All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Jetmiri BB3. Show all posts
Showing posts with label Jetmiri BB3. Show all posts

Monday, 17 May 2010

Jetmir Salaj: Hyra Per Te Fituar!


/photo public domain/

Jetmiri: Hyra ne “Big Brother” per te fituar

Pas me shume se tre muajsh, Jetmiri kurorezohet fitues i edicionit te trete te “Big Brother Albania”. Nuk ka menduar ende se cfare do te beje me cmimin e madh, por di qe jeta e tij ne vazhdim do te ndertohet ne Shqiperi

Thuajse i pagjume, pas nje nate plot emocione, Jetmiri ende nuk e ka prekur realisht shijen e fitores. Vazhdon ta perserise se gjithcka qe ka bere aty brenda, e ka bere per hir te lojes. I konfliktuar thuajse me te gjithe banoret e tjere, Jetmiri shprehet se do te donte qe gjithcka te mbetej ne ate shtepi dhe jashte te ishin miq.

Kane kaluar vetem pak ore nga nata finale e “Big Brother”. Si ndjehesh?

Pa gjume, i lodhur dhe shume konfuz. U bene kater muaj ne izolim dhe cdo gje me duket ndryshe. Me duket vetja si femija i porsalindur qe kerkon te njohe gjithcka perreth tij.

E ke fituar vetedijen e te qenit fitues i cmimit te madh?

Eshte ende shpejt. Me duhet te kthjelloj idete, te kuptoj e te provoj realisht se c’me ka ndodhur.

Ti, jo vetem e perjetove kete aventure, por edhe e finalizove ate. E kishe qellim ne vetvete?

Jam krenar jo vetem per faktin qe realizova nje loje, por edhe per faktin se u bera pjese e saj me idene per ta fituar dhe e realizova. Kam punuar shume per kete. Nuk ka qene e lehte te luftosh me karaktere te ndryshme, me njerez me prejardhje shume ndryshe nga mua, me te cilet e kisha te veshtire te pershtatesha. Kjo loje me ka harxhuar shume kohe, shume kile minus, por “Big Brother” mbetet nje gje unike.

Cdo veprim, debat, perballje, cdo gje qe ka ndodhur brenda shtepise ka qene e menduar ne funksion te lojes?

Une nuk kam pasur strategji ne koke. Ndryshe nga banoret e tjere qe ishin te mirinformuar, une nuk i kam ndjekur edicionet e meparshme te “Big Brother” dhe nuk me ka interesuar kjo lloj bote. Erdha me idene qe te beja kete pervoje ne moshen 25- vjecare. Gjate rruges e kuptova qe duhet te konfrontohesha me te gjithe sepse te gjithe pjesemarresit i kishin te qarta strategjite ne koke. Nuk bera gje tjeter vecse kam sulmuar karakteret e tyre, i kam bere te nxirrnin ne pah ate pjese qe ata donin te fshihnin.

Do te thote se ishte nje zgjedhje e diktuar nga loja?

Po, kjo menyre e te vepruarit m’u diktua brenda shtepise, atehere kur une kuptova realisht se si funksiononte kjo loje. Javet e para m’u desh pak kohe qe te ambientohesha e te kuptoja pritshmerite e banoreve dhe menyren se si arsyetonin. Ne momentin qe kuptova qellimin qe kishin per vazhdimesine e lojes, nuk bera gje tjeter vecse i sulmova ne te gjitha menyrat ne karakteret e tyre.

Nese ai qe kemi pare ishte Jetmiri i lojes se “Big Brother”, si je ti ne te vertete?

Jam nje djale me shume bote, me vizion, i rritur me principe te shendosha, me familje me shume moral. Gezoj nje moral te mire familjar dhe nje status te nje njeriu, besoj te ditur. Per hir te lojes, m’u desh te devijoja nga ai qe jam. Shpeshhere dola ne versionin e arrogantit, te ironikut, provokativit, por keto te gjitha jane pjese e lojes.

Ti u perballe me Domeniken ne finale. Do doje te kishe dale me dike tjeter?

Faktikisht do kisha dashur te dilja me Kiken. Domeniken e kisha menduar ne fillim te lojes ne finale me mua, por pastaj nuk e pashe me si konkurrente te forte. Ne momentin qe gjate rruges hasa Kiken, nje djale shume i mire dhe njeri i respektuar, qe vlente, kemi pasur gjate gjithe kohes konfrontim, secili ne menyren e tij.

U merzite shume kur Erioni u eliminua. Pse?

Doja qe une dhe Erioni te ishim ne finale, pavaresisht se kush e fitonte nga ne te dy.

Marredhenia juaj ka pasur edhe luhatje, edhe distanca. Dy javet e fundit ishit me te lidhur se kurre. Ishte njefare aleance?

Ne kemi qene te lidhur nga fillimi ne fund. Per menyren se si e mendoj une jeten, pavaresisht se sa shok mund te jene dy njerez, kane nevoje per hapesirat e tyre. Une i kam lejuar hapesiren e tij dhe Erioni me ka lejuar hapesirat e mia. Ai nisi nje histori me Bertinen, ne te njejten kohe une nisa nje histori me Rezarten dhe donim s’donim do distancoheshim ne njefare menyre.

Te flasim pak per Rezin. Disa nga banoret e kane quajtur lidhjen tuaj pjese te lojes dhe shpesh Rezin si “viktime”?

Eshte me se normale qe ne pozicionin qe ndodheshin te gjithe do provonin me cdo menyre te diskreditonin figuren time. Do te godisnin Rezarten, mua dhe keto ishin armet qe kishin per te luftuar.

U prishen ekuilibrat e tu me hyrjen e Enxhit?

Jo. Ne kemi pasur nje marredhenie shoqerore, pavaresisht se si mund te jete interpretuar. Ajo kishte hyre per te bere nje loje, te cilen e luajti shume mire dhe besoj se do te mbetemi miq.

C’do te besh me cmimin prej njeqind milione lekesh?

Eshte shume shpejt per te dhene pergjigje. Nuk e kam menduar. Ngjarjet kane rrjedhur ne nje cikel: kur nisesh per te ndjekur nje rruge, nuk e di as si e as sa do te zgjase. Ne momentin qe hyn ne loje, parate duken thjesht nje enderr. Kur i prek realisht, atehere nisin te behen llogaritjet se cfare mund te besh me to.

Je banori qe thuajse je konfliktuar me te gjithe konkurrentet e tjere. Do te mbesin ne ate shtepi debatet. Si do te vijojne marredheniet jashte shtepise?

Ndodhi qe te gjithe qe dilnin nga loja, shkonin e shfryheshin ne studio per pakenaqesite. Mundoheshin qe ta vazhdonin edhe jashte lojes pjesen e konfliktit, por une i dua shume te gjithe. Eshte nje loje dhe nese jane njerez te rritur, te pergjegjshem dhe me moral te shendoshe ashtu si ata e quajne veten, do mjaftonte te takoheshim dhe gjithcka qe beme brenda t’i linim brenda. Ne fund te fundit, jam njeri pozitiv.

Ke shume pak kohe qe je kthyer ne Shqiperi. E ke menduar se ku do te vazhdoje jeta jote?

Une jetoj shqip, mendoj shqip, arsyetoj shqip. Pavaresisht se kam ikur i vogel dhe per nje kohe te gjate kam jetuar jashte, mendja dhe zemra jane ne Shqiperi. Pavaresisht te gjithave, dukem si nje djale qe jam rritur ne nje geto shqiptare. Pervec menyres se komunikimit qe njohen prej meje gjate lojes, do te kem mundesi te tregoj qe jam njeri edhe i arsyes, i moralit, i edukates, i etikes, i shkolluar dhe i profilizuar. Shpresoj qe t’i tregoj te gjitha keto. /gazeta shqip/maj 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Jetmiri: I entered the "Big Brother" to win

After more than three months, Jetmiri crowned winner of the third edition of "Big Brother". There is still thinking what to do with the Grand Prix, but knows that his life continued to be built in Albania

Almost sleepless after a night full of emotions, Jetmiri has not really affected the taste of victory. Continues to repeat that everything that has made it inside, and has done for the sake of the game. I konfliktuar almost all other people, says Jetmiri would like everything to remain in the home and abroad were guests.

Passed only a few hours from the final night of "Big Brother". How do you feel?

No sleep, very tired and confused. He did four months in isolation and everything seems different. With it seems like the newborn child who wants to recognize anything around it.

And you gain awareness of being the winner of great price?

It is still early. I need to crystallize ideas, to understand and to prove it really happened c'me.

You not only experienced this adventure, but also finalised it. You had it as a goal in yourself?

I am proud of the fact that not only fulfilled a game, but the fact that part of it was made with the idea to win and fulfilled. I worked hard for this. Was not easy to fight with various characters, with people with backgrounds very different from me, with whom I had difficult to pershtatesha. This game has spent more time, minus the extra pounds, but "Big Brother" remains a unique thing.

Every action, debate, perballje, everything that happened inside the house was designed in view of the game?

I have not had a strategy in the head. Unlike other people who were knowledgeable, I have not attended previous editions of "Big Brother" and is not concerned with this kind of world. I came with the idea that the Beja this experience at age 25 - years. On our way to be realized with all konfrontohesha because all participants had clear strategies in the head. There I made nothing but attack their characters, I made the point that part of the issue that they wanted to hide.

Means that it was a choice dictated by the game?

Yes, this way of doing things dictated to me the house, then when I really realized how this game function. Weeks before it took me a while to understand ambientohesha expectations of residents and how they argued. When that goal was realized for the continuation of the game had not made anything else except the sulmova in all ways in their characters.

If he was Jetmiri we have seen of the game that "Big Brother", as we really are you?

I am a guy with more life, the vision, the principles of adult healthy, moral family more. Enjoy a good moral family and a status of a man, I believe you know. For the sake of the game, I had to be deviating from that. Often came in arrogant version, the ironikut, provokativit, but these are all part of the game.

You Domeniken faced in the final. Church will take to come up with someone else?

I had actually wanted to dilja the pinnacle. Domeniken I had thought at the beginning of the game in the finals with me, but then I saw the how strong competitive. When the long road pinnacle Hasan, a very good boy and respected man, who was worth, we had confrontation at all times, each in his own way.

Was very bored when Erion was eliminated. Why?

Erion that I wanted and we were in the final, regardless of who wins out in both.

Your relationship has been the fluctuations, even remotely. Last two weeks were associated with than ever. It was a certain alliance?

We have been associated from the beginning to end. For the way I think life, regardless of how much shock can be two people, they need their space. I've allowed him space and Erion has allowed my spaces. He started a story with Bertinen, at the same time I started a story with me and wanted Rezarten distancoheshim s'donim will in some way.

Talk a bit about Rezi. Some people have called from your part of the game and often Rezi as "victim"?

It is normal for the position that there were all tried in every way will be diskreditonin my figure. Will godisnin Rezarten, me and these were weapons that had to fight.

They break down your balances with Engin's entry?

No. We have had a social relationship, regardless of how you can be interpreted. She had entered to make a game, which played very well and I believe will remain friends.

What does it do with the price of one hundred million lek?

It is too early to answer. I thought not. Events have leaked in a cycle: when nisesh to follow a road, do not know either how or how long it will last. When you enter the game, money seem just a dream. When you touch a real, then start to become what calculations can do with them.

You are almost konfliktuar resident with all the other competitors. Will remain in that house debates. How will the following relationships outside the home?

Events that all who break the game, go in the studio for the shfryheshin dissatisfaction. I tried to continue the game out of part of the conflict, but I love most of all. It is a game and if people are adults, responsible and healthy moral as they call themselves, will suffice a meeting and there was everything in them linim inside. After all, I am a positive person.

You have very little time that you are back in Albania. And you thought where you will continue your life?

I live in Albanian, Albanian think, justify package. Although small and I left for a long time I lived abroad, mind and heart are in the country. Despite all this, look like a guy who I grew up in a ghetto Albanian. Besides the communication methods that recognized by me during the game, will I be able to tell that the man of reason, of morality, of education, of ethics, enlightened and profiled. I hope to tell all these.
]]

Saturday, 15 May 2010

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #17, FINALJA, 15 Maj 2010

Big Brother Albania 3

Big Brother Albania 3: SPEKTAKLI #17, FINALJA, 15 Maj 2010

Perfundon aventura e madhe. Jetmiri fiton “Big Brother Albania 3”

Mes emocionesh dhe surprizave te jashtezakonshme ka perfunduar dje aventura e madhe e “Big Brother” ne “Top Channel”. Jetmiri eshte shpallur fituesi i ketij edicioni te trete te “Big Brother Albania” duke fituar ne kete menyre cmimin e madh prej 100 milione lekesh

Jetmiri fitoi. Nder 21 konkurrentet pjesemarres ne kete edicion te trete te “Big Brother Albania”, Jetmiri, djali nga Vlora, ai qe diti t’i beje banoret te qeshin e te qajne u vleresua nga publiku si me i miri mes tyre. Pikerisht ai eshte shpallur fituesi i 100 milione lekeve, duke realizuar me ne fund deshiren e tij dhe duke u treguar te gjitheve se pavaresisht kontradiktave e debateve te herepashershme me banoret, publiku asnjehere nuk e humbi besimin tek ai. Miri, qe prej vitesh jetonte ne Itali u be pjese e ketij “reality show” me qellimin per te dhene nje model te ri ne shoqerine shqiptare, modelin e te riut qe di t’i beje te gjitha. Duket se kete qellim e vertetoi brenda shtepise me te famshme ne vend. Ai ka fituar sfiden me Domeniken, duke i dhene keshtu fund ketij edicioni te Big Brother Albania ne Top Channel. Ashtu sikunder ka ndodhur edhe gjate 16 javeve, sidomos gjate spektaklit te mbremshem, surprizat spektakolare dhe emocionet kane qene te jashtezakonshme.

Nje kenge per “Big Brother”
Spektakli i mbremjes se djeshme ka filluar ndryshe. Ish-konkurrente te edicioneve te kaluara, por edhe te ketij edicioni, kane organizuar nje surprize. Ata jane vendosur ne nje skene te improvizuar ne hyrje te shtepise dhe kane kenduar nje kenge pershendetese per “Big Brother”.

Eliminimi i pare dhe kater finalistet
Jona eshte eliminuar e para nga finalja e madhe e “Big Brother Albania 3”, duke mos i prekur dot castet dhe emocionet e jashtezakonshme ne vijim te spektaklit. Ky eliminim ka bere qe konkurrentet finaliste te ishin Domi, Miri, Klodi dhe Erioni. I pari mes finalisteve qe la shtepine e “Big Brother”, ka qene Klodi. Pas tij ka dale Erioni duke bere keshtu qe sfida per cmimin e madh te BB te zhvillohej mes Jetmirit dhe Domenikes.

Surpriza per ditelindjen e Jones
Edhe pse u eliminua e para, Arbana e ka ftuar Jonen te shkoje ne dhomen e kuqe te shtepise. Pikerisht aty ishte vendosur nje torte gjigante. “Vellai i Madh” e ka ditur mire se asaj i kane munguar teper personat me te afert ne diten e lindjes, ndaj ka menduar qe njerin prej tyre ta sjelle ne ambientet e shtepise. Pas kendimit te kenges se ditelindjes, prej kesaj torte gjigante, ka dale pikerisht Chris, i dashuri i saj. Ata jane larguar se bashku prej shtepise me te famshme ne vend.

Seldi dhe Domi fejohen ne BB
Arbana ka njoftuar publikun se do te ishin deshmitare te nje casti mjaft romantik ne shtepine e “Big Brother”. Behet fjale pikerisht per Domeniken. Arbana i thote asaj se pas gjithe momenteve te bukura qe ajo na dhuroi, dikush deshiron t’i dhuroje asaj nje enderr. Ajo e fton Domin te dale ne oborr, te veshe nje mantel e te hipe ne ballkon nepermjet shkalleve. Papritmas ka filluar muzika. Ne ballkon, Domi ka gjetur tre instrumentiste te cilet interpretojne muziken e “Romeo dhe Zhuljetes”. Nga hyrja kryesore eshte shfaqur Seldi me veshjen e Romeos. Ai i shpreh dashurine Domit dhe i ka kerkuar doren. Seldi i propozon fejese dhe Domi pranon mes emocionesh. Ata puthen dhe i shprehin dashurine njeri-tjetrit. Seldi i ka sjelle edhe nje dhurate me vete, nje varese te cilen ia ka vendosur ne qafe mes momentesh emocionuese.

Miri takon te afermit brenda shtepise
Jetmiri, nje nder banoret me te permendur, i mbeshtetur nga publiku ne cdo kandidim, po i toleruar me pak nga vete banoret ne shtepi. Edhe per te, “Vellai i Madh” kishte rezervuar nje surprize mbremjen e djeshme. Arbana e fton djalin nga Vlora te shkoje ne pjesen lindore te shtepise. Aty ai gjen nje aktor ne podium, i vendosur perpara nje makine shkrimi, ne qender te nje skene te improvizuar. Jetmiri ulet prane tij per te shijuar nje shfaqje te pergatitur per te, ndersa ne te njejten kohe i duhet edhe te mos levize. Pas cdo akti nga interpretimi i aktorit, dalin te afermit e Jetmirit, prinderit, gjysherit, e me pas daja. Pas perfundimit te shfaqjes, Miri pati mundesine te takohet e te cmallet me ta.

Aleksander Gjoka, nje kenge per Erionin
Qendrimi i Erionit ne shtepi u shenjua edhe nga nje ndjenje dashurie per Bertinen. Megjithate, gjate diteve te qendrimit ne shtepi, Erioni ka thene se ai ka edhe nje lidhje mjaft te vecante edhe me miqte e tij te vertete. Ai del jashte dhe i shikon ata te ulur jashte. Nderkaq, ka nisur edhe kenga e preferuar e Erionit “Dashurise se shkuar”, kenduar nga kengetari i njohur i skenes shqiptare, Aleksander Gjoken, i cili ka hyre ne shtepi duke i bere nje surprize Erionit. Ne muret e shtepise se vjeter shfaqet edhe teksti i kenges, ndersa shfaqet edhe Bertina. Ata takohen e puthen me njeri-tjetrin, cfare ka treguar se ende nuk e kane harruar dashurine mes tyre. Kjo surprize perfundon ndersa te gjithe nisin te kendojne se bashku.

Klodi, nje vals lumturie me nenen
“Vellai i Madh” mendoi edhe per Klodin, duke i rezervuar edhe atij nje surprize. Arbana e ka prezantuar edhe nje here kete djale me kuraje te rralle, mjaft dinjitoz qe mori guximin te thoshte hapur prirjen e tij seksuale, nje deklarate te cilen asnjehere nuk pranoi ta perdorte si pjese te lojes se tij. Vec saj, Klodi i ka falur publikut mjaft emocione edhe duke treguar per marredhenien e vecante qe ekziston mes tij dhe nenes. Arbana i ka thene te shkoje ne pjesen lindore te shtepise. Ne castin kur ai gjendet ne tunel nis kenga “Valsi i lumturise”. Pikerisht aty ai shikon nenen e tij, e cila ishte duke kercyer me nje balerin, i cili ia dorezon damen dhe e fton te kerceje me te. Me pas mberrin edhe nje kor femijesh, te cilet kendojne refrenin e kenges e cila eshte mjaft e rendesishme per Klodin. /t.ch./gazeta shqip/

Videoja e Spektaklit:

#1


#2


#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9


#10


#11


#12

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Great adventure ends. Jetmiri wins "Big Brother 3"

Between emotions and surprises extraordinary adventure has completed yesterday the biggest "Big Brother" in the "Top Channel". Jetmiri is declared the winner of this third edition of "Big Brother" in this way by winning the Grand Prix of 100 million lek

Jetmiri won. Among the 21 competitors participated in this third edition of "Big Brother", Jetmiri, son of Vlora, he knoweth to make people laugh and to cry and was rated by the public as the best among them. Exactly he is declared the winner of 100 million play money, is finally realizing his desire by telling everyone that despite occasional contradictions of debates with people, the public never lost confidence in him. Best, who for years lived in Italy became part of this "reality show" with the purpose to provide a new model in the Albanian society, the young model who is able to make all. It seems that this end of the house proved to be popular in the country. He has won the challenge with Domeniken, giving end this edition of Big Brother in the Top Channel. Just as has happened during the 16 weeks, especially during spektaklit mbremshem, spectacular surprises and emotions have been extraordinary.

A song for "Big Brother"
The show started yesterday evening otherwise. Former competitive past editions, but this edition, have organized a surprise. They are placed on a makeshift stage at the entrance of the house and they sing a greeting song for "Big Brother".

Eliminating the first and four finalists
Ours is the first eliminated from the finals of the "Big Brother 3", not affected dot extraordinary moments and emotions involved in performing the following. This elimination is made to the competition finalists were Domi, Miri, and Erion Klodi. First among the finalists who left the home of "Big Brother", has been Klodi. After his release Erion doing so challenge for the Grand Prix to be held between the WB and Domenikes Jetmirit.

Birthday surprises for Jones
Even though the money was eliminated, Arbana Our invited to go to the room of the house red. Just decided it was a giant cake. "Big Brother" and knew better than what people have been very close to the day of birth, to have thought that one of them to bring in home environments. After singing the birthday song, cake of this giant, has brought exactly Chris, i love her. They are away from home along with the famous in the country.

Seldi and Domi fejohen BB
Arbana informed the public that witnesses would be a very romantic moment at the home of "Big Brother". Domeniken comes exactly. Arbana says that after all the beautiful moments she gave us, someone wants to donate her a dream. She invites him to appear in court Domi, wears a robe and they were in the balcony via the stairs. Suddenly the music started. In the balcony, Domi has found three instrumentalists who interpret music of "Romeo and Zhuljetes. From the main entrance is displayed with garment Seldi Romeos. Domi said he loved you and has asked the hand. Seldi proposes and Domi accepts betrothal between emotions. They express love and kiss each other. Seldi has also brought with him a gift, a pendant which has placed the neck between exciting moments.

Best meets relatives inside the house
Jetmiri, one of the mentioned people, supported by the public in any nomination, is tolerated less by its own people at home. Even for "Big Brother" had booked a surprise yesterday evening. Arbana invites the boy from Vlora to go to the eastern part of the house. There he finds a player in the podium, set before a typewriter, in the center of a makeshift stage. Jetmiri sit near him to enjoy a show to prepare for, while at the same time should also not moving. After each act of interpretation of the actor, brought Jetmirit relatives, parents, grandparents, uncle and then. After the end of the show, Miri had the opportunity to meet and to cmallet with them.

Alexander Gjoka, a song Erion
Erion stance at home was marked by a sense of love for Bertinen. However, during the days of the stay at home, Erion said that he has a very special connection with his real friends. He comes out and sees them sitting outside. Meanwhile, the song started Erion favorite "love gone, sing the famous scene singer Albanian Gjoken Alexander, who entered the house by making a surprise Erion. The walls of the old house song text appears, and appears Bertina. They meet and kiss each other, what has shown that still have not forgotten the love between them. This surprise ends while all start to sing along.

Klodi, a waltz happiness with mother
"Big Brother" also thought to Klodi, while he also booked a surprise. Arbana presented once this boy with rare courage, dignity quite got the courage to say that open his sexual inclinations, a statement which agreed never to use it as part of his game. In addition to its public Klodi has forgiven showing enough emotion for the special relationship that exists between him and mother. Arbana said go to the eastern part of the house. The moment when he is left in the tunnel song "Valsi of happiness." Exactly where he sees his mother, who was dancing with a dancer, who then submits Damen and invites to dance with. Then a chorus arrives and children who sing the refrain of the song which is very important for Klodi.
]]

Big Brother Albania 3: JETMIRI FITON!

Big Brother Albania 3: JETMIRI FITON! 15 Maj 2010

Jetmiri fituesi i Big Brother

Dy finalistet e Big Brother, Miri dhe Domenika shkojne me radhe ne shtepine e vjeter pasi atje eshte pergatitur nga nje surprize per ta, klipet me momentet e tyre ne kete shtepi dhe se si e komentojne ata qendrimin e tyre ne BB. Me pas, per dy finalistet eshte rezervuar nje tjeter surprize e vecante. Ata dalin jasht ku mahniten me fansat qe kane ardhur per ta. Ata i takojne fansat qe brohorasin emrat e tyre si fitues te mundshem. Eno i fton qe edhe ata te nenshkruajne emrin e tyre ne yjet perkatese qe jane krijuar per ta. per dy finalistet ka edhe nje tjeter surprize. Per festen e tyre ka ardhur DJ Tom Boxer e duke kenduar kengen “Morena” kercejne te gjithe se bashku. Arbana u thote se tashme ata duhet te dine emrin e fituesit. Te dy qendrojne shume ne ankth. Publiku ka vendosur qe fitues i ketij edicioni eshte JETMIRI. Miri lumturohet dhe teper entuziast brohoret fort. Ai mbulohet nga fansat e tij. Entuziazmi dhe gezimi i Mirit shoqerohet me muzike dhe fishekzjarre. Miri pershendet Domeniken dhe Enon. Te dy nisen per ne studio, kurse Eno futet ne shtepi per fikur dritat e shtepise se BB.

Jetmiri ne studion e BB

E para qe vjen ne studion e BB eshte Domenika. Ajo eshte teper e emocionuar ndaj flet pak. Domenika shprehet se i vjen pak keq, por kjo ishte nje loje dhe tashme u vendos se cili ishte fituesi. Ajo shkon te takohet me familjaret e saj dhe me Seldin, te cilet duken teper te merzitur per humbjen e saj. Para se te hyje Miri, Arbana pyet banoret se si e shikojne kete fitore te tij. Te gjithe shprehen se ishte vendimi i publikut, pervec Rezartes, Erionit dhe Bertines te cilet jane vertete entuziaste per fitoren e tij. Ne studio mberrin Jetmiri i cili qe pa hyre ende ne studio fillojne duartrokitjet e gjata e te forta. Sapo hyn, studioja ndryshon pamje dhe pushtohet nga muzika dhe fishekzjarret. Miri duket teper i lumtur. Arbana i dorezon cekun me cmimin prej 10 milion lekesh te reja. Miri duket teper i lumtur e kete gezim e ndan menjehere me familjaret e tij e me pas me miqte e tij./t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Big Brother winner Jetmiri

The two finalists of Big Brother, Miri and Domenik go with the old home place, as there is prepared a surprise for them, the clips with their moment in this house and how they comment on their stay in the BB. Later, the two finalists is booked another special surprise. They go outside where amazed with fans who come to them. They belong to fans screaming their names as potential winners. Eno was also invites them to sign their name in the respective stars that are created for them. there are two finalists for another surprise. For their holiday has come DJ Tom Boxer of singing the song "Morena" dance all together. Arbana says that they should already know the name of the winner. The two remain very anxious. The public has decided that the winner of this edition is JETMIRI. Lumturohet best and much more enthusiastic brohoret. It is covered by his fans. Best of enthusiasm and joy associated with music and fireworks. Best hails Domeniken and Enon. The two leave for the studio, and Eno put off lights at home for the BB house.

BB Jetmiri in studio

The first that comes to studying the BB is Domenik. It is too excited to speak a little. Domenik says it comes a little bad, but it was a game already was decided which was the winner. She goes to meet her family and Seldin, who seem very upset about her loss. Before you enter Miri, Arbana asks how people look at him this victory. All said it was the decision of the public, except Rezartes, Erion and Bertines who are really enthusiastic about his victory. We arrive Jetmiri studio, which was not yet entered the studio starting the long applause strong. Once, studying changes images and occupied by music and fireworks. Miri looks very happy. Arbana submits the allowance price of 10 million new lek. Miri looks very happy and immediately shares this joy with his family and then with friends tij. / t.ch. /
]]

Saturday, 8 May 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #15, 8 Maj 2010Big Brother Albania 3: Nominimet #15, Spektakli #16, 8 Maj 2010

ERIDJONA, ERIONI, JETMIRI dhe KLODI

Pese banoret e mbetur ne shtepi kane mendime te ndryshme per menyren se si do shkoje kete jave nominimi. Fillimisht, pa e kuptuar ende se cfare menyre po perdoret, ata mendojne se per kater banoret e nominuar, eshte hapur nje televotim i momentit e nje prej tyre do dale pas pak. Ata nisen edhe nga fjala e Arbanes se kjo mbremje eshte shume e gjate, ndaj kane mendim te tille te peste. “Hame njehere se nuk i dihet”- thote Miri, ndersa Klodi e ploteson mendimin e tij se kjo mbremje do jete e gjate, pa ditur se sa do zgjase ajo. Banoret duken teper te kenaqur me darken dhe shprehen se kane qene te uritur, pasi buxheti i pergjysmuar i javes nuk u ka dale deri ne fund. Here pas here, ata presin nje tjeter lidhje me studion, per te marre vesh se cfare po ndodh, pasi ata mendojne se spektakli ka mbetur pergjysme e do rifilloje pas pak. Vetem Domenika duket me e qete, ndersa kater banoret ne nominim jane ne ankth pasi nje prej tyre mund te largohet. Kur mbeten vetem, Domenika falenderon Klodin dhe Jonen qe votuan qe ajo te jete finalistja e pare. Jona duke qeshur e pyet se ku e kuptoi dhe tregon se ishte e pavendosur mes atyre te dyve, Klodit dhe Domit se ke te zgjidhte. Ajo shprehet se do donte qe jashte te mbeteshin te tre miq. Edhe Miri dhe Erioni diskutojne mes tyre se kane thene emrat e njeri-tjetrit per te shkuar ne finale. Erioni mendon se fakti qe ata jane ne nominim mund te jete nje shaka, si per t’i lene ne ankth gjate javes se finales. Gjithsesi, te katert banoret, pervec Domenikes qe eshte finalistja e pare e njohur, do te vazhdojne te jene ne nominim. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Five people remained at home have different opinions about how the nomination will go this week. Initially, without realizing what way is still used, they think that the four people nominated, it opened a televotim the momentum of one of them will appear shortly. They depart from the word Arbanes it is very long evening, to have fifth such opinion. "Eat once he did not know" - says Miri, while Klodi completes his opinion that it would be during the evening, without knowing how long it will take it. People seem very happy with the dinner and say that they have been hungry, because the budget half of the week did not come until the end. Occasionally, they expect another related study, to find out what is happening, because they think that the spectacle has left half will resume shortly. Domenik only looks smooth, while four people are in distress nomination as one of them can be removed. When left alone, thanks Domenik Klodi and Jone who voted for it to be the first finalist. Laughing and asks us where he realized, and reveals that he was undecided between those two, and Domi Klodi that you choose. It says it will remain like that out of the three friends. Erion And Miri and discuss among themselves that they told each other names to go to the final. Erion thinks the fact that they are in the nomination may be a joke, as anxious to leave during the final week. However, the four residents, except Domenikes which is the first known finalists, will continue to be in nomination. ]]

Saturday, 1 May 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #14, 1 Maj 2010Big Brother Albania 3: Nominimet #14, Spektakli #15, 1 Maj 2010

MANDI, ERIDJONA, ERIONI dhe JETMIRI

Këtë mbrëmje banorët si ndryshe ndonjëherë, kandidaturat për nominimin e javës do t’i japin përballë njeri-tjetrit, në dhomën e ndenjes ku ndodhen. Kështu, banorët fillojnë një nga një ku së bashku me dy emrat, japin dhe dy arsye. Fillimisht banorët e marrin pak me frikë këtë situatë, por në përfundim ndihen më të qetë. Në nominim këtë javë shkojnë katër banorë, Miri, Erioni, Jona dhe Mandi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

This evening residents as ever otherwise, the nomination of candidates for the week will give opposite each other, common room where you are. So, people start one by one where the two names together, and give two reasons. Initially, residents receive little fear this situation, but in the end feel more relaxed. In the nomination this week go four people, Miri, Erion, Jonah and Mandi. ]]

Saturday, 24 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #13, 24 Prill 2010Big Brother Albania 3: Spektakli 14, Nominimet #13, 24 Prill 2010

ERIONI, HAKIU, JETMIRI, SELDI dhe MANDI

Banoret kane shkuar nje e nga nje per te dhene kandidaturat e tyre per kete jave sebashku me dy arsye te forta se perse duan qe njeri prej tyre te largohet javen e ardhshme. Kandidaturat e banoreve jane te larmishme duke perfshire shume banore ne te. Ne perfundim te ketij rituali te perjavshem, ne kandidim per kete jave shkojne pese persona: Hakiu dhe Miri me kater nominime, Mandi, Erioni dhe Seldi me nga dy nominime. Kete jave shkojne ne kandidim vetem meshkujt, ndryshe nga heret e tjera qe vajzat kane qene dominante. Per keta te kandiduar, opinionisti shprehet kryesisht per Erioni per te cilin thote se eshte i vetmi banor qe nuk eshte kuptuar se si sillet gjate javes se nominimit, pikerisht sepse ka dale vec nje here. Keshtu, Arbana ua komunikon kete vendim te tyrin vete banoreve te cilet nuk reagojne thuajse fare.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Weekly nominations

People are going one by one to make their nominations for this week together with two strong reasons why one of us want to leave next week. Nominations are diverse residents, including many residents in it. At the end of this weekly ritual, the nomination for this week go to five people: Hakiu and Miri four nominations, Mandi, Erion and Seldi with two nominations. This week only men go to the nomination, unlike other early that girls have been dominant. To run these, mainly expressed Erion opinionistin for which says it is the only resident who is not understanding how it behaves in the week nomination, precisely because it brought out only once. Thus, Arbana communicates this decision to make them their own residents who do not react hardly at all.
]]

Big Brother Albania 3: SURPRIZA PER JETMIRIN!

Big Brother Albania 3: Spektakli 14, Surprize per Jetmirin

Ardhja e gjyshit, surprize per Mirin

Miri shkon ne dhomen e rrefimit dhe aty gjen nje zarf. Brenda tij ndodhen nje pale tespie qe ai i identifikon menjehere se jane te gjyshit te tij. Arbana e pyet per raportin me te dhe Miri tregon se ka nje raport shume te ngushte pasi ai e ka rritur ate me nje sere vlerash e parimesh. Ai thote se ende i ruan disa parime te koheve te shkuara, ashtu sic e ka rritur gjyshi. Miri tregon nje motiv qe i thote gjithnje gjyshi: “Mbahu mend per mire” dhe shton se te dy jane si dy shoke, ndersa per lojen ne BB, Miri mendon se ndoshta e ka zhgenjyer ose e ka pelqyer. Miri kthehet ne dhomen e ndenjjes, por asnje banor nuk e pyet se cfare ndodhi. Pas nje verejtje te Arbanes, ata e pyesin dhe Miri nxjerr tespiet. Arbana e fton Mirin te dale ne oborr. Aty ai gjen gjyshin e vet qe eshte ulur prane nje tavoline me nje kafe para. Miri shkon ta takoje me mall dhe te dy ulen te pine kafen, si me pare. Pas pershendetjeve dhe cmalljes, gjyshi e keshillon Mirin qe te mos grricet e grindet me te tjeret, por te beje qetesisht lojen e tij. Miri e degjon dhe thote se ndikon edhe situata ku ndodhet. Ai nuk harron te falenderoje per surprizen dhe me pas ndahet me gjyshin per t’u rikthyer ne shtepi dhe ne dore mban tespiet. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The arrival of the grandfather, surprise Miri

Best runs in the room confessions and finds an envelope there. Within it are a pair tespie that he immediately identifies his grandfather are. Arbana asks for it and Miri report shows that there is a very close relation as it has increased it by a series of values and principles. He says he still keeps some principles recent past, as it has grown grandfather. Best shows a motive that grandpa always says: "Mbahu mind for the better" and adds that both are like two friends, while playing in the World Bank, Miri feels that perhaps there disappointed or liked. Best back in the living room, but there is no resident asks what happened. After a Arbanes remarks, they ask and Miri tespiet issue. Arbana best invites appear in court. There he finds his grandfather who is sitting at a table with a coffee first. Best goes to meet with both commodity and sit at the coffee drink, as before. After greetings and cmalljes, Miri grandfather advises not to grricet the row with the others, but quietly make his game. Best of listens and says the situation where the impact. He never forgets to thank you for the surprise and then shared with his grandfather to return home and hand holds tespiet.
]]

Saturday, 17 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #12, 17 Prill 2010Big Brother Albania 3: Nominimet #12, 17 Prill 2010 (17.04.2010)

MANDI, JETMIRI dhe MANAL

Te nominuarit e javes
Banoret vijne nje nga nje ne dhomen e rrefimit dhe japin kandidaturat e tyre me dy arsye te forta. Nga keto kandidatura, ne nominim per kete jave do jene vetem tre banore: Jetmiri, Manali dhe Mandi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nominees of the week
People come one by one in the room confessions and give their candidacies with two strong reasons. From this candidate, the nomination for this week will be only three inhabitants: Jetmiri, Manali and Mandi.
]]

Saturday, 3 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #10, 3 Prill 2010

Nominimet 10 Big Brother Albania

Big Brother Albania 3: Nominimet 10, 3 Prill 2010 (03.04.2010)

HAKIU, JETMIRI, MANAL dhe OLTA

Perpara se te bejne nominimet e tyre, Arbana u komunikon banoreve se kete jave, njeri prej tyre do te fitoje imunitet. Ata duhet te zgjedhin prej nje kutie nga nje zarf, ai qe nuk ka ne zarf logon e DigitAlb, duhet te beje nje tjeter perzgjedhje. Nga banoret, Seldi perzgjedh ate zarf dhe keshtu atij i jepet mundesia qe te perzgjedh nje nga banoret qe ai nuk do donte te fitonte imunitetin kete jave. Seldi perzgjedh Mirin, ndersa Miri duhet te vazhdoj kete procedure, te perzgjedhe edhe ai nje banor, e keshtu me radhe. Ne fund, mbetet Domenika e cila ka te drejten qe imunitetin e fituar, t’ia jape njerit nga banoreve. Ajo pa u menduar gjate, ia kalon Seldit imunitetin e saj, duke bere keshtu qe Seldi te mos nominohet nga banoret e tjere.

Pas perfundimeve te kandidimeve, ne kandidim per kete jave shkojne kater banore, Jetmiri, Manal, Olta dhe Hakiu.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Before making their nominations, Arbana communicates residents this week, one of them will win immunity. They must choose from a box from an envelope, he was not in the envelope logo DigitAlb must make another selection. By residents, it selects Seldi envelope and thus he is given the opportunity to select one of the people that he would not want to win immunity this week. Seldi select the best, while Miri must continue this procedure, he chose a resident, and so on. In the end, which remains Domenik has the right to the acquired immunity, to give one of the residents. Without thinking it over, it goes Seldit its immunity, thus making Seldi not nominated by other people.

After kandidimeve conclusions, we nomination for this week go to four people, Jetmiri, Manal, Olta and Hakiu.
]]

Big Brother Albania 3: JETMIRI TAKON REZARTEN!

Jetmiri dhe Rezarta Big Brother AlbaniaMiri befasohet me Rezarten

Miri shkon ne dhomen e kuqe dhe aty befasohet kur shikon Rezarten, te dashuren e tij. Ai e hedh tutje zarfin dhe menjehere shkon ta puthe e ta perqafoje ate plot mall. Edhe dhoma eshte e mbushur me foto te tyre. Miri tregon se eshte shume i lumtur, madje iu prene gjunjte fare. Ai hap zarfin dhe shikon nje foto te Rezit me Gjimin e menjehere thote se ishtin duke kercyer. Miri shprehet se nuk ndjehet fare xheloz pasi e di se ajo eshte vetem e tija. Per te shfaqet nje klip me nje parade fotosh te Rezit me Gjimin, por ai serish nuk reagon keq. Ndersa puthen e perqafohen, ai interesohet se si e kane pritur jashte, familja e saj, lidhjen e tyre, por Rezi pergjigjet se gjithcka shkon mire. /t.ch./

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Miri surprised with Rezarten

Miri red goes in the room and they look surprised when Rezarten, his girlfriend. He throws away the envelope and immediately goes to kiss and to embrace it full of merchandise. Even the room is filled with pictures of them. Best shows that he is very happy, he even cut the skirt at all. He opened the envelope and see a picture and immediately Rezi with Gjimin says ishtin jumping. Miri says it does not feel at all jealous because I know it is only his. To display a clip with a parade of pictures with Gjimin Rezi, but he does not react badly again. While the perqafohen kiss, he concerned that as they waited outside her family, their relationship, but Rezi replies that everything goes well.
]]

Saturday, 27 March 2010

Big Brother Albania 3: ZARFI BLU!

Big Brother Albania 3: Hapet Zarfi Blu, Spektakli #10, 27 Mars 2010 (27.03.2010)

Zarfi blu, surprize dhe sfide

Miri shkon te marre zarfin blu qe ndodhej qe prej javes se kaluar ne dhomen e rrefimit. Ai e merr dhe ua lexon banoreve te tjere. Ai lexon se koha e qendrimit ne shtepine e BB zgjatet edhe me dy jave te tjera dhe se cmimi i madh shtohet me 10% te vleres vetem nese ata realizojne disa sfida te rendesishme e te veshtira per ta. Ata nuk duhet te humbasin me shume se dy sfida e njera prej tyre do te zhvillohet gjate ketij spektakli. Vellai i Madh ka vendosur qe sfida e sotme do te realizohet nga Seldi dhe Tatiana te cilet shkojne ne dhomen e bardhe. Aty ndodhet nje tavoline e shtruar me darken per mbremjen e sotme te cilet ata duhet ta hane, por qe produktet e detit nuk jane te gatuara mire dhe qe nuk bejne pjese ne preferencen e tyre. Seldi ben naze, ndersa Tatiana duket me e predispozuar vec per te kaluar sfiden. Ata nisin me ta ngrene, por Arbana u thote se duhet perfunduar e gjitha, keshtu ata dalengadale perpiqen ta hane ate, edhe pse me zor. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Blue envelope, surprise and challenge

Miri goes to the blue envelope that was received since last week in the confession room. He takes them and reads the other residents. He reads the time of stay in the BB house extended by two weeks and that large price increase by 10% of value only if they realize some important challenges and difficult for them. They should not lose more than two challenges of one of them will take place during this spectacle. Elder brother has decided that today's challenges will be realized by Documentary and Tatiana who go to the white room. There is a dinner table laid for dinner with today who they should eat, but the sea products are not cooked well and do not belong to their preference. Documentary makes the notion, while Tatiana already looks likely for the last challenge. They start eating them, but he says Arbana have completed all, so they try to eat it slowly, though with development.
]]

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #9, 27 Mars 2010

Nominimet 27 Mars 2010 Big Brother Albania

Big Brother Albania 3: Nominimet #9, 27 Mars 2010 (27.03.2010)

EDUARDI, MANAL, JETMIRI dhe OLTA

Tre banoret qe i shpetuan eleminimit per kete jave kane nje rol te vecante ne kandidaturat per javen tjeter. Ata zgjedhin nga nje ngjyre e me pas nga dy persona per te formuar skuadren e tyre. Keshtu Hakiu zgjedh ngjyren blu dhe skuadra e tij formohet nga Erioni dhe Miri. Klodi me ngjyren e bardhe perzgjedh Mandin dhe Tatianen, ndersa Olta me ngjyren e kuqe, perzgjedh Seldin dhe Domeniken. Te perjashtuarit nga perzgjedhja jane Edi dhe Manal te cilet automatikisht shkojne ne televotim. Cdo skuader shkon ne nje dhome te vecante dhe aty vendosin se cili banor prej tyre, brenda skuadres, mund te shkoje ne nominim. Pervec kesaj, Edi dhe Manal japin kandidaturat e tyre te cilat i bashkangjiten nominimeve te nxjerra nga banoret e tjere. Ne kandidim per kete jave shkojne Edi, Manal, Miri dhe Olta. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Run of the week

Three residents who survived elimination for this week have a special role in the nominations for next week. They choose from a color and then by two persons to form their team. So Hakiu choose color blue and his team formed by Erioni and Miri. Klodi with white color and select Tatianen Mandi, while Diana with red color, select SELDI and Domeniken. The selection are excluded from Edi and Manal who automatically go to Televoting. Every team goes to a special room and there decide which of their resident within the team can go in nomination. In addition, Edi and Manal give their candidacies which join nominations issued by other residents. We run this week go Edi, Manal, Miri and Diana.
]]

Thursday, 25 March 2010

Big Brother Albania 3: Jetmiri Godet Klodin!

Plas ne BB: Vlonjati Miri godet Klodin: "Me futi duart..."

Rreth ores 23 te mbremjes diten e marte (23.03.10), ne shtepine e Big Brother ka shperthyer nje debat i ashper, i lidhur serish me homoseksualitetin e Klodit.

Debati eshte paraprire nga nje grindje mes Klodit dhe vlonjatit Miri, madje ky i fundit e ka goditur Klodin.

Banoret e tjere kane rrethuar Mirin dhe e kane pyetur ate mese njehere: Pse arriti puna deri ketu?

Miri u shpreh: "Une e kam marre menjane Klodin dhe i kam thene: Te lutem shume, mos me provoko, sepse po ve re qe me provokon. Nuk me ka dhene asnje pergjigje per kete. Prita te me thoshte qe nuk eshte e vertete, por kjo nuk ndodhi.. Me ka futur duart nga poshte dhe me ka provokuar aq shume, sa mu desh ta qelloja.."

Rrefimi i Mirit eshte pritur ne menyra te ndryshme. Nje nga te rinjte e futur kete jave i ka hedhur benzine zjarrit duke i thene Mirit: "Ti vete u ule ne krevatin e Klodit...". Pergjigja e Mirit ishte: "U ula normal, por ai me futi duart.."

Disa nga banoret kane mbajtur anen e Mirit. Sipas tyre, Klodi e perdor homoseksualitetin e tij sa here eshte ne nominim dhe po viktimizohet per te fituar pike. Klodi nuk ishte i pranishem gjate ketij debati mes Mirit dhe te tjereve ne shtepine e BB3. Ai qau kur e qelluan dhe me pas qendroi vecmas. /shekulli/mars 2010
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Crack in BB: vlonjati Miri hits Klodi: "He put hands on me..."

At around 23 the day of Tuesday evening (23.03.10), in the Big Brother house has exploded a fierce debate, again connected with the Klodi homosexuality.

The debate is preceded by a dispute between vlonjati Klodi and Miri, even this one has hit Klodi.

Other residents have surrounded Miri and have asked him more than once: Why came to work here?

Miri said: "I have got Klodi aside and I said: Please more, not with provoko, because I notice that the provoking. It has given no answer for this. I waited to the saying that is not true , but this did not happen .. I put hands from below and has provoked so much, it just had to happen .. "

Best story is expected in different ways. One of the young people entered this week has thrown petrol Miri fire saying: "You sat him in bed Klodi ...". Miri was the answer: "I sat normal, but he put his hands .."

Some residents have held side of the best. According to them, Klodi of his homosexuality as used here is the nomination and is viktimizohet to earn points. Klodi was not present during this debate between Miri and others in the BB3 house. He wept when he shot and then stood separately.
]]

Saturday, 13 March 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #7, 13 Mars 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 7
Big Brother Albania 3: Nominimet #7, 13.03.2010

BERTINA, DOMENIKA, JETMIRI, KLODI dhe VALONI

Te gjithe banoret japin kandidaturat e kesaj jave. Ne baze te tyre, ne nominim per kete jave shkojne Jetmiri, Domenika, Valoni, Bertina dhe Klodi. Ndersa ora shenon dymbedhjete dhe sot eshte dita e veres, per banoret eshte rezervuar nje surprize e vecante. Ata shkojne ne kopsht ku shohin se eshte organizuar nje feste me balerine braziliane dhe birra. Banoret kenaqen e menjehere bashkohen me balerinet e kercejne me ta. Festa fillon!
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

All residents this week provide nominations. According to them, in nomination for this week go Jetmiri, Domenika, Valoni, Bertina and Klodi. While the twelve hour mark and today is the day of the summer, is reserved for residents and a special surprise. They go to see the garden where a celebration is organized by Brazilian dancer and beer. Residents enjoy the dancer immediately join the jump with them. Celebration starts! ]]

Saturday, 6 March 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #6, 6 Mars 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 6

Big Brother Albania 3: Nominimet #6, 6 Mars 2010

DOMENIKA, JETMIRI, OLTA dhe REZARTA

Kandidimet dhe surprize per banoret
Per banoret ka ardhur momenti per te bere nominimet e javes. Ata shkojne ne dhomen e rrefimit dhe japin dy emra dhe dy arsye se perse i zgjedhin keta banore. Nga nominimet e tyre, ne kandidim per kete jave shkojne Rezarta, Olta, Domenika dhe Jetmiri. Arbana ua komunikon kete edhe banoreve. Ajo fton Aden qe te shkoje ne dhomen e rrefimit e te marre nje kuti ne te cilen ndodhen disa fletepalosje kua banoret do te shenojne nje deshire qe ata kane si dhe emrin e njerit banor per te cilin do donin qe te kishin realizimin e deshires. Banoret shkruajne te kenaqur deshirat e tyre duke e patur pak te veshtire se cfare te zgjedhin. Arbana u komunikon banoreve se per ta ka nje surprize. Ata shohin nje klip ne te cilin shfaqet nje piste patinazhi dhe nje cift patinatoresh dike patinuar. Kjo perben proven javore per javen tjeter ku banoreve do t’u jepet mundesia qe te dalin per pak kohe nga shtepia e cifti i instruktoreve do t’u mesoje patinazhin artistik. /t.ch./

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nominations and surprise for residents
Moment has come for residents to make nominations of the week. They go to the confession room and give two names and two reasons why i choose these people. From their nominations, the nomination for this week go Rezarta, Diana, and Jetmiri Domenika. Arbana residents communicates this well. She invites Aden to go in the confession room and take a box in which are some kua Leaflets will notify residents that they desire and the name of one resident for whom would you want to have the realization of desire. Residents write their wishes satisfied by having little difficult what to choose. Arbana was to communicate to residents that there is a surprise. They see a clip in which appears a skating track and a pair skater patinuar someone. This is proven downloads for the next week where residents will be given the opportunity to come home for a while the couple of instructors will teach artistic skating.
]]

Tuesday, 2 March 2010

Rezarta dhe Jetmiri Skena Hot Ne Big Brother!

Jetmiri dhe Rezarta HOT
/photo top channel, shqip media/

Big Brother Albania 3: Rezarta dhe Jetmiri ne Skena Hot!

A do te jete Big Brother 3 pak me ndryshe se ai i kaluari? Me idene se te krijuarit e nje lidhje ne Shtepi, do te siguroj interesim me te madh per ta dhe mbijetese me te gjate ne shtepi, tashme banoret e Big Brother 3 kane treguar haptasi se jane vene ne "gjueti" dhe nuk kursejne asgje qe te krijojne nje spektakel dashurie. Nje puthje ne mes te Adeles dhe Bjordit vjet krijoi nje rremuje komentesh dhe analizash. Ndersa sivjet puthje ka sa te duash dhe madje jemi mesuar ti shohim si nje gje e rendomte. Ajo cka ndoshta nuk pame deri me tani, dicka me shume se vetem puthje, mund edhe te ndodhe (ne ekran) ne edicionin e sivjetem nese banoret vazhdojne me nje ritem te ketille. Fotoja me larte tregon skena hot mes Rezartes dhe Jetmirit. Jetmiri eshte ne nominim kete jave dhe thuase Rezarta ka marre per detyre qe ta "shpetoje" Jetmirin duke krijuar skena te tilla erotike. Thuhet se shikueshmeria per Big Brother sivjet ka rene ne krahasim me vitet e kaluara por a mos ndoshta nje doze e forte e skenave erotike si kjo mund ta rikthej interesimin e shikuesve ne nivelin e meparshem e ndoshta edhe me larte po qe se fillohet te shfaqet ne ekran edhe pak sex. Presim te shohim se ku do te jete "kufiri" i lidhjeve mes cifteve sivjet. /albavipnews/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Big Brother Albania 3: Rezarta and Jetmiri in hot scene!

Will be Big Brother 3 little different than the past? The idea that formed a connection at home, will provide greater interest for them and with long survival at home, current residents of Big Brother 3 have shown explicitly that are set in "hunting" and not save nothing to create a spektakel love. A kiss between bjordi years Adeles and created a mess comments and analysis. While this year has kiss of love and even how we learn to see as a quite common. She probably saw what so far, something more than just kiss, can also happen (on screen) in this year's edition if residents continue with such a pace. Photo above shows the hot scenes between Rezartes and jetmiri. Nominating Jetmiri is this week and received thuase Rezarta duty to "save" jetmiri creating such erotic scenes. Reportedly, the viewership for Big Brother this year has fallen compared with previous years but do not perhaps a strong dose of erotic scenes like this can restore the interest of viewers in the previous level and perhaps even higher if we start to appear screen and a little sex. We look forward to seeing where it will be "border" of ties between couples this year.
]]

Saturday, 27 February 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #5, 27 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 5
Big Brother Albania 3: NOMINIMET #5, 27 Shkurt 2010

Te kandiduarit e javes: BLEDARI, HAKIU dhe JETMIRI
Klodi eshte perzgjedhur nga Vellai i Madh qe te zgjedhe nje nga zarfat te cilat ndodhen ne dhomen e rrefimit. Ndermjet zarfit te kuq e zarfit te zi, ai perzgjedh ate te kuq, ne te cilin shkruhet nj e ndryshim per menyren e nominimeve qe banoret do te bejne kete mbremje. Ai shkon dhe ua lexon te tjereve permbajtjen e zarfit ku shkruhet se kete here do mund te kandidohen vetem djemte. Per korrektese, ai shkon dhe merr edhe zarfin e zi dhe e lexon serish para banoreve, ku ne te shkruhej se do mund te kandidoheshin vetem vajzat, por nga perzgjedhja do kandidohen vec djemte. Keshtu banoret shkojne nje nga nje ne dhomen e rrefimit ku japin dy emra djemsh dhe arsyet perkatese se perse i kandidojne ata. Nga kandidimet e bera, ne votim kete jave shkojne Bledi, Hakiu dhe Jetmiri. Arbana ua komunikon kete vendim te tyrin banoreve. Arjani, opinionisti, shprehet se eshte nje kandidim vertet i veshtire dhe kushdo qe do dale te shtunen tjeter, do t’i ndihet mungesa. Arbana u komunikon banoreve edhe se per ta ka nje surprize. Ata dalin ne oborr dhe aty shohin nje inskenim te kenges se Michael Jackson, per nderim te kujtimit te tij, banoret e shijojne kete surprize te vecante. Gjithashtu Arbana u thote banoreve se prova e kesaj jave ka te beje me kulturen, muziken dhe veshjet e viteve ’80 ku ata duhet te pergatisin dicka qe tregon keto elemente te atyre viteve. /top channel/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The nominees of this week
Klodi is selected by the big brother to choose from envelopes which are in the confession room. Among the red envelope of black envelope, he selects the one red, which is written in a way of changing for the nominations that residents will make this evening. He goes and reads them to the contents of the envelope where others state that this time will only boys can become candidates. For correctness, he goes and gets the black envelope and read again before the inhabitants, where the writing that will can only kandidoheshin girls, but boys selection will already candidates. So residents go one by one in the confession room where two names boys and give relevant reasons why the Run them. The nomination made, we go Bledi vote this week, and Jetmiri Hakiu. Arbana communicates this decision to their own inhabitants. Arjanit, opinionisti, says that is a really hard run and whoever else will be released Saturday, will feel the lack. Arbana residents were also communicates that to them is a surprise. They come in a yard and there inskenim see that Michael Jackson Song, for the honor of his memory, residents and enjoy this special surprise. Also Arbana residents say that evidence of this week has to do with culture, music and clothes of 80 years where they have to prepare something that shows these elements of those years.
]]

Saturday, 13 February 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #3, 13 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 3
BIG BROTHER ALBANIA 3: NOMINIMET #3, 13 SHKURT 2010

DOMENIKA, EDUARD, JETMIR, OLTA, SELDI, RENATO

Gjashte prej banoreve ne nominim
Arbana u kerkon banoreve qe te shkojne ne dhomen e rrefimit e aty te thone dy emrat e banoreve te cilet duan qe t’i nominojne duke u dhene keshtu mundesine qe ata te largohen nga loja. Te dhjete banoret, perfshire edhe Renaton i cili e ka per here te pare, shkojne me radhe ne dhomen e rrefimit ku japin arsyet se perse deshirojne t’i nominojne dy banoret e zgjedhur nga ata vete. Nga kandidimet e kryera, ne nominim dalin gjashte persona te cilet jane Eduardi, Olta, Renato te cilet dalin per here te pare si dhe Jetmiri, Seldi dhe Domenika. Arbana u komunikon kete vendim banoreve te cilet nuk reagojne, sikur t’i prisnin ato, pervec Eduardit i cili ngrin ne vend.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Six of residents in nomination
Arbana urging residents to go to confession and there's room to say two names of residents who want to nominojne thus giving them the opportunity to leave the game. The ten residents, including Renato, who has for the first time, go with the time of the confession room where give reasons why residents want to nominojne two selected from them. The nomination carried, the nomination out six persons who are Eduardi, Diana, Renato who come for the first time and Jetmiri, Documentary and Domenika. Arbana communicates this decision were residents who did not react, as to expect them, except Eduardit which freezes in place.
]]

Sunday, 7 February 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #2, 6 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 2

BIG BROTHER ALBANIA 3: NOMINIMET #2, 6 SHKURT 2010

DOMENIKA, GRACIELA, JETMIRI, PAMELA, SELDI

Banoret shkojne nje nga nje ne dhomen e rrefimit per te dhene kandidaturat per kete jave. Ata thone dy nga emrat e banoreve te tjere te cilet do te donin qe te largoheshin ne fund te javes tjeter e se bashku me to edhe arsyet e duhura se perse i zgjodhen ato emra. Te njembedhjete banoret e mbetur japin kandidaturat, pervec Renatos i cili as nuk mund te kandidoje e sa mund te kandidohet. Ne perfundim te ketij rituali, pese banore jane ata qe shkojne ne kandidim. Ata jane Seldi, Domenika, Pamela, Jetmiri dhe Graciela. Opinionisti mendon se banoret i kane bere mire llogarite, pasi ne nominim jane pjesetare te te dy grupeve. Ai mendon se vetem Seldi nuk iu permbajt planit te bere qe me pare, ndersa te tjeret po. Ariani mendon se Bertina shpetoi kete jave pikerisht nga afrimi qe beri me Erionin, nje afrim ky jo plotesisht i percaktuar.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Residents go one by one in the confession room to provide nominations for this week. They say two of the names of other residents who would like to leave at the end of next week along with them the reasons why proper names of those selected. The eleven remaining residents make nominations, except Renatos who can not run as many can kandidohet. At the end of this ritual, five residents are those who go to run. They are Documentary, Domenika, Pamela, and Graciela Jetmiri. Opinionisti thinks that residents have made good accounts, nomination because we are members of both groups. He thinks that only contain Documentary plan was not done previously, while others are. Ariani thinks Bertina namely escaped this week that made me Erioni approach, an approach that not fully defined. ]]

Saturday, 23 January 2010

Big Brother Albania 3: JETMIRI PROFIL!

BIG BROTHER ALBANIA 3: JETMIRI PROFIL!


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online