All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Bekim Fehmiu. Show all posts
Showing posts with label Bekim Fehmiu. Show all posts

Thursday, 17 June 2010

Lumbardhi i Prizrenit Pret Hirin e Trupit te Bekim Fehmiut


/photo public domain/

Lumi Lumbardh pret hirin e trupit te Fehmiut

Hiri i trupit te pajete te aktorit te madh Bekim Fehmiu do te hidhet mbi lumin Lumbardh te Prizrenit, pas kremimit, amanet i lene nga vete aktori. Se do te behet kremimi i trupit te tij ka njoftuar edhe Milazim Salihu, drejtor i kinemase “ABC” ne Prishtine, njeheresh mik i ngushte i Bekim Fehmiut dhe ura lidhese mes Prishtines dhe Beogradit mbi organizimin e percjelljes se fundit te aktorit Fehmiu. Se si do te vendoset per organizimin dhe amanetin e Fehmiut, Salihu ka bere te ditur se jane duke pritur djalin e Fehmiut, Uliks Fehmiun, qe te vije nga Amerika dhe te sjelle letrat, ne te cilat fshihen deshirat e fundit te te atit.

“Sot ne mengjes arrin Uliksi dhe do te me njoftoje se si do te veprojme. Nderkohe, eshte themeluar nje keshill organizativ, i udhehequr nga Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit, qe do te merret me te gjitha detajet rreth ceremonise mortore. Akademia komemorative do te mbahet ne kinemane “ABC”, kjo eshte edhe kerkese e vete Bekim Fehmiut, mirepo data ne te cilen do te mbahet kjo akademi nuk dihet. Mirepo, ne te njejten dite presidenti i Republikes se Kosoves, Fatmir Sejdiu do te shpalle dite zie, sikurse qe do te prezantoje edhe Filarmonia Opera e Kosoves nje koncert perkujtues”, ka thene Salihu. Kurse per hedhjen e hirit te trupit te aktorit te madh Bekim Fehmiu, ne lumin Lumbardh te Prizrenit, Salihu ka thene se do te jete pa pranine e medieve dhe rrethit te gjere, pasi qe, kerkese e Bekim Fehmiut ka qene qe kjo deshire e fundit e tij te plotesohet vetem nga rrethi i ngushte familjar.

Milazim Salihu ka perseritur faktin se Bekim Fehmiun e ka pasur mik per 30 vjet, dhe se viteve te fundit, ai, ne kinemane “ABC”, i ka kaluar nga tre muaj vere. Ne kujtim te kesaj vizite Salihu kishte krijuar kendin e Bekim Fehmiut pikerisht ne kinemane “ABC”, duke e vendosur nje filxhan kafeje, nje gote uje dhe nje pako cigare. Ai po e imagjinonte se kjo kafe ishte e vete Bekim Fehmiut dhe prane kesaj kafeje ishte vendosur libri i zise, ne te cilin mund te shkruanin pershtypjet e tyre te gjithe ata qe deshirojne te pine kafe me legjenden e filmit: “Ky eshte kendi i Bekim Fehmiut, te gjithe ata qe done te pine kafe me te mund te ulen dhe te shkruajne kujtimet e tyre per te”, ka thene Salihu.

Si mik i mire i tij ai ka rrefyer per gazeten se Fehmiu ishte i zhgenjyer me Kosoven, me institucionet, me filmberesit. “Njerezit e ketushem nuk kane dashur te punojne me Bekim Fehmiun, iu kane frikesuar atij”, ka thene Salihu, duke shprehur keqardhje per kete fakt qe Bekim Fehmiu, ylli i kinematografise boterore iku pa punuar me njerezit e gjakut. Ne anen tjeter, per deklaraten ne medie se ai se fundit kishte pasur probleme psikike, Salihu e ka mohuar nje gje te tille, duke e arsyetuar me faktin se Fehmiut se fundi i ka vdekur nje vella dhe dy motra, gje qe ka ndikuar ne disponimin e tij. Mirepo, sipas tij, ai ishte tip pozitiv dhe sportiv dhe ne asnje menyre njeri me probleme psikike.

Nderkohe, pos ne kinemane “ABC”, qe eshte hapur libri i zise, ku mund te nenshkruhen te gjithe ata qe done, nje liber i njejte eshte hapur edhe para Teatrit Kombetar te Kosoves. Kete nisme, udheheqesit e TKK-se e kane quajtur “Ditet homazh per Bekim Fehmiun”, ku do te ndizen per shtate net me radhe nga 74 qirinj, qe simbolizojne vitet e Bekim Fehmiut, dhe sipas Burbuqe Berishes, drejtore e pergjithshme e Teatrit Kombetar te Kosoves ne foajene e TKK-se do te emetohen filmat e aktorit te ndjere Bekim Fehmiu.

Mirepo, prezantimin e filmave te Bekim Fehmiut, Milazim Salihu e sheh si ceshtje jo korrekte, pasi qe, sipas tij, “Kosovafilmi”, nuk posedon asnje film te aktorit te madh Bekim Fehmiu. Dhe per prezantimin e filmave te tij, paraprakisht duhet te kontraktohen kompanite me te cilat jane realizuar filmat, ose ne te kunderten do t’i nenshtrohen ne menyre institucionale formes se piraterise. /ardian pajaziti/zeri/qershor 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Djemte e aktorit Bekim Fehmiu, Uliksi (majtas) dhe Hedoni, teksa po shkonin ne morgun e varrezave te reja te Beogradit, ku se bashku me shume qytetare te Beogradit te moshave te ndryshme, artiste, e perfaqesues te jetes politike u ndane nga aktori i madh, Bekim Fehmiu, duke ia dhene lamtumiren e fundit. Kremimi i trupit te aktorit te madh do te behet gjate diteve te ardhshme, kurse pastaj urna me hirin trupit te tij do te niset per ne Kosove, per tu shperndare ne Lumbardhin e Prizrenit, sipas amanetit te tij. /gazeta express/(Foto: Blic)
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[
[ translation by google:

River Lumbardh expects grace body Fehmiu

Ashes of the lifeless body of a great actor will be cast Blessing Fehmiu River Lumbardh of Prizren, after cremations, testament left by the actor himself. That will be his body cremations has also announced Milazim Salihu, cinema director "ABC" in Pristina, once close friend and bridge Bekim Fehmiu between Pristina and Belgrade on the organization's latest tracking Fehmiu actor. How to set the organization and the Fehmiu Amaneti Salih has made it known that they are waiting Fehmiu son, Uliks Fehmiu, that come from America and bring the letters, in which deleted the last wishes of his father.

Today in the morning and will reach Uliksi to announce how they will operate. Meanwhile, a council was established organization, led by the Ministry of Culture, Youth and Sports, which will handle all the details about the ceremony remains. Commemorative Academy will be held in cinema "ABC", this is the Blessing Fehmiu application itself, but the date will be held this academy is not known. However, the same day the President of the Republic of Kosovo, Fatmir Sejdiu will be announced day of mourning, as that would present the Kosovo Philharmonic Opera a commemorative concert, "said Salihu. But for the grace of throwing large body of actor Bekim Fehmiu, the river Lumbardh of Prizren, Salih said it would be without the presence of the media and wider circle, after that, Bekim Fehmiu application that it was like last filled his only close family circle.

Milazim Salih has repeated the fact that Blessing had Fehmiu friend for 30 years, and in recent years, he, in cinema "ABC", has spent the three summer months. In memory of this visit Salihu had made precisely the angle of the cinema Fehmiu Blessing "ABC" by placing a cup of coffee, a glass of water and a packet of cigarettes. It is imagined that this coffee was self Bekim Fehmiu and coffee at this book of mourning was set, in which we can write their feedback to all those who want to drink coffee with film legend: "This is the angle of Blessing Fehmiu, all done to those who drink coffee could sit and write their memoirs, "said Salihu.

As his good friend rrefyer the newspaper he was disappointed that Fehmiu with Kosovo institutions, with the filmmakers. "People did not want the present to work with Bekim Fehmiu, were they scared him," said Salih, expressing regret for the fact that this Fehmiu Blessing, star of world cinematography work with people left without blood. Conversely, for the declaration in the last media that he had mental problems, Salih has denied such a thing, justified by the fact that Fehmiu died recently of a brother and two sisters, which has affected the mood his. However, according to him, he was positive and sporty type and in any way human mental problems.

Meanwhile, in the cinema than "ABC", which is an open book of mourning, which can be signed and all those that done, a book of the same is opened before the National Theatre of Kosovo. This initiative, leaders that have TKK-called "pay homage to Bekim Fehmiu days, where the fires for seven nights from 74th place candles, which symbolize Fehmiu Bekim years, according to Bud Berisha, director general of National Theatre Kosovo in the TKK-foajene will be issued to the late actor's films Fehmiu Blessing.

However, the presentation of films to Bekim Fehmiu, Salihu Milazim sees as issues not correct, since, according to him, "Kosovafilm" does not have any big movie actor Bekim Fehmiu. And for the presentation of his film, tentatively agreed to the companies with which movies are made, or otherwise subject to institutional shape so piracy. / Ardian Pajaziti / voice / June 2010 /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Boys actor Bekim Fehmiu, Uliksi (left) and Hedoni, as he went to the cemetery morgun New Belgrade, which along with many Belgrade citizens of different ages, artists, and representatives of political life was split from actor great Fehmiu Blessing, by his final farewell. Cremations of the actor's body will be greater during the next days, after the grace urna his body will leave for Kosovo, to be distributed in Lumbardhi of Prizren, according to his Amaneti. (Photo: Blic)
]]

Tuesday, 15 June 2010

Ndahet Nga Jeta Aktori Bekim Fehmiu

Ndahet nga jeta aktori Bekim Fehmiu

Njoftohet se aktori i njohur shqiptar i filmit dhe teatrit Bekim Fehmiu është gjetur pasdite të martën i vdekur në banesën vet, në lagjen Zvezdara të Beogradit.

Këtë lajm e ka konfirmuar ministri serb i Policisë Ivica Daçiq, i cili ka thënë se "supozohet se fjala është për vetëvrasje, sepse është shtënë nga pistoleta e regjistruar në emrin e Fehmiut."

74-vjeçari Bekim Fehmiu ka qenë yll i madh i kinematografisë jugosllave e botërore.

Ka lindur në Sarajevë më 1 qershor të vitit 1936, nga i ati Ibrahim Fehmiu patriot dhe punëtor i shquar i arsimit shqip, kurse fëmijërinë dhe rininë e ka kaluar në Prizren ku e ka mbaruar edhe gjimnazin.

Fakultetin e arteve dramatike e ka kryer në Beograd ku edhe e ka kaluar jetën me bashkëshorten Branka Petiq, po ashtu aktore, me të cilën ka djemtë Uliksin dhe Hedonin.

Bekimi u bë i famshëm me filmin "Mbledhësit e Puplave", në vitin 1966, kur në festivalin e Kanës mori Palmën e Artë.

Deri në atë kohë, ai kishte studiuar dhe ishte bërë i njohur nga shumë shtëpi filmi nëpër botë.

Ai është aktori i parë shqiptar i filmit dhe i teatrit, i cili ka luajtur me sukses në filmat dhe skenat e gjithë hapësirës së ish-Jugosllavisë.

Ka qenë një nga personalitetet që ka lënë gjurmë në kinematografinë ballkanike, por mbi të gjitha, ai është i njohur për kontributin artistik në kinematografinë botërore.

Rolet e tij në filmat "Edukata speciale", "Odiseja", apo "Aventurieri", përmenden si kryevepra të kinematografisë botërore.

Bekim Fehmiu ka bashkëpunuar me shumë aktorë të njohur botërore si John Huston, Olivia de Havilland, Ava Gardner, Robert Show, Dirk Bogart, Sharl Aznavur, Irene Papas, apo Claudia Cardinale.

Ka interpretuar në shqip, serbisht, maqedonisht, turqisht, në gjuhën rome, në spanjisht, anglisht, frëngjisht dhe italisht.

Shkrimtari dhe producenti dhe italian, Françesko Skardamalja ka thënë se "Bekim Fehmiu është i vemti aktor ndërkombëtar nga vendet lindore, komuniste i cili ka filmuar në perëndim gati plot njëzetë vjet, duke shpërthyer perden e hekurt gjithnjë deri në paraqitjen e Gorbaçovit dhe rënies së Murit të Berlinit".

Bekim Fehmiu është një nga artistët më të mëdhenj që kanë dalë prej këtyre anëve.

Nga viti 1987, kur në mënyrë demonstrative braktisi shfaqjen "Madame Kolontine" të Anete Playel, ku luante Leninin dhe Stalinin, në teatrin jugosllav të dramës, ai i dha lamtumirën aktivitetit artistik në Jugosllavi.

Pas disa kohësh mori dhe vendimin për t'i dhënë fund karrierës edhe në aktivitetet artistike botërore.

Në vitin 2002 në Beograd u botua libri autobiografik i Bekim Fehmiut, "Shkëlqimi dhe trishtimi", në të cilin përshkruhet periudha që nga lindja e tij në Sarajevë e deri në regjistrimin në fakultetin e arteve dramatike në Beograd.

Mirëpo libri ende nuk është botuar në shqip. Këto ditë e ka përfunduar edhe pjesën e dytë të dorëshkrimit të librit në fjalë në serbisht, dhe kap periudhën prej vitit 1956 e deri më sot. /bbc/qershor 2010/

Materiale te ndryshme per Bekim Fehmiun

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Separated from life actor Bekim Fehmiu
Reportedly, the actor known film and theater Albanian Bekim Fehmiu was found dead Tuesday afternoon in his apartment in Belgrade Zvezdara neighborhood.
This news has confirmed Serbian Police Minister Ivica Dacic, who said that "it is assumed that the word suicide because it is shot by handguns registered in the name of Fehmiu."

Bekim Fehmiu 74-year-old star has been great and world Yugoslav cinematography.

Born in Sarajevo on 1 June 1936, by his father Ibrahim Fehmiu patriot and prominent worker Albanian education, and childhood and youth spent in Prizren where he also finished high school.

Faculty of dramatic arts in Belgrade, where he has performed well spent with his wife Branka Petiq life, as actors, in which the boys and Hedonin Uliksin.

Blessing became famous with the movie "Collectors of feathers, in 1966, when the Cannes Festival Palme d'received.

By that time, he had studied and had become known by many movie houses across the world.

He is the first Albanian actor and film theater, which has played successfully in movies and scenes around the area of former Yugoslavia.

He was one of the personalities who have left footprints in the Balkan cinematography, but above all, he is known for its artistic contribution to world cinematography.

His roles in films including "Special Education", "Odysseus", or "Aventurieri", cited as masterpieces of world cinema.

Bekim Fehmiu has collaborated with many world famous players like John Huston, Olivia de Havilland, Ava Gardner, Robert Show, Dirk Bogart, Charles Aznavur, Irene Papas, or Claudia Cardinal.

Has performed in Albanian, Serbian, Macedonian, Turkish, Roma language, in Spanish, English, French and Italian.

Writer and producer, Italian, Francesco Skardamalja said that "Bekim is vemti Fehmiu international player from Eastern communist who has filmed in the west almost full twenty years, the iron curtain ever detonated by the appearance of Gorbachev and the collapse of the Wall Berlin.

Fehmiu blessing is one of the greatest artists that have emerged from these sides.

Since 1987, when the show left so demonstrative "Madame Kolontine" of Aneta Playel, where Lenin and Stalin played in the Yugoslav Drama Theatre, he gave farewell to artistic activity in Yugoslavia.

After some time and took the decision to end career in artistic activities worldwide.

In 2002 was published in Belgrade's Blessing Fehmiu autobiographical book, "brightness and sorrow", which described the period since its birth in Sarajevo until the registration in the Faculty of Drama Arts in Belgrade.

But the book has not yet been published in Albanian. These days has completed the second part of the manuscript of the book in question in Serbian, and captures the period from 1956 until today.
]]

Thursday, 30 October 2008

Serbedzija: Nuk Jemi Ne Nivelin e Bekim Fehmiut!

Bekim Fehmiu ne filmin Cagliostro
/photo public domain/

Serbedzija lavderon Bekim Fehmiun

Aktori me fame boterore Rade Serbedzija, pavaresisht se ka luajtur prane aktoreve me te medhenj te Hollywoodit, eshte shprehur se aktori i cili vertet i kane lene mbresa eshte legjenda shqiptare e aktrimit, Bekim Fehmiu.

Charlize Theron dhe Rade SerbedzijaSerbedzija i cili ka luajtur ne filma te tille si “Polish Wedding”, “The Saint” etj., i pyetur gjate nje interviste per karrieren e aktoreve te ish-Jugosllavise te cilet kane bere disa filma ne Hollywood, mirepo nuk kane mundur ta arrijne ate qe e ka arritur ai, aktori kroat me prejardhje serbe eshte shprehur se askush prej aktoreve nuk eshte i nivelit te Bekim Fehmiut.

“Aktoret kane nevoje per kohe. Gjithcka mund te ndodhe nese ata kane talent dhe shume fat. Deshiroj te them se askush nga ne qe jemi ne boten e filmit nuk jemi ne nivelin ne te cilin ka qene Bekim Fehmiu ne kohen e tij”, eshte shprehur Serbedzija./telegrafi/30.10.08/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online