Agim Gerguri: Not that I am proud, but I'd love that when they built the house to go in person to drink coffee in the home. This is a very good initiative and should have as many such initiatives that poverty somehow be mitigated.
]]

VIP Shpija: Agimi Pikturon Portretin e Kastros

VIP Shpija: Agimi Nje Portret per Kastron, 9 Prill 2010

Agimi ka vendosuar qe cdo banori ti beje nje portret ne pikture. Edhe pse i njohur me shume si kengetar, arti eshte nje talent qe ai e ka me te lindur. Ne nje interviste per media ai ka thene se pikturen e ka jaran te mocem, pasi ka filluar te pikturoi qysh kur ishte 4 vjec. Ne te vertete, ai ka treguar se profesioni i tij i vertete eshte restaurimi i veprave te artit dhe rishtazi ka kryer specializimin ne kete fushe ne Tirane. Ai eshte njeri nder te vetmit te ketij lloj profesioni ne Kosove. Ai ka plane te punoj ne monumentet e lashta historike si xhamia, teqe, kisha, shtepi te vjetra etj. ku ka nevoje te restaurohen veprat e artit qe datojne me shume se 500 vjet. Detyra e tij eshte qe te mbaj gjalle artin e krijuar shekuj me pare. Urojme te kete sukses!

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

A portrait for Castro

Agimi has decided that every resident has to do a portrait in the painting. Although known more as a musician, art is a talent that he has born. In a press interview he said that painting is his old pal, having begun painted since it was 4 years old. Indeed, he has shown his true profession is the restoration of works of art and has recently completed the specialization in this field in Tirana. He is one of the only ones of this kind of profession in Kosovo. He plans to work in historic ancient monuments as the mosque, masjid, church, old houses, etc.. where there needs to restored works of art that date back more than 500 years. His task is to keep alive the art created centuries ago. We wish to succeed!
]]

Sunday, 4 April 2010

VIP Shpija: Agimi dhe Kastro Diskutojne Politike! Cenzurohen!

VIP Shpija: Agimi dhe Kastro Diskutojne Politike! Cenzurohen nga Zoti i Shtepise! 4 Prill 2010

Agimi dhe Kastro kane kapur si teme politiken dhe ceshtjen kombetare. Si duket paksa kane "hyre lakrave" dhe Zoti i Shtepise i terheq verejtjen dhe cenzuron metutje keso bisedash. Per me shume ndiqni videon:- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Agimi and Castro have caught the issue as a topic and national politics. They seem to have somewhat "entered cabbage" and the landlord and cenzuron further warns that kind of talk. For more follow the video: ]]

VIP Shpija: Stupcat Biliardo dhe Kendim Live

VIP Shpija: Stupcat (Thuprat) Luajne Biliardo dhe Mensuri Kendon Live

Vedati dhe Azemi garojne ne tabelen e biliardos per te treguar se kush eshte me i shkathet ne kete sport. Ndersa Mensuri me vone, se bashku me Agim Gergurin ia thejne kenges live. Mensuri, edhe pse jo kengetar profesionist, ka treguar ne shume raste se ka vesh te mire per muzike.- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Vedati and Azemi billiardos run in table to show who is more agile in this sport. Mensuri while later, together with Agim Gerguri live song break it. Mensuri, though not a professional singer, has shown in many cases it has ear for music. ]]

Saturday, 3 April 2010

VIP Shpija: Vedati dhe Agimi Kendojne Tallava

VIP Shpija: Vedati dhe Agimi kendojne Tallava dhe kenge tjera, Dita 3

Vedati dhe Agimi nisin kendimin ne Tallava, duke vazhduar te kendojne (tentuar) kenge tjera por heqin dore dhe i dorezojne mikrofonin Bertanit dhe Rozanes te cilet mundohen te komponojne nje kenge te re.- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Agimi and Vedati start singing in Tallava, continuing to sing (attempt) but other songs and submit renounce Bertanit microphone and Rozanes who try to compose a new song. ]]

Thursday, 1 April 2010

VIP Shpija: Mensuri i Stupcave Ankohet Per Tavolinen e Kuzhines!

VIP Shpija, Dita 1, Ankesa nga banoret dhe diskutime ne oborr

Mensuri i pakenaqur me tavolinen e bukes

Mensuri i Stupcave ankohet se tavolina e bukes eshte shume e larte. Ai thote se ai qe e ka dizajnuar duhet te kete qene nje "king kong". ha ha ha! Zoti i shtepise i terheqe verejtjen Mensurit dhe Vedati e nguc ate duke i thene: "he fol tash nese guxon" he he!

Kastro i quan kosovaret popull "pertac"

Ne oborr diskutojne Kastro Zizo dhe Agim Gerguri per tema shoqerore-sociale. Kastro i quan kosovaret "popull pertace" pasi ata nuk punojne sa duhet p.sh. thone qe marrin 300 euro ne muaj ndersa harxhojne 3000 ne muaj. Ai nuk e pranon idene se ka papunesi, por thote se njerezit ketu nuk kane qejf me punue. Sipas Kastros ekzistuaka edhe nje Kosove tjeter numer 2, ajo e diaspores qe ushqen Kosoven 1 me para dhe keshtu nuk ka vullnet per pune pasi komoditeti ekziston. Eh, ndoshta Kastro edhe e ka te drejte deri diku. Kastro e levderon veten se ai qysh nga mosha 15 vjecare ka punuar per paren e vet dhe nuk ka kerkuar nga babai.

Drenusha kundershton Kastron, debati nxehet

Ndersa Drenusha e cila inkuadrohet ne bisede, i quan statistikat e Kastros si nje thashetheme dhe nuk pajtohet me mendimin e tij. Agimi shpreh mendimin se populli ne Kosove nuk ka edukate dhe spjegon si ne shume raste njerezit thone 'nuk kemi kulture' e qe eshte gabim, pasi kulture kemi por edukate jo. Sipas Agimit edukata vie nga nje sistem i mire i edukimit arsimor. Agimi tregon per nje rast kur polici kosovar nuk pranoi te korruptohet dhe e cmon qe policia ne Kosove ende na mase eshte e pakorruptuar, ne krahasim me policet ne Shqiperi ku Kastro thote se te gjithe i ke si "havera". Drenusha i kthehet temes dhe i thote Kastros, pak ne shaka, se si ai i ka ofenduar paksa kosovaret pasi i quan shume pasive. Aty nxehet pak situata kur Kastro e pyet Drenushen se cka bon ajo gjate nje dite, duke aluduar ne ate qe eshte pertace. Drenusha arsyetohet se ajo e ka profesion mes tjerash kendimin dhe i fiton 2 - 3 mije euro per nje nate dhe nuk ka nevoje te punoj. Agimi e perfundon me thenine se "koha eshte flori" dhe nuk duhet humbur kohen, por duhet gjithmone te punohet dicka.- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Mensuri dissatisfied with the table bread

Stupcat Mensuri of bread, complaining that the table is very high. He says he has designed should have been a "king kong". ha ha ha! The landlord warns Vedati Mensurit and squeeze him saying: "if he dares talk now" he he!

Castro calls the Kosovars people "lazy"

We discuss the yard and Kastro Zizo Agim Gerguri for social issues and social. Castro calls the Kosovars "lazy people" because they do not work enough eg they receive 300 euros per month 3000 per month as waste. He rejects the idea that there is unemployment, but says that people here are reluctant to punue. According to a Kosovo Castro and other ekzistuaka number 2, it feeds the Kosovo diaspora that 1 before and so there is no willingness to work because there is comfort. Eh, maybe even Castro has the right to some extent. Castro himself that he's levderon since age 15 years he worked for his first and asked the father.

Castro rejects Hind, the debate heats up

While Hind which engages in conversation, calls Castro statistics as a rumor and does not agree with his opinion. Dawn expressed the opinion that the people in Kosovo are not breeding and explains how many times people say 'do not have culture' and who is wrong, because we have culture but not breeding. According to Education comes from a good education system of education. Dawn shows a case when police refused to korruptohet Kosovar and finds that police in Kosovo still move us is untouchable, compared with police in Albania where Castro says that all of you as "havera. Hind topic turns and says Castro, a little joke about how he has offended Kosovars after calling a little more passive. It heats up a few situations when Castro asks what doe that doing it on one day, alluding to what is lazy. Hind explained that she has a profession among others singing and win 2 to 3 thousand euros per night and does not need to work. Dawn of thenine ends with that "time is gold" and should not lose time, but always have something to work.
]]

Wednesday, 31 March 2010

Agim Gerguri: "Stupcat" Konkurrente te Forte ne "Vip Shpija"

Agim GerguriAgim Gerguri: Vetem “Stupcat” i shoh si konkurrent

Spektakli i shume perfolur mediatik “Vip Shpija” tashme eshte bere e ditur se do te fillon me 1 prill. Emra te njohur te estrades sone per nje muaj do te mbyllen brenda nje shtepie te improvizuar per te sfiduar veten para banoreve dhe teleshikuesve. Pjese e ketij “reality show” do te jete edhe solisti i grupit “Fisniket”, Agim Gerguri. Vetem nje dite para se te futet brenda shtepise, Agimi flet rreth sfides se tij ne kete spektakel.

Ju kane mbetur edhe nje dite para sfides se rality show, “Vip Shpija”. Cilat jane emocionet e juaja para se te futeni brenda shtepise?

Drejte te them as qe me ka shkuar mendja per ate pune. Emocionet jane normale dhe nuk po verej kurrfare ndryshimi.

Tashme i njihni edhe banoret e tjere. Ke e konsideroni si konkurrent brenda shtepise?

“Stupcat” jane banoret me te forte dhe tash per tash vetem ata i shoh si konkurrente.

Mesazhi juaj per simpatizuesit tuaj?

Ata presin nga une qe te jap maksimumin, dhe une kete do e bej. Ndersa une pres nga ata qe te me votojne, dhe besoj se edhe ata kete do e bejne. /zeri/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Agim Gerguri: Only "Stupcat" I look at as a competitor

The show's many media perfolur "Vip leads" now has become known that will begin on 1 April. Names known to our estrades for a month will be shut down within a makeshift home for the residents and challenge myself before teleshikuesve. Part of this "reality show" will be the group solisti "Fisniket" Agim Gerguri. Only a day before to join the house, Dawn talks about his challenge in this spektakel.

You have one day left before the rality show defiance, "Vip leads. What are your emotions before you enter the house?

No right to say that the mind has gone to the work. Emotions are normal and do not notice any difference.

Now you know the other residents. You consider how competitive the house?

"Stupcat" people are stronger and for now they look just as competitive.

Your message to your supporters?

They expect me to give the maximum, and I will do this. While I expect from them to the voting, and they believe that this will make.
]]

Wednesday, 24 March 2010

Agim Gerguri, Shofer i Kujdesshem!

Agim GerguriINTERVISTE ME SOLISTIN E GRUPIT “FISNIKET”, AGIM GERGURI

Shofer i kujdesshem!


Agim Gerguri njihet si nder kengetaret me te mire qe ka Kosova. Ai me grupin e tij “Fisniket” ka lene gjurme te pashlyeshme ne estraden tone muzikore. Kenget e tij edhe sot e kesaj dite degjohen shume. Se fundmi, Agim Gerguri ka pranuar te jete pjese e spektaklit realiti shou “VIP Shpija”, qe do te nise ne muajin prill.

“Kosova Sot”: Cilen veture e mbani mend nga femijeria juaj?

Agim Gerguri: Ato qe kane qene ne ate kohe, si “Fiati 1300”, “Fiqa” e famshme, e deri te “Rols Roys”...

“Kosova Sot”: Kur keni filluar te interesoheni me seriozisht per veturat?

Agim Gerguri: Qysh ne moshen e re, si femije. Lodrat e mia kryesisht kane qene vetura te vogla dhe gjithmone kam enderruar te vozis “njeren prej tyre”.

“Kosova Sot”: Po kontakti i pare me timonin kur ka qene?

Agim Gerguri: Diku ne moshen 7- vjecare xhaxhai me merrte ne preher dhe une e mbaja timonin, nderkaq kah mosha 13-14 vjec edhe kam vozitur nga pak.

“Kosova Sot”: Keni patente shoferi?

Agim Gerguri: Po, dhe ate qe nga viti 1996, zyrtarisht. Edhe pse nje kohe kam vozitur pa patente.

“Kosova Sot”: Momentalisht cfare veture vozisni?

Agim Gerguri: Vozis ‘Golf 4’, te cilin e kam blere para dy muajsh.

“Kosova Sot”: Cfare veture do te donit te vozisni?

Agim Gerguri: Kete qe e kam, sepse e kam zgjedhur ta kem per kushtet tona. Sipas kushteve blihet dhe mbahet vetura, e jo sipas modes.

“Kosova Sot”: Ju ka ngelur ndonje veture ne mendje prej atyre qe keni pasur?

Agim Gerguri: Jo edhe aq. Te gjitha e kane kryer punen per mrekulli. I kam mbajtur mire, por e kam nje pershtypje se veturat e Gjermanise jane si te punuara per ne, per terrenin tone.

“Kosova Sot”: Cilin nga ngasesit boteror te veturave e preferoni?

Agim Gerguri: Ka shume nga ata, qe nga Niki Lauda, Shumaheri...

“Kosova Sot”: A ndodhur te vozisni edhe jashte vendit dhe ne cilin vend keni vozitur?

Agim Gerguri: Kam vozitur edhe jashte shtetit dhe ate ne shume vende te botes.

“Kosova Sot”: Cilat vende i konsideroni me te pershtatshme per te vozitur dhe cilat me te rrezikshme?

Agim Gerguri: Po e permendi Zvicren qe me ka rastis te vozis, ku me jane dukur rruget me te mira, me te pastra dhe me te sigurta.

“Kosova Sot”: Sa eshte shpejtesia me e larte te cilen e keni arritur gjate vozitjes?

Agim Gerguri: 270 km/h.

“Kosova Sot”: Cfare nuk pelqeni te shoferet ne Kosove?

Agim Gerguri: Kur kthehen ne lakesa duhet dhene shenja, e ate nuk e bejne te shumten e rasteve, si dhe bejne tejkalime kur nuk duhet bere, e me kete rrezikojne veten dhe te tjeret.

“Kosova Sot”: A keni probleme ne trafik dhe sa ju ndihmon fama per te mos marre gjoba?

Agim Gerguri: Nuk kam shume probleme, por edhe kur bej gabim i paguaj gjobat. Po qe se me falin, eshte se me njohin dhe s’kam asgje kunder. Dhe, kur me denojne me te drejte, s’kam kunder. Eshte gje normale ne te dyja rastet. Policet e komunikacionit i dine detyrat e veta dhe i zbatojne ato sipas ligjit. Ata duhet respektuar nga secili qytetar. Kur e dine se kane gabuar, te mos mundohen te “nxirren” pa arsye, por ta ulin koken, sepse kane gabuar dhe pike! /b.zyberi/kosova sot/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

INTERVIEW WITH THE LEAD SINGER OF THE GROUP "FISNIKET" Agim Gerguri
Careful driver

Agim Gerguri is known as one of the best singers that has Kosovo. He with his group "Fisniket" has left footmarks of estraden indelible in our musical. His song and heard this day more. Finally, Agim Gerguri has agreed to be part of the spectacle realiti show "VIP shpija", which will begin in April.

"Kosova Sot": Which car remember from your childhood?

Agim Gerguri: Those who have been at that time, as "Fiati 1300", "Fiqa" famous, to the "rolse Roys" ...

"Kosova Sot": When you started to seriously interested in cars?

Agim Gerguri: Since the new age, as children. My toys were mainly small cars and have always dreamed of paddle "one of them".

"Kosova Sot": If the first contact with the wheel when there was?

Agim Gerguri: Somewhere at the age of 7 - year-old uncle to get the lap and I hold the wheel, while toward the 13-14 years age and I vozitur by little.

"Kosova Sot": Have driving license?

Agim Gerguri: Yes, and that since 1996, officially. Although one time I saw vozitur patents.

"Kosova Sot": Currently vozisni what car?

Agim Gerguri: paddle 'Golf 4', which I bought two months ago.

"Kosova Sot": What car would you like to vozisni?

Agim Gerguri: this that I, because I choose to have for our conditions. Under the terms buy and maintain cars, not fashion.

"Kosova Sot": You have left any car in mind of those that you had?

Agim Gerguri: Not so. All have committed to work miracles. I have kept good, but I have an impression that Germany cars are like to work for us, for our terrain.

"Kosova Sot": Which car world by riders prefer?

Agim Gerguri: There are many of them from Niki Lauda, Shumaheri ...

"Kosova Sot": A place to vozisni and abroad and which country you vozitur?

Agim Gerguri: I vozitur abroad and that in many countries of the world.

"Kosova Sot": Which countries consider to be appropriate to that with vozitur and dangerous?

Agim Gerguri: I mentioned that Switzerland has the chance to paddle with, where roads are best seen, with clean and safe.

"Kosova Sot": How high is the speed with which you have achieved during driving?

Agim Gerguri: 270 km / h.

"Kosova Sot": What Drivers do not like in Kosovo?

Agim Gerguri: When you return to Lakes should give signs of it not make the most of cases, and make excess when there needs to be done, with this risk themselves and others.

"Kosova Sot": Do you have traffic problems and how fame helps you not to take penalties?

Agim Gerguri: I do not have many problems, but when do I pay fines mistake. If the pardon is to recognize that and I have nothing against. And, when they condemn it right, I have against. Thing is normal in both cases. Communications officers know their duties and implement them according to law. They must be respected by every citizen. When you know are wrong, not trying to "issued" without reason, but to reduce head, because are wrong and point!
]]

Monday, 11 May 2009

Flash News 11 Maj 2009

Alba Vip Flash News
Alba Vip Flash News 8 Maj 2009

Linda Halimi Fiton Top Fest 6
Kengetarja e re nga Kosova (Ferizaj) u shpall fituesja e edicionit te 6-te te Top Festit i cili per here te pare u regjistrua dhe u transmetua ne sistemin High Definition duke shenuar keshtu nje ere te re ne transmetimet televizive shqiptare. Me kengen "Enderroj" ajo fitoi trofeun prej 10 mije eurosh, duke lene pas mjaft konkurrente te forte. Teper e emocionuar dhe e befasuar nga cmimi i madh i Top Fest, Linda shprehet: "Eshte ndjenje e papershkrueshme! Kurre ne jeten time nuk kam arritur dicka te ketille!". Ne kete edicion konkurruan 269 artiste dhe pas nje selektimi te veshtire, u perzgjodhen vetem 22 finaliste, 17 nga te cilet moren cmime, duke perfshire ketu edhe Cmimin e Madh prej 10 mije eurosh. /tch/

Driton Sopa, Synon Famen me Videoklipin "Dije"
Kengetari i ri, Driton Sopa, sapo ka realizuar klipin e pare, me te cilin klip synon te arrije suksese. Ai per kete klip ka bashkepunuar me kengetarin e njohur Hekuran Krasniqi, i cili e ka bere regjine e videoklipi. “Ky ashte videoklipi im i pare si solo kengetar. Videoklipi titullohet “Dije” dhe mendoj qe eshte shume profesional dhe i ploteson kushtet per t’u transmetuar neper televizionet tona. Klipin e kam realizuar me produksionin ”Vdeo Art” nga Gjilani, te cilet jane shume profesioniste ne kete pune, kurse regjine e ka bere Hekuran Krasniqi. Videoklipi eshte xhiruar ne Korishe dhe nje pjese ne Prishtine”, thote kengetari Sopi. Nderkaq, orkestrimin dhe muziken e kenges e ka bere Hekuran Krasniqi, kurse tekstin e ka shkruar Granit Gashi, ndersa kenga eshte incizuar ne studion e reperit “Dj Cimi”. /kosova sot/

Agim Gerguri dhe "Fisniket" Se Shpejti Me Album Te Ri
Kengetari i njohur, Agim Gerguri, anetari i grupit “Fisniket”, ka kohe qe i ka munguar skenes muzikore. Tani ai ka vendosur te rikthehet tek publiku me nje album te ri, te cilin do ta lansoje brenda nje kohe te shkurter. Arsyeja e mosprezences se Agimit ne skene ka qene vijimi i studimeve, gjegjesisht specializimi te cilin eshte duke e kryer ne Tirane. “Jam duke specializuar ne restaurimin e pikturave ne Tirane, por edhe po shkruaj kenge te reja, po ashtu marr pjese edhe ne mbremje te ndryshme muzikore me grup, kohe pas kohe. Ka kohe qe nuk kam realizuar ndonje kenge apo klip te ri, per arsye te angazhimeve te mia me studimet dhe specializimi. Mirepo, t’ju them te drejten edhe kenga e mirefillte nuk po paguhet, jane duke u mbyllur edhe produksionet muzikore, sepse nuk mbijetojne nga pirateria”, shprehet ai per “Kosova Sot”. Agimi koheve te fundit ka nisur punen per realizimin e disa teksteve muzikore dhe shpreson qe te kete sukses. “Do te rikthehem ndoshta me nje album, sepse jam duke shkruar kenge te reja, e me kismet…te shohim. Shpresoj te kem sukses”, shton ai. /kosova sot/

Digjet Albumi i Papublikuar i Ritmit te Rruges
Puna nje vjecare e rap-grupit kosovar per albumin e ri, Ritmi i Rruges, eshte djegur ne kompjuterin e kompozitorit. “Ishte planifikuar qe albumi i grupit te dilte gjate ketij muaji, por kenget duhet te ri-incizohen pasi qe kompjuteri ku kane qene kenget origjinale te grupit jane shlyer nga memoria e kompjuterit”, ka thene nje burim shume i afert me grupit. Ritmi i Rruges, pjese e te cilit eshte edhe zedhenesi i Qeverise se Kosoves, Memli Krasniqi, do te dilte ne treg pas pothuajse tri vite pauze te ketij grupi. Shkak per kete ishte thene se ishin studimet e Memlit ne Britani te Madhe ne te cilin vend ai kishte shkuar per te magjistruar ne Shkencat Politike. /express online/

Big Mama Pas Dobesimit Kryen Operacion Plastik
Nje diete e rrepte, koncerte dhe angazhime te shumta, emision te pelqyer nga shqiptaret ne Maqedoni, nje nderhyrje e vogel kirurgjikale ne nje klinike ne Turqi, ishte gjithe ky sukses i kalimit te kengetares nga nje mbipeshe e madhe ne nje figure te pelqyer. Tashme ajo mund te quhet seksi edhe pse pelqehej si e shendoshe edhe me heret. Nderhyrjen kirurgjikale ajo e zbuloi pikerisht ne emisionin e vet ku si te ftuar kishte nje mysafir special i cili kishte udhetuar nga Turqia ne Maqedoni enkas per emisionin e saj. Ishte pikerisht nje mjek i cili merrej me trajtime dhe operacione plastike. Ndoshta e kompleksuar nga pesha ajo ka vendosur te beje nje gje te tille, por duke mos ditur qe kjo gje do te kete pasoja te vogla pasi do t’i duhej edhe ndonje nderhyrje kirurgjike. Pasi menjanoi kilogramet, lekura e trupit filloi te varej derisa vendosi qe te udhetoje per ne Turqi, atje ku edhe beri nderhyrjen. /panorama/

Arbana Osmani feston ditelindjen tek “Urgjenca”
Vetem pak dite para mbylljes se programit te suksesshem “Big Brother” i cili drejtohet prej saj, Arbana ka festuar ditelindjen ne nje ambient miqsh, kryesisht kolege me te cilet punon prej vitesh ne televizion dhe ne radio. Ka zgjedhur Pub “Urgjencen” per te mbledhur miqte e saj dhe eshte ndjere pak ne faj per faktin se ka mundur te beje nje darke me pak miq dhe nuk ka mundur te ftoje te gjithe ata qe do te deshironte. Mbase edhe impenjimet e spektaklit kane bere qe ajo mos ti perkushtohej shume pas ditelindjes. Te ftuar kane qene Xhemi Shehu, Albana Osmani, Eno Popi etj, por nuk mungonte edhe i dashuri i saj me te cilin eshte e lidhur tashme prej tete vitesh por qe nuk preferon te fotografohet. Miqte kane krijuar nje atmosfere te kendshme dhe i kane uruar Arbanes per ditelindjen. Sa per dhuratat nuk mesuam asgje pasi vete Arbana nuk donte qe te jepte shume detaje. Sa per moshen, as ate nuk e dime me saktesi. Thone qe ka festuar 26 vjetorin, por gjithsesi mos e merrni si informacion te sakte. /panorama/

Arta Dobroshi Le Albanin, Tash Me Frajer Belg
Perpos sjelljes se premieres se filmit “Heshtja e Lornas”, aktorja kosovare Arta Dobroshi ne Kosove ka ardhur edhe me te dashurin e saj me te ri qe eshte belg. Edhe perkunder hulumtimeve qe jane bere per t’ia mesuar emrin e te dashurit te Artes “Bluetooth” nuk ka arritur ta bej kete por lexuesit shqiptare do te njoftohen edhe per kete dashuri te re te Artes. Me pare, aktorja kosovare ishte ne lidhje me aktorin Alban Ukaj me te cilin ishte perfolur neper media qe jane edhe te fejuar por gjerat si duket kane marre kahje te kundert gjate xhirimit te filmit “Heshtja e Lornes”. Mesohet po ashtu se i dashuri i ri i Artes eshte kameraman i njohur dhe eshte duke ndihmuar aktoren per t’u ngritur ne karrieren e saj, e cila ka pasur nje hov te madh gjate vitit 2008. Pavaresisht kesaj lidhje te re, Arta gjate premieres eshte shoqeruar me Albanin dhe si duket nuk ia kane marre inat njeri-tjetrit pavaresisht deshtimit te lidhjes se tyre. Nje burim ka thene per “Bluetooth” se Arta madje ka filluar edhe te bashkejetoj me te dashurin nga Belgjika dhe kjo eshte arsyeja se pse ajo me shume rri jashte Kosoves sesa brenda saj. /gazeta shqiptare/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Linda Halimi wins Top Fest 6
The new singer from Kosovo (Ferizaj) was declared winner of the edition of the 6-Top Festit that for the first time was recorded and was broadcast in High Definition system marks a new era in television broadcasting in Albania. With the song "daydream" of the trophy she won 10 thousand euros, leaving behind very strong competitive. Emocionuar too surprised by the price and the big Top Fest, Linda said: "It is the feeling of papershkrueshme! Ever in my life I have not made of this." In this edition ran 269 artists, and after a difficult selection, only 22 finalists were selected, 17 of which took prices, including the Grand Prix of 10 thousand euros. / tch /

Driton Sopa, seeks fame with Videoklipin "know"
New singer, Driton Sopa, has just conducted the first klipin with which klip aims to succeed. For this klip He has collaborated with singer known Hekuran Krasniqi, who has made regjine of videoklipi. "That it videoklipi my first as solo singer. Videoklipi titled "know" and I think that is very professional and meets the conditions to be transmitted through our televisions. Klipin have implemented production "Vdeo Art" from Gjilan, who are very professional in this work, while regjine has Hekuran Krasniqi. Videoklipi Korisha and is filmed in part in Pristina, "says singer Sopi. Meanwhile, orchestrating the music and the song has made Hekuran Krasniqi, while the text is written Granit Gashi, while kenga is recorded in the benchmark study "Dj Cimi. / Kosova Sot /

Agim Gerguri and "noble" soon with new album
Singer known Agim Gerguri, member of the group "noble", has long lacked the musical scene. Now he has decided to return to the public with a new album, which will lansoje within a short time. The reason mosprezences dawn in scenes that have been following the studies, ie specialization, which is conducted in Tirana. "I am specialized in the restoration of paintings in Tirana, but also is writing new songs, also take part in various musical evening with the group, time after time. There is no time to implement any new klip kenge or, for reasons of my commitments to research and specialization. However, you say the right even of genuine kenga not paid, are being closed and musical productions, did not survive because of piracy, "he says for the" Kosova Sot ". Agimi Recent work has begun for the realization of some musical texts and hopes to have success. "You will perhaps recall an album, because I am writing new songs, and kismet to see .... I hope to obtain success, "he added. / Kosova Sot /

Burn album unpublished pace of road
Work of Rap-a-year group for Kosovo's new album, The pace of the road, is burned in computer composer. "It was the group's album was scheduled to appear this month, but must be re-kenge incizohen computer after you have been kenge where the original group are removed from the computer memory," said a source very close to the group. The pace of the road, part of which is also government spokesman Kosovo, Krasniqi Memli, will appear in the market after nearly three years to break this group. Reason for this was said were Memli studies in the UK in which country he had gone to magjistruar in Political Science. / Express online /

Big Mama Performs After weakening operation Plastik
A strict diet, concerts and numerous commitments, the program favored by the Albanians in Macedonia, a small surgery in a clinic in Turkey, all this success was the passage of an overweight singer from the great figures in an enjoy. Now it can be called sex, even though pelqehej as healthy even earlier. Surgical intervention she revealed in the show where his guests had as a special guest who travel from Turkey to Macedonia enkas for her show. It was exactly a doctor who dealt with the treatment and plastic surgery. Perhaps the kompleksuar by weight it has decided to do such a thing, but not knowing that this will be the consequences will be as small as any surgical intervention. After menjanoi kilogram, leather body began up until you decided to travel to Turkey, where the intervention made. / Panorama /

Arbana Osman celebrates birthday in "Emergency"
Just days before closing the program successful "Big Brother" who directed its Arbana birthday is celebrated in an environment of friends, mostly with colleague who works for years in television and radio. Pub has chosen "urgency" to gather her friends and has felt little guilt for the fact that we could make a dinner with some friends and could not invite all those who would like. Even occupation of spektaklit have made it not much after perkushtohej birthday. Have been invited to Jamie Shehu, Albana Osmani, Eno pop etc, but not the absence of love with her which is about eight years now, but prefers not to be photographed. Friends have created a pleasant atmosphere and have Arbanes wish for your birthday. As for gifts not learned nothing after Arbana did not want them to give more details. As for age, or it does not know exactly. Say is celebrating 26 years, but do not get as accurate information. / Panorama /

Arta Dobroshi Le Alban, Now With Frajer Belgium
In behavior that the film premiere "Silence of Lornas, actress Arta Dobroshi Kosovo Kosovo has come with her boyfriend who is the new Belgian. Despite surveys that have been made to learn the name of love Artes "Bluetooth" has failed to do this but Albanian readers will notice this love for new Artes. Earlier, Kosovo was the actress in connection with the actor with whom Ukaj Alban was perfolur through media that are also engaged, but things appear to have the opposite kahje during the shooting of the film "Silence of Lornes. Also learned that love is the new Artes cameraman known actress and is helping to raise in her career, which have a greater momentum during the year 2008. Despite this new connection, Arta is the premiere accompanied by Alban and apparently do not have dander each other despite the failure of their connection. A source has said the "Bluetooth" Arta even that has begun to coexist well with the boyfriend from Belgium and this is why the more she stays abroad than within it. / Albanian newspapers /
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online