All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Edona Vllahiu. Show all posts
Showing posts with label Edona Vllahiu. Show all posts

Saturday, 20 February 2010

Edona Vllahiu, Intervista "Bota Sot"

Edona Vllahiu by Alban Models
/photo albans models/

Ne boten e te njohurve hyra ne moshe te re
Interviste me bukuroshen Edona Vllahiu

Nuk kishte besuar se do te fitonte kuroren e me te bukures se Prishtines, sepse ne ate konkurs bukurie kane marr pjese shume vajza jashtezakonisht te bukura. Por “fati” e deshi qe shtatembedhjete vjecja nga Prishtina te zgjidhet me e bukura. Edona Vllahiu, thote ne intervisten dhene gazetes se te mendosh per sfidat eshte e lehte, por sa do ti realizosh ato qe i mendon, kjo eshte gje tjeter. Duhet shume pune e perpjekje per ti arritur ato qe edhe i mendon e planifikon. Pra deshirat realizohen me pune duke mesuar e studiuar dhe nese nuk keni endrra dhe deshira atehere nuk kemi edhe synime ne jete.

“Bota sot”: Keni marr pjese ne spektaklin e bukurise Miss School Prishtina 2010, cfare do te thote ky epitet per ju?

Edona Vllahiu: Eshte e vertete se une u zgjodha Miss Prishtina 2010 dhe kjo do te thote shume per mua, sepse edhe ne moshe te re hyra ne boten e te njohurve. Marrja e ketij epiteti do te thote se eshte edhe nje privilegj i madh per mua dhe te ardhmen time.

“Bota sot”: A besonit se do ta fitonit nje epitet te tille, kur dihet se keni pasur shume konkurrente?

Edona Vllahiu: Nuk besoja se do te fitoja kete cmim, sepse ne kete konkurs bukurie kane marr pjese shume vajza te bukura e te cilat i cmoj jashtezakonisht edhe po ashtu cmoj larte bukurine e tyre, por ja qe fati deshi dhe u zgjodha une me e bukura.

“Bota sot”: Kush ishte inspirimi juaj qe te merrni pjese ne kete spektakel bukurie?

Edona Vllahiu: Perkrahjen time me te madhe e kam pasur nga familja ime e te cilet i falenderoi shume. Dua te them se nuk me ka munguar asnjehere perkrahja e tyre dhe e cila mbeshtetje do te me jepet edhe ne te ardhmen. Po ashtu me ka ndihmuar shume edhe menaxheri im Sh. P. qe te jem ketu me keto suksese.

“Bota sot”: Edhe pse e re ne moshe keni marr pjese ne spektakle e sfilita te ndryshme, a mund te permendi ndonjeren nga me te rendesishmet?

Edona Vllahiu: Si modele kam marr pjese ne spektakle dhe revy mode te ndryshme, por po e permendi vetem njeren prej tyre, e cila ishe humanitare dhe e cila eshte organizuar nga kreatorja e njohur Blerina Kllokoqi Rugova. Kam marr pjese edhe ne sfilita e revy te tjera. Jam shtatembedhjete vjecare dhe shpresoj se pas marrjes se ketij epiteti te shenoi edhe sukses te reja, jo vetem brenda, por edhe jashte Kosoves.

Edona Vllahiu by Albans Models

“Bota sot”: Mendoni te vazhdoni me shkollimin qe jeni ne mjekesi, modelimin apo te dyja njekohesisht?

Edona Vllahiu: Prioritet imi kryesor ishte dhe mbetet qe te perfundoi shkollimin e mesem te pediatrise ne Shkollen e Mesme te Mjekesise “Ali Sokoli”, pse jo edhe Fakultetin e Mjekesise, por nuk do te thote qe do ta le anash modelimin, sepse eshte synim i imi te behen modele e suksesshme.

“Bota sot”: Me cfare aktivitete jeni duke u marr momentalisht dhe cilat jane ofertat qe ju kane afruar?

Edona Vllahiu: Tani per tani i jam perkushtuar mesimit, sepse nuk do ta le anash asnjehere shkollimin, mirepo per faktin qe morra kete cmim me ka ardhur edhe oferta e pare ku jam e ftuar ne nje revy mode e cila do te mbahet keto dite n Prishtine, po ashtu kam marr edhe oferta tjera e te cilat besoj se nuk do ti anashkaloi.

“Bota sot”: Familja ju preferon te merreni me modelizem apo me kryerjen shkolles se mjekesise kur dihet se jane profesione aspak te aferta njera me tjetren?

Edona Vllahiu: Drejtimin e Pediatrise e zgjodha une, mendimin tim e perkrahen edhe prinderit e mi. Kjo do te thote se mjekesise do ti perkushtohem shume nga vete fakti se deshiroj t’iu gjendem prane njerezve per nevoja shendetesore. Ndersa dihet se manikenizmi ndryshon krejtesisht nga shendetesia, por do te punoj ne menyren e duhur per ti realizuar qellimet e mia si modele.

“Bota sot”: Cilat jane sfidat me te cilat mendoni te vazhdoni ne te ardhmen?

Edona Vllahiu: Te mendosh per sfidat eshte e lehte, por sa do ti realizosh ato qe i mendon, kjo eshte gje tjeter. Duhet shume pune e perpjekje per ti arritur ato qe edhe i mendon e planifikon. Pra deshirat realizohen me pune duke mesuar e studiuar dhe nese nuk keni endrra dhe deshira atehere nuk kemi edhe synime ne jete. /besim toska/bota sot/19.02.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

In the world of fame entered at young age
Interview with beauty Edona Vllahiu

It was believed he would win the crown with the beauty of Pristina, because in that beauty contest participated many extremely beautiful girls. But "luck" loved that seventeen years from Pristina to solve with the beautiful. Edona Vllahiu, says newspaper interview given to think about the challenges that is easy, but how will those of realizosh thinks, this is nothing. Much work and effort should be made for those who also thinks the plans. So wishes realized with the work of learning and studying and if you dream and desire then we have no goals in life.

"Bota Sot": Did you take part in the spectacle of beauty Miss Prishtina School in 2010, what this epithet means for you?

Edona Vllahiu: It is true that I was chosen Miss Prishtina 2010, and this means a lot to me, as we entered the new age world of acquaintances. Taking this epithet means that is also a great privilege for me and my future.

"Bota Sot": Do you believe would you get such an epithet, seeing that you had more competitive?

Edona Vllahiu: does not believe will win the prize, because in this beauty contest participated more beautiful girls that i appreciate the extremely high and also appreciate their beauty, but here was the fate I loved and was chosen with the beautiful.

"Bota Sot": Who was your inspiration to take part in this spektakel beauty?

Edona Vllahiu: time with the great support I had from my family who thanked the many. I want to say that there never has been lacking with their support and that support be given in the future. It also helped very well with my manager Sh. P. to be here with these successes.

"Bota Sot": Although the new age take part in shows you the different sfilita, can mention any of the most important?

Edona Vllahiu: As I take part models in fashion shows and revy different, but I mention only one of them, which were humanitarian and which is organized by Sarawak Kllokoqi Kreator known Rugova. I also take part in the sfilita other revy. I am seventeen years and I hope that after this epithet that also marked the success of new, not only within but also outside Kosovo.

"Bota Sot": Think of that you continue with education in medicine, modeling or both simultaneously?

Edona Vllahiu: my main priority was and remains that completed secondary education in pediatric Middle School of Medicine "Ali Sokol", why not also the Faculty of Medicine, but does not mean that will let him aside modeling, because it is intended of mine to become successful models.

"Bota Sot": In what activities are currently taking and what are the offers that you have approached?

Edona Vllahiu: Right now I am dedicated to learning, because it will never let schooling aside, but for the fact that price has received this offer first come where I am invited to a revy mode which will be held the following day n Pristina, as I take the other offer which I believe will not bypassed.

"The world today": The family you prefer to modelizem Dealing with school performance or medicine when it is known that occupations are not close to one another?

Edona Vllahiu: management of pediatric and chose me, in my opinion also supported my parents. This means that the medicine will dedicate himself more by the fact that people want to grow closer to health needs. While it is known that health manikenizmi entirely different, but will work in the proper way for me to realize goals as models.

"Bota Sot": What are the challenges that you continue in the future?

Edona Vllahiu: think about the challenges is easy, but how will those of realizosh thinks, this is nothing. Much work and effort should be made for those who also thinks the plans. So wishes realized with the work of learning and studying and if you dream and desire then we have no goals in life.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online