All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Brikena Beqiri. Show all posts
Showing posts with label Brikena Beqiri. Show all posts

Tuesday, 28 April 2009

Brikena Beqiri: Adoleshenca Ime!

Brikena Beqiri
/photo public domain/

Brikena Beqiri rikujton kohen e adoleshences
Vizionare qe ne moshe te re

“Cdo here eshte dashur te kem rezultat shembullor, ne menyre qe te kem lejen e prinderve per t’u marre edhe me shume e shume aktivitete te lira, e qe disa here i kam permendur, si: ambasadore e vogel, balerine, patinazhiste, kendim, kitare, recitim, karate, atletike, aktrim si dhe valltare, se pari e ansamblit “Shota” e pastaj ne ate “Universiteti”, thote Brikena

Brikena Beqiri, nje adoleshente me shume vizione, qysh si femije ka pasur mjaft prirje dhe talent per t’u bere nje moderatore, nje kengetare dhe te realizoje endrrat e saj. Brikena ne shkolle ka qene nje nxenese e shkelqyeshme, dhe thote se gjithnje ka qene nen perkujdesjen e prinderve dhe kjo ka ndikuar mire ne personalitetin e saj. Per me shume, rreth kohes se saj ne periudhen e adoleshences flet Brikena per “Kosova Sot”.

E DHENE PAS AKTIVITETEVE TE LIRA

“Kosova Sot”: Na flisni pak per kohen kur keni qene adoleshente?
Brikena Beqiri: Cdo here eshte dashur te kem rezultat shembullor, ne menyre qe te kem lejen e prinderve per t’u marre edhe me shume e shume aktivitete te lira, e qe disa here i kam permendur, si: ambasadore e vogel, balerine, patinazhiste, kendim, kitare, recitim, karate, atletike, aktrim, si dhe valltare, se pari e ansamblit “Shota”, e pastaj “Universiteti”. Gjithashtu, pjese e ketij aktiviteti kane qene ushtrimet. Ne moshen kur une isha adoleshente, sic dihej ishte nje situate shume e tensionuar ne tere vendin tone dhe mesimi nuk mund te zhvillohej ashtu sic ishte me se miri. Nuk kam shijuar bankat e lokaleve te gjimnazit, por eshte dashur qe cdo dite te kalonim nga nje shtepi ne tjetren, dhe ne vend te bankave qe te shkruanim mbi to, duhej qe gjunjet tane ta luajne rolin e bankes.

“Kosova Sot”: Sa jeni shoqeruar dhe me cilin shok apo shoqe keni qendruar me shume?
Brikena Beqiri: I dua njerezit, por nuk kam pasur edhe shume shoqeri te madhe. Do t’i permendja tri shoqet e mia Arita Radoniqin, tani nene e dy femijeve, Arjeta Luten, tani arkitekte dhe Mimoza Pajazitin, profesoreshe e pianos. Kam qene paksa si tip i mbyllur dhe une kam qene ajo qe e ka zgjedhur shoqerine, e jo shoqeria mua.

“Kosova Sot”: Si e kalonit kohen e lire ne ate periudhe?
Brikena Beqiri: Vendi i vetem ku na eshte lejuar nga prinderit ne ate kohe kane qene embeltoret, edhe pse ka pasur kafeteri. Kohen tjeter gjithmone e kaloja me angazhime, me aktivitete te ndryshme.

“Kosova Sot”: Ku i keni kaluar pushimet?
Brikena Beqiri: Cdohere me prinderit kam shkuar ne vendet e ndryshme bregdetare, por me te kendshmet ishin ato kur kaloja ne rrethin e ngushte familjar. Shkonim ne Greqi, ne Ulqin, ne Kroaci, ne Gjermani ku kam nje pjese te familjes. Por, ato me te kendshmet ishin kur mblidheshim me familjaret dhe te afermit e tjere veres te “Bliri i vjeter”, ku cdo here gjyshja shfrytezonte rastin kur une kisha pushime te piqte flija.

ME SHUME SIMPATI SE DASHURI

“Kosova Sot”: Si e paramendonit lidhjen ne dashuri?
Brikena Beqiri: Ne kohen e adoleshences sime nuk mund te them qe kam pasur dashuri, por simpati, e qe sot me vjen te qesh kur i kujtoj.

Brikena Beqiri“Kosova Sot”: A keni menduar ne karrieren te cilen e keni arritur sot?
Brikena Beqiri: Mund te them se diku rreth 70 % po, e kam menduar, sepse endrra per punen ne televizion si gazetare, moderatore, eshte realizuar. Sa u perket studimeve ne Fakultetin e Mjekesise, jam ne perfundim. Ndersa, sa i perket muzikes kam realizuar disa kenge, po ashtu edhe nje videoklip dhe qe mendoj te vazhdoj edhe me tutje kur te gjej pak kohe te lire. Ne kete drejtim se shpejti do te kete dicka te re, por nuk po e zbuloj tani ndonese me ka mbetur edhe dicka tjeter per te realizuar me vone.

“Kosova Sot”: Cili ka qene momenti me i lumtur dhe me i hidhur qe e rikujtoni?
Brikena Beqiri: Momenti me i hidhur per mua ka qene perjetimi i luftes ku se pari kemi qendruar me familje 3 jave ne malet e Jabllanices “Troja”, ku babi si mjek dhe nena si personele shendetesore atekohe sherbenin. Ndersa, momenti me i lumtur ishte kthimi ne vendin tone.

“Kosova Sot”: Cilat jane dallimet e adoleshenteve te atehershem me keta te sotmit?
Brikena Beqiri: Mund te them se ka mjaft dallime, por mund te jene edhe individuale. Kohet kane ndryshuar, mund te them se Kosova ka pasur nje rini te shendoshe, dhe vazhdon ta kete, per shkak te nje fryme tjeter, e cila mbizoteron ne kete kohe e bene ta dalloje nga adoleshenca ime. Si eshte vendi edhe kuvendi. /k.bajrami/kosova sot/28.04.09/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Beqiri Brikena recalls time of adolescence
Visionary when still young

"Every time is like to obtain the result model, in order to obtain the permission of parents to deal with many, many free activities, some of which I mention here, as ambassador small dancer, patinazhiste, canto, guitar, intonation, Karaite, athletic, aktrim and dancers, the Ensemble's first "shot" and then in the "University", says Brikena

Brikena Beqiri, a teenage visions more, since the child has had enough talent and propensity to become a moderator, the singers and to realize its dreams. Brikena at school a student has been excellent, and says that has always been under the auspices of parents and this has affected the personality of its best. For more about her time in the adoleshences speaks Brikena for "Kosova Sot".

ACTIVITIES OF cognoscente Free

"Kosova Sot": We speak for the little time you have been a teenage?
Brikena Beqiri: Every time is like to obtain the result model, in order to obtain the permission of parents to deal with many, many free activities, some of which I mention here, as ambassador small ballerina, patinazhiste, canto, guitar, intonation, Karaite, athletic, aktrim, and dancers, the Ensemble's first "shot", then "University". Also, part of this activity have been exercises. In the age when I was teenage, was known as a very tense situation in our country and all classes can not be held as it was the best. I have not tasted banks and local gymnasium, but that is loved every day of kalonim from a house in another, and instead of banks to shkruanim on them, that should our knees to play the role of the Bank.

"Kosova Sot": How are you and accompanied by friends or friends who have stayed more?
Brikena Beqiri: I love people, but I have not been many large companies. Will mention three of my friends Radoniqi gold, now children of two articles, Arjeta pray, now architects and Mimoza Pajaziti, professor of piano. I have been somewhat like the tip I was closed and she was chosen society, not my friends.

"Kosova Sot": How we spend that leisure time?
Brikena Beqiri: the only country where we allow the parents at that time have been sweet-shop, though there were lunchroom. Time always passes with other commitments, with different activities.

"Kosova Sot": Where did you last vacation?
Brikena Beqiri: with parents, I always go to places other coastal, but nice when they were passing in the close family circle. Go in Greece, in Ulcinj, in Croatia, in Germany, where a part of my family. But they were nice when mblidheshim with family members and relatives of the other summer "Bliri of old, where every grandmother used when I had leisure to piqte flija.

MORE THAN sympathy Love

"Kosova Sot": How do we imagine the link love?
Brikena Beqiri: In my time adoleshences can not say that I have been love, but sympathy, which today comes to mind when you laugh.

"Kosova Sot": Do you think the careers who have achieved today?
Brikena Beqiri: You can say that some 70% is, I think, because the dream for work in television as a journalist, moderator, is realized. Regarding studies in the Faculty of Medicine, I am finished. While in terms of music, I realized some songs, as well as a video clip and think that to continue even further when I get a little free time. In this regard it will be something new, but is not now although the ferret has remained even to achieve something else later.

"Kosova Sot": What was the happiest moment and bitter that rikujtoni?
Brikena Beqiri: Moment of bitter for me was experiencing the first war where we stayed 3 weeks with family in the mountains of Jabllanices "land bank", where the father and mother as a doctor as the health personnel serving atekohe. While, with the happy moment was turning in our country.

"Kosova Sot": What are the differences then teenagers with these sotmit?
Brikena Beqiri: You can say that there is much difference, but can also be individual. Times have changed, you can say that Kosovo has had a healthy youth, and continues to this, due to a different spirit, which prevails at this time did I discern from my adolescence. How is the assembly place.
]]

Flash News 28 Prill 2009

Alba Vip Flash News
Alba Vip Flash News 28 Prill 2009

- Brikena Beqiri: "Endrra me eshte realizuar!". Perkunder se studion mjekesine dhe ka realizuar disa kenge te pelqyera, ne nje interviste per te perditshmen “Kosova Sot”, prezantuesja Brikena Beqiri eshte shprehur se endrra e saj per te punuar ne televizion eshte plotesuar. E pyetur nese ka menduar se do ta kete karrieren te cilen e ka arritur sot, Brikena eshte pergjigjur: “Mund te them se diku rreth 70% po, e kam menduar, sepse endrra per punen ne televizion si gazetare, moderatore, eshte realizuar. Sa u perket studimeve ne Fakultetin e Mjekesise, jam ne perfundim. Ndersa, sa i perket muzikes kam realizuar disa kenge, po ashtu edhe nje videoklip dhe qe mendoj te vazhdoj edhe me tutje kur te gjej pak kohe te lire”. /telegrafi/

- Granit Limani nga video produksioni "Entermedia" ka folur sot per Video Festin Muzikor ne emisionin "Express Live" te KTVs. Graniti njeherit eshte edhe anetar i jurise se Video Festit Muzikor edicioni 7-te."Mendoj se si gjithcka qe perforcohet me kalimin e kohes, edhe kualiteti dhe sasia e videoklipeve eshte rritur vit pas viti dhe besoj se edhe audienca e ka verejtur kete.", ka thene ai. Ai ka komentuar videot e nominuara ne kategorine "Best Rock" dhe ka zbuluar dicka ne lidhje me videoklipet me te reja qe ata jane duke punuar tani. /ktv/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

- Brikena Beqiri: "the dream is realized." Despite that studying medicine and has performed several songs enjoy, in an interview for the daily "Kosova Sot", presenter Brikena Beqiri is expressed that her dream to work in television has been completed. Asked if there would have thought that career which has achieved today, Brikena replied: "You can say that some 70% is, I think, because the dream for work in television as a journalist, moderator, is realized. Regarding studies in the Faculty of Medicine, I am finished. While in terms of music, I realized some songs, as well as a video clip and think that to continue even further when I get a little free time. " / telegraph /
- Granit Limani from video production "Entermedia" has spoken today for Festin Music Video show in "Express Live" to KTVs. Graniti njeherit is also member of the jury that Festit Video Music edition 7-to. "I think that as everything was reinforced over time, the quality and quantity of video clips has increased year after year and believe that the audience has noticed this." , he said. He commented the videos nominated in the category "Best Rock" and has discovered something in connection with the new video clips that they are working now. / KTV /
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online