All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Blertina Shabani. Show all posts
Showing posts with label Blertina Shabani. Show all posts

Friday, 11 June 2010

VIP-at Per Futbollin

VIPOmania futbollistike

Edhe pse merren kryesisht me muzikë, ka raste kur bëjnë tifo për ekipe të caktuara. Megjithatë, këngëtaret e estradës kosovare adhurojnë ekipet më shumë për lojtarët që luajnë në to. Genta Ismajli, Zanfina Ismajli, Adelina Berisha, Agnesa Vuthaj dhe Blertina Shabani flasin, për Express, për Kampionatin botëror dhe prognozat e tyre për garën në Afrikën e Jugut.

Ato janë të bukura. Këndojnë edhe gjatë kampionatit, por nuk harrojnë të bëjnë tifo për ekipet e preferuara të tyre. Ky është kampionati botëror i futbollit “Afrika e Jugut”, i cili ka zgjuar interesim edhe te VIP kosovarë.

Ato qysh tani kanë bërë prognozat e tyre të para. Edhe pse mund të konsiderohen si jo shumë profesionale, megjithatë VIP kosovarë adhurojnë ekipet e tyre edhe për lojtarët që luajnë për ekipe të caktuara.

Këngëtarja Genta Ismajli tha për Express se ajo nuk do të ketë shumë kohë për ta përcjellë kampionatin botëror “Afrika e Jugut 2010”, sepse do të ketë shumë angazhime gjatë kësaj vere.

“Mirëpo, do të bëj tifo për Italinë pasi që më pëlqen edhe ekipi i Milanos, edhe pse nuk e di se me cilin ekip dhe cilët lojtarë do të paraqitet Italia në Kampionat botëror”, tha Genta për Express.

Këngëtarja tjetër, Zanfina Ismajli tha se është një adhuruese e ekipit të Portugalisë dhe shpreson që kapiteni i kësaj skuadre, Cristiano Ronaldo, të ngrehë Kupën e Botërorit në “Afrikën e Jugut”.

“Sivjet do të jem një tifoze e flaktë e Portugalisë. Edhe pse kam shumë pak kohë për ta përcjell për shkak të angazhimeve, do të bëj tifo për këtë kombëtare për shkak se në të luan Cristiano Ronaldo”, tha Zanfina për gazetën.

Për Italinë tifo do të bëjë edhe këngëtarja Bertina Shabani, e cila thotë se do ta përcjellë tërë Kampionatin botëror. “Pa dyshim! Do të bëj tifo për Italinë, posaçërisht për shkak se në këtë ekip luan Cannavaro. Po ashtu Italia ka lojtarët më të bukur në ekip për këtë edhe e adhuroj”.

Bukuroshja kosovare Agnesa Vuthaj ka dy ekipe që parapëlqen të fitojnë Botërorin. “Preferoj dy ekipe – Anglinë dhe Gjermaninë. Janë ekipe të cilat mendoj se do paraqiten me komplet dhe me luftarak për të luftuar titullin”.

Nga ana tjetër, këngëtarja Adelina Berisha thotë se do të bëjë tifo për Brazilin, sepse për këtë ekip luan njëri prej lojtarëve të preferuar të saj.

“Pra, bëj tifo për Brazilin sepse në të luan mesfushori kreativ i Real Madrid, Leite Kaka, i cili lojtar më pëlqen shumë”, tha Berisha./ardian jasiqi/gazeta express/qershor 2010/

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

VIPOmania football

Although dealing mainly with music, there are times when teams do for certain typhus. However, singers and worship teams Kosovo estrades more players that play in them. Genta, Zanfina Ismajli, Adelina Berisha, and Bertina Vuthaj Agnesa Shabani speak for Express, World Championship and their prognoses for the race in South Africa.

They are beautiful. Sing during the championship, but do not forget to typhus for their favorite teams. This is the World Cup "South Africa", which also has an interest in VIP smart Kosovo.

They have already made their first prognosis. Even though it may be considered as not very professional, however, Kosovo VIP worship their teams for players who play for certain teams.

Genta singer told the Express that she would not have much time to follow the World Cup "South Africa 2010" because there will be many commitments this summer.

"However, cause typhus to Italy because I like the Milan team, although I do not know with which team and which players will be presented to Italy in the world championship," Genta said the Express.

Another singer, Zanfina Ismajli said he is allowed a team of Portugal, and hopes that the team captain, Cristiano Ronaldo, the wind Cup World Cup in "South Africa".

"This year will be an ardent fan of the Portuguese. Even though I have very little time to follow due to commitments, will make this national typhus because it plays in Cristiano Ronaldo, "said Zanfina newspaper.

For Italy typhus will make the singer Bertina Shabani, which says it will monitor all World Championships. "Without a doubt! Typhus will do for Italy, especially because this team plays Cannavaro. Italy also has nice players on this team and I serve. "

Beauty Agnesa Vuthaj Kosovo has two teams that prefer to earn World Cup. "I prefer two teams - England and Germany. There are teams that I think will occur with complete and battle for the title fight. "

On the other hand, singer Adelina Berisha says he will make typhus for Brazil, because this team plays one of her favorite players.

"So I typhus for Brazil because the creative midfielder to play Real Madrid, Kaka Leite, which player I like very much", said Berisha.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online