All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Hakiu BB3. Show all posts
Showing posts with label Hakiu BB3. Show all posts

Friday, 28 May 2010

Hakiu: Nga BB3 Fitova Famen, Por Humba Privatesine!


/photo public domain, game over/

Haki Kika: Nga Big Brother 3 fitova famen, por humba privatesine

Nje nder banoret me te pelqyer te spektaklit “Big Brother Albania 3” ka qene edhe shqiptari i Kosoves Haki Kika. Dalja e tij pak jave perpara se te mbaronte spektakli me i ndjekur ne Shqiperi ngjalli debat si dicka e padrejte, jo vetem ne biseda tavolinash, por edhe ne mediat e shkruara qe pasqyronin hap pas hapi kete show. Edhe atij nuk i eshte dukur i drejte eliminimi para kohe dhe madje kete e ka shprehur hapur edhe gjate transmetimeve te ndryshme televizive. Por, tashme gjithcka ka mbaruar dhe ai eshte kthyer ne Kosove. Ka vazhduar rrjedhen normale te jetes, duke marre me vete, vetem kujtimet e bukura qe BB3 i ka dhuruar.

“Une kam perfaqesuar gjate gjithe kohes, spontanitetin, lojen e paster, thjeshtesine dhe mbi te gjitha reagimin real ndaj situatave te krijuara brenda ne shtepi”, thekson nder te tjera Kika gjate intervistes dhene per Game Over. Por a ka marre ai ndonje oferte tunduese per pune dhe sa transparent e cileson ai formatin e BB3?

Keni qene nje nder banoret me te preferuar te audiences shqiptare. Si fillim deshirojme t’u pyesim, cilet jane kujtimet me te bukura qe keni marre me vete ne Kosove?
Ka shume kujtime te bukura nga eksperienca ime ne “Big Brother 3”. Kujtoj shpesh shtepine e vjeter, kur mundohesha te ndizja zjarrin dhe duart me beheshin plot me shenja nga te djegurat. Gjithashtu do te vecoja edhe provat e javes, te cilat kane qene shume interesante, sepse me disa prej atyre provave jam ndeshur per here te pare dhe secila prej tyre te dhuronte satisfaksionin e saj.

Duam t’u bejme nje pyetje qe nuk eshte kursyer edhe per ish banoret e tjere. Do ta perserisnit serish kete eksperience nese do u jepej mundesia?
Jo, sepse nuk me pelqen qe t’i perseris gjerat. Mendoj se nuk do te ishte aq interesante sa eksperienca e pare, ndaj i le me kaq gjerat.

Sipas jush cfare ka vleresuar me shume publiku tek ju?
Kam perfaqesuar gjate gjithe kohes, spontanitetin, lojen e paster, thjeshtesine dhe mbi te gjitha reagimin real ndaj situatave te krijuara brenda ne shtepi. Pra, kane vleresuar ate cfare une kam perfaqesuar.

Me cilin prej banoreve te “Big Brother 3” do te vazhdoni t’i ruani marredheniet qe keni krijuar?
Une jam i hapur per te gjithe. Vazhdoj te ruaj miqesi pothuajse me pjesen me te madhe te banoreve.

Deshironi qe te na flisni pak per kete spektakel. Qofte edhe per transparencen e tij?
Big Brother eshte nje format i tille qe nuk eshte e thene te jete transparent, madje duket qe John de Mol, ka lene pak vend per transparence, ose kjo eshte pershtypja ime nga eksperienca qe pata.

Atehere, cfare mendoni se fituat nga kjo eksperience?
Fame.

Mendoni se keni humbur dicka?
Privatesine.

Ka patur raste qe jeni penduar per pjesemarrjen tuaj ne BB3?
Jo. Une gjate gjithe kohes jam munduar qe te shoh anen me te mire te ketij reality show dhe perpara se te futesha brenda i kisha llogaritur te gjitha gjerat. Pra, dua te them qe i kam marre ne konsiderate edhe “pasojat” e mundshme.

Tashme qe gjithcka ka mbaruar, u ka ardhur ndonje oferte pune Kika?
Po, ka oferta nga kompani te ndryshme, madje shume interesante, por per momentin akoma nuk kam vendosur.

Nese do t’ju ofronin pune ne Tirane, do ta “braktisnit” Kosoven, qofte edhe per nje periudhe kohe?
Sot dy metropolet tona Tirana dhe Prishtina jane me afer se kurre, prandaj edhe po te filloja nje pune ne Tirane, nuk do te thote qe do ta “braktis” Prishtinen.

Cili eshte komenti me i vecante qe keni marre pas daljes tuaj nga shtepia e “Big Brother 3”?
“Je me i miri i te tre edicioneve”.

Negativ ka pasur?
“Kika ne fund te spektaklit u be pjese e grupit te ndrikullave” (qesh). Une kurre nuk kam qene pjese e ndonje grupi ne shtepi. Gjate gjithe kohes kam vepruar vete dhe sipas kokes sime.

Jeni kthyer ne Kosove. Si po shkon jeta juaj tashme, pas gjithe fames dhe simpatise qe keni krijuar te publiku?
Interesante dhe me plot komplikime, por gradualisht po rehabilitohem. Eshte goxha e veshtire, por do t’ia dal. /vilma kerciku/game over/qershor 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Haki Kika: From Big Brother 3 won fame, but lost privacy

One of the most favored people involved in performing "Big Brother 3" was also the first Kosovo Albanian Haki Kika. His appearance a few weeks before the show ended in Albania followed sparked debate as something unfair, not only in conversation tables, but also in print media that reflect this step show. And he is not showing the right and even eliminate this early has also openly expressed during various TV broadcasts. But now everything is over and he is returned to Kosovo. Continued normal flow of life, taking with them, only the beautiful memories that has donated BB3.
"I have represented at all times, spontaneity, play clean, simplicity and above all real response to the situation created at home," said Kika among others during the interview given for Game Over. But he received a tempting offer for any job and he qualifies as transparent format BB3?

Have been a favorite among people with the Albanian audience. First we would like to ask, who are the beautiful memories that you take with you in Kosovo?
There are many beautiful memories of my experience in "Big Brother 3." Often recall the old house when the fire burn mundohesha and become a full hands with signs of burning. It will also be singled out proofs of the week, which have been very interesting, because some of the evidence I encountered for the first time and each of them to donate her satisfaction.

We want to make a question that is not even to save the other former residents. I'll repeat this experience again was given the opportunity if it will?
Not because I do not like to repeat things. I think that would not be as interesting as the first experience, so I let things so.

According to you what the audience has appreciated more to you?
I represent at all times, spontaneity, play clean, simplicity and above all real response to the situation created within the home. So what I have appreciated what I represent.

Which of the inhabitants of "Big Brother 3" will continue to keep the relationships that you create?
I'm open to all. Continue to maintain friendships with almost the majority of residents.

We want to talk a bit about this spektakel. Even for its transparency?
Big Brother is such a format that is not said to be transparent, even appears that John de Mol, has left little room for transparency, or it is my impression that I had experience.

Then, what do you think it earned from this experience?
Fame.

Think you missed something?
Privacy.

There have been cases that are remorseful for your participation in BB3?
No. I tried at all times to see the best side of this reality show and before I go into the account within all things. So I want to say that I take into consideration the "effects" as possible.

Now that everything is over, came to any job offer Kika?
Yes, there are offers from different companies, even very interesting, but for the moment I have not yet decided.

If you offer work in Tirana, will "leave" Kosova, whether for a period of time?
Today our two cities Tirana and Pristina were closer than ever so even if you start a job in Tirana, does not mean he will "abandon" Prishtina.

What is the special comment that you receive after your exit from the house of "Big Brother 3"?
"You are the best of the three editions.

Had a negative?
"Kika spektaklit finally became part of the group godmother (laughs). I've never been part of any home. I acted at all times by himself and my head.

You are returned to Kosovo. How is your life now, after all fames and simpatise that you create to the public?
Interesting and full of complications, but gradually rehabilitohem. It is pretty difficult, but to get out.
]]

Wednesday, 19 May 2010

Hakiu: Big Brother Manipuloi Votat!

Hakiu: BB nuk e respekton votën e publikut

Njëri nga banorët më të përfolur të edicionit të sivjetem të shout real “Big Brother Albania”, Haki Kika, ka thënë se ky shou nuk respekton votat e publikut dhe se është i bindur se nuk ka qenë publiku ai që ka vendosur për largimin e tij.

“Kurrë nuk më ndërrohet mendja për manipulim votash. Unë vetëm nga publiku nuk kam dalë. Është luftë interesash. Me kalimin e kohës do t’i bëj publike të gjitha detajet. Por ta dini se ky shou nuk e respekton votën e publikut”, theksoi Hakiu në një intervistë për Infopress.

Kika ka deklaruar se ishte shumë i sigurt që nuk do të dilte dhe ishte shumë i qetë. Ai ka thënë se nuk e priste as nominimin e dytë, ndërsa më pas e kishte kuptuar, që sipas tij, ishte një kurth, duke shtuar se banorët ndiheshin të kërcënuar nga origjinaliteti dhe natyrshmëria e tij.

“Ndihem shumë i gëzuar sepse dikush i fitoi lekët, ndërsa unë kamë fituar atë që asnjëri nga banorët nuk do ta fitojë gjithë jetën. Respektin dhe zemrat e shqiptarëve anekënd botës. Shpesh e pyes veten: ’Çka paskam bërë kaq të veçante që po gëzoj gjithë këtë respekt?’. Unë, thjeshtë bëra atë që do të bëja në secilën situatë apo ambient të ngjashëm. U solla natyrshëm ashtu siç jam në të vërtet ashtu siç sillem edhe në shtëpi”, ka thënë Hakiu. /infopress/telegrafi/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Hakiu: BB does not respect the public's vote
One of the residents most controversial edition of Shout This year the real "Big Brother" Haki Kika, said that this show does not respect the public's votes and he is convinced that the public was not one who has decided to remove his .
"I never changed mind on vote rigging. I just have not come from the public. It is the struggle of interests. Over time will make public all the details. But I know that this show does not respect the public vote, "said in an interview Hakiu Infopress.

Kika said he was very sure it will not appear and was very quiet. He has said he did not expect either the second nomination, and later he understood that his opinion was a trap, adding that residents felt threatened by his originality and natyrshmëria.

"I feel very happy because someone won the lek, while I earn what I have none of the residents will not gain the whole life. Respect and hearts of the Albanians throughout the world. Often I ask myself: 'What paskam made so special that it is warm all respect?'. I simply asked him to do in each situation or similar environment. They brought him naturally as I am in fact behave as well at home, "said Hakiu.
]]

Saturday, 8 May 2010

Hakiu: Publiku Me Do!

Hakiu: “Publiku mendon se jam fitues”

Arbana fton Hakiun qe te vije per te bere intervisten me te dhe te shohe klipin me momentet me te bukura e me te vecanta qe ka kaluar ne BB. Hakiu shprehet se kjo ishte nje sfide e bukur, e veshtire dhe duhet shume kurajo qe te jesh pjese e saj. Arbana e pyet se cfare mendon ai qe e penalizoi e qe doli ne televotimin e kaluar. Hakiu mendon se nuk doli nga publiku sepse nga reagimi i publikut tani qe ka dale ka kuptuar se eshte shume i pelqyer. Ai mendon se mund te kete gabuar diku. Arbana e sqaron se ky ishte vendimi i publikut dhe i kujton se ndryshimi te perqindja ndermjet tij dhe Mirit ishte shume e vogel. Ndersa shikon klipin me momentet e bukura, Hakiu nuk qesh shume, por rri serioz duke treguar se i vjen keq qe eshte larguar nga ajo shtepi, nga loja. Opinionisti, Ariani mendon se nese do kishte zgjatur vetem dy muaj, Kika me siguri do ishte fituesi i esaj loje. Ai mendon se Kika eshte nje person me shume vlera, i arsyetueshem, plot miresi e nje gjykim te drejt, me nje sjellje per t’u vleresuar, virtyte qe i ka patur gjate gjithe kohes. Ai e pyet nese keto virtyte e kane lodhur publikun pasi nuk kane pare asnje ndryshim ne sjelljen e tij ne situata te ndryshme. Hakiu mendon se jo pasi e ka pare qe publiku e do. Ai mendon se nese do rrinte edhe tre vjet, serish publiku nuk do merzitej me te se do kishte cfare te jepte. Ariani mendon se shumica e njerezve, publikut, jane ndryshe nga ai dhe pasi kalon nje kohe, ata nuk i vleresojne me pasi kthehet ne nje personazh te bezdisshem. Ai e pyet se si e mendon, nese shprehja “jam me i miri” u be e bezdisshme tek publiku. Hakiu pergjigjet se po te mos besosh tek vetja, nuk mund te ecesh perpara ndaj mendon se nuk eshte bezdisur asnje nga ato fjale. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Hakiu: "The public thinks that I'm a winner"

Arbana Hakiun invites you to come to do the interview and see klipin with beautiful moments of the individual that has passed in the BB. Hakiu says it was a nice challenge, very tough and have courage to be part of it. Arbana and asks what he thinks of penalizoi of that came in last televotimin. Hakiu thinks that failed because of public reaction that has brought the public now understands that is very liked. He thinks he may be wrong somewhere. Arbana explains that this was the decision of the audience and reminds the percentage difference between him and Miri was very small. While looking klipin with beautiful moments, Hakiu not laugh much, but keep showing serious regrets that she is away from home, from the game. Opinionistin, Ariani thinks that if he had lasted only two months, Kika certainly would esaj game winner. He thinks Kika is a person with many values of arsyetueshem, full of kindness toward a trial, with a behavior to be evaluated, virtues that have been at all times. He asks whether these are virtues of public tired after not have seen any change in his behavior in different situations. Hakiu thinks that not once has seen that the public will. He thinks if he would stay three years, the public will again merzitej with what it would have to give. Ariani think that most people, public, and are different from going after a while, they do not appreciate the return to a character as annoying. He asks how you think, if the phrase "I am the best" became a nuisance to the public. Hakiu replies that it is not to believe in ourselves, can not proceed ahead to think that it is not any of those nagging question.
]]

Saturday, 1 May 2010

Big Brother Albania 3: HAKIU ELIMINOHET! (e papritur!)

Big Brother Albania 3: Hakiu Eliminohet, Spektakli #15, 1 Maj 2010

Televotim mes Mirit dhe Kikës

Kjo mbrëmje rezervon edhe një tjetër eleminim për banorët. Arbana ua komunikon këtë gjë banorëve të cilët përafërsisht e prisnin, pasi gjatë javës shpesh kanë diskutuar për një rast të tillë. Edhe nominimet për këtë herë do të jetë po i njëjti. Kështu banorët shkojnë në dhomën e rrëfimit ku japin kandidaturat dhe arsyet për dy banorë. Në nominim dalin dy banorët më të votuar që janë Jetmiri dhe Hakiu. Arbana ua komunikon banorëve dhe të dy djemtë shohin njeri-tjetrin duke buzëqeshur. Edhe banorët e tjerë mbeten pak të cuditur nga ky rezultat. Opinionisti shprehet se i vjen keq që në televotim janë dy personazhë shumë të fortë dhe që i kanë dhënë shumë këtij spektakli. Ai thotë se cilido që të dalë, do ndjehet shumë mungesa e tij. Të dy djemtë, Hakiu dhe Miri shprehen se janë të qetë. Miri tregon se e ka dashur një përballje të tillë me Hakiun, ndërsa Kika thotë se nuk e ka problem dhe se ndjehet mirë me veten për ato që ka dhënë.

Hakiu, i eleminuari i dytë

Arbana fton banorët që të jenë të vëmendshëm pasi ka ardhur momenti që njëri prej dy djemve të lërë shtëpinë. Miri ngrihet në këmbë duke treguar se është ai që do dalë tashmë. Arbana i kërkon të ulet pranë Hakiut. Ai shkon atje dhe në fytyrat e dy djemve vihet re ankthi gjithnjë e në rritje. Mirin nuk e zë vendi dhe lëviz pareshtur duke treguar nervozizmin dhe frikën për eleminimin. Hakiu duket më i qetë në pamje të parë, por plot ankth përbrenda. Miri e përqafon paraprakisht për t’i treguar se janë vec konkurentë në lojë. Arbana komunikon se banori që lë shtëpinë është Hakiu. Miri e përqafon sërish, ndërsa Hakiu i mërzitur takohet edhe me banorët e tjerë. Kështu ai niset për tek tuneli i përcjellë nga Miri. Banorët e tjerë mbeten të habitur nga kjo ndodhi. Pasi del Hakiu, Miri bërtet nga entuziazmi dhe euforik, ai shkon në shtëpi ku hidhet dhe tregon gëzimin.

Kika në studio

Në studio vjen Hakiu i cili mirëpritet me duartrokitje pa mbarim dhe një nderim nga publiku që ngrihet në këmbë për të. Ai ka dalë me një sasi votash prej 52%, duke treguar një dyluftim të fort me Mirin. Hakiu shprehet se Big Brother i ka dhënë shumë emocione, e ka ndrydhur, cliruar dhe i ka sjellë gjëra që jeta e përditshme nuk do ia sillte. Ai shprehet se kishte ardhur me një qëllim që të fitonte dhe i vjen keq që doli jo me fitoren në duar. Hakiu shkon pranë ish banorëve ku takohet me ta. Në fytyrën e tij duket një mërzitje e theksuar. /t.ch./
- - - - - - - - - -
p.s. Hakiu meritonte se paku finalen! Pak eshte e pabesueshme se ne cfare rrethanash jo fer eshte eliminuar.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Between the Miri and Kikës televoting

This evening another elimination reserves for residents. Arbana communicate them so that residents expect roughly as often this week to discuss a case. And the nominations for this time will be the same. So people go to confession room where candidates and give reasons for two people. In two out nomination vote, residents are Jetmiri and Hakiu. Arbana informs residents and their two sons to see each other, smiling. And other residents remain little surprised by this result. Opinionistin says it regrets that televotim are two very strong characters and they have provided much of this spectacle. He says that whoever emerges, many will feel its absence. The two boys, Hakiu and Miri say that they are quiet. Best show that has had such a showdown with Hakiun, while Kika says no problem and it feels good with himself for having given them.

Hakiu, the second eleminuarit

Arbana invites residents to be careful because the time has come to one of two sons to leave home. Best standing up showing that he is already out. Arbana wants to sit near Hakiut. He goes out there and put the faces of two young boys growing anxiety. Miri does not take place and moving incessant showing anger and fear of eradication. Hakiu seems more relaxed view, but lots of anxiety within. Embraces best advance to show that competitors are already in the game. Arbana communicates that a resident who leaves home is Hakiu. Embraces best again, and creepy Hakiu meet with other residents. So he heads to the tunnel followed by Miri. Other residents remain amazed by this place. After del Hakiu, Miri and euphoric shouts of enthusiasm, he goes home where the cast and shows enjoyment.

Kika in studio

In the studio which comes Hakiu welcomed with applause and a free end of the public esteem that standing up for. He has come up with an amount of 52% of votes, indicating a hard duel with the best. Hakiu says Big Brother has given a lot of emotions, has suppressed, released and brought things that everyday life would lead him. He says he came up with a goal to win and not sorry that came with victory in hand. Hakiu goes to former residents meets with them. In his face looks a boredom and stress.
]]

Saturday, 24 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #13, 24 Prill 2010Big Brother Albania 3: Spektakli 14, Nominimet #13, 24 Prill 2010

ERIONI, HAKIU, JETMIRI, SELDI dhe MANDI

Banoret kane shkuar nje e nga nje per te dhene kandidaturat e tyre per kete jave sebashku me dy arsye te forta se perse duan qe njeri prej tyre te largohet javen e ardhshme. Kandidaturat e banoreve jane te larmishme duke perfshire shume banore ne te. Ne perfundim te ketij rituali te perjavshem, ne kandidim per kete jave shkojne pese persona: Hakiu dhe Miri me kater nominime, Mandi, Erioni dhe Seldi me nga dy nominime. Kete jave shkojne ne kandidim vetem meshkujt, ndryshe nga heret e tjera qe vajzat kane qene dominante. Per keta te kandiduar, opinionisti shprehet kryesisht per Erioni per te cilin thote se eshte i vetmi banor qe nuk eshte kuptuar se si sillet gjate javes se nominimit, pikerisht sepse ka dale vec nje here. Keshtu, Arbana ua komunikon kete vendim te tyrin vete banoreve te cilet nuk reagojne thuajse fare.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Weekly nominations

People are going one by one to make their nominations for this week together with two strong reasons why one of us want to leave next week. Nominations are diverse residents, including many residents in it. At the end of this weekly ritual, the nomination for this week go to five people: Hakiu and Miri four nominations, Mandi, Erion and Seldi with two nominations. This week only men go to the nomination, unlike other early that girls have been dominant. To run these, mainly expressed Erion opinionistin for which says it is the only resident who is not understanding how it behaves in the week nomination, precisely because it brought out only once. Thus, Arbana communicates this decision to make them their own residents who do not react hardly at all.
]]

Big Brother Albania 3: SUPRIZA PER HAKIUN!

Big Brother Albania 3: Spektakli 14, Surpriza per Hakiun, 24 Prill 2010

Nje surprize nga koleget per Hakiun

Kur shkon ne dhomen e rrefimit, Hakiu habitet kur shikon nje surprize, nje kuti dhurate. Brenda saj ai gjen nje filxhan me nje mbishkrim “Blue Sky”. Ai tregon se keto jane emri dhe simbole te radios ku ai punon ne Prishtine, nje vendpune ku ai ndjehet mire dhe gjen paqe. Arbana i thote se ai filxhan eshte magjik dhe se kete duhet ta zbuloje kur ta perdore filxhanin, nese e mbush me uje te nxehte. Hakiu e provon, por nuk shikon asgje, duke pritur qe kete mister ta zbuloje me vone. Per te shfaqet nje klip ne monitor. Ne ate klip shfaqen pamje nga ambienti i punes se tij dhe disa kolege te punes qe i kane dedikuar disa fjale mbeshtetjeje dhe dhenie te forces per ta cuar me tej lojen e tij, e pse jo te kthehet ne Prishtine me fitoren ne dore. Hakiu emocionohet nga keto fjale e po ashtu edhe nga perfundimi ku degjohet zeri i tij i regjistruar gjate nje emisioni te drejtuar prej tij. Ai falenderon koleget per kete surprize te bukur.

Surprize per Hakiun dhe banoret

Hakiu shkon serish ne dhomen e rrefimit dhe surprizohet pa mase kur mbi kolltuk shikon nje zambak te bardhe. Ai emocionohet pernjehere dhe kur Arbana e pyet se cfare perfaqeson ai zambak, ai kujton “zambakun e Prizrenit” nje simbol dhe personifikim per te mirnjohuren Liliana Cavolli, kengetaren Kosovare. Hakiu fillon te flase plot emocion per te duke e quajtur nje zonje shume te madhe qe i ka mesuar gjithcka, si nje nene per te dhe shprehet se ka qene me fat qe ka qene prane saj. Ai tregon se eshte me fat qe punon sebashku me te. teksa tregon, Hakiu perlotet. Ai shkon ne dhomen e ndenjjes e ua tregon banoreve te tjere ate lule plotkuptim. Arabana i fton qe te shkojne ne kopsht te gjithe banoret dhe aty befasohen kur e shohin te mbushur me plot me zambake. Ne qender te kopshtit ndodhet zonja Liliana dhe Hakiu shkon me vrap per ta takuar ate. Neper duar, kjo zonje mban zambake, nga nje per cdo banor. Por surpriza nuk perfundon me kaq, ata duhet te kendojne kengen e saj “Zambaku i Prizrenit” se bashku me banoret si nje karoke me tekstin ne ekran. Ata e kendojne duke dhuruar shume emocion te gjithe sebashku. pasi ndahen me kengetaren, banoret i pret nje tjeter surprize. Per ta eshte shtruar nje banket me pije dhe po ashtu eshte vendosur nje monitor ku shfaqet kanali televiziv “My Music” me klipe kengesh. Festa fillon edhe per kete mbremje dhe banoret duken te kenaqur. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

A surprise from colleagues for Hakiun

When moving in the room confessions, Hakiu surprised when looking for a surprise, a gift box. Inside he finds her a cup with an inscription "Blue Sky". It shows that these are the name and symbols of the radio where he works in Pristina, a vendpune where he feels good and find peace. Arbana cup that he says is magical and that this should detect when you use the cup, if filled with hot water. Hakiu of tries, but does not see anything, waiting to reveal this mystery later. To display a clip in the monitor. In that view show clips of his work environment and some work colleagues who have dedicated a few words of support and giving them the power to further his game, so why not return to Pristina with victory in hand. Hakiu emocionohet of these words as well as the completion where his voice recorded during a show to run from it. He thanks colleagues for this beautiful surprise.

Hakiun and surprise people

Hakiu runs again in the room and surprizohet confessions on love without measure when looking at a lily white. He at once and when Arbana emocionohet asks what he represents lily, he recalls "zambakun of Prizren" a symbol and embodiment for Liliana mirnjohuren Trees, singer Kosovo. Hakiu begins to speak lyrical calling for a very great lady who has learned everything, like a mother to be and says he was lucky that he was near her. It shows that it is fortunate that works together with. as displays, Hakiu perlotet. He goes in the living room and tells them that other residents plotkuptim flowers. Arabana invites you to go to the garden and all the people surprised when they see it filled with full of lilies. In the center of the garden is Liliana and Hakiu lady goes running to meet him. Through hands, this woman holds lilies, one for every resident. But the surprises do not end with that, they have to sing her song "Zambaku of Prizren" with people as a karoke with the text on the screen. They sing with more emotion donated all together. after the split with the singer, residents can expect another surprise. To spread a feast is to drink and also there is a display monitor where the TV channel "My Music" with song clips. Holiday starts for this evening and people seem satisfied.
]]

Saturday, 10 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #11, 10 Prill 2010


Big Brother Albania 3: Nominimet #11, Spektakli #12, 10 Prill 2010 (10.04.2010)

MANDI, HAKIU, SELDI dhe TATIANA

Te kandiduarit e javes
Banoret kane shkuar ne dhomen e rrefimit nje nga nje ku kane dhene nominimet per kete jave sebashku me arsyet se perse duan qe dy nga banoret te shkojne ne nominim. Nga nominimet e bere, ne kandidim per kete jave shkojne kater banore qe jane: Hakiu, Tatiana, Mandi dhe Seldi. Arbana ua komunikon edhe banoreve emrat. Mandi, ne perfundim te komunikimit te Arbanes, merr fjalen dhe i ben nje apel gjithe brezit qe ai perfaqeson, moshes se vet duke treguar se cfare kane bere ata per Shqiperine. Arbana, nisur nga kjo u jep te drejten edhe banoreve te tjere qe te bejne nje apel. Opinionisti i thote Mandit se kjo ishte dicka e jo e drejte, pasi u duk sikur e beri vec per ta votuar qe te shpetoje nga nominimi. Ai shton se tek Mandi eshte vene re nje ndryshim ne lidhje me banoret, gje qe e ka bere te papelqyeshem. Per banoret e tjere, ai mendon se Hakiu doli ne nominim nga ajo shprehje qe tha. Per Seldi ai flet fjale te mira, si nje banor pozitiv dhe energjik ne shtepi, e po ashtu edhe per Tatianen. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Kandiduarit week
People are going in the room one by one where confessions have given nominations for this week together with the reasons why two people want to go to the nomination. From the nominations made, the nomination for this week go to four residents who are: Hakiu, Tatiana, Mandi and Seldi. Arbana and residents communicate their names. Mandi, at the end of Arbanes communication, and word gets out a whole generation appeal that he represents, his age showing what they have done for Albania. Arbana, given that right also gives other residents to make an appeal. Opinionistin Mandi says that this was something not right, because it seemed like it made already to vote to save the nomination. He adds that in Mandi has noticed a change in relation to people, which has become distasteful. For other people, he thinks that the nomination came Hakiu expression that said it. For Seldi he speaks good words, as a positive and energetic resident at home, and also for Tatianen.
]]

Big Brother Albania 3: DEBATI HAKIU vs MANDI

Big Brother Albania 3: Spektakli #12, Debati Haki vs Mandi, 10 Prill 2010 (10.04.2010)

Debati Haki-Mandi, komente
Hakiu dhe Mandi, gjate fillimit te javes jane konfliktuar me njeri-tjetrin. Per ta shfaqet nje klip me momente nga debati, fillimi si rezultat i nje loje dhe ecuria e tij. Gjate debatit, ata kane ofenduar ne menyre te nepasnjeshme njeri-tjetrin, duke e renduar situaten mes tyre. Ne perfundim te klipit, Hakiu shprehet se ishte nje keqkuptim nga ana e tij, reagim jo i duhur ne momentin jo te duhur, por sidoqofte ishte nje akumulim nga fjalet e vazhdueshme te Mandit. Ai tregon se ne cdo bisede, Mandi fliste vetem me ironi dhe me kunja duke treguar injorance te vazhdueshme, sipas tij e madje kete, jo vetem me te por edhe me banoret e tjere. Hakiu kerkon qe vetem t’ia thote ne sy ato qe mendon. Mandi cuditet nga keto fjale dhe thote me bindje se ato qe mendon per Hakiun, ia ka thene perhere ne sy. Ai tregon disa raste te ndryshme nga bisedat e tyre ku permbahen keto qe kerkon Hakiu. Ai shton se priste prej tij qe t’i kerkonte falje, meqenese e mendon vertete se eshte keqkuptuar dhe se ka pritur gjate gjithe javes, por nuk ka ndodhur. “Nuk eshte burre ndaj nuk kerkoi falje”- shprehet ai. Hakiu qendron pa folur dhe ne fund shprehet se ky eshte niveli e keta jane ata, duke perfshire edhe veten. Klodi nderhyn duke u ofenduar nga kjo shprehje. Ai i tregon Kikes se degjoi edhe shprehjen tjeter gjate klipit se ai eshte me i miri. Hakiu e thote serish, ndersa me Klodin bashkohet edhe Olta dhe te dy e quajne shume egoist ate. Banoret duken te prekur nga keto fjale te Hakiut dhe mbajne qendrim ndaj tij. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Haki-Mandi debate, comments
Hakiu and Mandi, during the beginning of the week are konfliktuar with each other. To display a clip with moments from the debate, due to start a game and his performance. During the debate, they have offended in order to nepasnjeshme each other, the situation between them heavy. At the end of klipit, Hakiu says it was a misunderstanding by his inappropriate response when not appropriate, but in any case was an accumulation of words continued to Mandi. It shows that in every conversation, only speaking ironically Mandi with pins showing the continued ignorance, according to him and even so, not only with but also with other people. Hakiu requires that we look only to say those thinks. Mandi wonder of these words and says with conviction that those who think of Hakiun, we always said we look. It shows some cases different from their conversations which contained such that it requires Hakiu. He added that he expected him to seek forgiveness, since it thinks it is really misunderstood and received during the entire week, but has not happened. "There is no apology to the man" - he says. Hakiu stands alone and in the end says that this is the level of these are those, including myself. Klodi intervenes, was offended by this expression. It shows that Kikes also heard another expression during klipit that he is the best. Hakiu and says again, while Klodi join Olta and both call it very selfish. People seem to be affected by these words Hakiut and take a stand against him.
]]

Saturday, 3 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #10, 3 Prill 2010

Nominimet 10 Big Brother Albania

Big Brother Albania 3: Nominimet 10, 3 Prill 2010 (03.04.2010)

HAKIU, JETMIRI, MANAL dhe OLTA

Perpara se te bejne nominimet e tyre, Arbana u komunikon banoreve se kete jave, njeri prej tyre do te fitoje imunitet. Ata duhet te zgjedhin prej nje kutie nga nje zarf, ai qe nuk ka ne zarf logon e DigitAlb, duhet te beje nje tjeter perzgjedhje. Nga banoret, Seldi perzgjedh ate zarf dhe keshtu atij i jepet mundesia qe te perzgjedh nje nga banoret qe ai nuk do donte te fitonte imunitetin kete jave. Seldi perzgjedh Mirin, ndersa Miri duhet te vazhdoj kete procedure, te perzgjedhe edhe ai nje banor, e keshtu me radhe. Ne fund, mbetet Domenika e cila ka te drejten qe imunitetin e fituar, t’ia jape njerit nga banoreve. Ajo pa u menduar gjate, ia kalon Seldit imunitetin e saj, duke bere keshtu qe Seldi te mos nominohet nga banoret e tjere.

Pas perfundimeve te kandidimeve, ne kandidim per kete jave shkojne kater banore, Jetmiri, Manal, Olta dhe Hakiu.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Before making their nominations, Arbana communicates residents this week, one of them will win immunity. They must choose from a box from an envelope, he was not in the envelope logo DigitAlb must make another selection. By residents, it selects Seldi envelope and thus he is given the opportunity to select one of the people that he would not want to win immunity this week. Seldi select the best, while Miri must continue this procedure, he chose a resident, and so on. In the end, which remains Domenik has the right to the acquired immunity, to give one of the residents. Without thinking it over, it goes Seldit its immunity, thus making Seldi not nominated by other people.

After kandidimeve conclusions, we nomination for this week go to four people, Jetmiri, Manal, Olta and Hakiu.
]]

Saturday, 20 March 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #8, 20 Mars 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 8

Big Brother Albania 3: Nominimet #8, 20 Mars 2010 (20.03.2010)

Te kandiduarit e kesaj jave jane:
BERTINA, HAKIU, KLODI dhe OLTA

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

]]

Saturday, 27 February 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #5, 27 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 5
Big Brother Albania 3: NOMINIMET #5, 27 Shkurt 2010

Te kandiduarit e javes: BLEDARI, HAKIU dhe JETMIRI
Klodi eshte perzgjedhur nga Vellai i Madh qe te zgjedhe nje nga zarfat te cilat ndodhen ne dhomen e rrefimit. Ndermjet zarfit te kuq e zarfit te zi, ai perzgjedh ate te kuq, ne te cilin shkruhet nj e ndryshim per menyren e nominimeve qe banoret do te bejne kete mbremje. Ai shkon dhe ua lexon te tjereve permbajtjen e zarfit ku shkruhet se kete here do mund te kandidohen vetem djemte. Per korrektese, ai shkon dhe merr edhe zarfin e zi dhe e lexon serish para banoreve, ku ne te shkruhej se do mund te kandidoheshin vetem vajzat, por nga perzgjedhja do kandidohen vec djemte. Keshtu banoret shkojne nje nga nje ne dhomen e rrefimit ku japin dy emra djemsh dhe arsyet perkatese se perse i kandidojne ata. Nga kandidimet e bera, ne votim kete jave shkojne Bledi, Hakiu dhe Jetmiri. Arbana ua komunikon kete vendim te tyrin banoreve. Arjani, opinionisti, shprehet se eshte nje kandidim vertet i veshtire dhe kushdo qe do dale te shtunen tjeter, do t’i ndihet mungesa. Arbana u komunikon banoreve edhe se per ta ka nje surprize. Ata dalin ne oborr dhe aty shohin nje inskenim te kenges se Michael Jackson, per nderim te kujtimit te tij, banoret e shijojne kete surprize te vecante. Gjithashtu Arbana u thote banoreve se prova e kesaj jave ka te beje me kulturen, muziken dhe veshjet e viteve ’80 ku ata duhet te pergatisin dicka qe tregon keto elemente te atyre viteve. /top channel/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The nominees of this week
Klodi is selected by the big brother to choose from envelopes which are in the confession room. Among the red envelope of black envelope, he selects the one red, which is written in a way of changing for the nominations that residents will make this evening. He goes and reads them to the contents of the envelope where others state that this time will only boys can become candidates. For correctness, he goes and gets the black envelope and read again before the inhabitants, where the writing that will can only kandidoheshin girls, but boys selection will already candidates. So residents go one by one in the confession room where two names boys and give relevant reasons why the Run them. The nomination made, we go Bledi vote this week, and Jetmiri Hakiu. Arbana communicates this decision to their own inhabitants. Arjanit, opinionisti, says that is a really hard run and whoever else will be released Saturday, will feel the lack. Arbana residents were also communicates that to them is a surprise. They come in a yard and there inskenim see that Michael Jackson Song, for the honor of his memory, residents and enjoy this special surprise. Also Arbana residents say that evidence of this week has to do with culture, music and clothes of 80 years where they have to prepare something that shows these elements of those years.
]]

Saturday, 20 February 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #4, 20 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 4

BIG BROTHER ALBANIA 3: NOMIMINET #4, 20 SHKURT 2010

Kater te nominuarit e radhes GRACIELA, ERIONI, KLODI DHE HAKIU
Banoret jane ftuar nje nga nje ne dhomen e rrefimit per te dhene kandidaturat per nominimet e kesaj jave. Fillimisht kane shkuar banoret e shtepise se re e me pas ata te shtepise se vjeter ku bashke me dy emrat, kane dhene edhe arsyet se perse duan qe keta banore te nominohen. Per kete jave, ne nominim jane kater banore: Graciela, Erioni, Klodi dhe Hakiu. Nga nominimet e bere vihet re nje perballje e banoreve te vjeter me njeri-tjetrin ku nje arsye kryesore ka qene qe edhe Erioni me Hakiun te provojne nominimin si te tjeret, por edhe nga debatet e krijuara ne shtepi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Four of the next nominees
Residents are invited one by one in the confession room to provide nominations for this week's nominations. Initially the residents have gone home after those new to the old house where the two names together, have given the reasons why these residents want nominated. For this week, the nomination are four inhabitants: Graciela, Erioni, Klodi and Hakiu. Nominations made by noticed an old facing the inhabitants with each other where a main reason has been that even with Hakiun Erioni prove nomination as others, but also created debates at home.
]]

Monday, 15 February 2010

Hakiu i Big Brother "T'bon Me Rock"

Hakiu i BB3

Hakiu ne klipin e Flaka Krelanit

Hakiu (Kika) i Big Brother 3 eshte shprehur ne fillim se ka pasion aktrimin per te cilin dhe ka studjuar dhe me te vertete duket te jete ashtu. Me kete mund te bindeni pasi te shikoni paraqitjen e tij si aktor ne videoklipin e Flaka Krelanit "T'boj me rock" (kliko per video). Deri me tani si duket ka "aktruar" mire edhe brenda shtepise se Big Brother pasi i ka ikur cdo nominimi. Se a do te vazhdoje keshtu deri ne fund, presim qe te shohim. Sidoqe te jete, nuk ka dyshim qe fama qe ai do fitoje si banore i Big Brotherit mesiguri do t'i hap mundesi te reja Hakiut qe te ndjeke metej kete pasion te tij te aktrimit. /albavipnews/


- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Hakiu in Flaka Krelani's videoclip

Hakiu (Kika) Big Brother 3 is expressed in the beginning that has a passion for acting and has studied and which really seems to be so. With this you can see witness after his appearance as an actor in the video clip of Flaka krelani "T'boj with rock". So far as appears to be a "star" even better in the Big Brother house has gone after each nomination. Whether to continue until the end, expect to see. However, there is no doubt that he would gain fame as the inhabitants of Big Brotherit probably will Hakiut opens new opportunities to further pursue this passion of his acting.
]]

Sunday, 31 January 2010

Big Brother Albania 3: DITA 8 HAKIU EXTRA

BIG BROTHER ALBANIA 3: DITA 8, SPEKTAKLI 2, KLIPI PER HAKIUN (KIKA)


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Saturday, 23 January 2010

Big Brother Albania 3: HAKIU PROFIL!

BIG BROTHER ALBANIA 3: HAKIU PROFIL!


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online