All articles are translated into english via Google. For english version of the article click on "Read More" link... Please note, "Thashetheme" is albanian word for gossip.
Showing posts with label Seldi BB3. Show all posts
Showing posts with label Seldi BB3. Show all posts

Saturday, 1 May 2010

Big Brother Albania 3: SELDI ELIMINOHET!

Big Brother Albania 3: Seldi Eliminohet, Spektakli #15, 1 Maj 2010

Seldi i eleminuari i parë

Ndërsa qëndrojnë së bashku në dhomën e ndenjes, banorët mësojnë se dy banorët që vazhdojnë ende garën janë Hakiu dhe Erioni. Tre djemtë e tjerë, ndryshe nga herët e tjera, do të shkojnë në zonën e tunelit dhe njëri nga banorët e tjerë do vijnë për të marrë banorët që shpëtojnë. Ata shkojnë atje dhe qëndrojnë në ankth. Arbana u komunikon banorëve brenda se banori i parë që shpëton është Jetmiri. Jona është banorja që do të shkojë ta marrë dhe ta lajmërojë që mund të vazhdojë lojën. Jona niset dhe i thotë se shpëtoi. Miri kënaqet dhe përgëzon Jonën për surprizën si dhe për faktin që erdhi ajo. Ndërkohë, Arbana lajmëron se banori që largohet është Seldi dhe Domenika duhet të marrë Mandin e të lajmërojë Seldin. Domenika fillon të qajë e duke qarë, shkon në zonën e tunelit. Seldi e kupton dhe Domi e përqafon duke ia thënë edhe me zë. Ai i kërkon që të mos mërzitet. Pasi përqafohen, Seldi lë shtëpinë, ndërsa Domenika shkon brenda.

Seldi në studion e BB

Seldi mbërrin në studion e BB i mirëpritur me duartrokitje. Edhe pse nuk e jep veten, ai duket pak i mërzitur për daljen e tij. Ai e pranon këtë fakt kur Arbana e pyet dhe shprehet se i vjen keq sidomos për Domenikën. Arbana e pyet nëse i vjen keq pasi asaj do t’i mungojë tashmë mbështetja dhe siguria, por Seldi përgjigjet se Domenika është e fortë e s’ka frikë për të. Arbana e pyet edhe për konfliktin e përhershëm me Mirin i cili u duk sikur u qetësua për një moment, por që rifilloi sërish më intensiv. Seldi shprehet se Miri është njeri i keq dhe nuk di si ta përshkruajë ndryshe. Ai tregon se konflikti filloi që në fillim dhe se Miri është i paedukatë. Arbana e pyet nëse ndarja dhe propozimi për fejesë me domin mund të ishin një strategji, por Seldi mohon dhe thotë se sillet ashtu sic është. Në lidhje me ciftin, ai thotë se cdo gjë do duket kur të dali edhe Domi. 42% e shqiptarëve kanë votuar që Seldi të dalë dhe ai mendon se ndoshta propozimi për fejesë mund të ketë ndikuar. Për Seldin shfaqet një klip me momentet më të bukura dhe thashethemet e banorëve. Ai vendoset përballë tyre dhe vetëm Edi shprehet se ai duhet të kishte dalë që më parë. Olta i thotë se ai vazhdon të jetë më i miri. Opinionisti e pyet nëse është penduar ndonjëherë për lidhjen me Domin dhe ai pohon, pasi dashuria e tepërt i sjell dhe këto mendime. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

The first Seldi eleminuarit

And stand together in the living room, residents learn that two people are continuing the race and Erion Hakiu. Three boys, unlike other early, will go to the tunnel area and one of the other residents will come to rescue residents. They go there and remain anxious. Arbana communicates within the resident population that survives is Jetmiri first. Ours is the residents who will move to take and announce that you can continue the game. Our heads and say escaped. Best and enjoy our praises surprizën and the fact that she came. Meanwhile, Arbana inform the outgoing resident is Seldi and Domenik should receive the alert Mandi Seldin. Domenik starts crying and crying, going into the tunnel area. Seldi understands and embraces by Domi and he said it out loud. It requires not bored. After perqafohen, Seldi leave home, while Domenik goes inside.

BB Seldi in studio

Seldi arrives at the BB studios welcome with applause. Although not giving yourself, it seems a little upset about his appearance. He admits this fact when asked Arbana and says sorry especially for Domenikën. Arbana asks if regretted because it would lack the support and security now, but Domenik Seldi responses is stronger than fear of Wrath. Arbana asks for a permanent conflict with the best of which appeared as if he calmed down for a moment but resumed again more intense. Miri Seldi says is bad man and I do not know how to describe otherwise. It shows that the conflict began in early and Miri is paedukatë. Arbana asked if the proposed division and contract with Domi could be a strategy, but Seldi denies and says that behaves as it is. In connection with the couple, he says that every thing would appear to arise when the Domi. 42% of Albanians have voted to Seldi out and he thinks that perhaps the proposed contract may be affected. Seldin displayed for a clip with the most beautiful moments and rumors of residents. It is placed in front and just Edi says he should have come up previously. Olta says he continues to be the best. Opinionistin repents and asks if the link ever for Domi, and he asserts, because of excessive love and brings these thoughts.
]]

Saturday, 24 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #13, 24 Prill 2010Big Brother Albania 3: Spektakli 14, Nominimet #13, 24 Prill 2010

ERIONI, HAKIU, JETMIRI, SELDI dhe MANDI

Banoret kane shkuar nje e nga nje per te dhene kandidaturat e tyre per kete jave sebashku me dy arsye te forta se perse duan qe njeri prej tyre te largohet javen e ardhshme. Kandidaturat e banoreve jane te larmishme duke perfshire shume banore ne te. Ne perfundim te ketij rituali te perjavshem, ne kandidim per kete jave shkojne pese persona: Hakiu dhe Miri me kater nominime, Mandi, Erioni dhe Seldi me nga dy nominime. Kete jave shkojne ne kandidim vetem meshkujt, ndryshe nga heret e tjera qe vajzat kane qene dominante. Per keta te kandiduar, opinionisti shprehet kryesisht per Erioni per te cilin thote se eshte i vetmi banor qe nuk eshte kuptuar se si sillet gjate javes se nominimit, pikerisht sepse ka dale vec nje here. Keshtu, Arbana ua komunikon kete vendim te tyrin vete banoreve te cilet nuk reagojne thuajse fare.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Weekly nominations

People are going one by one to make their nominations for this week together with two strong reasons why one of us want to leave next week. Nominations are diverse residents, including many residents in it. At the end of this weekly ritual, the nomination for this week go to five people: Hakiu and Miri four nominations, Mandi, Erion and Seldi with two nominations. This week only men go to the nomination, unlike other early that girls have been dominant. To run these, mainly expressed Erion opinionistin for which says it is the only resident who is not understanding how it behaves in the week nomination, precisely because it brought out only once. Thus, Arbana communicates this decision to make them their own residents who do not react hardly at all.
]]

Saturday, 17 April 2010

Big Brother Albania 3: SELDI KENDON!

Big Brother Albania 3: Seldi kendon per provim, Spektakli #13, 17 prill 2010

Provimi i Seldit

Arbana i komunikon Seldit se tashme ka ardhur momenti per te dhene provimin e tij. Ai duket shume i emocionuar e kete gje e pranon duke shtuar se kjo jave ka qene e veshtire per te dhe madje shpesh eshte stresuar. Arbana i fton banoret te dalin ne kopsht ku ata befasohen nga shnderrimi i tij, i zbukurar me dekor te pershtatshem per kete moment. Ne kopsht ndodhet edhe profesoresha Merita Rexha e cila do e ndihmoje Seldin ne debutimine tij per te dhene provimin. Banoret ulen perballe tij, duke marre rolin e spektatorit. Seldi pershendetet me profesoreshen e sapo degjon tingujt e pianos, fillon te kendoje kengen qe e ka parapergatitur. Ne gjysme te kenges vjen edhe Tenori i njohur Kastriot Tusha i cili kendon sebashku me Seldin pjesen e fundit te kenges. Te dy vazhdojne kengen. Ne perfundim, banoret duartrokasin dhe takohen edhe me tenorin e famshem. Per t’i pershendetur ata, ai kendon edhe nje tjeter kenge, te cilen e perzgjedhin vete banoret. Kjo kenge kendohet nga te gjithe banoret. Tatiana dhe Erioni kercejne me tingujt ne sfond. Me pas, ata pershendeten. /t.ch./prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Examination Seldit

Arbana Seldit communicates that has already been given time to test it. He seems very excited and acknowledges this, adding that this week has been difficult for even and is often stressful. Arbana invites residents to come out in the garden where they surprised by his transformation, the zbukurar with decor suitable for this moment. In the garden is also professor Rexha merit which will help us debutimine Seldin to make his examination. People sit in front him, taking the role of spectator. Seldi profesoreshen greet the newly hears the sound of the piano, begins to sing the song that has prepared. In half of the song comes Kastriot Tusha known tenor who sings Seldin, together with the last part of the song. Both continue the song. In the end, people applaud and meet with the famous tenor. To be welcomed them, he also sings another song, select which of the inhabitants. This song kendohet by all residents. Erion Tatiana and dance to sounds in the background. Then, they welcomed.
]]

Big Brother Albania 3: Perfundon Historia Mes Seldit dhe Domenikes!

Big Brother Albania 3: Perfundon Historia Seldi - Domenika, Spektakli #13, 17 Prill 2010

Perfundimi i historise mes Seldit dhe Domenikes
Nje histori e bukur dashurie ka qene ajo mes Seldit dhe Domenikes, cifti i pare i krijuar ne shtepi. Por, raporti i tyre nuk ka qene gjithnje konstant, ata kane patur shpesh ulje dhe ngritje apo ndonjehere edhe ndarje te perkohshme. Duket se kete here, ndjenjat jane thyer ne mes, pasi kjo jave ka qene e mbushur me debate, zenka dhe konfirmim i ndarjes se tyre. Shkak i gjithckaje duket sikur kete here ka qene xhelozia e Seldit ndaj Mirit. Te dy banoret shprehen se nuk nndjehen aspak mire, por nuk shtojne asgje tjeter. Per te kuptuar me mire keto situata, per ta shfaqet nje klip ku dallohen dy debatet kryesore te Seldit me Domeniken per Mirin kryesisht per bisedat dhe ndarjen e cigareve, duke u shfaqur hapur bezdia dhe xhelozia e Seldit. Ne klip shfaqen edhe momentet romantike, te bukura, bisedat e Domit me Mirin, debatet e forta dhe pranimi nga te dy banoret per ndarjen definitive, pavaresisht ekzistences se ndjenjave tek te dy te rinjte. Ne perfundim te klipit, Seldi shprehet se nuk i pelqejne disa sjellje te Domit. Ai mendon se ajo mund ta falte Mirin, por jo ta ekzagjeronte me qendrimin me te aq te afert, gjate gjithe kohes. Sipas tij, kushdo te ishte ne vend te Mirit, ashtu do sillej. Opinionisti, Ariani pyet Seldin nese mendon se Domi ka ndjenja ndaj Mirit apo nese Miri ben kete sjellje ndaj saj per te rritur shikueshmerine ndaj vetes, te cilat ai i mohon pernjehere. Seldi insiston se kur nje njeri te mohon, nuk duhet t’i afrohesh ne ate menyre, pavaresisht se e fal, serish duhet te mbash qendrim. Sipas Arianit, Seldi mendon se Domi duhet te beje ato qe do ai, por Seldi mendon se Domi duhet te beje ato qe do. Ariani pyet edhe Domeniken se pasi ka degjuar prej saj fjale shume te prera ne lidhje me ndarjen dhe Seldin, nese i mendon vertete ato. domi shprehet se ato jane thene ne nxehje e siper, gjate debateve, por qe me Seldin do sqarohet serish jashte, ne rast se ai del kete mbremje. Ariani ka nje pyetje edhe per Mirin. Ai e pyet se nese do i rikthehej serish fillimit, a do kishte te njejtin raport me Domin. Ai pergjigjet se nuk do kishin zenkat, por paqe dhe harmoni. Miri shton se nuk ishte ne dijeni te ketij raporti mes ciftit e shkaktuar prej tij. Sipas tij, e vetmja gje qe donte ishte te rifillonte raportin dhe njohjen me Domin e te krijonin te dy nje ide dhe opinion per njeri-tjetrin. Ai sqaron se nuk kishte ndermend te futej mes tyre. /t.ch./prill 2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

End of story between Seldit and Domenikes
A beautiful love story she was between Seldit and Domenikes, created the first couple at home. But their relationship was not always constant, they have had ups and downs often or sometimes even a temporary separation. It seems that this time, feelings are broken in the middle, as this week has been filled with debate, brawl and confirmation of their separation. Because of this time everything seems to have been jealousy of Seldit to the best. The two residents said that no nndjehen not good, but not add anything else. To better understand these situations, to show a clip where distinguished two main debates with Domeniken Seldit Miri mainly for conversations and sharing cigarettes, appearing open the Seldit bezdia and jealousy. We also show clips romantic moments, beautiful, Domi conversations with the best, intense debates and acceptance by both people for definitive separation, despite the existence of emotions in both the young. At the end of klipit, says Seldi not like some of Domi behavior. He thinks that she can pray best, but not to ekzagjeronte to stay so close with, at all times. According to him, everyone was in place the best, and will behave. Opinionistin, Ariani Seldin asked if he thinks Domi has feelings to Miri or Miri Ben if this behavior to increase its viewership to himself, which he denies at once. Seldi insists that when a man denies, should not approach in a way, regardless of the pardon, should keep stay again. According Arianit, Domi Seldi thinks they should do that he will, but Domi Seldi thinks they should do that will. Ariani also questioned Domeniken that has heard of it as very large cut in relation to separation and Seldin, if he really believes them. Domi says that they are in heat for the above said during debates, but with Seldin will explain again outside in case he comes this evening. Ariani is a question for the best. He asks that if the rikthehej start again, will have the same relation with Domi. He replies that do not have contention, but peace and harmony. Best added that it was not aware of this relationship between the couple caused by it. According to him, the only thing you wanted was to resume with the report and the recognition of Domi create both an idea and opinion for each other. He explains he has no intention to fall between them.
]]

Saturday, 10 April 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #11, 10 Prill 2010


Big Brother Albania 3: Nominimet #11, Spektakli #12, 10 Prill 2010 (10.04.2010)

MANDI, HAKIU, SELDI dhe TATIANA

Te kandiduarit e javes
Banoret kane shkuar ne dhomen e rrefimit nje nga nje ku kane dhene nominimet per kete jave sebashku me arsyet se perse duan qe dy nga banoret te shkojne ne nominim. Nga nominimet e bere, ne kandidim per kete jave shkojne kater banore qe jane: Hakiu, Tatiana, Mandi dhe Seldi. Arbana ua komunikon edhe banoreve emrat. Mandi, ne perfundim te komunikimit te Arbanes, merr fjalen dhe i ben nje apel gjithe brezit qe ai perfaqeson, moshes se vet duke treguar se cfare kane bere ata per Shqiperine. Arbana, nisur nga kjo u jep te drejten edhe banoreve te tjere qe te bejne nje apel. Opinionisti i thote Mandit se kjo ishte dicka e jo e drejte, pasi u duk sikur e beri vec per ta votuar qe te shpetoje nga nominimi. Ai shton se tek Mandi eshte vene re nje ndryshim ne lidhje me banoret, gje qe e ka bere te papelqyeshem. Per banoret e tjere, ai mendon se Hakiu doli ne nominim nga ajo shprehje qe tha. Per Seldi ai flet fjale te mira, si nje banor pozitiv dhe energjik ne shtepi, e po ashtu edhe per Tatianen. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Kandiduarit week
People are going in the room one by one where confessions have given nominations for this week together with the reasons why two people want to go to the nomination. From the nominations made, the nomination for this week go to four residents who are: Hakiu, Tatiana, Mandi and Seldi. Arbana and residents communicate their names. Mandi, at the end of Arbanes communication, and word gets out a whole generation appeal that he represents, his age showing what they have done for Albania. Arbana, given that right also gives other residents to make an appeal. Opinionistin Mandi says that this was something not right, because it seemed like it made already to vote to save the nomination. He adds that in Mandi has noticed a change in relation to people, which has become distasteful. For other people, he thinks that the nomination came Hakiu expression that said it. For Seldi he speaks good words, as a positive and energetic resident at home, and also for Tatianen.
]]

Thursday, 1 April 2010

Big Brother Albania 3: Zbulohet Genjeshtra e 1 Prillit!

Zbulohet genjeshtra e nje prillit!

Domi dhe Seldi dalin nga dhoma dhe befasojne te gjithe banoret. Domi ka vene nje jastek ne bark qe t’i duket i fryre dhe ne kete menyre ajo do t’u tregoje banoreve qe e gjithe historia e shtatzanise se saj ka qene e genjeshtert. I pari qe i shikon eshte Mandi, i cili eshte ne dush dhe i thote se jane shume te poshter qe i kane genjyer. Ata shkojne ne kuzhine dhe gjejne Kiken, Manalin dhe Tatianen, te cilet mbeten pa fjale kur shikojne Domin. Me pas dalin ne kopesht dhe Olta me Klodin e perqafojne megjithese amoma nuk e kane marre veten nga genjeshtra qe i kane bere Seldi dhe Domi per nje prill. Seldi shprehet se ata e zgjaten shume genjeshtren, por ama ia ka vlejtur pasi kane kuptuar se kush jane njerezit qe i duan me te vertete. Kika shprehet se ai e ka menduar se mund te ishte genjeshter, por ne te vertete e ka besuar. Olta thote se asaj i kishte vajtur mendja se mund te ishte loje pasi Seldi nuk ka ditur te aktroje mire. Domi pergjigjet se Olta mund te kete dyshuar qe ishte loje pasi e ka pare Domin duke pire cigare ne tualet. Seldi i meshon dhe njehere faktit qe ata kane arritur te kuptojne se kujt i behet vone per t’a dhe permend Kiken, Olten dhe Klodin. Nderkohe Jetmiri dhe Edi qendrojne ne kopesht dhe nuk reaguan fare me banoret e tjere per ceshtjen e Domit e Seldit, por preferuar te flasin me njeri-tjetrin. Erioni afrohet tek ata te dy dhe u flet per shakane e bere. Edi shprehet me ironi se ka qene shume shaka e bukur, duke nenkuptuar te kunderten dhe Erioni shton se Klodi do te ishte bere kumbari i femijes, por ja qe e verteta doli ndryshe. Domi bisedon me Olten dhe Tatianen dhe u thote se kjo genjeshter u ka ardhur ne mend dhe e kane bere dhe pse dikujt mund te mos i kete pelqyer. Domi shton se ajo qesh per gjithcka, por ne kete rast ka qene e afte t’a mbaje seriozitetin pasi dhe kur fliste vetem me Seldin, e trajtonin si nje ceshtje te vertete dhe kane hyre vertet ne rol. Domi thote se deri shume vone mbreme, te vetmit qe e kane ditur kane qene Olta dhe Klodi. Ajo shton se shume here i vinte per te qeshur dhe fshihej pas jastekut qe te mos e shikonin. Me pas Kika shprehet se kjo loje ka qene e bukur, por lojrat qe kishin te benin me rrobat e tyre kane qene fare pa nivel. Erioni shton se e bukura e lojes ka qene heren e pare, por perseritjet kane qene te merzitshme.
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Lies revealed an April!

Domi and Seldi befasojne out of room and all the residents. Domi has put a pillow in the stomach was inflated to appear and in this way it will show residents that the entire story of her pregnancy was the lie. The first look is Mandi, who is in the shower and says that they are very sneaky that are lying. They go to the kitchen and find the pinnacle, and Tatianen Manalin, who left without words when viewing Domi. Then go to the garden and Olta Klodi nonetheless embrace amoma have not taken themselves out lies that have made for a Domi Seldi and April. Seldi says they extend more lies but Ama has vlejtur because they understand who are the people who really want. Kika says that he thought it might be lie, but we really believe. Olta says she had gone thought it might be playing as Seldi aktroje did not know the better. Domi Olta replies that may have suspected it was there first game after Domi drinking cigarettes in the toilet. Seldi meshon and once the fact that they have managed to understand that to whom and to be mentioned later for pinnacle, Olten and Klodi. While Edi Jetmiri and stay in the garden and do not react at all with other people for the issue of Seldit Domi, but preferred to talk to each other. Erion both approaches to them and speaks for shakane done. Edi says ironically that has been very nice joke, implying the opposite and adds that Klodi Erion would be made godfather of the child, but that the truth came out differently. Domi and talk with Olten Tatianen and says that this lie came to me and have done and why someone may not have liked. Domi added that she laughs about everything, but in this case has been able to maintain reliability as and when speaking only Seldin, and treated as a matter of fact, and we really have entered the role. Domi says that up too late last night, the only ones who have known and have been Olta Klodi. She adds that many coming here to laugh and hide behind the pillow was not looking. Kika says that after this game was fun, but games that had to do with their clothes were not quite level. Erion added that the game was fine the first time, but repetition has been worrisome.
]]

Domenika e Big Brother, Shtatzene?

Domenika Big Brother Albania 3Nje e papritur per Domeniken dhe Seldin

Domenika del nga dhoma e rrefimit me nje zarf ne dore e shoqeruar nga Seldi dhe menjehere shkon te shtrihet ne krevatin e saj e merzitur. Seldi perpiqet qe ta qetesoje, por ajo duket vertete e merzitur dhe vetem shprehet se nuk mund ta besoje kete gje, pa dhene sqarime se cfare ka ndodhur. Banoret e tjere e shikojne kete situate dhe behen kurioze, ndersa Seldi e keshillon qe te kete kujdes e te mos diktohet nga banoret, pasi ata nuk kane pse ta marrin vesh. Olta duke vene re sjelljen e Domit dhe zarfin, mendon se aty mund te kete ndonje lajm te keq, por shprehet se ndoshta eshte ndonje shaka sepse po afron 1 Prilli, dita e genjeshtrave, por si Domi dhe Seldi nuk qetesohen aspak pas kesaj fjale. Seldi i kerkon Domit qe te qetesohet, ndersa ajo ia kthen me pyetje nese eshte i qete edhe ai, duke nenkuptuar se situata i perfshin te dy. Olta i shkon afer dhe e pyet, por ajo i thote se nuk flet dot. Banoret kurioze fillojne te pyesin njeri-tjetrin se cfare e mundon Domin, por askush nuk mund te jape nje pergjigje pervec se e ka nga letra qe mori. Domi dhe Seldi dalin ne kopsht e ndersa pine cigare te shqetesuar, diskutojne per ate qe po u ndodh. Domenika i tregon serish permbajtjen e zarfit, nje test shtatzenie i cili ka dale pozitiv. Te dy shprehen se eshte dicka e parpritur per ta. Seldi perpiqet ta qetesoje Domin, ndersa ajo shprehet se te dy jane femije e nderkohe e pyet ate nese eshte gati qe te rrise nje femije. Te dy nuk po arrijne te mesohen me idene, nderkohe banoret e tjere vijne e pyesin se cfare ka ndodhur, por nuk marrin pergjigje nga asnje prej tyre. Seldi mendon se kjo eshte nje ceshtje qe u perket vetem atyre te dyve dhe te tjeret nuk kane pse ta marrin vesh, por Domi thote se heret a vone do e kuptojne. Ata vazhdojne te flasin per kete te papritur dhe se si do u ndryshoje jeta qe ketej e tutje, pasi nje femije eshte pergjegjesi e madhe dhe ne zerin e tyre dallohet lehte shqetesimi per ngjarjen qe u ka ndodhur. /t.ch./mars 2010/
- - - - - - - - - -
p.s. he he mund te jete nje "embelsire" e "1 Prillit" Dites se Genjeshtrave por ndoshta edhe jo. Mirepo, ajo cka eshte me interesante ketu eshte qe Seldi dhe Domi duken vertete te shqetesuar (po marre parasysh se nuk jane pjese e lojes). Dhe kjo te le te nenkuptosh qe ata kane bere "mekatin" ne Big Brother, perndryshe nuk do kishin arsye te shqetesoheshin fare. Hajt perhajr ju qofte!
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

A sudden event for Seldin and Domeniken

Domenik confessions out of the room with an envelope in hand and accompanied by Seldi and immediately goes to the lies in her bed bored. Seldi tries to accommodate, but it looks really bored and just says they can not believe this, without giving explanations of what happened. Other people viewing this situation and made curious, and advises Seldi be careful and not dictated by the people, because they do not have to get along. Olta noticed behavior by Domi and the envelope, thinking that there could be any bad news, but says it is probably because any joke is coming April 1st, April Fools' Day, but Domi and Seldi not rest at all after this word. Seldi Domi wants to relax, while she turns the question if he is quiet, implying that the situation involves both. Olta goes closer and asked, but she says she does not speak it. Curious people begin to ask each other what Domi's torment, but no one can give an answer except that the paper has received. Domi and Seldi appear in the garden of weed drink while concerned, discuss what is happening. Domenik again shows the contents of the envelope, a pregnancy test that has brought positive. Both say that is something parpritur for them. Seldi tries to allay Domi, while she says that both are the children while it asks if it is ready to increase a child. The two are not successfully taught with the idea, while other people come and ask what happened, but did not receive any reply from them. Seldi thinks this is an issue that he regards only those two and others do not have to take the ear, but Domi says that sooner or later will understand. They continue to talk about this sudden and how that life was altered from now, after a child is the responsibility of large and easily distinguished voice their concern about the incident that has happened.
]]

Saturday, 27 March 2010

Big Brother Albania 3: ZARFI BLU!

Big Brother Albania 3: Hapet Zarfi Blu, Spektakli #10, 27 Mars 2010 (27.03.2010)

Zarfi blu, surprize dhe sfide

Miri shkon te marre zarfin blu qe ndodhej qe prej javes se kaluar ne dhomen e rrefimit. Ai e merr dhe ua lexon banoreve te tjere. Ai lexon se koha e qendrimit ne shtepine e BB zgjatet edhe me dy jave te tjera dhe se cmimi i madh shtohet me 10% te vleres vetem nese ata realizojne disa sfida te rendesishme e te veshtira per ta. Ata nuk duhet te humbasin me shume se dy sfida e njera prej tyre do te zhvillohet gjate ketij spektakli. Vellai i Madh ka vendosur qe sfida e sotme do te realizohet nga Seldi dhe Tatiana te cilet shkojne ne dhomen e bardhe. Aty ndodhet nje tavoline e shtruar me darken per mbremjen e sotme te cilet ata duhet ta hane, por qe produktet e detit nuk jane te gatuara mire dhe qe nuk bejne pjese ne preferencen e tyre. Seldi ben naze, ndersa Tatiana duket me e predispozuar vec per te kaluar sfiden. Ata nisin me ta ngrene, por Arbana u thote se duhet perfunduar e gjitha, keshtu ata dalengadale perpiqen ta hane ate, edhe pse me zor. /t.ch./
- - - - - - - - - - - - - - - -
albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -

[[ translation by google:

Blue envelope, surprise and challenge

Miri goes to the blue envelope that was received since last week in the confession room. He takes them and reads the other residents. He reads the time of stay in the BB house extended by two weeks and that large price increase by 10% of value only if they realize some important challenges and difficult for them. They should not lose more than two challenges of one of them will take place during this spectacle. Elder brother has decided that today's challenges will be realized by Documentary and Tatiana who go to the white room. There is a dinner table laid for dinner with today who they should eat, but the sea products are not cooked well and do not belong to their preference. Documentary makes the notion, while Tatiana already looks likely for the last challenge. They start eating them, but he says Arbana have completed all, so they try to eat it slowly, though with development.
]]

Saturday, 13 February 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #3, 13 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 3
BIG BROTHER ALBANIA 3: NOMINIMET #3, 13 SHKURT 2010

DOMENIKA, EDUARD, JETMIR, OLTA, SELDI, RENATO

Gjashte prej banoreve ne nominim
Arbana u kerkon banoreve qe te shkojne ne dhomen e rrefimit e aty te thone dy emrat e banoreve te cilet duan qe t’i nominojne duke u dhene keshtu mundesine qe ata te largohen nga loja. Te dhjete banoret, perfshire edhe Renaton i cili e ka per here te pare, shkojne me radhe ne dhomen e rrefimit ku japin arsyet se perse deshirojne t’i nominojne dy banoret e zgjedhur nga ata vete. Nga kandidimet e kryera, ne nominim dalin gjashte persona te cilet jane Eduardi, Olta, Renato te cilet dalin per here te pare si dhe Jetmiri, Seldi dhe Domenika. Arbana u komunikon kete vendim banoreve te cilet nuk reagojne, sikur t’i prisnin ato, pervec Eduardit i cili ngrin ne vend.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Six of residents in nomination
Arbana urging residents to go to confession and there's room to say two names of residents who want to nominojne thus giving them the opportunity to leave the game. The ten residents, including Renato, who has for the first time, go with the time of the confession room where give reasons why residents want to nominojne two selected from them. The nomination carried, the nomination out six persons who are Eduardi, Diana, Renato who come for the first time and Jetmiri, Documentary and Domenika. Arbana communicates this decision were residents who did not react, as to expect them, except Eduardit which freezes in place.
]]

Sunday, 7 February 2010

Big Brother Albania 3: NOMINIMET #2, 6 Shkurt 2010

Big Brother Albania 3 Nominimet 2

BIG BROTHER ALBANIA 3: NOMINIMET #2, 6 SHKURT 2010

DOMENIKA, GRACIELA, JETMIRI, PAMELA, SELDI

Banoret shkojne nje nga nje ne dhomen e rrefimit per te dhene kandidaturat per kete jave. Ata thone dy nga emrat e banoreve te tjere te cilet do te donin qe te largoheshin ne fund te javes tjeter e se bashku me to edhe arsyet e duhura se perse i zgjodhen ato emra. Te njembedhjete banoret e mbetur japin kandidaturat, pervec Renatos i cili as nuk mund te kandidoje e sa mund te kandidohet. Ne perfundim te ketij rituali, pese banore jane ata qe shkojne ne kandidim. Ata jane Seldi, Domenika, Pamela, Jetmiri dhe Graciela. Opinionisti mendon se banoret i kane bere mire llogarite, pasi ne nominim jane pjesetare te te dy grupeve. Ai mendon se vetem Seldi nuk iu permbajt planit te bere qe me pare, ndersa te tjeret po. Ariani mendon se Bertina shpetoi kete jave pikerisht nga afrimi qe beri me Erionin, nje afrim ky jo plotesisht i percaktuar.
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Residents go one by one in the confession room to provide nominations for this week. They say two of the names of other residents who would like to leave at the end of next week along with them the reasons why proper names of those selected. The eleven remaining residents make nominations, except Renatos who can not run as many can kandidohet. At the end of this ritual, five residents are those who go to run. They are Documentary, Domenika, Pamela, and Graciela Jetmiri. Opinionisti thinks that residents have made good accounts, nomination because we are members of both groups. He thinks that only contain Documentary plan was not done previously, while others are. Ariani thinks Bertina namely escaped this week that made me Erioni approach, an approach that not fully defined. ]]

Saturday, 6 February 2010

Vajza Qe Seldi Do Eshte Jashte Shtepise!

Seldi Big Brother Albania 3
/photo shekulli etc/

Eugen Vorpsi: Vajza qe Seldi do vertete eshte jashte shtepise

Flet shoku i ngushte, Eugen Vorpsi: Jeta e Seldit jashte Big Brother, shoqeria dhe marredhenia me vajzat. Lidhja 2-vjecare dhe flirtet e vazhdueshme

Kush eshte dashuria e vertete e kengetarit te Big Brother?

Ai nuk e ka te veshtire te flase per Seldin dhe te tregoje detaje interesante nga jeta e tij. Eugen Vorpsi eshte shoku i ngushte i djaloshit pjesemarres ne Big Brother dhe e njeh ate me mire se cdo kush tjeter. Ne kete interviste, ai tregon pasionet e Seldit, menyren e jeteses dhe faktin qe i pelqen gjithmone te jete ne qender te vemendjes.

Ai tregon se Seldi po luan ne te dyja frontet, si me Domeniken ashtu dhe me Pamelen, por ne asnje menyre nuk cenon personalitetin dhe autoritetin e tyre. Por, gjithashtu, eshte ne natyren e tij qe te ngacmohet me vajzat dhe kete gje nuk e ben vetem per show, por kjo eshte sjellja e tij tipike edhe jashte.

Per sa i perket sjelljes se tij me Domeniken, ai nuk e beson se Seldi ka ndonje ndjenje dashurie per te, pasi, sipas Eugenit, eshte ende heret per te provuar dicka te tille. Ndersa nga ana tjeter, miku i Seldit na zbulon dicka interesante se ekziston nje vajze qe ai e do vertete dhe kjo eshte e vetmja, por qe nuk jeton ne Shqiperi dhe nuk eshte shqiptare.

Eugen, sa kohe u be qe njiheni me Seldin?

Seldin e njoh qe kur ishim shume te vegjel, sepse kemi dhe lidhje familjare, por 2 vitet e fundit kemi dale dhe kemi frekuentuar te njejtat vende dhe rreth shoqeror.

Ju si shoku i tij, na e pershkruani pak cfare tipi eshte Seldi?

Seldi eshte Seldi, vetem ai di te jete i tille, nuk merzitet kurre, nuk i mbetet hatri, nuk di te prishi ndonjehere qejf, gjate gjithe kohes e ka mendjen per te bere shaka e humor, pra Seldi eshte i barabarte me "Argetimin". Gjithashtu, Seldi, ai eshte dhe shume i dashur me te tjeret, dhe nje nga njerezit me te dashur dhe ne qender te vemendjes per te eshte e ema, per te cilen do bente gjithcka.

Cfare i pelqen me shume te beje?

Te kendoje dhe te ngacmoje vajzat. U bene rreth 4-5 vjet qe ai nuk krijon nje lidhje fikse, qe nga mbyllja e historise se tij te fundit 2-vjecare. Qe nga ai moment vendosi vetem te argetohej me jeten, femrat, por pa harruar dhe muziken, qe eshte pasion i tij. Seldi dhe pse pelqen te argetohet me vajzat eshte shume i komunikueshem dhe i sjellshem.

Kur e moret vesh, qe ai do hynte ne Big Brother?

Dy jave perpara se Big Brother te fillonte, ai ne menyre te vazhdueshme me fliste per te e me kerkonte ndonje keshille se si duhej te sillej dhe se si duhej te reagonte. Duhej te miqesohej apo jo qe ne fillim me te tjeret? Apo duhet ta merrte vetem si loje e ta shijonte ate? Kemi folur shume rreth ketij show e mendoj qe ai tashme i ka te qarta idete per te.

Gjate kesaj kohe qe e keni ndjekur, si ju duket sjellja e tij, ka ndryshuar ai nga Seldi qe eshte jashte?

Per aq hapesire sa me le puna e kam ndjekur e ne fakt pjesen me te madhe ne oret e vona ose permbledhjet. E shoh Seldin te njejtin me ate jashte. E njejta natyre. Gjithmone i qeshur, i afrueshem, i humorit dhe qejfit. Pa prishur qejf me asnje. A te mos harroj, dhe duke dashur ta perkedhelin. Me duket qe eshte ne rruge te drejte deri me tani, e mendoj qe do eci goxha po te vazhdoje ne kete rrjedhe loje.

Si e shikon sjelljen e tij me Domeniken?

Mendoj se po sillet mire me te, e duket qe kane gjetur tipin e pershtatshem per njeri-tjetrin. Te dy duan te luajne e po i pergjigjen me se miri lojes se ndersjellet. Por, mund te them qe tingellon bukur.

Mendoni se ai ndjen vertete per ate?

Nuk e besoj nje gje te tille, te pakten jo kaq shpejt, pasi e njoh mire natyren dhe tipin e tij. Per momentin them me bindje, jo.

Po ate me Pamelen?

Ai ka shume qejf te luaje e te ngacmohet me femrat, po kete mund te them dhe per Pamelen. Ai po luan ne te dyja frontet, por pa prekur interesat dhe pa i kundervene njera me tjetren. Ai e ka te qarte "teorine" sesi nje femer mund te behet xheloze dhe ne c'menyre.

Po ne raport me banoret e tjere, si e shikoni sjelljen e tij?

Seldi me tipin dhe natyren qe ka nuk mund te kete marredhenie te keqija me te tjeret. Ai di mire si t'i ndertoje e ruaj ato. Di ai se me ke i leverdis me shume te rrije dhe sesi t'i mbaje marredheniet.

E frekuenton Seldi jeten e nates...?

Jashte mase. Ai nuk mund ta konceptoje dot mosdaljen e argetimin deri ne oret e vona e kjo e pa diskutuar ne fundjave. Por, dhe gjate javes dilnim e atij i pelqen te eksploroje gjithmone ambiente te reja.

Cili eshte tipi i femrave qe ai pelqen?

Nuk eshte se ka ndonje tip te vecante femre, por femrat e "veshtira" e intrigojne dhe e ingranojne pak me shume dhe ai jepte maksimumin per t'i bere per vete. Por, vlen per t'u theksuar fakti qe ai gjithcka e ben me mase e nuk lejon njeri qe te mundohet ta uli ne asnje lloj menyre.

Ka Seldi nje vajze qe e pret jashte...?

Tamam, tamam jo, por ekziston nje vajze qe eshte nder te vetmet qe ai e do me te vertete, por ajo nuk eshte as Shqiptare dhe as nuk ndodhet ne Shqiperi. Ajo eshte ne dijeni qe Seldi eshte futur ne Big Brother dhe mendoj qe mundohet te kerkoje informacion e ta shohe ate.

Eshte komentuar ne median roze si nje djale qe i nderron shpesh te dashurat, sa e vertete eshte kjo?

Deri me tani Seldi ka pasur vetem nje lidhje serioze dhe qe nga ai moment nuk di te kete pasur ndonje vajze qe e ka bere realisht per vete, e per kete rrjedhimisht ka pasur shume flirte.

Cfare duhet te beje me mire Seldi deri tani?

Per momentin me duket goxha mire, por do te sugjeroja qe te njohe akoma me shume karakteret e personazheve brenda, te eksploroje per ta, ne aq sa ata japin.

Kush mendon se do te dale deri ne finale nga banoret?

Eshte shume shpejt per te folur per kete gje, pasi spektakli eshte ne hapat e para e do jete shume i gjate, por shpresoj dhe deshiroj qe Seldi te arrije deri ne finale.

Pse duhet ta fitoje Seldi Big Brotherin?

Se e meriton e po luan goxha drejt e paster deri me tani, por kete do ta tregoje koha. /entela resuli/shekulli/06.02.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Eugen Vorpsi: girl that Seldi loves is really outside the home

Close Friend Speaks, Eugen Vorpsi: Life outside the Big Brother SELDI, society and relationship with girls. League 2-year and continued flirtet

Who is the real love singer of Big Brother?

It is difficult not to speak of SELDI and show interesting details from his life. Eugen Vorpsi is close friend of the boy and a participant in Big Brother knows that better than anyone else. In this interview, he shows SELDI passions, lifestyle and the fact that always likes to be in the spotlight.

Documentary shows that he is playing on both fronts, as well as Domeniken with Palmelen, but in no way violates their personality and authority. But, also, is in his nature to be bullied by girls and this makes not only for show, but this is his typical behavior abroad.

Regarding Domeniken his behavior, he believes that the Documentary has any sense of love for it, because, according Eugenit, is still too early to try something like this. While on the other hand, SELDI friend reveals something interesting that there is a girl that he will and this is true only, but that does not live in Albania and Albanian is not.

Eugen, as long as you became acquainted with SELDI?

SELDI know that when we were very small, and because we have family ties, but the last 2 years have come and have frequented the same places and some social.

You as his friend, we describe some of what type is Documentary?

Documentary Documentary is, only he knows to be so, not upset ever, there remains hatri, knows not to ever interfered fun, at all times has the mind to make jokes and humor, then Documentary is equal to "Entertainment" . Also, Documentary, and he is very loving with others, and one of the most beloved people and in the center of attention to is the mother, which will make everything.

What i like more to do?

Sing and harass girls. There were about 4-5 years that he does not create a fixed connection, that the closure of its history last 2 years. Since then decided only argetohej life, women, but without forgetting and music, which is his passion. Documentary and why I like to fun with the girls is very communicable and polite.

When he learned that he will enter the Big Brother?

Two weeks before Big Brother began, so he continued to speak to require any advice with how to behave should and how should react. Should be miqesohej or not we start with the others? Or should take the game to only as shijonte it? We talk more about this show and think that he already has clear ideas for.

During this time that have followed, as you think his behavior has changed from the Documentary that he is out?

For much space as I let the work we actually followed the most in the late hours or summaries. SELDI I see the same with out him. The same kind. Always smiling, communicative, of humor and fun. No broken with no soap. Do not forget, and wanted to perkedhelin. With looks that way is right so far, and I think that will continue are pretty walk in this game flow.

How do you see his behavior Domeniken?

I think that are performing well with, and seem to have found the appropriate type for each other. Both want to play and I respond with the best mutual game. But, may I say that sounds beautiful.

Think he really feels for him?

I do not believe such a thing, at least not so soon, as well know his nature and type. For the moment I say with certainty, no.

Yes it with Pamelen?

He has more reluctant to play the bullied by women, but this may say and Pamelen. He plays on both fronts, but without touching the interests and without the counter one another. He has clear "theory" of how a woman could become jealous and how.

But compared with other residents, as you see his behavior?

Documentary with the type and nature that there can not have bad relations with others. He knows better how to build and save them. He knows that you have the more convenient to stay and how to keep relations.

Documentary enroll night life ...?

Excessively. He could not conceive of entertainment dot mosdaljen until late hours of this without discussing the weekend. But during the week and dilnim of that always likes to explore new environments.

What is the type of women he likes?

It is not there any particular type of female, but women's "difficult" and intrigojne and ingranojne little more and he gave the maximum to make for themselves. But it is worth to stress the fact that he makes everything move does not allow anyone to try to cut in any way.

There Documentary a girl who receives outside ...?

Just, just no, but there is a girl who is one of only that he will really, but it is neither Albanian nor located in Albania. She is aware that inserting Documentary is Big Brother and I think that trying to seek information and to see it.

Commenting in the media is pink as a boy of change often love, how true is this?

Documentary Until now there has been only one serious about and from that moment have had no knowledge of any girl who has really done for them, and consequently this has been very flirte.

What should do far better Documentary?

For the moment looks pretty good, but would suggest that recognize characters even more characters within, to explore for them, in so far as they give.

Who thinks he will go to the finals by residents?

It is too soon to talk about this, because spectacle is the first steps will be very long, but I hope and I want to achieve Documentary final.

Why should win Big Brotherin Documentary?

That deserves and is playing pretty straight clean so far, but this time will show.
]]

Zbulohen Fotot e Domenikes Me Te Dashurin

Zbulohen fotot e Domenikes me te dashurin
Ja kush eshte djali qe i ka rrembyer zemren Domit jashte shtepise

Nderkohe qe po perjeton nje afrim te dukshem me Seldin, Domeniken e “Big Brother” nje tjeter dashuri e pret jashte. Gazeta “Tirana Observer” boton foto ekskluzive te Domenikes me te dashurin e saj. Miqte e perbashket te ciftit na bejne te ditur gjithashtu se edhe pse ne nje histori dashurie relativisht te re, Domenika me te dashurin e saj (Albanin) ka krijuar nje raport te konsoliduar me njeri-tjetrin. Domenika brenda ne shtepine e “Big Brother” eshte duke jetuar nje raport shume miqesor me Seldin, i cili ka shprehur me shume se nje here qe e pelqen vajzen vlonjate. Domenika po bashkejeton ne shtepi vec banoreve te tjere dhe me nenen e saj, Valentinen, e cila eshte nje tjeter konkurrente e spektaklit qe transmetohet ne “Top Channel”.

E ardhur nga Italia, Domenika ne asnje moment nuk e ka fshehur qe eshte nje vajze capkene. Duke pasur nje tip mjaft te shoqerueshem, ajo eshte duke kaluar nje histori miqesie me Seldin brenda shtepise. Banoret e tjeter te shtepise kane filluar te artikulojne se Domi dhe Seldi do te shkojne me larg se miqesia qe kane momentalisht. Por perpara se Domi te futej ne shtepi, perjetonte nje lidhje te qendrueshme me nje djale. Foto te Domenikes qe publikohen sot, tregojne qarte qe dashuria e ciftit nuk le per te dyshuar se dicka mes tyre nuk shkon mire.

Te gjithe shikuesit e “Big Brother” ne dy javet e para te ketij spektakli kane konstatuar nje afrim te ndjeshem mes Domenikes dhe Seldit. Edhe pse Domi po e paraqet si nje miqesi te mire, Seldi nuk ka nguruar te deklaroje publikisht se eshte i interesuar per Domin. Loja sapo ka nisur dhe historia e tyre do te jete edhe me interesante ne ditet ne vijim. Pikepyetjet e kesaj marredhenie jane nese Domi dhe Seldi do te rrine thjesht miq apo mes tyre do te kete nje histori dashurie? /tirana observer/06.02.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Domenikes discovered photos of loved ones
See who's son was kidnapped outside the home Domi heart

While is experiencing a visible approach with SELDI, Domeniken of "Big Brother" another love waiting outside. Gazeta Tirana Observer publishes exclusive photos Domenikes with her boyfriend. Friends of the couple's joint make us also know that although a relatively new romance, Domenika with her boyfriend (Albani) has created a consolidated report with each other. Domenika inside the home of "Big Brother" is living a very friendly relation with SELDI, which has expressed more than once that vlonjate daughter likes. Domenika are already bashkejeton home residents and others with her mother, Valentinen, which is another competitive and spectacle that is broadcast in "Top Channel".

Coming from Italy, Domenika at no moment did not hide that is a girl Capkene. Having a very gregarious type, it is going through a history of friendship with SELDI within the home. Other residents of the house have begun to articulate that Domi and Documentary will go away from that friendship that they have currently. But before Domi to introduce home, experience a stable connection with a boy. Pictures Domenikes was published today, show clearly that the couple love to not let suspects that something is not going well between them.

All viewers of "Big Brother" in the first two weeks of this spectacle have found a sensible approach between Domenikes and SELDI. Although Domi is present as a good friendship, Documentary nguruar not declare publicly that Domi is interested. The game has just begun and their history will also be interesting in coming days. Question of whether this relationship are Domi and Documentary will stay just friends or between them will be a love story?
]]

Sunday, 31 January 2010

Pamela e Big Brother 3, "Miss Press" 2003

Pamela e Big Brother Albania 3
/photo public domain/

Lidhja me Seldin, e vertete apo shaka?

Bukuroshja e Big Brother, ne vitin 2003, ka fituar cmimin si "Miss Press" ne edicionin e 5-te te Miss Shqiperise ne Sarande.

Pamela, bukuroshja pjesemarrese ne Big Brother 3, nuk e ka per here te pare perballjen me kamerat apo me publikun. Ajo eshte e njohur ne boten e spektaklit dhe ate te fotografise. Ne vitin 2003, ajo ka qene nje nga pretendentet kryesore per marrjen e kurores se bukurise ne spektaklin Miss Shqiperia, i cili ne ate periudhe eshte zhvilluar ne qytetin e Sarandes. Mes 25 vajzave konkurrente ne ate edicion, Pamela Zyferi ka arritur te rrembeje cmimin e "Miss Press". Por, ndoshta, Pamela nuk ka dashur te kaloje ne "hije", ajo po tenton serish te jete ne qender te vemendjes dhe kete here ne realitishoun Big Brother. Ne fakt, askujt nuk i ka kaluar pa terhequr vemendje per pamjen dhe elegancen e saj. Madje, ajo po guxon me tej, duke krijuar nje lidhje "me gjase" me nje prej banoreve te tjere te shtepise, Seldin. Po a do mbese kjo lidhje deri ketu? Kjo vlen per tu pare ne javet e ardhshme se cfare do te ndodhe me ish-Missin Pamela dhe banoreve te tjere. /shekulli/30.01.2010/
- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

Relationship with SELDI, true or joke?

Beauty of Big Brother, in 2003, has won as "Miss Press" in the 5th edition of the Miss Albania in Saranda.

Pamela, peach participating in Big Brother 3, it has for the first time facing the cameras or the public. It is known in the world of spectacle and that of photography. In 2003, she was one of the main contenders for the Crown taking beauty in the spectacle Miss Albania, which at that period is held in the city of Saranda. Among the 25 girls competing in that edition, Pamela Zyferi has managed to grab the price of "Miss Press. But, perhaps, Pamela has not had to pass the "shadow", she is trying again be the focus of attention and this time we realitishoun Big Brother. In fact, nobody has passed without the appearance and attracted attention for its elegance. Furthermore, it is must further, creating a "likely" with one other house residents, SELDI. It will remain this link up here? This is to be seen in the next few weeks what will happen to the former Pamela Missin and other residents.
]]

Saturday, 30 January 2010

Big Brother Albania 3: DITA 8, SELDI dhe DOMENIKA!

BIG BROTHER ALBANIA 3: DITA 8, SELDI DHE DOMENIKA, KLIPI


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Saturday, 23 January 2010

Big Brother Albania 3: SELDI PROFIL!

BIG BROTHER ALBANIA 3: SELDI PROFIL!


- - - - - - - - - - - - - - - -
http://albavipnews.blogspot.com
- - - - - - - - - - - - - - - -
[[ translation by google:

]]

Gossip definition

Gossip is idle talk or rumor about the personal or private affairs of others. It is one of the oldest and most common means of sharing facts, views and slander. This term is used pejoratively by its reputation for the introduction of errors and variations into the information transmitted, and it also describes idle chat, a rumor of personal, or trivial nature.

The term is sometimes used to specifically refer to the spreading of dirt and misinformation, as (for example) through excited discussion of scandals. Some newspapers carry "gossip columns" which detail the social and personal lives of celebrities or of élite members of certain communities.

TV&Showbiz | Mail Online