All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Hana Shehu. Show all posts
Showing posts with label Hana Shehu. Show all posts

Wednesday, 31 March 2010

Hana Shehu: Pse u Ndava nga Geti?


/photo kosovarja/

Pse u ndava nga Geti?

Ndarja nga Getoar Selimi ka rikthyer Hana Shehun ne qender te mediave shqiptare. Ish-prezantuesja e emisionit "Teen" ne RTK, i ka dhene fund lidhjes tri vjecare te dashurise me rap-kengetarin Selimi. E lindur ne Turqi, por e rritur sa ne Kosove e sa ne Kroaci, ku edhe vijon studimet per gazetari, Hana Shehu, pos bukurise qe e ka, eshte vajze me kulture, edukate dhe vizion evropian per jete. Ajo per here te pare flet haptazi per kohen sa ishte me Getin dhe ndarjen e tyre.

Qe 20 minuta po te pres! Vonohesh gjithmone?

Jo, perkundrazi jam shume e perpikte. Nuk u vonova me fajin tim, por shkaku se nuk gjeja vend te lire per te parkuar veturen. Gjithmone kur kam ndonje takim apo kur shkoj, bie fjala, ne fakultet e gjetiu, arrij pese deri ne dhjete minuta me heret.

Ke blere veture te re, apo?

Po, dite me pare kam blere veture te re, "Audi A3". Me pelqen shume se eshte veture sportive dhe komode.

Ke ardhur per pushim nga Kroacia, ku atje i ndjeke studimet. Ne linkun e "Facebookut" ke shenuar "I'm happy (Jam e lumtur)". E qeshur dhe e hareshme po dukesh edhe tash. Ndihesh vertet e lumtur?

Gjithmone jam e lumtur. Edhe ne rastet me te veshtira te jetes sime kam qene e lumtur. Jam e vetedijshme se gjithcka ne jete eshte kaluese. Nuk ka asgje ne bote qe me ben te deshperohem.

Secili nga ne kemi "stuhite" jetesore neper te cilat kalojme. Cila ka qene ajo qe ty te ka goditur me se shumti?

Gjeja me e veshtire qe me ka ndodhur deri tash ka qene vdekja e babait. Ai ka vdekur para pese vitesh nga kanceri, kur une isha vetem 15 vjece. Ne kohen kur kisha nevoje me se shumti per perkrahje prinderore, ai iku nga jeta. Por, falenderoj nenen time, e cila ka qene afer meje gjithmone dhe m'i ka plotesuar te gjitha deshirat ne jete.

Je e ndjeshme ne raste te veshtira?

Natyrisht qe ndihem keq, pore perseris se prej qe me ka vdekur babai, e kontrolloj cdo emocion, cdo situate, cdo veshtiresi.

Diteve te fundit ke qene e perfolur ne media per ndarjen nga Getoar Selimi. Si e ke perjetuar?

Te ndahesh me dike pas tri vitesh te bukura bashke, normalisht qe te kujtohen momentet e lumtura qe ke pasur me te. Nuk dua te hy ne detaje per te treguar te gjitha shkaqet e ndarjes sone, por gjate tri viteve sa kemi qene bashke, asnje dite nuk kemi qene te ndare. Kjo eshte hera e pare dhe definitive qe ndahemi nga njeri - tjetri.

Thua se keni pasur jete te lumtur bashke. Pse u ndate?

Jam 20 vjecare, e re dhe jam e perkushtuar ndaj studimeve dhe te ardhmes sime. Arsyeja kryesore eshte se ne ishim larg njeri - tjetrit. Geti ishte shume i zene me koncerte dhe obligime, ndersa une me studime. Jam ne vitin e dyte te studimeve per gazetari ne Kroaci, ndersa ne shtator do te udhetoj per ne Irlande per te perfunduar vitin e trete. Pas kesaj kam fituar nje burse per te vazhduar edhe per nje vit tjeter te studimeve ne Washington. Dhe, duke pare qe largesia mes nesh do te behet edhe me e madhe, mendova se me mire eshte te nderpresim lidhjen tone tash qe eshte ende pa u bere vone.

E ke lene apo te ka lene Geti?

Nuk e kam pritur kete pyetje, por meqe me pyete po te pergjigjem. Une kam qene iniciatorja per t'u ndare. Planet tona ishin te kunderta dhe kjo solli ndarjen.

Keni biseduar me njeri - tjetrin prej se jeni ndare?

Jo nuk kemi biseduar asnjehere. Ne fakt, jemi takuar dy here rastesisht, por nuk e kemi pershendetur njeri - tjetrin.

Nuk me duket shume bindese qe largesia, sic thua ti, te jete edhe arsyeja e ndarjes. Ju edhe me heret keni qene larg njeri - tjetrit, por lidhja juaj ka funksionuar. Madje, po te ishte ashtu, te pakten, do te pershendeteni. Ka dicka tjeter ketu?

E di qe je gazetar i cili i gjurmon detajet, por ne fillim te thashe se nuk do te flas per te gjitha. Une i kam pasur obligimet e mia dhe ai te vetat.

Si e vleresoni Getin si mashkull?

Per Getin kam respekt shume te madh. Eshte mashkull me karakter te forte, por edhe kokeforte. Ketu kemi pasur paksa probleme, sepse nuk leshonim pe asnjeri.

Cili eshte kujtimi me i mire qe e mban ne mend nga Geti?

Per ditelindjen time ai ka qene ne Amerike dhe me ka telefonuar te shkoj te takoj nje person. Kur e takova ate njeri, ai kishte nje qen afer dhe sa u pershendetem me tha: "Kete qen e ke dhurate nga Geti". Kjo ka qene dhurata me e mire qe kam marre ndonjehere ne jete. Qeni e ka emrin Llaki dhe e dua shume.

E cka nuk ia fal kurre?

E di ai...

Tradhtine?

Thashe, e di ai...

Me mire apo me keq qe i dashuri i jetes suaj ishte personalitet publik?

Shume keq. Une Getin e kam pranuar ashtu sic ishte, por jeta behet shume me normale dhe me e qete po te mos jete personalitet publik. Ka njerez qe, edhe pse nuk dalin ne televizor, kane shume gjera te bujshme dhe jane shume te njohur per punen e tyre.

Si do te orientohet jeta juaj pas studimeve?

Gjate kohes se studimeve une, njekohesisht, edhe shkruaj per gazetat ne Kroaci: "Nacional" dhe "Gracija", ku marre edhe honorar. Kam pasur oferta te punoj edhe ne televizion, por me mire t'i perfundoj studimet, te shijoj jeten studentore e pastaj te orientohem ku te punoj.

Nje kohe ke qene bashkedrejtuese e emisionit "Teen" ne RTK. Emisioni ka qene mjaft i shikuar. Mendoni te riktheheni ne RTK?

Emisioni, te cilen e kam prezantuar bashke me Edonen, pat zgjuar interes shume te madh te publiku. Nuk i harroj emailet qe vinin ne Redaksi dhe levdatat qe na i jepnin per emisionin. Pas perfundimeve te studimeve mendoj te kthehem ne Kosove. Sigurisht, edhe po te bej emision, nuk do te bej emisionin "Teen", ngase mosha nuk ma lejon nje gje te tille, por mendoj te bej nje emision te vecante relaksues e mandej te orientohem edhe kah politika, ku eshte edhe qellimi im. /arben gjinaj/kosovarja/mars 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Why I split with Getty?

The division of Getoar Hana Shehu has returned in the center of the Albanian media. The former presenter of the show "Teen" in RTK, has three years ending love connection with the rap-singer Selim. Born in Turkey, but increased as in Kosovo, as in Croatia, where he continues studying journalism, Hana, but that has beauty, is the girl with the culture, breeding and European vision for life. It for the first time speaking openly about how it was with Getty and sharing them.

That is to wait 20 minutes! Always delayed?

No, rather I am very punctual. No vonova with my guilt, but rather because the thing is not free to park the car. Always when I go to any meeting or when, for example, in school and elsewhere, get five to ten minutes earlier.

You bought a new car, or?

Yes, days ago I bought a new car, "Audi A3. I like sports car that is comfortable.

You come to vacation in Croatia, where he attended university there. The link "Facebookut" have written "I'm happy (I'm happy). The laughter and the look is now peaceful. Feel really happy?

Always happy. Even in cases with difficult of my life I was happy. I realize that everything in life is passing. There is nothing in the world that makes me despair.

each of us have "storms" that pass through vital. What was it that you hit the most?

The hardest thing that has happened so far has been the death of the father. He died of cancer five years ago, when I was only 15 years old. By the time I need mostly for parental support, he fled away. But, thanks to my mother, who has been close to me always and has meet all my desires in life.

You are vulnerable in difficult cases?

Of course you feel bad, repeat the pore from which the father died, and control every emotion, every situation, any difficulties.

Recently we have been perfolur for media sharing from Getoar Selimi. How have you experienced?

Shared with someone after three beautiful years together, usually to remember moments of happiness that you had to. I do not want to HY in detail to show all the causes of our separation, but during three years as we have been together, any day we have not been separated. This is the first and definitive that separate from each - other.

Say you had a happy life together. Ndate Why?

I am 20 years old, new, and I am committed to my studies and future. The main reason is that we were away from each - other. Getty was very busy with concerts and obligations, while I study. I am in second year of journalism studies in Croatia, while in September will travel to Ireland to complete the third year. After that I won a scholarship to continue even for another year of study in Washington. And seeing distance between us will become even great, I thought is better to stop now that our relationship is still not being done later.

And you leave or has left the Getty?

I did not expected this question, but as with Him is the answer. I was the initiator to be separated. Our plans were the opposite and it brought division.

Have talked with each - other since you are separated?

No, we never talked. In fact, we have met twice by mistake, but we welcomed each - other.

There seems to be more persuasive that distance, as you say, be the reason for separation. You also have been from early man - another, but your link worked. Even if it was so, at least, will be greeted. There's something else here?

I know that you are a journalist who tracks the details, but I said at the beginning will not speak for all. I've had my obligations and it their own.

How do you assess the Getty as a male?

For the Getty have many great respect. It is a strong male character, but also stubborn. Here we had a little trouble, because it spun bestowed on man.

What is the best memory that keeps in mind the Getty?

For my birthday he was in America and no call to go to meet someone. When I met that man, he had a dog and how close was greeted with said, "This dog is your gift from the Getty." This was the best gift I ever received in life. Llaki dog his name and want more.

And what do not ever forgive?

I know it ...

Treachery?

I said, I know it ...

Better or worse that the love of your life was a public figure?

Too bad. Getty I've received as it was, but life can be very normal and quiet life is not a public figure. There are people who, though not appear in television, things are very very sensational and are known for their work.

How to orient your life after studies?

During the studies I, meanwhile, also write for newspapers in Croatia: "National" and "Gracie", which received the fee. I also had offers to work in television, but better to finish their studies, to enjoy life and then cue the students where I work.

One time you were bashkedrejtuese emission "Teen" in RTK. The show was watched enough. Consider the return on RTK?

The show, which I introduced together with Edonen, had very great interest awake to the public. Do not forget the emails that come into the office and gave praise to us for the show. After completion of studies I go back to Kosovo. Of course, even if I do show, do not show "Teen" because my age does not allow such a thing, but I think to make a special broadcast of Cue and then relaxed the policy direction, which is also my goal.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online