All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Arian Agushi. Show all posts
Showing posts with label Arian Agushi. Show all posts

Friday, 4 June 2010

Gold AG Qe 10 Vjet Vozit Pa Leje!


/photo public domain/

"Gold Ag", qe 10 vjet vozit pa leje

Veture vozit qe prej moshes 12-13 vjecar, dhe ndonese ka kaluar moshen 23 vjet, ai ende nuk ka leje qarkullimi. Kjo gje i ndodh vetem rep kengetarit kontravers Arian Agushit, i njohur si "Gold Ag". Ariani me nostalgji i kujton edhe kohen kur ka drejtuar veture ne moshen e femijerise. "Kane qene caste te mira te asaj kohe. Edhe pse nuk i dija rregullat e vetures, e kishte lezetin e vet", kujton Ariani ate kohe.

Respektues i policise, por jo edhe i shenjave

"Gold Ag" qe pese vite ka veture personale dhe vozit kudo neper rruget e Kosoves, por vetem per shkak te perteses nuk regjistrohet per te marr lejen. "Valla po pritoj bre se per asgje tjeter nuk e kam lene", thote ai teksa tregon se cfare veture ka aktualisht.

"Kam veture BMW te vitit 2000 me ngjyre te bardhe, prapa i shkruan Ages, dhe e kam shoke shume te mire", ben te ditur kengetari preshevar qe jeton ne Prishtine. Shenjat e komunikacionit mundohet t'i respektoj, por nganjehere edhe i tejkalon sic eshte rasti me shpejtesine ku ai kujton nje rast qe ka vozitur deri ne 230 km/h. Mirepo, perkunder shenjave te komunikacionit qe nganjehere edhe i anashkalon, Ariani thote se policine mundohet t'i respektoj maksimalisht.

"Policine i respektoj per te vetmen arsye, vetem qe flasin shqip". E kur eshte puna te gjobat, me se shpeshti merr per shpejtesi dhe rrip te sigurise, por jo edhe per leje te vozitjes. "Gjithmone sillem mire me policine dhe kur bej gabime ne trafik e pranoj, ndersa per leje te qarkullimit ia bej hallin", thekson ai.

Perplasja per muri

"Gold Ag" veturen nuk e sheh si luks, por vetem si nevoje. Edhe po te mbetet pa te, nuk paraqet ndonje problem te theksuar. "Mos e pafsha veten pa ndonje pjese te trupit se pa veture kam lindur e edhe pa te mund te jetoj".

Gjate tere ketyre viteve te ngasjes se vetures, Arianit i kujtohet vetem nje fatkeqesi e cila i ka ndodhur per ne Shqiperi. "Njehere rruges per ne Shqiperi ka pasur termet. Une nuk kam ditur asgje vetem kur e pash veten te perplasur per nje muri. Nuk e kisha idene se si me ndodhi kjo. Kur mberrita ne Tirane ne lajme degjova se m’u aty kishte qene epiqendra e termetit", u shpreh kengetari Agushi.

"Gold Ag" eshte i kenaqur me veturen te cilen e posedon dhe nuk e ka ndermend edhe per nje kohe te gjate qe ta nderroj me ndonje tjeter./zeri/qershor 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

"Gold Ag, 10 years of driving without a license

Drive car since the age of 12-13 years and although the age of 23 years passed, he still does not permit the circulation. This thing happens only rep Arian Agushi controversial singer, known as "Gold Ag. Ariani recalls with nostalgia the time when the car has run a child. "Kane was best moments of that time. Although not knowing the rules of the car, had his lezetin, Ariani recalls that time.

Police observer, but also signs

"Gold Ag" that five years was the personal car and drive around the streets of Kosovo, but only because perteses not registered to receive permission. "Dance is pritoj bre for nothing that I did not leave," he says as he shows what the car currently has.

"I have the 2000 BMW car with white paint, write back of Ages, and have very good friends, knowing makes preshevar singer who lives in Prishtina. Traffic signs of trying to respect, but sometimes exceeding the speed as is the case where he remembers a case that has driving up to 230 km / h. However, despite signs of communication that sometimes skip, Ariani says the police try to respect the maximum.

"Police only respect for reason, just to speak Albanian. And when it comes to penalties, most often takes the belt speed and safety, but not for the driving license. "Always behave well with the police and when mistakes do we accept traffic, and for permission to make his plight circulation," said he.

Per wall collision

"Gold Ag" car does not see as luxuries, but only as needed. Even if it remains free to, does not present any problem to stress. "Do not pafsha themselves without any part of the body that was born free of the car could live without."

During these years of riding all over the car, just remember Arianit of a disaster that has happened to Albania. "Once the road to Albania has been terms. I do not know nothing I saw myself only when the collided on a wall. I do not like the idea that this happened. When arriving in Tirana, we heard news that there had been me earthquake epicenter, "said singer Agushi.

"Gold Ag" is satisfied with the car which has and has not even intend for a long time to change with any other.
]]

Wednesday, 17 March 2010

Gold AG Nuk i Frikesohet Askujt!

Arian Agushi aka Gold AG
/photo public domain/

Gold AG: Kur t'kruhet edhe t'shkruhet!

Arian Agushi, reperi qe sillet aq i kulturuar me gazetare, duket se nuk eshte keshtu edhe me ata qe mendon se mundohen ta shkelin apo poshterojne. "Gold Ag" i ka nxjerr kthetrat. Ndaj kujt?

Jeni nder ata repere qe nuk i kurseni te sharat ne kenge. Pse?

Ndoshta per dike mund te jete shume, por une nuk mendoj se e kam tepruar ndonjehere. Cdohere kam ditur te godase ne shenje.

Prej nga tere ky inat?

Nuk kam inat personal. Thjesht, me pelqen ta tregoj realitetin.

Me ke ke problem nga reperet?

Aktualisht nuk me shqeteson puna e askujt. Nuk e vlen. E, nese dikush deshiron te kete problem me mua, atehere ju them: "Mire se vini!".

Se fundi, i keni bere "diss" rep - grupit "Skillz". Pse i shani?

Kur t'kruhet edhe t'shkruhet. Nuk i kam share per ndonje gje personale. Por, ne nje kenge i kam degjuar tek thone: "Reperat i ngreme zhag". Ata jane te rinj per mua. Jane te fundit ne liste qe mund ta ngrene dike zhag. Jane thnegla.

Kemi degjuar se, edhe pasi keni bere kete kenge, keni shkuar ne lokalin qe e menaxhojne ata. Kerkonit sfide?

Pasi kohe me pare ne nje pub te Kosoves i gjuajta me shishe femijet e "Baba Records"-it, keta, pra Skillzat, shpetuan mire. Shkova ne lokalin e tyre per t'u treguar qe une nuk tutem. Eshte dashur ta therrasin njesine speciale per te me larguar nga aty. E, aga ende eshte gjalle.

Megjithate, a ka raste kur frikesohesh?

Nuk e nguc askend pa me nguc. I frikesohem vetem Allahut.

Po nese dikush t'i kthen te sharat?

Ata qe me shajne nuk i shoh live, pasi jetojne jashte, sepse ne Kosove nuk ua mban te rrine. Lus Zotin t'ma mundesoj nje takim me ta.

A ka realitet ne tekstet tua?

Cka me sheh syri ma flet goja. Mendja po me thote shuaj, por zemra po me pelcet. Zakonisht, ne kenget e mia e kerkoj ate qe s'e kam, ate qe me ndodh. Rralle kendoj per femra e klube si disa te tjere. I kendoj bashkimit te trojeve shqiptare, problemeve me te cilat ballafaqohet kombi yne, nga Lugina e Presheves deri ne Cameri.

Me ke i realizon kenget?

Me ata qe ia vlen. I pershendes. E dine ata kush jane.

A mendon se ke bere fame me "dissa" (sharje)?

Fame kam pasur dhe kam boll.

Pas "Skillzave", kush e ka radhen?

Varesisht kush e lyp taksiratin.

Cka ka ne mes teje dhe "Unikkatilit"?

Jemi miq te mire. E kemi realizuar nje kenge, e cila se shpejti pritet te transmetohet.

Per fund?

Shpresoj qe se shpejti ta kemi Shqiperine etnike. /kosovarja/mars 2010/

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Gold AG: When t'kruhet also t'shkruhet

Arian Agushi, rapper that brought so cultured with a journalist, it seems that is not so with those who thinks that try to violate or poshterojne. Gold Ag 'has claws out. To whom?

You honor those who do not save repere Share the song. Why?

Maybe for someone can be more, but I do not think that I too sometimes. I always knew to hit the sign.

Where all this ire?

I have personal ire. Simply, I like to tell reality.

The problem you have by reperet?

Currently not a concern of anyone's work. Not valid. And if someone wants to have a problem with me, then you say: "Welcome!".

Finally, you've made "diss" rep - group "Skillz". Shani Why?

When t'kruhet also t'shkruhet. I did not share anything personal. But, in a song I heard to say: "Reperat of zhag make. They are new for me. They are last in the list that can raise someone zhag. Jane thnegla.

We have heard that even after you have done this song, you go to shop that they manage. Search challenge?

After the first time in a pub shooting Kosovo bottle of children's "Baba Records"-it, these so Skillz, saved well. I went to their shop to show that I do not tutem. It had to call upon special unit to the left there. E, Aga is still alive.

However, there are cases where fear?

Do not squeeze anyone without the squeeze. I fear only Allah.

But if someone turns to Share?

Shajne those who can not see live, after living abroad, because in Kosovo holds them not to stay. I pray to God t'ma facilitate a meeting with them.

Is there reality in your texts?

What the eye sees my mouth speaks. The mind is the mean quench, but my heart is with pop. Usually, in my songs do not ask what I, what is happening. Rarely sing for women's clubs as some others. I sing union of Albanian territories, the problems facing our nation, from the Presevo Valley to Cameri.

With songs realizes you?

With them was worth it. I Hi. And know who they are.

Do you think that you have made fame with "diss" (quarrel)?

Fame and I've had enough.

After the "skillz", who is next?

Depending on who's asking taksiratin.

What is between you and "UniKKatilit"?

We are good friends. We've done a song, which is expected to be broadcast soon.

For the end?

I hope that soon we have ethnic Albania.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online