All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Mandi BB3. Show all posts
Showing posts with label Mandi BB3. Show all posts

Saturday, 8 May 2010

Big Brother Albania 3: MANDI ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Mandi Eliminohet, Spektakli #16, 8 maj 2010

Mandi, i eleminuari i radhes
Arbana u thote banoreve se ka ardhur momenti qe njeri prej tyre te lere shtepine. Emocionet e banoreve te nominuar fillojne te rriten akoma me shume, pasi pak kohe i ndan nga finalja ku cdokush do donte ta prekte sadopak. Ata presin me ankth vendimin e publikut. I pari qe i shpeton eshte Erioni i pasuar nga Miri. Ndermjet Jones dhe Mandit, banori qe largohet nga gara e nga shtepia eshte Mandi. Ai ngrihet dhe i merzitur, pavaresisht se perpiqet te mos e jape veten, takohet e perqafohet me te gjithe banoret. Duke pershkuar te njejten rruge me te cilen filloi kete aventure, ne drejtimin e kundert, ai le shtepine perfundimisht per te shkuar drejt studios.

Mandi ne studion e BB
Mandi vjen ne studion e BB i pritur mire nga publiku i cili i dhuron duartrokitje sapo ai hyn aty. Mandi shprehet se i vjen keq qe nuk arriti te shkonte ne finale pasi ishte shume prane saj. Ai thote se kjo ishte nje eksperience shume e bukur, ka kaluar shume ne jete e do donte qe te perjetonte edhe nje te tille. Mandi eshte eleminuar me 41% te votave. Arbana e pyet se si mendon ai se ku ka gabuar. Mandi shprehet se donte te tregote Mandin real, te qeshur, plot batuta e ironi, por qe ne shtepi nuk e gjeti ate qe donte pasi e percakton ate shtepi si nje shtepi plot thashetheme qe ndodhine me te vogel e benin te madhe, pa arsye. Mandi shikon edhe klipin e pergatitur per te dhe per komentet e banoreve shprehet se i priste. Arbana e pyet per marredhenien me Kiken. Mandi shprehet se ndryshe i dukej Hakiu nga jashte, si nje banor qe do lidhej me shume, por kur e njohu brenda, iu duk nje tjeter person. Opinionisti i thote Mandit se priste shume prej tij dhe se nuk ka dhene aq shume sa pretendon, por Mandi shprehet se ka bere aq sa ka mundur. Ai tregon se ka marre pjese neper debate, ka mbajtur qendrimin e tij duke rsyetuar gjithnje dhe se ka treguar Mandin e vertete. Ariani e pyet se fakti qe e ka ndjekur nga jashte, mund te kete hyre me paragjykim per banoret, por Mandi mohon. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Mandi, the regular eleminuarit
Arbana tells residents that it is time that each of them to leave home. Residents nominated emotions begin to grow even more, after a while the shares of the finals where anyone would want to touch him somehow. They wait with anxiety the decision of the public. The first that survives is followed by Miri Erion. Between Jones and Mandi, a resident who leaves the race of the house is Mandi. He fed up and, despite trying not to give yourself, meet and embraced by all residents. Having traversed the same road which began this adventure, in the opposite direction, he eventually leaves home to go to the studio.

Mandi in studies of BB
Mandi comes in studies of BB expected better from the public who donates applause once he enters it. Mandi says it regrets that failed to go to the finals after being very close to her. He says this was a very beautiful experience, has spent much we would be like to experience even one. Mandi is eliminated with 41% of the vote. Arbana asks how he thinks that where incorrect. Mandi says he wants to tregote real Mandi, laughter, full mot of irony, but the house did not find what you wanted because it defines home as a house full of rumors that the lower occurrence of large do without reason. Mandi looks well prepared to klipin and comments of residents stated that they expected. Arbana asks for relationship with pinnacle. Mandi says otherwise Hakiu seemed from the outside, as a resident to be more concerned, but when I knew inside, seemed another person. Opinionistin Mandi says she expects more from him and did not give as much as claims, but Mandi says has made so much possible. It shows that has participated throughout the debate, held his position ever rsyetuar and has shown true Mandi. Ariani questioned the fact that it has pursued from outside, may have entered with prejudice for residents, but denies Mandi.
]]

Saturday, 1 May 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #14, 1 Maj 2010Big Brother Albania 3: Nominimet #14, Spektakli #15, 1 Maj 2010

MANDI, ERIDJONA, ERIONI dhe JETMIRI

Këtë mbrëmje banorët si ndryshe ndonjëherë, kandidaturat për nominimin e javës do t’i japin përballë njeri-tjetrit, në dhomën e ndenjes ku ndodhen. Kështu, banorët fillojnë një nga një ku së bashku me dy emrat, japin dhe dy arsye. Fillimisht banorët e marrin pak me frikë këtë situatë, por në përfundim ndihen më të qetë. Në nominim këtë javë shkojnë katër banorë, Miri, Erioni, Jona dhe Mandi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

This evening residents as ever otherwise, the nomination of candidates for the week will give opposite each other, common room where you are. So, people start one by one where the two names together, and give two reasons. Initially, residents receive little fear this situation, but in the end feel more relaxed. In the nomination this week go four people, Miri, Erion, Jonah and Mandi. ]]

Saturday, 17 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #12, 17 Prill 2010Big Brother Albania 3: Nominimet #12, 17 Prill 2010 (17.04.2010)

MANDI, JETMIRI dhe MANAL

Te nominuarit e javes
Banoret vijne nje nga nje ne dhomen e rrefimit dhe japin kandidaturat e tyre me dy arsye te forta. Nga keto kandidatura, ne nominim per kete jave do jene vetem tre banore: Jetmiri, Manali dhe Mandi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Nominees of the week
People come one by one in the room confessions and give their candidacies with two strong reasons. From this candidate, the nomination for this week will be only three inhabitants: Jetmiri, Manali and Mandi.
]]

Saturday, 10 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #11, 10 Prill 2010


Big Brother Albania 3: Nominimet #11, Spektakli #12, 10 Prill 2010 (10.04.2010)

MANDI, HAKIU, SELDI dhe TATIANA

Te kandiduarit e javes
Banoret kane shkuar ne dhomen e rrefimit nje nga nje ku kane dhene nominimet per kete jave sebashku me arsyet se perse duan qe dy nga banoret te shkojne ne nominim. Nga nominimet e bere, ne kandidim per kete jave shkojne kater banore qe jane: Hakiu, Tatiana, Mandi dhe Seldi. Arbana ua komunikon edhe banoreve emrat. Mandi, ne perfundim te komunikimit te Arbanes, merr fjalen dhe i ben nje apel gjithe brezit qe ai perfaqeson, moshes se vet duke treguar se cfare kane bere ata per Shqiperine. Arbana, nisur nga kjo u jep te drejten edhe banoreve te tjere qe te bejne nje apel. Opinionisti i thote Mandit se kjo ishte dicka e jo e drejte, pasi u duk sikur e beri vec per ta votuar qe te shpetoje nga nominimi. Ai shton se tek Mandi eshte vene re nje ndryshim ne lidhje me banoret, gje qe e ka bere te papelqyeshem. Per banoret e tjere, ai mendon se Hakiu doli ne nominim nga ajo shprehje qe tha. Per Seldi ai flet fjale te mira, si nje banor pozitiv dhe energjik ne shtepi, e po ashtu edhe per Tatianen. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Kandiduarit week
People are going in the room one by one where confessions have given nominations for this week together with the reasons why two people want to go to the nomination. From the nominations made, the nomination for this week go to four residents who are: Hakiu, Tatiana, Mandi and Seldi. Arbana and residents communicate their names. Mandi, at the end of Arbanes communication, and word gets out a whole generation appeal that he represents, his age showing what they have done for Albania. Arbana, given that right also gives other residents to make an appeal. Opinionistin Mandi says that this was something not right, because it seemed like it made already to vote to save the nomination. He adds that in Mandi has noticed a change in relation to people, which has become distasteful. For other people, he thinks that the nomination came Hakiu expression that said it. For Seldi he speaks good words, as a positive and energetic resident at home, and also for Tatianen.
]]

Big Brother Albania 3: DEBATI HAKIU vs MANDI

Big Brother Albania 3: Spektakli #12, Debati Haki vs Mandi, 10 Prill 2010 (10.04.2010)

Debati Haki-Mandi, komente
Hakiu dhe Mandi, gjate fillimit te javes jane konfliktuar me njeri-tjetrin. Per ta shfaqet nje klip me momente nga debati, fillimi si rezultat i nje loje dhe ecuria e tij. Gjate debatit, ata kane ofenduar ne menyre te nepasnjeshme njeri-tjetrin, duke e renduar situaten mes tyre. Ne perfundim te klipit, Hakiu shprehet se ishte nje keqkuptim nga ana e tij, reagim jo i duhur ne momentin jo te duhur, por sidoqofte ishte nje akumulim nga fjalet e vazhdueshme te Mandit. Ai tregon se ne cdo bisede, Mandi fliste vetem me ironi dhe me kunja duke treguar injorance te vazhdueshme, sipas tij e madje kete, jo vetem me te por edhe me banoret e tjere. Hakiu kerkon qe vetem t’ia thote ne sy ato qe mendon. Mandi cuditet nga keto fjale dhe thote me bindje se ato qe mendon per Hakiun, ia ka thene perhere ne sy. Ai tregon disa raste te ndryshme nga bisedat e tyre ku permbahen keto qe kerkon Hakiu. Ai shton se priste prej tij qe t’i kerkonte falje, meqenese e mendon vertete se eshte keqkuptuar dhe se ka pritur gjate gjithe javes, por nuk ka ndodhur. “Nuk eshte burre ndaj nuk kerkoi falje”- shprehet ai. Hakiu qendron pa folur dhe ne fund shprehet se ky eshte niveli e keta jane ata, duke perfshire edhe veten. Klodi nderhyn duke u ofenduar nga kjo shprehje. Ai i tregon Kikes se degjoi edhe shprehjen tjeter gjate klipit se ai eshte me i miri. Hakiu e thote serish, ndersa me Klodin bashkohet edhe Olta dhe te dy e quajne shume egoist ate. Banoret duken te prekur nga keto fjale te Hakiut dhe mbajne qendrim ndaj tij. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Haki-Mandi debate, comments
Hakiu and Mandi, during the beginning of the week are konfliktuar with each other. To display a clip with moments from the debate, due to start a game and his performance. During the debate, they have offended in order to nepasnjeshme each other, the situation between them heavy. At the end of klipit, Hakiu says it was a misunderstanding by his inappropriate response when not appropriate, but in any case was an accumulation of words continued to Mandi. It shows that in every conversation, only speaking ironically Mandi with pins showing the continued ignorance, according to him and even so, not only with but also with other people. Hakiu requires that we look only to say those thinks. Mandi wonder of these words and says with conviction that those who think of Hakiun, we always said we look. It shows some cases different from their conversations which contained such that it requires Hakiu. He added that he expected him to seek forgiveness, since it thinks it is really misunderstood and received during the entire week, but has not happened. "There is no apology to the man" - he says. Hakiu stands alone and in the end says that this is the level of these are those, including myself. Klodi intervenes, was offended by this expression. It shows that Kikes also heard another expression during klipit that he is the best. Hakiu and says again, while Klodi join Olta and both call it very selfish. People seem to be affected by these words Hakiut and take a stand against him.
]]

Saturday, 20 March 2010

Big Brother Albania 3: MANDI BANORI I RI!

Big Brother Albania 3 MandiBig Brother Albania 3: Mandi Banori i ri, 20.03.2010

Mandi, banori me i ri

Arbana fton Erionin, Olten, Domeniken dhe Edin te shkojne tek dhoma e bardhe e cila eshte shnderruar ne nje boutique. Ata marrin dhurata e pergatitura per ta dhe ua shperndajne edhe banoreve te tjere. Nderkohe surprizat nuk kane perfunduar per banoret. Ata dalin te gjithe ne kopsht ku eshte pergatitur nje feste dhe aty gjendet Mandi. Arbana i fton banoret qe te shohin nje klip, qe eshte klipi prezantues e Mandit. Banoret kuptojne keshtu qe Mandi eshte konkurenti me i ri i Big Brother. Ata takohen e prezantohen me te dhe me pas fillojne festen dhe argetimin.

- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Mandi, a new resident

Arbana invites Erioni, Olten, Edin Domeniken and go to the White House which has turned into a boutique. They receive gifts prepared for them and distributing them and other residents. Meanwhile surprises have not completed for residents. They come all in the garden where a feast was prepared and there is Mandi. Arbana invites residents to see a clip, which is an introductory clip of Mandi. Residents understand that Mandi is so new competitor with Big Brother. They meet the present with and then start the holiday and entertainment.
]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online