All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Anjeza. Show all posts
Showing posts with label Anjeza. Show all posts

Sunday, 7 March 2010

Poli dhe Anjeza e "Big Brother" Te Dashuruar!

Pol Babi dhe Anjeza Haxhiaj Big Brother
/photo public domain/

Anjeza dhe Poli i "Big Brother" jane bashke

Duket se nje tjeter dashuri ka lindur ndermjet banoreve te "Big Brother", por kete here jo me brenda shtepise, por jashte saj. Behet fjale per Anjeza Haxhiaj, pjesemarrese ne "Big Brother 2" dhe Pol Babin, konkurrent i "Big Brother 1", te cilet prej disa javesh po jetojne nje histori dashurie. Kete lajm na e konfirmojne miq te aferm te tyre, por edhe vete cifti duket se ka dale hapur, pasi jane pare vazhdimisht se bashku duke frekuentuar ambiente te ndryshme, duke ndenjur gjate gjithe kohes ne shoqerine e njeri-tjetrit, duke dhuruar puthje pa u shqetesuar per njerezit apo fotografet qe mund te kishin perreth. Ata qe i njohin nga afer dy te rinjte thone se se bashku jane shume mire, kuptohen dhe ka nje ndjenje te madhe midis tyre. Kete mund ta vertetojme edhe nga fotot dhe nga shikimet qe te dy i dhurojne njeri-tjetrit.

Pol Babi dhe Anjeza Haxhiaj Big Brother AlbaniTe dy, si Anjeza edhe Poli, brenda shtepise se "Big Brother" jane perfolur nder te tjera edhe per historite qe krijuan atje, Poli me Inen dhe Anjeza me Arjonin . Keto histori paten simpatizantet dhe perkrahesit e tyre, ashtu sic kishte edhe shume te tjere qe u treguan skeptike dhe i pane me mosbesim keto lidhje, thjesht si pjese e spektaklit dhe perpjekje per te bere show e per te ndenjur sa me gjate ne shtepi. Dhe ne fakt, per te dy ciftet fati i shte i njejte, vetem pak kohe pasi dolen nga shtepia e "Big Brother" historite e tyre perfunduan, por nese per Anjezen dhe Arjonin ndarja ishte paqesore dhe me mirekuptim, duke mbetur miq te mire edhe me pas, per Inen dhe Polin ndarja nuk ishte dhe aq e deshiruar nga te dyja palet, duke bere qe ne fillim te mos kishte komunikim midis tyre, edhe pse me pas marredheniet u rregulluan disi. Megjithate, asnjehere nuk pati sharje apo ofendime nga asnjera pale.

Nderkohe qe tani, pas nje periudhe pauze ku dy te rinjte kane shijuar jeten prej beqaresh, eshte koha per t'iu rikthyer jetes ne cift. Kete ndryshim te "statusit civil", Anjeza e ka shoqeruar edhe me nje ndryshim te look-ut te saj, duke zgjatur floket dhe duke ndryshuar edhe stilin e te veshurit, me serioz dhe shik. Sa per Polin, ai vazhdon te mbetet djali i perhershem simpatik. Te shohim si do te shkoje kjo histori. /paloma/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Anjeza and Pole of "Big Brother" are together

It appears that another love is born between the inhabitants of "Big Brother", but this time not within the house, but outside it. It is about Haxhiaj Anjeza, participating in "Big Brother 2" and Paul Babin, a competitor of "Big Brother 1", which for several weeks is living a love story. Us confirming this news to relatives of their friends, but the couple themselves seem has come open, as are constantly seen together and attended different environments, seated at all times in the company of each other, by donating kiss without concerned for the people or photographs that might have around. Those who closely know two young people say are very well together, understand and has a great sense among them. This may prove even photos and eyes to donate two of each other.

Both, as well Anjeza Poli, within the house that "Big Brother" are among other controversial even for histories that created there, and Anjeza with Arjonin and Pole with Inen. These stories had their sympathizers and supporters, as there were many others who were told skeptical and saw the distrust these links, simply as part of the spectacle and try to make the show for as long sitting at home. And in fact, for both state couples the same fate, only recently came home after the "Big Brother" their stories ended, but if for Anjezen and Arjonin separation was peaceful and understanding, while remaining good friends even then, for Inen and Pole division was not as desired by both sides, making the beginning of communication between them had not, although with somewhat after relations were arranged. However, never had obscenities or insults from neither party.

While now, after a break period in which two young people have enjoyed the life of the single, it's time to restore life in pairs. This change to "civil status", Anjeza was accompanied with a change to its look-ut, extending and changing the hair style of dress, with serious and stylish. As for the Pole, he continues to remain permanent charming son. To see how this story will go.
]]

Sunday, 10 May 2009

Moza dhe Anjeza ne "E Diell"

Mimoza Krasniqi dhe Anjeza ne emisionin "E Diell" me Xhemi Shehu

Dy banoret qe u eliminuan mbreme nga shtepia e Big Brother rrefejne eksperiencat e tyre brenda shtepise dhe pershtypjet e para pas daljes nga shtepia. Si duket, edhe kesaj radhe, Poli nuk doli te pret Mozen e cila tha se kane pasur vetem nje telefonate deri me tani. Nuk e di, por kjo "lidhje dashurie" duket mjaft e njeanshme apo jo edhe aq reale sic ndoshta e deshironte Moza. Ndersa dhe lidhja e Anjezes me Arjonin ne shiqim te pare duket mjaft e brishte pas daljes se saj nga shtepia, sidomos kur perflitet se Anjeza nuk ka mbaruar ende lidhjen me te dashurin e meparshem.

A ndjeheni sikur dikush "po ju hedh pluhur syve"? Une po!


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Mimoza Krasniqi and Anjeza in the show "E Diell" with Jamie Shehu

Two residents who were eliminated last night from the Big Brother house tell experiences within their home and revisions after the first exit from the house. Apparently, even this time, Poli appeared not to expect Moze who said they had a call. I do not know, but this "about love" seems very biased or not so real. While neither Anjezes connection with Arjonin in the first reviews appear very fragile after its exit from the house, especially when perflitet that has not finished Anjeza connection with the previous boyfriend.

And feel yourself like someone "is throwing dust to your eyes"?
]]

Saturday, 9 May 2009

Big Brother Albania 2: ANJEZA ELIMINOHET!

BIG BROTHER ALBANIA 2, NATA E KATERMBEDHJETE (14), SPEKTAKLI, ELIMINIM I DYFISHTE

ANJEZA ELIMINOHET!

Anjeza Big Brother Albania 2

Big Brother ka kominikuar se, ne televotimin e dyte, publiku ka vendosur qe (me 58% te votave) banori qe duhet te le menjehere shtepine, duke humbur perfundimisht mundesine per te fituar 70,000 euro eshte ANJEZA!

Si erdhi deri te eliminimi i dyfishte?
Big Brother ka kerkuar nga banoret qe te bejne nominimet e fundit ne dhomen e rrefimit, duke dhene dy emra dhe dy arsye. Te nominuarit pastaj shkuan ne televotim te menjehershem.

Kush ke nominoi ne NOMINIMIN FINAL:
ANJEZA: ARI, ADELA
ADI: QETSORI, ANJEZA
QETSORI: ARI, ADI
ADELA: ANJEZA, ARI
BJORDI: ANJEZA, ARI
ARI: QETSORI, ANJEZA

Renditja finale:
ANJEZA (4)
ARI (4)
QETSORI (2)
ADELA (1)
ADI (1)

- - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Si u votua tek AlbaVipNews.blogspot.com

ARI 37 (58%)
ANJEZA 26 (41%)

TOTAL VOTA: 63
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Wednesday, 6 May 2009

Arjoni: Anjezen e Pelqej por Nuk e Dashuroj!

Arjoni Anjeza Big Brother Albania 2
/photo top channel/

Arjoni: Anjezen e pelqej, por nuk e dashuroj

Cifti i veteshpallur ne "Big Brother", Arjon -Anjeza, nuk jane tamam te tille. Kjo gje u vu re edhe gjate qendrimit te Arjonit brenda shtepise, pasi asgje nuk ndodhi me ta... Mjaftuan ca perkedhelje dhe nje puthje ne buze per t'u perfolur me tej per nje dashuri te madhe, por ja qe nuk eshte keshtu.

I kontaktuar nga Sh2-shi, Arjoni ka pohuar diten e djeshme, se Anjezen e pelqen, por nuk e dashuron. Kete gje e ka diskutuar dhe me vajzen qe tashme ndodhet brenda ne shtepi. "Te dy e kemi pranuar kete fakt", - thote ai. Ajo qe lindi mes nesh ne ambiente e shtepise ishte nje ndjenje reciproke nga te dy, por eshte shume heret per ta quajtur dashuri.

Djali, qe gjate qendrimit te tij ne Big Brother ka rene ne sy per pamjen shume terheqese dhe, vec kesaj, edhe per nje xhentilese me femrat, aq sa per t'u pasur zili, eshte treguar i sinqerte gjate gjithe kohes. Anjeza nuk ka qene e pare qe ka preferuar shoqerine e Arjonit, para saj ishte Zhuljeta e me pas Mesida. Per asnje nga keto ai nuk ka pohuar se i ka dashur, megjithese ka ndare nje shtrat me to, dhe kjo vetem ne menyre miqesore. Eshte karakterizuar per natyren e tij te permbajtur, sidomos me femrat, duke nxjerre konkluzione te qarta per nje marredhenie.

Arjoni ka pohuar se, "nuk mjaftojne dy jave per te lindur nje dashuri mes dy njerezve. Nje lidhje, per t'u quajtur e konsoliduar, duhet te kaloje ne disa filtra njerezore, qe vetem ambienti i jashtem mund te t'i jape". Nga ana tjeter, djaloshit simpatik nuk i ka munguar suksesi me femrat dhe fama ne kete reality show ia ka shtuar me shume kerkesat. Duket se kete pjesemarrje Arjoni do ta perdore si nje trampoline per t'i hyre botes se modes, spektaklit, dhe jo vetem. Ndersa lidhja me Anjezen ka shume rezerva. Do te jete koha qe do t'i tregoje, jo vetem ketij cifti, por edhe publikut, se si do te shkoje lidhja e tyre. /shekulli/06.05.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: arion muqa muqaj muca mucaj anjeza
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Arjoni: Anjeza I like but I don't love

Couple of selfproclaimed in "Big Brother", Arjon-Anjeza, are not exactly so. It was also during the new Arjonit within the home, as nothing happened to them ... Mjaftuan some necking and a kiss in the lips to be further perfolur for a great love, but it is not so.

I contacted the Sh2-rain, Arjoni has confirmed yesterday that the Anjezen am, but not loves. This is discussed and the daughter who is already inside the house. "Both have accepted this fact," - he says. She was born between us in environments Station was a reciprocal feeling from both, but it is too early for them called love.

The boy, who during his stay in Big Brother has fallen in the eyes look more attractive and, addition, even for a courtesy with women, rich enough to envy, is shown sincere at all times. Anjeza has not been the first who has preferred the society Arjonit, before it was Zhuljeta and after Mesida. For any of these he has not claimed that it had, nonetheless has a separate bed with them, and this only in a friendly fashion. It characterized the nature of his contained, especially with women, and draw conclusions for a clear relationship.

Arjoni has claimed that "not enough two weeks to birth a love between two people. A connection, called to be consolidated, it should pass in some human filters, which only the external environment can give" . On the other hand, not charming Djaloshi has lacked success with women and fame in this reality show has added more demands. It seems that this participation will Arjoni used as a springboard for the world to access modes, spektaklit, and not only. While the connection Anjezen has many reservations. Will be the time that would indicate not only the couple but also the public, it will go their connection.
]]

Saturday, 25 April 2009

Big Brother Albania 2: Adela, Adi, Anjeza, Juna dhe Mimoza te Nominuar!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 78, NATA E DYMBEDHJETE (12), SPEKTAKLI, TE NOMINUARITTe nominuarit
ADELAJDA XHAMANI
ARDIAN POJANA
ANJEZA
JUNIDA KULE
MIMOZA KRASNIQI

Nga te gjithe rrjetet e telefonise celulare ne Shqiperi e Kosove

Per te VOTUAR Anjezen, dergoni: BB ANJEZA ne 15191
Per te VOTUAR Adelajden, dergoni: BB ADELAJDA ne 15191
Per te VOTUAR Ardianin, dergoni: BB ARDIAN ne 15191
Per te VOTUAR Juniden, dergoni: BB JUNIDA ne 15191
Per te VOTUAR Mimozen, dergoni: BB MIMOZA ne 15191

Nga Shqiperia, mesazhi kushton 100 leke + TVSH. Nga Kosova, 80 cent + TVSH.

- - - - - - - - - - - - - - - -
KUSH KE NOMINOI?

JUNA: ADELA, MIMOZA
ADELA: ANJEZA, JUNA
ARI: JUNA, ANJEZA
MIMOZA: JUNA, ANJEZA
ANJEZA: ADELA, ADI
BJORDI: JUNA, ANJEZA
QETSORI: ADI, ANJEZA
ADI: QETSORI, MIMOZA

RENDITJA FINALE

ANJEZA (5)
JUNA (4)
ADELA (2)
ADI (2)
MIMOZA (2)
QETSORI (1)
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Saturday, 18 April 2009

Big Brother Albania 2: Surprize Per Ciftin e "Big Brother"

Arjoni dhe Anjeza Big Brother Albania 2
/photo top channel/

Surprize per ciftin e “Big Brother”
18/04/09 21:43

Gjate spektaklit “Big Brother” kishte pergatitur nje surprize per dy nga banoret por , kjo surprize i perfshiu te gjithe banoret. Ato kane mundur te ndjekin nje film te shkurter “Arjoni me Anjezen”. Lidhja e tyre eshte ndjekur me shume vemendje nga publiku ,por jo vetem. Motra e Anjezes ka dashur te flase me Arjonin. Ajo e ka pyetur nese ndjenja eshte e vertete, apo eshte thjesht per spektakel. Ai ka deklaruar qe ndjenja qe ka ai per Anjezen eshte e vertete. Ajo i ka shprehur mbeshtetjen per lidhjen e tyre. Anjeza eshte emocionuar shume kur ka pare nga monitori takimin e Arjonit me te motren. Nje tjeter person qe ka dashur te flase per lidhjen e tyre ishte dhe motra e Arjonit e cila i ka dhene mbeshtetjen. Arjoni eshte perlotur nderkohe qe ka pare takimin e Anjezes me te motren.

Anjeza dhe Arjoni Anjeza dhe Arjoni Arjoni dh e Anjeza Arjoni dhe Anjeza

- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: arion muca muqaj mucaj
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Surprise for the couple of "Big Brother"
18/04/09 21:43

During spektaklit "Big Brother" had prepared a surprise for two of the residents, but it included a surprise of all residents. They could follow a short film "Arjoni with Anjezen. Linking them is followed more attention from the public, but not only. Anjezes sister wanted to talk to Arjonin. She asked if the feeling is true, or is just for spektakel. He stated that he has feelings for Anjezen is true. She has voiced support for their relationship. Anjeza is very emocionuar when the monitor is first meeting with Arjonit sister. Another person wanted to talk about their connection was and sister Arjonit which provided support. Arjoni is tearful while the first meeting of the sister Anjezes.
]]

Saturday, 11 April 2009

Big Brother Albania 2: Arjoni dhe Anjeza Puthen!

BIG BROTHER ALBANIA 2

Arjoni dhe AnjezaArjoni dhe Anjeza puthen
11/04/09 11:11

Arjoni dhe Anjeza nuk kane fjetur bashke si zakonisht. Pasi ngrihet, Arjoni shkon afer Anjezes. Ata qendrojne bashke ne krevat duke perkedhelur njeri-tjetrin gjate gjithe kohes. Ne nje moment, Arjoni e puth Anjezen ne buze. Ata vazhdojne te qendrojne ende shtrire dhe me pas puthen serish.
- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: arjon muca muqa muqaj mucaj arion anjeza
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Arjoni and Anjeza kiss
11/04/09 11:11

Arjoni and Anjeza have not slept together as usual. Once established, Arjoni goes near Anjezes. They stay together in the bed caressing each other at all times. At one point, Arjoni kisses Anjezen in lips. They continue to stay still and then extended again kiss.
]]

Saturday, 4 April 2009

Big Brother Albania 2: Aida, Anjeza, Bjordi, Dritani dhe Mimoza te Nominuar!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 57, NATA E NENTE, SPEKTAKLI, TE NOMINUARIT

Nominimi 8 Big Brother Albania 2

AIDA TROKA
ANJEZA
BJORDI MEZINI
DRITAN SHEHAJ
MIMOZA KRASNIQI

Nga te gjithe rrjetet e telefonise celulare ne Shqiperi e Kosove

Per te VOTUAR Aiden, dergoni: BB AIDA ne 15191
Per te VOTUAR Anjezen, dergoni: BB ANJEZA ne 15191
Per te VOTUAR Bjordin, dergoni: BB BJORD ne 15191
Per te VOTUAR Dritanin, dergoni: BB DRITAN ne 15191
Per te VOTUAR Mimoza, dergoni: BB MIMOZA ne 15191

KUSH KE NOMINOI (Sipas rradhes se paraqitjes)?

Adela: Aida, Qetsori
Aida: Adela, Bjordi
Adi: Dritani, Mimoza
Ani: Bjordi, Anjeza
Anjeza: Mimoza, Aida
Mimoza: Qetsori, Anjeza
Arjoni: Mimoza, Dritani
Bjordi: Dritani, Aida
Dritani: Mimoza, Anjeza
Qetsori: Dritani, Bjordi

RENDITJA FINALE

DRITANI (4)
MIMOZA (4)
AIDA (3)
ANJEZA (3)
BJORDI (3)
QETSORI (2)
ADELA (1)

- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

Saturday, 28 March 2009

Anjeza, "Kameleoni" i Big Brother Albania

Anjeza Big Brother Albania 2
/photo panorama etc./

Anjeza, “look-u” prej kameleoni i banores me te re ne “Big Brother”

Mbase per natyren ne dukje te bute, te afermit e moren pak me frike hyrjen e saj ne “Big Brother”, nese mund ta perballoje dot ose jo lojen mes banoreve te tjere, qe tashme kane krijuar dhe grupimet mes tyre. Por mikeshat tregojne se Anjeza eshte aq tip i urte, sa te mos duroje kapricot e banoreve te tjere, pasi kur e shikon qe dikush e tepron me te ajo eshte e afte te mbrohet.

Eshte e fundit qe ka hyre ne shtepine e famshme “Big Brother” dhe rrefimin per veten e ka bere pak a shume keshtu. Dita e Anjezes 20 vjecare fillon me vajtjen ne shkolle ne oren 08:00. Pasi mbaron mesimin shkon ne parukerine “Frida” ne rrugen “Bardhyl”, pune te cilen e le rreth ores 10:00 te mbremjes. Nese pyet mikeshat e saj me te aferta, tregojne se pasioni per parukerine i Anjezes eshte nje “marrezi” e vertete, kur behet fjale per te eksperimentuar me “look”-un e saj. I pelqen te ndryshoje pambarimisht. Kur pozoi per nje konkurs vajzash ne revisten “Trendy”, ishte shume e vogel dhe floket i kishte thjesht te shkurtra, ne ngjyren natyrale kaf. Por qe nga ajo kohe Anjezen nuk mund ta shohesh dy jave njesoj. Nga pese vite, fillimisht kurs dhe pastaj pune ne kete parukeri, ajo mund te kete ndryshuar dhjetera modele, gjatesi, apo ngjyra flokesh, nga e verdha, kafja, e kuqja, e zeza, e deri tek fijet lejla. Me baluke, pa baluke, kacurrela apo te shtrira, ajo pothuaj i ka provuar te gjitha modelet qe i shkojne. E nisi kursin e parukerise qe ne moshen 15 vjecare, dhe qe atehere punon cdo dite ne turnin e pasdites ne kete sallon, ku modelojne floket shume vajza te njohura te ekranit. Nuk dihet se si do shkeputet Anjeza, nga pasioni per parukerine, sepse vazhdon studimet e larta ne vitin e dyte ne degen e Juridikut, ne nje nga universitetet private ne Tirane, pasi ka mbaruar shkollen e mesme per gjuhe te huaj. E cfare tipi ka qene Anjeza jashte shtepise? “Tip i thjeshte, e shoqerueshme me te gjithe, dhe po ashtu lajkatare”, thone shoqet e saj. Mbase per natyren ne dukje te bute, te afermit e moren pak me frike hyrjen e saj ne “Big Brother”, nese mund ta perballoje dot ose jo lojen mes banoreve te tjere, qe tashme kane krijuar dhe grupimet mes tyre. Por mikeshat tregojne se Anjeza eshte aq tip i urte, sa te mos duroje kapricot e banoreve te tjere, pasi kur e shikon qe dikush e tepron me te ajo eshte e afte te mbrohet. Persa i perket argetimit njihet si vajza qe i pelqen te beje jete nate. Fundjavat i kalon ne lokalet e nates ne zonen e ishbllokut. Jeni kurioze me shume per “look”-un e saj?! I pelqejne tatuazhet. Nje te tille e ka ne shpatull, nje tjeter ne dore dhe po ashtu ne gisht. E si shume prej banoreve ne “Big Brother” me histori te trishtuara personale, edhe Anjeza ka nje histori te tille familjare. Ajo ka humbur te atin qe kur ishte dy vjec, dhe bashke me motren me te madhe Klodi, jane rritur me te emen, Xhulin, e cila punon si infermiere ne Polikliniken nr. 4 ne Tirane. Persa i perket jetes private ajo pohoi vete para pak ditesh brenda shtepise, se per momentin nuk ka te dashur dhe se i ka dhene fund nje lidhjeje para dy vitesh. Sesa e gatshme do jete te perballoje jetesen ne “Big Brother”, do ta tregoje vete ajo, nderkohe qe ideja per te hyre aty ishte nje vendim per te provuar kete eksperience televizive, qe mund ta sjelle fati vetem nje here ne jete. /panorama/28.03.09/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p.s. Mori vesh kush emrin e plote te Anjezes?


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Anjeza, "the look" of the chameleon of the newest of residents in "Big Brother"

Perhaps the nature noted in the soft, relatives took a little fear with its entry in the "Big Brother", if you can afford or not dot game between other residents, who have already created and groupings among them. But girlfriend Anjeza show that is so docile type, as kapricot not tolerate the other inhabitants, as when someone sees that hang over with it is capable of defending.

It has entered the last house in the famous "Big Broth er" and the story itself has become more or less so. Day Anjezes 20 years starts with vajtjen at school at 08:00. After we finished learning goes parukerine "Fried" in via "Bardhyl" work which leaves around 10:00 in the evening. If you ask her girlfriend closer, to show that passion parukerine of Anjezes is a "nonsense" and really, when it comes to be experimented with the "look" un-its. I am altered pambarimisht. When pozoi for a competitive girls Magazine "Trendy", was very small and my hair was just short, the natural color kaf. But since Anjezen can not see two same week. By five years, first course and then work in this parukeri, it may have changed dozens of models, length, or tint, the yellow, kafja, the Red, black, and fiber to Leyla. With baluke without baluke, curly or extended, it has proved almost all models that do. The course began parukerise at age 15, and since then working every day in the afternoon turnin in this salon, where hair modelojne many girls known to display. Not known how it will break Anjeza, from passion to parukerine because ongoing studies in the second year high in branch Juridikut, in one of the private universities in Tirana, after finishing high school for foreign languages. And what type was Anjeza outdoors? "Tip of the simple, the shoqerueshme with everyone, and also wheedling", say her friends. Perhaps the nature noted in the soft, relatives took a little fear with its entry in the "Big Brother", if you can afford or not dot game between other residents, who have already created and groupings among them. But girlfriend Anjeza show that is so docile type, as kapricot not tolerate the other inhabitants, as when someone sees that hang over with it is capable of defending. As regards entertainment known as the girl who likes to make night life. Weekend passes in the night premises in the area of ishbllokut. Are you curious more about "look" un-its? I like the tattoo. One has the shoulder, another in the hand and also in hand. And as many of the residents in "Big Brother" with a sad personal story, also has a Anjeza such family history. She has lost the father was when he was two years old, and together with sister with great Klodi are increased by mother, Xhulin, who works as a nurse in Polikliniken no. 4 in Tirana. With regard to private life she asserted itself within the first few days home, for the moment that has not loved and that is ending a relationship two years. Than would be willing to afford living in "Big Brother", it will show itself, while the idea of access there was a decision to try this TV experience, which can bring luck only once in life.
]]

Thursday, 26 March 2009

Anjeza "Skllaveron" Meshkujt e Big Brother

Anjeza Arjoni Big Brother Albania 2
/photo top channel/

Anjeza "skllaveron" meshkujt e BB

Duket se banorja me e re femer, e cila nuk ka as nje jave qe ka hyre ne shtepine e BB-se, eshte vene ne qender te vemendjes. Parukierja duket se ka fituar gjithe xhentilesen e meshkujve te shtepise. Ne fotot qe ju kemi sjelle, duket qarte qe ajo eshte e afruar me te gjithe meshkujt, te cilet, ndoshta, "jane velur" me vajzat qe kane qene pjese e lojes qe ne fillim.

Ajo qe eshte shqetesuar me shume nga futja e Anjezes ne shtepi, ka qene Adelajde, e cila ne nje bisede me Bjordin, kur ndodheshin vetem ne oborr, i ka thene atij se ai nuk mund te afrohet me te gjitha vajzat e shtepise, duke i permendur dhe rastin e Mesides, vajzen me te cilen Bjordi u afrua shume nje fare kohe.

E, megjithate, Bjordi nuk ka nguruar te afrohet me banoren me te re te shtepise, e cila kete here ka terhequr vemendjen e te gjitheve. Por, duket se shoqerine me te madhe ajo po e krijon me Adin, te cilit nuk ka nguruar t'i beje dhe disa sherbime parukerie, si ne rastin kur po i rregullonte thonjte.

Nese eshte me te vertete Anjeza e adhuruar nga meshkujt e shtepise, apo fakti qe afrohet me te gjithe eshte pjese e lojes se saj, kjo nuk dihet, sepse, duke pasur mundesine te studioje lojen nga jashte, Anjeza ndoshta ka shume mundesi qe kete ta perdore si taktike te sajen. /elona demollari/shekulli/26.03.09
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Anjeza "enslaves" Men of BB

It seems that the new female residents, which has neither a week that has entered the home of the WB, put the spotlight. Parukierja seems to have won all xhentilesen men's house. We have photos that you bring, it seems clear that it is approaching with all men, who, perhaps, "are velur" with girls who have been part of the game at the beginning.

What is more concerned with the introduction of Anjezes at home, has been Adelajde, which in a conversation with Bjordin when ndodheshin only in the yard, has told him that he can not approach with all the girls Station by and mentioned the case of Mesides, with which Bjordi daughter was afrua a little more time.

And, however, has not Bjordi reluctant to approach the banoren the new house, which this time has drawn the attention of everyone. But, it seems that the great society it is creating with Adin, which has not reluctant to make and some parukerie services, such as when nails are arranged.

If is indeed the god of men Anjeza Station, or the fact that it is all part of its game, it is not known, because, given the possibility to study the game from outside, Anjeza probably more to this that its use as a tactic.
]]

Sunday, 22 March 2009

Big Brother Albania 2: Anjeza Tregon Per Veten!

BIG BROTHER ALBANIA 2, DITA 44

Anjeza Big Brother Albania 2Anjeza tregon per veten
22/03/09 03:00

Anjeza ka thene se dita e saj fillon me vajtjen ne shkolle, cdo dite ne oren tete. Pasi mbaronte mesimin, shkonte ne parukerine ku punonte, pune te cilen e linte diku rreth ores dhjete te mbremjes. Ajo ka thene se parukerine e kishte pasion, kishte hyre ne kurs qe pas perfundimit te shkolles tetevjecare. Anjeza ka treguar se punonte per pasion, por patjeter edhe per te ardhurat, me te cilat ndihmonte familjen, por kryente edhe studimet. Pas pune, pinte ndonje kafe te shkurter me shoqerine. Lidhur me kete Adi i ka shprehur vleresimin e vet, pasi ajo ishte nje nga ata persona, qe bejne edhe shkollen edhe punen. “Nese eshte keshtu si thua, bravo te qofte!” – i ka thene ai. Ajo ka thene se fundjavave i pelqente te dilte dhe vendet qe preferonte te frekuentonte ishin Karaoke Bar. Anjeza ka thene se nuk kishte ndonje shoqeri shume te zgjeruar, por nje grup shoqesh te mira. Ajo ka thene gjithashtu se i pelqen shume te kercente dhe te kendonte. Te paren e bente mire, por te dyten, pavaresisht se i pelqente shume, nuk kishte zerin e duhur.

- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Anjeza tells about herself
22/03/09 03:00

Anjeza has said that her day begins with vajtjen at school, each eight-hour day. After the lesson ended, went parukerine where we work, work which the leave somewhere around ten evening. She has said parukerine had a passion, had entered the course after completion of school octennial. Anjeza has shown a passion for work, but definitely also for income, with which help the family, but also carry out studies. After work, a pint of coffee short of society. Regarding this Aad has expressed its appreciation, as it was one of those people who make the school work well. "If so how tellest, bravo to the cake!" - He has told. She has said that the weekends like to appear and was preferred to frekuentonte were Karaoke Bar. Anjeza has said the company had not any more expanded, but a group of good friends. She also said that the loves of kercente and kendonte. First do better, but the second, despite that like many, had not the right voice.
]]

Saturday, 21 March 2009

Big Brother Albania 2: Anjeza Profil!

Anjeza Big Brother Albania 2

BIG BROTHER ALBANIA 2, ANJEZA PROFIL

Anjeza eshte banorja e re e shtepise Big Brother. Hyn ne Diten 43!

Mosha: 20 vjec
Vendlindja: Tirane
Vendbanimi: Tirane
Arsimi: Studente e vitit II per Drejtesi
Profesioni: Parukiere
Horoskopi: Virgjeresha
Familja: mamaja, motra
Hobi: muzika, kercimi, karaoke
Shenja te vecanta: Tatuazhet; nje diell tribal, nje delfin dhe nje pale gershere dhe nje kreher, simbolet e profesionit te saj.

Karakteristika: Eshte vajze e thjeshte dhe e komunikueshme. I pelqen argetimi, kjo eshte dhe arsyeja kryesore per te cilen ka hyre ne Big Brother, gjithashtu dhe per fame. Ka shume shoqeri, me te cilen kalon shpesh fundjavat. I pelqen shume muzika popullore dhe kinemaja.

Po te fitonte cmimin e madh prej 70 mije Eurosh do te shlyente kredine e shtepise, afati i se ciles eshte 15 vjet. Jeta e saj ka qene e mbushur me ngjarje te rendesishme. Ajo qe e ka shenjuar me shume ka qene vdekja e te atit, 18 vjet me pare, te cilin ajo nuk ka arritur ta njohe, duke qene se kur ai u nda nga jeta, Anjeza ka qene vetem 2 vjec. Eshte nje person me karakter te forte, e lirshme dhe gjithnje ne kerkim te eksperiencave ndryshe.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

Anjeza Big Brother Albania 2

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online