All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Njomza Krasniqi. Show all posts
Showing posts with label Njomza Krasniqi. Show all posts

Saturday, 14 March 2009

Flet e Motra e Mozes, Njomza Krasniqi!

Njomza Krasniqi Motra e Mozes
/photo panorama etc./

NJOMZA KRASNIQI: Per Polin nuk ka me aventura, ai tani do Mozen

Flet motra e Mimozes, ajo qe shkoi per te marre pjese ne “Big Brother”, por stafi zgjodhi te motren

Jane pese motra, Leonita, Njomza, Mimoza, Ardita dhe Fitorja. Njera me e bukur se tjetra, endrra e cdo djali kur i shikon. Jane dhe shume mike te mira per arsye te afersise me moshen. Moza eshte motra e trete nderkohe qe Fitorja eshte me e vogla, 17 vjece dhe cilesohet si motra me e bukur. Jane te kenaqura qe Mimoza eshte bere pjese e ketij programi por edhe krenare per menyren sesi ajo po sillet me banoret e tjere. Por familja Krasniqi ka pesuar nje shook te vertete kur ka mesuar nga programi qe njera nga vajzat e tyre qenka lidhur me nje djale dhe ata nuk dinin asgje, pra behet fjale per Polin. Por perseri ndjehen mire pasi besojne tek zgjedhja e vajzes se tyre. Ne kete interviste flet motra e dyte e Mozes, Njomeza, ajo qe ne fakt kishte shkuar per te marre pjese ne “Big Brother” por stafi preferoi Mozen.

Si ju duket motra juaj ne keto 5 jave qendrim brenda shtepise se “Big Brother”?
Motra ime ka qene vetvetja gjate gjithe ketyre javeve. Ajo eshte munduar te jape maksimumin e saj, eshte shoqeruar mjaft me banoret, ka bere nje afrimitet te mire me ta, keshtu qe mendoj se po ecen shume mire.

Ajo tregon se ju jeni nje familje fanatike, me disa norma te forta, por veshja e saj flet ndryshe. A ka pasur ajo pengesa nga familja dhe a eshte paragjykuar nga ambienti?
Ajo s’ka thene qe kam familje fanatike, ajo ka cekur se rrjedh nga nje familje me moral dhe karakter te forte. Ndersa veshja e saj eshte me plot stil dhe normale. Sa per paragjykime mendoj se s’ka pasur as nga familja dhe as nga shoqeria.

Shume prej banoreve te rritur mendojne se Mimoza ka patur fat te jete pjese e ketij programi ne nje moshe kaq te re. Po ju si familjare e saj si mendoni, a do e ndihmoje Mimozen pjesemarrja ne BB?
Po eshte e vertete qe ka pasur fat qe te jete pjesemarrese e nje show si “Big Brother”. Mendoj se do te jete nje eksperience qe do t’i vleje ne te ardhmen. Se si do rrjedhin gjerat duhet te presim qe ajo te dale qe andej.

Si ka mundesi qe ajo nuk rezistoi dot pa treguar per lidhjen me Polin nderkohe qe jashte e kishin vendosur qe te mos flisnin per kete teme?
Mimoza ne situatat qe ndodhej ishte e detyruar qe ta shprehte lidhjen qe kishte jashte me Polin sepse kishte situata ku ajo ndihej e sikletosur prandaj nuk rezistoi dot pa shprehur ate qe e kishte ne brendesi .

Ne ate shtepi ajo eshte gjithnje ne qender te vemendjes se djemve. Po ne jeten e perditshme sa terheq vemendjen Mimoza?
Po, Moza ne shtepi e kam vene re qe eshte ne qender te vemendjes por ajo dhe jashte shtepise se BB e ka pase gjithmone vemendjen e meshkujve.

A e kishit menduar faktin se Moza mund te lidhej me nje djale aty brenda pavaresisht lidhjes jashte, aq me shume qe ajo ka deklaruar se po me pelqeu ndonje djale, une nuk mendohem dy here?
Jo kurrsesi nuk do lidhej edhe pse ajo ka deklaruar qe po i pelqeu dikush nuk do mendohej dy here. Nuk do e bente kete gje kurre, jo vetem per arsyen se ka dike jashte, por duke qene nje loje, karakteri i saj nuk ia lejon kete gje.

Sa mbeshtetje ka nga Kosova Mimoza?
Mimoza ka shume njerez qe e duan dhe e vleresojne si personazh. Pra ka mbeshtetje dhe perkrahje nga Kosova.

Shpesh behen thashetheme per te ne shtepi, ju si ndjeheni ne keto raste?
Eshte gje normale te bejne thashetheme per Mimozen sepse nje personash me cilesi te vecanta sic eshte ajo, normalisht qe do i nxiste banoret ta perflisnin, por nuk eshte per t’u merzitur, pasi ata te gjithe po bejne nje loje.

A ka bere zgjedhjen e duhur ne shoqerine qe ka krijuar me disa banore?
Po, ne shumicen e rasteve ka bere zgjedhjen e duhur, por ne disa te tjera jo.

Cilet jane te gabuarit?
Adelajda dhe Lirita.

Mos te kishte qene e lidhur me Polin, a do ekzistonte mundesia qe aty brenda te lidhej me ndonjerin nga djemte dhe me cilin?
Si e njoh une Mimozen, ajo nuk do lidhej me asnjerin aty brenda ne shtepi edhe po te mos kishte Polin jashte.

Cfare mendimi ke per Bjordin meqe eshte nje djale qe po pelqehet shume. As ai nuk mund te ishte tipi i duhur per Mozen nese ajo nuk do te ishte e lidhur dhe pse?
Bjordi eshte djalosh i mire por per Mimozen jo, sepse nuk eshte mashkulli ideal qe Mimoza do dhe jane disa gjera qe Bjordi me Mimozen nuk perputhen fare. Moza tha se nuk e dinte familja lidhjen me Polin.

Tani qe e mesoi si ka reaguar familja juaj?
Po, familja nuk ishte ne dijeni per lidhjen e tyre. Por ashtu si rrodhen gjerat ate nate ne spektakel, familja ime u habit pasi nuk dinte asgje.

Cfare mendoni per Polin, a eshte ai djali i duhur per Mozen dhe a mund te vazhdoje gjate historia e tyre, pasi Poli njihet si nje djale qe i nderron shpesh femrat?
Poli shihet se eshte njeri i mire dhe personi i duhur per Mimozen. Une nuk mund te flas shume per kete gje, dhe sa mund te zgjase lidhja nuk mund te jap nje mendim per arsye se ajo eshte dicka qe i perket ciftit. Edhe pse Poli njihet si djale qe i nderron shpesh femrat, mendoj se ai deri tani nuk ka dashuruar, prandaj. Pasi kur dashuron lihen aventurat dhe fillohet te forcohet ndjenja per njeri-tjetrin.

Se fundi a mendoni se Mimoza mund te jete fituese?
Po , Mimoza per mua eshte fituese.
/redona sadiku/panorama/14.03.09/
Mimoza Krasniqi Mimoza Krasniqi Mimoza Krasniqi Mimoza Krasniqi

- - - - - - - - - - - - - - - -
+tag: mimoza krasniqi moza big brother 2
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[translation by google]

NJOMZA KRASNIQI: For Poli no more adventure, he wants now Moze

Speaks Mimozes sister, she was moved to participate in "Big Brother", but the staff chose her sister

There are five sisters, Leonita, Njomza, Mimoza, Ardita and victory. One with beautiful than another, the dream of every boy when he sees. Are very friendly and good for reasons of proximity to age. Moza is the third sister while victory is small, 17 and qualify as the beautiful sister. Are satisfied that Mimoza has become part of this program, but also proud of how she was brought with other people. But Krasniqi family has suffered a real shook when he learned from the program was one of their daughters qenka related to a boy and they knew nothing, so it comes to Poli. But once again feel good to believe that their daughter's choice. In this interview speaks of the second sister Mozes, Njomeza, that in fact she had gone to participate in "Big Brother" but staff preferoi Moze.

Your sister looks like you in this 5 week home stay within the "Big Brother"?
My sister has been self during all these weeks. She tried to give its maximum, is accompanied by enough people, has become a afrimitet better with them, so we think it is doing very well.

It shows that you are a bigot family, with some rates, but wearing it speaks otherwise. Have there been obstacles from family and it is a prejudice of the environment?
She said I have no family fanatics, it is noted that stems from a family with strong moral and character. While wearing her style is full and normal. How to think that no prejudice had neither family nor society.

Many residents think that adults Mimoza has been fortunate to be part of this program in an age so young. If you like her as a family feel, will help Mimozen participation in the WB?
Yes It is true that there have been fortunate to be participating as a show "Big Brother". I think it will be an experience that will apply in the future. How things will flow should expect it to be brought there.

How is possible that she did not resisted without dot shown to link with the outside while Poli had decided not to speak about this topic?
Mimoza in situations that ndodhej was obliged to expressing the connection that had with the outside because Poli had situations where it does not feel so embarrassed and resisted dot without express what was inside.

In the home it is always the spotlight than boys. But in everyday life as cautions Mimoza?
Yes, Moza at home I noticed is that the spotlight but it outdoors and that BB has always been attention of men.

Do you have thought that Moza can be linked to a son out there with whatever connection, the more it has stated that it is like with a guy, I do not bethink twice?
No never will even though it concerned has declared that is would not like anyone thought twice. Will not do this ever, not only for the reason that there is someone outside, but was a game, her character not allow this.

How has support from Kosovo Mimoza?
Mimoza has many people who love and value as a character. So there is support and support from Kosovo.

Often made at home to gossip, as you feel in these cases?
Which is normal to be a rumor because Mimozen for persons with special requirements such as, normally that would encourage the residents to perflisnin, but is not to be upset, as they all are holding a game.

Did we make the right choice that society has created some inhabitants?
Yes, in most cases has made the right choice, but in some other not.

Who are wrong?
Adelajda and Freedoms.

Not have been related Poli, a possibility existed that there would be within anyone concerned with boys and with whom?
How I know Mimozen, it would not linked to any where within the home even if no outside Poli.

What you thought of as Bjordin is a boy who is more favor. As he could not be appropriate for the type of Moze if she would not be related and why?
Bjordi guy is good but not for Mimozen, because it is the ideal male and Mimoza will have some things that Bjordi with Mimozen do not match at all. Moza said he did not know the family connection with Poli.

Now you learned as your family reacted?
Yes, the family was not aware of their connection. But as rrodhen things that we spektakel night, my family was no surprise because he knew nothing.

What do you think for Poli, a son he is right for Moze and can continue their long history, as Poli known as a boy was often put women?
Poli seen that man is good and proper person for Mimozen. I can not speak more about this, and how you can extend the connection can not give an opinion on the grounds that it is something that belongs to the couple. Although known as Poli boy that women often put, I think he now has no love, so. After the left loves adventure and begin to strengthen the feeling for each other.

Finally do you think Mimoza could be the winner?
Yes, Mimoza for me is winning.

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online